Ezayi

Ezayi 1

1:1 vizyon an nan Ezayi, pitit Amòz la, ki li te wè konsènan Jida ak moun lavil Jerizalèm, nan jou kap Ozyas, Jotam, Akaz, Se Ezekyas, wa nan peyi jida.
1:2 Koute, Syèl O, ak peye atansyon, Ou menm latè, pou Seyè a te di l '. Mwen te nouri ak leve soti vivan timoun, men yo te meprize m '.
1:3 Yon bèf konnen mèt li, ak yon bourik konnen manger a nan mèt li, men pèp Izrayèl la pa te konnen m ', ak pèp mwen an pa konprann.
1:4 Malè moun yon lòt nasyon peche, yon pèp ki burdened pa peche, yon pitit pitit mechan, timoun madichon. Yo te abandone Seyè a. Yo te joure yon Bondye apa pèp Izrayèl la. Yo te pran bak.
1:5 Pou ki rezon pou m 'kontinye frape ou, jan ou ogmante peche? Tèt la tout antye se fèb, ak kè a tout antye se viv avèk chagren.
1:6 Soti nan sèl la nan pye a, jouk yo rive nan tèt la nan tèt la, pa gen okenn validity nan. Blesi ak boul ak anflamasyon maleng: sa yo yo pa bande, ni trete yo ak medikaman, ni apeze ak lwil oliv.
1:7 peyi nou an fini. lavil nou yo te mete dife. Lòt nasyon devore peyi ou nan devan je ou, epi li pral tounen savann, tankou si devaste pa lènmi.
1:8 Epi yo pral pitit fi Siyon an dwe kite dèyè, tankou yon waf nan yon jaden rezen, ak renmen yon abri nan yon jaden konkonb, ak renmen yon vil ke yo te mete nan fatra.
1:9 Si Seyè ki gen tout pouvwa pa t 'lèg nou pitit pitit, nou ta gen tankou Sodòm, epi nou ta gen konparab ak Gomò.
1:10 Koute Pawòl Seyè a, ou lidè yo nan moun yo nan lavil Sodòm. Koute byen nan lwa Bondye nou an, O moun Jerizalèm.
1:11 Foul moun yo lòt bèt n'ap ofri, sa sa gade m ', di Seyè a? Se mwen menm ki plen. Mwen pa vle boule nèt nan belye mouton, ni grès bèt yo te gra, ni san an nan estati towo bèf ak ti mouton ak nan li-kabrit.
1:12 Lè ou apwòch anvan devan je m ', kilès sa a ki egzije pou bagay sa yo nan men nou, pou ke ou ta mache nan tanp mwen an?
1:13 Ou ta dwe pa gen okenn ankò ofri sèvis ofrann bèt gremesi. Lansan se yon abominasyon m '. lalin yo ak nouvo jou repo yo ak lòt jou yo fèt, Mwen pa pral resevwa. rasanbleman ou yo enjust.
1:14 Nanm mwen rayi jou ou nan pwoklamasyon ak gwo fèt ou. Yo te vin tounen inkyétan m '. Mwen travay kenbe fèm yo.
1:15 Se konsa,, lè ou pwolonje men ou, Mwen pral evite je m 'nan men ou. Men, lè ou anpil anpil pitit priyè w, Mwen p'ap koute ou. Pou Men nou plen san.
1:16 Lave, vin pwòp, wete bagay mal k'ap sou entansyon ou a soti nan je m '. Sispann aji k'ap fini.
1:17 Aprann fè sa ki byen. Chèche jijman, sipòte oprime a, jije pou on òfelen nan, defann vèv la.
1:18 Lè sa a, apwòch epi di mwen, di Seyè a. Lè sa a,, si peche nou yo ta wouj, Bondye va ba yo te fè blan tankou nèj; ak si yo wouj tankou VERMILLION, yo vin blan tankou lenn mouton.
1:19 Si nou dakò, epi ou koute m ', lè sa a ou pral manje bon bagay ki te nan peyi a.
1:20 Men, si ou yo pa t ', epi ou fè m 'fache, Lè sa a, epe ap devore nou. Pou bouch la nan Seyè a te di l '.
1:21 Ki jan gen lavil la fidèl, plen ak jijman, vin yon jennès? Jistis te rete nan li, men kounye a ansasen.
1:22 te ajan ou tounen vye kras. te diven ou te melanje ak dlo.
1:23 lidè ou yo vire do, asosye yo nan vòlè. Yo tout kado lanmou; yo pouswiv rekonpans. Yo pa jije pou òfelen, epi ka vèv la pa se mennen l 'devan yo.
1:24 Poutèt sa, Seyè a, Bondye ki gen tout pouvwa, Fòs pèp Izrayèl la, di: Ah! Mwen pral konsole sou lènmi m ', ak mwen pral mache dwat devan soti nan lènmi m '.
1:25 Apre sa, mwen pral vire men m 'devan ou. M'ap apeze vye kras nou fè a ale pite, M'ap wete tout fèblan ou.
1:26 M'a ban nou ankò jij ou, sa yo ke yo yo pral tankou anvan, ak konseye ou tankou nan tan lontan lontan. Apre sa, ou va rele vil la nan Jis nan, Vil la fidèl.
1:27 Siyon pral rachte nan jijman, epi yo pral mennen l 'tounen bay jistis.
1:28 Apre sa, l'kraze madichon an ak moun k'ap fè peche ansanm. Apre sa, moun ki te vire do bay Seyè a pral boule.
1:29 Paske y ap pral wont paske yo te zidòl yo, , kote yo te ofri bèt pou touye. E li ta dwe ou wont sou jaden yo ke ou te chwazi,
1:30 lè ou te tankou yon pye bwadchenn ak tonbe fèy, ak tankou yon jaden san yo pa dlo.
1:31 Ak fòs ou yo pral tankou tizan yo soti nan boule tankou pay chèch, ak travay ou yo pral tankou yon etensèl, epi toude, ni ap boule ansanm, ak pa pwal gen okenn youn a s'étendre li.

Ezayi 2

2:1 Pawòl Bondye a bay Ezayi, pitit Amòz la, li te fè sou peyi Jida ak moun lavil Jerizalèm.
2:2 Ak nan dènye jou yo, pral mòn lan nan kay la, se sa k'ap prepare nan somè a nan mòn yo, epi li pral vin pi wo pase ti mòn yo, Lèfini tout nasyon yo va koule nan li.
2:3 Anpil moun pèp pral ale, epi yo pral di: "Se pou nou apwòch ak moute nan mòn Seyè a, ak nan kay la nan Bondye Jakòb la. Apre sa, li ap anseye nou chemen li, epi nou pral mache nan chemen l 'yo. "Pou lwa a pral soti sou mòn Siyon ale, se sa Pawòl la, Seyè ki nan lavil Jerizalèm.
2:4 L'ap jije nasyon yo, epi li pral rale zòrèy anpil nasyon. Yo pral fòje nepe yo nan plowshares, ak frenn yo nan kouto digo. Nation pa pral leve nepe kont nasyon, p'ap yo kontinye nan tren pou batay.
2:5 Nou menm fanmi Jakòb, se pou nou apwòch ak mache nan limyè a nan Seyè a.
2:6 Pou ou te jete sou kote pèp ou a, kay Jakòb la, paske yo te ranpli leve, tankou nan tan lontan, ak yo paske yo te gen divinò kòm moun Filisti yo gen, ak yo paske yo te mete tèt yo nan moun k'ap sèvi etranje.
2:7 te peyi yo te plen ak ajan ak lò. Li pa gen okenn fen nan depo yo.
2:8 E li te peyi yo te plen ak chwal. Ak cha lagè kat chwal yo yo multitud. E li te peyi yo te plen ak zidòl. Yo te adore travay la nan men yo, ki dwèt pwòp yo te fè.
2:9 Nonm te bese tèt li desann, ak pou moun te vin debased. Se poutèt sa, ou pa ta dwe padonnen yo.
2:10 Antre nan wòch la, ak kache nan yon twou nan tè a, soti nan prezans krentif pou Seyè a, ak pou soti nan tout bèl pouvwa a nan majeste li.
2:11 Je yo meprizan nan kè yon nonm yo te imilye, epi yo pral ògèy ki pou moun nan lafliksyon kouraj. Lè sa a, Seyè a pou kont li, y'a leve li, Lè jou sa.
2:12 Pou yon jou a, Seyè ki gen tout pouvwa ap domine sou tout fyè ak pwòp tèt-tout bagay mache byen nan, ak tout kite lògèy vire tèt nan, ak chak fanmi va soumèt devan,
2:13 ak tout pye sèd yo dwat, ki bèl wotè nan peyi Liban, ak tout pye bwadchenn peyi Bazan an;
2:14 ak tout mòn yo meprizan, ak tout ti mòn yo ki wo;
2:15 ak sou tout gwo fò won meprizan, ak sou tout miray ranpa;
2:16 yo ak sou tout gwo batiman peyi Tasis, yo ak sou tout bote a ki ka ka wè.
2:17 Epi yo pral noblesse a nan moun nan lafliksyon kouraj, epi yo pral ògèy ki pou moun gen pou vin plat. Seyè a pou kont li, y'a leve li, Lè jou sa.
2:18 Ak zidòl yo pral byen kraze.
2:19 Apre sa, yo pral antre nan CAVES yo nan wòch yo, ak nan twou yo nan tè a, soti nan prezans pè Seyè a, ak pou soti nan tout bèl pouvwa a nan majeste li, lè li ap gen leve fè grèv tè a.
2:20 Jou sa, gason an va jete sou kote zidòl li nan ajan ak tout estati li an lò, ki li te fè pou tèt li, tankou si yo respekte mòl yo ak baton yo.
2:21 Se konsa, li pral antre nan tèt gwo yo nan wòch yo, ak nan twou yo nan wòch, soti nan prezans pè Seyè a, ak pou soti nan tout bèl pouvwa a nan majeste li, lè li ap gen leve fè grèv tè a.
2:22 Se poutèt sa, rès lwen moun, ki gen souf se nan twou nen li, paske li konsidere tèt li yo dwe leve.

Ezayi 3

3:1 Paske gade, souveren Seyè ki gen tout pouvwa pral pran, nan lavil Jerizalèm ak nan peyi Jida, pwisan an ak fò nan: tout fòs kouraj la soti nan pen, ak tout fòs la soti nan dlo;
3:2 nonm vanyan an, ak nonm sa a nan lagè, jij la epi pwofèt la, ak pwofèt la ak gran an;
3:3 lidè nan plis pase senkant ak grannèg peyi a nan aparans; ak konseye nan, ak bon konprann a nan mitan bòs mason, ak abil nan nan diskou mistik.
3:4 Apre sa, mwen pral bay timoun kòm lidè yo, ak efemine nan ap gouvènen yo.
3:5 Pèp la ap prese, nonm sou nonm rich, ak chak moun sou moun,. Timoun nan fè rebèl kont gran an, ak iyobl nan kont nòb nan.
3:6 Pou yon moun vle arete frè l ', soti nan kay la nan papa l ', di: "Vetman a se pou ou. Fè lidè nou an, men kite wine sa a dwe anba men ou. "
3:7 Jou sa, li pral reponn lè li di: "Mwen menm mwen pa yon swayeur, epi pa gen okenn pen oswa vetman nan kay mwen an. pa chwazi chwazi mete m 'tankou yon lidè nan pèp la. "
3:8 Pou lavil Jerizalèm ap fini, ak nan peyi Jida te tonbe, paske pawòl yo ak plan yo se kont Seyè a, yo nan lòd yo sispann meprize je yo nan majeste li.
3:9 rekonesans an nan figi yo se repons yo. Pou yo te pwoklame peche pwòp yo, tankou Sodòm; epi yo pa t 'kache li. Malè nan nanm yo! Pou mal yo te remèt yo.
3:10 Di nonm sa a sèlman sa li se byen, paske li gen dwa manje nan fwi ki soti nan plan l '.
3:11 Malè jwenn nonm lan enpyete benyen nan sa ki mal! Pou pinisyon yo pral ba l 'soti nan pwòp men l'.
3:12 Kòm pou pèp mwen an, opresè yo te piye yo, ak fanm te pye sou kou yo. pèp mwen an, ki rele ou beni, menm bagay la tou yo twonpe ou menm ak deranje chemen an nan etap ou.
3:13 Seyè a kanpe pou jijman, epi li vle di jije tout moun san.
3:14 Seyè a pral antre nan jijman avèk chèf fanmi peyi pèp li a, ak lidè yo. Pou ou te detwi jaden rezen an, ak piye a soti nan pòv la se nan kay ou.
3:15 Poukisa ou mete desann pèp mwen an, ak moulen moute ap fè fas yo nan pòv yo, di Seyè a, Bondye ki gen tout pouvwa?
3:16 Seyè a di: Paske pitit fi yo sou mòn Siyon an yo te leve, y 'al ak kou pwolonje ak kliyotan je, paske yo te kontinye sou, mache brwiyaman ak avanse ak yon Stride ponpye,
3:17 Seyè a pral fè tèt yo nan pitit fi Siyon chòv, epi Senyè a ap dezabiye yo nan kadna yo nan cheve nan tèt yo.
3:18 Jou sa, Seyè a pral pran soulye dekoratif yo,
3:19 ak lalin yo ti kras yo ak yon chenn, ak kolye yo ak braslè, ak chapo yo,
3:20 ak refize pote bijou yo pou cheve nan tèt yo, ak anklets yo, ak manyen yo nan lami ak boutèy ti kras nan pafen, , ak orèy yo,
3:21 ak tout zanno yo, ak bijou yo pandye sou fwon yo,
3:22 ak chanjman sa yo kontinyèl nan aparans, ak jip yo kout, ak dra yo amann ak twal bwode,
3:23 ak nan retwovizè yo, ak foula, ak riban, ak rad rar yo.
3:24 Apre sa, nan plas yon parfen dous, pral gen fetidite. Apre sa, nan plas yon senti, pral gen yon kòd. Ak nan plas nan cheve élégance, pral gen kalvisi. Apre sa, nan plas yon kòsaj, pral gen rad sak.
3:25 Menm jan an tou, moun ki pi bèl ou pral mouri nan batay la, ak tout se vanyan gason ou pral tonbe nan batay.
3:26 Ak pòtay li pral gen gwo lapenn ak kriye. Apre sa, li pral chita sou tè a, dezè.

