Ch 4 Jan

Jan 4

4:1 Se konsa,, when Jesus realized that the Pharisees had heard that Jesus made more disciples and baptized more than John,
4:2 (though Jesus himself was not baptizing, but only his disciples)
4:3 he left behind Judea, and he traveled again to Galilee.
4:4 Now he needed to cross through Samaria.
4:5 Se poutèt sa, li te antre nan yon bouk Samari yo rele Sika, tou pre nan byen imobilye a ki Jakòb te bay Jozèf, pitit li.
4:6 Apre sa, la pi Jakòb la te gen. Se konsa, Jezi, ke yo te fatige soti nan vwayaj la, te chita nan yon sèten fason sou byen a. Li te vè katrè konsa nan sizyèm.
4:7 Yon fanm peyi Samari te rive nan dlo. Jezi di li, "Ban m 'yo bwè."
4:8 Pou disip li te ale nan lavil la yo nan lòd yo achte manje.
4:9 Se konsa,, ki Samaritan fanm di l ', "Ki jan se li ke ou, ke yo te yon jwif, ap mande yon bwè nan men m ', si mwen sé an jan Sanmariya?"Pou jwif yo pa asosye ak moun Samari a.
4:10 Jezi reponn yo mande l ': "Si ou te konnen sa Bondye bay la, ak ki moun li se ki moun ki di nou, 'Ban m' yo bwè,'Petèt ou ta te fè yon demann l', epi li ta ban nou ti gout dlo bwè. "
4:11 Fanm lan di l ': "Seyè, ou pa gen anyen ak ki tire dlo, Epitou, pi a gwo twou san fon. Soti nan kote, Lè sa a,, ou gen ti gout dlo bwè?
4:12 Se vre wi, ou se janm pi grannèg pase Jakòb, papa nou an, ki te ban nou pi a epi ki moun ki bwè ladan li, ak pitit gason l 'ak tout bèt yo?"
4:13 Jezi reponn yo mande l ': "Tout moun ki bwè soti nan dlo sa a ap swaf dlo ankò. Men, moun ki va bwè soti nan dlo a ke mwen pral ba l 'pa pral swaf dlo pou letènite.
4:14 Olye de sa, dlo a ki mwen pral ba l 'ap vin nan li yon sous dlo, nès moute nan lavi etènèl. "
4:15 Fanm lan di l ', "Seyè, ban m 'dlo sa a, pou m 'pa gen dwa swaf dlo epi yo pa pouvwa vin isit la vin tire dlo. "
4:16 Jezi di li, "Ale, rele mari ou, epi retounen isit la. "
4:17 Fanm lan reponn li di, "Mwen pa gen mari." Jezi di li: "Ou te pale byen, nan ki di, 'Mwen pa gen mari.
4:18 Pou ou te pase senk mari deja, men li ki moun ou gen kounye a se pa mari ou. Ou te pale sa a nan verite a. "
4:19 Fanm lan di l ': "Seyè, Mwen wè ke ou se yon pwofèt.
4:20 Zansèt nou adore sou mòn sa a, men ou di ke lavil Jerizalèm se plas la kote youn dwe adore. "
4:21 Jezi di li: "Madanm, kwè mwen, lè a ap vini lè ou pral adore Papa a, ni sou mòn sa a, ni lavil Jerizalèm.
4:22 Ou adore ki sa ou pa konnen; nou adore sa nou konnen. Pou delivre se soti nan jwif yo.
4:23 Men, lè a ap vini, epi li se kounye a, lè vrè adoratè pral adore Papa a nan lespri ak nan verite. Pou Papa a tou ap chèche moun sa ki ka fè sèvis pou l '.
4:24 Bondye se Lespri Bondye. Se konsa,, moun ki adore li dwe adore nan Lespri Bondye ak nan verite a. "
4:25 Fanm lan di l ': "Mwen konnen Mesi a ap vini (yo rele Kris la nan). Lè sa a,, lè li pral yo te rive, li pral anonse tout bagay sa yo nou. "
4:26 Jezi di li: "Se mwen menm li, youn nan moun ki ap pale avèk ou. "
4:27 Lè sa a, disip li yo te rive. Apre sa, yo mande ke li te pale ak ti fi a. Men, yo yonn pa mande: "Ki sa yo ou k ap chèche?"oswa, "Poukisa w'ap pale avè l '?"
