Lèt Pòl la bay Women yo

Women 1

1:1 Pòl, yon domestik nan Jezi Kris la, rele kòm yon Apot, separe pou Levanjil la nan Bondye,
1:2 ki li te pwomèt davans, a pwofèt li, nan ekri nan Liv la Sentespri,
1:3 sou Pitit li a, ki moun ki te fè pou l 'soti nan pitit pitit David la dapre egzijans kò a,
1:4 Pitit Bondye a, ki moun ki te mete apa depi davans nan vèti dapre Lespri Bondye a nan viv apa soti nan rezirèksyon an moun ki mouri a, Jezikri, Seyè nou,
1:5 a ki moun nou te resevwa favè Bondye apòt, pou dedomajman pou la non l ', pou obeyisans a konfyans nan Bondye nan mitan tout lòt nasyon yo,
1:6 ki soti nan moun nou menm tou nou te aple pa Jezi Kris la:
1:7 Pou tout ki nan lavil Wòm, renmen anpil Bondye a, rele tankou moun k'ap sèvi Bondye. Grace bay ou, ak kè poze, soti nan Bondye, Papa nou ak pou soti nan Seyè Jezi Kris la.
1:8 Sètènman, Mwen bay gras a Bondye mwen, gremesi Jezikri, premye pou nou tout ki, paske se lafwa nou te anonse nan tout mond la tout antye.
1:9 Bondye pou temwen m ', Bondye m'ap sèvi nan Lespri Bondye mwen pa Levanjil la nan Pitit li a, ki san rete mwen te kenbe yon chonje nan nou
1:10 toujou nan priyè m, non kessyon ki nan kèk fason, nan kèk tan, M 'ka resevwa yon vwayaj gremesi, nan volonte Bondye, pou yo vini nan ou.
1:11 Mwen anvi wè ou, pou m 'ka separe ak ou yon sèten favè espirityèl ranfòse ou,
1:12 espesyalman, yo dwe konsole ansanm ak ou nan sa ki mityèl: konfyans ou nan Bondye ak m '.
1:13 Men, mwen vle fè nou konnen, frè, ke mwen te souvan gen entansyon vin jwenn ou, (menm si mwen te anpeche jouk yo rive nan moman sa a) pou m 'ta ka jwenn kèk fwi nan mitan nou menm tou nou, menm jan tou nan mitan lòt moun lòt nasyon yo.
1:14 Moun Lagrès yo ak civilise nan, gen bon konprann yo ak chaje yo, Se mwen menm ki nan dèt.
1:15 Se konsa, nan kè m 'gen yon pouse preche bay ou tou ki nan lavil Wòm.
1:16 Pou Mwen pa wont nan Levanjil la. Paske, se pouvwa Bondye pou sali pou tout moun ki kwè, jwif yo an premye, ak grèk la.
1:17 Pou lajistis Bondye se devwale nan li, te kwè nan li pou lafwa, menm jan li te ekri: "Pou sèlman yon sèl lavi yo te kwè nan li."
1:18 Pou kòlè Bondye soti nan syèl la se devwale sou tout enpyete ak enjistis nan mitan moun moun ki débouyé nan verite Bondye a avèk enjistis.
1:19 Pou ki sa sa yo konnen konsènan Bondye se manifeste nan yo. Paske, Bondye te manifeste li nan yo.
1:20 Pou bagay sa yo invizibl sou li yo te fè evidan, depi kreyasyon an nan mond lan, ke yo te konprann pa bagay sa yo ke yo te fè; menm jan an tou pou tout tan vèti l ', li divinite, anpil pou ke yo pa gen okenn eskiz.
1:21 Pou byenke yo te konnen Bondye, yo pa t 'fè lwanj Bondye, ni fè lwanj. Olye de sa, yo te vin febli nan panse yo, Tèt chaje kè yo te tou nwa.
1:22 Pou, pandan y ap pwoklame tèt yo nan gen bon konprann, yo te vin san konprann.
1:23 Apre sa, yo echanje tout bèl pouvwa Bondye a enkoruptibl pou resanblans nan yon imaj de moun pèdi valè, ak nan vole bagay, ak nan bèt kat-janb, ak nan sèpan.
1:24 Pou rezon sa a, Bondye lage yo nan men dezi yo nan pwòp kè yo pou malpwòpte, sa yo ke yo pini pwòp kò yo ak afron nan mitan tèt yo.
1:25 Apre sa, yo echanje verite a nan Bondye pou yon manti. Apre sa, yo adore li fè sèvis pou bèt nan, olye ke Kreyatè a, ki moun ki beni pou tout letènite. Amèn.
1:26 Poutèt sa, Bondye lage yo nan men pasyon wont. Pou egzanp, fanm yo te echanje itilize natirèl la nan kò a pou yon sèvi ak ki se kont nati.
1:27 Apre sa, Menm jan an tou, gason yo tou, abandone itilize natirèl la nan fanm, te boule nan dezi yo youn pou lòt: gason fè ak gason ki sa ki wont, ak resevwa nan tèt yo rekonpans lan ki nesesèman rezilta ki soti nan erè yo.
1:28 E depi yo pa t 'pwouve ke yo gen Bondye pa konesans, Bondye lage yo nan men yon fason moralman vicieux nan panse, sa yo ke yo ta ka fè bagay sa yo ki fè yo pa Fitting:
1:29 li te gen te konplètman ki te ranpli avèk tout peche, malis, fònikasyon, avarice, mechanste; plen ak jalouzi, touye moun, deba, twonpe, malgre, tripotaj;
1:30 fè kalomni, rayisab devan Bondye, abizif, kite lògèy vire tèt, pwòp tèt ou-egzalte, devisers nan sa ki mal, dezobeyi papa ak manman,
1:31 fou, dezòdone; san yo pa afeksyon, san yo pa fidelite, san pitye.
1:32 Men, si yo te konnen jistis Bondye a, pa t 'konprann ke moun ki aji nan yon fason yo ki merite lanmò, epi yo pa sèlman moun ki fè bagay sa yo, men tou, moun ki dakò ak sa ou fè.

Women 2

2:1 Pou rezon sa a, O nonm, chak moun nan nou ki jije se enjustifyabl. Pou pa ke kote ou jije yon lòt, ou kondannen tèt ou. Pou ou fè bagay sa yo yo menm ke ou jije.
2:2 Paske, nou konnen ke se jijman Bondye a ann akò ak laverite kont moun ki fè bagay konsa.
2:3 Men,, O nonm, lè ou jije moun ki fè bagay sa yo tankou ou tèt ou tou fè, ou panse ke ou pral chape anba jijman Bondye a?
2:4 Ou, ou meprize richès yo nan bonte l ', li ak induljans pasyans? Ou pa konnen ki aji byen Bondye a ap rele ou nan tounen vin jwenn Bondye?
2:5 Men, nan akò ak di, e repantans kè ou, ou sere moute kòlè pou tèt ou, jouk jòdi a kòlè ak nan revelasyon pa jijman an jis Bondye.
2:6 Li pral rann nan chak yon sèl dapre sa yo fè:
2:7 Pou moun ki, nan akò ak travay pasyan bon, chache lwanj, respè ak kònen, sètènman, li pral rann lavi etènèl.
2:8 Men, yo moun ki kontwovèsyal epi ki pa konsantir nan verite a, men olye mete konfyans poutèt peche, li pral rann kòlè ak endiyasyon.
2:9 Tribilasyon ak kè sere yo sou tout nanm nan kè yon nonm ki travay sa ki mal: jwif yo an premye, epi tou li Grèk la.
2:10 Men, lwanj, respè ak kè poze yo se pou tout moun ki fè sa ki byen: jwif yo an premye, epi tou li Grèk la.
2:11 Pou pa gen okenn patipri avèk Bondye.
2:12 Paske, moun ki te fè peche san yo pa lalwa Moyiz la, pral peri san lalwa a. Moun ki te fè peche nan lalwa Moyiz la, pral pase anba jijman dapre lalwa a.
2:13 Paske, se pa koute yo nan lwa a ki ki yo se jis devan Bondye, men pito li se k'ap yo nan lwa a ki ki moun ki pral kapab jistifye.
2:14 Lè moun lòt nasyon yo, ki pa gen lalwa Moyiz la, fè pa nati bagay sa yo ki fè yo nan lwa a ki, moun sa yo, pa gen lalwa Moyiz la, se yon lalwa pou tèt yo.
2:15 Yo revele travay la nan lwa a ki ekri nan kè yo, pandan y ap konsyans yo rann temwayaj sou yo, ak panse yo nan tèt yo tou akize oswa menm defann yo,
2:16 jouk jounen jòdi a lè Bondye ap jije ni bagay sa yo kache nan moun, gremesi Jezikri, dapre Levanjil mwen.
2:17 Men, si w ap pote non yon jwif, epi ou repoze sou lalwa Moyiz la, epi ou jwenn tout bèl pouvwa nan Bondye,
2:18 epi ou te li te ye volonte l, epi ou demontre bagay sa yo pi plis itil, yo te gen enstriksyon pa lalwa Moyiz la:
2:19 ou vin gen konfyans nan tèt ou ke ou se yon gid ki avèg yo, yon limyè k'ap klere moun ki nan fènwa,
2:20 yon enstriktè chaje yo, yon pwofesè ak timoun, paske ou gen yon di ki kalite konesans ak verite menm nan lwa a.
2:21 Kòm yon rezilta, w ap anseye lòt moun, men ou pa anseye tèt ou. Ou preche ke moun pa ta dwe vòlè, men ou tèt ou vòlè.
2:22 Ou pale kont adiltè, men ou fè adiltè. Ou degoute zidòl, men ou komèt piye tanp.
2:23 Ou ta tout bèl pouvwa nan tout lalwa a, men nan yon trayizon nan lwa a ou wont Bondye.
2:24 (Pou paske nan ou se non Bondye te joure nan mitan moun lòt nasyon yo, menm jan li te ekri.)
2:25 Sètènman, sikonsi se benefisye, si ou obsève lwa a. Men, si ou se yon k'ap trayi nan lwa a ki, sikonsi ou vin sikonsi.
2:26 Se konsa,, si sikonsi a kenbe jij yo nan lwa a, va pa dwe mank sa a nan sikonsi konte kòm sikonsi?
2:27 Epi sa ki se pa nati sikonsi, si li satisfè lalwa Moyiz la, ta dwe li pa pini nou, ki moun ki pa lèt la ak pa sikonsi se yon k'ap trayi nan lwa a ki?
2:28 Pou yon jwif se pa li menm ki sanble se konsa sou deyò. Ni se sikonsizyon sa ki sanble se konsa sou deyò, nan kò a.
2:29 Men, yon jwif pou moun ki se konsa kè. Apre sa, sikonsizyon nan kè a se nan Lespri Bondye a, pa nan lèt la. Pou fè lwanj li yo se pa nan moun, men Bondye.

