Ch 11 Travay

Acts nan apòt yo 11

11:1 Koulye a, Apot yo ak frè ki te nan Jide te tande ki moun lòt nasyon yo te tou te resevwa Pawòl Bondye a.
11:2 Lè sa a,, lè Pyè te ale moute Jerizalèm, moun ki te jwif yo te diskite sou do l ',
11:3 di, "Poukisa ou te antre nan a moun sikonsi, ak poukisa ou te manje avèk yo?"
11:4 Pyè te kòmanse esplike yo, nan yon fason ki lòd, di:
11:5 "Mwen te nan vil la nan lavil Jope lapriyè, ak mwen te wè, nan yon Ecstasy nan tèt ou, yon vizyon: yon sèten veso desann, tankou yon gwo dra twal fin blan yo te desann soti nan syèl la nan kat bout li yo. Epi, se te trase pwoche bò kote m '.
11:6 Ak kap nan li, Mwen konsidere kòm, li wè bèt vivan yo kat-pye nan tè a, ak bèt nan bwa, ak reptil yo, ak bagay sa yo vole nan syèl la.
11:7 Lè sa a, Mwen menm mwen te tande yon vwa ki di m ': 'Leve, Pyè. Touye, epi pou manje.
11:8 Men, mwen te di: 'Pa janm, mèt! Pou ki sa ki komen oswa move pa janm te antre nan bouch mwen '.
11:9 Lè sa a, vwa a reponn yon dezyèm fwa soti nan syèl la, 'Ki sa Bondye te geri, se pa pou nou rele komen. '
11:10 Koulye a, sa a te fè twa fwa. Lè sa a, tout bagay te pran moute tounen nan syèl la.
11:11 Epi gade, imedyatman te gen twa mesye kanpe tou pre kay la kote mwen te, li te gen te voye m 'kite Sezare.
11:12 Lè sa a, Lespri Bondye a te di m 'ke mwen ta dwe ale ak yo, san rete ap kalkile pa gen anyen. Ak sis frè sa yo mache avè m 'tou. Apre sa, nou antre nan kay la sou nonm lan.
11:13 Apre sa, li te dekri pou nou ki jan l 'te wè yon zanj Bondye lakay li, kanpe ak di li: 'Voye yon moun lavil Jope ak konvoke Simon, ki moun ki ti non Pyè.
11:14 Apre sa, l'pale ak nou tout pawòl, pa kote ou va delivre ak tout moun lakay ou.
11:15 Lè m 'te fèk kòmanse fè pale, Sentespri a desann sou yo, menm jan sou nou tou, nan komansman.
11:16 Lè sa a, mwen vin chonje pawòl ki nan Seyè a, menm jan li menm li te di: 'Jan, tout bon, batize nou nan dlo, men ou pral resevwa batèm nan Sentespri a. '
11:17 Se poutèt sa, si Bondye te ba yo favè Bondye a menm, kòm tou yo ban nou, ki te kwè nan Seyè Jezi Kris la, ki moun ki mwen te, ke mwen ta kapab entèdi Bondye?"
11:18 Èske w gen tande pawòl sa yo, yo te an silans. Apre sa, yo fè lwanj Bondye, di: "Se konsa, gen Bondye te bay moun lòt nasyon yo tounen vin jwenn Bondye pou lavi."
11:19 Se konsa, kèk nan yo, yo te gen gaye pa pèsekisyon an ki te ki te fèt anba Stephen, vwayaje toupatou, jouk yo rive nan Finisi ak lil Chip, ak lavil Antiòch, pale Pawòl la pa gen yon sèl, sof nan jwif yo sèlman.
11:20 Men, gen kèk nan moun sa yo soti nan Chip ak moun Sirèn, Lè yo fin antre nan lavil Antiòch, te pale tou, yo moun Lagrès yo, anonse Jezi, Seyè a.
11:21 Ak men Senyè a te la avèk yo. Ak yon nimewo gwo kwè epi yo te konvèti nan Senyè a.
11:22 Koulye a, nouvèl la rive nan zòrèy yo nan Legliz la nan lavil Jerizalèm sou bagay sa yo, epi yo voye Banabas lavil Antiòch osi lwen ke.
11:23 Lè l te rive gen ak te wè favè Bondye a, li te gladdened. Apre sa, li ankouraje yo tout yo kontinye nan Seyè a ak tout kè rézoluman.
11:24 Paske li te yon bon moun, e li te plen ak Sentespri a ak avèk lafwa. Menm lè a, yon gwo foul moun ajoute nan Seyè a.
11:25 Lè sa a, Banabas mete deyò pou Tas, se konsa ke li ta ka chache Sòl. Lè l 'jwenn li, li fè yo mennen l 'lavil Antiòch.
11:26 Apre sa, yo te pale a nan legliz la pou yon ane tout. Apre sa, yo anseye tankou yon gwo foul moun, ke li te nan lavil Antiòch ki disip yo te pwemye li te ye nan non an nan kretyen.
11:27 Koulye a, nan jou sa yo, pwofèt soti Jerizalèm al jwenn lavil Antiòch.
11:28 Yonn ladan yo, yo te rele Agabis, leve, siyifye a Lespri Bondye a ki di ke gen te ale nan gen yon gwo grangou sou lemonn antye, ki t 'rive anba Klòd.
11:29 Lè sa a, disip yo te deklare, selon sa chak moun posede, sa yo ta ofri yo dwe voye l bay frè yo k ap viv nan peyi Jide.
11:30 Se konsa, yo te fè, voye l 'bay chèf fanmi yo ki men yo Banabas ak Sòl a.

Acts nan apòt yo 12

12:1 Koulye a, an menm tan an, wa Ewòd pwolonje men l ', yo nan lòd yo maltrete kèk nan Legliz la.
12:2 Apre sa, li touye Jak,, frè Jan an,, ak kout nepe a.
12:3 Ak wè ki fè jwif yo plezi, li mete deyò pwochen nan arete Pyè tou. Koulye a, li te jou yo nan Pen san ledven.
12:4 Se konsa, lè li fin arete Pyè, li voye l 'nan prizon, Distribiye l 'sou nan prizon an nan kat gwoup nan kat sòlda, lide yo pwodwi l 'nan pèp la apre fèt Delivrans jwif yo.
12:5 Se konsa, Pyè te arete nan prizon. Men, priyè yo te fè san yo pa janm sispann, pa Legliz la, bay Bondye nan non li.
12:6 Lavèy jou pou Ewòd te pare yo pwodwi l ', nan Jou lannwit sa a menm, Pyè t'ap dòmi ak de sòlda, e li te mare l 'ak de chenn. Te gen gad la devan pòt la, veye prizon an.
12:7 Epi gade, yonn nan zanj Seyè a te kanpe tou pre, ak yon limyè klere nan selil la. Ak frapan Pyè bò kòt, li leve l ', di, "Leve, byen vit. "Apre sa, chenn yo tonbe soti nan men l '.
12:8 Lè sa a, zanj lan di l ': "Abiye tèt ou, epi mete yo sou bòt ou. "Apre sa, li fè sa konsa vre. Apre sa, li di l ', "Mare rad ou otou tèt ou epi swiv mwen."
12:9 Apre sa, pral soti, li swiv Jezi. Apre sa, li pa t 'konnen verite sa a: ke sa a te ke yo te fè pa yonn nan zanj. Pou li te panse ke li te wè yon vizyon.
12:10 Yo, e pase pa gad yo premye ak dezyèm, yo rive pòtay an fè ki bay sou lavil la; epi li louvri pou yo pou kont li. Apre sa, kite, yo kontinye sou sou yon sèten lari bò. Menm lè zanj lan retire kò yo nan l '.
12:11 Pyè, retounen nan tèt li, di: "Koulye a, mwen konnen, se vre wi:, sa Seyè a voye zanj li, e ke li te delivre m 'anba men moun peyi Ewòd ak pou soti nan tout sa ki moun yo nan jwif yo t'ap prevwar. "
12:12 Antan l 'te te konsidere sa a, li te rive nan kay la ak Mari, manman an nan Jan, ki moun ki te ti non Mak, kote anpil te sanble epi yo te priye.
12:13 Lè sa a,, jan li frape nan pòt la nan pòtay lavil la, yon ti fi soti al reponn, ki gen non te Wòd.
12:14 Lè l rekonèt vwa a nan Peter, soti nan kè kontan, li pa t 'louvri pòtay lavil la, men olye, kouri nan, li rapòte ke Pyè deyò a wi.
12:15 Men, yo di l ', "Ou se fou." Men, li te reyafime ke sa a te tèlman. Apre sa, yo t'ap di, "Li se zanj li."
12:16 Men, Pyè te obstiné nan frape pi rèd toujou. Apre yo fin louvri, yo te wè l ', li te sezi tande.
12:17 Li fè yo siy ak men l 'yo dwe an silans, li te esplike ki jan Bondye te mennen l 'ale soti nan prizon. Li di, "Enfòme Jak ak moun frè." Apre sa, pral soti, li al fè wout yo yon lòt kote.
12:18 Lè sa a,, lè lajounen rive, pa te gen okenn ti Pouki tout bri nan mitan sòlda yo, tankou sa ki te rive sou Pyè.
12:19 Lavèy jou pou Ewòd te mande l ', li pa t' jwenn l ', paske yo te genyen gad yo enteroje, li te bay lòd yo dirije lwen. Desann soti nan Jide nan Sezare, li pase nwit lan la.
12:20 Koulye a, li te fache sou moun peyi Tir ak moun lavil Sidon. Men, yo te vin jwenn li ak yon sèl akò, ak, pran tèt Blastus, ki moun ki te sou anndan chanm wa a, yo petisyon pou lapè, paske rejyon yo te apwovizyone ak manje pa l '.
12:21 Lè sa a,, nan jou a nonmen, Ewòd te abiye ak rad antanke Wa, epi Jezi moute chita nan tribinal la, epi li te bay yon diskou yo.
12:22 Lè sa a, pèp la te rele, "Vwa a nan yon bondye, epi yo pa nan yon nonm!"
12:23 Menm lè a,, yonn nan zanj Seyè a frape l 'atè, paske li pa te bay onè bay Bondye. Apre sa, yo te gen boule nan vè, li ekspire.
12:24 Men, sa a, Seyè a te ogmante ak miltipliye.
12:25 Lè sa a, Banabas ak Sòl, li te gen ranpli ministè a, tounen soti nan lavil Jerizalèm, pote avèk yo Jan, ki moun ki te ti non Mak.

