Sakramenti

Kao što naziv implicira, the Sacraments are sacred rites instituted in the Church by Jesus. Properly speaking, Postoji sedam sakramenata na katoličku vjeru: Krštenje, Potvrda, the Euharistija, Ispovijed, Brak, Narudžbe, a Bolesničkog pomazanja.

Image of The Seven Sacraments by Rogier Van Der Weyden

Through the Sacraments believers receive God’s grace through material things like water, kruh, vina i ulja.

The Sacraments may be understood as outward signs that convey the grace they signify. Voda, na primjer, označava čistoću i život. Po milosti Božjoj, Vode krštenja zapravo očistiti dušu od grijeha i ispunite ga s božanskom životu (vidjeti Evanđelje po Ivanu, 3:5, a Djela apostolska, 2:38). Sakramenti su uzorkom nakon utjelovljenja, u kojem Bog, duhovno biće, uzeo ljudsko tijelo–a nevidljivi postaju vidljivi.

Ideja milosti se prenose kroz materijalne stvari je biblijski pojam.

U Novom zavjetu sama, vidimo vode koja se koristi na ovaj način (opet, vidjeti Ivan 3:5; 9:7; Djela apostolska, 8:37; Pavla Pismo Titu 3:5; ili Petra Prvo pismo 3:20 – 21); kao ulje (vidjeti Evanđelje po Marku 6:13, ili Pismo James 5:14); glina (vidjeti Ivan 9:6); odjeća (Mark 5:25 ili Luka 8:43); pa čak i rupčići (vidjeti Djela apostolska 19:11-12).

Božja milost se prenosi preko drugih osjetljivih stvari, previše, such as Mary’s voice and Peter’s shadow (vidjeti Evanđelje po Luki 1:41, 44, a Djela apostolska 5:15, odnosno).