Women 3

3:1 Se sak fè, sa ki plis se jwif yo an, oswa ki sa ki itilite a nan sikonsi?
3:2 Anpil nan tout fason: Premye a tout, sètènman, paske te elokans Bondye a reskonsab yo.
3:3 Men, e si kèk nan yo poko gen konfyans? Eske se pou enkredilite yo infirmé konfyans nan Bondye a nan Bondye? Se pou l 'pa fèt konsa!
3:4 Paske, Bondye a se veridik, men chak moun se twonpe moun; menm jan li te ekri: "Se poutèt sa, w ap jistifye nan pawòl ou, epi w ap met lè ou bay jijman. "
3:5 Men, si menm enjistis nou an lonje dwèt nan lajistis Bondye, kisa pou nou di? Te kapab Bondye enjis pou blese kòlè?
3:6 (Mwen pale an tèm imen.) Se pou l 'pa fèt konsa! Sinon, Ki jan Bondye t ap jije sa a?
3:7 Paske, si te verite a nan Bondye nou favè, nan enfidelite mwen, pou tout bèl pouvwa li, poukisa yo ta dwe mwen toujou pral pase anba jijman jan sa yo ki fè anpil peche?
3:8 E yo ta dwe nou pa fè sa ki mal, se konsa ke bon, sa ka lakòz? Pou se konsa nou te manti, ak pou kèk nan yo te reklame nou te di; kondannasyon yo se jis.
3:9 Ki sa ki se pwochen? Eske nou ta dwe eseye briye devan yo? Pa gen mwayen! Paske, nou akize tout jwif kou moun lòt nasyon yo dwe anba pouvwa peche,
3:10 menm jan li te ekri: "Pa gen okenn yon moun ki se jis.
3:11 Pa gen okenn yon moun ki konprann. Pa gen okenn yon moun ki ap chèche Bondye.
3:12 Tout t 'pèdi; ansanm yo te vin tounen initil. Pa gen okenn yon moun ki fè sa ki byen; pa gen menm yon sèl.
3:13 Bouch yo ou ta di yon kavo ki louvri. Avèk lang yo, yo te aji twonpe. venen a nan ASPs se anba bouch yo.
3:14 bouch yo se tout madichon ak jouman.
3:15 pye yo se rapid nan koule san.
3:16 Chagren ak malheureux yo nan fason yo.
3:17 Apre sa, jan pou yo viv yo pa konnen.
3:18 Pa gen okenn krentif pou Bondye devan je yo. "
3:19 Men, nou konnen tou sa lalwa Moyiz la pale, li pale ak moun ki nan tout lalwa a, se konsa ki ka chak bouch dwe fèmen bouch ak lemonn antye pouvwa a sijè a Bondye.
3:20 Pou nan prezans l 'yo va pa gen moun kapab jistifye pa travay yo nan lwa a ki. Pou konesans nan peche se nan lwa a.
3:21 Men koulye a,, san yo pa lalwa Moyiz la, lajistis Bondye, nan ki lalwa Moyiz la ak liv pwofèt yo te temwaye, ki te parèt aklè.
3:22 Ak jistis Bondye a, menm si konfyans nan Bondye a nan Jezi Kris la, se nan tout moun sa yo ak sou tout moun ki kwè nan li. Pou pa gen okenn diferans.
3:23 Pou tout moun fè peche ak tout ki nan bezwen nan tout bèl pouvwa Bondye.
3:24 Nou te jistifye libreman pa favè li nan Bondye vin delivre a ki se nan Jezikri,
3:25 moun Bondye te ofri tankou yon propisyasyon, atravè lafwa nan san li, revele jistis li pou Bondye padonnen tout ofans ki ansyen,
3:26 ak pa induljans Bondye a, revele jistis li nan tan sa a, se konsa ke li menm li ta ka tou de yon Bondye Jis ak justifier la nenpòt ki moun ki se nan konfyans nan Bondye a nan Jezi Kris la.
3:27 Se sak fè, kote se tèt ou-egzaltasyon? Li se eskli. Atravè sa lalwa? Sa nan travay? Pa gen, men pito nan lalwa Moyiz la nan lafwa.
3:28 Paske, nou jije yon nonm yo dwe gras poutèt lafwa, san yo pa travay yo nan lwa a ki.
3:29 Se Bondye jwif yo sèlman epi yo pa tou nan moun lòt nasyon yo? Okontrè a, moun lòt nasyon yo tou.
3:30 Pou Youn nan se Bondye ki jistifye sikonsi pa lafwa ak sikonsi atravè lafwa.
3:31 Èske nou Lè sa a, detwi lwa a atravè lafwa? Se pou l 'pa fèt konsa! Olye de sa, n ap fè kanpe la lalwa.

Women 4

4:1 Se sak fè, kisa pou nou di ke Abraram te reyalize, ki moun ki se papa nou dapre egzijans kò a?
4:2 Si se sa Abraram te gras poutèt travay, li ta gen tout bèl pouvwa, men se pa avèk Bondye.
4:3 Pou ki sa ekri nan Liv di? "Abram mete konfyans Bondye, epi li te jwenn anpil popilarite poutèt l 'di jistis. "
4:4 Men, pou moun ki ap travay, salè yo pa matirite dapre favè, men dapre dèt.
4:5 Men se vre wi:, paske li ki pa travay, men ki mete konfyans yo nan moun ki jistifye nan enpyete, se lafwa li jwenn anpil popilarite poutèt pou jistis, dapre bi pou yo favè Bondye a.
4:6 Menm jan an tou, David te deklare benediksyon a nan yon nonm, ki moun Bondye pote jistis san yo pa travay:
4:7 "Benediksyon pou moun ki gen peche yo te padonnen, epi ki gen peche yo te kouvri.
4:8 Benediksyon pou nonm lan ki moun Seyè a pa te Explicit peche. "
4:9 Èske benediksyon sa, Lè sa a,, rete sèlman nan sikonsi an, oswa se li menm nan lontan yo? Pou nou di ke lafwa yo te jwenn anpil popilarite poutèt nan Abraram di jistis.
4:10 Men, Lè sa jan li te jwenn anpil popilarite poutèt? Nan sikonsi osinon nan apre? Pa nan sikonsi, men nan apre.
4:11 Pou li te resevwa siy lan nan sikonsi kòm yon senbòl nan jistis sa a nan lafwa ki egziste apa de sikonsi, se konsa ke li ta ka papa a nan tout moun ki kwè pandan y ap pote mak kontra Bondye, se konsa ke li ta ka tou gen pou jwenn anpil popilarite poutèt yo di jistis,
4:12 epi li ta ka papa yo tout nan sikonsi, pa sèlman pou moun ki jwif, men menm pou moun ki swiv mak pye yo nan ke lafwa ki se nan apre a Abraram, papa nou an.
4:13 Paske pwomès la bay Abraram, ak pitit pitit li, ke li ta pran mond lan, pa t 'nan lalwa Moyiz la, men nan jistis la konfyans nan Bondye.
4:14 Paske, si moun ki nan lwa a ki se resevwa eritaj Bondye yo, Lè sa a, lafwa vin vid epi li se Pwomèt a aboli.
4:15 Pou lalwa Moyiz la ap travay pou kòlè. Ak ki kote ki pa gen lalwa, ki pa gen lalwa-kase.
4:16 Poutèt sa, li se soti nan lafwa dapre favè ki pwomèt la se asire pou tout pitit pitit, pa sèlman pou moun ki fè sa lalwa a, men tou, pou moun ki nan konfyans nan Bondye Abraram, ki moun ki papa yo tout nan nou tout devan Bondye,
4:17 nan ki moun li kwè, ki reviv mouri a ak ki rele bagay sa yo ki pa egziste nan egzistans. Men sa ki ekri: "Mwen te etabli ou kòm zansèt moun anpil nasyon."
4:18 Abram mete konfyans li, ak yon espwa pi lwen pase espwa, se konsa ke li ta ka vin zansèt moun anpil nasyon, dapre sa ki te di l ': "-Men sa pitit pitit nou yo va gen."
4:19 Apre sa, li pa t 'febli nan konfyans nan Bondye, ni li pa t konsidere pwòp kò li yo dwe mouri (menm si li te Lè sa a prèske yon santèn ane fin vye granmoun), ni vant ki te pou Sara yo dwe mouri.
4:20 Lè sa a,, nan Pwomèt Bondye a, li pa t 'ezite soti nan defye, men olye li te ranfòse nan konfyans nan Bondye, bay fè lwanj Bondye,
4:21 konnen pi konplètman ke tou sa Bondye te pwomèt, li se tou kapab akonpli.
4:22 Se pou rezon sa a, li te jwenn anpil popilarite poutèt l 'di jistis.
4:23 Koulye a, sa ki te ekri, ke li te jwenn anpil popilarite poutèt l 'di jistis, pa sèlman pou dedomajman pou l ',
4:24 men tou, pou dedomajman pou nou an. Pou menm bagay la tou yo dwe jwenn anpil popilarite poutèt yo ban nou, si nou kwè nan li ki moun ki leve soti vivan Jezikri, Seyè nou soti vivan nan lanmò,
4:25 ki moun ki te tonbe nan men paske yo te peche nou, epi ki moun ki leve soti vivan ankò pou Bondye fè nou gras.

