Ch 7 Matye

Matye 7

7:1 "Pa jije, pou ke ou pa jije nou.
7:2 Pou ak tou sa jijman ou jije, Se konsa n'a pral pase anba jijman; ak ak tou sa mezi ou mezire soti, se pou yo mezire tounen ba ou.
7:3 Ak ki jan ou ka wè chofe ki nan je frè ou la, epi yo pa wè tablo a nan je pwòp ou a?
7:4 Ou ki jan ou ka di frè ou, 'Kite m' wete ti pay ki nan je ou,'pandan y ap, wè, yon tablo se nan je pwòp ou a?
7:5 Ipokrit, premye retire tablo a nan je pwòp ou a, ak Lè sa a, wa wè klè ase yo retire chofe ki nan je frè ou la.
7:6 pa bay ki sa ki apa pou Bondye bay chen, epi yo pa jete bèl grenn pèl nou yo devan kochon, paske petèt kochon yo va mache anba pye yo, ak lè sa a, vire, yo ka chire ou apa.
7:7 Mande, epi Bondye va ba ou. Chèche, epi ou va jwenn. Frape, epi Bondye va louvri a ou.
7:8 Paske, nenpòt moun ki mande, resevwa; Men, moun ki ap chèche, jwenn; ak yo ba nenpòt moun ki frape, li pral louvri.
7:9 Kisa moun ki gen la nan mitan nou, ki, si li te mande l 'yon pen, ta ofri l 'yon wòch;
7:10 oswa si li te mande l 'pou yon pwason, ta ofri l 'yon koulèv?
7:11 Se poutèt sa, si ou, si ou se sa ki mal, konnen ki jan yo bay bon kado bay pitit gason nou, ki jan pi plis si Papa nou, ki nan syèl la, bay bon bagay sa yo moun ki mande l '?
7:12 Se poutèt sa, tou sa ke ou vle Se pou yo aji ak nou, fè sa tou yo. Se sa lalwa Moyiz la ak liv pwofèt yo.
7:13 Antre nan pòt jis la. Pou lajè se pòt-la, ak gwo se yon fason a, ki mennen nan danasyon, ak anpil gen ki antre nan li.
7:14 Ki jan etwat se yon pòtay lavil la, ak ki jan dwat se yon fason a, ki mennen nan lavi, ak kèk gen ki jwenn li!
7:15 Pran prekosyon nou ak fo pwofèt, ki vin jwenn ou nan rad mouton an, men kè yo se chen mawon devoran.
7:16 Ou ap rekonèt yo dapre fwi yo. Èske rezen pral mouri sou pye pikan, oswa fig frans sou pye?
7:17 Se sak fè, chak bon pyebwa bay bon donn, ak pye bwa a sa ki mal pwodui move donn.
7:18 Yon bon pyebwa a pa kapab bay move donn, ak yon pye bwa sa ki mal se pa kapab bay bon donn.
7:19 va pyebwa ki pa bay bon donn, yo pral koupe sa jete nan dife a.
7:20 Se poutèt sa, sou sa y'ap fè, n'a konnen yo.
7:21 Se pa tout moun ki di m ', : Mèt, Seyè,'Ap antre nan Peyi Wa ki nan syèl la. Men, moun ki fè volonte Papa m 'lan nan, ki nan syèl la, menm bagay la tou pral antre nan Peyi Wa ki nan syèl la.
7:22 Anpil moun va di m 'nan jou sa a, : Mèt, Seyè, t 'nou pa t'ap pran non ou, ak chase move lespri nan non ou, ak fè anpil zèv pwisan nan non ou?'
7:23 Lè sa a, m'a divilge yo: 'Mwen pa janm li te ye ou. Wete kò nou sou mwen, ou k'ap fè mechanste '.
7:24 Se poutèt sa, va tout moun ki tande pawòl sa yo m 'yo ak fè yo dwe konpare ak yon moun lespri, ki bati kay li sou wòch la.
7:25 Apre sa, lapli yo desann, ak inondasyon yo leve,, ak van yo kònen, Epi yo tout tonbe sou kay sa a, men li pa t 'tonbe, pou li te fonde sou wòch la.
7:26 Ak tout moun ki tande pawòl sa yo m 'yo epi yo pa fè yo va tankou yon moun fou, ki bati kay li sou sab la.
7:27 Apre sa, lapli yo desann, ak inondasyon yo leve,, ak van yo kònen, Epi yo tout tonbe sou kay sa a, epi li te fè sezon otòn, ak gwo te wine li yo. "
7:28 Apre sa, li te rive, lè Jezi te fin ranpli pawòl sa yo, ki foul moun yo te sezi tande sa l.
7:29 Pou li te anseye yo kòm yon moun ki gen otorite, epi yo pa tankou dirèktè lalwa yo ak farizyen.