Paul's 1st Letter to the Corinthians

1 Korentyen 1

1:1 Pòl, aple kòm Apot nan Jezi Kris la pa volonte Bondye; ansanm ak Sostèn, yon frè:
1:2 nan legliz Bondye a ki se nan Korent, bay moun mete apa nan Jezikri, rele yo dwe moun k'ap sèvi Bondye ak tout k ap envoke non an nan Jezikri, Seyè nou nan tout kote ki pou yo ak nan nou.
1:3 Grace ak kè poze yo ou soti nan Bondye, Papa nou ak pou soti nan Seyè Jezi Kris la.
1:4 Mwen bay gras a Bondye mwen kontinyèlman pou ou paske nan ki te ba ou nan Jezikri favè Bondye a.
1:5 Pa pou favè Bondye a, nan tout bagay, ou te vin tounen rich nan li, nan tout pawòl ak nan tout konesans.
1:6 Se konsa,, te temwayaj la nan Kris la te ranfòse nan ou.
1:7 Nan fason sa a, pa gen anyen ki manke jwenn ou nan nenpòt favè, jan ou tann revelasyon an nan Jezikri, Seyè nou.
1:8 Apre sa, li, twò, ap fòtifye ou, menm jouk nan fen, san yo pa koupab, jouk jou a nan avènement de Jezikri, Seyè nou.
1:9 Bondye se fidèl. atravè l ', ou te rele ka viv ansanm ak Pitit li a, Jezikri, Seyè nou.
1:10 Se konsa,, Mwen sipliye ou, frè, pa non an nan Jezikri, Seyè nou, ke chak yonn nan nou pale nan menm fason an, epi ki gen pa gen okenn sisyon nan mitan nou. Se konsa, se pou nou vin pafè, ak lide la menm ak ak jijman an menm.
1:11 Paske, men sa ki te endike m ', sou ou, frè m ', pa moun ki yo ki la avèk Chloes, te gen gwo kont nan mitan nou.
1:12 Koulye a, mwen di sa a paske chak nan nou ap di: "Sètènman, Mwen se moun Pòl;"" Men, mwen menm nan Apollo;"" Se vre wi, Mwen se moun Pyè;"Osi byen ke: "Mwen se moun Kris la."
1:13 Èske Kris la te divize? Pòl te kloure sou kwa pou ou? Ou, ou te batize nan non Pòl?
1:14 Mwen bay di Bondye mèsi ke mwen te batize nou yonn, wetan Krispis ak Gayis,
1:15 paske nenpòt moun ki di ke ou yo te batize nan non m.
1:16 Apre sa, mwen tou batize moun nan kay la nan Stephen. Lòt pase sa yo, Mwen pa sonje si m 'te batize nenpòt lòt moun.
1:17 Paske, Kris la pa t 'voye m' batize, men yo preche: pa nan bon konprann nan mo, paske kwa Kris la vin vid.
1:18 Pou Pawòl la nan Kwa a se sètènman pawòl moun fou sa yo ki peri. Men, bay moun yo ki yo te sove, ki se, yo ban nou, li se pouvwa Bondye.
1:19 Paske, men sa ki te ekri: "Mwen pral peri bon konprann nan ki gen bon konprann nan, M'ap rejte disènman an nan pridan an. "
1:20 Ki kote yo gen bon konprann yo? Ki kote yo dirèktè lalwa yo? Ki kote yo verite-moun k ap chèche yo nan laj sa a? Eske Bondye pa fè bon konprann nan mond sa a nan pawòl moun fou?
1:21 Pou mond lan pa t 'konnen Bondye, gremesi bon konprann, epi, nan bon konprann Bondye a, li kontan Bondye akonpli delivre a pou moun ki kwè, nan pawòl moun fou a nan predikasyon nou an.
1:22 Pou jwif yo mande mirak, ak moun Lagrès yo ap chache bon konprann.
1:23 Men, nou ap preche Kris kloure sou kwa. Sètènman, jwif yo, sa a se yon eskandal, ak moun lòt nasyon yo, sa a se pawòl moun fou.
1:24 Men, bay moun yo ki te rele, Jwif kòm byen ke moun Lagrès, Kris la se vèti Bondye a ak bon konprann Bondye a.
1:25 Pou ki sa se bagay moun fou bay Bondye ki konsidere kòm ki gen bon konprann ke gason, ak sa ki se feblès bay Bondye konsidere kòm fò ke gason.
1:26 Se konsa, pran swen nan vokasyon ou, frè. Pou pa anpil gen bon konprann dapre kò fizik la, pa anpil ladan yo pwisan, pa anpil ladan yo nòb.
1:27 Men, Bondye te chwazi chaje yo nan mond lan, se konsa pou l 'ka konfonn moun ki saj la. Bondye te chwazi fèb la nan mond lan, se konsa pou l 'ka konfonn fò a.
1:28 Bondye te chwazi iyobl la ak merite nan mond lan, moun ki yo pa gen anyen, se konsa ke li ka diminye pa gen anyen moun ki yo se yon bagay.
1:29 Se sak fè, pa gen anyen ki se nan vyann lan ta dwe tout bèl pouvwa nan devan je l '.
1:30 Men, ou se nan l 'nan Jezi Kris la, ki moun ki te fèt pa Bondye yo dwe bon konprann nou yo ak jistis ak viv apa ak Bondye vin delivre.
1:31 Se konsa,, nan menm fason an, li te ekri: "Nenpòt moun ki glwar, ta dwe tout bèl pouvwa nan Seyè a. "

1 Korentyen 2

2:1 Se konsa,, frè, lè m 'te vin jwenn ou, anonse nou la a temwayaj la nan Kris la, Mwen pa t 'fè tou sa tout bagay mache byen oswa meprizan bon konprann.
2:2 Pou mwen pa t 'jije tèt mwen konnen anyen nan mitan nou, eksepte Jezikri, ak moun kloure sou kwa.
2:3 Apre sa, mwen te la avèk nou nan feblès, ak nan pè, ak ak anpil tranble kou fèy bwa.
2:4 Apre sa, pawòl mwen Li t'ap anonse yo pa t 'mo sa yo konvenkan nan bon konprann lèzòm, men yo te yon manifestasyon Lespri Bondye a ak nan vèti,
2:5 pou ke konfyans ou nan Bondye pa ta dwe baze sou bon konprann ki pou moun, men sou vèti Bondye a.
2:6 Koulye a,, nou bon konprann m'ap pafè a, ankò se vre wi:, sa a se pa bon konprann nan laj sa a, ni sa yo ki an lidè yo nan laj sa a, ki pral redwi a pa gen anyen.
2:7 Olye de sa, nou pale de bon konprann Bondye a nan yon mistè ki te kache, Bondye mete apa depi davans anvan laj sa a pou tout bèl pouvwa nou an,
2:8 yon bagay sa yo ki te pa youn nan lidè yo nan mond sa a li te ye. Paske, si yo te konnen li, yo pa ta janm te kloure sou kwa Seyè a ak tout bèl pouvwa.
2:9 Men, sa a se jis kòm li te ekri: "Je a pa te wè, ak zòrèy la pa te tande, ni te li antre nan kè a nan kè yon nonm, tou sa Bondye te pare pou moun ki renmen l '. "
2:10 Men, Bondye te fè nou konnen bagay sa yo ak nou nan pouvwa Lespri li a. Lespri Bondye sonde tout bagay, menm fon lanmè yo nan Bondye.
2:11 Ki moun ki ka konnen sa ki pou nan yon nonm, eksepte Lespri Bondye a ki se nan moun sa a? Se konsa, tou, pa gen moun konnen sa ki pou Bondye, eksepte Lespri Bondye a.
2:12 Men, nou pa te resevwa Lespri Bondye a nan mond sa a, , Lespri Bondye a ki soti nan Bondye, pou nou kapab konprann bagay sa yo ke yo ta bay nou pa Bondye.
2:13 Apre sa, nou yo tou pale de bagay sa yo, pa nan mo sa yo te aprann nan bon konprann lèzòm, men nan doktrin nan Lespri Bondye a, pote bagay espirityèl ansanm ak bagay espirityèl.
2:14 Men, nati a bèt nan kè yon nonm pa wè bagay sa yo pou yo se nan Lespri Bondye a. Paske, se pawòl moun fou l ', e se li ki pa kapab konprann li, paske li dwe egzamine espirityèlman.
2:15 Men, nati a espirityèl nan kè yon nonm jije tout bagay, epi li menm l ka pase anba jijman dapre pesonn pa t '.
2:16 Pou ki moun ki te li te ye sa ki nan lide Seyè a, se konsa pou l 'ka moutre l'? Men, nou gen sa ki nan lide Kris la.