Women 5

5:1 Se poutèt sa, yo te gen gras poutèt lafwa, se pou nou aji byen avè Bondye, gremesi Jezikri, Seyè nou an.
5:2 Pou ale, gremesi moun nou gen tou aksè te kwè nan li nan sa a favè, nan ki nou kenbe fèm, ak nan tout bèl pouvwa, avèk espwa nan Bondye ki gen pouvwa a nan pitit Bondye.
5:3 Epi yo pa sèlman ki, men nou menm tou nou jwenn tout bèl pouvwa nan tribilasyon, konnen ke tribilasyon egzèsis pasyans,
5:4 ak pasyans mennen nan pwouve, ankò se vre wi: pwouve mennen nan espere,
5:5 men espwa se pa enjustifye, paske se lanmou pou Bondye vide soti nan kè nou nan Sentespri a, ki moun ki te ban nou.
5:6 Men poukisa te fè Kris la, pandan ke nou te toujou enfim, nan bon moman, soufri lanmò pou enpyete a?
5:7 Koulye a, yon moun ta ka apèn kapab byen vle mouri pou dedomajman pou la jistis, pou egzanp, petèt yon moun ta ka bay gabèl yo mouri pou dedomajman pou la yon bon moun.
5:8 Men, Bondye demontre lanmou li pou nou nan ki, pandan ke nou te moun k'ap fè peche ankò, nan bon moman,
5:9 Kris la te mouri pou nou. Se poutèt sa, yo te gen jistifye kounye a pa san li, Tout plis konsa a pou nou ka delivre anba kòlè Bondye.
5:10 Paske, si nou te rekonsilye ak Bondye, gremesi lanmò nan Pitit li a, pandan ke nou te toujou lènmi, Tout plis konsa a, yo te gen rekonsilye, pou nou dwe sove pa lavi l '.
5:11 Epi yo pa sèlman ki, men nou menm tou nou tout bèl pouvwa nan Bondye, gremesi Jezikri, Seyè nou, a ki moun nou gen kounye a resevwa rekonsilyasyon.
5:12 Se poutèt sa, menm jan nan yon sèl moun peche antre nan monn sa a, ak nan peche, lanmò; se konsa te tou lanmò transfere nan tout moun, nan tout moun ki te peche.
5:13 Paske, mwen menm devan la lwa, peche te nan mond lan, men se peche pa te Explicit pandan y ap lalwa Moyiz la pa t egziste.
5:14 Men, lanmò te donminen soti nan tan Adan jouk Moyiz, menm nan moun ki pa t 'fè peche, pou li sanble ki te dezobeyi nan Adan, ki se yon figi l 'ki moun ki te ap vini yo.
5:15 Men, kado a se pa totalman tankou ofans lan. Menm si pa ofans lan nan yon sèl, anpil te mouri, ankò pi plis se konsa, pa favè Bondye a nan yon sèl moun, Jezikri, gen favè Bondye a ak kado Bondye nou favè nan anpil.
5:16 Apre sa, peche a nan youn se pa totalman tankou kado a. Pou sètènman, jijman an nan yon sèl te di kondannasyon, men favè Bondye a nan direksyon ofans anpil se pou jistifikasyon.
5:17 menm si, pa ofans youn nan, lanmò te donminen nan youn, ankò pou pi plis se sa k'ap moun ki resevwa yon abondans nan favè, tou de nan kado a ak nan jistis, gouvènen nan lavi nan rele Jezi Kris la.
5:18 Se poutèt sa, menm jan nan ofans lan nan yon sèl, tout moun tonbe anba kondannasyon, konsa tou nan jistis la nan yon sèl, tout moun tonbe anba jistifikasyon pou lavi.
5:19 Pou, menm jan nan dezobeyisans yon sèl fwa, anpil yo te etabli kòm moun k'ap fè peche, konsa tou obeyisans yon sèl fwa, anpil moun va dwe etabli kòm jis.
5:20 Koulye a, lalwa Moyiz la te antre nan yon fason ke ofans ta gen anpil. Men, kote ofans te abondan, favè te surabondan.
5:21 Se sak fè, menm jan peche te gouvènen pou l 'mouri, se konsa tou ka favè wa peyi Jida a jistis pou lavi ki p'ap janm fini, gremesi Jezikri, Seyè nou an.

Women 6

6:1 Se konsa, sa pou nou di? Eske nou ta dwe rete nan peche, se konsa ke favè Bondye a ka vin pi plis toujou?
6:2 Se pou l 'pa fèt konsa! Pou konbyen nou ka ki te mouri nan peche toujou ap viv nan peche?
6:3 ou pa konnen ki moun nan nou ki yo te batize nan Jezikri yo te resevwa batèm nan lanmò li?
6:4 Pou nan batèm nou te antere l 'avè l' nan lanmò, se konsa ke, nan fason ki ke Kris la leve soti vivan nan lanmò, pa tout bèl pouvwa a nan Papa a, sa, sa kapab nou menm tou nou mache nan nouvote ki bay lavi a.
6:5 Paske, si nou yo te plante ansanm, yo pòtre avè l 'mouri, se sa k'ap nou menm tou nou gen, yo pòtre avè rezirèksyon li.
6:6 Wi, nou konn sa a: ki tèt ansyen nou yo te te kloure sou kwa ansanm avè l ', se konsa ki ka kò a ki se nan peche ap detwi, ak anplis, pou nou ka fè sèvis pou peche pa gen okenn ankò.
6:7 Lè yon moun mouri, li jistifye anba peche.
6:8 Koulye a, si nou mouri ansanm ak Kris la, nou kwè nava viv tou ansanm ak Kris.
6:9 , Nou konn sa Kris la, nan k ap monte moute soti vivan nan lanmò, pa kapab mouri: lanmò pa gen okenn pouvwa sou li.
6:10 Paske, otan ke li te mouri pou peche, li te mouri yon fwa. Men, nan kòm anpil jan li ap viv, li ap viv pou Bondye.
6:11 Se konsa,, ou ta dwe konsidere tèt nou yo dwe sètènman mouri la peche tou, epi yo dwe k ap viv pou Bondye nan Jezikri, Seyè nou.
6:12 Se poutèt sa, kite pa fè peche wa peyi Jida nan kò mòtèl ou, sa yo ke ou ta obeyi dezi li yo.
6:13 Ni ou ta dwe ofri pati pyès sa yo nan kò ou tankou ou enstriman mizik inikite pou peche. Olye de sa, ofri nou bay Bondye, tankou si ou te k ap viv apre lanmò, epi yo ofri pati pyès sa yo nan kò ou tankou ou enstriman mizik nan jistis pou Bondye.
6:14 Peche pa ta dwe gen donminen sou nou. Pou nou pa anba lalwa Moyiz la, men anba favè Bondye.
6:15 Ki sa ki se pwochen? Eske nou ta dwe peche paske nou pa anba lalwa Moyiz la, men anba favè Bondye? Se pou l 'pa fèt konsa!
6:16 ou pa konnen ki moun ou ap ofri nou antanke sèvitè anba obeyisans? Ou se moun ki te nenpòt moun ou obeyi: si wi ou non nan peche, pou l 'mouri, oswa nan obeyisans, pou jistis.
6:17 Men, gras dwe Bondye ki, si ou itilize yo dwe moun ki te peche, kounye a ou yo te obeyisan nan kè a nan fòm la anpil nan doktrin nan nan ki ou te resevwa.
6:18 Apre sa, yo te gen delivre anba pouvwa peche, nou te vin tounen sèvitè jistis.
6:19 Mwen kap pale an tèm imen paske nou fèb nan kò nou. Pou menm jan ou ofri pati pyès sa yo nan kò ou yo sèvi malpwòpte ak mechanste, pou dedomajman pou la peche, konsa tou ou kounye a sede pati pyès sa yo nan kò ou yo sèvi jistis, pou dedomajman pou la viv apa.
6:20 Menm si ou te yon fwa moun ki te peche, ou te vin tounen timoun yo nan jistis.
6:21 Men, sa ki fwi ou te kenbe nan tan sa a, nan bagay sa yo sou kote ou yo kounye a se wont? Pou fen a nan bagay sa yo se lanmò.
6:22 Men se vre wi:, yo te gen te libere kounye a anba peche, epi ki gen te fè sèvitè Bondye, ou kenbe fwi ou a viv apa, ak vrèman fen li yo se lavi etènèl.
6:23 Pou salè yo nan peche se lanmò. Men, kado a gratis nan Bondye se lavi etènèl nan Jezikri, Seyè nou.