Ezayi 4

4:1 Apre sa, sèt fanm pral kouri dèyè yon sèl gason, Lè jou sa, di, "Nou pral manje pen nou yo ak pwòp mete rad pwòp nou, sèlman kite nou dwe rele pa non ou, konsa tankou yo pran wont nou an. "
4:2 Jou sa, plantules a, Seyè a ap gen mayifisans ak tout bèl pouvwa, ak fwi ki sou latè a pral anpil-estime ak yon sous kè kontan bay moun ki pral yo te sove nan peyi Izrayèl.
4:3 Epi se pral: tout moun ki ki rete dèyè sou mòn Siyon an, epi ki moun ki rete nan lavil Jerizalèm, Bondye va rele apa pou Bondye, tout moun yo te ekri nan lavi nan lavil Jerizalèm.
4:4 Lè sa a, Seyè a pral mwen lave lwen kras nan nan pitit fi Siyon, epi yo pral mwen lave lwen san an nan lavil Jerizalèm nan mitan li yo, pa vle di nan yon lespri jijman ak yon lespri nan devosyon entans.
4:5 Seyè a pral kreye, sou tout kote nan mòn Siyon ak tout kote li yo rele sou, yon gwo nwaj pa jou ak yon lafimen ak bèl kay ki chabon dife tou limen nan mitan lannwit. Pou pwoteksyon yo pral sou tout tout bèl pouvwa.
4:6 Epi pral gen yon kay pou lonbraj soti nan chalè a nan lajounen, ak pou sekirite, ak pou pwoteksyon kont van tanpèt la ak pou soti nan lapli.

Ezayi 5

5:1 M'ap chante renmen anpil m 'kantik nan kouzen patènèl mwen, sou jaden rezen an. Yo te fè yon jaden rezen ki te fè pou mennaj mwen, nan kòn an nan pitit gason an nan lwil oliv.
5:2 Apre sa, li gwo ranpa l 'nan, epi li pran wòch yo soti nan li, epi li plante l 'ak pye rezen yo pi byen, epi li bati yon gwo fò won nan mitan an nan li, epi li mete kanpe yon basen rezen nan li. Apre sa, li espere li yo pwodwi rezen, men li pwodwi pye rezen sovaj.
5:3 Koulye a, lè sa a,, moun lavil Jerizalèm ak moun peyi Jida: jij ant mwen menm jaden rezen m 'ak.
5:4 Ki sa ki plis mwen ta dwe te fè pou jaden rezen mwen pou m 'pa t' fè pou li? Èske mwen ta dwe pa gen espere li yo pwodwi rezen, menm si li pwodui pye rezen sovaj?
5:5 Epi, koulye a, Mwen pral revele ou sa m 'pral fè jaden rezen mwen an. Mwen pral pran kloti li yo, epi li pral piye. Mwen pral rale desann miray li yo, epi yo pral pilonnen anba pye li.
5:6 Apre sa, mwen pral fè li fini. Li pa pral dwe koupe, epi li pa pral fouye. Apre sa, plen pikan ak raje pral leve. Apre sa, mwen bay lòd nwaj yo pa yon sèl lapli tonbe sou li.
5:7 Pou jaden rezen Seyè a gen tout pouvwa a pèp Izrayèl la. Nonm lan peyi Jida se plantules délisyeu l '. Apre sa, mwen espere ke li ta fè jijman, li wè mechanste, e ke li ta fè jistis, li wè yon eskandal.
5:8 Malè bay ou ki rantre nan kay an kay, epi ki moun ki konbine jaden nan jaden, jouk yo rive nan limit yo nan plas la! ou gen entansyon viv pou kont li nan mitan an nan tè a?
5:9 Se bagay konsa ki nan zòrèy mwen, sa Seyè ki gen tout pouvwa. Sinon, anpil kay, gran anpil ak gwo bèl, pral tounen savann, san yo pa yon abitan.
5:10 Lè sa a, dis kawo tè nan jaden rezen yo pral pwodwi yon ti veso plen diven, ak trant mezi grenn yo pral pwodwi senk mezi grenn jaden.
5:11 Malè bay ou k'ap leve nan maten an yo pouswiv bwè, , se bwè menm jouk aswè, konsa tankou yo dwe anflame ak diven.
5:12 Gita ak bandjo ak tanbouren ak fif, osi byen ke diven, se nan lòt gwo jou fèt ou. Men, ou pa respekte travay la nan Seyè a, ni ou konsidere travay yo nan men l '.
5:13 Poutèt sa, pèp mwen an yo te dirije lwen kòm prizonye, paske yo pa t 'gen konesans, pou mete grannèg yo te pase lwen grangou, ak foul moun yo te fin cheche nèt sou swaf dlo.
5:14 Pou rezon sa a, Lanfè te elaji nanm li yo, e li te louvri bouch li san yo pa nenpòt limit. Ak moun yo fò yo, ak moun ki yo, ak moun yo tout bagay mache byen ak bèl pouvwa yo ap desann nan li.
5:15 Epi yo pral nonm nan lafliksyon kouraj, epi yo pral nonm pral imilye, ak je yo nan leve a ap gen pou vin plat.
5:16 Seyè ki gen tout pouvwa k'ap dominen sou jijman, epi yo pral Bondye a apa pou Bondye yon Bondye apa nan jistis.
5:17 Apre sa, ti mouton yo ap patiraj yo nan lòd apwopriye, ak arive nouvo yo pral manje nan dezè a tounen tè ​​fètil.
5:18 Malè bay ou ki pwoche mal avèk kòd a vo anyen, epi ki moun ki trase peche tankou si ak kòd la nan yon kabwa,
5:19 ak ki di: "Se pou l 'prese, epi kite travay li rive pi vit, pou nou kapab wè li. Se pou plan an nan yon Bondye apa pèp Izrayèl la apwòch ak rive, pou nou ka konnen li. "
5:20 Malè bay ou ki rele sa ki mal bon, ak bon sa ki mal; ki ranplasan fènwa se limyè, ak limyè pou fènwa; ki echanj anmè kou fièl pou dous, ak dous pou anmè kou fièl!
5:21 Malè bay ou ki gen lespri nan pwòp je ou, ak moun lespri nan je pwòp ou a!
5:22 Malè bay ou ki pwisan nan diven bwè, ki se vanyan gason nan contriving annivreman!
5:23 Pou ou jistifye yon nonm ki enpyete nan an echanj pou koruptyon, epi ou pran tout pote ale jistis la nan yon nonm jis nan men l '.
5:24 Poutèt sa, kòm lang lan nan dife l'ap detwi tout pay, ak jan chalè a nan yon flanm dife boule li konplètman, se konsa yo pral rasin yo vin tankou tizan lumineux, ki fè yo pral bransh yo moute tankou pousyè. Pou yo te jete sou kote lalwa a, Seyè ki gen tout pouvwa, e yo te joure elokans nan ki apa a bay pèp Izrayèl.
5:25 Pou rezon sa a, te kòlè a, Seyè a te move sou pèp li, e li te pwolonje men l 'sou yo, e li te bat yo. Ak mòn yo te detounen. Apre sa, vyann bèt yo te vin tankou yon pil fatra nan mitan an nan lari yo. Apre yo tout sa a, kòlè l 'pa t' vire do; olye pou, men l 'te toujou pwolonje.
5:26 L'ap leve yon siy lòt nasyon byen lwen, epi li pral siflèt yo soti toupatou sou latè. Epi gade, yo pral prese pou pi devan vit vit.
5:27 Pa gen okenn yon sèl fèb oswa difikilte nan mitan yo. Yo pa yo ap vin soule, epi yo pa pral dòmi. Ni yo pral senti a nan ren yo kase, ni lasèt yo nan bòt yo gen pou kase ren.
5:28 flèch yo se byen file, ak tout banza yo se chik. sabo yo nan chwal yo yo tankou wòch, ak wou yo se tankou fòs la nan yon tanpèt.
5:29 Sòlda yo, se tankou lyon an; yo pral gwonde tankou lyon. Yo pral tou de gwonde ak sezi bèt yo. Apre sa, yo pral vlope tèt yo bò kote l ', epi pral gen pa gen yon sèl ki moun ki ka sove li.
5:30 Jou sa a,, yo pral fè yon bri sou li, tankou son an nan lanmè a. Nou pral kontanple nan direksyon peyi a, li wè, fènwa a nan tribilasyon an, e li te menm limyè a te tou nwa pa tenèb li yo.

Ezayi 6

6:1 Nan ane a nan ki wa Ozyas mouri, Mwen te wè Seyè a chita sou yon gwo fotèy, Sublime ak tout bagay mache byen, ak tou sa ki te anba l 'plen tout tanp lan.
6:2 Klere kou flanm dife yo te kanpe pi wo a fòtèy la. Te gen sis zèl, ak lòt la te gen sis zèl: ak de yo te kouvri figi l ', ak ak de yo te kouvri pye l ', ak ak de yo te vole.
6:3 Apre sa, yo te t'ap rele byen fò soti nan youn ak lòt, yo t'ap di konsa: "Sentespri, apa pou Bondye, apa pou Bondye se Seyè a, Bondye ki gen tout pouvwa! Tout sou latè yo rekonèt gwo pouvwa li!"
6:4 Apre sa, lento ki anwo gon yo te souke lè bèt vivan nan yon sèl la rele. Apre sa, kay la te plen ak lafimen.
6:5 Apre sa, mwen te di: "Malè m '! Mwen te rete an silans. Se mwen menm yon nonm ki gen bouch sal, ak mwen ap viv nan mitan an nan yon moun ki gen move bouch, epi mwen te wè ak je m 'wa a, Seyè ki gen tout pouvwa!"
6:6 Ak youn nan klere kou flanm dife yo te pran vòl nan m ', Se nan men l 'te yon chabon boule, ki li te pran ak pinsèt nan lotèl la.
6:7 Apre sa, li manyen bouch mwen, Li di, "Gade, sa a te kole sou po bouch ou, ak pou mechanste nou pral wete, epi yo pral peche nou an dwe geri. "
6:8 Apre sa, mwen tande vwa Seyè a, di: "-Kilès Mwen ta voye?"Ak, "Ki moun ki asepte ale pou nou?"Apre sa, mwen te di: "Men mwen. Kite m '. "
6:9 Li di: "-Soti! W'a di pèp sa a: 'Lè ou koute, ou pral tande epi yo pa konprann. Men, lè ou wè yon vizyon, ou pa pral konprann.
6:10 Avèg kè a nan pèp sa a. Fè zòrèy yo lou ak fèmen je yo, pou yo wè ak je yo, ak tande nan zòrèy yo, ak konprann ak lespri yo, yo epi yo dwe konvèti, ak Lè sa a mwen ta geri yo. "
6:11 Apre sa, mwen te di, "Pou konbyen tan, Seyè?"Epi li te di, "Jiska lavil yo yo vid, san yo pa yon abitan, ak kay yo se san yo pa yon nonm, epi yo pral peyi a va rete dèyè, dezè. "
6:12 Paske, Seyè a pral pran mesye yo byen lwen, epi li ki moun ki pral yo te kite dèyè yo pral miltipliye nan mitan an nan tè a.
6:13 men, toujou, pral gen yon dim nan vant li, epi li pral konvèti, epi li pral dwe mete yo sou ekspozisyon, tankou yon pyebwa bwadchenn ak renmen yon pye chenn ki fin branch li yo. Ak sa ki pral rete kanpe nan vant li pral gen yon pitit pitit ki apa pou.

