Ch 9 Lik

Lik 9

9:1 Lè sa a, rele Douz Apot yo ansanm, li ba yo pouvwa ak otorite pou chase tout move lespri ak geri maladi.
9:2 Apre sa, li voye yo mache fè konnen gouvènman Bondye Wa a ak geri malad la.
9:3 Apre sa, li di yo: "Ou ta dwe pran anyen pou vwayaj la, ni anplwaye, ni sak vwayaje, ni pen, ni lajan; epi ou pa ta dwe gen de rad.
9:4 Ak nan tou sa ou pral antre kay, pase nwit gen, epi yo pa ale lwen gen.
9:5 Moun ki pa pral te resevwa ou, sou vire do bay tout lavil la, souke menm pousyè tè a sou de pye ou, kòm yon temwayaj kont yo. "
9:6 Ak ale soti, yo vwayaje toupatou, nan tout bouk,, evanjelizasyon ak geri tout kote.
9:7 Koulye a, Ewòd la tande pale sou tout bagay sa yo ki te ap fèt pa l ', men li doute ke, paske li te di
9:8 pa kèk, "Pou Jan te leve pami mò yo,"Ankò se vre wi:, pa lòt moun, "Pou Eli te parèt,"Ak pa toujou lòt moun, "Pou yonn nan pwofèt yo depi nan tan lontan te augmenté ankò."
9:9 Men Ewòd t'ap di: "Mwen koupe tèt Jan. Se sak fè, ki moun ki se sa a, konnen ki moun mwen tande bagay sa yo?"Apre sa, li t'ap chache wè l '.
9:10 And when the Apostles returned, they explained to him all the things that they had done. And taking them with him, he withdrew to a deserted place apart, which belongs to Bethsaida.
9:11 Men, lè foul moun yo reyalize sa a, yo swiv Jezi. Apre sa, li te resevwa yo, li pale ak yo sou wayòm Bondye a. Apre sa, moun ki te nan bezwen nan gerizon, li geri.
9:12 Lè sa a, jou a te kòmanse dekline. Ak desen tou pre, douz disip yo di l ': "Rejte foul moun yo, se konsa ke, pa pral antre nan tout ti bouk nan vwazinaj yo ak tout ti bouk, yo ka separe epi jwenn manje. Pou nou yo isit la nan yon kote ki dezè. "
9:13 Men, li di yo, "Ou ba yo yon bagay yo manje." Yo reponn, "Gen a la avèk nou pa plis pase senk pen ak de pwason, sof si petèt nou dwe ale ak achte manje pou tout foul moun sa a. "
9:14 Koulye a, te gen apeprè senk mil moun. Se konsa, li di disip li yo, "Fè yo chita yo manje nan gwoup senkant."
9:15 Apre sa, yo te fè sa. Apre sa, yo fè yo tout moun chita yo manje.
9:16 Lè sa a,, pran senk pen yo ak de pwason yo, li kontanplan moute nan syèl la, epi li beni epi yo kraze, epi distribye yo nan disip li yo, yo nan lòd yo fè yo konparèt devan foul moun yo.
9:17 Apre sa, yo tout manje vant plen. Apre sa, douz panyen pote ale nan fragman yo te pran moute, ki te rete sou nan men yo.
9:18 Epi, se te rive ke, lè li t'ap lapriyè pou kont li, disip li tou te avè l ', epi li kesyone yo, di: "Ki moun ki foul moun yo di mwen ye en?"
9:19 Men, yo reponn lè li di: "Jan Batis la. Men, gen kèk di ou se Eli. Men se vre wi:, lòt moun di ke yonn nan pwofèt yo devan te augmenté ankò. "
9:20 Apre sa, li di yo, "Men, ki moun nou di se mwen menm ki?"An repons, Simon Pyè di, "Kris la nan Bondye."
9:21 Men, pale sevè ak yo, li enstriksyon yo pa di sa a yo ba nenpòt moun,
9:22 di, "Pou Pitit lòm nan dwe soufri anpil, yo epi yo dwe rejte pa chèf fanmi yo ak lidè yo nan prèt yo ak dirèktè lalwa yo, yo epi yo dwe touye, ak sou twazyèm jou a leve vivan ankò. "
9:23 Lè sa a, li te di a tout moun: "Si yon moun se vle mache dèyè m ': se pou l 'bliye tèt li, ak pran kwa l 'chak jou, epi swiv mwen.
9:24 Paske, moun ki pral gen sove lavi l ', va pèdi li. Men, moun ki va te pèdi lavi l 'poutèt mwen, va sove li.
9:25 Pou li montre kouman li benefisye yon nonm, si li te genyen lemonn antye, ankò pèdi tèt li, oswa lakòz tèt li mal?
9:26 Paske, moun ki pral dwe wont de m 'ak nan pawòl mwen: l 'Pitit Gason lòm nan pral wont, lè li pral yo te rive nan majeste l ', li sa yo ki an Papa l', li nan zanj Bondye yo apa pou Bondye.
9:27 Men,, Sa m'ap di nou yon verite: Gen kèk kanpe isit la ki p'ap janm mouri, jiskaske yo wè wayòm Bondye a. "
9:28 Epi, se te rive ke, sou uit jou apre pawòl sa yo, Jezi pran Pyè, Jak ak Jan, epi li moute sou yon ti mòn, se konsa ke li ta ka lapriyè.
9:29 Epi pandan ke y Jezi t'ap lapriyè, aparans nan figi l 'te chanje, ak vetman li, ki moute blan ak klere byen bèl.