1 Korentyen 3

3:1 Se konsa,, frè, Mwen pa t 'kapab pou pale ak ou tankou si yo moun ki espirityèl, men pito tankou si yo moun ki chanèl. Pou ou se tankou tibebe nan Kris la.
3:2 Mwen te ban nou lèt yo bwè, pa solid manje. Pou ou yo pa t 'kapab. Ak tout bon, menm koulye a,, ou pa kapab; pou ou toujou chanèl.
3:3 E depi gen se toujou jalouzi ak chirepit nan pami ou, yo se ou pa chanèl, , epi yo ou pa mache dapre nonm?
3:4 Paske, si yon moun di:, "Sètènman, Mwen se moun Pòl,"Pandan y ap yon lòt di, "Se mwen menm nan Apollo,"Yo se ou pa moun? Men, sa ki Apollo, ak sa ki Pòl?
3:5 Nou yo, se sèlman sèvi nan l 'nan ki moun ou gen konfyans, jan Seyè a te akòde nan chak nan nou.
3:6 mwen plante, Apollo wouze, Men, Bondye bay kwasans lan.
3:7 Se konsa,, ni moun ki plante, ni moun ki wouze, se anyen, men se sèlman Bondye, ki bay kwasans lan.
3:8 Koulye a, li ki plante, Moun ki wouze, yo se youn. Men, chak va resevwa rekonpans yo bay bon li, dapre travay li.
3:9 Pou nou se asistan Bondye a. Ou se kiltivasyon Bondye a; ou se konstriksyon Bondye a.
3:10 Dapre favè Bondye a, ki te ban mwen, Mwen te moute fondasyon kay la tankou yon achitèk ki gen bon konprann. Men, yon lòt bati sou li. Se sak fè, kite chak moun dwe fè atansyon ki jan li bati sou li.
3:11 Pou pa gen yon sèl kapab mete nenpòt lòt fondasyon, nan plas ki ki te mete, ki se Jezikri.
3:12 Si yon moun bati sou fondasyon sa a, si wi ou non lò, ajan, bèl pyè koute chè, bwa, gen, oswa boule tankou pay chèch,
3:13 yo dwe fè travay chak yon sèl la manifeste. Jou Seyè a va fè konnen li, paske li pral devwale nan dife. Lamenm, yon dife sa a ap teste travay chak yon sèl la, tankou sa ki kalite li se.
3:14 Si travay nenpòt moun ki an, yo ke li te bati sou li, rete, Apre sa, li ap resevwa rekonpans li.
3:15 Si yo travay nenpòt moun ki an mete dife nan, li ap pèdi li yo, men li menm li ap toujou gen sove, men se sèlman kòm nan dife.
3:16 Ou pa konnen ke ou se tanp Bondye a, e ke Lespri Bondye a ap viv nan ou?
3:17 Men, si nenpòt moun ki vyole tanp lan nan Bondye, Bondye ap kraze l '. Pou tanp Bondye a se apa pou Bondye, epi ou yo se ke tanp.
3:18 Pa kite pesonn twonpe tèt li. Si yon moun nan mitan nou sanble ap ki gen bon konprann nan laj sa a, se pou l 'vin san konprann, se konsa ke li pouvwa gen se vre wi: gen bon konprann.
3:19 Bon konprann la nan mond sa a se pawòl moun fou ak Bondye. Se konsa, li ki te ekri: "Mwen pral kenbe ki gen bon konprann lan nan sagasite pwòp yo."
3:20 Epi ankò: "Senyè a konnen panse yo nan gen bon konprann yo, yo ke yo ap gremesi. "
3:21 Se konsa,, pa kite pesonn tout bèl pouvwa nan gason.
3:22 Pou tout se pou ou: si wi ou non Pòl, oswa Apollo, ni tou, oswa mond lan, oswa lavi, oswa lanmò, oswa prezan nan, oswa tan kap vini an. Wi, tout se pou ou.
3:23 Men, ou se Kris la, ak Kris la se Bondye a.

1 Korentyen 4

4:1 An konsekans, lage nonm konsidere nou yo dwe sèvi Kris la ak prepoze nan mistè yo nan Bondye.
4:2 Isit la e kounye a,, li se egzije a prepoze pou yo chak moun jwenn yo dwe fidèl.
4:3 Pou mwen menm, li se tankou yon ti bagay yo dwe pase anba jijman dapre ou, oswa nan laj la nan limanite. Apre sa, ni mwen jije tèt mwen.
4:4 Pou Mwen pa gen anyen sou konsyans mwen. Men, mwen pa di mwen inonsan pou sa a. Paske, Seyè a se yon Bondye ki sèl jij mwen.
4:5 Se konsa,, pa chwazi bay jij anvan lè a, tann Seyè retounen yo. Li pral grandi bagay sa yo kache nan fènwa a, epi li pral fè manifeste desizyon ki pran nan kè. Lè sa a, chak moun va gen lwanj ki soti nan Bondye.
4:6 Se konsa,, frè, Mwen te prezante bagay sa yo nan tèt mwen ak nan Apollo, pou byen nou, pou ke ou ka aprann, nan nou, ki ta dwe pa gen yon dwe gonfle kont youn moun ak pou yon lòt, pa pi lwen pase sa ki te ekri.
4:7 Pou sa ki fè distenksyon ou soti nan yon lòt? Ak sa ki ou gen ke ou pa te resevwa? Men, si ou te resevwa li, poukisa ou tout bèl pouvwa, kòm si ou pa te resevwa li?
4:8 Se konsa,, kounye a ou yo te plen, epi kounye a ou yo te fè rich, tankou si yo wa peyi Jida san yo pa nou? Men, mwen swete ke ou ta wa peyi Jida, pou nou, twò, ta ka gouvènen ansanm avè ou!
4:9 Pou Mwen panse ke Bondye te prezante nou kòm dènye Apot yo, tankou moun yo destine pou lanmò. Paske, nou yo te fè nan yon spektak pou moun lemonn yo, ak pou Angels, ak pou gason.
4:10 Se konsa, nou yo moun san konprann! Paske nan Kris la, men w ap lespri nan Kris la? Nou se fèb, men nou gen anpil fòs? Ou se nòb, men nou yo iyobl?
4:11 Jouk yo rive nan tan soufrans sa a trè, nou grangou ak swaf dlo, e nou toutouni, repete bat, e nou iregilye.
4:12 Apre sa, nou travay, k ap travay ak men pwòp nou. Nou ap manti, epi pou nou beni. Nou soufri ak andire pèsekisyon.
4:13 Nou ap madichonnen, epi pou nou lapriyè. Nou te vin tounen tankou fatra ki nan lemonn yo, tankou abite a nan tout bagay, jouk yo rive isit.
4:14 Mwen pa ekri bagay sa yo nan lòd yo konfonn ou, men yo nan lòd yo pale avè ou, kòm Dearest pitit gason m '.
4:15 Pou ou ka gen dis mil enstriktè nan Kris la, men zansèt pa konsa pou sa anpil. Pou nan Jezikri, nan Levanjil la, Mwen gen ki papa ou.
4:16 Se poutèt sa, Mwen sipliye ou, pran egzanp sou mwen, menm jan mwen se moun Kris la.
4:17 Pou rezon sa a, Mwen menm ki voye ou Timote, ki moun ki se pitit gason m 'Dearest, epi ki moun ki fidèl nan Seyè a. Li pral fè ou sonje nan sa m'ap fè, ki viv ansanm nan Kris, menm jan mwen anseye toupatou, Nan chak legliz.
4:18 Sèten moun te vin tounen gonfle nan panse ke mwen pa ta tounen vin jwenn nou.
4:19 Men, mwen va tounen vin jwenn nou anvan lontan, si Seyè a se vle. Apre sa, mwen pral konsidere, pa pawòl ki nan moun ki ap gonfle, men vèti nan.
4:20 Pou Peyi Wa ki nan Bondye pa nan mo, men nan vèti.
4:21 Ki sa ou ta prefere? Èske mwen ta dwe tounen vin jwenn nou ak yon baton, oswa avèk charite ak yon lespri dousè?

1 Korentyen 5

5:1 Pi wo pase tout lòt moun, li se yo te di ki di ke gen dezòd lachè nan mitan nou, menm fònikasyon nan yon kalite sa yo ki se pa nan mitan moun lòt nasyon yo, se konsa ke yon moun ta gen madanm, gran granpapa li.
5:2 Men, w ap gonfle, epi ou pa te olye pou te lapenn, se konsa ke li ki moun ki fè sa a ta janm wete l 'nan mitan nou.
5:3 Sètènman, menm si absan nan kò, Se mwen menm ki prezan nan lespri. Kidonk, Mwen te deja jije, tankou si m 'te prezan, l 'ki moun ki fè sa a.
5:4 Nan non Jezikri, Seyè nou, ou te mete tèt yo ansanm ak tout kè mwen, nan pouvwa a nan Jezikri, Seyè nou,
5:5 nan men sou sa yo yon yon sèl tankou sa a nan men Satan, pou destriksyon nan kò a, se konsa ki ka Lespri Bondye a ap sove nan jou Jezikri, Seyè nou.
5:6 Sa pa bon pou ou nan tout bèl pouvwa. ou pa konnen ke yon ti kras ledven koron mas la tout antye?
5:7 Konsa n'a wete bagay ledven la fin vye granmoun, pou nou ka tounen pen nan nouvo, pou w ap san ledven. Paske, Kris la, Delivrans nou an, gen kounye a te immolated.
5:8 Se konsa,, se pou nou fèt, pa avèk ledven la fin vye granmoun, pa avèk ledven yo fè vis ak mechanste, Men, se avèk pen san ledven nan senserite ak verite.
5:9 Kòm mwen te ekri nou nan yon lèt: "Pa asosye ak dezòd,"
5:10 sètènman pa ak dezòd yo nan mond sa a, ni ak visye nan, ni ak vòlè, ni ak moun ki te sèvi zidòl. Sinon, ou dwe kite tè sa.
5:11 Men koulye a, mwen te ekri nou la a: pa asosye ak nenpòt ki moun ki yo rele yon frè ak ankò se yon fornikateur, oswa visye, oswa yon sèvitè sèvi zidòl, oswa yon medizan, oswa ivr, oswa yon vòlè. Avèk tankou yon yon sèl tankou sa a, pa menm pran manje.
5:12 Pou sa pou m 'fè ak jije moun ki deyò? Men, pa menm nou menm jije moun ki anndan?
5:13 Pou moun ki deyò, Bondye ap jije ni. Men, voye moun sa a mal k'ap fèt nan nou.