Ezayi 7

7:1 Apre sa, li te rive nan jou yo nan Akaz, , pitit gason Jotam, pitit pitit gason Ozyas nan, wa peyi Jida, ki Rezin, wa peyi Siri, ak Peka, pitit Remalya a, , wa peyi Izrayèl, monte nan lavil Jerizalèm pou pare pou batay kont li. Men, yo pa t 'kapab defèt li.
7:2 Apre sa, yo rapòte bay fanmi David la, di: "Peyi Siri gen retire vle di moun Efrayim." Epi kè l 'te souke, ak kè a nan pèp li a, menm jan pyebwa nan gwo rak la yo deplase pa fè fas a van an.
7:3 Seyè a di jwenn Ezayi: Ale soti al kontre Akaz, ou menm ak pitit gason ou lan, Jachoub, ki moun ki te kite dèyè, nan fen a nan akduk a, nan pisin lan anwo, sou wout la nan jaden lesivyèz nan.
7:4 W'a di l ': "Al gade nan li ke ou se an silans. Nou pa bezwen pè. Nou pa gen anyen pè nan kè ou sou de ke yo nan Apiye sa yo, prèske extend, ki se kòlè Bondye a kòlè a nan Rezin, , wa peyi Siri, ak nan pitit Remalya a. "
7:5 Pou peyi Siri te eskize yon plan kont ou, ak sa ki mal la nan branch fanmi Efrayim ak pitit Remalya a, di:
7:6 "Se pou nou moute nan peyi Jida, ak brase l 'kanpe, ak lans l 'ale pou tèt nou, ak nonmen, pitit gason Tabeel tankou yon wa nan mitan li yo. "
7:7 Men sa Seyè sèl Mèt la: Se pa li menm kanpe, ak sa a pa dwe.
7:8 Pou tèt la nan peyi Siri a se lavil Damas, ak tèt la nan lavil Damas se Rezin; e nan lespas de swasant-senk ane nan kounye a, Efrayim pral sispann yo dwe yon pèp ki.
7:9 Pou tèt Efrayim Se lavil Samari, ak tèt la nan lavil Samari se pitit Remalya a. Si ou pa pral kwè, ou pa pral kontinye.
7:10 ¶ Seyè a pale plis yo Akaz, di:
7:11 Mande pou yon siy pou tèt ou nan men Senyè a, Bondye nou, soti nan fon lanmè ki anba, jouk yo rive nan mòn yo pi wo a.
7:12 Lè wa Akaz te di, "Mwen pa pral mande, paske mwen p'ap seye sonde Mèt la. "
7:13 Li di: "Lè sa a koute, Nou menm, David. Èske li tankou yon bagay ti pou ou pou w moun pwoblèm, ke ou dwe tou pwoblèm Bondye mwen?
7:14 Pou rezon sa a, Seyè a menm ki pral ba yo dwa nou yon siy. Gade, yon jenn fi pral vin ansent, epi li pral bay nesans rive nan yon pitit gason, epi yo pral non l 'dwe rele Emannwèl.
7:15 Li pral manje bè ak siwo myèl, se konsa ke li ka konnen yo rejte sa ki mal ak yo chwazi bon.
7:16 Men, menm anvan menm yo ti gason an konnen yo refize sa ki mal ak yo chwazi bon, pral peyi a ke ou rayi dwe abandone pa fè fas a de wa li.
7:17 Seyè a ap mennen sou ou, yo ak sou pèp ou a, yo ak sou moun branch fanmi ou yo, jou tankou pa te fèt depi jou yo nan separasyon an nan Efrayim nan men Jida pa wa peyi Lasiri a.
7:18 Lè sa a va parèt nan jou sa a: Seyè a pral rele pou vole a, ki se nan pati pyès sa yo pi lwen sou larivyè ki nan peyi Lejip, ak pou desen an, ki se nan peyi Lasiri.
7:19 Apre sa, yo ap rive, epi yo tout pral rès nan toran yo nan fon yo, ak nan twou yo nan wòch yo, ak nan tout lyann, ak nan tout ouvèti.
7:20 Jou sa, Seyè a pral koupe tout cheve ak yon razwa yo menm ki anplwaye pa moun ki lòtbò rivyè a, pa wa peyi Lasiri a, soti nan tèt la nan cheve yo nan pye yo, ak bab nan tout antye.
7:21 Lè sa a va parèt nan jou sa a: , gason an va ogmante yon bèf nan mitan bèf, ak de mouton,
7:22 ak, olye pou yo yon abondans nan lèt, li pral manje bè. Pou tout moun ki ki rete dèyè nan mitan an nan peyi a pral manje bè ak siwo myèl.
7:23 Lè sa a va parèt nan jou sa a: tout kote, kote ki te gen yon mil rezen vo yon mil pyès ajan, ap vin pikan ak pengwen.
7:24 Yo pral antre nan kote sa yo ak flèch ak banza. Plen pikan ak raje pral nan tout peyi a tout antye.
7:25 Men, jan pou tout mòn yo, ki pral fouye ak yon wou, pè pikan an nan tèt yo tounen sann pa ap apwoche sa yo kote. Epi pral gen patiraj peyi pou bèf, ak nan yon pakèt pou bèt. "

Ezayi 8

8:1 Seyè a di m ': "Pran pou tèt ou yon liv gwo, ak plim yon nonm la ekri nan li: 'Wete gate yo byen vit; piye rapidman. ' "
8:2 Apre sa, mwen rele nan tèt mwen temwen fidèl: Ouri, prèt la, ak Zakari, , pitit gason Berekya.
8:3 Apre sa, mwen ansanm ak pwofèt la, epi li vin ansent e li te bay nesans rive nan yon pitit gason. Seyè a di m ': "Rele non l ': 'Rush yo pran lwen gate yo; Prese yo dwe piye.
8:4 Paske, anvan pitit la konnen ki jan yo rele nan papa l 'ak manman l', pral fòs la nan lavil Damas ak gate yo nan lavil Samari janm wete l ', nan je wa peyi Lasiri yo. "
8:5 Seyè a pale avè m 'plis, di:
8:6 "Paske pèp sa a te jete sou kote dlo ki nan Shiloah, ki ale an silans, e li te olye pou chwazi Rezin ak pitit Remalya a,
8:7 Pou rezon sa a, wè, Seyè a ap mennen sou yo dlo ki nan yon rivyè, ki gen fòs ak abondan: wa peyi Lasiri yo ak tout richès li yo. L'ap leve nan tout sous dlo l ', epi li pral debòde tout bank l '.
8:8 Apre sa, li va pase nan peyi Jida, inondan li, epi li pral janbe lòt ak rive, menm nan kou l. Apre sa, li pral pwolonje zèl li, ranpli lajè a nan peyi nou an, O Emannwèl. "
8:9 O pèp, sanble tout, yo epi yo dwe konkeri! Tout peyi byen lwen, koute! ap vin pi fò, yo epi yo dwe konkeri! Mete sentiwon nou, yo epi yo dwe konkeri!
8:10 Antreprann yon plan, epi li pral disparue! Pale yon mo, epi li pa yo pral fè! Paske, Bondye la avèk nou.
8:11 Paske, Seyè a te di sa a fè m ', e li te enstwi sa a m 'ak yon fòs ponyèt, paske m 'soti al nan chemen an nan pèp sa a, di:
8:12 "Ou pa ta dwe di 'Li se konplo!'Pou tout ke gen moun ki sa a pale se yon konplo. Epi ou ta dwe pè oswa pè ak pè yo.
8:13 Mete Seyè ki gen tout pouvwa tèt li. Se pou l 'pè ou, ak se pou l 'gen krentif pou ou.
8:14 Se konsa, pou l 'gen yon viv apa bay ou. Men, li pral gen yon wòch nan ofans ak yon wòch nan eskandal nan de kay pèp Izrayèl, ak yon pèlen ak yon wine ak moun ki rete lavil Jerizalèm.
8:15 Ak anpil anpil nan yo ap bite, yo tonbe, epi yo pral gen pou kase ren ak konplitché e te sezi.
8:16 Mare temwayaj la, sele lalwa Moyiz la, nan mitan disip mwen. "
8:17 Apre sa, mwen pral rete tann pou Seyè a, ki moun ki te kache figi l 'soti nan kay la fanmi Jakòb, M'ap kanpe devan l '.
8:18 Gade: Mwen menm ak pitit mwen, moun Seyè a te ban m 'kòm yon siy ak yon prodij, nan peyi Izrayèl la, nan men Senyè ki gen tout pouvwa, ki abite sou mòn Siyon an.
8:19 Epi menm si yo di nou la a, "Chèche soti nan Liv Istwa pwofèt Ozayi ak divinò,"Yo ki chantèz nan enkantasyon yo, pa ta dwe pèp la chache soti nan Bondye yo, pou dedomajman pou la nan k ap viv nan, epi yo pa soti vivan nan lanmò?
8:20 Lè sa a se, Anplis, pou dedomajman pou la lalwa Moyiz la ak temwayaj la. Men, si yo pa ka pale Chekanya te di a, Lè sa a, li pa pral gen limyè a maten.
8:21 Apre sa, li pral pase pa li; li pral tonbe epi yo vin grangou. Lè l 'se grangou, li ap vin fache, epi li pral pale sa ki mal pou touye l ', li, Bondye li a, epi li pral leve tèt li anwo.
8:22 L'ap kontanple anba sou tè a, li wè: tribilasyon ak fènwa, yap divòse ak detrès, ak yon tenèb kouri dèyè. Li pa yo pral kapab vole ale nan lafliksyon li yo.

Ezayi 9

9:1 Nan tan an pi bonè, peyi Zabilon ak peyi Neftali te leve. Men, nan tan an pita, wout ki pase nan lanmè a lòt bò larivyè Jouden an, Peyi Galile moun lòt nasyon yo, te te peze desann.
9:2 Foul moun yo ki te mache nan fènwa a wè yon gwo limyè. Yon limyè leve soti vivan pou moun ki rete nan peyi ki anba lonbraj la nan lanmò.
9:3 Ou yo te ogmante nasyon an, men ou pa yo te ogmante kè kontan nan. Yo pral fè fèt devan ou, tankou moun ki kontan nan sezon rekòt la, tankou exulting la viktorye apre kaptire bèt la, lè y'ap separe gate yo.
9:4 Pou ou te t'ap fini ak jouk bèf ki te nan fado yo, yo ak sou baton an nan zepòl yo, yo ak sou baton an nan moun k'ap peze pèp yo, tankou nan jou nan peyi Madyan.
9:5 Pou chak piye vyolan ak yon dezòd, ak tout rad melanje ak san, yo pral boule epi yo ap vin gaz pou dife a.
9:6 Nou gen yon timoun ki fèt, ansanm ak nou se yon pitit gason yo bay. Epi se lidèchip mete sou zepòl li. Apre sa, y'a rele l 'ka rele: bèl bagay Konseye, vanyan sòlda Bondye, papa ki gen laj la nan lavni, Prince pou lapè.
9:7 pral wa peyi Jida l 'ap ogmante, ak pa pwal gen okenn fen nan bouch li. Li pral chita sou fotèy wa David la ak sou gouvènman l ', nan konfime yo ak ranfòse li, nan jijman ak jistis, soti nan kounye a jouk letènite. zèl an nan Seyè ki gen tout pouvwa a pral fè sa.
9:8 Seyè a voye yon mo bay Jakòb, epi li tonbe sou pèp Izrayèl.
9:9 Tout pèp la peyi Efrayim pral konnen li. Apre sa, moun ki rete nan lavil Samari pral di li, nan awogans la ak ògèy nan kè yo:
9:10 "Brik yo te tonbe, men n'a bati lòt ak wòch okib. Yo te koupe sikomò yo, men nou pral ranplase yo ak pye sèd. "
9:11 Seyè a pral leve lènmi yo nan Rezin sou li, epi li pral vire lènmi l 'nan yon dezòd:
9:12 Sòlda peyi Siri yo soti kote solèy leve a ak moun Filisti yo sou bò solèy kouche. Apre sa, yo pral devore pèp Izrayèl la ak bouch antye yo. Apre yo tout sa a, kòlè l 'pa t' vire do; olye pou, men l 'te toujou pwolonje.
9:13 Pèp la pa t 'retounen nan Sila a ki bat yo, yo pa t 'sèvi Seyè ki gen tout pouvwa.
9:14 Se konsa,, Seyè a pral dispèse, lwen pèp Izrayèl la, tèt la ak ke la, moun ki banza desann ak moun ki evit, nan yon sèl jou.
9:15 lontan-te viv la ak onorab, se li ki tèt la; ak pwofèt la ki anseye manti, se li ki ke la.
9:16 Ak moun ki twonpe pèp sa a fè lwanj, ak moun ki ap fè lwanj, yo pral kraze nèt vide atè fòs.
9:17 Pou rezon sa a, Seyè a pa pral kontan sou jèn yo. Apre sa, li pa pral pran pitye pou òfelen yo ak vèv. Pou chak se yon sèl yon Ipokrit, epi li se chak moun mechan, e li te chak bouch pale pawòl moun fou. Apre yo tout sa a, kòlè l 'pa t' vire do; olye pou, men l 'te toujou pwolonje.
9:18 Pou enpyete te limen tankou yon gwo dife: li pral devore BRIER ak pikan, epi li pral boule nan forè a dans, epi li pral mele ak lafimen an moute.
9:19 te tè a te souke pa kòlè Bondye a Seyè ki gen tout pouvwa, ak tout pèp la ap vin tankou gaz pou dife a. Yon nonm pa gen pitye frè l '.
9:20 Apre sa, li pral vire nan direksyon dwat la, epi li yo pral grangou. Apre sa, li pral manje nan direksyon bò gòch la, epi li pa pral satisfè. Chak moun pral manje vyann lan nan bra l ': Manase Efrayim, ak Efrayim Manase, epi ansanm yo pral atake peyi Jida.
9:21 Apre yo tout sa a, kòlè l 'pa t' vire do; olye pou, men l 'te toujou pwolonje.

