Paul's 1st Letter to Timothy

1 Timote 1

1:1 Pòl, yon Apot nan Jezi Kris la pa otorite Bondye, Sovè nou an ak Jezikri espwa nou,
1:2 bay Timote, renmen anpil, pitit gason nan konfyans yo. Grace, pitye, ak kè poze, mande Bondye Papa a ak pou soti nan Jezikri, Seyè nou.
1:3 Now I asked you to remain at Ephesus, while I went into Macedonia, so that you would speak strongly against certain ones who have been teaching a different way,
1:4 against those who have been paying attention to fables and endless genealogies. These things present questions as if they were greater than the edification that is of God, which is in faith.
1:5 Now the goal of instruction is charity from a pure heart, and a good conscience, and an unfeigned faith.
1:6 Certain persons, wandering away from these things, have been turned aside to empty babbling,
1:7 desiring to be teachers of the law, but understanding neither the things that they themselves are saying, nor what they are affirming about these things.
1:8 But we know that the law is good, if one makes use of it properly.
1:9 Knowing this, that the law was not set in place for the just, but for the unjust and the insubordinate, for the impious and sinners, for the wicked and the defiled, for those who commit patricide, matricide, or homicide,
1:10 for fornicators, for males who sleep with males, for kidnappers, for liars, for perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine,
1:11 which is in accord with the Gospel of the glory of the blessed God, the Gospel which has been entrusted to me.
1:12 Mwen bay gras a li ki te ban m 'fòs, Jezikri, Seyè nou Kris, paske li te konsidere kòm m 'fidèl, mete m 'nan ministè a,
1:13 menm si deja m 'te yon blasfematè, ak yon pèsekite, ak pòz grandizè. Men, lè sa a mwen te gen pitye Bondye a. Pou mwen te aji konnen sa, nan enkredilite.
1:14 Se konsa, te favè Bondye a nan Seyè nou an nou favè anpil, a ak lafwa ak renmen ki jwenn nan Jezikri.
1:15 Li se pawòl sèten, ak merite pou yo aksepte pa tout moun, ke Jezikri te vini sou latè sa a yo pote delivre yo moun k'ap fè peche, Pami yo mwen menm ki premye.
1:16 Men, li te pou rezon sa a ke mwen jwenn pitye, se konsa ke nan m 'kòm premye, Jezikri ta montre tout pasyans, pou enstriksyon an nan moun ki ta kwè nan li pou lavi etènèl.
1:17 Se sak fè, bay wa a ki gen laj ki, imòtèl nan, envizib, klè Bondye, tout onè ak tout bèl pouvwa pou tout tan. Amèn.
1:18 This precept I commend to you, my son Timothy, in accord with the prophets who preceded you: that you serve among them like a soldier in a good war,
1:19 holding to faith and good conscience, against those who, by rejecting these things, have made a shipwreck of the faith.
1:20 Among these are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan, so that they may learn not to blaspheme.

1 Timote 2

2:1 Se konsa, mwen mande nou, premye a tout, fè lapriyè, priyè, petisyon, ak di Bondye mèsi paske tout moun,
2:2 pou wa, ak pou tout moun ki nan kote ki wo, pou nou ka mennen yon lavi trankil ak trankilite nan tout pyete ak chastete.
2:3 Paske, sa se bon, ki agreyab nan je Bondye ki delivrans nou an,
2:4 ki moun ki vle tout moun yo dwe sove ak rive nan yon rekonesans nan verite a.
2:5 Pou gen yon sèl Bondye, ak yon medyatè Bondye ak ti gason, nonm lan Jezikri,
2:6 ki te ba tèt li kòm yon Bondye vin delivre pou tout, kòm yon temwayaj nan tan apwopriye li yo.
2:7 Gen ròch kontra sa a, Mwen te nonmen yon predikatè ak yon Apot, (Mwen pale verite a, Mwen p'ap bay manti) kòm yon pwofesè nan moun lòt nasyon yo, nan konfyans nan Bondye ak nan verite.
2:8 Se poutèt sa, Mwen vle moun ki t'ap lapriyè nan tout kote, leve men pi bon kalite, san yo pa kòlè oswa divizyon.
2:9 menm jan an tou tou, women should be dressed fittingly, adorning themselves with compunction and restraint, and not with plaited hair, nor gold, nor pearls, nor costly attire,
2:10 but in a manner proper for women who are professing piety by means of good works.
2:11 Let a woman learn in silence with all subjection.
2:12 For I do not permit a woman to teach, nor to be in authority over a man, but to be in silence.
2:13 For Adam was formed first, then Eve.
2:14 And Adam was not seduced, but the woman, having been seduced, was in transgression.
2:15 Yet she will be saved by bearing children, if she has continued in faith and love, and in sanctification accompanied by self-restraint.