1 Korentyen 6

6:1 Kouman se li ke nenpòt moun nan nou, li te gen yon diskisyon kont yon lòt, ta azade ka jije ou devan enjust la, epi yo pa anvan pèp Bondye a?
6:2 Ou, ou pa konnen ke pèp Bondye a depi yo gen laj sa a gen pou jije moun li? Men, si mond lan se yo dwe pase anba jijman dapre ou, moun ou ye diy, Lè sa a,, bay jij menm bagay ki pi piti?
6:3 ou pa konnen nava jije ata zanj Bondye? Sa pral pi rèd bagay sa yo nan laj sa a?
6:4 Se poutèt sa, si ou gen zafè 'jije nan laj sa a, poukisa yo pa nonmen moun ki pi merite nan Legliz la bay jij bagay sa yo!
6:5 Men, m ap pale konsa tankou wont ou. Èske gen pa gen yon sèl nan mitan nou ki gen bon konprann ase, se konsa ke li ka kapab jije frè l 'yo?
6:6 Olye de sa, frè considers touye lòt nan tribinal, ak sa a anvan vire do nan!
6:7 Koulye a, gen sètènman yon ofans nan mitan nou, pi lwen pase tout lòt bagay, lè ou gen ka tribinal kont youn ak lòt. Ou ta dwe pa aksepte aksidan olye pou? Ou ta dwe pa kenbe fèm ke yo te janm pwofite sou pesonn olye pou?
6:8 Men, w ap fè blese a ak fason ou kapab triche nan, ak sa a nan direksyon frè!
6:9 ou pa konnen ki enjust la pa pral posede wayòm Bondye a? pa chwazi yo moute desann pèdi. Pou ni dezòd, ni sèvitè sèvi zidòl, adiltè,
6:10 ni efemine nan, ni gason ki kouche avè gason, ni vòlè, ni kripya la, ni ivr nan, ni tripotaj, ni rapas la pral pran wayòm Bondye a.
6:11 Se konsa, kèk nan ou te tankou sa a. Men, ou yo te dispansè, men ou yo te mete apa, men ou yo te jistifye: tout nan non Seyè Jezi Kris nou yo ak nan Lespri Bondye a Bondye nou an.
6:12 Tout se legal m ', men se pa tout nesesè. Tout se legal m ', men mwen pa pral ka kondi tounen pa otorite nan nenpòt moun ki.
6:13 Manje se pou vant la, ak nan lestomak la se pou manje. Men, Bondye ap detwi ni yonn ni vant lan ak manje. Ansanm ak tout kò a se pa fèt pou dezòd lachè, men pito pou Seyè a; Seyè a se pou kò a.
6:14 Se vre wi, Bondye te leve soti vivan moute Seyè a, epi li pral fè nou kanpe ankò ak fòs pouvwa li.
6:15 ou pa konnen, kò nou se yon pati nan Kris la? Se sak fè, Mwen ta dwe pran yon pati nan Kris la, epi fè li yon pati nan yon jennès? Se pou l 'pa fèt konsa!
6:16 Epi ou pa konnen Tout moun ki va, toutotan yon yon jennès vin yon sèl kò? "Pou de la,"Li te di, "Yo pral menm yon sèl."
6:17 Men, moun ki, toutotan yon Seyè a yon sèl lespri avèk.
6:18 Kouri pou fònikasyon. Chak peche tou sa sa a, moun komèt se deyò nan kò a, Men, moun ki fornicates, peche kont pwòp kò li.
6:19 Ou, ou pa konnen ke kò nou se tanp lan nan Sentespri a, ki nan nou, ki moun ou gen nan men Bondye, e ke ou pa mèt tèt nou?
6:20 Pou ou te achte nan yon pri gwo. Fè lwanj ak pote Bondye nan kò ou.

1 Korentyen 7

7:1 Koulye a, konsènan bagay sa yo sou kote ou te ekri m ': Li ta pi bon pou yon nonm pa manyen yon fanm.
7:2 Men,, paske lavi jennès, se pou chak gason gen madanm pwòp tèt li, epi kite chak fanm gen mari l poukont li.
7:3 Yon mari ta dwe obligasyon l 'yo madanm li, ak yon madanm ta dwe tou aji Menm jan an tou nan direksyon mari l '.
7:4 Li se pa madanm lan, men mari a, ki gen pouvwa sou kò li. Men,, menm jan an tou tou, li se pa mari a, men madanm lan, ki gen pouvwa sou kò l '.
7:5 Se konsa,, pa febli nan obligasyon ou a youn ak lòt, eksepte petèt pa konsantman, pou yon tan limite, pou nou ka vide nou pou lapriyè. Lè sa a,, retounen ansanm ankò, paske Satan tante ou pa vle di nan Abstinans ou.
7:6 Men, m'ap di sa a, ni kòm yon tolerans, ni kòm yon kòmandman.
7:7 Pou Mwen ta prefere li si ou tout te renmen tèt mwen. Men, chak moun gen kado apwopriye l 'soti nan Bondye: youn nan fason sa a, ankò yon lòt nan fason sa a.
7:8 Men, m'ap di nou marye yo ansanm ak vèv: Li ta pi bon pou yo, si yo ta rete menm jan yo ye, menm jan mwen menm, mwen.
7:9 Men, si yo pa ka kenbe tèt yo, yo ta dwe marye. Pou li se pi bon marye, pase yo ka boule li.
7:10 Men, yo moun ki te ansanm nan maryaj, li se pa mwen menm ki kòmande ou, Men, Seyè a: yon madanm se pa separe de mari l '.
7:11 Men, si li te separe nan men l ', li dwe rete pou kont, oswa yo kapab rekonsilye ak mari l '. Apre sa, yon mari pa dwe ak madanm li.
7:12 Konsènan rès la, M ap pale, pa Seyè a. Si yon frè gen yon madanm enkwayan, epi li dakò yo viv avè l ', li pa ta dwe divòse avè l '.
7:13 Si yon fanm gen yon mari t 'kwè, epi li dakò yo viv avè l ', li pa ta dwe kite mari l '.
7:14 Pou te mari a kwayan vin sen nan madanm lan kwè, e li te madanm nan t 'kwè vin sen nan mari a kwè. Sinon, pitit ou ta fè sèvis pou Bondye, Lè nou konsidere ke olye pou yo apa pou Bondye.
7:15 Men, si enkwayan an part, se pou l 'kite. Pou yon frè osinon yon sè pa ki kapab fèt sijè a esklavaj nan fason sa a. Paske, Bondye te rele nou nan lapè.
7:16 Ak ki jan ou konnen, madanm, si ou p'ap sove mari ou? Oubyen kòman pou ou konnen, mari, si ou p'ap sove madanm ou?
7:17 Sepandan, se pou chak ti mache youn menm jan Seyè a te dwe distribiye l ba l ', te chak moun jan Bondye rele l '. Se konsa pou m anseye nan tout legliz yo.
7:18 Èske yon moun sikonsi te rele? Se pou l 'pa kouvri sikonsi l'. Èske yon moun pote mak kontra Bondye te rele? Se pou l 'pa dwe sikonsi.
7:19 Sikonsizyon gen anyen, ak sikonsi gen anyen; gen sèlman obsèvans nan kòmandman Bondye yo.
7:20 Se pou chak ak tout youn rete nan rele nan menm nan ki li te rele.
7:21 Èske w se yon sèvitè ki te rele? Ou pa bezwen konsène sou li. Men, si ou te janm gen kapasite nan yo dwe gratis, fè pou sèvi ak li.
7:22 Pou nenpòt sèvitè ki te rele l 'la se gratis nan Seyè a. Menm jan an tou, nenpòt moun gratis ki te rele se yon domestik nan Kris la.
7:23 Ou te te achte ak yon pri. pa kapab byen vle se esklav yo nan moun.
7:24 frè m ', se pou chak moun, nan tou sa eta yo te rele li, rete nan eta sa a ak Bondye.
7:25 Koulye a,, konsènan jenn fi, Mwen pa gen okenn lòd nan men Senyè a. Men, mwen bay konsèy, kòm yon moun ki te jwenn gen pitye a nan Seyè a, konsa tankou yo dwe fidèl.
7:26 Se poutèt sa, Mwen konsidere sa a yo dwe bon, paske yo te nesesite la prezan: ke li se yon bon bagay pou yon nonm yo dwe sa yo jan mwen menm mwen.
7:27 Si l 'nan yon madanm? pa chache dwe libere. Èske ou gratis nan yon madanm? pa al chèche yon madanm.
7:28 Men, si ou chwazi yon madanm, ou pa t 'fè peche. Men, si te yon jenn fi marye, li pa te peche. Menm si, tankou sa yo ap gen tribilasyon an nan vyann lan. Men, mwen ta menaje nou kifè sa a soti nan.
7:29 Se konsa,, sa a se sa m 'di, frè: Lè a se kout. Ki sa ki rete nan li se sa yo ki: moun ki gen madanm yo ta dwe tankou si yo pa t 'marye;
7:30 ak tout moun ki kriye, tankou si yo pa te kriye; ak tout moun ki fè kè nou kontan, tankou si yo pa t kontan; ak tout moun ki achte, tankou si yo pran tout pa gen anyen;
7:31 ak tout moun ki sèvi ak bagay sa yo nan mond sa a, tankou si yo pa t lè l sèvi avèk yo. Pou figi a nan mond sa a ap pase.
7:32 Men, mwen ta prefere ou yo dwe san yo pa enkyete. Moun ki san yo pa yon madanm se enkyete w sou bagay sa yo, Seyè a, ki di kòman li ka fè Bondye plezi.
7:33 Men, moun ki se ak yon madanm se enkyete w sou bagay sa yo nan mond lan, ki di kòman li ka madanm li plezi. Se konsa,, li se divize.
7:34 Fanm lan marye epi jenn fi a panse osijè de bagay sa yo ke yo se nan Seyè a, se konsa ke li pouvwa gen apa pou Bondye nan kò ak nan Lespri Bondye. Men, li te ki moun ki marye li panse sou sa ki pou nan mond lan, ki di kòman li ka tanpri mari l '.
7:35 Anplis de sa, M'ap di sa a pou benefis pwòp ou a, pa yo nan lòd yo jete yon pèlen sou ou, men nan direksyon tou sa ki onèt ak tou sa ka ofri ou ak kapasite la yo dwe san yo pa antrav, konsa tankou yo adore Seyè a.
7:36 Men, si yon moun konsidere tèt li sanble dezoneur, konsènan yon jenn fi ki ase gran granmoun, e konsa li ta dwe, li ka fè sa li testaman. Si li marye l ', li pa peche.
7:37 Men, si li te deside byen fèm nan kè l ', epi li pa gen okenn obligasyon, men se sèlman pouvwa a nan volonte gratis l ', epi si li te jije sa a nan kè l ', kite l 'rete yon jenn fi, li fè sa ki byen.
7:38 Se konsa,, li ki mete ak jenn fi l 'nan maryaj fè byen, Moun ki pa rantre nan avè l 'fè pi bon.
7:39 Yon fanm mare anba lalwa a pou osi lontan ke mari l 'ap viv. Men, si te mari l 'te mouri, li lib. Li ka marye nenpòt moun li vle, men se sèlman nan Seyè a.
7:40 Men, li te ap gen plis beni, si li rete nan eta sa a, ann amoni ak konsèy mwen. Apre sa, mwen panse ke mwen, twò, gen Lespri Bondye a.