Ezayi 10

10:1 Malè bay moun yo ki fè lwa malonèt, epi ki moun ki, lè li ap ekri, ekri enjistis:
10:2 yo nan lòd yo peze pòv yo nan jijman, ak fè vyolans sou ka a nan enb pèp mwen an, yo nan lòd ke vèv pouvwa gen bèt yo, ak yo ke yo ta ka pran tou sa on òfelen nan.
10:3 Ki sa w ap fè nan jou a nan vizit ak kalamite ki ap apwoche soti byen lwen? Ki moun ou pral kouri pou asistans? Ak ki kote ou pral kite dèyè tout bèl pouvwa pwòp ou a,
10:4 pou ke ou pa kapab bese tèt anba chenn yo, ak tonbe ak kadav nan? Konsènan tout bagay sa a, kòlè l 'pa t' vire do; olye pou, men l 'te toujou pwolonje.
10:5 Malè Lasiri! Li se baton an ak anplwaye a nan kòlè mwen an, ak endiyasyon mwen an se nan men yo.
10:6 Mwen pral voye l 'nan yon nasyon k'ap bay manti, ak mwen pral bay lòd pou l 'goumen kont moun yo nan kòlè mwen an, se konsa ke li ka pran lwen piye nan, ak lans apa bèt la, , mete l 'yo dwe pilonnen anba pye tankou labou a nan lari yo.
10:7 Men, li pa pral konsidere li yo dwe tèlman, kè l 'pa pral ta kwè li nan dwe fason sa a. Olye de sa, pral kè l 'dwe mete nan kraze ak ekstèminasyon plis pase yon nasyon kèk.
10:8 Paske li pral di:
10:9 "Eske yo pa chèf m 'tankou anpil chèf? Se pa lavil Kalno tankou lavil Kakemich, ak Amat tankou lavil Apad? Se pa lavil Samari tankou lavil Damas?
10:10 Nan fason ki menm jan ak men m 'te rive nan peyi ki sou estati zidòl ki, konsa tou li pral rive nan imaj fo yo, sa yo ki nan lavil Jerizalèm ak lavil Samari.
10:11 Èske mwen ta dwe pa aji ak lavil Jerizalèm ak imaj fo li, menm jan mwen te fè yon vizit lavil Samari ak zidòl li?"
10:12 Epi se pral: lè Seyè a ap fin fè chak nan travay li sou mòn Siyon ak nan lavil Jerizalèm, Mwen pral aji kont fwi a nan kè a leve wa Lasiri, ak kont tout bèl pouvwa a nan ògèy nan je l '.
10:13 Pou li te di: "Mwen te aji ak fòs la nan men pwòp mwen, epi mwen te konprann ak bon konprann pwòp mwen, epi mwen te retire limit yo nan moun yo, epi mwen te piye lidè yo, ak, tankou yonn avèk pouvwa, Mwen te rale desann moun k ap viv sou segondè.
10:14 E li te men m 'rive nan fòs yo ak pèp la, tankou yon nich. Apre sa,, menm jan ze yo ki te kite dèyè yo sanble, se konsa m 'sanble tout tè a. Apre sa, pa t 'gen yon moun ki demenaje ale rete yon zèl, oswa louvri yon bouch, oswa esplike yon Grounded. "
10:15 Ta dwe rach la fè lwanj tèt li sou moun ki mani li? Ou ka wè a leve tèt li sou moun ki rale li? Ki jan yo ka yon leve baton tèt li moute sou do l 'ki moun ki mani li, oswa yon anplwaye leve tèt li, menm si li se sèlman bwa?
10:16 Poutèt sa, souveren Seyè a, Seyè ki gen tout pouvwa, ap voye ba move maladi nan mitan yo menm grès li. Apre sa, ki anba enfliyans a tout bèl pouvwa li, yon jalousie boule pral raj, tankou yon dife k'ap boule.
10:17 Ak limyè pèp Izrayèl la pral tankou yon dife, ak yon Bondye apa pèp Izrayèl la pral tankou yon flanm dife. Apre sa, pikan l ', li plen pikan pral mete dife, yo manje, nan yon sèl jou.
10:18 Epi yo pral tout bèl pouvwa a nan forè l ', li ti mòn bèl l' yo pral fini, soti nan nanm nan menm nan kò fizik la. L'ap kouri lwen nan laterè.
10:19 Ak sa ki rete nan pyebwa nan gwo rak l 'la pral pou kèk, e konsa fasil konte, ke menm yon timoun ta ka ekri yo desann.
10:20 Lè sa a va parèt nan jou sa a: moun ki pa ajoute nan rete nan pèp Izrayèl, ak tout moun ki chape nan kay la fanmi Jakòb, pa pral apiye sou moun ki frape yo. Olye de sa, yo pral apiye sou Senyè a, yon Bondye apa pèp Izrayèl la, nan verite.
10:21 rès, Bondye Jakòb la, ankò mwen di ti rès ki rete, yo pral konvèti nan Bondye a vanyan sòlda.
10:22 Menm si pèp ou a, Nou menm pèp Izrayèl, se va tankou grenn sab bò lanmè a, ankò sèlman ap yon ti rès nan yo dwe konvèti. reyalizasyon nan, yo te gen pi kout, yo pral inonde ak jistis.
10:23 Paske, Seyè a, Bondye ki gen tout pouvwa, pral akonpli yon abrevyasyon ak yon reyalizasyon, nan mitan an nan tout tè a.
10:24 Pou rezon sa a, Seyè a, Bondye ki gen tout pouvwa, di sa a: "Pèp mwen an, ki viv Siyon: Nou pa bezwen pè Lasiri. Li pral frape ou avèk baton an, epi li pral leve baton l 'sou ou, sou wout la nan peyi Lejip.
10:25 Men apre, lè yon ti tan ak yon tan kout, pral endiyasyon m 'pral fini, ak kòlè m 'pral tounen vin jwenn mechanste yo. "
10:26 Seyè ki gen tout pouvwa pral leve yon fwèt sou li, tankou bat la peyi Madyan yo bò gwo wòch Orèb la, epi li pral leve baton l 'lan sou lanmè a, epi li pral leve l 'atake chemen Lejip.
10:27 Lè sa a va parèt nan jou sa a: pral chay li dwe wete nan men zepòl ou, epi yo pral jouk bèf li dwe wete nan men kou ou, ak jouk bèf ki te pral dekonpoze an aparans nan lwil oliv la.
10:28 Li ap apwoche Ajat; li pral travèse nan Migwon; li pral konfye veso l 'yo lavil Mikmas.
10:29 Yo fin travèse lòt bò an prese; Lavil Geba se chèz nou an; Zanmitay te estipid; Lavil Gibeya kote Sayil kouri met deyò.
10:30 Vwazen Apre sa ak vwa ou, pitit fi lavil Galim; peye atansyon, Laishah, pòv fanm nan lavil Anatòt.
10:31 Madmena te deplase lwen; ap vin pi fò, ou moun nan lavil Gebim.
10:32 Li se toujou lajounen, se konsa kanpe nan lavil Nòb. Li pral souke men l 'sou mòn lan nan pitit fi Siyon an, ti mòn lan nan lavil Jerizalèm.
10:33 Gade, souveren Seyè ki gen tout pouvwa ap kraze boutèy la ti kras nan diven ak pè, ak leve an nan wo yo pral koupe, ak depase a ap gen pou vin plat.
10:34 Epi yo pral forè a dans dwe ranvèse ak fè. ak peyi Liban, ak sa ki tout bagay mache byen li yo, pral tonbe.

Ezayi 11

11:1 Ak yon baton pral ale soti kite rasin lan nan Izayi, ak yon flè va moute soti nan rasin li.
11:2 Apre sa, Lespri Senyè a pral sou li rès: Lespri Bondye a nan bon konprann ak konpreyansyon, Lespri Bondye a nan konsèy ak determinasyon, Lespri Bondye a nan konesans ak pyete.
11:3 Apre sa, li pral plen ak Lespri Bondye a nan gen krentif pou Seyè a. Li pa pral jije dapre devan je a nan je yo, ni reprimande dapre odyans lan nan zòrèy yo.
11:4 Olye de sa, li pral jije pòv malere yo anba jistis, epi li pral reprimande dou ki sou latè a ak etidye ekite Règleman. Apre sa, li pral frape tè a avèk baton an nan bouch li, epi li pral touye enpyete a ak Lespri Bondye a nan bouch li.
11:5 Ak jistis yo pral senti a nan ren l '. Ak lafwa yo pral senti vanyan sòlda a nan bò kote l '.
11:6 Bèt nan bwa pral rete viv ansanm ak ti mouton an; ak leyopa a ap kouche menm kote ak jenn ti kabrit la; estati ti towo bèf la ak lyon an ak mouton yo ap rete ansanm; ak yon ti gason ti kras ap mete yo.
11:7 Estati ti towo bèf la ak lous la pral manje ansanm; jèn yo ap rès ansanm. Ak lyon an pral manje zèb tankou bèf nan.
11:8 Ak yon tibebe bay tete pral jwe pi wo a Tangier a nan ASP a. Epi yon timoun ki te sevre volonte mete men l 'nan gwo twou a nan koulèv la wa.
11:9 Yo pa ap mal, epi yo pa pral touye, sou tout mòn ki apa pou mwen an. Pou te tè a te plen ak konesans Seyè a, tankou dlo a kouvri lanmè a.
11:10 Jou sa, rasin lan nan Izayi, ki kanpe kòm yon siy nan mitan pèp la, menm moun lòt nasyon yo va mande yo, ak kavo l 'la pral bèl pouvwa.
11:11 Lè sa a va parèt nan jou sa a: Seyè a pral voye men l 'yon dezyèm fwa yo pran posesyon ti rès ki rete nan pèp li a ki pral kite dèyè: soti peyi Lasiri, ak pou soti nan peyi Lejip, ak pou soti nan zòn lavil Patwòs, ak pou soti nan peyi Letiopi, ak pou soti nan Elam, ak pou soti nan Chenea, ak pou soti nan Amat, ak pou soti nan zile yo nan lanmè a.
11:12 L'ap leve yon siy nasyon yo, epi li pral sanble tout evade pèp Izrayèl, epi li pral kolekte gaye nan peyi Jida nan kat rejyon yo nan tè a.
11:13 Epi yo pral jalouzi a nan Efrayim janm wete l ', ak lènmi peyi Jida pral peri. Efrayim pa pral yon rival li nan peyi Jida, ak nan peyi Jida pa pral goumen ak moun Efrayim.
11:14 Apre sa, yo pral vole sou zepòl yo nan moun Filisti yo nan mitan lanmè a; ansanm yo pral piye pitit gason bò solèy leve yo. Peyi Edon moun peyi Moab yo pral anba règ la nan men yo, ak moun Amon yo pral obeyi.
11:15 Seyè a ap pral devaste tout peyi lang lan nan lanmè a nan peyi Lejip. L'ap leve men l 'sou gwo larivyè Lefrat la, ak fòs la nan pouvwa Lespri li a; epi li pral frape li, nan sèt sous dlo li yo, pou yo ka travèse a li nan soulye yo.
11:16 Epi pral gen yon fason pou ti rès ki rete nan pèp mwen an, ki moun ki pral kite dèyè nan peyi Lasiri yo: menm jan te gen pou pèp Izrayèl la jou a ke li moute soti nan peyi Lejip la.

Ezayi 12

12:1 Epi w ap di nan jou sa a: "Mwen pral konfese ou, Seyè, paske ou te fache sou mwen; men li te kòlè ou te vire do, epi ou te konsole m '.
12:2 Gade, Bondye se Sovè mwen, Mwen pral aji fidèlman, epi mwen pa pral bezwen pè. Paske, Seyè a ki tout fòs mwen, pou fè lwanj mwen, e li te ki delivre m '. "
12:3 Ou pral pran dlo ak kè kontan soti nan sous dlo pete anba Sovè a.
12:4 Epi w ap di nan jou sa a: "Konfese Seyè a, ak envoke non l '! Asire plan l 'li te ye nan mitan pèp yo! Sonje ke non li se tout bagay mache byen!
12:5 Chante bay Seyè a, paske li te aji mayifik! Anonse li nan lemonn antye!
12:6 Kontan epi bay fè lwanj, O kay sou mòn Siyon! Pou Great Youn nan, yon Bondye apa pèp Izrayèl la, se nan mitan nou!"

Ezayi 13

13:1 chay la nan lavil Babilòn bay Ezayi, pitit Amòz la, wè.
13:2 Plis pase mòn lan nyaje leve yon siy! Leve vwa a, leve men nan, epi kite chèf yo antre nan pòtay yo, yo!
13:3 Nan kòlè mwen, Mwen te mande yo menm mete apa mwen, ak Mwen te rele yo menm fò m ', moun ki kontan nan tout bèl pouvwa m '.
13:4 Sou mòn yo, gen vwa a nan yon foul moun, tankou si nan yon moun anpil, yon vwa ak son an nan wa, lòt nasyon sanble. Paske Seyè ki gen tout pouvwa te ban lòd sa a bay sòlda nan lagè,
13:5 bay moun yo ki yo rive soti nan yon byen lwen peyi, soti nan mòn yo nan syèl la. Se Seyè a ak enstriman mizik yo nan kòlè li, se konsa ke li kapab pote wine a tout tè a.
13:6 jemi awotvwa! Pou yon jou a, Seyè a ap pwoche! Li pral rive tankou yon devastasyon nan men Senyè a.
13:7 Paske nan li, chak men pral fail, ak tout kè nan kè yon nonm pral gaspiye lwen yo epi yo dwe kraze.
13:8 Writhing ak doulè pral sezi yo. Yo pral nan doulè, tankou yon fanm ki gen tranche. Chak moun ap parèt estipid yon frè parèy li. figi yo pral tankou ap fè fas ki te boule.
13:9 Gade, jou a nan apwòch yo Seyè: yon jou mechan, plen ak endiyasyon ak kòlè ak kòlè, ki pral mete sou latè nan solitid ak kraze moun k'ap fè peche yo soti nan li.
13:10 Grenn zetwal nan syèl la, nan bèl yo, pa pral montre limyè yo. solèy la p'ap kache nan k ap monte li yo, ak lalin lan pa pral klere nan klète li.
13:11 Apre sa, mwen pral aji kont mal yo nan mond lan, ak kont enpyete a pou peche yo. M'ap fè lògèy moun vire do la sispann, M'ap pote desann awogans a nan fò a.
13:12 Yon nonm ap gen plis valè pase lò, ak limanite ap vin tankou bon lò rafine.
13:13 Pou rezon sa a, Mwen pral brase moute syèl la, epi yo pral latè pral te deplase soti nan plas li, paske yo te kòlè Bondye a, Seyè ki gen tout pouvwa, paske yo te jou a nan kòlè kòlè l '.
13:14 Apre sa, yo pral tankou yon DOE sove ale, oswa tankou mouton; epi pral gen pa gen yon sèl ki moun ki ka ranmase yo ansanm. Chak moun ap ale nan moun ki pwòp tèt li, ak tout youn ap kouri nan peyi l '.
13:15 Tout moun ki yo jwenn pral mouri, ak tout moun ki yo kenbe inyorans pral mouri nan batay la.
13:16 ti bebe yo pral kraze nèt vide atè fòs devan je yo. kay yo pral piye, yo ansanm ak madanm yo pral vyole.
13:17 Gade, Mwen pral brase moute Medi yo kont yo. Yo pa ap chèche ajan, ni dezi lò.
13:18 Olye de sa, ak flèch yo, yo pral mete timoun yo nan lanmò, epi yo pral pran pa gen okenn pitye pou bay tete fanm, ak je yo, yo pa gen pitye pitit yo.
13:19 Lè sa a, lavil Babilòn, yon sèl nan bèl pouvwa nan mitan peyi, ki fyète pi popilè nan Babilòn yo, pral detwi, menm jan Seyè a disparèt lavil Sodòm ak Gomò.
13:20 Li pa pral rete, menm jiska lafen, epi li pa pral retabli, menm de pitit an pitit. Arab la pa pral plante tant li la, ni pral gadò mouton yo pran rès gen.
13:21 Olye de sa, bèt nan bwa pral pran repo gen, ak kay yo pral plen ak sèpan, ak otrich pral viv la, ak sa yo pwal sou tout kò pral kwasans sou gen.
13:22 Apre sa, chwèt yo yo fov pral reponn youn ak lòt gen, nan bilding li yo, ak Sirèn yo nan tanp li yo nan plezi.