1 Timote 3

3:1 Li se pawòl sèten: if a man desires the episcopate, he desires a good work.
3:2 Se poutèt sa, li nesesè pou yon evèk yo dwe pi lwen pase wont, mari a gen yon sèl madanm, Kenbe tèt nou anplas, pridan, pitye, chas, akeyan, yon pwofesè,
3:3 pa yon dejwe, pa konbatif men sispann tonbe, pa k'ap chache kont, pa gen lanvi plen kè;
3:4 Men, yon moun ki moun ki mennen lakay li byen, gen timoun ki sibòdone ak tout chastete.
3:5 Si yon moun pa konnen ki jan a plon lakay li, ki jan li pral pran swen nan Legliz la nan Bondye?
3:6 Li pa dwe gen yon nouvo konvèti, paske, ke yo te elated pa fyète, li ka tonbe anba fraz la nan dyab la.
3:7 Epi li se nesesè pou l 'tou, yo gen bon repitasyon devan moun ki deyò, se konsa ke li pa gen dwa tonbe nan diskredite ak pèlen an nan dyab la.
3:8 Menm jan an tou, dyak dwe chas, pa doub-langte, pa bay anpil diven, pa kouri dèyè tache pwofi,
3:9 kenbe nan mistè a konfyans nan Bondye a ak yon konsyans pwòp.
3:10 Ak bagay sa yo sa yo ta dwe pwouve premye, ak Lè sa a yo ka sèvi, ke yo te san yo pa ofans.
3:11 Menm jan an tou, fanm yo dwe chas, pa tripotaj, Kenbe tèt nou anplas, fidèl nan tout bagay.
3:12 Dyak yo ta dwe mari a gen yon sèl madanm, moun ki mennen pwòp pitit yo ak tout kay li byen.
3:13 For those who have ministered well will acquire for themselves a good position, and much confidence in the faith which is in Christ Jesus.
3:14 Mwen ekri konsa ak nou, ak espwa ke M'ap tounen vin jwenn ou byento.
3:15 Men,, si mwen reta, ou ta dwe konnen fason a nan kote li nesesè yo ka fè tèt ou nan kay Bondye nou, ki se Legliz la nan Bondye vivan an, gwo poto a ak fondasyon an nan verite.
3:16 Epi li se byen klè gwo, sa a mistè nan pyete, ki te manifeste nan kò fizik la, ki te jistifye nan Lespri Bondye a, ki te gen parèt devan Angels, ki te anonse moun lòt nasyon yo, ki se kwè nan mond lan, ki te pran moute nan tout bèl pouvwa.

1 Timote 4

4:1 Now the Spirit has clearly said that, in the end times, some persons will depart from the faith, paying attention to spirits of error and the doctrines of devils,
4:2 speaking lies in hypocrisy, and having their consciences seared,
4:3 prohibiting marriage, abstaining from foods, which God has created to be accepted with thanksgiving by the faithful and by those who have understood the truth.
4:4 For every creature of God is good, and nothing is to be rejected which is received with thanksgiving;
4:5 for it has been sanctified by the Word of God and by prayer.
4:6 By proposing these things to the brothers, you will be a good minister of Christ Jesus, nourished by words of faith, and by the good doctrine that you have secured.
4:7 But avoid the silly fables of old women. And exercise yourself so as to advance in piety.
4:8 For the exercise of the body is somewhat useful. But piety is useful in all things, holding the promise of life, in the present and in the future.
4:9 This is a faithful saying and worthy of full acceptance.
4:10 For this reason we labor and are maligned: because we hope in the living God, who is the Savior of all men, most especially of the faithful.
4:11 Instruct and teach these things.
4:12 Se pou pa gen yon sèl meprize jèn ou, men ou dwe yon egzanp nan mitan fidèl yo nan pawòl, nan konpòtman, nan charite, nan konfyans nan Bondye, nan chastete.
4:13 Jouk tan mwen rive, ale nan lekti, Ankouraje frè, ak doktrin.
4:14 Ou pa bezwen vle neglije ki se nan ou favè Bondye a, ki te ban nou nan bouch pwofèt, ak enpozisyon la nan men yo nan prètriz la.
4:15 Medite sou bagay sa yo, se konsa ke pwogrè ou pouvwa gen manifeste nan tout.
4:16 Peye atansyon sou tèt ou ak ak doktrin. Pouswiv bagay sa yo. Pou nan fè sa, ou p'ap sove tou de tèt ou ak moun ki koute ou.