9:30 Epi gade, de mesye yo te pale ak Jezi. Apre sa, sa yo te Moyiz ak Eli, parèt nan majeste.
9:31 Apre sa, yo te pale de depa l ', ki li ta akonpli misyon li lavil Jerizalèm.
9:32 Men se vre wi:, Pyè ak tout moun ki te avè l 'yo te peze desann nan dòmi. Apre sa, vin alèt, yo te wè majeste l ', li de mesye yo ki te bò kote l'.
9:33 Epi, se te rive ke, kòm sa yo yo te vire do bay l ', Pyè di Jezi: "Pwofesè, li se bon pou nou te la. Se konsa,, se pou nou moute twa ti kay: yonn pou ou, yonn pou Moyiz, ak yonn pou Eli. "Li pa t 'konnen sa l' t'ap di.
9:34 Lè sa a,, kòm li te di pawòl sa yo, yon gwo nwaj vin vin kouvri yo. Antan sa yo yo te antre nan nwaj la, yo te pè.
9:35 Li tande yon vwa soti nan nwaj la, di: "Sa a se pitit gason m 'renmen anpil. Koute l '. "
9:36 Apre sa, pandan ke yo te vwa a ke yo te esplike, Jezi te jwenn yo dwe pou kont li. Apre sa, yo louvri bouch yo reponn, li di pa gen yon sèl, nan jou sa yo, nenpòt nan bagay sa yo, kote yo te wè.
9:37 But it happened on the following day that, as they were descending from the mountain, a great crowd met him.
9:38 Epi gade, a man from the crowd cried out, di, "Pwofesè, Mwen sipliye ou, look kindly on my son, for he is my only son.
9:39 Epi gade, a spirit takes hold of him, and he suddenly cries out, and it throws him down and convulses him, so that he foams. And though it tears him apart, it leaves him only with difficulty.
9:40 Apre sa, mwen mande disip ou a jete l 'soti, and they were unable.”
9:41 Ak nan repons, Jezi di: “O unfaithful and perverse generation! How long will I be with you and endure you? Bring your son here.”
9:42 And as he was approaching him, the demon threw him down and convulsed him.
9:43 Jezi pale sevè avèk move lespri a, epi li geri pitit la, epi li retabli l 'bay papa l'.
9:44 Apre sa, tout te sezi tande sa Grandè Bondye a. Ak jan tout moun te mande sou tout sa li te fè, li te di disip li yo: "Ou dwe mete pawòl sa yo nan kè nou. Pou tout bagay va mache ki pral Pitit lòm nan pral lage nan men yo nan moun. "
9:45 Men, yo pa t 'konprann pawòl sa a, epi li te kache nan men yo, sa yo ke yo pa t 'wè li. Apre sa, yo te pè nan kesyon l 'sou mo sa a.
9:46 Koulye a, yon lide antre nan yo, kòm yo ki nan yo te pi gwo.
9:47 Men, Jezi, santi panse yo nan kè yo, pran yon timoun, li kanpe l 'bò kote l'.
9:48 Apre sa, li di yo: "Nenpòt moun ki ap resevwa timoun sa a poutèt mwen, resevwa m '; Men, moun ki resevwa m ', resevwa moun ki voye m '. Paske, moun ki se pi piti a nan mitan nou tout, Se li menm ki pi gwo. "
9:49 E reponn, Jan te di: "Pwofesè, nou te wè yon yon sèl sèten chase move lespri nan non ou. Apre sa, nou entèdi l ', paske li pa t'ap mache avèk nou. "
9:50 Apre sa, Jezi di l ': "Pa entèdi l '. Paske, moun ki se pa kont ou, se pou ou. "
9:51 Koulye a, li te rive ke, pandan y ap jou yo nan dispersion li yo te ke yo te ranpli, li fikse mete figi l 'pou yo ale nan lavil Jerizalèm.
9:52 Apre sa, li voye kèk komisyonè devan figi l '. Jezi vanse pi, y 'al nan yon vil nan Samari yo, pou prepare yo pou l '.
9:53 Apre sa, yo pa t 'vle resevwa l', paske figi l 'te ale nan direksyon lavil Jerizalèm.
9:54 Lè disip li, Jak ak Jan, te wè sa a, yo di, "Seyè, ou ta vle nou pou rele pou dife nan desann sot nan syèl la ak disparèt yo?"
9:55 Epi li vire, li t'ap kouri dèyè yo, di: "Ou pa konnen nan ki gen lespri ou se?
9:56 Pitit lòm a te vini, pa detwi lavi, men pou konsève pou yo. "Apre sa, yo antre nan yon lòt vil.
9:57 Epi, se te rive ke, jan yo te ap mache sou wout la, yon moun mande l ', "Mwen pral swiv ou, tout kote ou prale. "
9:58 Jezi di l ': "Chat mawon gen twou, ak zwazo k'ap vole nan syèl la gen nich. Men, Bondye voye nan lachè a gen okenn kote yo mete tèt li. "
9:59 Lè sa a, li te di nan yon lòt, "Swiv mwen." Men, li te di, "Seyè, pèmèt m 'premye al antere papa m'. "
9:60 Apre sa, Jezi di l ': "Se pou mouri antere moun mouri yo. Men, ou ale ak anonse wayòm Bondye a. "
9:61 Yon lòt di: "Mwen pral swiv ou, Seyè. Men, pèmèt m 'premye yo eksplike sa a sa yo ki nan kay mwen an. "
9:62 Jezi di l ', "Pa gen moun ki mete men l 'nan plough la, ak Lè sa a gade dèyè, se anfòm pou wayòm Bondye a. "