Ezayi 14

14:1 Lè a ap pwoche, ak jou li pa pral pwolonje. Paske, Seyè a pral pran pitye pou Jakòb, epi li ap toujou chwazi nan pèp Izrayèl la, epi li pral lakòz yo pran yon ti repo sou tè pwòp yo. Epi yo pral rive nan nouvo gen pou jwenn yo, epi li pral konfòme yo ak kay Jakòb la.
14:2 Pèp la pral pran yo, ak mennen yo nan plas yo. Moun de branch fanmi pèp Izrayèl la pral posede yo, nan peyi Seyè a, kòm gason ak fanm k'ap sèvi. Apre sa, yo pral pran prizonye moun ki te fè anpil prizonye. Apre sa, yo pral soumètr lènmi yo.
14:3 Lè sa a va parèt nan jou sa a: lè Bondye pral ban nou rès soti nan travay ou, ak pou soti nan opresyon ou, ak pou soti nan esklavaj la difisil anba ki ou te sèvi anvan,
14:4 ou pral aksepte parabòl sa a kont wa Babilòn lan, epi ou pral di: "Kouman se li ki te maltrete nou an disparèt, ansanm ak peye lajan taks l '?
14:5 Senyè a kraze anplwaye a nan enpyete a, baton an nan dèspot,
14:6 ki te frape pèp la nan kòlè ak yon blesi iremedyabl, ki subiuge nasyon yo nan kòlè, ki pèsekite ak mechanste.
14:7 Te tout tè a vin trankil ak toujou; li te gladdened e li te kontan.
14:8 konifèr yo, twò, te kontan sou ou, ak pye sèd peyi Liban, di: 'Depi ou te mouri, pa gen yon sèl moute ki ta koupe nou desann.
14:9 Lanfè anba a te moute tèt al kontre ou nan avènement ou; li te leve gran yo pou ou. Tout chèf ki sou latè a yo te augmenté chita nan fotèy yo, tout chèf yo nan mitan lòt nasyon yo. "
14:10 Tout moun ap reponn epi yo pral di nou la a: "Koulye a, w ap blese, menm jan nou te; ou te vin tounen tankou nou.
14:11 te awogans ou te trennen desann nan lanfè. te kò ou tonbe mouri. papiyon yo pral epapiye anba ou, ak vè yo pral kouvri ou.
14:12 Kouman se li ke ou te tonbe sot nan syèl, O Lisifè, ki te itilize ap monte tankou solèy la? Kouman se li ke ou te tonbe sou tè a, nou menm ki blese pèp yo?
14:13 Epi ou di nan kè ou: 'Mwen ap monte moute nan syèl la. Mwen pral mete fotèy mwen pi wo pase zetwal Bondye yo. Mwen pral tron ​​sou mòn Kontra a, sou pati nan zòn nò yo.
14:14 Mwen pral moute pi wo a tèt yo nan nyaj yo. M'ap tankou anwo nan syèl la '.
14:15 Men se vre wi:, ou pral trennen desann nan lanfè, nan fon lanmè yo nan twou san fon an.
14:16 Moun ki wè ou, pral panche nan direksyon ou, epi yo pral kontanple sou nou, di: 'Te kapab sa a pou moun ki t detounen tè ​​a, ki t'ap tranble anba pye peyi,
14:17 ki te fè mond lan nan yon dezè ak detwi tout lavil yo, ki pa ta menm louvri yon prizon pou prizonye l '?'"
14:18 Tout moun ki sou nasyon yo nan tout mond la tout antye te mouri nan tout bèl pouvwa, chak moun nan fanmi li.
14:19 Men, ou yo te rejte soti nan kavo ou, tankou yon plant initil polye, epi ou yo te mare moute ak tout moun ki te mouri nan lagè yo, epi ki moun ki desann nan fon an nan twou san fon an, tankou yon kadav pouri.
14:20 Ou pa pral asosye ak yo, menm nan kavo a. Pou ou te fini ak peyi pwòp ou a; ou te touye pèp pwòp ou a. pitit pitit la nan yo menm ki mechan pa pral rele sou pou letènite.
14:21 Prepare pitit gason l 'pou touye a, dapre mechanste zansèt yo. Yo pa pral leve, ni eritye tè a, ni ranpli fè fas a mond lan ak lavil.
14:22 Men, m'ap leve dèyè yo, sa Seyè ki gen tout pouvwa. Apre sa, mwen pral peri non an nan lavil Babilòn ak sold li yo: tou de plant la ak liye li yo, di Seyè a.
14:23 Apre sa, mwen ap pran li kòm yon posesyon pou Lerison an, ak marekaj nan dlo. Apre sa, mwen pral bale li soti ak mete l 'ale avèk yon bwòs, sa Seyè ki gen tout pouvwa.
14:24 Seyè ki gen tout pouvwa te fè sèman, di: Se vre wi, menm jan mwen konsidere li, se sa k'ap rive, ak nan fason ki menm jan mwen te trase l 'nan lide m',
14:25 se konsa li rive. Se konsa, pou m 'kraze peyi Lasiri a nan peyi mwen an, M'ap va mache l 'sou mòn mwen, epi yo pral jouk bèf janm wete l 'nan men yo, epi yo pral chay li ka retire yo nan zepòl yo.
14:26 Sa a se plan an pou m 'te deside, konsènan tout tè a, ak sa a se men nan ki se pwolonje sou tout nasyon yo.
14:27 Paske Seyè ki gen tout pouvwa te dekrete li, epi ki moun ki kapab febli li? Epi se men l 'pwolonje, se konsa ki moun ki ka evite li?
14:28 Nan ane a nan ki wa Akaz te mouri, te chay sa a bay:
14:29 Ou pa ta dwe kontan, tout sa ou a Filisti, ki te baton an nan moun ki ba ou kou sa te kraze. Pou soti nan rasin lan nan sèpan an pral ale yon koulèv wa, ak pou pitit pitit li yo pral vale sa ki ta vole.
14:30 Epi yo pral premye pitit pòv yo dwe tanmen, ak pòv la pral rès nan toujou kenbe pawòl. Apre sa, mwen pral lakòz rasin ou a pase ale nan grangou, M'ap touye l 'rès ou.
14:31 jemi, OSWA pòtay! rele, O Lekòl la! Tout moun nan peyi Filisti te bese. Pou yon lafimen ap rive soti nan nò a, epi pa gen okenn yon sèl ki moun ki pral chape lame li a.
14:32 Ak sa ki pral repons lan nan nouvèl sa a nan mitan lòt nasyon yo? Li pral, Senyè a te etabli Siyon, e ke malere ki nan peyi l 'yo va espere nan li.

Ezayi 15

15:1 Chay la peyi Moab. Paske lavil A Moab ki te detwi nan mitan lannwit, li se nèt silans. Paske miray ranpa a nan peyi Moab te detwi nan mitan lannwit, li se nèt silans.
15:2 Te nan kay la moute ak Dibon ak wotè yo, nan gwo lapenn sou Nebo ak lavil Medeba. Moab te chante chante ki tris. Li pral fè kalvisi sou tout tèt yo, ak tout bab pral raze.
15:3 Nan krwaze semen yo, yo te tou vlope nan rad sak. Sou twa yo ak nan lari yo, tout moun desann, rèl, kriye.
15:4 Lavil Esbon pral kriye soti ak Elealè. te vwa yo te tande osi lwen ke lavil Jakaz. Plis pase sa a, mesye yo byen ekipe peyi Moab jemi; chak nanm pral jemi tèt li.
15:5 Kè m 'ap kriye soti nan peyi Moab; ba li yo pral rele jouk yo rive nan Zoa, tankou yon ti towo bèf twa-zan. Yo pral moute kriye, pa fason pou moute nan Luhith. Apre sa, sou wout la nan lavil Owonayim, yo pral leve yon rèl nan rpantir.
15:6 Pou dlo ki nan Nimrim pral tounen yon dezè, paske plant yo te cheche, e li te plantules la echwe, e li te tout vejetasyon an te pase lwen.
15:7 Sa a se nan akò ak grandè a travay yo ap fè ak nan vizit yo. Yo pral mennen yo nan torrent a nan sikren yo.
15:8 Pou gen yon eskandal sikile bò fwontyè peyi Moab la; li plenn jouk yo rive nan Eglaim, ak rimè li yo menm nan sous la nan Elim.
15:9 Paske dlo ki nan lavil Dibon yo te plen ak san, Mwen pral mete menm plis sou Dibon: moun ki soti nan peyi Moab ki kouri lyon an, ak sivivan ki sou latè a.

Ezayi 16

16:1 Seyè, voye ti Mouton an, Pouvwa a nan tè a, soti nan wòch la nan dezè a nan mòn yo nan pitit fi Siyon an.
16:2 Epi se pral: tankou yon zwazo sove ale, ak renmen waziyon vole soti nan nich la, se konsa yo pral fanm peyi Moab fèt nan pasaj la nan larivyè Anon.
16:3 Fòm yon plan. Rele yon konsèy. Se pou lonbraj ou gen kòm si li te lannwit, menm nan mitan jounen. Kache evade yo, epi yo pa trayi mache pwomennen san rete yo.
16:4 evade m 'yo va viv avèk ou. Vin yon kote ki kache, moun peyi Moab, soti nan fè fas a touye a. Pou pousyè tè a se nan fen li yo; te youn nan mizerab te boule. Se pou moun ki pilonnen anba pye tè a te echwe.
16:5 Epi yo pral yon gwo fotèy dwe prepare nan gen pitye, Si yon moun chita sou li nan verite, nan Tant Randevou a, David, jije ak k ap chèche jijman, epi byen vit ranbouse ki sa ki jis.
16:6 Nou te tande pale de fyète peyi Moab; se li ki trè fyè. fyète li ak awogans l ', li lè li ankòlè se pi plis pase fòs li.
16:7 Pou rezon sa a, Moab pral jemi Moab; chak moun ap jemi. Pale nan blesi yo nan moun ki rejwi sou miray ranpa yo brik.
16:8 Pou tout savann pou bèt yo nan lavil Esbon yo dezète, ak chèf moun lòt nasyon yo te koupe jaden rezen an nan Sibma. pye rezen li yo te rive menm nan Jazè. Yo te kouri moute kouri desann nan dezè a. plant li yo te abandone. Yo te janbe lòt bò lanmè a.
16:9 Mwen pral kriye ak dlo nan je yo nan Jazè sou sa a, jaden rezen an nan Sibma. Mwen pral Boure ou ak dlo nan je m ', Lavil Esbon Eleyale! Pou son an nan moun ki va mache te kouri sou ansyen ou yo ak sou rekòt ou.
16:10 Se konsa,, kè kontan epi yo pral rejwi dwe wete nan men Kamèl, ak pa pwal gen okenn gran rejwisans oswa rejwi nan jaden rezen yo. Se pou moun ki te abitye kraze pa pral kraze soti diven an nan basen rezen an. Mwen wete tout son an nan moun k'ap kraze.
16:11 Plis pase sa a, kè m 'ap rezone tankou yon gita pou peyi Moab, ak mwen anndan pi ke yo te pou miray ranpa a nan brik.
16:12 Epi se pral: lè li wè ke Moab te plede sou kote yo te, li pral antre nan kote ki apa pou li al lapriyè, Men, li pa pral met.
16:13 Sa a se pawòl Bondye a ki Seyè a te pale ak moun peyi Moab konsènan tan sa a.
16:14 Epi, koulye a Seyè a te di l ', di: Nan twa ane, tankou ane sa yo nan yon men anplwaye, pral tout bèl pouvwa peyi Moab la konsènan foul moun nan tout antye nan moun yo janm wete l ', ak sa ki rete dèyè yo pral piti ak fèb epi yo pa konsa anpil.