Women 7

7:1 Ou, ou pa konnen, frè, (koulye a, mwen pale ak moun ki konnen lalwa Moyiz la) ke lwa a gen pouvwa sou yon nonm sèlman toutotan li ap viv?
7:2 Pou egzanp, se yon fanm ki se sijè a yon mari oblije dapre lalwa a pandan y ap mari l 'lavi. Men, lè gen mari l 'te mouri, li se lage nan lalwa Moyiz la nan mari l '.
7:3 Se poutèt sa, pandan y ap mari l 'ap viv, si li te gen ak yon lòt moun, li ta dwe rele madanm lan adiltè. Men, lè gen mari l 'te mouri, li se libere de lwa a nan mari l ', tankou, si li te gen ak yon lòt moun, li se pa yon adiltè.
7:4 Se konsa,, frè m ', nou menm tou nou te vin tounen mouri nan lwa a, nan kò a nan Kris la, se konsa ke ou ka yon lòt yon sèl ki moun ki te leve soti vivan soti vivan nan lanmò, yo nan lòd ke nou ka donnen pou Bondye.
7:5 Lè nou te nan kò fizik la, pasyon yo pou peche, ki te anba lalwa a, opere nan kò nou, konsa tankou yo donnen pou l 'mouri.
7:6 Men koulye a, nou te lage nan lalwa Moyiz la nan lanmò, pa ki nou te te kenbe, se konsa ke kounye a nou ka sèvi ak yon lespri renouvle, epi yo pa nan wout la fin vye granmoun, pa lèt la.
7:7 Ki sa nou ta dwe di pwochen? Se lalwa peche a? Se pou l 'pa fèt konsa! Men, mwen pa konnen peche, eksepte nan lwa a. Pou egzanp, Mwen pa ta janm konnen sou coveting, sof si lalwa a te di: "Ou pa janm pote lanvi sou."
7:8 peche, resevwa yon opòtinite nan lòd la, fòje nan mwen tout kalite coveting. Pou apa de lwa a, peche mouri.
7:9 Koulye a, mwen te rete pou kèk tan apa de lwa a. Men, lè kòmandman an te rive, peche te vle fè reviv,
7:10 ak Mwen te mouri. Apre sa, kòmandman an, ki te pou lavi, te tèt li jwenn yo dwe pou l 'mouri pou m'.
7:11 peche, resevwa yon opòtinite nan lòd la, sedwi m ', ak, nan lwa a ki, peche touye m '.
7:12 Se konsa,, lalwa nan tèt li se tout bon ki apa pou, ak kòmandman an se apa pou Bondye ak jis ak bon.
7:13 Lè sa a, se sa ki te se yon bon bagay fè nan lanmò pou m '? Se pou l 'pa fèt konsa! Men, olye peche, yo nan lòd ke li ta ka li te ye kòm peche pa sa ki byen, fòje lanmò nan m '; se konsa ke peche, nan lòd la, ta ka vin peche pi lwen pase mezi.
7:14 Pou nou konnen ke lwa a se espirityèl. Men, mwen menm chanèl, li te gen te vann anba pouvwa peche.
7:15 Pou m 'fè bagay sa yo ke mwen pa konprann. Pou mwen pa fè sa ki byen a ke mwen vle fè. Men, sa ki mal la ke mwen rayi se sa m 'fè.
7:16 Se konsa,, lè m 'fè sa m' pa vle fè, Se mwen menm ki nan akò ak lwa a, ke lwa a se yon bon bagay.
7:17 Men, mwen Lè sa a, aji pa dapre lalwa a, men dapre peche a ki ap viv nan kè m '.
7:18 Paske mwen konnen ke sa se yon bon bagay pa viv nan kè m ', ki se, nan kò m '. Pou volonte nan fè sa ki byen bay manti fèmen nan m ', men pote a soti nan ke bon, Mwen pa ka rive jwenn.
7:19 Pou mwen pa fè sa ki byen a ke mwen vle fè. Men, olye pou, M 'fè sa ki mal la ke mwen pa vle fè.
7:20 Koulye a, si mwen fè sa mwen menm mwen pa vle fè, se pa mwen menm ki ap fè li, men peche a ki ap viv nan kè m '.
7:21 Se konsa,, Mwen dekouvri lwa a, pa vle fè sa ki byen nan tèt mwen, menm si sa ki mal bay manti fèmen bò kote m '.
7:22 Pou mwen menm kontan ak lalwa Bondye a, dapre nonm lan anndan.
7:23 Men, mwen wè yon lòt lwa ki nan kò mwen an, goumen kont lalwa ki bay lide m ', ak captive m 'ak lalwa peche a ki se nan kò mwen an.
7:24 Malè moun se mwen menm ki, ki moun ki pral libere m 'anba kò sa a nan lanmò?
7:25 Favè Bondye a, pa Jezikri, Seyè nou! Se poutèt sa, M'ap sèvi lalwa Bondye a ak lide pwòp mwen; Men, se avèk egzijans kò a, lalwa peche a.

Women 8

8:1 Se poutèt sa, gen se kounye a pa gen okenn kondannasyon pou moun ki nan Jezikri, ki pa mache dapre egzijans kò a.
8:2 Pou lalwa Moyiz la nan Lespri Bondye a nan lavi nan Jezi Kris la te libere m 'anba lalwa peche a ansanm ak anba lanmò.
8:3 Menm si sa a te enposib anba lalwa a, paske li te febli pa egzijans kò a, Bondye te voye pwòp Pitit li a yo pòtre avè kò peche ak akòz peche, yo nan lòd yo kondannen peche nan kò a,
8:4 se konsa ki ta ka jistifikasyon an nan lwa a rive vre nan nou. Pou nou pa ap mache dapre egzijans kò a, men dapre Lespri Bondye a.
8:5 Pou moun ki nan akò avèk kò a yo se bliye nan bagay sa yo nan vyann lan. Men, moun ki nan akò avèk Lespri Bondye a yo bliye nan bagay sa yo nan Lespri Bondye a.
8:6 Pou bon konprann lan nan vyann lan se lanmò. Men, bon konprann lespri a se lavi ak kè poze.
8:7 Apre sa, bon konprann nan kò nou ki lekontrer bay Bondye. Paske, se pa sijè a lalwa Bondye a, ni yo ka li dwe.
8:8 Se konsa, moun ki nan kò a yo pa kapab fè Bondye plezi.
8:9 Apre sa, ou pa nan kò a, men nan Lespri Bondye a, si li se vre ke Lespri Bondye a ap viv nan ou. Men, si yon moun pa gen Lespri Kris la, li pa fè pati l '.
8:10 Men, si Kris la se nan ou, Lè sa a, kò a se vre mouri, konsènan peche, men Lespri Bondye a se vre wi: viv, paske yo te jistifikasyon.
8:11 Men, si Lespri Bondye a nan moun ki te fè Jezikri leve soti nan lavi yo ki te mouri nan ou, Lè sa a, li menm ki te fè Jezikri leve soti vivan nan lanmò Kris la a va anim kò mòtèl ou tou, pa vle di nan pouvwa Lespri li a k ​​ap viv nan ou.
8:12 Se poutèt sa, frè, nou pa dèt nan kò fizik la, konsa tankou yo viv dapre egzijans kò a.
8:13 Paske, si w ap viv dapre egzijans kò a, ou pral mouri. Men, si, pa pouvwa Lespri Bondye, ou imilye zèv yo nan vyann lan, n'a viv.
8:14 Pou tout moun ki ap ki te dirije pa Lespri Bondye a se pitit Bondye yo.
8:15 Epi ou pa te resevwa, ankò, yon lespri esklavaj avèk krentif, men ou te resevwa Lespri Bondye a nan adopsyon de pitit gason, nan ki moun nou rele: "Abba, Papa!"
8:16 Pou Lespri Bondye a tèt li rann temwen devan lespri nou ke nou se pitit Bondye.
8:17 Men, si nou se pitit, Lè sa a, nou yo tou resevwa eritaj Bondye: sètènman resevwa eritaj Bondye nan Bondye, men tou, ko-resevwa eritaj Bondye ansanm ak Kris la, ankò nan yon fason ke, si nou soufri ansanm avè l ', nou pral tou gen pou fè lwanj avè l '.
8:18 Paske, m'ap konsidere ke soufrans yo nan tan sa a yo se pa bon ase yo dwe konpare ak sa tout bèl pouvwa lavni ki pral fè nou wè yo.
8:19 Pou patisipe nan bèt la prevwa revelasyon an nan pitit Bondye.
8:20 Pou bèt la te fè sijè a vid, pa vle, men pou dedomajman pou la nan Sila a ki te fè li sijè, pou espwa.
8:21 Pou bèt nan tèt li pral tou gen pou delivre anba esklavaj nan koripsyon, nan libète a nan tout bèl pouvwa a nan pitit Bondye.
8:22 Pou nou konnen ke tout bèt ap plenn kè, tankou si akouchman, jouk yo rive isit;
8:23 epi yo pa sèlman sa yo, men tou, tèt nou, depi nou kenbe premye-fwi yo nan Lespri Bondye a. Pou nou menm tou nou plenn ki nan tèt nou, prevwar adopsyon nou an kòm pitit Bondye, ak Bondye vin delivre a nan kò nou an.
8:24 Paske, nou yo te sove pa espwa. Men, yon espwa ki se wè se pa espwa. Lè yon nonm wè yon bagay, poukisa li ta espere?
8:25 Men, depi n'ap tann sa nou pa wè, nou tann avèk pasyans.
8:26 Apre sa, Menm jan an tou, Lespri Bondye a tou ede feblès nou an. Paske, nou pa konnen ki jan yo lapriyè kòm nou dwe, , Lespri Bondye a tèt li mande sou non nou ak inefabl plenyen.
8:27 Epi yon moun ki examines kè konnen sa Lespri Bondye a ap chèche, paske li mande sou non moun pèp Bondye a an akò avèk Bondye.
8:28 , Nou konn sa, pou moun ki renmen Bondye, tout bagay travay ansanm pou bon, pou moun ki, an akò avèk objektif li, yo rele yo dwe moun k'ap sèvi Bondye.
8:29 Pou moun ki moun li chwazi davans lan jete, li tou deside depi davans, nan soumission ak imaj la nan Pitit li a, se konsa ke li ta ka Premyene nan yon bann frè.
8:30 Ak moun ki moun li deside depi davans, li yo te rele tou. Ak moun ki moun li rele, li tou jistifye. Ak moun ki moun li fè gras, li tou fè lwanj.
8:31 Se konsa,, sa ki ta dwe nou di sou bagay sa yo? Si Bondye pou nou, ki moun ki se kont nou?
8:32 Se pou moun ki pa t 'menm refize menm pwòp Pitit li a, men lage l 'sou pou dedomajman pou la nou tout, ki jan te kapab li pa tou, avè l ', te ban nou tout bagay?
8:33 Ki moun ki pral fè yon kòz pou akize moun Bondye chwazi yo nan Bondye? Bondye se yon Bondye ki jistifye;
8:34 ki moun ki se youn nan moun ki kondane? Jezikri ki mouri, ak ki moun ki te tout bon tou leve soti vivan ankò, li chita sou bò dwat Bondye, e menm kounye a li plede pou nou.
8:35 Lè sa a, ki moun ki pral fè nou pèdi renmen Kris la gen? Tribilasyon? Ou kè sere? Ou grangou? Ou toutouni? Ou danje? Ou pèsekisyon? Ou nepe a?
8:36 Paske, men sa se jan li te ekri: "Pou poutèt ou, nou yo te touye l 'tout lajounen. Nou ap ke yo te trete tankou mouton y'ap pare pou labatwa a. "
8:37 Men, nan tout bagay sa yo, nou genyen batay, paske yo te l 'ki moun ki te renmen nou.
8:38 Pou mwen menm ki sèten ki pa ni lanmò, ni lavi, ni zanj Bondye, ni Chef, ni Pouvwa, ni bagay sa yo prezan, ni bagay yo nan lavni, ni fòs,
8:39 ni mòn yo, ni fon lanmè a, ni okenn lòt bagay kreye, yo pral kapab fè nou pèdi renmen Bondye a, ki se nan Jezikri, Seyè nou.

