Ch 1 Mak

Mak 1

1:1 The beginning of the Gospel of Jesus Christ, Pitit Bondye a.
1:2 As it has been written by the prophet Isaiah: "Gade, M'ap voye Angel m 'lan devan ou, who shall prepare your way before you.
1:3 vwa yon nonm k'ap rele soti nan dezè a: Pare gran wout Seyè a; make straight his paths.”
1:4 John was in the desert, baptizing and preaching a baptism of repentance, as a remission of sins.
1:5 And there went out to him all the region of Judea and all those of Jerusalem, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins.
1:6 And John was clothed with camel’s hair and with a leather belt around his waist. And he ate locusts and wild honey.
1:7 Apre sa, li t'ap mache bay mesaj, di: "Yon pi fò pase m 'vin apre m'. Mwen pa merite yo rive jwenn desann ak dekole lasèt yo nan soulye l '.
1:8 Mwen te batize nou nan dlo. Men se vre wi:, li pral batize nou nan Sentespri a. "
1:9 Epi, se te rive ke, nan jou sa yo, Jezi rive soti nan Nazarèt nan peyi Galile. Apre sa, li te batize l 'nan larivyè Jouden an.
1:10 Menm lè a,, sou moute soti nan dlo a, li wè syèl la louvri, ak Lespri Bondye a, tankou yon ti pijon, desann, ak rete avè l '.
1:11 Se konsa te gen yon vwa soti nan syèl la: "Ou se pitit mwen renmen anpil; nan ou m 'kontan. "
1:12 Menm lè a, Lespri Bondye a pouse l 'nan dezè a.
1:13 Apre sa, li te nan dezè a pandan karant jou karant nwit. Apre sa, li te tante pa Satan. Apre sa, li te kanpe ak bèt nan bwa, ak zanj Bondye yo sèvi l '.
1:14 Lè sa a,, apre Jan te tonbe nan men, Jezi ale nan peyi Galile, anonse bon nouvèl la nan Peyi Wa ki nan Bondye,
1:15 yo t'ap di konsa: "Paske, dat la ki te rive vre e li te Peyi Wa ki nan Bondye vin pi pre. Tounen vin jwenn Bondye epi yo kwè nan levanjil la. "
1:16 Apre sa, pase nan rivaj la nan lanmè a nan peyi Galile, li te wè Simon ak Andre, frè li, Distribisyon privye nan lanmè a, paske yo te pechè.
1:17 Apre sa, Jezi di yo, "Vin suiv mwen, M'ap fè nou tounen pechè moun pito. "
1:18 Apre sa, nan yon fwa abandone privye yo, yo swiv Jezi.
1:19 Apre sa, kontinye sou yon ti kras fason soti nan la, li te wè James nan Zebede ak Jan, frè l ', epi yo te t'ap repare privye yo nan yon bato.
1:20 Menm lè a, Jezi rele yo. Li kite dèyè Zebede, papa yo, nan kannòt la ak anplwaye men l ', yo swiv Jezi.
1:21 Apre sa, yo antre nan lavil Kapènawòm. Yo antre nan sinagòg la san pèdi tan jou repo yo, li moutre yo anpil bagay.
1:22 Yo te sezi tande sou doktrin li. Pou li te anseye yo kòm yon moun ki gen otorite, epi yo pa renmen dirèktè lalwa yo.
1:23 Ak nan sinagòg yo, Te gen yon nonm ak yon move lespri; Li di byen fò soti,
1:24 di: "Ki sa n ap ou, Jezi, moun Nazarèt? Eske ou vin jwenn detwi nou? Mwen konnen ki moun ou ye: Youn moun Bondye chwazi a. "
1:25 Jezi avèti l ', di, "Se pou silans, ak kite nonm sa a. "
1:26 Apre sa, move lespri a, konvilsyon l ', li t'ap rele byen fò soti ak yon vwa byen fò, kite l '.
1:27 Apre sa, tout yo te tèlman sezi yo ke yo mande nan mitan tèt yo, di: "Kisa sa ye? Ak sa ki sa a doktrin nouvo? Pou ki gen otorite li kòmande Menm move lespri yo, yo obeyi l '. "
1:28 Ak t'ap nonmen non l 'te ale soti byen vit, nan tout rejyon an tout antye de peyi Galile.
1:29 Apre sa, pran yo touswit apre vire do bay sinagòg la, yo antre nan kay la Simon ak Andre a, ak Jak ak Jan.
1:30 Men, manman an-an-lwa Simon, kouche malad ak yon lafyèv. Lè sa a yon fwa yo te di l 'sou li.
1:31 Ak desen pwoche bò kote l ', li fè l 'leve, pran l 'nan men la. Menm lè a, lafyèv la kite li, epi li sèvi l yo.
1:32 Lè sa a,, lè aswè rive, apre solèy fin kouche, yo pote ba li tout moun ki te gen maladi ak tout moun ki te gen move lespri.
1:33 Menm lè a, tout lavil la te sanble devan pòt kay la.
1:34 Apre sa, li geri anpil moun ki te yo te boulvèse ki gen maladi divès kalite. Apre sa, li chase anpil move lespri, Men, li pa ta pèmèt yo pale, paske yo te konnen l '.
1:35 Epi l ap monte moute trè byen bonè, kite, li te ale soti nan yon dezè, Se la li lapriyè.
1:36 Simon, ak tout moun ki te avè l ', pati dèyè l '.
1:37 Apre yo fin jwenn li, yo di l ', "Pou tout moun ap chèche ou."
1:38 Apre sa, li di yo: "Se pou nou ale nan tout lavil yo ansanm ak tout lavil vwazen, pou m 'ka konnen mesaj la tou. Vreman vre, li te pou rezon sa a ke mwen te vini an. "
1:39 Apre sa, li t'ap mache bay mesaj la nan sinagòg yo ak nan tout nan peyi Galile, ak chase move lespri.
1:40 Ak yon move maladi po te vin jwenn li, t'ap mande charite l '. Apre sa, tonbe ajenou devan, li te di l ', "Si ou vle, Nan ferryto.com ou kapab geri mwen. "
1:41 Apre sa, Jezi, pran pitye pou l ', lonje men l '. Ak manyen l ', li te di l ': "Mwen vle. Dwe geri. "
1:42 Apre yo te fin li fin di, lalèp la kite l ', epi li te geri.
1:43 Apre sa, li avèti l ', epi li san pèdi tan voye l 'ale.
1:44 Apre sa, li di l ': "Gade nan li ke ou di pesonn. Men, ale epi montre tèt ou bay granprèt la, epi yo ofri pou netwaye ou ki peyi Moyiz enstriksyon, kòm yon temwayaj pou yo. "
1:45 Men, li te gen pati, li te kòmanse preche ak distribye pawòl Bondye a, se konsa ke li te gen okenn ankò kapab ouvètman antre nan yon vil, men te gen yo rete deyò, nan tout tanp zidòl dezè. Apre sa, yo te sanble l 'soti nan tout direksyon.