Ezayi 17

17:1 chay la nan lavil Damas. Gade, Lavil Damas pral sispann yo dwe yon vil, epi li pral tankou yon pil wòch nan wine.
17:2 Lavil yo nan wine pral rete pou bèt yo, epi yo pral pran rès gen, epi pral gen pa gen yon sèl ki moun ki ka pè yo.
17:3 Ak asistans pral sispann nan peyi Efrayim, ak Peyi Wa ki pral sispann soti Damas. Wa ki rete nan peyi Siri se va tankou bèl pouvwa a nan moun pèp Izrayèl yo, sa Seyè ki gen tout pouvwa.
17:4 Lè sa a va parèt nan jou sa a: pral bèl pouvwa a nan Jakòb dwe eklèsi, epi yo pral manje yo jwenn an nan kò l 'ap redwi.
17:5 Epi, se pral vin tankou rasanbleman an nan sezon rekòt la ki rete, ak bra l 'yo va chwazi zòrèy yo nan grenn jaden. Epi, se pral vin tankou yon rechèch pou grenn jaden nan fon an nan refayim.
17:6 Ak sa ki ki rete dèyè nan li pral tankou yon sèl gwo grap rezen, oswa tankou yon pye oliv souke ak de oswa twa oliv nan tèt la nan yon branch, oswa renmen kat oswa senk oliv nan tèt la nan yon pye bwa, Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la di.
17:7 Jou sa, , gason an va soumèt devan l 'Maker, ak je l 'ap konsidere yon Bondye apa pèp Izrayèl la.
17:8 Apre sa, li pa pral soumèt devan lotèl yo ki men l 'te fè. Apre sa, li pa pral konsidere bagay sa yo ke dwèt li te fè, Achera yo sakre ak tanp yo.
17:9 Jou sa, lavil fò l 'yo pral abandone, tankou chas-nèj yo ak jaden yo grenn jaden ki te kite dèyè l 'mete devan moun pèp Izrayèl yo, epi ou pral dezète.
17:10 Pou ou te bliye Bondye ki delivrans ou, epi ou pa gen vin chonje Helper fò ou. Poutèt sa, ou pral plante plant konfyans, men w ap plante yon grenn etranje.
17:11 Nan jou a nan plante ou, pye rezen an bwa ak pitit pitit maten ou pral fleri. te sezon rekòt la te pran jou a nan pòsyon tè, epi w ap gen gwo lapenn lou.
17:12 Malè ak foul moun yo nan anpil nasyon, tankou foul moun yo nan lanmè a Roaring! Malè dezòd la nan foul moun, tankou bri sa a nan mitan gwo dlo yo!
17:13 pèp yo ap fè yon bri, tankou bri sa a nan dlo debòde, Men, l'ap rale zòrèy li, e konsa li pral kouri byen lwen. Apre sa, li pral byen vit wete, tankou pousyè a nan mòn yo l 'mete devan van an, ak renmen yon gwo toubouyon anvan yon tanpèt.
17:14 Nan moman sa a nan aswè a, wè: pral gen yon twoub. Lè li se denmen maten byen bonè, li pa ap rete. Sa a se pòsyon ki pou moun ki te devaste nou, ak sa a se anpil nan moun ki te piye nou.

Ezayi 18

18:1 Malè nan peyi a, ki senbal zèl, ki se lwen lòt bò larivyè peyi Letiopi,
18:2 ki voye anbasadè bò lanmè ak nan bagay ki fèt an papiris pi wo a dlo a. -Soti, O rapid Angels, moun yon lòt nasyon ki te boulvèrse ak chire apa, nan yon moun ki terib, apre moun pa gen okenn lòt, moun yon lòt nasyon y'a chonje malè ak tiranize, peyi kote rivyè yo te gate.
18:3 Tout moun ki rete nan mond lan, nou menm ki rete sou tè a: lè siy ki pral yo te elve sou mòn yo, ou pral wè, epi ou pral tande eksplozyon an bay siyal la.
18:4 Paske, Seyè a di sa a fè m ': Mwen pral trankil, ak mwen pral egzamine nan plas mwen, tankou yon limyè a nan mitan jounen se klè, epi kòm yon gwo nwaj nan lawouze nan jounen an nan sezon rekòt la.
18:5 Paske, anvan sezon rekòt la, tout te florissante. Epi li pral toupatou ak yon fini premature, ak branch ti kras li yo pral koupe ak yon lam koube. Ak sa ki ki rete sou pral koupe lwen ak souke koupe.
18:6 Epi ansanm yo pral abandone tout zwazo ki nan mòn yo ak bèt nan bwa ki sou latè. Ak zwazo yo pral kontinyèlman sou yo nan sezon lete an, ak tout bèt nan bwa ki sou latè pral sezon fredi a sou yo.
18:7 Nan tan sa a, y ap fè yon kado dwe te pote bay Seyè ki gen tout pouvwa, ki sòti nan yon moun ki divize ak chire apa, ki sòti nan yon moun ki terib, apre moun te gen pa gen okenn lòt, soti nan yon nasyon y'a chonje malè, y'a chonje malè ak tiranize, peyi kote rivyè yo te pèdi tou, epi li pral pote yo ale nan plas la nan non Seyè ki gen tout pouvwa, sou mòn Siyon.

Ezayi 19

19:1 chay la nan peyi Lejip. Gade, Seyè a pral moute sou yon gwo nwaj depase, epi li pral antre nan peyi Lejip, ak imaj yo fo nan peyi Lejip la pral brannen l 'devan l', ak kè a nan peyi Lejip ap gaspiye lwen nan mitan li yo.
19:2 M'ap fè moun peyi Lejip fè li vit kont moun peyi Lejip. Apre sa, yo pral goumen: yon nonm kont frè l ', ak yon nonm kont zanmi l ', vil ak vil, wayòm kont wayòm.
19:3 Epi yo pral Lespri Bondye a nan peyi Lejip ap kase nan nwayo trè li yo. Mwen pral voye ni desann plan yo fòs. Apre sa, yo ap chèche repons soti nan imaj fo yo, ak divinò yo, ak moun ki te dirije pa move lespri, ak Liv Istwa pwofèt Ozayi yo.
19:4 Apre sa, mwen pral lage peyi Lejip nan men mèt mechan, ak yon wa fò pral domine yo, di Seyè a, Bondye ki gen tout pouvwa.
19:5 Apre sa, dlo yo nan lanmè a pral cheche, ak gwo larivyè Lefrat la ap tounen yon dezè epi sèk.
19:6 Ak rivyè yo pral fail. sous dlo yo nan bank li yo ap diminye ak cheche. pye wozo a ak jon nan ap fennen lwen.
19:7 pral kanal la nan gwo larivyè Lefrat la ap dezabiye desann nan sous li yo, ak tout bagay irige pa li pral cheche ak fennen epi yo dwe pa plis.
19:8 Ak pechè yo pral gen gwo lapenn. Tout moun ki jete yon zen nan gwo larivyè Lefrat la ap kriye. Ak moun ki jete yon nèt sou sifas la nan dlo li yo pral deperi.
19:9 Moun ki travay avèk twal fin blan, élimination ak resi tekstil amann, yo pral wont.
19:10 Ak kote irige li yo pral kòmanse febli, ak tout moun ki fè pisin yo pran pwason.
19:11 Yo se te chèf Tanis an sòt. konseye ki gen bon konprann nan farawon an te bay konsèy san konprann. Ki jan w ka di farawon an: "Se mwen menm, pitit gason wisemen, , pitit gason wa yo nan antikite?"
19:12 Ki kote yo wisemen ou an kounye a? Se pou yo anonse l 'bay ou, epi kite yo revele sa Seyè ki gen tout pouvwa gen entansyon pou peyi Lejip.
19:13 Yo se te chèf Tanis te vin tounen moun fou. Yo se te chèf Memphis te infirm. Yo te twonpe tèt nou peyi Lejip, kwen an nan pèp li a.
19:14 Senyè a melanje yon lespri vertige nan mitan li yo. Apre sa, yo te lakòz peyi Lejip yo pèdi tèt nan tout travay li yo, tankou yon moun ki sou ki glise tonbe ak vomi.
19:15 Apre sa, pa pwal gen okenn travay pou peyi Lejip ki ta pwodwi yon tèt oswa yon ke, yon moun ki banza desann oswa yon moun ki evit soti nan bese tèt.
19:16 Jou sa, Peyi Lejip ap tankou fanm, e yo pral estipid ak pè anvan prezans nan men nan souke, Seyè ki gen tout pouvwa, men nan ki li ap deplase sou yo.
19:17 Apre sa, tout peyi Jida a pral gen yon pè nan peyi Lejip. Tout moun ki panse sou li pral bezwen pè devan an nan plan an, Seyè ki gen tout pouvwa, plan an ki li te deside konsènan yo.
19:18 Jou sa, pral gen senk lavil nan peyi Lejip la ki pale lang nan peyi Kanaran, epi ki fè sèman nan non Seyè ki gen tout pouvwa. Youn pral rele Vil la nan Solèy la.
19:19 Jou sa, pral gen yon lotèl pou Seyè a nan mitan an nan peyi Lejip la ak yon moniman nan Seyè a bò kote fwontyè li yo.
19:20 Sa a va sèvi yon siy ak yon temwayaj bay Seyè ki gen tout pouvwa nan peyi Lejip la. Yo pral kriye nan pye Seyè a anvan fè fas a tribilasyon an, epi li pral voye yo yon sovè ak yon defandè ki moun ki pral libere yo.
19:21 Seyè a pral rekonèt pa peyi Lejip, Moun peyi Lejip yo ap rekonèt Seyè a nan jou sa a, epi yo pral adore l 'ak bèt pou touye ak kado. Apre sa, yo pral fè te pwomèt bay Seyè a, epi yo pral satisfè yo.
19:22 Seyè a pral frape peyi Lejip ak yon fleo, epi li pral geri yo. Apre sa, yo va tounen vin jwenn Seyè a. Apre sa, li pral placated nan direksyon yo, epi li pral geri yo.
19:23 Jou sa, pral gen yon fason soti nan peyi Lejip ak peyi Lasiri yo, Moun peyi Lasiri a pral antre nan peyi Lejip, ak moun peyi Lejip la ap kanpe la avèk peyi Lasiri yo, Moun peyi Lejip yo pral sèvi Lasiri.
19:24 Jou sa, pral Izrayèl yo te anpil twazyèm lan nan Egyptian la ak peyi Lasiri yo, yon benediksyon nan mitan an nan tè a,
19:25 ki Seyè ki gen tout pouvwa te beni, di: Lwanj pou pèp mwen an nan peyi Lejip, ak travay la nan men m 'pou peyi Lasiri yo, men pèp Izrayèl la se pòsyon tè m '.

Ezayi 20

20:1 Nan ane a nan ki Tharthan antre nan lavil Asdòd, lè Sargon, wa peyi Lasiri a, te voye l ', lè li fin al atake lavil Asdòd, li te pran l ',
20:2 nan ki menm tan, Seyè a pale nan men la nan Ezayi, pitit Amòz la, di: "-Soti, epi retire rad sak la soti nan ren ou, epi pran soulye ou a soti nan pye ou. "Apre sa, li te fè sa, pral soti toutouni, pye atè.
20:3 Seyè a di: Menm jan sèvitè m 'lan Ezayi te mache toutouni, pye atè, kòm yon siy ak kòm yon prodij nan twa ane nan peyi Lejip yo ak sou peyi Letiopi,
20:4 se konsa tou, y ap wa peyi Lasiri a fòse peyi Lejip depòte yo, ak depòte nan peyi Letiopi: jèn ak granmoun, toutouni, pye atè, ak tout dèyè yo dekouvri, Sa pral yon wont pou peyi Lejip.
20:5 Apre sa, yo pral pè, wont sou peyi Letiopi, espwa yo, ak peyi Lejip, bèl pouvwa yo.
20:6 Jou sa a,, moun ki rete nan yon zile sèten pral di: "Gade, sa a te tout espwa nou, nou kouri al kache nan yo pou èd, libere nou anba fè fas a wa peyi Lasiri a. Epi, koulye a, ki jan nou yo pral kapab yo sove?"

Ezayi 21

21:1 Chay la nan dezè a nan lanmè a. Menm jan van siklòn k'ap soufle yo apwòch soti nan Lafrik di, li ap pwoche soti nan dezè a, ki sòti nan yon peyi terib.
21:2 Yon vizyon difisil te anonse m ': , moun ki t 'kwè, li aji kenbe pwomès, epi li ki se yon dechèpiyè, li devast. monte, O Elam! Lay syèj, Yon Media! Li te fè tout lapenn li nan sispann.
21:3 Poutèt sa, te tounen pi ba mwen te plen ak doulè, e li te kè sere pran m ', tankou kè sere a nan yon fanm ki gen tranche. Mwen lage kò l 'lè m' tande sa. Mwen te detounen lè mwen te wè li.
21:4 Kè m 'cheche. fènwa a estipid m '. Babilòn, cheri mwen, te vin devni yon etonan m '.
21:5 Prepare tab la. kontanple, soti nan yon kote nan obsèvasyon, moun ki manje, yo bwè. Leve, ou lidè! Pran plak pwotèj li a!
21:6 Paske, Seyè a te di sa a fè m ': "Ale ak estasyon yon gad veye. Se pou tout moun anonse tou sa l 'pral wè. "
21:7 Apre sa, li te wè yon cha ak de kavalye, ak yon kavalye sou yon bourik, ak yon kavalye sou yon chamo. Apre sa, li konsidere kòm yo avèk dilijans, ak yon kontanple entans.
21:8 Ak yon lyon pran rele: "Se mwen menm sou gèt Seyè a, kanpe toujou pa jou. Apre sa, mwen menm ki nan estasyon m ', kanpe pandan lannwit lan.
21:9 Gade, yon nonm pwoche, yon nonm monte sou yon cha de-cheval yo. "Apre sa, li te reponn, Li di: "tonbe, tonbe se Babilòn! Apre sa, tout bondye zidòl li yo yo te kraze nan tè a!
21:10 O grenn jaden bat mwen! O pitit glasi mwen! Ki sa mwen te tande depi nan Seyè ki gen tout pouvwa, Bondye pèp Izrayèl la, Mwen te anonse nan ou. "
21:11 chay la nan Douma, rele nan pye m 'anba Seyi: "faksyonnè, Ki jan ale nwit la la? faksyonnè, Ki jan ale nwit la la?"
21:12 Faksyonnè a te di: "Maten apwòch ak nwit la la. Si w ap chèche: chache, ak konvèti, ak apwòch. "
21:13 Chay la nan peyi Arabi. Nan forè a, n'a dòmi, nan aswè a sou chemen yo nan Dedanim.
21:14 Nou tout ki rete nan peyi sid la: sou reyinyon swaf dlo nan, pote dlo; satisfè sove a avèk pen.
21:15 Pou yo sove l 'mete devan nepe, l 'mete devan yon nepe pandye sou yo, l 'mete devan yon banza Bent, l 'mete devan yon batay lapenn.
21:16 Paske, Seyè a te di sa a fè m ': "Apre yon sèl plis ane, jis tankou yon ane pou yon men anplwaye, pral tout bèl pouvwa a nan Keda janm wete l '.
21:17 Ak rès la nan foul moun yo nan banza fò soti nan branch fanmi Keda yo pral kèk, pou Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la, te di l 'li. "