1 Korentyen 8

8:1 Koulye a, konsènan bagay sa yo ke yo ofri yo bay zidòl: nou konnen ke nou tout gen konesans. Konesans pòf moute, men charite kreye moute.
8:2 Si yon moun konsidere tèt li konnen anyen, li pa ankò konnen nan fason ke l 'dwe konnen.
8:3 Paske, si yon moun renmen Bondye, se li ki li te ye nan l '.
8:4 Men, jan nan manje yo ke yo immolated bay zidòl, nou konnen ke yon vye estati nan mond lan se pa gen anyen, e ke se pa gen yon sèl Bondye, eksepte Youn.
8:5 Pou byenke gen bagay sa yo ke yo rele bondye, si wi ou non nan syèl la ak sou tè a, (si yon sèl menm konsidere gen yo dwe bondye anpil ak anpil chèf)
8:6 ankò nou konnen ke se gen sèlman yon sèl Bondye, Papa a, ki soti nan moun tout bagay, ak nan ki moun nou yo, ak youn Senyè Jezikri, nan moun tout bagay, ak pa moun nou yo.
8:7 Men, konesans se pa nan tout moun. Pou kèk moun, menm koulye a,, avèk konsantman nan yon estati zidòl, manje sa ki te ofri yo bay yon vye estati. Apre sa, konsyans yo, ke yo te enfim, vin polye.
8:8 Men, manje pa ka fè nou bay Bondye. Paske, si nou manje, nou pa pral gen plis, epi si nou pa manje, nou pa pral gen mwens.
8:9 Men, fè atansyon pa kite libète ou vin yon kòz nan peche nan moun ki fèb.
8:10 Paske, si yon moun wè yon moun ki gen konesans chita, yo manje nan sèvi zidòl, pa pral konsyans pwòp tèt li, ke yo te enfim, ka ankouraje yo manje sa ki te ofri yo bay zidòl?
8:11 E yo ta dwe yon frè enfim peri anba konesans ou, menm si Kris la te mouri pou l '?
8:12 Se konsa, lè ou fè peche nan fason sa a kont frè yo, epi ou mal konsyans febli yo, lè sa a ou peche kont Kris la.
8:13 Poutèt sa, si manje mennen frè m peche, Mwen p'ap janm manje vyann, mwen ta ka mennen frè m peche.

1 Korentyen 9

9:1 Eske m 'pa gratis? Eske m 'pa yon apòt? Èske m pa t 'wè Jezikri, Seyè nou? Eske nou pa travay mwen nan Seyè a?
9:2 Men, si mwen menm mwen pa yon Apot bay lòt moun, ankò toujou Se mwen menm ki bay ou. Pou ou se sele a, apòt mwen nan Seyè a.
9:3 defans mwen ak moun ki keksyonnen m 'konsa se sa a:
9:4 nou pa gen otorite pou pou li manje, se bwè?
9:5 nou pa gen otorite pou vwayaje atravè ak yon fanm ki se yon sè, menm jan fè lòt Apot yo, ak frè yo nan Seyè a, ak Pyè?
9:6 Oubyen èske se sèlman tèt mwen ak Banabas ki pa gen otorite pou yo aji nan fason sa a?
9:7 Ki moun ki te janm te sèvi kòm yon sòlda ak peye salèr pwòp tèt li? Ki moun ki plant yon jaden rezen epi yo pa manje ladan pwodwi li yo? Ki moun ki patiraj yon bann mouton epi yo pa bwè nan lèt la nan bann mouton an?
9:8 Èske mwen di pawòl sa yo dapre nonm? Ou lalwa Moyiz la pa tou di bagay sa yo?
9:9 Paske, men sa ki ekri nan lalwa Moyiz la: "Ou pa dwe mare bouch la nan yon bèf, pandan y ap li se foule soti grenn jaden an. "Èske Bondye a isit konsène ak bèf yo?
9:10 Oswa se li di sa a, tout bon, pou dedomajman pou nou an? Tout bagay sa yo te ekri espesyalman pou nou, paske li ki chas, dwe rale chari avèk espwa nan Bondye, Moun ki threshes, twò, avèk espwa nan Bondye yo te resevwa pwodwi a.
9:11 Si nou te simen bagay espirityèl nan ou, li enpòtan si nou rekòlte soti nan bagay sa monn lan ou?
9:12 Si lòt moun yo sharers nan otorite sa a sou ou, poukisa nou pa plis gen dwa? Men, nou pa te itilize otorite sa a. Olye de sa, nou soufri tout bagay, n'a bay li okenn antrav nan bon nouvèl Kris la.
9:13 ou pa konnen ki moun ki travay yon kote ki apa manje bagay sa yo ke yo se pou kote ki apa, e ke moun k ap sèvi nan lotèl la tou pataje avèk lotèl la?
9:14 Se konsa,, twò, Seyè a bay lòd pou moun ki anonse Levanjil la ta dwe ap viv pa Levanjil la.
9:15 Men, mwen te itilize anyen nan sa. Apre sa, mwen pa te ekri pou ke bagay sa yo ka fè pou mwen. Paske, men sa se pi bon pou mwen pou m mouri, olye ke yo kite pesonn vide soti pouvwa mwen.
9:16 Paske, si m'ap anonse bon nouvèl la, li se pa tout bèl pouvwa pou m '. Pou yon obligasyon ki te obligasyon yo fè mwen. Apre sa, malè m ', si mwen pa anonse bon nouvèl la.
9:17 Paske, si m 'fè sa a vle, Mwen gen yon rekonpans. Men, si mwen fè sa repiyans, se yon dispansasyon akòde m '.
9:18 Ak sa ki, Lè sa a,, ta dwe peye m '? Se konsa,, lè anonse bon nouvèl la, M 'ba Levanjil la san yo pa pran, pou m 'pa ka sèvi mal ak otorite m' ki nan Levanjil la.
9:19 Pou lè m 'te yon nonm gratis nan tout, Mwen te fè tèt mwen esklav nou tout, pou m 'ta ka jwenn tout pi plis nan.
9:20 Se konsa,, jwif yo, Mwen te vin tankou yon jwif, pou m 'ta ka jwenn jwif yo.
9:21 Pou moun ki anba lalwa a, Mwen viv tankou si m 'te anba lalwa a, (menm si mwen pa t 'anba lalwa a) pou m 'ta ka jwenn moun ki te anba lalwa a. Pou moun ki te san lalwa Bondye a, Mwen viv tankou si m 'te san lalwa Bondye a, (menm si mwen pa t 'san yo pa lalwa Bondye a, yo te nan lalwa Kris la) pou m 'ta ka jwenn moun ki te san lalwa Bondye a.
9:22 Avèk moun ki fèb nan, Mwen te vin fèb, pou m 'ta ka jwenn fèb la. Pou tout, Mwen te vin tout, pou m 'ka sove tout.
9:23 Apre sa, mwen fè tout bagay pou dedomajman pou la nan Levanjil la, pou m 'ka vin patnè li.
9:24 ou pa konnen ki, moun sa yo ki kouri nan yon ras, tout nan yo, sètènman, yo kourè, men se sèlman youn reyalize pwi a. Menm jan an tou, ou dwe kouri, pou nou ka reyalize.
9:25 Ak yon moun ki konkou nan yon konpetisyon sabstyen soti nan tout bagay sa yo. Apre sa, yo fè sa, nan kou, pou yo ka rive nan yon kouwòn pèdi valè. Men, nou fè sa, pou nou kapab reyalize ki sa ki enkoruptibl.
9:26 Se konsa, mwen kouri, men pa ak ensèten. Se konsa, mwen goumen, men se pa pa flailing nan lè a.
9:27 Olye de sa, Mwen bat kò mwen an, konsa tankou yo redireksyon l 'nan esklavaj. Sinon, Mwen ta ka preche bay lòt moun, men vin tèt mwen yon deche.