Acts nan apòt yo 13

13:1 Koulye a, te gen, nan Legliz la nan lavil Antiòch, pwofèt ak pwofesè, nan mitan moun yo te Banabas, ak Simon, ki moun ki te rele Nwa a, ak Lucius peyi Sirèn, yo rete san manje, ki moun ki te frè a adoptif nan Ewòd la, Sayil.
13:2 Koulye a, jan yo te sèvi pou Seyè a ak jèn, Sentespri a di yo: "Separe Sayil ak Banabas pou m ', pou travay la pou ki mwen te chwazi yo. "
13:3 Lè sa a,, jèn ak lapriyè, yo t'ap enpoze men yo sou yo, yo kite yo ale.
13:4 Apre sa, li te voye pa pouvwa Sentespri, y 'ale nan Sòl an misyon. Li te pran depi gen yo pran yon batiman nan lil Chip.
13:5 Apre yo fin rive nan Salamin, yo te preche Pawòl Bondye a nan sinagòg jwif yo. Apre sa, yo tou te gen Jan nan ministè a.
13:6 Apre yo fin vwayaje nan tout zile a tout antye, jouk yo rive nan Pafòs, yo jwenn yon nonm, yon majisyen, yon fo pwofèt, Se jwif, ki gen non te Bar-Jesu.
13:7 Apre sa, li te la avèk gouvènè a, Sergius Paulus, yon nonm lespri. nonm sa a, voye rele Banabas ak Sòl, te vle tande pawòl Bondye a.
13:8 Men, majisyen majisyen an (pou se konsa non l 'tradui) kanpe kont yo, k ap chèche vire gouvènè a lwen lafwa a.
13:9 Lè sa a, Sayil, ki moun ki yo te rele tou Pòl, yo te gen ki te ranpli avèk Sentespri a, gade fikse nan l ',
13:10 Li di: "Se konsa, plen nan chak twonpe ak nan tout manti, pitit gason nan dyab la, lènmi nan tout jistis, ou pa janm sispann boulvèse fason ki jis Senyè a!
13:11 Epi, koulye a, wè, men Senyè a se sou nou. Epi ou pral bouche tou de, pa wè solèy la pou yon longè tan. "Menm lè a, yon bwouya ak yon fènwa tonbe sou li. Apre sa, pèdi wout li, li te k ap chèche yon moun ki ta ka mennen l 'nan men la.
13:12 Lè sa a, gouvènè a, lè l 'te wè sak te rive, kwè, yo te nan sezi sou moutre li sou Seyè a.
13:13 Lè Pòl ak moun ki te avè l 'te pran yon batiman nan lavil Pafòs, yo te rive nan lavil Pèj nan peyi Panfili. Lè sa a, Jan kite yo, li tounen lavil Jerizalèm.
13:14 Men se vre wi:, yo, vwayaje sou soti nan lavil Pèj, te rive nan lavil Antiòch nan peyi Pisidi. Ak sou k ap antre nan sinagòg la nan jou a jou repo, yo chita.
13:15 Lè sa a,, apre ou fin li nan soti nan lalwa Moyiz la ak liv pwofèt yo, lidè yo nan sinagòg la voye yo, di: "Frè Noble, si gen nan ou nenpòt ki pawòl pou ankouraje asanble bay pèp la, pale. "
13:16 Lè sa a, Pòl, k ap monte leve, li siy pou silans ak men l ', di: "Gason pèp Izrayèl, epi ou ki gen krentif pou Bondye, koute byen.
13:17 Bondye a nan moun pèp Izrayèl yo te chwazi zansèt nou, li fè pèp yo, lè yo te kolon nan peyi Lejip. Se avèk yon bra tout bagay mache byen, li mennen yo ale soti nan gen.
13:18 Ak nan tout yon tan nan pandan karantan, li andire konpòtman yo nan dezè a.
13:19 Apre sa, pa detwi sèt nasyon nan peyi Kanaran, li divize peyi yo nan mitan yo tire osò,
13:20 apre sou kat san ak senkant ane. Apre sa,, li ba yo jij, jouk yo rive pwofèt Samyèl.
13:21 Epi pita sou, yo petisyon pou yon wa. Bondye ba yo Sayil, pitit gason Kich la, yon nonm soti nan branch fanmi Benjamen an, pandan karantan.
13:22 Apre sa, li wete Sayil, li leve pou yo wa David. Ak ofri temwayaj sou li, li te di, 'Mwen te jwenn David, pitit gason Izayi a, te, yo dwe yon nonm selon kè pwòp mwen, ki moun ki pral akonpli tou sa mwen pral '.
13:23 Soti nan pitit li, Bondye te pwomèt la, Bondye te fè yo mennen Jezi Sovè a ak pèp Izrayèl la.
13:24 Jan t'ap mache bay mesaj, l 'mete devan avènement l', yon batèm nan tounen vin jwenn Bondye nan tout moun pèp Izrayèl.
13:25 Lè sa a,, lè Jan ranpli kou l ', li te di: 'Mwen pa yon sèl la ou konsidere m' yo dwe. Paske gade, youn rive apre m ', soulye yo nan ki gen pye mwen pa merite dekole.
13:26 frè Noble, pitit gason nan stock la pitit Abraram, ak moun ki nan mitan nou ki gen krentif pou Bondye, li se yo ou Pawòl la nan sa a delivre te voye.
13:27 Pou moun ki t ap viv nan lavil Jerizalèm, ak chèf li yo, suiv ni l ', ni vwa yo nan pwofèt yo ke yo li sou chak jou repo, rive vre sa yo pa jije l '.
13:28 Ak byenke yo pa jwenn anyen ka pou lanmò sou do l ', yo petisyon Pilat, sa yo ke yo ta ka touye l '.
13:29 Apre yo fin rive vre tout bagay ki te ekri sou li, pran l 'desann soti nan pye bwa a, yo mete l 'nan yon kavo.
13:30 Men se vre wi:, Bondye fè l 'leve soti vivan nan lanmò sou twazyèm jou a.
13:31 Apre sa, li te wè pandan plizyè jou pa moun ki te moute avè l 'soti nan peyi Galile' lavil Jerizalèm, ki menm koulye a, se temwen l 'bay pèp la.
13:32 Epi n ap anonse ou ke Pwomèt a, ki te fè bay zansèt nou an,
13:33 te rive vre pa Bondye pou timoun nou yo si nou ogmante moute Jezi, menm jan li te ekri nan dezyèm Sòm nan tou: 'Ou se pitit mwen. Jou sa a mwen gen ki papa nou.
13:34 Koulye a,, depi li fè l 'leve soti vivan nan lanmò, konsa tankou yo pa gen okenn ankò retounen nan koripsyon, li te di sa a: Mwen pral ba ou bagay sa yo apa pou Bondye nan David, yon sèl la fidèl.
13:35 Epi tou lè sa a, nan yon lòt kote, li te di: 'Ou pa pral pèmèt moun k'ap sèvi ou la pouri anba tè.
13:36 Pou David, lè l te fin sèvi l pitit pitit li nan akò avèk volonte Bondye, tonbe dòmi, epi li te mete akote zansèt li, epi li li pouri anba tè.
13:37 Men se vre wi:, , moun Bondye te leve soti vivan soti vivan nan lanmò pa te wè koripsyon.
13:38 Se poutèt sa, kite l ap li te ye nan ou, frè nòb, ke nan Pitit Bondye a te anonse bay ou padon nan fè menm peche ak pou soti nan tout bagay pa kote ou pa t 'kapab yo dwe jistifye nan lalwa Moyiz la.
13:39 Nan l ', tout moun ki kwè yo jistifye.
13:40 Se poutèt sa, Fè atansyon, paske sa ki te di nan mesaj pwofèt la pouvwa sitèlman chaj ou:
13:41 'Ou meprize! gade, ak sezi, yo epi yo dwe gaye! Mwen ap travay yon papye kay nan jou ou, yon papye kay ki ou pa ta kwè, menm si yon moun te yo eksplike l 'bay ou.' "
13:42 Lè sa a,, jan yo te kite, Yo mande yo si, jou repo ki anba la a, yo ta ka pale pawòl sa yo yo.
13:43 Lè te sinagòg la te ranvwaye, anpil nan mitan jwif yo ak adoratè yo nouvo te swiv Pòl ak Banabas. Apre sa, yo, pale ak yo, pran tèt yo kontinye nan favè Bondye a.
13:44 Men se vre wi:, jou repo ki anba la a, prèske tout vil la reyini ansanm ak tande Pawòl Bondye a.
13:45 Jwif yo, wè foul moun yo, te plen ak jalouzi, epi yo, joure, kontredi bagay sa yo ke yo te di Pòl pa.
13:46 Lè sa a, Pòl ak Banabas di byen fèm: "Li te nesesè yo pale Pawòl Bondye a premye ou. Men, paske ou rejte li, ak pou jije nou diy nan lavi etènèl, wè, nou tounen vin jwenn moun lòt nasyon yo.
13:47 Pou se konsa gen Seyè a enstwi nou: 'Mwen te mete ou kòm yon limyè nan moun lòt nasyon yo, pou nou ka pote sali nan dènye bout tè a. ' "
13:48 Lè sa a, moun lòt nasyon yo, sou tande sa, te gladdened, epi yo te fè lwanj Pawòl Seyè a. Epi, tout moun te kwè yo te preordained nan lavi etènèl.
13:49 Koulye a, te pawòl Bondye a nan Seyè a distribiye nan tout rejyon an tout antye.
13:50 Men, jwif yo moute tèt kèk fanm devwe e onèt, ak lidè yo nan vil la. Apre sa, yo moute tèt yon pèsekisyon kont Pòl ak Banabas. Apre sa, yo pouse yo ale soti nan pati yo.
13:51 men, yo, souke pousyè pye yo sou yo, te ale nan ale lavil Ikoniòm.
13:52 Disip yo te menm jan an tou ki te ranpli avèk kè kontan epi avèk Sentespri a.

Acts nan apòt yo 14

14:1 Koulye a, li te rive nan Ikoniòm yo ke yo te antre nan ansanm nan sinagòg jwif yo, epi yo te pale nan yon fason ke yon foul moun abondance nan jwif kou moun lòt nasyon te kwè.
14:2 Men se vre wi:, Jwif ki te kwayan te pouse ak enflamed nanm yo nan moun lòt nasyon yo kont frè yo.
14:3 Se konsa,, yo te rete pou yon tan long, aji fidèlman nan Seyè a, ofri temwen devan Pawòl la nan favè l ', bay mirak ak bèl bagay fè pa men yo.
14:4 Lè sa a, te foul moun yo nan lavil la divize. Epi sètènman, kèk te ak jwif yo, ankò se vre wi: lòt moun te avè Apot yo.
14:5 Koulye a, lè te yon atak te planifye pa moun lòt nasyon yo ak jwif yo ak lidè yo, sa yo ke yo ta ka trete yo avèk mepri ak wòch yo,
14:6 yo, ka akonpli sa a, kouri met deyò ansanm nan List ak Dèb, lavil nan Lycaonia, ak tout rejyon an ki antoure. Apre sa, yo te evanjelizasyon nan kote sa a.
14:7 Se konsa yon nonm te chita nan List, andikape nan pye l ', moun k'ap bwete soti nan vant manman l ', ki pa janm te mache.
14:8 Nonm sa a tande Pòl pale. Pòl, kontanple nan l 'fikse, li wè ke li te gen lafwa, se konsa ke li ta ka geri,
14:9 di byen fò, "Kanpe mache dwat devan Bondye sou de pye ou yo!"Apre sa, li pran sote leve, li te mache alantou.
14:10 Men, lè foul moun yo te wè sa Pòl te fè, yo leve vwa yo nan lang likawonyen, di, "Bondye yo, li pran likenesses yo nan moun, te desann nou!"
14:11 Yo rele Banabas, 'Jipitè,'Ankò se vre wi: yo rele Pòl, 'mèki,'Paske li menm ki t'ap pale a plon.
14:12 Epitou, prèt la nan Jipitè, ki moun ki te andeyò lavil la, nan devan pòtay lavil la, pote nan bèf ak kolye flè, te vle ofri sèvis ofrann bèt ak moun yo ki.
14:13 Apre sa, le pli vit ke Apot yo, Banabas ak Pòl, fin tande sa, chire rad yo, yo sote nan mitan foul la, rele
14:14 yo t'ap di konsa: "Gason, poukisa ou ta fè sa? Nou menm tou nou yo mòtèl, moun tankou nou, preche ou yo dwe konvèti, soti nan bagay sa yo p'ap sèvi nou anyen, bay Bondye vivan an, ki te fè syèl la ak latè, lanmè a ak tout sa ki ladan yo.
14:15 Nan jenerasyon anvan yo, li pèmèt tout nasyon swiv chemen pwòp yo.
14:16 men, sètènman, li pa t 'kite tèt li san yo pa temwayaj, fè sa ki byen soti nan syèl la, bay lapli ak sezon anpil pitit pitit, ranpli kè yo ak manje ak kè kontan. "
14:17 Apre sa, lè li di bagay sa yo, yo te apèn kapab kenbe foul moun yo soti nan immolating yo.
14:18 Koulye a, jwif soti Antiòch ak Ikoniòm yo te rive gen. Apre sa, li pran tèt foul moun yo, yo t'ap voye wòch Pòl ak trennen l 'deyò nan lavil la, panse l 'te mouri.
14:19 Men, jan disip yo te kanpe bò kote l ', li leve, li antre nan lavil la. Nan denmen, li te mete soti ak Banabas pou Dèb.
14:20 Apre yo fin evanjelize ke vil, yo epi ki te anseye anpil, yo tounen, yo pase List ak Ikoniòm ak lavil Antiòch,
14:21 ranfòse nanm yo nan disip yo, ak egzòte yo pou yo ta dwe rete toujou nan konfyans nan Bondye a, e ke li nesesè pou nou pou n antre nan wayòm Bondye a nan anpil tribilasyon.
14:22 Apre yo fin etabli prèt pou yo nan chak legliz, yo epi ki te lapriyè Fè jèn, yo renmèt yo bay Seyè a, nan moun yo te kwè.
14:23 Ak vwayaje pa fason pou peyi Pisidi, yo te rive nan peyi Panfili.
14:24 Apre sa, li di sa a, Seyè a nan lavil Pèj, yo te desann nan Atali.
14:25 Li te pran depi gen, yo pran yon batiman 'lavil Antiòch, kote yo te konplimante favè Bondye a pou travay la kote yo te fin fèt.
14:26 Lè yo te rive, li te sanble legliz la, yo ki gen rapò sa ki te gen gwo Bondye te fè avèk yo, ak ki jan li te louvri pòt pou konfyans nan Bondye moun lòt nasyon yo.
14:27 Apre sa, yo rete pou pa gen okenn ti kantite tan avèk disip Antiòch yo.

Acts nan apòt yo 15

15:1 Te gen kèk moun, desann soti nan Jide, te anseye frè yo, "Sof si ou yo sikonsi dapre koutim Moyiz la, ou pa ka sove. "
15:2 Se poutèt sa, lè Pòl ak Banabas te fè okenn soulèvman ti kont yo, yo deside ke Pòl ak Banabas, ak kèk ki sòti bò la opoze, ta dwe ale jiska Apot yo ak prèt nan lavil Jerizalèm sou kesyon sa a.
15:3 Se poutèt sa, ke yo te ki te dirije pa legliz la, yo mache nan tout Finisi ak nan Samari, dekri konvèsyon nan moun lòt nasyon yo. Apre sa, yo ki te koze gwo kè kontan nan mitan tout frè yo.
15:4 Lè yo te rive nan lavil Jerizalèm, yo te resevwa pa legliz la ak Apot yo ak chèf fanmi yo, rapò sa anpil bèl bagay Bondye te fè avèk yo.
15:5 Men, gen kèk soti nan rèd la nan farizyen yo, moun ki te kwè, leve li di, "Li nesesè pou yo pou yo sikonsi epi yo dwe enstriksyon yo kenbe lalwa Moyiz la."
15:6 Apre sa, apòt yo ak chèf fanmi yo sanble yo pran swen nan zafè sa a.
15:7 Apre yo te fin yon gwo deba te pran plas, Pyè kanpe, li di yo: "Frè Noble, ou konnen sa, nan jou ki sot, Bondye te chwazi nan mitan nou, pa bouch mwen, Moun lòt nasyon yo tande pawòl Bondye a nan Levanjil la ak ki fè nou kwè.
15:8 Bondye, moun ki konnen kè, yo ofri temwayaj, pa bay Sentespri a yo, menm jan ak nou.
15:9 Apre sa, li distenge pa gen anyen ant nou menm ak yo, lave kè yo gen konfyans nan Bondye.
15:10 Koulye a,, poukisa ou tante Bondye enpoze yon chay kou yo nan disip yo, Se bagay granpapa nou ni nou te kapab pote?
15:11 Men, pa favè Bondye a nan Seyè Jezi Kris la, nou kwè nan lòd yo dwe sove, nan fason ki menm tou kòm yo. "
15:12 Lè sa a, tout foul moun yo te an silans. Apre sa, yo t'ap koute Banabas ak Pòl, dekri ki sa gwo mirak ak bèl bagay Bondye te fè nan mitan moun lòt nasyon yo nan yo.
15:13 Apre yo te fin yo te an silans, James reponn lè li di: "Frè Noble, Koute'm.
15:14 Simon te eksplike nan sa ki fason Bondye premye te vizite, konsa tankou yo pran nan men moun lòt nasyon yo yon pèp ki nan non l '.
15:15 Apre sa, pawòl ki nan liv pwofèt yo nan akò avèk sa a, menm jan li te ekri:
15:16 'Apre sa,, M'ap tounen, M'ap rebati tant wa David la, ki te tonbe desann. M'ap rebati mazi a, M'ap rebati l 'ban,
15:17 se konsa ke rès la nan moun ka chèche Seyè a, ansanm ak tout nasyon yo sou ki moun non mwen te envoke, di Seyè a, ki fè sa ki tout bagay sa yo '.
15:18 Ou menm Seyè,, Te travay pwòp tèt li te li te ye nan letènite.
15:19 Poutèt sa, Mwen jije ki moun ki soti nan ki te konvèti nan Bondye nan mitan moun lòt nasyon yo pa yo dwe detounen,
15:20 men olye, ann ekri yo, pou yo fete tèt yo kont salte nan zidòl, ak pou soti nan fònikasyon, ak pou soti nan tou sa ki te èstofe, ak pou soti nan san.
15:21 Pou Moyiz, soti nan fwa ansyen, te gen nan chak vil la moun ki preche l 'nan sinagòg yo, kote l 'li sou chak jou repo. "
15:22 Lè sa a, li kontan apòt yo ak chèf fanmi, ak Legliz la tout antye, yo chwazi moun nan mitan yo, ak pou voye bay lavil Antiòch, ansanm ak Pòl ak Banabas, ak Jida, ki moun ki te ti non Basabas, ak Silas, moun ekselans nan mitan frè yo,
15:23 sa ki te ekri pa pwòp men yo: "Apot yo ak chèf fanmi, frè, bay moun ki nan lavil Antiòch, Siri ak Silisi, frè nan men Janti yo, bonjou.
15:24 Depi nou te tande ke kèk, pral soti nan mitan nou, ki traka nou ak pawòl, boulvèse nanm nou, ki moun nou pa te bay okenn lòd,
15:25 li kontan nou, ke yo te reyini kòm youn, yo chwazi gason ak voye yo bay ou, ak Banabas pi renmen anpil nou an ak Pòl:
15:26 moun ki te tonbe nan men lavi yo sou non non an nan Jezikri, Seyè nou.
15:27 Se poutèt sa, nou te voye Jida ak Silas, ki tèt yo tou pral, ak pawòl Bondye a pale, reyafime bay ou menm bagay yo.
15:28 Pou li te te sanble bon Sentespri a ak nou pou nou enpoze pa gen okenn chay plis sou nou, lòt pase sa n:
15:29 ke ou abstrenn soti nan bagay sa yo immolated bay zidòl, ak pou soti nan san, ak pou soti nan sa ki te èstofe, ak pou soti nan fònikasyon. Ou pral fè byen nan veye kò nou ak bagay sa yo. Adye. "
15:30 Se konsa,, yo te gen ranvwaye, yo al Antiòch. Ou ranmase foul moun yo ansanm, yo renmèt lèt la.
15:31 Apre yo fin li li l ', yo te gladdened pa sa a ankourajman.
15:32 Men, Jida ak Silas, yo te tou mesaj pwofèt tèt yo, konsole frè yo ak anpil mo, epi yo te ranfòse.
15:33 Lè sa a,, apre depans kèk tan plis gen, yo te ranvwaye ak kè poze, pa frè yo, bay moun yo ki te voye yo.
15:34 Men, li te sanble bon Silas yo rete gen. Se konsa, Jida pou kont li al lavil Jerizalèm.
15:35 Apre sa, Pòl ak Banabas rete nan lavil Antiòch, Ansanm ak anpil lòt, anseye ak evanjelizasyon Pawòl Seyè a.
15:36 Lè sa a,, Kèk jou apre sa, Pòl di Banabas, "Se pou nou retounen nan vizite frè yo nan tout lavil yo nan ki nou te anonse Pawòl Seyè a, yo wè ki jan yo ye. "
15:37 Ak Banabas te vle pran Jan, ki moun ki te ti non Mak, ak yo tou.
15:38 Men, Pòl te di ke li pa t 'dwe resevwa, depi li retire kò yo nan yo nan Panfili, epi li pa te ale avèk yo nan travay la.
15:39 Apre sa, ki te fèt yon divizyon, a tankou yon limit ke yo kite youn ak lòt. ak Banabas, tout bon pran Mak, pran yon batiman nan lil Chip.
15:40 Men se vre wi:, Pòl, chwazi Silas, mete deyò, ke yo te delivre nan frè yo nan favè Bondye a.
15:41 Apre sa, li vwayaje nan peyi Siri ak Silisi, konfime legliz yo, enstwi yo kenbe lòd yo nan Apot yo ak chèf fanmi yo.