Ezayi 22

22:1 Chay la nan fon an nan vizyon. Kisa sa vle di ou, Lè sa a,, ke chak nan nou gen menm moute sou twa yo?
22:2 Plen ak rimè, yon vil okipe, yon vil gwo satisfaksyon: madanm ou pa te mouri nan lagè yo, ni yo te mouri nan lagè.
22:3 Tout chèf nou te kouri met deyò ansanm, epi yo te mare nan difikilte. Tout moun ki yo te jwenn yo te nan chenn ansanm. Yo te kouri met deyò byen lwen.
22:4 Pou rezon sa a, mwen di: "Wete kò nou sou mwen. Mwen ka kriye kont kriye. Pa fè okenn tantativ konsole m ', sou dega ki fèt nan pitit fi pèp mwen an. "
22:5 Paske, men sa a se yon jou nan lanmò, ak nan pilonnen, ak nan kriye nan pye Seyè a, Bondye ki gen tout pouvwa, nan fon an nan vizyon: ekzamine miray la ak mayifisans la pi wo a mòn lan.
22:6 Elam pran flèch la ak cha a nan kavalye la; epi li wete miray la nan plak pwotèj li a.
22:7 Ak anpil fon eli ou yo pral plen ak cha lagè, ak kavalye yo ap pozisyon tèt yo nan pòtay yo, yo.
22:8 Epi yo pral kouvri peyi Jida a dwe ekspoze, ak nan jou sa a, ou pral wè zam ki te nan kay la forè.
22:9 Apre sa, ou pral wè violations nan lavil David la, pou sa yo yo te miltipliye. Men, nou menm ranmase dlo k'ap soti nan pi ba pwason-pisin nan.
22:10 Apre sa, ou te konte tout kay ki nan lavil Jerizalèm. Epi ou te rive detwi kay yo nan lòd yo fòtifye miray ranpa a nan.
22:11 Apre sa, ou te fè yon twou san fon mitan de miray pou dlo yo nan ansyen pwason-pisin nan. Men, ou pa t 'kontanplan anwo l' ki te fè li, epi ou pa gen konsidere kòm, menm nan yon distans, Maker li yo.
22:12 Jou sa a,, Seyè a, Bondye ki gen tout pouvwa, pral rele nan kriye ak dèy, nan tèt nou ak mete nan sak.
22:13 men gade: kè kontan ak kè kontan, masak la nan estati towo bèf ak kraze moun peyi belye mouton, manje a nan vyann ak bwè nan diven: "Se pou nou manje, yo bwè, paske demen n ap mouri. "
22:14 Menm lè a, vwa Senyè ki gen tout pouvwa parèt aklè nan zòrèy mwen: "Se vre wi peche sa a pa pral padone, jiskaske ou mouri,"Seyè a di, Bondye ki gen tout pouvwa.
22:15 Men mesaj Seyè a, Bondye ki gen tout pouvwa: -Soti ak antre nan l 'ki ap viv nan tant lan, Chebna, ki moun ki an chaj nan tanp lan, W'a di l ':
22:16 "Ki sa yo ou isit la, oswa ki sa ou Reklame ke yo se isit la? Pou ou te fouye yon kavo pou tèt ou isit la. Ou te konnen tout bagay fouye yon Memorial nan yon wòch, kòm yon tant nan tèt ou.
22:17 Gade, Seyè a ap lakòz ou yo dwe te pote ale, tankou yon kòk domestik, epi li pral depòte nou, tankou yon gwo rad.
22:18 Li pral kouwòn ou ak yon kouwòn nan tribilasyon. Li pral voye ou tankou yon boul nan yon peyi gran, epi Spacious. Gen ou pral mouri, epi gen cha ki gen pouvwa ou yo pral, pou li se yon wont nan kay la, Seyè ou. "
22:19 M'ap ranvwaye ou soti nan estasyon ou, M'ap dechoke ou soti nan ministè w.
22:20 Lè sa a va parèt nan jou sa a: Menm m'a rele Elyakim sèvitè m 'lan, , pitit Ilkija a.
22:21 M'ap abiye l 'ak vetman ou, ak mwen pral ranfòse l 'ak senti ou, m'a ba ou otorite ou a men l '. Apre sa, l'ap tankou yon papa ak moun ki rete lavil Jerizalèm ak nan kay la peyi Jida.
22:22 Apre sa, mwen pral mete kle a nan fanmi David la sou zepòl li. Lè l 'ouvè, pa gen moun ap fèmen. Lè l 'fèmen, pa gen moun ap louvri.
22:23 M'ap tache l 'tankou yon pikèt kwòk avè nan yon kote ki konfyans. Apre sa, li pral sou yon gwo fotèy ak tout bèl pouvwa nan kay la nan papa l '.
22:24 Apre sa, yo pral sispann sou li tout bèl pouvwa a nan kay papa l 'yo: divès kalite veso ak tout atik ti kras, soti nan bagay ki te nan bòl jouk yo rive nan chak enstriman nan mizik.
22:25 Jou sa, sa Seyè ki gen tout pouvwa, va pikèt kwòk avè a ki te tache nan yon kote ki konfyans janm wete l '. L'ap gen pou kase ren, epi li pral tonbe, epi li pral peri, ansanm ak tout sa ki te depann sou li, paske Seyè a te di l 'li.

Ezayi 23

23:1 chay la nan lavil Tir. jemi, ou bato nan lanmè a! Pou kay la, soti nan kote yo te abitye ale, te fin kraze. Soti nan peyi a Kitim nan, sa a ki te devwale bay yo.
23:2 rete an silans, ou moun ki rete nan zile a! Machann ki soti lavil Sidon, travèse sou lanmè a, te plen ou.
23:3 pitit pitit an nan larivyè Nil la se nan mitan an nan mitan gwo dlo yo. Rekòt la nan gwo larivyè Lefrat la se rekòt li. Apre sa, li te vin mache a lòt nasyon yo.
23:4 Fè wont, O lavil Sidon! Pou lanmè a pale, fòs la nan lanmè a, di: "Mwen pa te nan travay, epi mwen pa te bay nesans, epi mwen pa te leve soti vivan jenn gason, ni, mwen ankouraje devlopman nan jenn fi. "
23:5 Lè li te tande nan peyi Lejip, yo pral nan kè sere, lè yo tande peyi Tir.
23:6 Travèse sou lanmè a. jemi, ou moun ki rete nan zile a!
23:7 Èske sa se pa plas ou, ki soti nan pi bonè jou li yo te glorifye nan antikite li yo? pye l 'ap mennen l' nan yon viv byen lwen.
23:8 Ki moun ki te fè plan sa a kont lavil Tir, ki ansyen te kouwone, ki gen machann te chèf, komèsan ki gen te ilustr sou tè a?
23:9 Seyè ki gen tout pouvwa te planifye sa a, se konsa ke li ka kraze awogans a nan tout bèl pouvwa, epi yo ka pote wont nan tout ilustr ki sou latè a.
23:10 Travèse nan peyi a, ke nan yon rivyè, Nou menm nan lanmè a. Ou pa gen yon senti.
23:11 Li te pwolonje men l 'sou lanmè a. Li te moute tèt peyi. Seyè a te ban yon lòd kont Kanaran, se konsa ke li ka kraze fò li yo.
23:12 Li di: "W'a pa ogmante se konsa yo nan tout bèl pouvwa, pandan y ap andire kalomni, O jenn fi pitit fi lavil Sidon. Leve kanpe, mete vwal pou Kitim; nan kote sa a, twò, pa pwal gen okenn rès pou ou. "
23:13 Gade, peyi moun Kalde yo: pa janm anvan te gen tankou yon moun ki! Lasiri fonde li. Yo te mennen lwen moun fò li yo nan kaptivite. Yo te fouye anba kay li yo. Yo te kite l 'nan fin kraze.
23:14 jemi, ou bato nan lanmè a! Pou te fòs kouraj ou te devaste.
23:15 Lè sa a va parèt nan jou sa a: ou, menm moun lavil Tir, pral bliye pou swasanndizan, tankou jou yo nan yon sèl wa. Lè sa a,, apre swasanndizan, ap genyen, moun lavil Tir, yon bagay tankou kantik la nan yon jennès.
23:16 Pran yon enstriman akòd. Sikile nan vil la, ou jennès ki te bliye. Chante anpil kantik byen, pou nou ka vin chonje.
23:17 Lè sa a va gen apre swasanndizan: Seyè a pral vizite lavil Tir, epi li ap mennen l 'tounen nan pwofi li. Apre sa, li pral fornike ankò ak tout peyi ki sou latè a sou figi a nan tè a.
23:18 Ak biznis li yo ak pwofi li yo pral sanktifye bay Seyè a. Yo pa pral fèmen lwen epi yo pa pral dwe estoke. Pou biznis li pral pou moun ki pral viv nan prezans Senyè a, pou yo ka manje toutotan satisfè, epi yo ka byen abiye menm nan laj fin vye granmoun.

Ezayi 24

24:1 Gade, Seyè a pral mete fatra sou tè a, epi li pral dezabiye li, epi li pral maltrete sifas li, epi li pral gaye moun li yo.
24:2 Epi se pral: menm jan ak moun yo, konsa ak prèt la; ak menm jan ak domestik la, konsa ak mèt li; menm jan ak sèvant nan, konsa ak metrès li; menm jan ak achtè a, konsa ak vandè a; menm jan ak kreditè a, konsa ak prete lajan an; menm jan ak kreyansye a, konsa ak debiteur a.
24:3 Tè a pral nèt devaste e absoliman piye. Paske, Seyè a te di l 'mo sa a.
24:4 Tè a pran lapenn, ak glise lwen, ak jemi. Mond lan eskive kò; noblesse a nan moun ki sou latè a te febli.
24:5 Tè a te pèvèti pa moun li yo. Yo te vire lwa yo, yo te chanje òdonans la, yo te disparue kontra a p'ap janm fini an.
24:6 Poutèt sa, yon madichon ap devore tè a, ak moun li yo pral peche. Se pou rezon sa a, moun k ap okipe li yo pral vin fou, ak moun kèk yo pral kite dèyè.
24:7 te ansyen an lapenn. te pye rezen an jemi. Tout moun ki te kontan nan kè yo te plenn.
24:8 te kè kontan an nan tanbou yo sispann. te son an nan kè kontan quieted. te dous la nan gita te fèmen bouch.
24:9 Yo pa pral bwè diven ak yon chante. bwè a pral gen yon gou anmè nan moun ki bwè ladan l '.
24:10 gen nan lavil la nan vo anyen te chire lwen. te Chak kay te fèmen moute; pa gen yon sèl antre nan.
24:11 Li pral fè yon rimè pou diven nan lari yo. Te tout kè kontan te abandone. te kè kontan ki sou latè a te te pote ale.
24:12 Rete se sa ki rete nan lavil la, ak kalamite pral sitèlman chaj pòtay li yo.
24:13 Pou se sa k'ap rive nan mitan an nan tè a, nan mitan yo ak pèp la: li se kòm si kèk oliv ki rete yo te souke soti nan pye oliv, epi li se tankou yon grap kèk nan rezen, lè gen sezon rekòt la rezen deja te fini.
24:14 Sa yo kèk yo ap rele yo epi yo fè lwanj. Lè Seyè a pral yo te fè lwanj, yo pral fè yon bri kè kontan soti nan lanmè a.
24:15 Poutèt sa, fè lwanj Seyè a nan doktrin: non an nan Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la, nan zile yo nan lanmè a.
24:16 Soti nan dènye bout latè a, nou tande fè lwanj la nan tout bèl pouvwa a nan Youn nan Jis. Apre sa, mwen te di: "Sekrè mwen se pou tèt mwen! sekrè mwen se pou tèt mwen! Malè m '! Moun ki tapral trayi nou te trayi nou, e yo te trayi nou ak trayizon an nan transgresyon. "
24:17 Dread, ak twou san fon an, ak pèlen an se sou ou, Nou menm ki rete sou latè a!
24:18 Epi se pral: moun ki va chape anba vwa a nan pè pral tonbe nan twou san fon an. Apre sa, moun ki va rache tèt li soti nan twou san fon an yo pral kenbe nan pèlen an. Pou konmanse vide dlo yo soti nan pi wo a yo te louvri, ak fondasyon ki sou latè a pral tranble.
24:19 Tè a pral nèt kase! Tè a pral nèt kraze! Tè a pral nèt souke!
24:20 Tè a pral repati anpil, tankou yon moun ki sou, epi yo pral te pote ale, tankou kay ki te pou yon jou lannwit sèl. Ak mechanste li yo pral lou sou li, epi li pral tonbe epi yo pa ka leve ankò.
24:21 Epi se pral: Lè jou sa, Seyè a pral vizite sou lame ki nan syèl la pi wo a, ak sou wa ki sou latè a ki sou tè a.
24:22 Apre sa, yo pral rasanble ansanm tankou rasanbleman an nan yon sèl pake nan yon twou san fon. Apre sa, yo pral fèmen nan kote sa a, tankou nan yon prizon. Apre yo te fin pandan plizyè jou, yo pral vizite.
24:23 Ak lalin lan pral wont, epi yo pral solèy la pral wont, lè Seyè ki gen tout pouvwa ap gouvènen sou mòn Siyon ak nan lavil Jerizalèm, ak lè li pral yo te fè lwanj nan je chèf fanmi l '.

