Ch 4 Travay

Acts nan apòt yo 4

4:1 Men, pandan ke yo te pale ak pèp la, prèt yo ak majistra a nan tanp lan ak sadiseyen yo akable yo,
4:2 ke yo te lapenn ke yo te anseye pèp la, li anonse nan Jezi rezirèksyon an soti vivan nan lanmò.
4:3 Apre sa, yo mete men sou yo, epi yo mete yo anba gad palè jouk jou kap vini an. Paske, men sa te kounye a aswè.
4:4 Men, anpil nan moun ki te tande pawòl la te kwè. Ak nimewo a nan moun te vin senk mil.
4:5 Epi, se te pase sou jou kap vini an ke lidè yo ak chèf fanmi yo ak dirèktè lalwa sanble nan Jerizalèm,
4:6 ki gen ladan An, granprèt la, ak Kayif, ak Jan ak Aleksann, e tout moun ki te nan fanmi an prèt.
4:7 Apre sa, estasyonnman yo nan mitan an, yo kesyone yo: "Ki pouvwa, oswa nan ki gen non, ou fè sa a?"
4:8 Lè sa a, Pyè, ki te ranpli avèk Sentespri a, di yo: "Lidè nan moun yo ansanm ak chèf fanmi, koute.
4:9 Si nou jodi a yo anba jijman dapre yon papye kay bon fè yon nonm enfim, pa ki li te geri,
4:10 kite li dwe li te ye nan tout nan ou menm ak nan tout moun pèp Izrayèl, ke nan non an nan Jezi Kris la Nazarèt la, Seyè nou an, ki moun ou kloure sou kwa, moun Bondye te leve soti vivan soti vivan nan lanmò, pa l ', nonm sa a kanpe devan ou, an sante.
4:11 Li se wòch la, ki te rejte pa ou, bòs mason yo, ki te vin wòch ki kenbe kay la.
4:12 Li pa gen okenn delivre nan nenpòt ki lòt. Pou pa gen okenn lòt non anba syèl la bay moun, pa ki li nesesè pou nou pou n kapab delivre yo. "
4:13 Lè sa a,, wè konstans la nan Pyè ak Jan, li te gen verifye ke yo te vanyan san yo pa lèt oswa aprantisaj, yo mande. Apre sa, yo rekonèt yo ke yo te toujou avèk Jezi.
4:14 Epitou, wè nonm sa a ki te geri kanpe avèk yo, yo te kapab di anyen kontredi yo.
4:15 Men, yo te bay lòd yo retire deyò, lwen Gran Konsèy la, epi yo pale nan mitan tèt yo,
4:16 di: "Kisa pou n 'fè ak mesye sa yo? Pou sètènman te yon siy piblik te fèt nan yo, devan tout moun ki rete nan lavil Jerizalèm. Li se manifeste, epi nou pa kapab refize li.
4:17 Men, paske sa gaye plis nan pèp la, se pou nou menase yo pa pale ankò nan non sa a nan nenpòt ki moun. "
4:18 Ak rele yo nan, yo avèti yo pa janm pale ni moutre pèp la anyen nan non an nan Jezi.
4:19 Men se vre wi:, Pyè ak Jan te di nan repons a yo: "Jij si wi ou non li se jis nan je Bondye a koute ou, olye ke bay Bondye.
4:20 Pou nou yo kapab evite pale bagay sa yo ke nou te wè ak tande. "
4:21 men, yo, menase yo, voye yo ale, pa gen te jwenn yon fason pou yo kapab pini yo poutèt moun sa yo. Pou tout te fè lwanj bagay sa yo ki te fè l 'nan evènman sa yo.
4:22 Pou nonm sa a nan moun te siy sa a nan yon gerizon te akonpli te pi plis pase karantan.
4:23 Lè sa a,, gen te lage, y 'ale nan pwòp yo, epi yo total nan plen sa lidè yo nan prèt yo ak ansyen yo te di yo.
4:24 Apre yo fin tande pawòl sa, ak yon sèl akò, yo leve vwa yo bay Bondye, Yo t'ap di: "Seyè, ou se yon Bondye ki fè syèl la ak latè, lanmè a ak tout sa ki ladan yo,
4:25 ki, pa pouvwa Sentespri, nan bouch la nan David, papa nou an, sèvitè ou, di: '-Poukisa moun lòt nasyon yo te bouyonant, e poukisa te pèp la te t'ap repase istwa san sans?
4:26 Wa latè a te leve kanpe, ak lidè yo te mete ansanm kòm youn, kont Seyè a ak kont Kris li.
4:27 Pou se vre wi: Ewòd ak Pons Pilat, ak moun lòt nasyon yo ak moun pèp Izrayèl yo, mete ansanm nan vil sa a sou Jezi, sèvitè ki apa pou ou, ki moun ou chwazi
4:28 fè sa ki te men ou ak konsèy ou dekrete ta dwe fè.
4:29 Epi, koulye a, Seyè, gade sou menas yo, ak bay moun ki t'ap sèvi ou yo ke yo ka fè konnen mesaj ou, ak tout konfyans,
4:30 pa pwolonje men ou nan gerizon ak siy ak mirak, yo dwe fè nan non Pitit Gason ki apa pou ou, Jezi. "
4:31 Lè yo fin lapriyè, plas la nan kote yo te sanble te demenaje ale rete. Apre sa, yo tout te anba pouvwa Sentespri. Apre sa, yo te pale Pawòl Bondye a avèk konfyans.
4:32 Lè sa a, foul moun yo pou moun ki kwè te fè yon sèl kè ak yon sèl nanm. Ni moun t 'di ke nenpòt nan bagay sa yo ke li posede te pwòp tèt li, Men, tout bagay te komen yo.
4:33 Se avèk anpil pouvwa, Apot yo te rann temwayaj nan Rezirèksyon an nan Jezi Kris la, Seyè nou an. Ak gwo favè te nan yo tout.
4:34 Ak ni te nenpòt moun ki nan mitan yo ki nan bezwen. Pou mèt kay moun ki te nan jaden oswa kay, vann sa yo, te pote lajan yo nan bagay sa yo ke yo te vann,
4:35 epi yo te mete l 'devan pye yo nan Apot yo. Lè sa a, li te divize nan chak yon sèl, menm jan li te bezwen.
4:36 Koulye a, Jozèf, ki Apot ti non Banabas la (ki se tradui kòm ', pitit gason ankourajman'), ki moun ki te yon moun Levi ki desandan Sipriyen,
4:37 depi li te gen peyi, li vann li, epi li mennen l 'lajan an epi yo mete yo sa yo nan pye yo nan Apot yo.