Acts nan apòt yo 16

16:1 Lè sa a, li te rive nan Dèb ak List. Epi gade, yon disip yo te rele Timote te gen, , pitit gason yon fanm fidèl jwif, papa l 'yon moun lòt nasyon.
16:2 Frè m 'yo ki te nan List ak Ikoniòm rann bon temwayaj l'.
16:3 Pòl te vle nonm sa a vwayaje avè l ', ak pran l ', li sikonsi l ', paske yo te jwif ki te nan sa yo kote. Pou yo tout te konnen papa l 'te yon moun lòt nasyon.
16:4 Antan yo t'ap vwayaje nan lavil yo, yo renmèt yo dogm yo nan dwe rete, ki te dekrete pa apòt yo ak chèf fanmi ki te lavil Jerizalèm.
16:5 Epi sètènman, Legliz yo yo te ranfòse nan konfyans nan Bondye epi yo te ogmante nan nimewo chak jou.
16:6 Lè sa a,, pandan y ap travèse nan Friji ak rejyon an nan Galasi, yo te anpeche pa Sentespri a soti nan pale Pawòl la nan pwovens Lazi.
16:7 Men, lè yo te rive nan Mizi san rete, yo te vle ale Bitini, men Lespri Jezi a pa t 'vle pèmèt yo.
16:8 Lè sa a,, Lè yo fin janbe lòt nan Mizi san rete, yo desann sou lavil Twoas.
16:9 Ak yon vizyon nan mitan lannwit lan te devwale bay Pòl nan yon nonm nan peyi Masedwan, kanpe ak non kessyon avè l ', yo t'ap di konsa: "Travèse nan Masedwan ak ede nou!"
16:10 Lè sa a,, apre li te wè vizyon an, lamenm nou t'ap chache mete deyò pou Masedwan, yo te gen asire ke Bondye te rele nou preche yo.
16:11 Apre sa, deplwaye vwal soti nan lavil Twoas, pran yon chemen dirèk, nou te rive nan Samothrace, ak sou jou sa a, nan Neapolis,
16:12 ak soti nan gen Filip, ki se lavil la ekselans nan zòn nan nan peyi Masedwan, yon koloni. Koulye a, nou te nan vil sa a kèk jou, chita pale ansanm.
16:13 Lè sa a,, Jou repo a, nou te mache lòt bò pòtay lavil la, bò kote yon rivyè, kote ki gen te sanble yo dwe yon rasanbleman lapriyè. Apre sa, chita, nou te pale ak fanm ki te sanble.
16:14 Apre sa, yon fanm sèten, yo te rele Lidi, yon vandè nan koulè wouj violèt nan vil la nan Tiyati, yon adoratè Bondye, koute. Seyè a louvri lespri l 'yo dwe reseptif a sa Pòl te di.
16:15 Lè li te batize, ansanm ak tout fanmi l ', li te plede ak nou, di: "Si ou te rann mwen jistis yo dwe fidèl a Seyè a, antre nan kay mwen an ak pase nwit la. "Apre sa, li konvenk nou.
16:16 Lè sa a, li te rive ki, kòm nou te ale soti nan lapriyè, yon ti fi sèten, li te gen yon lespri divinasyon, parèt devan nou. Li te yon sous gwo pwofi yo mèt sèvant lan, a dvine li.
16:17 sa a ti fi, yo Pòl ak nou, te kriye soti, di: "Mesye sa yo se sèvitè Bondye ki anwo nan syèl la! Yo anonse bay ou wout ki pase nan delivre!"
16:18 Koulye a, li Konpòte nan fason sa a pandan plizyè jou. men, Pòl, ke yo te lapenn, vire, li di lespri a, "Mwen mande nou, nan non Jezi Kris la, ale deyò nan men li. "Epi li al fè wout yo nan ki Lè sa va rive menm.
16:19 Men, mèt sèvant lan, wè ke espwa a nan pwofi yo al fè wout yo, arete Pòl ak Silas, epi yo mennen yo bay chèf yo nan tribinal la.
16:20 Ak prezante yo devan chèf lavil Wòm yo, yo di: "Mesye sa yo ap travay ki afekte vil nou an, depi yo jwif.
16:21 Epi yo ap anonse yon fason lalwa nou pa pèmèt pou nou pou n aksepte oswa yo obsève, depi nou yo se Women. "
16:22 Pèp la kouri kont yo. Apre sa, chèf lavil Wòm yo, chire rad yo, te bay lòd yo dwe bat yo ak baton.
16:23 Apre yo fin enflije anpil bann fleo sou yo, fè jete yo tout nan prizon, enstwi gad palè yo yo gade yo avèk dilijans.
16:24 E depi li te resevwa sa a kalite lòd, li jete yo nan selil la prizon enteryè, epi li limite pye yo ak aksyon.
16:25 Lè sa a,, nan mitan an nan mitan lannwit lan, Pòl ak Silas t'ap lapriyè, yo t'ap fè lwanj Bondye. Ak moun ki yo tou te nan prizon t'ap koute yo.
16:26 Men se vre wi:, te gen yon tranbleman tè toudenkou, tèlman gwo ke fondasyon yo nan prizon an te deplase. Menm lè a, tout pòt prizon yo louvri, ak konsolidasyon yo nan tout moun yo te lage.
16:27 Lè sa a, gad palè yo prizon, yo te gen po reveye, ak wè pòt yo nan prizon an louvri, rale nepe l ', li gen entansyon touye tèt li, kwè prizonye yo te sove.
16:28 Men, Pòl pran rele byen fò, di: "Èske pa gen okenn mal nan tèt ou, pou nou tout nou isit la!"
16:29 Lè sa a, rele pou yon limyè, li te antre nan. Apre sa, tranble kou fèy bwa, li lage kò l anvan pye yo nan Pòl ak Silas.
16:30 Apre sa, pote yo deyò, li te di, "Mesye, kisa pou m 'fè, pou m 'ka sove?"
16:31 Se konsa, yo di, "Mete konfyans nou nan Seyè Jezi a, ak Lè sa a ou pral sove, ansanm ak tout fanmi ou. "
16:32 Apre sa, yo pale Pawòl Seyè a l ', ansanm ak tout moun ki te lakay li.
16:33 Apre sa, li, pran yo nan lè a menm nan mitan lannwit lan, lave bann fleo yo. Apre sa, li te batize, ak pwochen tout moun lakay li.
16:34 Lè li fin fè yo antre nan lakay li, li te mete yon tab pou yo. Apre sa, li te lajwa, ak tout fanmi l ', kwè nan Bondye.
16:35 Lè lajounen te rive, chèf lavil Wòm yo voye prepoze yo, di, "Lage mesye sa yo."
16:36 Men, gad palè yo prizon rapòte pawòl sa yo Pòl: "Chèf yo voye nan ou lage. Koulye a,, kite. -Ale Ak kè poze. "
16:37 Men, Pòl di yo: "Yo te bat nou piblikman, menm si nou pa te kondane. Yo te jete moun ki Women nan prizon. Epi, koulye a yo ta kondwi nou ale an kachèt? Se pa konsa. Olye de sa, kite yo vini pou pi devan,
16:38 ak fè nou mete yo ale. "Lè sa a, prepoze yo rapòte pawòl sa yo devan chèf lavil Wòm yo. Ak sou tande ke yo te Women, yo te pè.
16:39 ak rive, yo te plede avèk yo, ak dirijan yo soti, yo mande yo kite soti nan lavil la.
16:40 Apre sa, yo al fè wout yo soti nan prizon an yo antre nan kay la nan Lydia. Apre sa, te wè frè yo, yo konsole yo, ak lè sa a yo mete deyò.

Acts nan apòt yo 17

17:1 Koulye a, lè yo te fin te mache lavil Anfipolis ak lavil Apoloni, yo te rive nan Tesalonik, kote te gen yon sinagòg jwif yo.
17:2 Lè sa a, Pòl, Dapre koutim, antre yo. Se pou twa jou repo li diskite ak yo sou Ekriti yo,
17:3 entèprete ak conclure ke li te nesesè pou Kris la soufri ak leve vivan ankò soti vivan nan lanmò, e ke "sa a se Jezi Kris la, moun mwen anonse nou la a. "
17:4 Se konsa, kèk ladan yo te kwè epi yo te ansanm ak Pòl ak Silas, ak yon nimewo gwo nan sa yo te soti nan k'ap sèvi tout ak moun lòt nasyon yo, epi yo pa yon kèk yo te fanm nòb.
17:5 Men, jwif yo, yo te fè jalouzi, ak rantre nan ak sèten mechan nan mitan moun yo komen, te lakòz yon twoub, epi yo moute tèt lavil la. Apre sa, pran yon pozisyon tou pre kay la nan Jason, yo t'ap chache mennen yo devan pèp la.
17:6 Lè yo pa t 'jwenn yo, yo trennen Jazon ansanm ak kèk frè devan tout chèf yo nan vil la, rele: "Pou sa yo, se yo menm ki ki te moute tèt lavil la. Apre sa, yo te vin isit la,
17:7 ak Jason te resevwa yo. Apre sa, tout moun sa yo aji kontrè ak lòd yo nan Seza tande kòz, ki di ke gen yon lòt wa, Jezi. "
17:8 Apre sa, yo pouse pèp la. Apre sa, chèf yo ki nan lavil la, sou tande bagay sa yo,
17:9 li resevwa yon eksplikasyon soti nan Jazon ansanm ak lòt moun yo, lage yo.
17:10 Men se vre wi:, frè yo san pèdi tan fè Pòl ak Silas ale nan mitan lannwit yo Bere. Lè yo te rive, yo te antre nan sinagòg jwif yo.
17:11 Men, sa yo te gen pi bon santiman pase sa yo ki te nan Tesalonik. Yo te resevwa Pawòl la ak tout antouzyasm, chak jou egzamine Ekriti yo yo wè si bagay sa yo te tèlman.
17:12 Ak tout bon, anpil moun te kwè nan mitan yo, osi byen ke pa yon kèk nan mitan moun lòt nasyon onorab gason ak fanm.
17:13 Lè sa a,, lè jwif Tesalonik te reyalize ke Pawòl Bondye a te tou t'ap mache bay mesaj Pòl pa nan Bere, y 'al gen tou, brase leve, li twoublan foul moun yo.
17:14 Lè sa a, frè m 'yo byen vit fè Pòl ale, se konsa ke li ta ka vwayaje pa lanmè. Men, Silas ak Timote te rete Bere.
17:15 Lè sa a, moun ki te dirijan Pòl yo mennen l 'jouk lavil Atèn. Apre sa, li te resevwa yon lòd pou soti nan l 'nan Silas ak Timote, ke yo ta dwe vin jwenn li byen vit, yo mete deyò.
17:16 ¶ Antan Pòl t'ap tann Silas ak Timote lavil Atèn, lespri l 'te moute tèt nan l', wè lavil la tonbe nan men idolatri.
17:17 Se konsa,, li te diskite ak jwif yo nan sinagòg la, ak k'ap sèvi tout, ak nan andwa piblik yo, nan tout chak jou, ak nenpòt moun te gen.
17:18 Koulye a, sèten filozòf Epikuryen ak patizan Zenon yo te diskite avè l '. Se konsa, kèk t'ap di, "Ki sa moun k ap simen sa a nan Pawòl la vle di?"Men, lòt moun yo te di, "Li sanble yo dwe genyen yon Announcer pou move lespri nouvo." Pou li te anonse yo Jezi ak Rezirèksyon an.
17:19 Apre sa, arete l ', yo mennen l 'bay Aewopaj la, di: "Eske nou kwè nou kapab konnen ki sa doktrin sa a nouvo se, sou ki ou pale?
17:20 Pou ou pote kèk nouvo lide nan zòrèy nou. Se konsa, nou ta renmen konnen ki sa bagay sa yo vle di. "
17:21 (Athenians yo Koulye a, tout, ak rive vizitè, te okipe tèt yo ak pa gen anyen lòt pase pale oswa tande divès kalite nouvo lide.)
17:22 men, Pòl, kanpe nan mitan an nan Aewopaj yo, di: "Gason nan Atèn, Mwen wè ke nan tout bagay sa yo ou yo pito sipèstisye.
17:23 Menm jan mwen te pase pa ak remarke estati vye zidòl nou, Mwen menm mwen te jwenn yon lotèl kote, ki te sou te ekri: POU BONDYE nan Unknown. Se poutèt sa, sa ou adore nan inyorans, sa a se sa m 't'ap mache bay mesaj bay ou:
17:24 Bondye ki fè lemonn antye ak tou sa ki ladan li, Youn nan Seyè a syèl la ak tè ki, ki pa abite nan kay moun bati ak men.
17:25 Ni se li te sèvi ak men yo nan moun, tankou si nan bezwen nan anyen, depi li se li menm ki bay nan tout bagay sa yo lavi ak souf ak tout lòt bagay.
17:26 Apre sa, li te fè, soti nan yon sèl, chak fanmi nan kè yon nonm: yo viv sou sifas ki sou latè a tout antye, detèmine sezon yo nonmen ak limit yo nan kay yo,
17:27 konsa tankou yo chèche Bondye, si petèt yo ka konsidere l 'oswa jwenn li, menm si li se pa byen lwen soti nan chak yonn nan nou.
17:28 'Pou nan li nou ap viv, yo epi li deplase, ak egziste. 'Menm jan kèk nan powèt pwòp ou a te di. 'Pou nou yo tou nan fanmi l'.
17:29 Se poutèt sa, depi nou yo se nan fanmi an nan Bondye, nou pa dwe konsidere lò osinon an ajan oswa bèl pyè koute chè, oswa grave yo nan atizay ak nan imajinasyon lan nan kè yon nonm, yo dwe yon reprezantasyon nan ki sa ki diven.
17:30 Ak tout bon, Bondye, li te gen voye je l 'yo wè inyorans nan moman sa yo, gen kounye a te anonse ak gason ke tout moun toupatou ta dwe fè tounen vin jwenn Bondye.
17:31 Pou li te nonmen yon jou ki te sou li pral jije mond lan nan ekite, nan nonm sa a ki moun li te nonmen, ofri lafwa nan tout, yo si nou ogmante l 'soti vivan nan lanmò a. "
17:32 Apre yo fin tande pale sou Rezirèksyon an moun ki mouri a, tout bon, kèk te mokeur, pandan ke lòt moun te di, "Nou pral koute ou sou sa a ankò."
17:33 Se konsa, Pòl kite mitan yo.
17:34 Men se vre wi:, kèk mesye, konfòme l ', t 'kwè. Pami chanjman sa yo yo tou te Deni Aewopaj la, ak yon fanm yo te rele Damaris, ak lòt moun avèk yo.