1 Korentyen 10

10:1 Pou mwen pa vle ou yo dwe inyoran, frè, ki zansèt nou tout te anba pwoteksyon nwaj la, epi yo tout te ale atravè lanmè a.
10:2 Ak nan Moyiz, Yo tout te batize, nan nwaj la ak nan lanmè a.
10:3 Tout moun manje nan manje a menm espirityèl.
10:4 Apre sa, yo tout bwè ladan bwè nan menm espirityèl. Se konsa,, Yo tout te bwè nan wòch la espirityèl k ap chèche jwenn yo; e ke wòch se Kris.
10:5 Men, avèk pi fò nan yo, Bondye pa t 'byen kontan. Pou yo te touye nan dezè a.
10:6 Koulye a, bagay sa yo pase kòm yon egzanp pou nou, pou nou pa ta ka vle bagay sa ki mal, menm jan yo vle.
10:7 Se konsa,, pa pran pati nan sèvi zidòl, tankou kèk ladan yo te fè, menm jan li te ekri: "Pèp la te chita, yo manje, se bwè, ak Lè sa a yo leve amize tèt yo. "
10:8 Se pou nou pa vire do, tankou kèk ladan yo fornicated, ak pou ven-twa mil tonbe sou yon sèl jou.
10:9 Se pou nou pa tante Kris, tankou kèk ladan yo vin tante l ', ak pou yo disparèt nèt pa sèpan.
10:10 Epi ou pa ta dwe sispann bougonnen sou, tankou kèk ladan yo t'ap bougonnen sou, ak pou yo disparèt nèt pa touye a.
10:11 Koulye a, tout bagay sa yo rive yo kòm yon egzanp, ak pou yo yo te ekri pou koreksyon nou an, paske laj final la tonbe sou nou.
10:12 Se konsa,, moun ki konsidere tèt li yo dwe kanpe, se pou l 'fè atansyon pa tonbe.
10:13 Temptation pa ta dwe pran kenbe nan ou, eksepte, sa se moun. Paske, Bondye toujou kenbe pawòl, epi li pa pral pèmèt ou tante depase kapasite w. Olye de sa, li pral efè Providence l ', menm pandan tantasyon, pou ke ou ka pote l '.
10:14 Poutèt sa, pi renmen anpil m 'yo, chape anba adorasyon an nan zidòl.
10:15 Depi mwen pale ak moun ki pridan, jije sa m'ap di pou nou.
10:16 Gode ​​a nan benediksyon ke nou beni, se li pa yon kominyon nan san an nan Kris la? Ak pen an ke nou kraze, se li pa yon patisipasyon nan kò a, Seyè a?
10:17 Atravè pen nan yon sèl, nou, menm si anpil, se yon sèl kò: tout moun nan nou ki patisipe nan pen an yon sèl.
10:18 Konsidere Izrayèl, dapre egzijans kò a. Eske yo pa moun ki manje donn sakrifis patisipe yo nan lotèl la?
10:19 Ki sa ki se pwochen? Èske mwen ta dwe di ke sa k ap immolated bay zidòl se anyen? Oswa ki estati zidòl ki se anyen?
10:20 Men, bagay sa yo ke moun lòt nasyon yo détruir, yo détruir move lespri, epi yo pa bay Bondye. Apre sa, mwen pa ta vle nou vin dakò ak move lespri.
10:21 Ou pa ka bwè nan gode Seyè a, ak gode a nan move lespri. Ou pa ka gen patisipe nan tab Senyè a, ak patisipe nan tab la nan move lespri.
10:22 Osinon èske nou dwe fè Seyè a fè jalouzi? Eske nou kwè nou gen plis fòs pase li ki? Tout se legal m ', men se pa tout nesesè.
10:23 Tout se legal m ', men se pa tout se edifyant.
10:24 Pa kite pesonn chache pou tèt li, men pou lòt moun.
10:25 Kèlkeswa sa sa yo vann nan mache a, nou gen dwa manje, san yo pa mande kesyon pou dedomajman pou la konsyans.
10:26 "Sou latè a ansanm ak tout kantite byen li yo apatni a Seyè a."
10:27 Si w ap envite pa nenpòt enkonveti, epi ou yo vle ale, nou gen dwa manje kèlkeswa sa ki mete devan nou, san yo pa mande kesyon pou dedomajman pou la konsyans.
10:28 Men, si yon moun di, "Sa ki te ofri yo bay zidòl,"Pa manje l ', pou dedomajman pou la youn nan moun ki te di nou, ak pou dedomajman pou la konsyans.
10:29 Men, mwen menm refere li a la konsians lòt moun nan, pa ou. Pou poukisa yo ta dwe libète m 'anba jijman dapre konsyans a nan yon lòt?
10:30 Si m 'patisipe' mèsi, poutèt sa mwen ta dwe manti sou ki pou ki mwen di Bondye mèsi?
10:31 Se poutèt sa, si ou manje oubyen pou bwè, oswa kèlkeswa sa lòt bagay ou ka fè, fè tout sa pou tout bèl pouvwa Bondye.
10:32 Fè san yo pa repwòch devan jwif yo, ak nan direksyon moun lòt nasyon yo, ak nan direksyon Legliz la nan Bondye,
10:33 menm jan mwen menm mwen te, nan tout bagay, tanpri tout moun, pa k ap chèche sa ki pi bon pou tèt mwen, men ki sa ki pi bon pou anpil lòt moun, pou ke tout moun ka sove.

1 Korentyen 11

11:1 Fè swiv egzanp nan m ', jan mwen menm mwen nan Kris la.
11:2 Koulye a, mwen fè lwanj ou, frè, paske ou se janm bliye jan Bondye m 'nan tout bagay, nan yon fason kòm pou n kenbe jiska lòd m 'jan mwen te lage yo tèt devan ou.
11:3 Se konsa, mwen vle fè nou konnen ke tèt la nan chak moun se Kris. Men, tèt la nan fanm pou moun. Men se vre wi:, tèt la nan Kris la se Bondye.
11:4 Tout moun lapriyè oswa mesaj ak tèt li kouvri tèt li jete dezonè.
11:5 Men, tout fanm lapriyè oswa mesaj ak tèt li pa kouvri tèt li jete dezonè. Paske, men sa se menm bagay la tankou si tèt li te raze.
11:6 Se konsa, si yon fanm se pa klè, se pou cheve li a ap disparèt. Se vre wi lè sa a,, si li se yon wont pou yon fanm yo te cheve li a ap disparèt, oswa gen raze tèt li, Lè sa a, li ta dwe kouvri tèt li.
11:7 Sètènman, yon nonm pa bezwen kouvri tèt li, paske li se imaj la ak tout bèl pouvwa Bondye. Men, fanm se tout bèl pouvwa a nan kè yon nonm.
11:8 Pou moun se pa nan fanm, Men, fanm se nan kè yon nonm.
11:9 Ak tout bon, moun pa te kreye pou fanm, Men, fanm te kreye pou moun.
11:10 Se poutèt sa, yon fanm dwe gen yon siy nan otorite sou tèt li, paske nan zanj Bondye yo.
11:11 Men se vre wi:, moun pa ta egziste san fanm, ni ta fanm egziste san moun, nan Seyè a.
11:12 Paske, menm jan fanm te vin ann egzistans nan nonm, Konsa tou, moun egziste nan fanm. Men, tout bagay soti nan Bondye.
11:13 Jij pou tèt nou. Èske li apwopriye pou inogire yon fanm ap lapriyè Bondye?
11:14 pa menm nati tèt li moutre nou ki, tout bon, Si yon moun ap grandi cheve nan tèt li long, li se yon wont pou l '?
11:15 Men se vre wi:, si yon fanm ap grandi cheve li lontan, li se yon tout bèl pouvwa pou li, paske cheve li te bay li kòm yon kouvri.
11:16 Si yon moun gen yon lide yo dwe kontwovèsyal, nou pa gen okenn koutim sa yo, ni fè Legliz la nan Bondye.
11:17 Koulye a, mwen avèti ou, san yo pa t'ap fè lwanj, sou sa a: ke ou rasanble ansanm, epi yo pa pou pi bon, men pou vin pi mal.
11:18 Premye a tout, tout bon, Mwen tande ke lè ou rasanble ansanm nan legliz la, gen sisyon nan mitan nou. Apre sa, mwen kwè ke sa a, nan pati.
11:19 Paske, gen yo tou dwe erezi, se konsa ke moun ki te teste ka wè aklè nan mitan nou.
11:20 Se konsa,, lè ou rasanble ansanm kòm youn, se pa yo nan lòd yo manje manje Seyè a.
11:21 Pou chak youn premye pran manje pwòp l 'yo manje. E kòm yon rezilta, yon sèl moun se grangou, pandan yon lòt se ivr.
11:22 ou pa gen kay, nan ki, manje, bwè? Oswa ou gen meprize sa yo pou Legliz la nan Bondye ke ou ta konfonn moun ki pa gen meprize sa yo? Kisa mwen ta dwe di nou la a? Èske mwen ta dwe fè lwanj ou? Mwen pa t'ap fè lwanj ou nan sa a.
11:23 Mwen te resevwa nan men Seyè a sa m 'te tou delivre bay ou: ki Seyè Jezi a, nan menm nwit la la ke li te tonbe nan men, pran pen,
11:24 ak di Bondye mèsi, li kase l, li di: "Pran, epi pou manje. Sa a se kò mwen an, ki pral bay moute pou ou. Fè sa pou nou ka chonje mwen. "
11:25 menm jan an tou tou, gode a, apre li fin manje manje, di: "Gode sa a se nouvo kontra a nan san mwen. Fè sa, chak fwa n'ap bwè ladan l ', pou nou ka chonje mwen. "
11:26 Pou nenpòt lè ou manje pen sa a, yo bwè gode soufrans sa a, n'ap anonse lanmò nan Seyè a, jouk li retounen.
11:27 Se konsa,, moun ki va manje pen sa a, oswa bwason nan gode Seyè a, endiyman, dwe responsab nan kò a ak san nan Seyè a.
11:28 Men, se pou chak moun egzaminen tèt, ak, nan fason sa a, se pou l 'manje ladan pen ki, , yo bwè soti nan ki tas.
11:29 Paske, moun ki manje tout manje ak bwason endiyman, manje, ki bwè yon fraz konbat pwòp tèt li, pa lespri li nan dwe kò a nan Seyè a.
11:30 Kòm yon rezilta, anpil ladan yo ki fèb ak malad nan mitan nou, ak anpil te tonbe dòmi.
11:31 Men, si nou menm nou te lespri, Lè sa a, sètènman nou pa ta tonbe anba jijman Bondye.
11:32 Men, lè n ap jije, nou yo te korije nan non Seyè a, pou nou pa ta ka kondannen ansanm ak mond sa a.
11:33 Se konsa,, frè m ', lè ou rasanble ansanm yo manje, dwe prete atansyon a youn ak lòt.
11:34 Si yon moun grangou, se pou l 'manje lakay, pou ke ou pa ka rasanble ansanm ale lajistis. Kòm pou rès la, M'a kanpe kay li yo nan lòd lè m 'rive.