4:28 Se konsa, fanm lan kite dèyè krich li, l 'al antre nan lavil la. Apre sa, li di moun yo gen:
4:29 "Vini wè yon nonm ki te di m 'tou bagay sa yo ke mwen te fè. Eske li pa Kris la?"
4:30 Se poutèt sa, apòt yo soti nan lavil la ansanm ak te vin jwenn li.
4:31 Pandan se tan, disip yo petisyon l ', di, "Mèt, manje. "
4:32 Men, li di yo, "Mwen ja manjé on manjé ki ou pa konnen."
4:33 Se poutèt sa, disip yo di youn ak lòt, "Eski kikenn finn mennen l 'yon bagay yo manje?"
4:34 Jezi di yo: "Manje mwen se fè volonte la nan yon Bondye ki voye m ', pou m 'ka pafè travay li.
4:35 ou pa di, 'Genyen toujou kat mwa, ak Lè sa a sezon rekòt la rive?'Gade, M'ap di nou: Leve je nou ak gade nan peyi a; pou li se deja mi pou sezon rekòt la.
4:36 Paske Bondye ki ranmase, resevwa salè ak rasanble itil pou lavi etènèl, pou ke tou de moun ki simen Moun ki ranmase a kontan tou ansanm.
4:37 Pou nan sa a pawòl Bondye a se laverite: ke li se youn ki simen, epi li se yon lòt k'ap ranmase.
4:38 Mwen menm ki voye ou ranmase nan yon jaden ki pou ki ou pa t 'travay. Se lòt moun ki travay, epi ou te rantre nan travay yo. "
4:39 Koulye a, anpil peyi Samari yo soti nan tout lavil la kwè nan li, akòz pawòl Bondye a nan fanm lan ki moun ki te ofri temwayaj: "Pou li te di m 'tout bagay sa yo ke mwen te fè."
4:40 Se poutèt sa, lè yo te vin jwenn li, yo petisyon l 'nan pase nwit gen. Apre sa, li pase nwit lan la pou de jou.
4:41 Ak anpil plis kwè nan li, akòz pawòl Bondye pwòp tèt li.
4:42 Apre sa, yo di fanm lan: "Koulye a, nou kwè, pa paske yo te diskou ou, men se paske nou menm nou fèk tande l ', epi pou nou konnen ke li se vrèman Sovè a nan mond lan. "
4:43 Lè sa a,, nan de jou, li kite gen, epi li vwayaje nan peyi Galile.
4:44 Pou Jezi li menm ofri temwayaj ke yon pwofèt pa gen okenn onè nan pwòp peyi li.
4:45 Se konsa,, lè li te rive nan peyi Galile, Galile yo te byen resevwa l ', paske yo te wè tou sa li te fè lavil Jerizalèm, nan jou fèt la. Pou yo menm tou yo te ale nan jou a fèt.
4:46 Lè sa a, li te ale tounen nan Kana nan Galile, kote li te fè dlo tounen diven. Apre sa, se te yon chèf jwif yo, pitit gason ki te malad nan Kapènawòm.
4:47 Depi li te vin konnen Jezi te vin nan peyi Galile soti nan Jide, li voye l ', li mande l' desann ak geri pitit gason l '. Paske li te kòmanse mouri.
4:48 Se poutèt sa, Jezi di l ', "Sof si ou te wè mirak ak bèl bagay, ou pa kwè. "
4:49 chèf la te di l ', "Seyè, desann anvan pitit gason m 'mouri. "
4:50 Jezi di l ', "Ale, pitit gason ou lan ap viv. "Nonm lan kwè pawòl Bondye a ke Jezi te di l ', ak Se konsa, li al fè wout yo.
4:51 Lè sa a,, kòm li te pral desann, domestik li te kontre l '. Apre sa, yo rapòte l ', ki di ke pitit gason l 'te vivan.
4:52 Se poutèt sa, Jezi mande yo nan ki Lè sa va rive li te vin pi bon. Apre sa, yo di l ', "Yè, nan setyèm lè a, lafyèv la kite l '. "
4:53 Lè sa a, papa a reyalize ke li te nan lè a menm ki Jezi di li, "Pitit gason ou lan p'ap mouri." Epi tou de li menm ansanm ak tout fanmi l 'kwè.
4:54 Sa a siy pwochen te dezyèm lan ke Jezi akonpli, apre li te rive nan peyi Galile soti nan Jide.