Acts nan apòt yo 18

18:1 Apre sa, li te gen kite lavil Atèn, li te rive nan Korent.
18:2 Ak sou jwenn yon jwif yo te rele Akilas, fèt nan Pon, ki te fèk rive soti Itali ansanm ak madanm li Prisil, (paske Klòd te bay lòd tout jwif te kite lavil Wòm,) li te rankontre ak yo.
18:3 Epi paske li te nan komès la menm, li pase nwit lan ak yo, li te ap travay. (Koulye a, yo rete lakay pa komès.)
18:4 Apre sa, li te diskite nan sinagòg la sou chak jou repo, entwodwi non an nan Seyè Jezi a. Apre sa, li te konvenk jwif kou moun lòt nasyon.
18:5 Lè Silas ak Timote te rive soti Masedwan, Pòl kanpe fèm nan Pawòl la, temwaye jwif yo ke Jezi se Kris la.
18:6 Men, depi yo te kontradiksyon l 't'ap joure, li t'ap tranble anba pye soti rad li, li di yo: "San ou se sou tèt pwòp ou a. Se mwen menm ki pwòp. Depi koulye a, Mwen pral bay moun lòt nasyon yo. "
18:7 Apre sa, k ap soti nan kote sa a, Li antre nan kay la nan yon nonm, yo te rele Tit Jis nan, yon adoratè Bondye, ki gen kay te adose nan sinagòg la.
18:8 Koulye a, Krispis, yon lidè nan sinagòg la, kwè nan Seyè a, ak tout fanmi l '. Anpil lòt moun Korent lan, sou odyans, kwè li te batize.
18:9 Lè sa a, Seyè a di Pòl, nan yon vizyon nan mitan lannwit lan: "Pa pè. Olye de sa, pale deyò epi yo pa rete an silans.
18:10 Pou mwen la avèk ou. E pa gen yon sèl pral pran kenbe nan nou, konsa tankou yo fè ou mal. Paske, anpil moun nan moun yo nan vil sa a ki avè m '. "
18:11 Apre sa, li rete la pou yon ane ak sis mwa, anseye Pawòl Bondye a nan mitan yo.
18:12 ¶ Pandan Galyon te gouvènè nan peyi Lakayi, Jwif yo leve ak yon sèl yo leve dèyè Pòl. Apre sa, yo mennen l 'bay tribinal la,
18:13 di, "Li Convent moun ki t'ap sèvi Bondye yon jan ki kont lalwa a."
18:14 Lè sa a,, Pòl te kòmanse louvri bouch li, Galyon di jwif yo: "Si sa a te gen kèk kesyon de enjistis, oswa yon papye kay mechan, O nòb jwif, Mwen ta sipòte ou, kòm se apwopriye.
18:15 Men, si se vre wi: sa yo, se kesyon sou yon mo, sou non, lalwa ou, ou ta dwe wè nan li nou. Mwen pa yo pral jij nan bagay sa yo. "
18:16 Apre sa, li bay lòd yo soti nan tribinal la.
18:17 men, yo, arete Sostèn, yon lidè nan sinagòg la, bat li byen bat nan devan tribinal la. Apre sa, Galyon te montre pa gen okenn enkyetid pou bagay sa yo.
18:18 Men se vre wi:, Pòl, yo apre li te rete pou plis pandan plizyè jou, Apre li fin di orevwa nan frè yo, pran yon batiman pou peyi Siri, gen avè l 'yo te Prisil ak Akila. Koulye a, li te koupe tout cheve tèt li nan Sankre, pou l 'te fè yon ve.
18:19 Apre sa, li te rive nan lavil Efèz, epi li kite yo dèyè gen. Men se vre wi:, li menm li, antre nan sinagòg la, te diskite ak jwif yo.
18:20 Lè sa a,, byenke yo te mande l 'yo rete pou yon tan pi long, li pa t 'dakò.
18:21 Olye de sa, di orevwa ak di yo, "Mwen pral tounen vin jwenn nou ankò, Volonte BonDye,"Li te kite Efèz.
18:22 Apre yo te fin ale 'lavil Sezare, li moute Jerizalèm, epi li akeyi Legliz la gen, ak Lè sa a li desann 'lavil Antiòch.
18:23 Apre sa, li pase kèk kantite tan gen, li mete deyò, epi li te mache yo nan lòd a rejyon an nan Galasi ak Friji, fòtifye tout disip yo.
18:24 Koulye a, yon jwif yo te rele Apollo, fèt nan Alexandria, yon nonm ki pale fasil ki moun ki te pwisan ak ekri nan Liv la, te rive nan lavil Efèz.
18:25 Li te aprann nan fason Senyè a. Epi yo te dife nan Lespri Bondye, li te pale ak anseye bagay sa yo ke yo se nan Jezi, men konnen sèlman batèm Jan an,.
18:26 Se konsa,, li te kòmanse aji fidèlman nan sinagòg la. Lè Prisil ak Akilas tande l 'te, yo mennen l 'sou kote epi yo fin wout la, Seyè a l' plis byen.
18:27 Lè sa a,, depi li te vle pou yo ale nan peyi Lakayi, frè yo te ekri yon egzòtasyon disip yo, sa yo ke yo ta ka aksepte l '. Lè l te rive, li te fè diskisyon anpil ak moun ki te kwè.
18:28 Paske li te depoze anpil gwo ak piblikman reprimande jwif yo, pa revele nan Ekriti yo ki Jezi se Kris la.

Acts nan apòt yo 19

19:1 Koulye a, li te rive ke, pandan y ap Apollo te lavil Korent, Pòl, yo apre li te pati nan rejyon yo anwo, te rive nan lavil Efèz. Apre sa, li te rankontre ak kèk disip.
19:2 Apre sa, li di yo, "Apre kwè, te ou te resevwa Sentespri a?"Men, yo di l ', "Nou pa te menm tande pale ki di ke gen yon Sentespri."
19:3 Men se vre wi:, li te di, "Lè sa a ak sa ou te batize?"Yo reponn, "Ak batèm Jan an,."
19:4 Lè sa a, Pòl di: "Jan te batize moun ki te avè batèm nan tounen vin jwenn Bondye, ki di ke yo ta dwe kwè nan Sila a ki vini apre l ', ki se, nan Jezi. "
19:5 Lè yo fin fè tande pawòl sa yo, Yo te resevwa batèm nan non Seyè Jezi a.
19:6 Apre sa, Pòl enpoze men sou tèt yo, Sentespri a desann sou yo. Apre sa, yo te pale nan lang ak mesaj.
19:7 Koulye a, tout yo te sou douz nan tout.
19:8 Lè sa a,, sou k ap antre nan sinagòg la, li t'ap pale fidèlman pou twa mwa, diskite ak konvenk yo sou wayòm Bondye a.
19:9 Men, lè sèten moun te vin fè tèt di toujou epi yo pa ta kwè, madichon Way Seyè a nan prezans nan foul moun yo, Pòl, retire nan men yo, separe disip yo, diskite chak jou nan yon lekòl sèten nan Tiranis.
19:10 Koulye a, sa a te fè nan tout de ane, se konsa ke tout moun ki t ap viv nan pwovens Lazi koute Pawòl Seyè a, jwif kou moun lòt nasyon.
19:11 Bondye te reyalize pwisan ak estraòdinè mirak nan men la nan Paul,
19:12 se konsa anpil pou ke menm lè twal ti ak anbalaj yo mennen nan kò li a malad la, maladi yo retire kò yo nan yo, li move lespri yo mechan pati.
19:13 Lè sa a,, menm kèk nan exorcists yo vwayaje jwif te eseye envoke non an nan Seyè Jezi a sou moun ki te move lespri, di, "Mwen mare ou pa sèman mwayen Jezi, moun Pòl preche. "
19:14 Te gen kèk jwif, sèt pitit gason Seva yo nan, lidè nan fanmi prèt yo, ki te aji nan fason sa a.
19:15 Men, yon espirityèl mechan reponn lè li di yo: "Jezi mwen konnen, ak Pòl Mwen konnen. Men, moun ki moun ou ye?"
19:16 Nonm lan, nan moun te gen yon espirityèl mechan, t'ap ponpe nan yo e yo jwenn pi bon an nan yo tou de, bat li, sa yo ke yo kouri met deyò pou kay sa a, toutouni ak blese.
19:17 Se konsa,, sa a te vin li te ye nan tout moun Jida yo ak moun lòt nasyon ki te rete nan lavil Efèz. Apre sa, yon pè tonbe sou yo tout. Ak non an nan Seyè Jezi a te gwo pouvwa.
19:18 Ak anpil moun ki kwè yo te rive, rekonèt, ak anonse sa y'ap.
19:19 Lè sa a, anpil nan moun ki te swiv sèk enpè te pote ansanm liv yo, epi yo boule yo nan devan tout. Apre yo te fin detèmine valè a nan sa yo, yo jwenn pri a yo dwe senkant mil goud.
19:20 Nan fason sa a, Pawòl Bondye a te ogmante fòtman e li te ke yo te konfime.
19:21 Lè sa a,, lè tout bagay sa yo ranpli, Pòl te deside nan Lespri Bondye a, apre travèse nan Masedwan ak Lakayi, pou yo ale nan lavil Jerizalèm, di, "Lè sa a, apre mwen soti la, li nesesè pou mwen pou m al wè lavil Wòm tou. "
19:22 Men, voye de nan moun ki te sèvi l ', Timote ak Eras, peyi Masedwan, li menm li rete pou yon tan nan pwovens Lazi.
19:23 Koulye a, nan tan sa a, gen ki te fèt pa gen okenn twoub ti konsènan wout la, Seyè a.
19:24 Pou yon nonm yo te rele Demetrius, yon òfèv fè tanp ajan pou Diana, te bay pa rapòte anyen ti atizan.
19:25 Ak rele yo ansanm, ak moun ki te travay nan menm fason an, li te di: "Gason, ou konnen ke revni nou an, se soti nan travay sa a.
19:26 Epi w ap wè ak tande ke nonm sa a Pòl, pa konvenk, te vire do yon gwo foul moun, pa sèlman soti nan lavil Efèz, Men, nan prèske tout nan peyi Lazi, di, 'Tout bagay sa yo yo pa bondye ki te fè yo ak men.
19:27 Kidonk, pa sèlman se sa a, okipasyon nou an, an danje pou yo te pote nan refi, men tou, pral kay ki apa pou gwo Diana a dwe jwenn anpil popilarite poutèt kòm pa gen anyen! Lè sa a, menm Monwa li, moun tout nan Azi ak mond lan adore, ap kòmanse yo dwe detwi. "
19:28 Lè yo fin fè tande sa, yo te ranpli ak kòlè, epi yo pran rele, di, "Gran se Diana moun Efèz yo!"
19:29 Menm lè a, lavil la ki te ranpli avèk konfizyon. Apre sa, li mete men sou Gayis ak Aristak nan peyi Masedwan, konpayon nan Paul, yo kouri fòs, ak yon sèl akò, nan sirk la.
19:30 Lè sa a,, Pòl te vle antre nan a pèp la, disip yo pa t 'vle pèmèt l'.
19:31 Se konsa, kèk nan lidè yo soti nan pwovens Lazi, ki te zanmi l ', tou voye l ', mande ke li pa prezante tèt li nan sirk la.
19:32 Men, lòt moun yo te rele bagay sa yo divès kalite. Pou tout pèp la te nan konfizyon, ak sa ki pi pa t 'konnen rezon ki fè yo yo te rele ansanm.
19:33 Se konsa, yo trennen Alexander nan mitan foul la, pandan y ap jwif yo t'ap pouse l 'pou pi devan. ak Aleksann, jès ak men l 'pou silans, te vle bay pèp la yon eksplikasyon.
19:34 Men, le pli vit ke yo reyalize l 'yo dwe yon jwif, tout ak yon sèl vwa, pou apeprè de zè de tan, te rele, "Gran se Diana moun Efèz yo!"
19:35 Lè te sekretè a kalme foul moun yo, li te di: "Gason nan lavil Efèz, Koulye a, kisa moun sa se gen moun ki pa konnen ke vil la nan Efezyen an se nan sèvis la nan gwo Diana a ak nan pitit pitit la nan Jipitè?
19:36 Se poutèt sa, depi bagay sa yo se pa kapab yo dwe kontredi, li nesesè pou ou pou w dwe kalm ak fè gratèl anyen.
19:37 Pou ou te fè pou pi devan mesye sa yo, ki pa ni sakrilèj ni pale Bondye mal kont deyès ou.
19:38 Men, si Demetrius ak atizan yo ki avè l 'gen yon ka kont nenpòt moun ki, yo ka konvoke nan tribinal yo, e gen prokonsul. Se pou yo akize youn ak lòt.
19:39 Men, si ou ta mande enfòmasyon sou lòt bagay, sa a ka deside nan yon asanble legal.
19:40 Pou kounye a nou se nan danje pou yo te kondane pou konplo sou evènman jodi a, depi pa gen okenn yon sèl koupab (kont moun nou yo kapab bay prèv) nan sa a rasanbleman. "Lè l fin di sa, li voye tout moun lakay la.