Women 9

9:1 Mwen pale sa a verite a nan Kris la; Mwen pa bay manti. Konsyans mwen ofri temwen devan m 'nan Sentespri a,
9:2 paske tristès nan nan kè m 'se gwo, epi gen yon lapenn nan kè m 'kontinyèl.
9:3 Pou m 'te vle ke mwen tèt mwen ta ka soti nan Kris la anathemized, pou dedomajman pou la frè m ', ki fanmi m 'dapre egzijans kò a.
9:4 Sa yo se moun pèp Izrayèl yo, ki moun ki dwe adopsyon antanke pitit, ak tout bèl pouvwa a ak Testaman an, epi bay la ak sa yo nan lwa a ki, ak pwomès yo.
9:5 Leur yo zansèt nou yo ki, ak nan men yo, dapre egzijans kò a, se Kris la, ki moun ki se sou tout bagay, beni Bondye, pou tout letènite. Amèn.
9:6 Men, li se pa sa ki te Pawòl Bondye a mouri. Pou se pa tout moun ki fè pati pèp Bondye pèp Izrayèl.
9:7 Epi se pa tout pitit gason se pitit Abraram lan: "Pou pitit pitit ou yo pral envoke nan Izarak."
9:8 Nan lòt mo, moun ki pitit Bondye yo pa moun ki se pitit nan vyann lan, men moun ki se pitit pitit Pwomèt a; sa yo yo konsidere yo dwe pitit pitit la.
9:9 Pou sa a, pwomès sa a: "Mwen pral retounen nan bon moman. Pral gen yon pitit gason pou Sara. "
9:10 Apre sa, li pa t 'pou kont li. Pou Rebecca tou, li te gen vin ansent pa Izarak, papa nou an, soti nan yon zak,
9:11 lè timoun yo pa t 'ankò janm fèt, epi yo pa t 'ankò fè anyen bon oubyen move (sa yo ki ta ka bi pou yo Bondye dwe baze sou chwa yo),
9:12 epi yo pa paske nan zèv, men paske yo te yon apèl, li te di l ': "Pi gran an gen pou sèvi pi piti a."
9:13 Se konsa, tou li te ekri: "Mwen te te pito Jakòb, men mwen te rayi Ezaou. "
9:14 Ki sa nou ta dwe di pwochen? Èske gen enjistis ak Bondye? Se pou l 'pa fèt konsa!
9:15 Paske, Moyiz li te di: "Mwen pral gen pitye moun mwen pitye. Apre sa, mwen pral ofri pitye nan moun mwen pral gen pitye. "
9:16 Se poutèt sa, li pa se ki baze sou moun ki chwazi, ni sou moun ki briye, men sou Bondye ki pran pitye.
9:17 Paske nan Liv di farawon an nan: "Mwen te leve soti vivan ou leve pou objektif sa a, pou m 'ka revele pouvwa mwen pa ou, e konsa ki ka non mwen ap anonse nan tout tè a. "
9:18 Se poutèt sa, li te pran pitye pou moun li testaman, epi li solid moun li testaman.
9:19 Se konsa,, ou ta di m ': "Lè sa a poukisa li toujou jwenn fòt? Pou ki moun ki ka reziste volonte l?"
9:20 O nonm, ki ou nan kesyon Bondye? Ki jan yo ka bagay la ki te fòme di Sila a ki te fòme l ': "Poukisa gen ou fè m 'fason sa a?"
9:21 Epi yo pa Potter a gen otorite a sou ajil la fè, soti nan materyèl la menm, tout bon, yon sèl veso pou onè, ankò se vre wi: yon lòt di wont?
9:22 E si Bondye, vle revele kòlè li epi fè pouvwa li li te ye, andire, ak anpil pasyans, veso merite kòlè, anfòm yo dwe detwi,
9:23 se konsa ke li ta ka revele richès nan tout bèl pouvwa li, nan sa yo veso nan gen pitye, ki li te pare pou tout bèl pouvwa?
9:24 Se konsa, li se ak moun nan nou ki moun li te yo te rele tou, pa sèlman nan mitan jwif yo, men menm nan mitan moun lòt nasyon yo,
9:25 menm jan li te di nan liv pwofèt Oze: "Mwen pral rele moun ki pa t 'pèp mwen an, 'Pèp mwen an,'Ak li ki pa t' renmen anpil, 'renmen anpil,'Epi li ki pa t' jwenn pitye, 'Yon moun ki te jwenn pitye.
9:26 Epi se pral: nan plas la kote li te di yo, 'Ou pa pèp mwen an,'Gen paske Bondye va rele pitit Bondye vivan an. "
9:27 Ezayi pran rele sou non pèp Izrayèl: "Lè ki kantite moun pèp Izrayèl yo, se tankou grenn sab bò lanmè a, se yon ti ponyen ap sove.
9:28 L'ranpli pawòl li, pandan y ap abreje li soti nan ekite. Pou Seyè a va akonpli yon mo kout sou tè a. "
9:29 Epi li se menm jan Ezayi prevwa: "Si Mèt ki gen tout pouvwa te lèg pitit, nou ta pase tankou Sodòm, e nou ta yo te fè menm jan ak Gomò. "
9:30 Ki sa nou ta dwe di pwochen? Sa moun lòt nasyon yo ki pa t 'swiv jistis te rive jistis, menm jistis la ki se konfyans nan Bondye.
9:31 Men se vre wi:, Izrayèl, menm si sa yo lalwa Moyiz la nan jistis, pa te rive nan lalwa Moyiz la nan jistis.
9:32 Poukisa sa a se? Paske yo pa t 'chache l' soti nan lafwa, men kòm si li te kite travay. Yo bite sou yon malè sou wout,
9:33 menm jan li te ekri: "Gade, Mwen mete yon malè sou wout sou mòn Siyon an, ak yon wòch nan eskandal. Men, moun ki mete konfyans yo nan li p'ap janm soti wont. "

Women 10

10:1 frè m ', sètènman pral nan kè m ', ak mwen lapriyè Bondye, se pou yo rive delivre.
10:2 Mwen ofri temwen devan yo, ke yo gen yon devwe anpil pou sèvis Bondye, men yo manke konprann.
10:3 Pou, yo te inyoran nan lajistis Bondye, ak k ap chèche etabli jistis pwòp yo, yo pa t 'sibi tèt yo nan lajistis Bondye.
10:4 Pou fen a nan lwa a ki, Kris, se pou jistis pou tout moun ki kwè.
10:5 Apre sa, Moyiz te ekri, sou jistis la ki se nan lwa a ki, pou nonm lan ki moun ki va te fè jistis viv ak jistis.
10:6 Men, jistis la ki se konfyans nan Bondye pale nan fason sa a: pa di nan kè ou: "Ki moun ki va moute nan syèl la?" (ki se, yo pote Kris la desann);
10:7 "Ki moun ki va desann anba nan gwo twou san fon an?" (ki se, yo rele tounen Kris la soti vivan nan lanmò).
10:8 Men, sa ki fè ekri nan Liv di? "Pawòl Bondye a se tou pre, nan bouch ou ak nan kè ou. "Sa a se pawòl Bondye a konfyans nan Bondye, nou ap preche.
10:9 Si nou konfese ak bouch ou Seyè Jezi a, epi si ou kwè nan kè ou Bondye te leve soti vivan l 'leve soti vivan nan lanmò, ou va delivre.
10:10 Paske, kè a, nou kwè l jistis; Men, se avèk bouch la, konfesyon se di delivre.
10:11 Pou ekri nan Liv di: "Tout moun ki kwè nan li p'ap janm soti wont."
10:12 Pou pa gen okenn diferans ant jwif ak grèk. Pou menm Seyè a se sou tout, rich an nan tout moun ki rele sou li.
10:13 Pou tout moun ki te rele sou non an nan Seyè a va delivre.
10:14 Lè sa a, nan ki sans moun ki pa gen kwè nan li pral rele sou li? Oswa nan ki sans moun ki pa te tande nan l 'pou kwè nan li? Ak nan ki sans ap yo tande vwa l 'san preche?
10:15 Ak vrèman, Nan ki sans yo preche pral, sof si yo te voye, menm jan li ki te ekri: "Ki jan bèl se pye yo nan moun ki te preche lapè, moun sa yo ki preche sa ki byen!"
10:16 Men se pa tout se obeyi Levanjil la. Pou Ezayi di: "Seyè, ki moun ki te kwè rapò nou?"
10:17 Se poutèt sa, lafwa se soti nan odyans, ak odyans se nan Pawòl la nan Kris la.
10:18 Men, mwen di: Èske yo pa tande? Pou sètènman: "Te son yo ale soti sou tout latè, ak mo yo di limit ki nan lemonn antye. "
10:19 Men, mwen di: Èske pèp Izrayèl la pa li te ye? Premye, men repons Moyiz bay: "Mwen pral mennen ou nan yon rivalite ak moun ki pa yon nasyon; nan mitan an nan yon nasyon moun fou, Mwen pral voye ou nan kòlè. "
10:20 Ezayi oz yo di: "Mwen te dekouvwi pa moun ki pa t'ap chache m '. Mwen te ouvètman bay moun yo ki pa t 'poze kesyon sou mwen. "
10:21 Lè sa a, ak pèp Izrayèl la li te di: "Tout lajounen m'ap lonje men m 'nan yon moun ki pa kwè yo ansanm ak moun ki kontredi m'."