1 Timote 5

5:1 You should not rebuke an old man, but rather plead with him, as if he were your father; with young men, like brothers;
5:2 with old women, like mothers; with young women, in all chastity, like sisters.
5:3 Honor those widows who are true widows.
5:4 But if any widow has children or grandchildren, let her first learn to manage her own household, and to fulfill, nan vire, her own obligation to her parents; for this is acceptable before God.
5:5 But she who is truly a widow and is destitute, let her hope in God, and let her be urgent in supplications and prayers, lajounen kou lannwit.
5:6 For she who is living in pleasures is dead, while living.
5:7 And give instruction in this, so that they may be beyond reproach.
5:8 But if anyone has no concern for his own, and especially for those of his own household, he has denied the faith, and he is worse than an unbeliever.
5:9 Let a widow be chosen who is no less than sixty years of age, who was the wife of one husband,
5:10 who has testimony of her good works: whether she has educated children, or has provided hospitality, or has washed the feet of the saints, or has ministered to those suffering tribulation, or has pursued any kind of good work.
5:11 But avoid the younger widows. For once they have flourished in Christ, they will want to marry,
5:12 resulting in damnation, because they have disregarded the primacy of faith.
5:13 And being at the same time also idle, they learn to go from house to house, being not only idle, but also talkative and curious, speaking of things which do not concern them.
5:14 Se poutèt sa, I want the younger women to marry, to procreate children, to be mothers of families, to provide no ready opportunity for the adversary to speak evil.
5:15 For certain ones have already been turned back to Satan.
5:16 If any among the faithful have widows, let him minister to them and not burden the Church, so that there may be enough for those who are true widows.
5:17 Let priests who lead well be held worthy of twice the honor, especially those who labor in the Word and in doctrine.
5:18 Pou ekri nan Liv di: “You shall not muzzle an ox as it is treading out the grain,"Ak, “The worker is worthy of his pay.”
5:19 Do not be willing to accept an accusation against a priest, except under two or three witnesses.
5:20 Reprove sinners in the sight of everyone, so that the others may have fear.
5:21 I testify before God and Christ Jesus and the elect Angels, that you should observe these things without prejudgment, doing nothing which shows favoritism to either side.
5:22 You should not be quick to impose hands on anyone, nor should you take part in the sins of outsiders. Keep yourself chaste.
5:23 Do not continue to drink only water, but make use of a little wine, for the sake of your stomach and your frequent infirmities.
5:24 The sins of some men have been made manifest, preceding them to judgment, but those of others are manifested later.
5:25 Menm jan an tou, twò, good deeds have been made manifest, but even when they are not, they cannot remain hidden.

1 Timote 6

6:1 Whoever are servants under the yoke, let them consider their masters to be worthy of every honor, lest the name and doctrine of the Lord be blasphemed.
6:2 Men, moun ki gen kwè mèt, pa kite yo meprize yo yo paske yo te frè, men pito sèvi yo tout plis la yo paske yo te kwè ak renmen anpil, patisipan yo nan menm bagay la tou
sèvis. Anseye ak egzòte bagay sa yo.
6:3 Si yon moun anseye otreman, epi yo pa dakò ak son pawòl ki nan Jezikri, Seyè nou, ak ak sa yo ki doktrin ki se nan akò ak pyete,
6:4 Lè sa a, se li ki kite lògèy vire tèt, konnen pa gen anyen, ankò langi nan milye kesyon yo epi demele nan mo. Soti nan sa yo leve jalouzi, deba, pale mal sou Bondye, sispèk sa ki mal:
6:5 konfli yo nan moun ki te pèvèti nan tèt ou ak prive de verite, ki konsidere pwofi yo dwe pyete.
6:6 Men, pyete ak sifizans se gwo benefis.
6:7 Pou nou pote l 'pa gen anyen nan mond sa a, epi pa gen okenn dout ke nou ka pran pa gen anyen lwen.
6:8 Men,, gen nouriti ak kèk kalite ki kouvri, nou ta dwe kontan ak sa yo sa yo.
6:9 Pou moun ki vle vin rich tonbe nan tantasyon ak nan pèlen an nan dyab la ak nan anpil dezi initil ak danjere, ki simèwje moun nan destriksyon ak nan pèdi y'ap pèdi tèt.
6:10 Pou dezi se rasin lan nan tout mal. Gen kèk moun ki, grangou nan fason sa a, te pèdi enkonteste soti nan konfyans nan Bondye a ak te konplitché tèt yo nan lapenn anpil.
6:11 Men, ou, O pwofèt Bondye, chape anba tout bagay sa yo, ak vrèman pouswiv jistis, pyete, lafwa, charite, pasyans, dousè.
6:12 Goumen batay la bon nan lafwa. Pran kenbe nan lavi sa a ki p'ap janm fini an yo ki ou te rele, , epi fè yon pwofesyon bon nan lafwa nan je anpil temwen.
6:13 Mwen fè ou peye, nan je Bondye, ki anim tout bagay, ak nan devan je a nan Jezi Kris la, ki te ba temwayaj la nan yon bon pwofesyon anba Pons Pilat,
6:14 yo obsève kòmandman an, parfètman, ireprochabl, pou retounen nan Jezikri, Seyè nou.
6:15 Pou nan bon moman, l'a revele pouvwa a beni ak sèlman, wa tout wa ak Seyè ki gen chèf,
6:16 menm sèl kenbe immortalité, epi ki moun ki okup limyè a aksesib, ki moun pesonn pa t 'wè, ni menm se kapab wè, ki moun se onè ak pouvwa ki p'ap janm fini. Amèn.
6:17 Instruct the wealthy of this age not to have a superior attitude, nor to hope in the uncertainty of riches, but in the living God, who offers us everything in abundance to enjoy,
6:18 and to do good, to become rich in good works, to donate readily, to share,
6:19 to gather for themselves the treasure of a good foundation for the future, so that they may obtain true life.
6:20 O Timothy, guard what has been deposited with you, avoiding the voice of profane novelties and of opposing ideas, which are falsely called knowledge.
6:21 Certain persons, promising these things, have perished from the faith. Se pou favè rete nan mitan nou. Amèn.