Acts nan apòt yo 20

20:1 Lè sa a,, apre dezòd la sispann, Pòl, rele disip yo nan tèt li ak egzòte yo, di mwen kite nou. Apre sa, li mete deyò, se konsa ke li ta ka ale peyi Masedwan.
20:2 Lè li fin te mache nan tout zòn sa yo, li te egzòte yo avèk anpil Prèch, li te antre nan Lagrès.
20:3 Apre li te fin depanse twa mwa gen, treacheries te planifye sou do l 'pa jwif yo, menm jan li te sou yo pati nan batiman pou peyi Siri. Apre sa, li te avize sa a, li tounen pase Masedwan.
20:4 Koulye a, moun akonpaye l 'te Men non, , pitit gason Pyrrhus soti nan Bere; epi tou li Tesalonik yo, Aristak ak Sekoundous; ak Gayis, moun Dèb, ak Timote; epi tou li Tichik ak Twofim soti nan pwovens Lazi.
20:5 sa yo, apre yo te ale devan yo, tann pou nou nan lavil Twoas.
20:6 Men se vre wi:, nou pran batiman nan Filip, apre jou yo nan Pen san ledven, ak nan senk jou nou te ale nan yo nan lavil Twoas, kote nou te rete pandan sèt jou.
20:7 Lè sa a,, jou repo a an premye, lè nou te reyini ansanm nan separe pen, Pòl pran pale ak yo, lide yo mete deyò jou kap vini an. Men, li pwolonje prèch l 'la nan mitan an nan mitan lannwit lan.
20:8 Se konsa, te gen anpil lanp nan chanm anwo, kote nou te sanble.
20:9 Ak yon adolesan yo te rele Etich, chita sou rebò fenèt la, te ke yo te peze desann pa yon somnolans lou (pou Pòl t'ap mache bay mesaj nan longè). Lè sa a,, ki t'ap mache nan dòmi, li lage kò l soti nan chanm lan twazyèm etaj anba. Lè Jezi leve, li te mouri.
20:10 Lè Pòl te ale desann nan l ', Li mete tèt li sou li ak, globale l ', di, "Pa bay tet ou pwoblem, pou nanm li se toujou nan l '. "
20:11 Se konsa,, moute, ak kraze pen, ak manje, lè li fin di byen sou jiskaske lajounen, li Lè sa a mete deyò.
20:12 Koulye a, yo te fè l 'ti gason an nan vivan, epi yo te pi plis pase yon ti kras konsole.
20:13 Apre sa, nou moute abò kannòt la ansanm ak navige Asòs, kote nou te pran nan Pòl. Pou se konsa li menm li te deside, depi li te fè vwayaj la pa tè.
20:14 Lè l 'te rejwenn nou Asòs, nou te pran l 'nan, epi nou te ale nan Mitilèn.
20:15 Apre sa, deplwaye vwal soti nan gen, nan jou ki anba la a, nou te rive opoze Chios. Ak pwochen nou te ateri nan Samos. Yo, epi sou jou sa a nou te ale nan Milè.
20:16 Pou Pòl te deside pase devan Efèz, se konsa ke li pa ta dwe reta nan pwovens Lazi. Pou li te atan pou ke, si se te posib pou l ', l 'te ka obsève jou Lapannkòt la nan lavil Jerizalèm.
20:17 Lè sa a,, voye soti nan Milè yon mesaj lavil Efèz, li te rele moun pi gwo pa nesans nan legliz la.
20:18 Apre yo fin vin jwenn li epi yo te ansanm, li di yo: "Ou konnen sa, depi premye jou a lè m 'antre nan Azi, Mwen te avèk ou, pou tan an tout antye, nan fason sa a:
20:19 k ap sèvi Seyè a, ak tout imilite e malgre dlo nan je yo ak tras ki te rive m 'anba treacheries jwif yo,
20:20 ki jan mwen fèt yo tounen pa gen anyen ki te ki gen valè, ki jan byen mwen te anonse nou, e ke mwen te moutre nou piblikman ak nan tout kay yo,
20:21 temwaye tou de jwif ak devan moun lòt nasyon sou tounen vin jwenn Bondye nan Bondye ak lafwa nan Jezikri, Seyè nou an.
20:22 Epi, koulye a, wè, ke yo te oblije nan Lespri Bondye, Mwen pral jwenn lavil Jerizalèm, pa t 'konnen sa ki pral rive m' la a,
20:23 eksepte ke Sentespri a, nan tout tout lavil, te avèti m ', ki di ke chenn ak tribilasyon tann m 'nan lavil Jerizalèm.
20:24 Men, mwen pè anyen nan sa. Ni mwen konsidere lavi m 'yo dwe plis valè paske li se pwòp mwen, bay ke nan kèk fason mwen ka ranpli kou mwen ak pwòp sa yo ki an ministè a te nan Pawòl la, ki mwen te resevwa nan men Seyè Jezi a, yo temwaye nan Levanjil la nan favè Bondye a.
20:25 Epi, koulye a, wè, Mwen konnen ke ou pral pa gen okenn ankò parèt devan l ', nou tout ki nan mitan moun mwen te vwayaje, t'ap mache bay mesaj wayòm Bondye a.
20:26 Pou rezon sa a, Mwen rele ou kòm temwen sou jou sa a trè: se mwen menm ki pwòp konsènan san an nan tout.
20:27 Pou mwen pa te vire sou kote nan pi piti a soti nan anonse chak konsèy Bondye bay ou.
20:28 Pran swen tèt nou epi mouton bay Seyè a tout antye, sou ki Sentespri a te estasyone ou kòm evèk ak règ Legliz la nan Bondye, yo ke li te achte nan pwòp san Pitit li.
20:29 Mwen konnen, lè m 'kite lavi chen mawon devoran pral antre nan mitan nou, pou kraze legliz bèt yo.
20:30 Li te pran depi nan mitan nou, moun pral leve, bay manti yo nan lòd yo vle al pran tèt disip dèyè yo.
20:31 Poutèt sa, rete sou prigad, kenbe nan memwa ke nan tout twa ane mwen pa t 'sispann, lajounen kou lannwit, ak dlo nan je, pale avè chak ak tout youn nan nou.
20:32 Epi, koulye a, M'ap renmèt nou nan men Bondye avèk Pawòl la nan favè l '. Li gen pouvwa a bati, mwen vin bay yon pòsyon tè nan tout ki pote non.
20:33 Mwen te te sitèlman anvi ni ajan ak lò, ni rad,
20:34 jan ou menm nou konn. Pou sa ki te nesesè pa m 'ak pa moun ki avè m', men sa yo te bay.
20:35 Mwen fè yo konnen tout bagay sa yo ou, paske lè nou travay nan fason sa a, li nesesè sipòte fèb la ak sonje pawòl ki nan Seyè Jezi a, ki jan li te di, 'Li se pi plis beni bay pase yo resevwa.' "
20:36 Lè l 'fin di pawòl sa yo, tonbe ajenou, li t'ap lapriyè ak tout nan yo.
20:37 Lè sa a, yon gwo kriye ki te fèt nan mitan yo tout. Apre sa,, tonbe sou kou a nan Pòl, yo bo papa l ',
20:38 te bouke pi fò nan tout lòt peyi sou pawòl Bondye a ki li te di, ke yo pa janm ta wè figi l 'ankò. Apre sa, yo mennen l 'bay batiman an.

Acts nan apòt yo 21

21:1 Apre sa, te rive, li te gen repiyans separe nan men yo, nou pran yon batiman yon kou dirèk, rive nan Kòs, ak sou sa yo jou a nan Rhodes, ak soti nan gen Patara.
21:2 Lè nou te jwenn yon batiman atravè Finisi, k ap grenpe abò, nou mete vwal.
21:3 Lè sa a,, apre nou te kenbe devan je nan lil Chip, kenbe li nan bò gòch la, nou pran yon batiman sou peyi Siri, epi nou te rive nan lavil Tir. Pou batiman an te ale nan dechaje kago li yo gen.
21:4 Lè sa a,, li te gen te jwenn disip yo, nou pase nwit lan la pandan sèt jou. Apre sa, yo t'ap di Pòl, nan Lespri Bondye a, ke li pa ta dwe ale moute Jerizalèm.
21:5 Lè jou yo te ranpli, mete deyò, nou te ale nan; epi yo tout te akonpaye nou ak madanm yo ak pitit, jouk nou te deyò nan lavil la. Apre sa, nou mete ajenou nan rivaj la, li lapriyè.
21:6 Lè nou te di mwen kite nou youn ak lòt, nou moute abò batiman an. Apre sa, yo tounen tounen yo pwòp yo.
21:7 Men se vre wi:, li te gen ranpli vwayaj nou an pa bato soti lavil Tir, nou desann sou Tolemayis. Apre sa, frè yo bonjou, nou pase nwit lan ak yo pou yon sèl jou a.
21:8 Lè sa a,, apre mete deyò jou kap vini an, nou te rive nan lavil Sezare. Ak sou antre nan kay la nan Filip evanjelis la, ki moun ki te yonn nan sèt la, nou te rete avè l '.
21:9 Koulye a, nonm sa a te gen kat pitit fi, jenn fi, ki te mesaj.
21:10 Epi pandan ke y nou te retade pou kèk jou, yon sèten pwofèt soti nan Jide, yo te rele Agabis, te rive.
21:11 Apre sa, li, lè l te fin vin jwenn nou, pran senti Pòl la, ak obligatwa pye l 'ak men, li te di: "Men sa Sentespri a: Nonm lan ki gen senti sa a se, Jwif yo pral mare nan fason sa a nan lavil Jerizalèm. Apre sa, yo pral lage l 'nan men moun lòt nasyon yo. "
21:12 Lè nou fin tande sa, nou menm ansanm ak moun ki te soti nan kote sa a mande l 'pa mache sou lavil Jerizalèm.
21:13 Lè sa a, Pòl reponn lè li di: "Ki sa ou akonpli pa rèl, kraze kouraj mwen? Pou mwen prepare, pa sèlman kite yo mare, men tou, yo mouri nan lavil Jerizalèm, pou non Seyè Jezi a. "
21:14 E depi nou pa t 'kapab pran tèt li, nou quieted, di: "Se pou volonte a, se sa k'ap fèt."
21:15 Lè sa a,, apre jou sa yo, gen te fè preparasyon, nou monte nan lavil Jerizalèm.
21:16 Koulye a, kèk nan disip lavil Sezare yo ki tou al avèk nou, pote avèk yo yon sèten Cypriot yo te rele Nazon, yon disip fin vye granmoun, ki gen envite nou ta dwe.
21:17 Lè nou te rive lavil Jerizalèm, frè yo resevwa nou vle.
21:18 Lè sa a,, nan jou ki anba la a, Pòl antre avèk nou nan James. Apre sa, tout chèf fanmi yo te reyini.
21:19 Lè li fin di yo bèl bonjou, li te esplike chak bagay sa Bondye te akonpli nan travay li nan mitan moun lòt nasyon yo.
21:20 Apre sa, yo, sou tande sa, gwo pouvwa Bondye li di l ': "Ou konprann, frè, konbyen milye gen nan mitan jwif yo ki te kwè, ak yo tout zele pou lalwa Moyiz la.
21:21 Koulye a, yo gen tande pale sou ou, ke ou ap anseye jwif k'ap viv nan mitan moun lòt nasyon yo retire li nan Moyiz, di yo pou yo pa sikonsi pitit gason yo, ni aji selon koutim.
21:22 Ki sa ki se pwochen? Foul moun yo ta dwe konvoke. Yo pral tande ke ou yo te rive.
21:23 Se poutèt sa, fè sa bagay ki nou mande nan nou: Gen kat moun, ki anba yon ve.
21:24 Pran sa yo ak mete tèt ou ak yo, epi mande pou yo kale tèt yo. Lè sa a, tout moun va konnen se bagay sa yo ke yo te tande pale sou ou se fo, men sa ou tèt ou mache nan kenbe ak lwa a.
21:25 Men,, sou moun ki moun lòt nasyon ki te kwè, nou te ekri yon jijman pou yo fete tèt yo kont sa ki te immolated bay zidòl, ak pou soti nan san, ak pou soti nan sa ki te èstofe, ak pou soti nan fònikasyon. "
21:26 Lè sa a, Pòl, pran mesye yo Nan denmen, te fè sèvis pou mete avèk yo, epi li te antre nan tanp lan, anonse pwosesis la nan jou yo nan pou pirifye, jouk ta yon ofrann ap ofri sou non chak youn nan yo.
21:27 Men, lè sèt jou yo te rive fini, jwif ki te soti nan pwovens Lazi, lè yo te wè l 'nan tanp lan, pouse tout pèp la, epi yo mete men sou li, rele:
21:28 "Gason pèp Izrayèl, ede! Sa a se nonm sa a ki moun ki anseye, tout moun, toupatou, atake moun sa yo ansanm ak lalwa Moyiz la ak kote sa a. Anplis de sa, li te menm te pote moun lòt nasyon nan tanp lan, e li te vyole kay ki apa pou sa a. "
21:29 (Pou yo te wè Twofim, yon Efèz, nan vil la avè l ', epi yo te konprann Pòl te fè l 'nan tanp lan.)
21:30 Menm lè a, tout vil la moute tèt. Apre sa, li te rive ke moun kouri soti toupatou. Apre sa, arete Pòl, yo trennen l 'deyò nan tanp lan. Menm lè a, pòt yo te fèmen.
21:31 Lè sa a,, menm jan yo t'ap chache touye l ', li te rapòte bay kòmandan an nan kòwòt la: "Tout lavil Jerizalèm se nan konfizyon."
21:32 Se konsa,, imedyatman pran sòlda ak ofisye, li kouri desann nan yo. Lè yo te wè kòmandan an ak sòlda yo, yo sispann fè grèv Pòl.
21:33 Lè sa a, kòmandan an, ap pwoche, arete l ', li bay lòd ke li kapab fè l' ak de chenn. Apre sa, li te mande ki moun li te ye, kisa l 'te fè.
21:34 Lè sa a, yo te rele bagay sa yo divès kalite nan mitan foul moun yo. E depi li pa t 'kapab konprann anyen klèman paske nan bri a, li bay lòd l 'yo dwe te pote nan fò a.
21:35 Lè li fin te rive nan mach eskalye yo, li te rive ke li te te pote moute pa sòlda yo, paske yo te menas la nan vyolans nan men pèp la.
21:36 Pou foul moun yo nan moun yo te yo ak t'ap rele byen fò soti, "Pran l 'ale!"
21:37 Antan Pòl te kòmanse yo dwe te pote nan fò a, li di kòmandan an, "Èske li akseptab pou mwen pou m di ou kichòy?"Epi li te di, "Ou konnen Greek?
21:38 Se sak fè, moun ou ye pa sa ki moun peyi Lejip ki, anvan jou sa pouse yon rebelyon, yo mennen soti nan dezè a kat mil moun touye moun?"
21:39 Men, Pòl di l ': "Mwen se yon nonm, vre yon jwif, soti nan lavil Tas nan peyi Silisi, yon sitwayen ameriken nan yon vil ki byen koni. Se konsa, mwen petisyon ou, kite m 'pale ak pèp la. "
21:40 Lè l 'te ba li pèmisyon, Pòl, kanpe sou eskalye a, siy ak men l 'bay pèp la. Men, lè yon bri ki te fèt, li te pale ak yo nan lang ebre a, di:

Acts nan apòt yo 22

22:1 "Frè Noble ak papa, koute eksplikasyon an ke mwen kounye a ba ou. "
22:2 Lè yo tande l 'pale ak yo nan lang ebre, yo te ofri yon silans pi gwo.
22:3 Li di: "Mwen se yon nonm jwif, fèt nan lavil Tas nan peyi Silisi, men leve soti vivan nan vil sa a bò kote pye yo nan Se Gamaliyèl, anseye dapre verite a nan lwa a, Bondye zansèt yo, zele pou lalwa Moyiz la, menm jan nou tout ki menm tou yo se nan jou sa a.
22:4 Mwen pèsekite swiv chemen Bondye a, mouri m'ap mouri, obligatwa ak fournir nan prizon tou de gason ak fanm,
22:5 menm jan granprèt la ak tout moun pi gwo pa nesans temwen lous m '. Èske w gen te resevwa lèt ki sòti nan yo frè yo, Mwen pati al Damas, pou m 'ta ka mennen yo mare soti nan gen lavil Jerizalèm, sa yo ke yo ta ka pini.
22:6 Men, li te rive ke, jan mwen te vwayaje ak te apwoche lavil Damas nan mitan jounen an, toudenkou soti nan syèl la yon gwo limyè klere tout kote m '.
22:7 Apre sa, tonbe nan tè a, Mwen tande yon vwa ki di m ', 'Sayil, Sayil, poukisa w'ap pèsekite mwen?'
22:8 Apre sa, mwen reponn, 'Kiyes ou ye, Seyè?'Apre sa, li di m', 'Mwen se Jezi Nazarèt la, moun w'ap pèsekite a. '
22:9 Apre sa, moun ki te avè m ', tout bon, wè limyè a, men yo pa t 'tande vwa a nan moun ki t'ap pale avè m'.
22:10 Apre sa, mwen te di, 'Ki sa mwen ta dwe fè, Seyè?'Lè sa a, Seyè a di m': 'Leve, epi ale nan lavil Damas. Apre sa,, n'a dwe te di tout sa ou dwe fè.
22:11 E depi mwen pa te kapab wè, paske yo te limyè nan ke limyè, Mwen te ki te dirije pa men an pa kanmarad mwen, ak Mwen te ale nan lavil Damas.
22:12 Lè sa a, yon Ananyas sèten, yon nonm nan akò ak lwa a, gen temwayaj la nan tout moun Jida yo ki te k ap viv gen,
22:13 desen pwoche bò kote m 'ak kanpe fèmen nan, di m ', 'Sòl, wè!'Menm lè menm, Mwen gade sou li.
22:14 Men, li te di: 'Bondye zansèt nou an te preordained ou, se konsa ke ou ta vin konnen volonte l ', li ta renmen wè yon sèl la Jis, e yo ta tande vwa a soti nan bouch li.
22:15 Pou ou pral temwen l 'yo tout moun sou bagay sa yo kote ou te wè ak tande.
22:16 Epi, koulye a, poukisa ou pran reta? Leve, yo epi yo dwe resevwa batèm, epi lave tout peche ou, pa envoke non li. '
22:17 Lè sa a, li te rive ki, lè m 'tounen lavil Jerizalèm e li te priye nan tanp lan, yon stuper mantal rive sou mwen,
22:18 ak mwen te wè Seyè a ki di m ': 'Prese! Wete byen vit nan lavil Jerizalèm! Yo p ap aksepte temwayaj ou sou mwen an.
22:19 Apre sa, mwen te di: : Mèt, y'a konnen se mwen menm ki bat ak jwen nan prizon, nan tout tout sinagòg, moun ki te kwè nan ou.
22:20 Apre sa, lè yo te san an nan temwen ou Stephen vide, Mwen te kanpe ki tou pre ak te dakò, ak mwen ap gade sou rad yo nan moun ki touye l '.
22:21 Apre sa, li di m ', 'Ale. Mwen menm k'ap voye ou nan byen lwen nasyon yo. ' "
22:22 Koulye a, yo t'ap koute l ', jouk mo sa a, ak Lè sa a yo leve vwa yo, di: "Pran sa a kalite lwen soti nan tè a! Pou ki sa li pa Fitting pou l 'ap viv!"
22:23 Epi pandan ke y yo te t'ap rele byen fò, ak yo tap voye sou kote rad yo, ak depoze pousyè nan lè a,
22:24 kòmandan an te bay lòd l 'yo dwe te pote nan fò a, epi yo dwe bat yo epi tòtire, yo nan lòd yo dekouvri rezon ki fè yo ke yo te rele nan fason sa a sou do l '.
22:25 Apre yo fin mare l 'ak espageti, Pòl di kòmandan women an ki moun ki te kanpe bò kote l ', "Èske li legal pou ou pou w bat yon nonm ki se yon sitwayen women epi yo pa te kondane?"
22:26 Lè yo fin fè tande sa, kaptenn lan te ale nan kòmandan an ak rapòte li nan l ', di: "Ki sa ou gen entansyon fè? Pou nonm sa a se yon sitwayen women. "
22:27 Apre sa, kòmandan an, apwoche, di l ': "Manyè di m '. Èske w se yon Women?"Se konsa, li te di, "Wi."
22:28 Apre sa, kòmandan an reponn, "Mwen jwenn sitwayènte sa a nan gwo pri." Apre sa, Pòl di, "Men, mwen te fèt nan li."
22:29 Se poutèt sa, moun ki te ale nan tòti l ', imedyatman retire kò yo nan l '. kòmandan an te pè Menm jan an tou, apre li te reyalize ke li te yon sitwayen women, paske li te mare l '.
22:30 Men, sou jou kap vini an, vle dekouvri plis avèk dilijans sa rezon ki fè yo te ke li te akize jwif yo pa, li lage l ', epi li te bay lòd prèt yo konvoke, ak manm konsèy la tout antye. Apre sa,, pwodwi Pòl, li estasyone l 'nan mitan yo.

Acts nan apòt yo 23

23:1 Lè sa a, Pòl, kontanple fikse nan Gran Konsèy la, di, "Frè Noble, M te pale ak tout san repwòch devan Bondye, menm nan jou sa a prezan. "
23:2 Granprèt la, Ananyas, enstriksyon moun ki te kanpe tou pre fè grèv l 'sou bouch la.
23:3 Lè sa a, Pòl di l ': "Bondye ap frape ou, ou blanchi miray! Pou ou ta chita ak jije m 'dapre lalwa a, Ki lè, kontradiksyon avèk lalwa a, ou lòd m 'yo dwe frape?"
23:4 Ak moun ki te kanpe tou pre te di, "Èske ou pale sa ki mal sou granprèt la Bondye?"
23:5 Pòl reponn: "Mwen pat konnen, frè, ke se li ki granprèt la. Men sa ki ekri: Piga nou janm pale mal sou lidè nan pèp ou a. ' "
23:6 Koulye a, Pòl, konnen ke yon gwoup te sadiseyen ak lòt la te farizyen, pran rele nan Gran Konsèy la: "Frè Noble, Mwen se yon farizyen, pitit pitit farizyen! Li se sou espwa a ak rezirèksyon moun ki mouri a ke mwen te jije. "
23:7 Lè l 'fin di sa, yon divizyon te fèt ant farizyen yo ak sadiseyen yo. Menm lè a, foul moun yo divize.
23:8 Pou sadiseyen yo reklamasyon ke pa gen okenn rezirèksyon, ak ni zanj, ni lespri. Men, farizyen yo konfese tou de nan sa yo.
23:9 Lè sa a, ki te fèt yon gwo rimè. Te gen kèk farizyen yo, leve, te goumen, di: "Nou jwenn pa gen anyen ki mal nan nonm sa a. E si gen yon lespri di l ', oswa yon zanj?"
23:10 E depi te gen yon gwo divizyon te fè, kòmandan an, pè ke Pòl ta ka chire apa pa yo, te bay lòd sòlda yo desann ak chache arete l 'soti nan mitan yo, ak pote l 'nan fò a.
23:11 Lè sa a,, sou nwit la la yo, Seyè a te kanpe bò kote l ', li di: "Se pou konstan. Pou menm jan ou te temwaye sou viv nan lavil Jerizalèm, konsa tou li nesesè pou ou pou w temwaye nan lavil Wòm. "
23:12 Lè lajounen rive, kèk nan jwif yo sanble yo mare tèt yo ak fè sèman, ki di ke yo ta manje san bwè jistan yo te touye Pòl.
23:13 Koulye a, te gen plis pase karant gason ki te pran sèman sa a ansanm.
23:14 Apre sa, yo pwoche bò lidè yo nan prèt yo, ak chèf fanmi yo, Yo t'ap di: "Nou te fè sèman tèt nou pa yon sèman, se konsa ke nou pral gou pa gen anyen, jouk n'a fin touye Pòl.
23:15 Se poutèt sa, ak manm konsèy la, ou ta dwe kounye a bay yon avi bay kòmandan an, se konsa ke li kapab pote l 'ban nou, kòm si ou gen entansyon detèmine yon lòt bagay sou li. Men, anvan li ap pwoche, nou te fè preparasyon yo mete l 'nan lanmò. "
23:16 Men, lè te pitit gason sè Pòl la pran tande pale de sa a, sou trayi nou yo, li pati, li antre nan fò a, epi li rapòte l 'bay Pòl.
23:17 Pòl, rele l 'yonn nan ofisye yo, di: "Plon jenn gason sa a bò kot kòmandan an. Pou li te gen yon bagay yo di l '. "
23:18 Ak tout bon, li pran l ', li mennen l' nan kòmandan an, Li di, "Pòl, prizonye a, mande m 'mennen jenn gason sa a ba ou, depi li gen yon bagay pou m 'di ou. "
23:19 Lè sa a, kòmandan an, pran l 'nan men la, wete kò avè l 'pou kont yo, epi li mande l ': "Ki sa li ki di ou gen di m '?"
23:20 Lè sa a, li te di: "Jwif yo te rankontre mande w yo pote Pòl demen yo Gran Konsèy la, tankou si yo gen entansyon kesyon l 'sou yon lòt bagay.
23:21 Men, se vre wi:, ou pa ta dwe kwè yo, pou yo ta al kache kò l 'ak plis pase karant moun soti nan mitan yo, ki te mare tèt yo pa fè sèman ni yo manje, ni bwè, jiskaske yo te touye l '. Apre sa, yo yo kounye a se prepare, tann pou yon afimasyon nan men ou. "
23:22 Lè sa a, kòmandan an ranvwaye jenn gason an, enstwi l 'pa di pesonn sa li te fè li te ye bagay sa yo l'.
23:23 Lè sa a,, li te gen rele de ofisye, li di yo: "Prepare de san sòlda, pou yo ka ale osi lwen ke Sezare, ak swasanndis kavalye, ak de santèn spearmen, pou nevè nan maten nan mitan lannwit lan.
23:24 Ak prepare bèt nan fado pote Pòl, pou yo ka mennen l 'san danje nan Felix, gouvènè peyi a. "
23:25 Paske li te pè, paske petèt jwif yo ta ka arete l ', li touye l', e ke apre sa li ta dwe pou bay manti akize, tankou si li te aksepte yon kòronp. Se konsa, li te ekri yon lèt ki gen sa ki annapre yo:
23:26 "Klòd Lizyas, gouvènè a pi ekselan, Felix: bonjou.
23:27 nonm sa a, gen te arete pa jwif yo epi yo te sou yo dwe touye l 'pa yo, mwen sove, boulvèse yo ak sòlda, depi mwen reyalize ke se li ki yon sitwayen women.
23:28 Apre sa, vle konnen rezon ki fè yo ke yo objeksyon l ', Mwen te fè l 'nan Gran Konsèy jwif yo.
23:29 Apre sa, mwen te dekouvri l 'yo dwe akize sou kesyon nan lwa yo. Men se vre wi:, pa gen anyen ki merite lanmò oswa anprizònman te nan akizasyon an.
23:30 Lè m 'te bay nouvèl la anbiskad, kote yo te pare sou do l ', M 'te voye l' ban nou, avize akize li tou, pou yo ka plede akizasyon yo anvan ou. Adye. "
23:31 Se poutèt sa sòlda yo, pran Pòl selon lòd yo, mennen l 'nan mitan lannwit Antipatris.
23:32 Nan denmen, voye kavalye yo nan ale avè l ', yo tounen tounen yo fò a.
23:33 Apre yo fin rive Sezare, li te lage lèt la bay gouvènè a, yo menm tou yo renmèt Pòl devan l '.
23:34 Lè li fin li li l ', li te mande ki pwovens li ye, ka akonpli ke li te soti nan peyi Silisi, li te di:
23:35 "Mwen pral tande ou, Lè moun k'ap akize ou yo te rive. "Apre sa, li te bay lòd l 'yo dwe kenbe nan palè a lè Ewòd.