Women 11

11:1 Se poutèt sa, M 'ap di: Eske Bondye kondwi voye pèp li? Se pou l 'pa fèt konsa! Paske, m'ap, twò, se yon moun pèp Izrayèl nan pitit Abraram lan, soti nan branch fanmi Benjamen an.
11:2 Bondye pa voye pèp li kondwi, ki moun li chwazi davans lan jete. Epi ou pa konnen ki sa ekri nan Liv di nan Eli, ki jan li rele sou Bondye pou pèp Izrayèl?
11:3 "Seyè, yo te touye pwofèt ou. Yo te ranvèse lotèl yo. Apre sa, mwen pou kont li rete, epi yo ap chèche lavi mwen. "
11:4 Men, sa ki se repons lan diven l '? "Mwen te double klas pou tèt mwen sèt mil moun, ki pa gen bese jenou yo anfas Baal. "
11:5 Se poutèt sa, nan menm fason an, ankò nan tan sa a, gen yon ti rès ki te sove nan akò ak chwa pou yo favè.
11:6 Men, si li se pa favè, Lè sa a, li se pa kounye a pa travay; otreman favè se pa gratis.
11:7 Ki sa ki se pwochen? Ki sa ki pèp Izrayèl la t'ap chache, li pa te jwenn. Men, yo te moun Bondye chwazi yo jwenn li. Ak vrèman, lòt moun sa yo yo te bouche tou de,
11:8 menm jan li te ekri: "Bondye te ba yo yon lespri repiyans: je ki pa wè, ak zòrèy ki pa tande, jouk yo rive jòdi a. "
11:9 David di: "Se pou resepsyon y'ap vin tankou yon pèlen, ak yon desepsyon, ak yon eskandal, ak yon pinisyon pou yo.
11:10 Se pou je yo tou nwa, sa yo ke yo pa ka wè, ak pou yo ka bese tèt do yo toujou. "
11:11 Se poutèt sa, M 'ap di: Èske yo bite nan yon fason yo ke yo ta dwe tonbe? Se pou l 'pa fèt konsa! Olye de sa, pa fòt yo, delivre se ak moun lòt nasyon yo, sa yo ke yo pouvwa gen yon rival li yo.
11:12 Koulye a, si fòt yo, se richès yo nan mond lan, epi si rediksyon yo se richès moun lòt nasyon yo, ki jan pi plis se tou sa yo?
11:13 Paske, m'ap di nou la a moun lòt nasyon: Sètènman, osi lontan ke mwen se yon Apot moun lòt nasyon yo, Mwen pral onore ministè m ',
11:14 nan yon fason pou m 'ka sispann meprize rivalite moun ki kò m' pwòp, ak pou m 'ka delivre kèk nan yo.
11:15 Paske, si pèt yo se pou rekonsilyasyon an nan mond lan, sa ki ta retounen yo dwe pou, eksepte lavi soti nan lanmò?
11:16 Paske, si te premye fwi a te mete apa, se konsa tou te gen tout la. Men, si rasin lan se apa pou Bondye, konsa tou se branch yo.
11:17 Men, si kèk nan branch yo yo kase, epi si ou, ke yo te yon sovaj branch oliv, yo grefon sou yo, epi ou vin yon benediksyon nan rasin lan ak nan manje yo jwenn an nan pye oliv,
11:18 pa fè lwanj tèt ou pi wo a branch yo. Menm si nou ta tout bèl pouvwa, ou pa sipòte rasin lan, men rasin lan sipòte ou.
11:19 Se poutèt sa, ou ta di: Branch yo te koupe, pou m 'ta ka grefon sou.
11:20 byen ase. Yo te kase poutèt enkredilite. Men, ou kanpe sou lafwa. Se konsa, pa chwazi yo gou sa ki leve, men olye bezwen pè.
11:21 Paske, si Bondye pa t 'fè branch natirèl yo te genyen, petèt tou li pa ta ka menaje nou.
11:22 Se sak fè, remake bonte a ak gravite a nan Bondye. Sètènman, nan direksyon moun ki te tonbe, gen gravite; men nan direksyon ou, gen bonte Bondye, si ou rete nan bonte. Sinon, nou menm tou nou yo pral koupe.
11:23 Anplis, si yo pa rete nan enkredilite, yo pral grefon sou. Paske, Bondye se kapab grefe yo sou ankò.
11:24 Se konsa, si ou te disparèt li nan mitan pye oliv bwa, ki se natirèl nan ou, ak, kontrè ak nati, w ap grefon sou pye oliv bon, ki jan pi plis va moun ki branch natirèl yo te genyen dwe grefon sou bò pyebwa pwòp oliv yo?
11:25 Pou mwen pa vle ou yo dwe inyoran, frè, nan sa a mistè (paske ou sanble gen bon konprann sèlman nan tèt nou) ki te yon avèg sèten ki te fèt nan peyi Izrayèl la, jiskaske tou sa ki nan moun lòt nasyon yo rive.
11:26 Ak nan fason sa a, tout pèp Izrayèl la ka sove, menm jan li te ekri: "Soti nan Siyon rive moun ki delivre, L'a vire enpyete byen lwen Jakòb.
11:27 Lè sa a yo pral kontra mwen pou yo, lè m 'ap wete tout peche yo. "
11:28 Sètènman, dapre Levanjil la, yo lènmi pou dedomajman pou ou. Men, dapre eleksyon an, yo pi renmen anpil pou dedomajman pou la zansèt nou yo.
11:29 Pou kado sa yo ak apèl Bondye a yo san yo pa regrèt.
11:30 Ak jis kòm nou menm tou nou, nan tan lontan, pa t 'kwè nan Bondye, men kounye a ou te jwenn pitye poutèt enkredilite yo,
11:31 konsa tou te sa yo kounye a pa t 'kwè, pou gen pitye ou, sa yo ke yo ta ka jwenn mizèrikòd tou.
11:32 Paske, Bondye te fèmen tout moun nan enkredilite, se konsa ke li ka gen pitye pou tout moun.
11:33 Oh, fon lanmè yo nan richès la nan bon konprann ak konesans Bondye! Ki jan enkonpreyansib yo jijman li, ak ki jan p'ap janm fin konprann fason l '!
11:34 Pou ki moun ki te li te ye sa ki nan lide Seyè a? Ki moun ki te gen konseye l '?
11:35 Ki moun ki premye te bay l ', sa ta ki ranbousman dwe dwe?
11:36 Pou nan men l ', ak nan l ', ak nan l 'yo se tout bagay. Se pou li pi bèl, pou tout letènite. Amèn.