1 Korentyen 12

12:1 Koulye a, konsènan bagay espirityèl, Mwen pa vle ou yo dwe inyoran, frè.
12:2 Nou chonje, lè ou te moun lòt nasyon, ou pwoche bò zidòl bèbè, fè sa ou te mennen nan fè.
12:3 Poutèt sa, Mwen vle nou konnen ki pa gen yon pale nan Lespri Bondye a Pronouns yon madichon sou Jezi. E pa gen yon moun ka di ke Jezi se Seyè, eksepte nan Sentespri a.
12:4 Se vre wi, gen gras divès, men se yon sèl Lespri Bondye a.
12:5 E genyen anpil ministè divès, men se yon sèl Seyè a.
12:6 E genyen anpil travay divès, Men, Bondye a menm, ki travay tout bagay nan tout moun.
12:7 Sepandan, se manifestasyon an nan Lespri Bondye a bay chak moun nan direksyon ki sa ki benefisye.
12:8 Sètènman, nan yon sèl, nan Lespri Bondye a, yo bay mo nan bon konprann; men nan yon lòt, dapre menm Lespri Bondye a, mo nan konesans;
12:9 nan yon lòt, nan menm Lespri Bondye a, lafwa; nan yon lòt, nan Lespri Bondye a yon sèl, kado a pou geri moun malad;
12:10 nan yon lòt, travay mirak; nan yon lòt, pwofesi; nan yon lòt, disènman an nan lespri; nan yon lòt, diferan kalite lang; nan yon lòt, rèv la vle nan mo.
12:11 Men, yon sèl ak menm Lespri Bondye a ap travay tout bagay sa yo, distribye nan chak youn selon volonte l.
12:12 Paske, menm jan kò a se youn, e ankò gen anpil pati, se konsa tout pati pyès sa yo nan kò a, si yo anpil, yo, se sèlman yon sèl kò. Se konsa, tou se Kris.
12:13 Ak tout bon, nan yon sèl Lespri, nou tout te resevwa batèm nan yon sèl kò, si wi ou non jwif oswa moun lòt nasyon, si wi ou non, sèvitè oswa gratis. Apre sa, nou tout bwè nan Lespri Bondye a yon sèl.
12:14 Pou kò a, twò, se pa yon sèl pati, men anpil.
12:15 Si pye te ka di, "Paske mwen menm mwen pa men nan, Mwen menm mwen pa nan kò a,"Ta li Lè sa a pa bezwen nan kò a?
12:16 Si zòrèy te ka di, "Paske mwen menm mwen pa je a, Mwen menm mwen pa nan kò a,"Ta li Lè sa a pa bezwen nan kò a?
12:17 Si tout kò a te je a, ki jan ta li tande? Si l 'te tande, ki jan li ta pran sant?
12:18 Men, olye pou, Bondye te mete pati pyès sa yo, chak youn nan yo, nan kò a, menm jan li te fè l 'plezi.
12:19 Se konsa, si yo tout te pati yon sèl, li montre kouman li ta dwe yon kò?
12:20 Men, olye pou, gen anpil manm, tout bon, men gen yon sèl kò.
12:21 Apre sa, je a pa ka di men an, "Mwen pa bezwen pou travay ou." Li di ankò, tèt la pa ka di pye yo, "Ou se nan pa itilize m '."
12:22 An reyalite, pou pi plis nesesè moun sa yo ki pati nan kò a ki sanble yo gen pi fèb.
12:23 Epi menm si nou konsidere yon seri pati nan kò a li dwe mwens nòb, nou antoure sa yo ki gen plis abondan diyite, epi, moun ki pati ki gen mwens prezantab fen moute ak plis abondan respè.
12:24 Sepandan, pati prezantab nou yo gen pa bezwen tou sa, depi Bondye te ranje kò a ansanm, distribye onè nan plis abondan ak sa yo ki ki te gen bezwen nan,
12:25 se konsa ke ka gen pa gen okenn divizyon nan kò a, men olye pati pyès sa yo tèt yo ta ka pran swen nan youn ak lòt.
12:26 Se konsa,, si yon pati soufri anyen, tout pati yo nan ap soufri avè l. Ou, si yon pati jwenn tout bèl pouvwa, tout pati yo kontan avèk li.
12:27 Koulye a, ou yo se kò Kris la, ak pati tankou nenpòt ki pati.
12:28 Ak tout bon, Bondye te etabli yon lòd sèten nan Legliz la: premye Apot, pwofèt dezyèm, twazyèm salklas, pwochen mirak-travayè, ak Lè sa a favè Bondye a pou geri moun malad, nan ede lòt moun, nan gouvène, nan diferan kalite lang, ak nan rèv la vle nan mo.
12:29 Èske tout Apot? Èske tout pwofèt? Èske tout salklas?
12:30 Èske tout travayè ki konn fè mirak? tout gen favè Bondye a pou geri moun malad? Fè tout pale nan lang? tout entèprete?
12:31 Men, fè zele pou karism yo pi byen. Apre sa, mwen revele ou yon fason 'pi plis ekselan.

1 Korentyen 13

13:1 Si m 'te pale nan lang ki pou moun, oswa of Angels, men pa gen charite, Mwen ta dwe tankou yon klòch clanging oswa yon senbal ekraze.
13:2 Men, si mwen gen pwofesi, ak aprann chak mistè, ak pou jwenn tout konesans, epi yo genyen tout konfyans, pou m 'te kapab deplase mòn, men pa gen charite, Lè sa a, mwen menm ki pa gen anyen.
13:3 Men, si mwen distribye tout byen m 'ki nan lòd yo manje pòv yo, ak si mwen men sou kò mwen an yo ka boule li, men pa gen charite, li ofri di m 'anyen.
13:4 Charite se pasyan, se kalite. Charite pa jalouzi, pa aji mal, se pa sa gonfle.
13:5 Charite se pa anbisye, pa al chèche pou tèt li, se pa sa pwovoke fè kòlè, envante pa bagay ki mal.
13:6 Charite nou pa bezwen kontan sou mechanste, li pran plezi nan verite.
13:7 Charite soufri tout, kwè tout, espere ke tout, andire tout.
13:8 Charite pa janm chire lwen, menm si pwofesi pase, oswa kou lang sispann, oswa konesans la ap fini.
13:9 Wi, nou konn sèlman nan pati, epi nou mesaj sèlman nan pati.
13:10 Men, lè pafè a rive, enpafè la pase lwen.
13:11 Lè m 'te yon timoun, Mwen te pale tankou yon timoun, Mwen te konprann tankou yon timoun, Mwen te panse tankou yon timoun. Men, lè mwen fin gran, Mwen mete sou kote bagay sa yo nan yon timoun.
13:12 Koulye a, nou wè nan yon vè tristeman. Men, lè sa a nou nou parèt devan l nan figi. Koulye a mwen konnen nan pati, men Lè sa a, m'a konnen, menm jan mwen menm mwen li te ye.
13:13 Men, pou kounye, sa yo twa kontinye: lafwa, espere, ak charite. Pi gran an nan sa yo se charite.

