Ch 6 Matye

Matye 6

6:1 "Peye atansyon, pou ou fè jistis ou devan tout moun, yo nan lòd yo dwe wè pa yo; sinon ou pa va gen yon rekonpans ak Papa nou, ki nan syèl la.
6:2 Se poutèt sa, lè ou bay kichòy, pa chwazi pou fè son pou yon klewon anvan ou, tankou ipokrit yo fè nan sinagòg yo ak nan tout lavil yo, pou yo ka fè lwanj yo. Amèn m'ap di nou, yo tou jwenn rekonpans yo.
6:3 Men, lè ou bay kichòy, pa kite men gòch ou konnen ki sa men dwat ou ap fè,
6:4 se konsa ke omon ou ka a rete yon sekrè, ki papa nou, ki wè an sekrè, pral pini ou.
6:5 Lè w'ap lapriyè, ou pa ta dwe fè tankou ipokrit yo, ki renmen kanpe nan mitan sinagòg yo ak nan kwen yo nan lari yo yo lapriyè, sa yo ke yo ka wè yo. Amèn m'ap di nou, yo tou jwenn rekonpans yo.
6:6 Men, ou, lè w'ap lapriyè, antre nan chanm ou, lè li fin fèmen pòt la, lapriyè nan pye Papa nou ki nan sekrè, ki papa nou, ki wè an sekrè, pral pini ou.
6:7 Lè lapriyè, pa chwazi anpil mo, kòm lòt nasyon yo fè. Pou yo panse ke pa depase yo nan mo yo ta ka koute.
6:8 Se poutèt sa, pa chwazi imite yo. Pou Papa nou tou konnen sa ki bezwen ou yo ka gen, menm anvan menm yo menm nou mande li.
6:9 Se poutèt sa, n'a lapriyè nan fason sa a: Papa nou, ki nan syèl la: Se pou pou non w toujou respekte.
6:10 Se pou wayòm ou an vini. Se pou ou yo pral fè, kou nan syèl la, konsa tou sou tè a.
6:11 Ban nou jou sa a pen-soutni lavi nou.
6:12 Padonnen dèt nou, kòm nou menm tou nou padonnen dèt nou an.
6:13 Pa kite nou nan tantasyon. Men, libere nou anba Satan. Amèn.
6:14 Paske, si ou pral padonnen moun peche yo, Papa nan syèl la tou va padonnen nou peche nou yo tou.
6:15 Men, si ou pa pral padonnen moun, ni si Papa nou padonnen nou peche nou yo.
6:16 Men, lè ou vit, pa chwazi yo vin lugubr, tankou ipokrit yo. Yo chanje figi yo, se konsa ke jèn yo ka aparan nan moun. Amèn m'ap di nou, yo ke yo tou jwenn rekonpans yo.
6:17 Men nou menm, Lè n'ap fè jèn, penyen tèt ou ak lave figi ou,
6:18 se konsa ke jèn ou a pa pral aparan nan moun, men yo Papa nou, ki moun ki nan sekrè. Konsa, Papa ou, ki wè an sekrè, pral pini ou.
6:19 pa chwazi nan magazen yo pou nou trezò sou tè a: kote rouye ak vè konsome, ak ki kote vòlè ka antre pou ak vòlè.
6:20 Olye de sa, magazen yo pou nou trezò nan syèl la: kote ni rouye ni mit k'ap manje rad konsom, e kote vòlè pa kraze pou yo vòlè.
6:21 Paske, kote richès ou ye, gen tou kè ou.
6:22 lanp li ye pou kò ou a se je ou. Si je ou an sante, pral tout kò ou dwe ranpli ak limyè.
6:23 Men, si te je ou te pèvèti, pral tout kò ou p'ap klere ankò. Si lè sa a limyè ki nan ou se fènwa, ki jan gwo sa a ap fènwa gen!
6:24 Pa gen moun ki se kapab sèvi de mèt. Pou swa li pral gen rayi pou youn nan, 'renmen lòt la, oswa li pral pèsevere ak yon sèl la, ak meprize lòt la. Ou pa ka sèvi Bondye ak richès.
6:25 Se konsa, mwen di nou la a, Pa enkyete nou sou lavi ou, tankou sa ki ou pral manje, ni sou kò ou, tankou sa ki ou pral mete. Se pa lavi plis pase manje, ansanm ak tout kò a plis pase rad?
6:26 Konsidere zwazo ki nan syèl la, ki jan yo pa plante, ni rekòlte, sere anyen nan galata, ak Men, Papa nou ki nan syèl la ba yo manje. Èske ou pa nan pi plis valè pase yo?
6:27 Kilès nan nou, pa panse, se kapab ajoute yon pye edmi wo li?
6:28 Ak jan pou rad, poukisa ou enkyete? Konsidere bèl ti flè yo nan jaden an, ki jan yo grandi; yo ni travay, ni mare.
6:29 Men, mwen di nou la a, ki pa menm Salomon, nan tout bèl pouvwa li, te abiye tankou youn nan sa yo.
6:30 Se konsa, si Bondye sitèlman abiye pye zèb la nan jaden an, ki se isit la jodi a, sa jete nan dife pou chofe fou a demen, ki jan pi plis li pral pran swen pou ou, O ti kras nan konfyans nan Bondye?
6:31 Se poutèt sa, pa chwazi yo dwe enkyete, di: 'Ki sa n' pral manje, ak kisa pou nou bwè, ak kisa pou nou mete rad?'
6:32 Pou moun lòt nasyon yo chache tout bagay sa yo. Men, Papa nou tou konnen ke ou bezwen tout bagay sa yo.
6:33 Se poutèt sa, chache premye wayòm Bondye a ak jistis li, ak tout bagay sa yo dwe ajoute nan ou kòm byen.
6:34 Se poutèt sa, Pa enkyete nou sou demen; pou yon jou a lavni yo pral chaje tèt nou pou tèt li. Ase pou jou a, se sa ki mal li yo. "