Women 12

12:1 Se konsa,, Mwen sipliye ou, frè, pa gen pitye a nan Bondye, ke ou ofri kò nou kòm yon sakrifis vivan, apa pou Bondye ak fè Bondye plezi, ak depandans la nan tèt ou.
12:2 Epi yo pa chwazi yo dwe konfòme nan laj sa a, men olye chwazi yo dwe refòme nan nouvote a nan tèt ou, pou nou ka demontre ki sa ki volonte Bondye: sa ki byen, ak sa ki byen plezi, ak sa ki bon nèt.
12:3 Paske, m'ap di, nan favè Bondye a ki te ban mwen, nan tout moun ki se yo ki pami ou: Gou pa plis pase li nesesè nan bouch, men gou pou modération ak jis kòm Bondye te distribiye yon pati nan konfyans nan Bondye a nan chak yon sèl.
12:4 Pou menm jan, nan yon sèl kò, nou gen anpil pati, menm si tout pati yo pa gen wòl la menm,
12:5 konsa tou nou, ke yo te anpil, se yon sèl kò nan Kris la, ak chak moun se yon pati, yon sèl la nan lòt la.
12:6 Apre sa, nou chak gen kado diferan, dapre favè Bondye a ki te ban nou: si wi ou non pwofesi, nan akò avèk rezonab nan konfyans nan Bondye;
12:7 oswa ministè, nan sèvi; oswa moun ki anseye, nan doktrin;
12:8 li menm ki egzòte, nan ankouraje; li menm ki bay, nan senplisite; li menm ki rejwisans, nan aplikasyon; li menm ki montre pitye, nan kè kontan.
12:9 Se pou renmen lòt ak enfidelite: rayi sa ki mal, kenbe Bucaram sou sa ki byen,
12:10 renmen youn ak lòt ak fratènèl charite, depase youn ak lòt nan onè:
12:11 nan aplikasyon, pa parese; nan Lespri Bondye, fèrvan; k ap sèvi Seyè a;
12:12 avèk espwa nan Bondye, kè kontan; nan tribilasyon, Persistent; nan lapriyè, tout tan-vle;
12:13 nan difikilte sa yo moun pèp Bondye a, pataje; nan Ospitalite, atantif.
12:14 Beni moun ki ap pèsekite ou: beni, epi yo pa madichon.
12:15 Fè fèt avè moun ki ap kontan. Kriye ak moun ki ap kriye.
12:16 Fè nan tèt ou an menm nan direksyon youn ak lòt: pa sa k ap leve deguste, men dakò nan imilite. Pa chwazi yo sanble gen bon konprann nan tèt ou.
12:17 Rann pa gen yon sèl mal pou mal. Bay bon bagay, se pa sèlman nan je Bondye a, men tou, nan je a nan tout moun.
12:18 Si li se posib, nan byen lwen tèlman kòm ou kapab, aji byen ak tout moun.
12:19 pa defann nou, Dearest moun. Olye de sa, etap sou kote nan men kòlè. Men sa ki ekri: "Vanjans se pou mwen. M'ap ba pinisyon, sa Seyè a di. "
12:20 Se konsa, si yon lènmi se grangou, ba l 'manje; Si li swaf dlo, ba l 'yon bwè. Pou nan fè sa, ou fè yon seri chabon boule sou tèt li.
12:21 pa pèmèt sa ki mal nan domine, olye pou met sou sa ki mal pa vle di nan bonte.

Women 13

13:1 ¶ Tout moun dwe soumèt devan pi wo otorite. Pou pa gen okenn otorite eksepte nan Bondye ak moun ki te òdone pa Bondye.
13:2 Se konsa,, moun ki va reziste otorite, reziste sa ki te òdone pa Bondye. Ak moun ki reziste yo trape chatiman pou tèt yo.
13:3 Pou lidè yo pa yon sous nan gen krentif pou bay moun yo ki travay bon, men yo moun ki travay sa ki mal. Epi ou ta prefere pa bezwen pè nan otorite? Lè sa a, fè sa ki byen, epi w ap gen fè lwanj nan men yo.
13:4 Pou li se yon minis nan Bondye pou nou vin jwenn bon. Men, si ou fè sa ki mal, bezwen pè. Paske, se pa san yo pa rezon ki fè ke li pote yon nepe. Pou li se yon sèvitè Bondye; yon pre al touye kòlè sou nenpòt moun fè sa ki mal.
13:5 Pou rezon sa a, li se nesesè yo dwe sijè, pa sèlman paske nan kòlè, men tou, paske nan konsyans.
13:6 Se poutèt sa, ou dwe ofri tou peye lajan taks. Paske se minis yo Bondye, k ap sèvi l 'nan sa.
13:7 Se poutèt sa, rann nan tout kèlkeswa sa ki dwe. taks sou, ki moun taks se akòz; revni, ki moun revni se akòz; pè, ki moun gen krentif pou se akòz; onè, ki moun onè a se akòz.
13:8 Ou ta dwe pa gen anyen yo ba nenpòt moun dwe, eksepte konsa tankou yonn renmen lòt. Paske, moun ki renmen l 'yo te frè parèy sa lalwa mande.
13:9 Pou egzanp: Piga nou fè adiltè. Ou pa pral touye. Piga nou vòlè. Piga nou pale manti. Ou pa janm pote lanvi sou. Men, si gen nenpòt lòt kòmandman, li se adisyone moute nan mo sa a: Se pou nou renmen frè parèy ou tankou tèt ou.
13:10 Renmen an nan frè parèy fè yo anyen. Se poutèt sa, renmen se plénitude an nan lwa a.
13:11 E nou konnen moman sa a, ke kounye a se lè a pou nou pou n leve nan dòmi. Pou deja delivre nou an, se pi pre pase lè nou premye kwè.
13:12 te Jou lannwit sa a te pase, ak jou a ap pwoche. Se poutèt sa, se pou nou jete sou kote travay yo nan fènwa, yo epi yo dwe mete yon rad zam la nan limyè.
13:13 Se pou nou mache onètman, tankou nan lajounen an, pa nan carousing ak bwè, pa nan promiskwite ak imoralite seksyèl, pa nan deba ak jalouzi.
13:14 Olye de sa, mete gwo manto Seyè Jezi Kris la, , epi fè pa gen okenn dispozisyon pou lachè ak tout dezi li yo.

Women 14

14:1 Men, aksepte moun ki fèb nan konfyans, san yo pa diskite sou ide.
14:2 Pou yon moun kwè ke li kapab manje tout bagay, Men, si yon lòt ki fèb, se pou l 'manje plant.
14:3 Moun ki manje pa ta dwe meprize moun ki pa manje. Moun ki pa manje pa ta dwe jije moun ki manje tout manje. Paske, Bondye te aksepte l '.
14:4 Ki moun ou ye bay jij domestik la nan yon lòt? Li kanpe oswa tonbe pa pwòp Seyè l '. Men, li va moute kanpe. Paske, Bondye se kapab fè l 'kanpe.
14:5 Pou yon moun discern yon laj soti nan pwochen an. Men, yon lòt discern pou tout laj. Se pou chak ogmantasyon moun dapre nan lespri pwòp tèt li.
14:6 Se pou moun ki konprann laj la, konprann pou Seyè a. Apre sa, li ki manje, manje pou Seyè a; paske li di Bondye mèsi. Moun ki pa manje, pa manje pou Seyè a, epi li di Bondye mèsi.
14:7 Pou okenn nan nou ap viv pou tèt li, e pa youn nan nou mouri pou tèt li.
14:8 Paske, si nou ap viv, nou ap viv pou Seyè a, epi si nou mouri, nou mouri pou Seyè a. Se poutèt sa, si wi ou non n ap viv oswa mouri, nou fè pati nan Seyè a.
14:9 Paske, Kris la te mouri epi leve soti vivan ankò pou objektif sa a: ke li ta ka chèf nan tou de moun ki mouri yo epi n ap viv nan.
14:10 Se sak fè, pouki pou w'ap jije frè ou? Oswa poukisa ou meprize frè ou? Pou Nou tout kanpe devan tribinal la nan Kris la.
14:11 Men sa ki ekri: "Kòm nou konnen mwen vivan, di Seyè a, tout jenou pral pliye m ', ak tout lang va kanpe devan Bondye. "
14:12 Se konsa,, chak yonn nan nou va ofri yon eksplikasyon sou tèt li bay Bondye.
14:13 Se poutèt sa, nou ta dwe pa gen okenn ankò jije youn ak lòt. Olye de sa, jije sa a nan yon limit pi gwo: ke ou pa ta dwe mete yon obstak devan frè ou, ni mennen l 'pèdi tèt.
14:14 mwen konnen, ak konfyans nan Seyè Jezi a, ki pa gen anyen ki move nan ak tèt li. Men, l 'ki moun ki konsidere anyen yo fè sèvis pou Bondye, li se move l '.
14:15 Paske, si se frè nou lapenn paske yo te manje ou, w ap pa kounye a mache dapre renmen. pa pèmèt manje ou a detwi l 'pou moun Kris la te mouri.
14:16 Se poutèt sa, ki sa ki bon pou nou pa ta dwe yon kòz pale mal sou Bondye.
14:17 Pou Peyi Wa ki nan Bondye pa manje ak bwè, men pito jistis ak kè poze ak kè kontan, nan Sentespri a.
14:18 Paske li k'ap sèvi Kris la sa a, Bondye plezi epi li se pwouve devan tout moun.
14:19 Se konsa,, se pou nou pouswiv sa ki pou lapè, ak fè nou kenbe nan bagay sa yo ke yo se pou édifice a nan yon sèl yon lòt.
14:20 Ou pa bezwen vle detwi travay Bondye paske yo te manje. Sètènman, tout bagay yo pwòp. Men, gen mal pou yon nonm ki vyol pa manje.
14:21 Li ta pi bon evite manje vyann ak pou soti nan diven bwè, ak pou soti nan anyen pa ki se frè ou kouri kite, oswa twonpe, oswa febli.
14:22 nou te gen konfyans? Li fè pati de ou, se konsa kenbe l 'devan Bondye. Benediksyon pou moun ki pa jije tèt li nan ke pa ki se li ki teste.
14:23 Men, moun ki discern, si li manje, se kondane, paske li se pa konfyans nan Bondye. Pou tout sa ki se pa konfyans nan Bondye se peche.

