Ch 9 Matye

Matye 9

9:1 Ak k ap grenpe nan yon kannòt, li janbe lòt lanmè a, epi li te rive nan lavil kote l '.
9:2 Epi gade, yo pote ba li yon nonm paralize, kouche sou yon kabann. Jezi, wè lafwa yo, di nonm paralize a, "Ap vin pi fò nan konfyans nan Bondye, pitit gason; peche ou yo padonnen nou. "
9:3 Epi gade, kèk nan dirèktè lalwa di nan kè yo, "Li se joure li."
9:4 Lè Jezi te konnen panse yo, li te di: "Poukisa ou panse sa yo sa ki mal nan kè nou?
9:5 Ki sak pi fasil yo di, 'Peche ou yo padonnen ou,'Oswa yo di, 'Leve kanpe, mache?'
9:6 Men,, pou ke ou ka konnen se Pitit lòm nan gen pouvwa sou tè a padonnen peche,"Li te Lè sa a, di nonm paralize a, "Leve, Leve kanpe, pran kabann ou, epi ale nan kay ou. "
9:7 Apre sa, li leve, li al lakay li.
9:8 Lè sa a, foul moun yo, wè sa a, te pè, Yo t'ap fè lwanj Bondye, ki te ba kalite pouvwa sa a moun.
9:9 Lè Jezi te pase sou soti nan gen, li te wè, chita nan biwo taks la, yon nonm yo rele Matye. Apre sa, li di l ', "Swiv mwen." Apre sa, k ap monte moute, li swiv Jezi.
9:10 Epi, se te rive ke, jan l 'te chita, yo manje nan kay la, wè, anpil pèseptè kontribisyon ansanm ak moun k'ap fè peche yo te rive, epi yo chita, yo manje avèk Jezi ak disip li.
9:11 Farizyen yo, wè sa a, di disip li, "Poukisa Pwofesè nou an ap manje ak pèseptè kontribisyon ansanm ak moun k'ap fè peche?"
9:12 Men, Jezi, tande sa, di: "Li se pa moun ki an sante ki nan bezwen nan yon doktè, men moun ki gen maladi.
9:13 Se sak fè, ale deyò epi yo aprann ki sa sa a vle di: 'Mwen vle gen pitye epi yo pa touye bèt n'ap ofri. Pou mwen pa vin rele jis nan, men moun k'ap fè peche. "
9:14 Lè sa a, disip yo nan John t'ap pwoche l ', di, "Poukisa nou ak farizyen yo vit souvan, Men disip ou yo pa fè vit?"
9:15 Apre sa, Jezi di yo: "Kijan ka pitit ak pitit pitit Veterinè cheval la lapenn, pandan y ap Veterinè cheval la se toujou avèk yo? Men, jou yo ap rive lè yo pral Veterinè cheval la janm wete l 'nan men yo. Lè sa a, sa a, y'a jèn.
9:16 Pou pesonn pa ta koud yon patch nan nouvo moso twal sou yon vye rad. Paske, men sa rale tou sa li yo lwen rad la, epi li se dlo a te fè pi mal.
9:17 Ni yo yo vide diven an veso fin vye granmoun. Sinon, veso kraze nan, ni diven an vide soti, ak veso yo yo detwi. Olye de sa, yo vide diven an veso nouvo. Se konsa,, tou de yo ap byen konsève. "
9:18 As he was speaking these things to them, wè, a certain ruler approached and adored him, di: "Seyè, my daughter has recently passed away. But come and impose your hand upon her, and she will live.”
9:19 Jezi, leve, followed him, ak disip li yo.
9:20 Epi gade, a woman, who had suffered from a flow of blood for twelve years, approached from behind and touched the hem of his garment.
9:21 For she said within herself, “If I will touch even his garment, I shall be saved.”
9:22 Men, Jezi, turning and seeing her, di: "Ap vin pi fò nan konfyans nan Bondye, pitit fi; your faith has made you well.” And the woman was made well from that hour.
9:23 And when Jesus had arrived in the house of the ruler, and he had seen the musicians and the tumultuous crowd,
9:24 li te di, "Wete. For the girl is not dead, but asleep.” And they derided him.
9:25 And when the crowd had been sent away, li te antre nan. And he took her by the hand. And the girl rose up.
9:26 And the news of this went out to that entire land.
9:27 Jezi t'ap pase soti nan gen, de avèg pran mache dèyè l ', t'ap rele byen fò deyò epi yo di, "Pran pitye pou nou, Pitit David. "
9:28 Lè li fin te rive nan kay la, avèg yo pwoche bò l '. Apre sa, Jezi di yo, "Ou fè konfyans se mwen menm ki kapab fè sa a pou ou?"Yo di l ', "Sètènman, Seyè. "
9:29 Lè sa a, li manyen je yo, di, "Selon lafwa nou, se konsa kite l dwe fè pou ou. "
9:30 Je yo louvri. Jezi avèti yo, di, "Gade nan li ki pa gen moun konnen sa a."
9:31 Men, pral soti, yo gaye nouvèl la nan li nan tout peyi ki.
9:32 Lè sa a,, lè yo te pati, wè, yo mennen l 'yon nonm ki te bèbè, li te gen yon move lespri sou li.
9:33 Apre yo te fin te move lespri sou li a te mete deyò, bèbè a pran pale. Foul moun yo mande, di, "Pa janm gen yon bagay tankou sa a te wè nan pèp Izrayèl la."
9:34 Men, farizyen yo t'ap di, "Pa chèf la nan move lespri yo fè li chase move lespri."
9:35 Jezi vwayaje nan tout nan lavil yo ak tout ti bouk, anseye nan sinagòg yo, Li t'ap anonse bon nouvèl la nan Peyi Wa a, Li t'ap geri tout maladi ak tout enfimite.
9:36 Lè sa a,, Jezi wè foul moun yo, li te gen pitye pou yo, paske yo te gwo lapenn epi yo te chita bò tab, tankou mouton ki san bèje.
9:37 Apre sa, li di disip li: "Rekòt la tout bon se gwo, men manke travayè yo se kèk.
9:38 Se poutèt sa, petisyon Seyè a nan sezon rekòt la, se konsa pou l 'ka voye travayè jaden l' lan. "