Ch 1 Mak

Mak 1

1:1 The beginning of the Gospel of Jesus Christ, Pitit Bondye a.
1:2 As it has been written by the prophet Isaiah: "Gade, M'ap voye Angel m 'lan devan ou, who shall prepare your way before you.
1:3 vwa yon nonm k'ap rele soti nan dezè a: Pare gran wout Seyè a; make straight his paths.”
1:4 John was in the desert, baptizing and preaching a baptism of repentance, as a remission of sins.
1:5 And there went out to him all the region of Judea and all those of Jerusalem, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins.
1:6 And John was clothed with camel’s hair and with a leather belt around his waist. And he ate locusts and wild honey.
1:7 Apre sa, li t'ap mache bay mesaj, di: "Yon pi fò pase m 'vin apre m'. Mwen pa merite yo rive jwenn desann ak dekole lasèt yo nan soulye l '.
1:8 Mwen te batize nou nan dlo. Men se vre wi:, li pral batize nou nan Sentespri a. "
1:9 Epi, se te rive ke, nan jou sa yo, Jezi rive soti nan Nazarèt nan peyi Galile. Apre sa, li te batize l 'nan larivyè Jouden an.
1:10 Menm lè a,, sou moute soti nan dlo a, li wè syèl la louvri, ak Lespri Bondye a, tankou yon ti pijon, desann, ak rete avè l '.
1:11 Se konsa te gen yon vwa soti nan syèl la: "Ou se pitit mwen renmen anpil; nan ou m 'kontan. "
1:12 Menm lè a, Lespri Bondye a pouse l 'nan dezè a.
1:13 Apre sa, li te nan dezè a pandan karant jou karant nwit. Apre sa, li te tante pa Satan. Apre sa, li te kanpe ak bèt nan bwa, ak zanj Bondye yo sèvi l '.
1:14 Lè sa a,, apre Jan te tonbe nan men, Jezi ale nan peyi Galile, anonse bon nouvèl la nan Peyi Wa ki nan Bondye,
1:15 yo t'ap di konsa: "Paske, dat la ki te rive vre e li te Peyi Wa ki nan Bondye vin pi pre. Tounen vin jwenn Bondye epi yo kwè nan levanjil la. "
1:16 Apre sa, pase nan rivaj la nan lanmè a nan peyi Galile, li te wè Simon ak Andre, frè li, Distribisyon privye nan lanmè a, paske yo te pechè.
1:17 Apre sa, Jezi di yo, "Vin suiv mwen, M'ap fè nou tounen pechè moun pito. "
1:18 Apre sa, nan yon fwa abandone privye yo, yo swiv Jezi.
1:19 Apre sa, kontinye sou yon ti kras fason soti nan la, li te wè James nan Zebede ak Jan, frè l ', epi yo te t'ap repare privye yo nan yon bato.
1:20 Menm lè a, Jezi rele yo. Li kite dèyè Zebede, papa yo, nan kannòt la ak anplwaye men l ', yo swiv Jezi.
1:21 And they entered into Capernaum. And entering into the synagogue promptly on the Sabbaths, li moutre yo anpil bagay.
1:22 And they were astonished over his doctrine. Pou li te anseye yo kòm yon moun ki gen otorite, and not like the scribes.
1:23 And in their synagogue, there was a man with an unclean spirit; Li di byen fò soti,
1:24 di: "Ki sa n ap ou, Jezi, moun Nazarèt? Have you come to destroy us? I know who you are: the Holy One of God.”
1:25 And Jesus admonished him, di, “Be silent, and depart from the man.”
1:26 And the unclean spirit, convulsing him and crying out with a loud voice, departed from him.
1:27 And they were all so amazed that they inquired among themselves, di: “What is this? And what is this new doctrine? For with authority he commands even the unclean spirits, and they obey him.”
1:28 And his fame went out quickly, throughout the entire region of Galilee.
1:29 Apre sa, pran yo touswit apre vire do bay sinagòg la, yo antre nan kay la Simon ak Andre a, ak Jak ak Jan.
1:30 Men, manman an-an-lwa Simon, kouche malad ak yon lafyèv. Lè sa a yon fwa yo te di l 'sou li.
1:31 Ak desen pwoche bò kote l ', li fè l 'leve, pran l 'nan men la. Menm lè a, lafyèv la kite li, epi li sèvi l yo.
1:32 Lè sa a,, lè aswè rive, apre solèy fin kouche, yo pote ba li tout moun ki te gen maladi ak tout moun ki te gen move lespri.
1:33 Menm lè a, tout lavil la te sanble devan pòt kay la.
1:34 Apre sa, li geri anpil moun ki te yo te boulvèse ki gen maladi divès kalite. Apre sa, li chase anpil move lespri, Men, li pa ta pèmèt yo pale, paske yo te konnen l '.
1:35 Epi l ap monte moute trè byen bonè, kite, li te ale soti nan yon dezè, Se la li lapriyè.
1:36 Simon, ak tout moun ki te avè l ', pati dèyè l '.
1:37 Apre yo fin jwenn li, yo di l ', "Pou tout moun ap chèche ou."
1:38 Apre sa, li di yo: "Se pou nou ale nan tout lavil yo ansanm ak tout lavil vwazen, pou m 'ka konnen mesaj la tou. Vreman vre, li te pou rezon sa a ke mwen te vini an. "
1:39 Apre sa, li t'ap mache bay mesaj la nan sinagòg yo ak nan tout nan peyi Galile, ak chase move lespri.
1:40 And a leper came to him, begging him. Apre sa, tonbe ajenou devan, li te di l ', “If you are willing, Nan ferryto.com ou kapab geri mwen. "
1:41 Apre sa, Jezi, taking pity on him, reached out his hand. And touching him, li te di l ': "Mwen vle. Be cleansed.”
1:42 And after he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
1:43 And he admonished him, and he promptly sent him away.
1:44 Apre sa, li di l ': "Gade nan li ke ou di pesonn. But go and show yourself to the high priest, and offer for your cleansing that which Moses instructed, kòm yon temwayaj pou yo. "
1:45 But having departed, he began to preach and to disseminate the word, so that he was no longer able to openly enter a city, but had to remain outside, in deserted places. And they were gathered to him from every direction.