Women 15

15:1 Men, nou ki pi fò dwe met ak fèblès nan fèb la, epi yo pa se konsa yo, tanpri tèt nou.
15:2 Chak yonn nan nou ta dwe tanpri frè parèy li pou bon, pou édifice.
15:3 Paske, mwen menm Kris la pa t 'tanpri tèt li, men kòm li te ekri: "Joure yo nan moun ki joure ou tonbe sou mwen."
15:4 Pou kèlkeswa te ekri, te ekri yo anseye nou, se konsa ke, nan pasyans ak ankourajman an nan ekri nan Liv la, nou ka gen esperans.
15:5 Se konsa, mande Bondye ki bay pasyans ak sibvansyon konsolasyon ou yo dwe nan yon sèl lide nan direksyon youn ak lòt, ann akò ak Jezikri,
15:6 se konsa ke, ansanm ak yon sèl bouch, ou ka fè lwanj Bondye, papa Jezikri, Seyè nou an.
15:7 Pou rezon sa a, aksepte youn ak lòt, menm jan Kris la te te aksepte ou, nan onè Bondye a.
15:8 Mwen deklare ke Jezikri te minis lan nan sikonsi paske yo te sa a verite a nan Bondye, konsa tankou yo konfime pwomès yo nan zansèt nou yo,
15:9 e ke moun lòt nasyon yo yo dwe onore Bondye paske yo te Wi, li, menm jan li te ekri: "Se poutèt sa, Mwen pral konfese ou nan mitan moun lòt nasyon yo, Seyè, M'ap chante nan non ou. "
15:10 Epi ankò, li te di: "Fè kè nou kontan, O moun lòt nasyon, ansanm ak pèp li a. "
15:11 Epi ankò: "Tout moun lòt nasyon, fè lwanj Seyè a; ak tout pèp, magnify l '. "
15:12 Epi ankò, Ezayi di: "Gen yo pral viv tankou rasin nan Izayi, epi li va leve kanpe ak règ moun lòt nasyon yo, ak nan l 'moun lòt nasyon yo va mete espwa. "
15:13 Se konsa, mande Bondye ki bay espwa a ou ak tout kè kontan ak lapè nan kwè, pou nou ka gen anpil avèk espwa nan Bondye ak nan vèti a nan Sentespri a.
15:14 Men, mwen menm ki tou sèten sou ou, frè m ', ki nou menm tou nou yo te ranpli ak lanmou, konplete avèk tout konesans, pou ke ou yo kapab pale avè youn ak lòt.
15:15 Men, mwen te ekri nou la a, frè, plis avèk fòs konviksyon pase yo lòt moun yo, tankou si rele ou nan lespri ankò, paske yo te favè Bondye a ki te soti nan Bondye ban mwen,
15:16 pou m 'ka gen yon minis nan Jezi Kris la nan mitan moun lòt nasyon yo, sanktifikasion Levanjil Bondye a, yo nan lòd ki ka ofrann lan nan moun lòt nasyon yo ap fè akseptab epi yo ka sanktifye nan Sentespri a.
15:17 Se poutèt sa, Mwen gen tout bèl pouvwa nan Jezikri devan Bondye.
15:18 Se konsa, mwen pa bay gabèl pale de nenpòt nan bagay sa yo ki Kris la pa efè pase nan mwen, pou obeyisans a nan moun lòt nasyon yo, nan pawòl ak aksyon,
15:19 ak pouvwa a nan mirak ak bèl bagay, avèk pouvwa nan Sentespri a. Pou nan fason sa a, soti Jerizalèm, nan tout anviwònman li yo, osi lwen ke Illyricum, Mwen te rkonstitusyon Levanjil la nan Kris la.
15:20 Se konsa, mwen te anonse Levanjil sa a, pa gen kote Kris la te li te ye pa non, paske mwen bati sou fondasyon an nan yon lòt,
15:21 men menm jan li te ekri: "Moun sa yo ki moun li pa te anonse va wè, ak tout moun ki pa t 'tande va konprann. "
15:22 Poutèt sa tou, Mwen te anpil anpeche nan ap vin jwenn nou, ak mwen yo te anpeche jouk moman sa a.
15:23 Men, se vre wi: kounye a, ki pa gen lòt destinasyon nan rejyon sa yo, epi ki gen te deja gen yon dezi gwo yo vin jwenn ou sou plizyè ane ki sot pase yo,
15:24 lè m 'kòmanse fikse sou vwayaj mwen nan peyi Espay, Mwen espere ke, jan mwen pase pa, M 'ka wè ou, ak mwen ka gide soti nan gen pa ou, apre premye li te gen fè kèk fwi nan mitan nou.
15:25 Men, pwochen mwen pral mete deyò pou lavil Jerizalèm, pou yo sèvi l pèp Bondye a.
15:26 Pou moun nan peyi Masedwan ak Lakayi te deside fè yon koleksyon pou moun nan pòv la nan mitan pèp Bondye a ki nan lavil Jerizalèm.
15:27 Ak sa ki te kontan yo, paske yo te nan dèt yo. Pou, depi moun lòt nasyon yo te vin tounen patisipe nan bagay espirityèl yo, yo menm tou yo dwe sèvi l yo nan bagay sa yo monn lan.
15:28 Se poutèt sa, lè m 'fin fè travay sa a, epi yo gen reziyen yo sa a fwi, M 'mete deyò, pa fason pou ou, nan peyi Espay.
15:29 Apre sa, mwen konnen ke lè m 'vin jwenn ou pou m' rive ak yon abondans nan benediksyon yo nan Levanjil la nan Kris la.
15:30 Se poutèt sa, Mwen sipliye ou, frè, nan Senyè Jezikri nou an epi menm si renmen an nan Sentespri a, ke ou ede m 'ansanm ak lapriyè ou nan Bondye nan non mwen,
15:31 pou m 'ka delivre anba pouvwa vire do nan ki nan peyi Jide, ak pou ke ofrann nan sèvis m 'lan ka akseptab nan pèp Bondye a lavil Jerizalèm.
15:32 Se konsa, mwen ka vin jwenn ou ak kè kontan, nan volonte Bondye, e konsa mwen ka dwe rafrechi avèk ou.
15:33 Se pou Bondye ki bay kè poze a avèk nou tout. Amèn.

Women 16

16:1 Koulye a, mwen rekòmande nou Phoebe sè nou an, ki moun ki nan ministè a te nan legliz la, ki se nan Sankre,
16:2 se konsa ke ou ka resevwa l 'nan Seyè a ansanm ak diyite a nan pèp Bondye a, ak pou ke ou ka nan asistans l 'nan tou sa travay li pral gen bezwen nou. Pou li tèt li te gen tou ede anpil, ak tèt mwen tou.
16:3 Di Priska ak Akilas, moun k'ap ede m 'ki nan Jezi Kris la,
16:4 ki te riske kou pwòp yo sou non nan lavi mwen, pou moun mwen di Bondye mèsi, pa mwen pou kont li, men tou, tout legliz ki nan peyi moun lòt nasyon yo;
16:5 ak salye legliz la nan kay yo. Di Epaenetus, cheri mwen, ki moun ki se nan mitan premye fwi yo-nan pwovens Lazi nan Kris la.
16:6 Di Mari, ki moun ki te travay anpil nan mitan nou.
16:7 Di Andwonikis ak Jinyas, fanmi m 'ak tout prizonye parèy, ki nòb nan mitan Apot yo, ak ki moun ki te nan Kris la anvan m '.
16:8 twò Ampliatus, pi renmen anpil m 'nan Seyè a.
16:9 Di Urban, k'ap vin ede nou nan Jezikri, ak Stachys, cheri mwen.
16:10 Di Apelles, ki moun ki te teste nan Kris la.
16:11 Di moun ki soti nan kay la nan Aristobil. Di Herodian, fanmi m '. Di moun ki nan kay la nan Narcissus, ki nan Seyè a.
16:12 Di Trifèn ak Tryphosa, ki travay nan Seyè a. Di Pèsis, pi renmen anpil, ki moun ki te travay anpil nan Seyè a.
16:13 Di Rufus, eli nan Seyè a, ak manman l 'ak m'.
16:14 Di Asenkrit, Flegon, Emas, Patwobas, Hermes, ak tout frè yo ki ansanm ak yo.
16:15 Di Filològ ak Jili, Nere ak sè li, ak Olympas, ak tout pèp Bondye a ki ansanm ak yo a.
16:16 Di youn ak lòt avèk yon bo apa pou Bondye. Tout legliz yo nan Kris la voye bonjou pou nou.
16:17 Men, mwen sipliye ou, frè, pran nòt nan moun ki lakòz divizyon ak ofans kontrè ak doktrin nan ke ou te aprann, ak vire do nan men yo.
16:18 Pou moun sa yo tankou sa yo pa sèvi, Seyè nou an, men tèt enteryè yo, ak, nan mo plezi ak abil pale, yo sedui kè yo nan moun ki inonsan.
16:19 Men, gen obeyisans ou te fè li te ye nan tout kote. Se konsa,, Mwen kontan anpil dèske ou. Men, mwen vle ou yo dwe gen bon konprann nan sa ki se yon bon bagay, ak senp nan sa ki se sa ki mal.
16:20 Se pou Bondye ki bay kè poze byen vit kraze Satan anba pye nou. Se pou benediksyon Jezikri, Seyè nou an, toujou la avèk nou.
16:21 Timote, travayè ansanm ak mwen, voye bonjou pou ou, ak Lucius ak Jazon ansanm ak Sosipater, fanmi m '.
16:22 Mwen, twazyèm, ki te ekri lèt sa a, voye bonjou pou nou nan Seyè a.
16:23 Gayis, lame mwen, ak legliz la tout antye, voye bonjou pou ou. Eras, trezorye a nan lavil la, voye bonjou pou ou, ak Katis voye di, yon frè.
16:24 Se pou benediksyon Jezikri, Seyè nou an, toujou avèk nou tout. Amèn.
16:25 Men, l 'ki moun ki kapab konfime ou dapre Levanjil m' ak predikasyon an nan Jezi Kris la, ann akò ak revelasyon an nan mistè a ki te kache soti nan imemoryal tan,
16:26 (ki kounye a te fè klè nan ekri nan liv pwofèt yo, ann akò ak kòmandman Bondye a ki p'ap janm fini, pou obeyisans a konfyans nan Bondye) ki te fè li te ye nan mitan tout lòt nasyon yo:
16:27 bay Bondye, menm sèl gen bon konprann, gremesi Jezikri, Se pou li tout onè ak tout bèl pouvwa pou tout tan. Amèn.