Acts nan apòt yo 24

24:1 Lè sa a,, Apre senk jou, granprèt la Ananyas desann ak kèk nan chèf fanmi ak yon Tètilis sèten, yon oratè. Apre sa, yo te ale nan gouvènè a kont Pòl.
24:2 Apre sa, li rele Pòl, Tètilis te kòmanse akize li, di: "Pifò ekselan Felix, depi nou gen anpil kè poze nan bouch nou, ak anpil bagay sa yo ka korije pa PROVIDENCE ou,
24:3 nou rekonèt sa a, toujou ak tout kote, ak zak pou di Bondye mèsi pou tout bagay.
24:4 Men, mwen ta ka pale nan twò gwo yon longè, Mwen sipliye ou, pa pitye ou, pou koute nou yon ti tan.
24:5 Nou jwenn nonm sa a yo dwe pèstilansyèl, yo dwe ankouraje revolisyon k'ap nan mitan tout jwif yo nan mond nan tout antye, ak yo dwe otè a nan konplo a nan rèd la nan Nazarenes nan.
24:6 Apre sa, li te gen menm te eseye vyole tanp lan. Apre sa, li arete l ', nou te vle l 'yo dwe jije dapre lalwa nou an.
24:7 men, Lizyas, kòmandan an, boulvèse nou ak vyolans gwo, wete l 'ale soti nan men nou,
24:8 kòmann-nan akize l 'yo vin jwenn ou. nan men yo, ou tèt ou yo pral kapab, pa jije sou tout bagay sa yo, yo konprann rezon ki fè yo ke nou akize li. "
24:9 Lè sa a, jwif yo interjected, ki di ke bagay sa yo te tèlman.
24:10 Lè sa a,, depi te gouvènè a siy pou l 'pale, Pòl reponn: "Lè konnen ke ou te jij la sou nasyon sa a pou anpil ane, Mwen pral bay yon eksplikasyon sou tèt mwen ak yon nanm onèt.
24:11 Pou, jan ou ka reyalize, li te sèlman te douz jou depi mwen te ale jiska adore lavil Jerizalèm.
24:12 Apre sa, yo pa t 'jwenn mwen nan tanp lan diskite ak nenpòt moun, ni sa ki lakòz yon rasanbleman nan moun yo: ni nan sinagòg yo, ni nan lavil la.
24:13 Apre sa, yo pa kapab pwouve ke yo ou bagay sa yo sou ki yo konnye a yo di mwen.
24:14 Men, mwen konfese sa a ba ou, ki dapre sa rèd, kote yo rele yon erezi, se konsa mwen sèvi Bondye m 'ki papa, kwè tout sa ki ekri nan lalwa Moyiz la ak liv pwofèt yo,
24:15 li te gen yon espwa nan Bondye, ki sa yo lòt moun tèt yo tou espere, ke pral gen yon rezirèksyon lavni nan jis la ak enjis nan.
24:16 Lè sa a nan, Se mwen menm toujou fè efò gen yon konsyans ki manke nan nenpòt ofans devan Bondye ak nan direksyon moun.
24:17 Lè sa a,, apre anpil ane, Mwen te ale nan nasyon mwen, pote kichòy ak ofrann ak te pwomèt,
24:18 nan ki mwen jwenn pou pirifye nan tanp lan: ni ak yon foul moun, ni ak yon Pouki tout bri.
24:19 Men, jwif soti nan pwovens Lazi yo se yo menm ki moun ki dwe te parèt anvan ou depoze plent sou do m ', si yo te gen kichòy kont mwen.
24:20 Oswa kite yo menm sa yo isit la di si yo te yo te jwenn nan m 'nenpòt ki mechanste, pandan y ap kanpe devan Gran Konsèy la.
24:21 Pou pandan y ap kanpe nan mitan yo, Mwen te pale soti sèlman sou yon sèl sa a gen pwoblèm: sou rezirèksyon an moun ki mouri a. Li se sou sa a ke mwen te jije jodi a pa ou. "
24:22 Lè sa a, Felix, apre li fin konstate konesans anpil sou swiv chemen Bondye a, kenbe yo ap tann, lè li di, "Lè Lizyas te kòmandan an rive, Mwen pral ba ou yon odyans. "
24:23 Apre sa, li te bay lòd yon ofisye ki te veye li, ak pran rès, epi yo pa entèdi nenpòt nan l 'soti nan sèvi l'.
24:24 Lè sa a,, Kèk jou apre sa, Felix, rive avèk Drisil, madanm li ki te yon jwif, rele pou Pòl ak koute l 'sou konfyans nan Bondye a ki nan Jezi Kris la.
24:25 Apre yo te fin li discoursed sou jistis ak chastete, ak sou jijman an nan lavni, Felix te tranble kou fèy bwa, ak li te reponn: "Pou konnya, ale, men rete anba gad palè. Lè sa a,, nan yon tan propice, Mwen pral rele ou. "
24:26 Li te tou espere ki ta ka lajan dwe ba l 'Pòl pa, ak Se poutèt sa, li souvan rele l ', li pale avè l'.
24:27 Lè sa a,, lè de ane te pase, Felix te siksede pa Portius Festis. E depi Felix te vle montre patikilye favè jwif yo, li te kite Pòl dèyè kòm yon prizonye.

Acts nan apòt yo 25

25:1 Se konsa,, lè Festis te rive nan pwovens lan, sou twa jou, li te monte nan lavil Jerizalèm kite Sezare.
25:2 Apre sa, lidè yo nan prèt yo, ak moun ki premye nan mitan jwif yo, te ale nan l 'goumen kont Pòl. Apre sa, yo te petisyon l ',
25:3 mande pou favè sou do l ', se konsa ke li ta bay lòd pou l 'yo dwe mennen nan lavil Jerizalèm, kote yo te kenbe yon anbiskad yo nan lòd yo touye l 'sou wout la.
25:4 Men, Festis reponn ke Pòl te dwe kenbe nan Sezare, e ke li menm li ta pwal byento ale la.
25:5 "Se poutèt sa,"Li te di, "Kite moun nan mitan nou ki kapab, desann nan menm tan an, ak si gen okenn koupab nan nonm sa a, yo ka akize l '. "
25:6 Lè sa a,, li te gen te rete nan mitan yo pa gen plis pase wit a dis jou, li desann sou lavil Sezare. Yo, epi sou jou kap vini an, li chita nan tribinal la, epi li te bay lòd Pòl yo dwe dirije nan.
25:7 Lè l 'te, Jwif ki te desann soti sou lavil Jerizalèm kanpe bò kote l ', voye soti anpil akizasyon grav, Pa gen yonn nan kote yo te kapab pwouve.
25:8 Pòl ofri defans sa a: "Ni kont lalwa jwif yo, ni kont tanp lan, ni kont Seza, , mwen kouri kite nan nenpòt pwoblèm. "
25:9 men, Festis, vle montre pi gwo favè jwif yo, reponn a Pòl lè li di: "Èske w vle moute nan lavil Jerizalèm ak moun pral pase anba jijman gen sou bagay sa yo devan je m '?"
25:10 Pòl reponn: "Mwen kanpe nan tribinal Seza, ki se kote mwen ta dwe jije. Mwen te fè pa gen okenn mal nan jwif yo, jan ou byen konnen.
25:11 Paske, si mwen te blese yo, oswa si mwen te fè anyen ki merite lanmò, Mwen pa dakò ak mouri. Men, si pa gen anyen sou pwen sa a sou kote yo di mwen, pa gen yon sèl kapab delivre m 'yo. Mwen apèl nan Seza li ye. "
25:12 Lè sa a, Festis, li te gen pale ak Gran Konsèy la, reponn: "Ou te fè apèl a Seza tande kòz, Seza n'a ale. "
25:13 Lè kèk jou te pase, wa Agripa ak Berenis desann sou lavil Sezare, voye bonjou Festis.
25:14 E depi yo rete la pandan plizyè jou, Festis pale ak wa a sou Pòl, di: "Yon nonm te rete dèyè kòm yon prizonye pa Felix.
25:15 Lè m 'te al Jerizalèm, lidè yo nan prèt yo ak ansyen yo nan jwif yo te vin jwenn mwen sou li, mande pou kondanasyon sou do l '.
25:16 Mwen reponn yo ke li se pa koutim moun lavil Wòm yo nan kondannen yon moun, anvan li te ki se ke yo te akize ki te konfwonte ak akize l ', li te resevwa opòtinite nan defann tèt li, se konsa yo klè tèt li nan chaj yo ki.
25:17 Se poutèt sa, lè yo te rive isit la, san okenn reta, nan jou ki anba la a, chita nan tribinal la, Mwen te pase lòd nonm lan rete yo mennen.
25:18 Men, lè akize yo te leve kanpe, yo pa t 'prezante nenpòt akizasyon sou l' soti nan ki mwen ta sispèk sa ki mal.
25:19 Olye de sa, yo mennen sou do l 'sèten diskisyon osijè relijyon yo a ak sou yon Jezi sèten, ki te mouri, men, Pòl sètifye nonm yo dwe vivan.
25:20 Se poutèt sa, yo te nan dout sou sa a kalite kesyon, Mwen mande l 'si li te vle ale nan lavil Jerizalèm ak moun pral pase anba jijman gen sou bagay sa yo.
25:21 Men, depi Pòl te fè apèl kont nan ka rete pou yon desizyon anvan Augustus, Mwen te pase lòd l 'yo dwe kenbe, jouk m'a ka voye l 'nan Seza li ye. "
25:22 Agripa di Festis: "Se mwen menm tou vle tande nonm sa a." "Denmen,"Li te di, "Ou pral tande l '."
25:23 Yo, epi sou jou kap vini an, lè Agripa ak Berenis te rive ak gwo fast, li te antre nan oditoryòm nan ak triben yo ak mesye yo direktè lekòl la nan lavil la, Yo mennen Pòl vini, nan lòd la Festis.
25:24 Apre sa, Festis di: "Wa Agripa, ak tout moun ki ap prezan ansanm ak nou, ou wè nonm sa a, konnen ki moun tout moun jwif yo detounen m 'nan lavil Jerizalèm, petisyon ak reklam ke li pa ta dwe gen dwa mouri deja.
25:25 Se vre wi, Mwen te dekouvri pa gen anyen te fè sou do l 'se sa ki merite lanmò. Men, depi li menm li te fè apèl a Augustus, li te jijman mwen an voye l '.
25:26 Men, mwen pa te detèmine sa yo pou yo ekri anperè a sou li. Poutèt sa, Mwen te mennen l 'devan ou tout, epi sitou anvan ou, Wa Agripa, se konsa ke, yon fwa ke yon ankèt ki te fèt, M 'ka gen yon bagay yo ekri.
25:27 Pou li sanble m 'rezonab yo voye yon prizonye epi yo pa endike akizasyon yo mete sou do l'. "

Acts nan apòt yo 26

26:1 Men se vre wi:, Agripa di Pòl, "Li se pèmèt pou ou pou w pale pou tèt ou." Lè sa a Pòl, pwolonje men l ', te kòmanse ofri li defann tèt li.
26:2 "Mwen konsidere tèt mwen beni, Wa Agripa, se mwen menm ki bay defans mwen jodi a ou anvan ou, sou tout bagay nan yo ki mwen te akize pa jwif yo,
26:3 espesyalman depi ou konnen tout bagay ki konsène jwif yo, tou de koutim ak kesyon. Poutèt sa, Mwen sipliye ou pou koute m 'pasyans.
26:4 Epi sètènman, tout moun Jida yo konnen sou lavi m 'te jenn gason m', ki te gen nan konmansman li yo nan mitan pèp pwòp mwen nan lavil Jerizalèm.
26:5 Yo te konnen byen avè m 'depi nan konmansman an, (si yo ta vle ofri temwayaj) paske mwen te viv dapre rèd la pi detèmine nan relijyon nou an: kòm yon Farizyen.
26:6 Epi, koulye a, li se avèk espwa nan Bondye a nan Pwomèt a ki te fèt pa Bondye bay zansèt nou an ki mwen kanpe sijè a jijman.
26:7 Li se Pwomèt a ki douz branch fanmi nou, adore lajounen kou lannwit, espere wè. About sa a espwa, Monwa, Mwen akize jwif yo pa.
26:8 Poukisa pou l 'ta dwe jije konsa enkwayab avèk ou tou sa Bondye ta ka leve moun mouri?
26:9 Epi sètènman, Se mwen menm ansyen konsidere ke mwen dwe aji nan plizyè fason ki se kontrè ak non an nan Jezi, moun Nazarèt la.
26:10 Sa a se tou ki jan mwen te aji nan lavil Jerizalèm. Se konsa,, Mwen fèmen anpil moun apa pou Bondye nan prizon, te gen resevwa pouvwa espesyal nan men lidè yo nan prèt yo. Lè yo te dwe touye, Mwen te fè fraz la.
26:11 Ak nan tout sinagòg, souvan pandan y ap pini yo, Mwen fòse yo vire do bay Bondye. Epi yo te tout pi plis nan maddened kont yo, Mwen konn al pèsekite yo, jouk nan peyi etranje.
26:12 Apre sa, jan mwen te ale nan lavil Damas, avèk pouvwa ansanm ak pèmisyon nan men granprèt la,
26:13 nan mitan jounen an, Monwa, Mwen menm ak moun ki te avè m 'tou, wè sou wout la yon limyè soti nan syèl la klere byen bèl kote m 'ak yon bèl pi gran pase sa yo ki an solèy la.
26:14 Lè nou te gen tout tonbe desann nan tè a, Mwen tande yon vwa pale avè m 'an lang ebre: 'Sayil, Sayil, poukisa w'ap pèsekite mwen? Li difisil pou ou pou w choute kont entités la.
26:15 Lè sa a, m 'te di, 'Kiyes ou ye, Seyè?'Apre sa, Seyè a di, 'Mwen se Jezi, moun w'ap pèsekite.
26:16 Men, leve kanpe, li al kanpe sou de pye ou. Mwen parèt devan ou pou rezon sa a: pou m 'ka etabli ou kòm yon minis ak yon temwen konsènan bagay sa yo ke ou te wè, yo ansanm ak moun bagay sa yo ke mwen pral montre ou:
26:17 sovtaj ou nan men pèp la ak nasyon yo ki kote mwen kounye a voye ou,
26:18 yo nan lòd yo louvri je yo, sa yo ke yo ka konvèti soti nan fènwa nan limyè, ak pou soti nan pouvwa a nan Satan vin jwenn Bondye, pou yo ka resevwa padon pou peche nou ak yon kote nan mitan pèp Bondye a, atravè lafwa ki nan mwen.
26:19 Depi lè sa a, Wa Agripa, Mwen pa t 'kwayan nan vizyon nan syèl la.
26:20 Men, mwen te anonse, premye moun ki nan lavil Damas ak nan lavil Jerizalèm, epi lè sa a tout rejyon an nan peyi Jide, ak moun lòt nasyon yo, sa yo ke yo ta repanti epi konvèti nan Bondye, fè travay yo ki merite pou yo tounen vin jwenn Bondye.
26:21 Li te pou rezon sa a ki jwif yo, li te gen arete m 'lè m' te nan tanp lan, eseye touye m '.
26:22 Men, yo te gen assistée pa èd nan Bondye, menm nan jou sa a, Mwen kanpe temwen nan ti la ak gwo a, di pa gen anyen pi lwen pase sa pwofèt yo ansanm ak Moyiz te di ta dwe nan tan kap vini an:
26:23 ki Kris la t 'vle kite, e ke li te ta dwe premye a soti nan rezirèksyon an moun ki mouri a, e ke li ta pote limyè bay pèp la ak nasyon yo. "
26:24 ¶ Jakòb t'ap pale bagay sa yo ak prezante li defann tèt li, Festis di byen fò: "Pòl, ou se fou! Twòp etidye te tounen ou nan foli. "
26:25 Pòl reponn: "Mwen menm mwen pa fou, pi ekselan Festis, men pito mwen pale verite ak modération.
26:26 Pou wa a konnen sou bagay sa yo. Se pou li tou, Mwen pale ak konstans. Mwen panse ke Pa gen yonn nan bagay sa yo se enkoni rive sou l '. Ak ni te bagay sa yo fè nan yon kwen.
26:27 ou kwè pwofèt yo, Wa Agripa? Mwen konnen ou kwè. "
26:28 Agripa di Pòl, "Nan yon sèten mezi, ou konvenk m 'yo vin yon kretyen. "
26:29 Pòl reponn, "Mwen espere bay Bondye ki, tou de nan yon ti mezi ak nan yon gwo limit, pa sèlman ou, men tou, tout moun ki koute m 'jòdi sa a ap vin menm jan mwen menm, mwen, eksepte pou chenn sa yo. "
26:30 Wa a leve, Gouvènè a, ak Berenis, ak tout moun ki te chita avèk yo.
26:31 Apre yo fin retire, yo te pale nan mitan tèt yo, di, "Te Nonm sa a pa fè anyen ki merite lanmò, ni nan prizon. "
26:32 Agripa di Festis, "Nonm sa a te kapab lage, si li pa t 'fè apèl a Seza. "