1 Korentyen 14

14:1 Kouri dèyè charite. Fè zele pou bagay espirityèl, men se sèlman pou nou ka bay mesaj.
14:2 Paske, moun ki pale nan lang, pale pa moun, Se Bondye. Pou pa gen okenn yon moun konprann. Men, pa pouvwa Lespri Bondye, li pale mistè.
14:3 Men, moun ki pwofetize pale ak moun pou édifice ak ankouraje ak konsolasyon.
14:4 Nenpòt moun ki pale nan lang edifye tèt li. Men, moun ki pwofetize edifye Legliz la.
14:5 Koulye a, mwen vle nou tout yo pale nan lang, men plis konsa al bay mesaj. Paske Bondye ki gen plis pouvwa pase mesaj li menm k'ap pale nan lang, sof si petèt li entèprete, pou ke Legliz la ka resevwa édifice.
14:6 Men koulye a,, frè, si m 'te vin jwenn ou pale nan lang, ki jan li ta benefisye ou, sof si olye mwen pale ak ou nan revelasyon, oswa nan konesans, oswa nan pwofesi, oswa nan doktrin?
14:7 Menm moun bagay ki san yo pa yon nanm ka fè son, si li se yon van oswa yon enstriman akòd. Men, sof si yo prezante yon distenksyon nan son yo, ki jan yo pral li dwe li te ye ki se soti nan tiyo a ak ki se soti nan fisèl la?
14:8 Pou egzanp, si twonpèt la te fè yon son yo soti klè, ki ta prepare tèt li pou batay?
14:9 Se konsa, li se ak nou menm tou nou, pou sof si ou prononcée ak lang lan nan diskou plenn, ki jan yo pral li dwe li te ye sa yo di? Pou Lè sa a, ou ta dwe pale nan lè a.
14:10 Konsidere ke gen anpil diferan kalite lang nan mond sa a, e ankò okenn moun pa san yon vwa.
14:11 Se poutèt sa, si mwen pa konprann nati a nan vwa a, se mwen menm k'ap fè tankou yon lòt nasyon nan yon sèl la ak ki moun m ap pale; Moun ki ap pale l'ap tankou yon lòt nasyon m '.
14:12 Se konsa, li se ak nou menm tou nou. E depi ou se zele pou ki sa ki espirityèl, chèche édifice a nan Legliz la, pou nou ka gen anpil.
14:13 Pou rezon sa a, twò, moun ki va pale nan lang, se pou l 'lapriyè pou rèv la vle.
14:14 Se konsa,, Lè m'ap lapriyè nan lang, lespri mwen priye, men lide m 'se san yo pa fwi.
14:15 Ki sa ki se pwochen? Mwen ta dwe priye avèk Lespri Bondye a, epi tou li priye avèk lide la. Mwen ta dwe chante sòm ak Lespri Bondye a, epi tou li resite sòm ak lide la.
14:16 Sinon, si ou te beni sèlman ak Lespri Bondye a, ki jan yo kapab yon moun, nan yon eta de inyorans, ajoute yon "Amèn" nan benediksyon ou? Pou li pa konnen sa ou ap di.
14:17 Nan ka sa, sètènman, ou di Bondye mèsi byen, men konfyans lòt moun nan se pa sa edifye.
14:18 Mwen di Bondye mèsi mwen pou m 'pale nan lang pou tout moun nan ou.
14:19 Men, nan Legliz la, Mwen ta pito di senk mo nan lide m ', pou m 'ka moutre lòt moun yo tou, olye ke pakèt mo nan lang.
14:20 frè m ', pa chwazi gen lespri yo nan timoun. Olye de sa, dwe gratis nan malis tankou tibebe, men ou dwe ki gen matirite nan lespri ou.
14:21 Se sa ki ekri nan lalwa Moyiz la: "Mwen pral pale ak pèp sa a lòt lang ak lòt bouch, e menm se konsa, yo pa pral koute m ', sa Seyè a di. "
14:22 Se konsa,, lang se yon siy, pa pou moun ki kwè, men pou enkonveti; ak pwofesi yo pa pou enkonveti, men pou moun ki kwè.
14:23 Si lè sa a, Legliz la tout antye te sanble tout kòm youn, epi si tout te yo pale nan lang, ak Lè sa a moun inyoran oswa t 'kwè yo te antre nan, ta li p'ap di se ou te fou?
14:24 Men, si tout moun mesaj, ak yon moun ki se inyoran oswa t 'kwè antre nan, nou ka fin konvenki ak li tout, paske li konprann li tout.
14:25 Sekrè ki nan kè l 'yo Lè sa a parèt aklè. Se konsa,, tonbe nan figi l ', li ta adore Bondye, pwoklame ke Bondye se vrèman nan mitan nou.
14:26 Ki sa ki se pwochen, frè? Lè ou sanble tout, chak yonn nan nou ka gen yon sòm, oswa yon doktrin, oswa yon revelasyon, oswa yon lang, oswa yon entèpretasyon, Men, kite tout bagay ap pase pou édifice.
14:27 Si yon moun ap pale nan lang, kite gen sèlman de, oswa nan pi twa, ak Lè sa a nan vire, epi kite yon moun entèprete.
14:28 Men, si pa gen okenn youn ka esplike nou rèv, li ta dwe rete an silans nan legliz la, Apre sa, li ka pale lè li se pou kont li avèk Bondye.
14:29 Se pou pwofèt yo pale, de oswa twa, epi kite lòt moun yo dekouvri.
14:30 men, lè sa, si gen yon bagay se devwale nan yon lòt ki moun ki chita, kite yon sèl nan premye vin an silans.
14:31 Pou ou, yo tout kapab bay mesaj yon sèl nan yon tan, pou ke tout ka aprann tout moun va ankouraje.
14:32 Pou move lespri yo nan pwofèt yo se sijè a pwofèt yo.
14:33 Bondye se pa nan divizyon, men nan lapè, menm jan mwen menm mwen te anseye nan tout legliz ki nan pèp Bondye a.
14:34 Fi yo ta dwe an silans nan legliz yo. Paske, men sa pa pèmèt pou yo pou pale; men olye, yo ta dwe sibòdone, jan lalwa Moyiz la di tou.
14:35 Men, si yo vle aprann anyen, y'a mande mari yo lè yo lakay. Paske, se wont pou yon fanm yo pale nan asanble.
14:36 Se konsa, kounye, Pawòl Bondye a t 'kontinye nan men ou? Oswa li te voye bay ou pou kont li?
14:37 Si yon moun sanble ap yon pwofèt oswa yon moun espirityèl, li ta dwe konprann bagay m 'ekri a, bagay sa yo se kòmandman Senyè a.
14:38 Si yon moun pa rekonèt bagay sa yo, li pa ta dwe rekonèt.
14:39 Se konsa,, frè, plis aktivite nan sèvis al bay mesaj, epi yo pa entèdi pale nan lang.
14:40 Men, se pou tout bagay dwe fè respè ak selon lòd apwopriye.