Acts nan apòt yo 27

27:1 Lè sa a, li te deside voye l 'pa bato nan peyi Itali, e ke Pòl, ak lòt moun yo nan prizon, yo ta dwe lage nan yon kaptenn yo te rele Julius, nan kòwòt la Augusta.
27:2 Apre k ap grenpe abò yon bato soti nan Adramityòm, nou mete vwal ak te kòmanse navige ansanm pò yo nan pwovens Lazi, ak Aristak, Macedonian la soti nan Tesalonik, rantre nan nou.
27:3 Yo, epi sou jou sa a, nou te rive nan lavil Sidon. Apre sa, Julius, trete Pòl imen, pèmèt l 'pou yo ale nan zanmi l' ak gade apre tèt li.
27:4 Lè nou te mete vwal soti nan gen, nou navige anba a lil Chip, paske van an te kontrè.
27:5 Apre sa, navige menm si lanmè a devan Silisi ak Panfili, nou te rive nan pase List, ki se nan Lisi.
27:6 Apre sa, kòmandan women an jwenn yon batiman ki soti nan Aleksandri tapral an Itali, epi li transfere nou nan li.
27:7 Lè nou te pran yon batiman dousman pandan plizyè jou, li te apèn rive opoze Nid, paske van an te anpeche nou, nou pran yon batiman nan Krèt, tou pre Salmon.
27:8 Ak apèn ke yo te kapab navige sot pase yo li, nou te rive nan yon kote ki sèten, ki te rele Bon Abri, akote ki te vil la nan Lasea.
27:9 Lè sa a,, apre yo fin te anpil tan te pase, epi depi navige pa ta pridan paske te Jou a vit kounye a te pase, Pòl konsole yo,
27:10 epi li di yo: "Gason, Mwen konprann sa vwayaj la se kounye a nan danje pou yo aksidan ak anpil domaj, pa sèlman nan kago a ak bato a, men tou, nan lavi pwòp nou yo. "
27:11 Men, kòmandan women an mete plis mete konfyans nou nan kòmandan an ansanm ak navigatè a nan batiman an, pase nan bagay sa yo yo te di Pòl pa.
27:12 E depi li pa t 'yon pò Fitting nan ki sezon fredi, opinyon an majorite te navige soti nan gen, se konsa ke yon jan kanmenm yo ka kapab rive nan Finisi, yo nan lòd yo sezon fredi gen, nan yon pò nan Krèt, ki sanble soti nan direksyon sidwès la ak nòdwès.
27:13 E depi van an sid te mouche dousman, yo te panse ke yo ta ka rive jwenn objektif yo. Apre yo te fin yo te kite Asson, yo te peze lank nan Krèt.
27:14 Men, pa lontan apre sa, yon van vyolan vin atake yo, ki te rele Nòdès van an.
27:15 Ak yon lòt fwa bato a te kenbe nan li epi li pa t 'kapab fè efò kont van an, bay sou bato a van yo, nou te kondwi ansanm.
27:16 Lè sa a,, ke yo te fòse sou yon zile sèten, ki te rele keu nan, nou te apèn kapab kenbe fèm nan fè lifeboat bato a.
27:17 Lè sa a te pran moute, yo te konn itilize l 'bay ede nan sere bato a. Pou yo te pè yo ke yo ta ka kouri echouer. Apre sa, li bese vwal yo, yo te te kondwi ansanm nan fason sa a.
27:18 Lè sa a,, depi nou yo te anlè sou fòtman pa tanpèt, nan jou ki anba la a, yo mete atik yo lou pi lwen.
27:19 Yo, epi sou twazyèm jou a, ak pwòp men yo, yo mete ekipman an nan batiman an pi lwen.
27:20 Lè sa a,, lè ni solèy, ni zetwal parèt pandan plizyè jou, e pa gen fen nan tanpèt la te iminan, tout espwa pou sekirite nou an te kounye a pran.
27:21 Apre yo te fin yo te rete san manje pou yon tan long, Pòl, kanpe nan mitan yo, di: "Sètènman, moun, ou ta dwe te koute m 'epi yo pa kite Krèt, konsa tankou yo lakòz blesi sa a ak pèt.
27:22 Epi, koulye a, kite m 'pran tèt ou yo dwe vanyan gason nan nanm. Pou va gen pa gen okenn pèt nan lavi nan mitan nou, men se sèlman nan batiman an.
27:23 Pou yon zanj Bondye, ki moun ki asiyen nan m 'ak Bondye m'ap sèvi, kanpe bò kote m 'aswè a,
27:24 di: 'Pa pè, Pòl! Li nesesè pou ou pou w kanpe devan Seza. Epi gade, Bondye te ban nou tout moun sa yo k'ap vwayaje ansanm avèk ou.
27:25 Poutèt sa, moun, gen vanyan gason nan nanm. Pou mwen gen konfyans Bondye ke sa a pral rive nan menm fason an ke li te te di m '.
27:26 Men, li nesesè pou nou pou n rive nan yon zile sèten. "
27:27 Lè sa a,, apre nwit la la katòzyèm rive, kòm nou te navige nan lanmè a nan Adria, sou mitan an nan mitan lannwit lan, maren yo kwè ke yo te wè kèk pòsyon nan peyi a.
27:28 Ak sou jete yon pwa, yo rive nan yon pwofondè nan ven mach. Se konsa, kèk distans soti nan gen, yo rive nan yon pwofondè nan kenz mach.
27:29 Lè sa a,, pè ke nou ka rive sou mòn ki graj, Yo lage kat lank soti nan dèyè batiman an, epi yo te tann pou lajounen yo rive byento.
27:30 Men se vre wi:, maren yo t'ap chache yon fason yo kouri soti nan batiman an, paske yo te bese yon lifeboat nan lanmè a, sou èkskuz a ke yo te eseye jete lank soti nan banza yo nan kannòt la.
27:31 Se konsa, Pòl di kòmandan women an ak sòlda yo, "Si mesye sa yo rete nan batiman an, ou pa yo pral kapab yo dwe sove. "
27:32 Lè sa a, sòlda yo koupe kòd yo nan lifeboat a, epi yo pèmèt li tonbe.
27:33 Men, lè li te kòmanse pou limyè fèt, Pòl mande yo ke yo tout pran manje, di: "Sa a se katòzyèm jou a ke ou te ap tann ak kontinye fè jèn, pran pa gen anyen.
27:34 Pou rezon sa a, Mwen sipliye ou a aksepte manje pou dedomajman pou la sante ou. Pou pa yon grenn cheve nan tèt la nan nenpòt ki nan nou pral peri. "
27:35 Lè l 'fin di pawòl sa yo, pran pen, li te bay di Bondye mèsi nan je yo tout. Lè li fin kase li, li te kòmanse manje.
27:36 Lè sa a, yo tout te vin pi plis lapè nan nanm. Apre sa, yo tou te pran manje.
27:37 Se vre wi, nou te de san ak swasanndis-sis nanm sou bato a.
27:38 Apre sa, yo te gen nouri ak manje, yo deleste batiman an, Distribisyon ble a nan lanmè a.
27:39 Lè jou te rive, yo pa t 'rekonèt nan jaden flè. Men se vre wi:, yo mete men sou devan je nan yon sèten Inlet etwat li te gen yon rivaj, nan ki yo te panse li ta kapab posib yo fòse batiman an.
27:40 Apre yo fin pran moute lank yo, yo pran angajman tèt yo nan lanmè a, an menm tan an Pouki n'ap lage restrictions yo nan safran yo. Se konsa,, ogmante Grand nan van an rafal, yo bourade sou nan direksyon rivaj la.
27:41 Lè nou te rive sou yon plas louvri nan de lanmè, yo kouri kannòt la echouer. Ak tout bon, lakansyèl la, ke yo te imobil, rete fiks, men se vre wi: te sevè la kase pa vyolans ki nan lanmè a.
27:42 Lè sa a, sòlda yo te nan akò ke yo ta dwe touye prizonye yo, paske nenpòt moun ki, apre chape pa naje, ta ka kouri.
27:43 Men, kòmandan women an, vle sove Pòl, entèdi l 'soti nan ap fèt. Apre sa, li te bay lòd moun ki te kapab naje so an premye, ak yo sove, ak pou li ale nan peyi a.
27:44 Ak jan pou lòt moun yo, kèk yo te pote sou tablo, ak lòt moun sou bagay sa yo ki ki te fè pati batiman an. Se konsa, li te rive ke tout nanm chape nan peyi a.

Acts nan apòt yo 28

28:1 Apre yo te fin nou te chape, nou Lè sa a reyalize ke lil la te rele Malt. Men se vre wi:, ki natif natal yo ofri nou pa gen okenn ti kantite lajan nan tretman imen.
28:2 Yo rafrechi nou tout pa beapen yon dife, paske lapli te iminan ak paske yo te frèt la.
28:3 Men, lè Pòl te sanble yon ti pakèt brendiy, yo epi ki te mete yo sou dife a, sèpan an, ki te desine sou yon chalè a, tache tèt li nan men l '.
28:4 Ak vrèman, lè ki natif natal yo wè sèpan an pandye nan men Pòl, yo t'ap di konsa youn ak lòt: "Sètènman, nonm sa a dwe yon ansasen, pou menm si li chape soti nan lanmè a, tire revanj pa pral pèmèt l 'nan ap viv la. "
28:5 Men, souke koupe bèt la tonbe nan dife a, li tout bon soufri okenn efè malad.
28:6 Men, yo te kwè ke li ta pwal byento vin anfle moute, ak Lè sa a ta toudenkou tonbe ajenou fas atè epi mouri. Men, li te gen tann yon bon bout tan, ak wè pa gen efè malad nan li, yo chanje lide yo epi yo te di ke li te yon bondye.
28:7 Koulye a, nan mitan kote sa yo yo te Estates posede pa chèf la nan zile a, yo te rele Pibliyis. Apre sa, li, pran nou nan, te montre nou Ospitalite kalite pou twa jou.
28:8 Lè sa a, li te rive ke papa yo tout nan Pibliyis te kouche malad ak yon lafyèv ak disantri. Pòl antre l ', lè li fin lapriyè, li te mete men l 'sou li, li te sove l '.
28:9 Lè sa a te te fèt, tout moun ki te malad sou zile a pwoche bò epi yo te geri.
28:10 Lè sa a, yo menm tou yo prezante nou anpil kado. Lè nou yo te pare yo mete vwal, yo te ban nou tou sa nou bezwen.
28:11 Se konsa,, apre twa mwa, nou pran yon batiman nan yon bato soti nan Alexandria, ki gen non te 'Castors yo,'Ak ki te fredi a nan lil la.
28:12 Lè nou te rive nan Syracuse, nou te retade la pou twa jou.
28:13 Soti nan la, navige fèmen nan rivaj la, nou te rive nan Rhegium. Apre yo te fin yon sèl jou, ak sid mouche van an, nou te rive sou dezyèm jou a nan Pouzòl.
28:14 Gen, apre lokalize frè yo, nou te mande yo rete ak yo pandan sèt jou. Lè sa a, nou te ale nan nan lavil Wòm.
28:15 Apre sa,, lè frè yo te tande pale de nou, y 'ale nan kontre nou osi lwen ke Forum nan Apiyis ak Tavernes sou bò Twa. Apre sa, Pòl wè yo, di Bondye mèsi bay Bondye, li pran kouraj.
28:16 Lè nou te rive nan lavil Wòm, Pòl te bay pèmisyon yo rete pou kont li, ak yon sòlda veye l '.
28:17 Apre yo te fin twazyèm jou a, li te rele ansanm lidè yo nan jwif yo. Apre yo fin konvoke, li di yo: "Frè Noble, Mwen te fè pa gen anyen kont pèp la, ni kont koutim zansèt yo, Men, mwen te delivre kòm yon prizonye nan lavil Jerizalèm nan men yo nan Women yo.
28:18 Apre yo te fin yo ki te fèt yon odyans sou mwen, yo ta te lage m ', paske te gen okenn ka pou lanmò kont mwen.
28:19 Men, avèk jwif yo pale kont mwen, Mwen te contrainte fè apèl nan Seza tande kòz, menm si li pa t 'tankou si m' te gen nenpòt kalite akizasyon kont nasyon m 'pwòp.
28:20 Se konsa,, paske nan sa, Mwen mande yo wè ou ak pou pale ak ou. Paske, men sa se paske nan espwa pèp Izrayèl ke mwen antoure ak chenn sa a. "
28:21 Men, yo di l ': "Nou pa te resevwa lèt sou ou soti nan Jide, ni gen nenpòt nan lòt arive yo nouvo nan mitan frè yo rapòte oswa pale anyen sa ki mal kont ou.
28:22 Men, nou ap mande tande opinyon ou nan men ou, pou konsènan rèd sa a, nou konnen ke li se ke yo te pale kont toupatou. "
28:23 Apre yo fin nonmen yon jou pou l ', anpil anpil moun te ale nan l 'nan trimès envite l'. Apre sa, li discoursed, temwaye nan Peyi Wa ki nan Bondye, ak konvenk yo sou Jezi, lè l sèvi avèk lalwa Moyiz la ak liv pwofèt yo, Depi maten jouk aswè.
28:24 Se konsa, kèk kwè bagay sa yo ke li te di, ankò lòt moun pa t 'kwè.
28:25 Lè yo pa t 'kapab dakò nan mitan tèt yo, yo pati, Antan Pòl t'ap pale sa a mo yon sèl: "Kouman byen Sentespri a te pale ak zansèt nou yo atravè pwofèt Ezayi,
28:26 di: 'Ale nan pèp sa a w'a di yo: tande, n'a tande epi yo pa konprann, ak wè, n'a wè epi yo pa wè.
28:27 Pou kè a nan pèp sa a te cultivées mat, e yo te koute ak zòrèy ezite, epi yo te fèmen je yo byen sere, paske petèt yo ta ka wè ak je yo, ak tande ak zòrèy yo, epi mwen konprann ak kè a, e konsa dwe konvèti, e mwen ta geri yo. '
28:28 Se poutèt sa, kite l ap li te ye nan ou, ki te delivre sa a nan Bondye te voye nan moun lòt nasyon yo, Y'a koute li. "
28:29 Lè l 'fin di pawòl sa yo, Jwif yo al fè wout yo nan men l ', si yo toujou te gen anpil kesyon nan mitan tèt yo.
28:30 Apre sa, li rete pou pandan dezan nan yon pwòp lozman lwe l '. Apre sa, li te resevwa tout moun ki te ale nan l ',
28:31 preche wayòm Bondye a li t'ap moutre bagay sa yo ki fè yo soti nan Seyè Jezi Kris la, ak tout toujou kenbe pawòl, san yo pa entèdiksyon.