1 Korentyen 15

15:1 Se konsa, mwen vle nou konn sa, frè, Levanjil la ki mwen te anonse nou la a, ki nou menm tou nou te resevwa, ak ki te sou ou kanpe.
15:2 Pa Levanjil la, twò, ou yo te sove, si ou kenbe nan konpreyansyon a ke mwen anonse nou, pou ou kwè pou gremesi.
15:3 Paske, m'ap lage sou ou, premye a tout, ki sa mwen te resevwa: ke Kris la te mouri pou peche nou an, dapre ekri nan Liv la;
15:4 e ke li te antere l '; e ke li te leve soti vivan ankò sou twazyèm jou a, dapre ekri nan Liv la;
15:5 ye, li te wè pa Pyè, Apre sa, pa onz disip yo.
15:6 Next li te wè pa plis pase senk san frè nan yon sèl fwa, anpil nan yo rete, jouk yo rive nan moman sa a, byenke kèk nan yo te mouri deja.
15:7 Next, li te wè pa James, Lè sa a, pa tout Apot yo.
15:8 Apre yo tout, li te wè tou pa m ', tankou si m 'te yon moun fèt yo nan move lè.
15:9 Se mwen menm ki pi piti nan apòt yo. Mwen pa merite yo dwe rele yon Apot, paske mwen pèsekite Legliz la nan Bondye.
15:10 Men,, pa favè Bondye a, Se mwen menm ki sa m 'ye. Apre sa, favè l 'nan mwen pa te vid, depi m 'te travay plis abondans pase tout nan yo. Men, li se pa mwen, men favè Bondye a nan kè m '.
15:11 Pou si li se mwen oswa yo: se konsa n ap preche, ak sa ou gen konfyans.
15:12 Koulye a, si se kòmanse bay mesaj la, ke li leve soti vivan ankò soti vivan nan lanmò, ki jan se li ke kèk nan mitan nou di moun mouri pa leve moun ki mouri a?
15:13 Paske, si pa gen okenn rezirèksyon moun ki mouri a, Lè sa a, Kris la pa te leve soti vivan.
15:14 Men, si Kris la pa te leve soti vivan, Lè sa a, predikasyon nou an, se kapab sèvi anyen ankò, ak lafwa nou, gen initil.
15:15 Lè sa a,, twò, nou ta dwe jwenn yo dwe fo temwen Bondye, paske nou ta ba temwayaj kont Bondye, ki di ke li te te fè Jezikri leve, lè li pa t 'souke l', si, tout bon, mouri a pa leve vivan ankò.
15:16 Paske, si moun mouri yo pa leve vivan ankò, Lè sa a, ni te Kris la leve soti vivan ankò.
15:17 Men, si Kris la pa te leve soti vivan, Lè sa a, lafwa ou se gremesi; pou ou ta dwe toujou nan peche nou.
15:18 Lè sa a,, twò, moun ki te mouri deja nan Kris la ta fin mouri.
15:19 Si nou gen espwa nan Kris la pou lavi sa a sèlman, Lè sa a, nou gen plis mizerab pase tout moun.
15:20 Men koulye a, Kris la te leve pami mò yo soti vivan nan lanmò, kòm premye fwi yo-moun sa yo ki dòmi.
15:21 Pou sètènman, lanmò te vin nan yon nonm. Se konsa,, rezirèksyon an moun ki mouri a te vin nan yon nonm
15:22 Ak jis kòm nan Adan tout mouri, se konsa tou, nan Kris tout yo pral mennen l 'bay lavi,
15:23 men chak yon sèl nan lòd apwopriye l ': Kris, kòm premye rekòt la, ak pwochen, moun ki nan Kris la, ki te kwè nan avènement li.
15:24 Apre sa se nan fen, lè li ap gen tonbe nan men gouvènman an nan men Bondye Papa a, lè li ap gen vide rès dlo tout prensipot, ak otorite, ak pouvwa.
15:25 Paske, men sa nesesè pou l 'wa nan peyi Jida, jouk li te mete tout lènmi l 'anba pye li.
15:26 Anfen, va lènmi rele lanmò a dwe detwi. Pou li te sibi tout bagay anba pye li. Ak byenke li te di,
15:27 "Tout bagay va vin sou l ',"San yo pa dout li pa gen ladan yon Bondye ki moun ki te sibi tout bagay l '.
15:28 Apre tout bagay pral yo te sibi l ', Lè sa a, menm Pitit la tèt li pral depann a Sila a ki sibi tout bagay l ', se konsa ke Bondye ka tout nan tout.
15:29 Sinon, ki sa ki pral moun ki yo te resevwa batèm pou fè a mouri, si moun mouri yo pa leve vivan ankò nan tout? Poukisa Lè sa a, nou jwenn ke yo te batize pou yo?
15:30 Poukisa tou nou andire eprèv chak èdtan?
15:31 Chak jou m 'mouri, pa vle di nan ventan ou, frè: ou moun mwen gen nan Jezikri, Seyè nou.
15:32 Si, dapre moun, Mwen te goumen ak bèt vivan yo nan lavil Efèz, ki jan ta ki benefisye m ', si moun mouri yo pa leve vivan ankò? "Se pou nou manje, yo bwè, paske denmen nou pral mouri. "
15:33 Ou pa bezwen twonpe. kominikasyon sa ki mal koron bon moral.
15:34 Rete sou prigad, ou jis yo menm, epi yo pa kapab byen vle peche. Pou sèten moun gen yon inyorans nan Bondye. M 'ap di sa a ba ou ki gen rapò.
15:35 Men, yon moun ka di, "Ki jan fè monte nan mouri ankò?"oswa, "Ki sa ki di ki kalite kò yo retounen ak?"
15:36 Ki jan san konprann! Ki sa ou plante pa ka pote l 'tounen nan lavi, sòf si li premye mouri.
15:37 Ak ki sa ou plante se pa kò a ki pral nan tan kap vini an, men yon grenn fè, tankou ki gen ble, oswa yon lòt kalite grenn.
15:38 Paske, Bondye bay li yon kò selon volonte l, ak selon apwopriye kò chak pitit pitit la.
15:39 Se pa tout kò se kò a menm. Men, yonn se vre nan moun, yon lòt se vre wi: se nan bèt, yon lòt se nan zwazo, ak yon lòt se nan pwason.
15:40 Epitou, gen kò ki nan syèl la yo ak kadav pase isit sou latè. Men, pandan ke yon sèl la, sètènman, gen tout bèl pouvwa ki nan syèl la, lòt la gen tout bèl pouvwa a sou latè.
15:41 Yonn gen klere pase solèy la, yon lòt limyè nan lalin lan, ak yon lòt limyè nan zetwal yo. Paske, mwen menm zetwal diferan de zetwal nan klète.
15:42 Se konsa, li tou ak rezirèksyon an moun ki mouri a. Ki sa ki simen nan kè koripsyon va monte nan kònen.
15:43 Ki sa ki simen nan kè wont va leve nan tout bèl pouvwa. Ki sa ki simen nan kè feblès va leve sou pouvwa.
15:44 Ki sa ki simen ak yon kò bèt va leve ak yon kò espirityèl. Si gen yon kò bèt, gen tou se yon yon sèl espirityèl.
15:45 Menm jan li te ekri pou nonm lan premye, Adan, te fè ak yon kò ki gen lavi, se konsa pral dènye Adan an te fè ak yon lespri pote l 'tounen nan lavi.
15:46 Se konsa, sa se, an premye, pa espirityèl, men bèt, pwochen vin espirityèl.
15:47 Nonm lan premye, ke yo te pase isit sou latè, te sou latè a; nonm lan dezyèm, ke yo te nan syèl la, yo pral nan syèl la.
15:48 bagay Sa ki la tankou latè a yo se pase isit sou latè; ak bagay sa yo tankou yo tankou syèl la byen nan syèl la.
15:49 Se konsa,, menm jan nou te te pote imaj la nan ki sa ki pase isit sou latè, se pou nou tou pote imaj la nan ki sa ki nan syèl la.
15:50 Koulye a, mwen di sa a, frè, paske chè ak san se pa kapab posede wayòm Bondye a; p'ap ki sa ki fin pouri posede ki sa ki incorrupt.
15:51 Gade, Sa m'ap di nou yon mistè. Sètènman, nou tout va leve vivan ankò, men nou pa tout pral transfòme:
15:52 nan yon moman, nan etenslan a nan yon grenn je, nan klewon ki sot pase a. Pou klewon an va kònen, ni moun ki mouri la va leve kanpe, enkoruptibl. Apre sa, nou pral transfòme.
15:53 Kidonk, li nesesè pou koruptibilite sa a yo dwe mete yon rad enkoruptibilite, ak pou sa a mòtalite yo dwe mete yon rad immortalité.
15:54 Lè n'a fin li mòtalite sa a te mete yon rad immortalité, Lè sa a, pawòl ki te ekri ap fèt: "Lanmò la fini nèt nan viktwa."
15:55 "Lanmò O, kote se viktwa ou? O lanmò, Kote batay ou?"
15:56 Koulye a, pike a nan lanmò se peche, ak pouvwa a nan peche, se lwa a.
15:57 Men, ann di Bondye mèsi, ki moun ki te ban nou viktwa gremesi Jezikri, Seyè nou an.
15:58 Se konsa,, frè m 'renmen anpil, gen fèm ak unmovable, pi cho toujou nan travay la nan Seyè a, konnen ke travay ou a pa kapab sèvi anyen ankò nan Seyè a.

1 Korentyen 16

16:1 Koulye a, konsènan koleksyon yo ki fè yo te fè pou pèp Bondye a: menm jan mwen fè aranjman pou legliz ki nan peyi Galasi, konsa yo ta dwe li tou gen pou fè avèk ou.
16:2 Sou premye jou a nan semèn nan, jou repo a, se pou chak yonn nan nou pran nan men tèt li, mete sou kote ki sa yo pral byen fè l plezi, se konsa ke lè mwen rive, koleksyon yo pa pral gen yo dwe te fè Lè sa a,.
16:3 Lè mwen menm ki prezan, nenpòt moun sa a, n'a apwouve nan lèt, sa yo m'ap voye pote kado ou a lavil Jerizalèm.
16:4 Men, si li se Fitting pou mwen pou m ale twò, y'a fè vwayaj avè m '.
16:5 Koulye a, m'a vin vizite nou apre mwen fin travèse lòt bò Masedwan. Mwen menm, m'a pase nan Masedwan.
16:6 E petèt mwen pral rete avèk ou, e menm pase sezon fredi a, pou nou ka mennen m 'sou wout mwen, chak fwa m 'ale.
16:7 Se mwen menm pa t 'vle wè ou kounye a sèlman nan pase, depi m 'espere ke mwen ka rete avèk ou pou kèk kantite tan, si Bondye vle.
16:8 Men, mwen dwe rete nan lavil Efèz, menm jouk pou fèt Lapannkòt.
16:9 Pou yon pòt, gran anpil ak gwo inevitab, te louvri m ', osi byen ke lènmi anpil.
16:10 Koulye a, si Timote rive, wè nan li pou l 'ka nan mitan nou san yo pa pè. Pou l ap fè travay la nan Seyè a, menm jan mwen tou fè.
16:11 Se poutèt sa, pa kite pesonn meprize li. Olye de sa, mennen l 'sou wout li ak kè poze, se konsa pou l 'ka vin jwenn mwen. Pou mwen ap rete tann l 'ak frè yo.
16:12 Men, lanmò frè nou an, Apollo, Mwen kite ou konnen se mwen te plede avè l 'anpil pou yo ale nan ou ak frè yo, epi klèman li pa t 'volonte l yo ale nan moman sa a. Men, li ap rive lè gen yon espas nan tan pou l '.
16:13 Rete sou prigad. Kanpe ak lafwa. Lwa mèvèy ak ap vin pi fò.
16:14 Se pou tou sa ki pou ou dwe benyen nan charite.
16:15 Apre sa, mwen mande nou, frè: Ou konnen kay la nan Stephen, ak nan Fòtenatis, ak nan Achaicus, yo ke yo ap premye fwi yo nan peyi Lakayi, ak yo ke yo te dédié tèt yo nan ministè a te nan pèp Bondye a.
16:16 Se konsa, ou ta dwe sijè tou ak moun tankou sa a, osi byen ke yo tout moun ki kolabore ak ap travay avèk yo.
16:17 Koulye a, mwen kontan nan prezans Stephen ak Fòtenatis ak Achaicus, paske sa ki te manke nan ou, yo te apwovizyone.
16:18 Pou yo te rafrechi lespri mwen ak ou. Se poutèt sa, rekonèt moun sa yo tankou sa a.
16:19 legliz ki nan peyi Lazi voye bonjou pou nou. Akila ak Prisil voye bonjou pou nou anpil nan Seyè a, ak legliz la nan kay yo, kote mwen menm, mwen yon envite.
16:20 Tout frè yo voye bonjou pou nou. Di youn ak lòt avèk yon bo apa pou Bondye.
16:21 Sa a se yon salitasyon anba men m 'pwòp, Pòl.
16:22 Si yon moun pa renmen Jezikri, Seyè nou, madichon pou li! maran Atha.
16:23 Se pou favè Bondye a nan Jezikri, Seyè nou an, toujou avèk nou tout.
16:24 charite mwen se ak tout nan nou nan Jezikri. Amèn.