Ezayi 25

25:1 Seyè, ou ki Bondye mwen! Mwen pral mete ou, M'ap rekonèt non ou. Pou ou te akonpli mirak. plan ou, soti nan antikite, toujou kenbe pawòl. Amèn.
25:2 Pou ou te nonmen yon vil kòm yon kavo, yon lavil ki byen pwoteje pou rwin, yon kay moun lòt nasyon: se konsa ke li ka pa yon vil, ak konsa ke li pa ka rebati pou tout tan.
25:3 konsènan sa a, yon pèp ki fò ap fè lwanj ou; yon vil ki gen yon pèp ki gaya pral gen krentif pou ou.
25:4 Pou ou te fòs la nan pòv yo, fòs la nan endijan an nan tribilasyon l ', yon refij soti nan van tanpèt la, yon lonbraj soti nan chalè a. Pou Lespri Bondye a nan vanyan sòlda a se tankou yon frape gwo toubouyon kont yon miray.
25:5 Ou pral pote ba soulèvman nan moun lòt nasyon, menm jan chalè pote swaf dlo. Li te tankou chalè anba yon gwo nwaj toransyèl, ou pral lakòz bransh nan de gwo a fennen lwen.
25:6 Seyè ki gen tout pouvwa ap lakòz tout pèp yo sou mòn sa a nan fèt sou bon manje, nan fèt sou diven, yon bon manje plen ak mwèl, yon diven fè sèvis pou mete.
25:7 L'ap jete fòs, sou mòn sa a, fè fas a chenn yo, ak ki tout pèp te mare, ak nèt la, ak ki tout nasyon te kouvri.
25:8 L'ap jete degrengole desann lanmò pou tout tan. Apre sa, Senyè Bondye a pral pran dlo nan je yo soti nan tout figi, epi li pral pran wont nan pèp li a anba tè a tout antye. Pou Seyè a te di sa.
25:9 Apre sa, yo pral di nan jou sa a: "Gade, sa a se Bondye nou an! Nou te mete tout espwa pou l ', epi li pral sove nou. Sa a se Seyè a! Nou te andire pou l '. Nou pral kontan ak kontan nan li delivre yo. "
25:10 Pou yon men a, Seyè a pral repoze sou mòn sa a. Moun peyi Moab yo pral pilonnen anba pye anba l ', jis tankou pay se chire ale nan yon kabwèt.
25:11 Apre sa, li pral pwolonje men l 'anba l', tankou yon naje pwolonje men l 'yo naje. Apre sa, li pral pote desann tout bèl pouvwa li yo ak yon bat nan men l '.
25:12 Apre sa, konstriksyon yo sou miray ranpa Sublime ou pral tonbe, ak gen pou vin plat, yo epi yo dwe kraze nèt vide atè nan tè a, jouk yo rive nan pousyè tè a.

Ezayi 26

26:1 Jou sa, pral chante sa a dwe chante chante nan peyi Jida. Nan li pral mete vil la nan fòs nou: Siyon, yon sovè, yon miray ak yon ranpa.
26:2 Louvri pòtay yo, yo, ak kite pèp la jis ki veye sa a verite a antre nan.
26:3 Te erè la fin vye granmoun ale lwen. Ou pral sèvi lapè: lapè, paske nou te espere nan ou.
26:4 Ou te mete konfyans yo nan Seyè a pou tout letènite, Bondye ki gen tout pouvwa Seyè nan la pou tout tan.
26:5 Pou li pral bese atè moun k ap viv nan mòn yo. Li pral pote ba lavil la meprizan. L'ap pi ba li, jouk yo rive nan tè a. Li pral chire l 'desann, jouk yo rive nan pousyè tè a.
26:6 Pye a pral kraze li desann: pye yo nan pòv yo, etap sa yo nan endijan an.
26:7 Chemen an nan jis la se mache dwat devan Bondye; chemen an difisil nan jis a se dwa mache nan.
26:8 Ak nan chemen an nan jijman ou, Seyè, nou te andire pou ou. Non ou ak chonje ou yo vle, kantite nou an.
26:9 te Nanm mwen vle ou nan mitan lannwit lan. Men, m'ap fè tou gade pou ou ak tout kè mwen, nan kè fon kè m ', Depi maten. Lè ou akonpli jijman ou sou tè a, moun ki rete nan mond lan pral aprann jistis.
26:10 Se pou nou pran pitye pou yon sèl nan enpyete, Men, li pa pral aprann jistis. Nan peyi a nan yo menm ki apa pou Bondye, li te fè peche, e konsa li pa pral wè ki kalite pouvwa Seyè a.
26:11 Seyè, kite men ou dwe leve, Konsa nou p'ap bezwen yo wè li. Se pou pèp la anvye wè ak pral wont. Se pou dife devore lènmi ou yo.
26:12 Seyè, ou pral ban nou kè poze. Pou tout travay nou yo te fè pou nou pa ou.
26:13 Seyè, Bondye nou an, lòt chèf te posede nou apa nan men ou, men nan ou pou kont li se pou nou sonje non ou.
26:14 pa kite ap viv ki mouri a; pa kite gran yo ka leve ankò. Pou rezon sa a, ou te vizite li touye yo, epi ou te mouri tout chonje nan yo.
26:15 Ou te tolerance bay pèp la, Seyè, tolerance bay pèp la. Men, ou te fè lwanj? Ou te retire tout limit yo nan tè a.
26:16 Seyè, yo yo te ap chache ou yon sèl kè sere. doktrin ou te la avèk yo, nan milye tribilasyon an nan plenyen.
26:17 Fè tankou yon fanm ki te vin ansent, li ap apwoche tan an pou livrezon, ki, yon sèl kè sere, kriye soti nan doulè l ', se konsa gen nou vin lan devan ou, Seyè.
26:18 Nou te vin ansent, epi li se kòm si nou te nan travay, men nou te fin akouche yon van. Nou pa t 'fè pitit delivre sou tè a. Pou rezon sa a, moun ki rete nan tè a pa te tonbe.
26:19 madanm ou ap viv. kadav m 'yo va leve vivan ankò. Dwe leve, ak fè lwanj, nou ki ap viv nan pousyè tè a! Pou lawouze ou se lawouze a nan limyè a, epi ou pral trennen desann nan peyi gran yo, rwin.
26:20 Ale, pèp mwen an! Antre nan chanm ou. Close pòt ou dèyè ou. Kache nou pou yon tan trè kout, jiskaske kòlè Bondye a te pase sou ou.
26:21 Paske gade, Seyè a pral fèk soti plas li, se konsa ke li ka ale nan mechanste a nan chak abitan nan tè a sou do l '. Tè a pral revele san an, epi li pral pa gen okenn ankò kouvri kadav li yo.

Ezayi 27

27:1 Jou sa, Seyè a pral vizite, ak nepe piman bouk ak gran anpil ak gwo fò l ', kont jean, sèpan an entèdi, ak kont jean, sèpan an sere, epi li pral touye balèn ki nan lanmè a.
27:2 Jou sa, jaden an ki fèt ak diven pi bon kalite pral chante yo.
27:3 Mwen menm ki Seyè a, ki ap veye sou li. Mwen pral rete konsa bay bwè nan li. Mwen pral gade sou li, lajounen kou lannwit, paske petèt vizit yon moun kont li.
27:4 Endiyasyon, se pa mwen. Ki moun ki pral yon pikan ak yon BRIER m 'nan batay? Mwen pral avanse kont yo. Mwen mete yo sou dife ansanm.
27:5 Ou pral li, olye pou, kouri dèyè yon fòs mwen? Eske l'ap fè lapè ak mwen? Èske li fè lapè ak mwen?
27:6 Kòm yo avanse ak vyolans kont Jakòb, Pèp Izrayèl la pral fleri, yo soti sezon prentan, epi yo pral ranpli fè fas a mond lan ak pitit pitit.
27:7 Èske li frape l 'ak bat la ke li menm li itilize fè grèv lòt moun? Oswa si li gen li te touye nan fason ki ke li menm li itilize yo touye viktim li yo te?
27:8 Ou pral jije sa a lè w konpare youn mezi nan yon lòt, lè li te chase. Li te deside sa a, pa mwayen lespri sevè l ', pou yon jou a nan chalè.
27:9 Se poutèt sa, poutèt sa, pral peche a nan kay la fanmi Jakòb jwenn padon. Lè sa a se rekonpans a nan tout: ki dwe pran peche yo ale, lè li pral te fè tout wòch lotèl la yo dwe tankou sandr kraze. Pou Achera yo sakre ak tanp yo pa va moute kanpe.
27:10 Pou lavil ki byen gade pral tounen yon dezè. pral Vil la klere byen bèl dwe abandone epi yo pral kite dèyè tankou yon dezè. Nan kote sa a, estati ti towo bèf la ap patiraj, ak nan kote sa a, li pral kouche, epi li pral manje soti nan somè li yo.
27:11 pral rekòt li dwe kraze pa sechrès. Fi ap rive epi anseye li, pou li se pa yon moun ki gen bon konprann. Poutèt sa, moun ki te fè li pa pral pran pitye pou li, Moun ki fòme li pa pral rezèv li.
27:12 Epi se pral: Lè jou sa, Seyè a pral frape, soti nan kanal la nan gwo larivyè Lefrat la, jouk yo rive nan torrent peyi Lejip la. W'a sanble, youn pa youn, O pitit gason pèp Izrayèl.
27:13 Epi se pral: Lè jou sa, y ap fè yon bri fèt ak yon gwo klewon. Ak moun ki te pèdi ap apwoche nan peyi moun Lasiri yo, ak moun ki te depòte nan peyi Lejip la. Apre sa, yo pral adore Seyè a, sou mòn ki apa pou Bondye, nan lavil Jerizalèm.

Ezayi 28

28:1 Malè kouwòn lan nan awogans, ivr Efrayim lan, ak flè a tonbe, tout bèl pouvwa rejwi l ', bay moun yo ki te nan tèt la nan fon an gwo anpil, stupéfiants soti nan diven.
28:2 Gade, Seyè a se pwisan ak fèm, tankou yon tanpèt nan lagrèl, tankou yon van siklòn kraze, tankou fòs la nan mitan gwo dlo yo, inondan, voye sou yon peyi Spacious.
28:3 pral kouwòn lan kite lògèy vire tèt nan ivr Efrayim lan dwe pilonnen anba pye anba pye.
28:4 Ak flè a tonbe, tout bèl pouvwa rejwi l ', ki moun ki nan somè a nan fon an grès, l'ap tankou yon fwi twò bonè anvan matrité an nan otòn, ki, lè temwen nan vwa li, le pli vit li te pran l 'nan men l', li pral devore li.
28:5 Jou sa, Seyè ki gen tout pouvwa yo pral kouwòn lan nan tout bèl pouvwa ak kouwòn lan nan rejwi pou ti rès ki rete nan pèp li a.
28:6 Apre sa, li pral Lespri Bondye a nan jijman pou moun ki chita nan jijman, ak fòs nan moun ki tounen soti nan lagè yo pòtay yo, yo.
28:7 Men se vre wi:, sa yo tou yo te inyoran akòz diven, epi yo t 'pèdi akòz annivreman. te prèt la, ak pwofèt la te inyoran paske nan annivreman. Yo gen pou yo absòbe diven. Yo te repati nan bwè. Yo pa konnen Sila a ki wè. Yo te inyoran nan jijman.
28:8 Pou tout tab yo te plen ak vomi ak kras, anpil pou ke pa te gen okenn plas kite.
28:9 Ki moun l'ap moutre konesans? Ak ki moun li va bay yon konpreyansyon sou sa ki tande? Pou moun ki te sevre soti nan lèt la, ki te rale lwen moso pwatrin yo.
28:10 Se sak fè: lòd, Et command ankò; lòd, Et command ankò; atann, e yo atann ankò; yon ti kras isit la, ak yon ti kras gen.
28:11 Paske, diskou a nan bouch epi ki gen yon lòt lang, li pral pale ak pèp sa a.
28:12 Li di yo: "Sa a se rès mwen. Rafrechi bouke nan,"Ak, "Sa a se restorer mwen." Men, yo te vle koute.
28:13 Se konsa,, sa a, Seyè a nan men yo pral: "Kòmandman, Et command ankò; lòd, Et command ankò; atann, e yo atann ankò; yon ti kras isit la, ak yon ti kras gen,"Se konsa, yo ke yo ka ale pi devan ak tonbe sou tèt, ak pou yo ka gen pou kase ren ak pèlen, epi yo pran.
28:14 Poutèt sa, koute pawòl Bondye a nan Seyè a, ou t'ap jwe moun, ki mèt li sou pèp mwen an ki nan lavil Jerizalèm.
28:15 Pou ou te di: "Nou te fè yon dil ak lanmò, epi nou te fòme yon pak ak lanfè. Lè bat la inondant pase nan, li pa pral sitèlman chaj nou. Paske, nou mete tout espwa nou nan manti, epi n ap pwoteje pa ki sa ki fo. "
28:16 Pou rezon sa a, konsa Seyè a, Bondye a di: Gade, M'ap mete yon wòch nan fondasyon yo nan Siyon, yon wòch teste, yon poto, yon wòch koute chè, ki te etabli nan fondasyon an: moun ki va mete konfyans yo nan l 'bezwen pa prese.
28:17 Apre sa, mwen pral etabli jijman nan pwa, ak jistis nan mezi. Ak yon hailstorm pral ranvèse espwa nan sa ki se fo; epi dlo ap debòde pwoteksyon li yo.
28:18 Epi yo pral kontra ou a ak lanmò dwe aboli, ak pak ou a ak lanfè pa pral kanpe. Lè bat la inondant pase nan, ou pral pilonnen anba pye desann nan li.
28:19 Chak fwa li pase nan, li pral pran ou ale. Pou, nan premye limyè nan maten, li pral pase nan, nan jounen an ak nan mitan lannwit lan, ak chagren pou kont li pral fè ou konprann sa ou tande.
28:20 Pou kabann lan te flèch, se konsa anpil pou ke yon moun pou kont li ta ka tonbe soti, ak dra a kout se pa kapab yo kouvri de.
28:21 Paske, Seyè a pral kanpe, menm jan an sou ti mòn lan nan divizyon. L'ap vin yon fache, menm jan ak nan fon an ki nan lavil Gibeyon, se konsa ke li kapab akonpli travay li, travay etranj l ', se konsa ke li ka ranpli travay li, travay li ki se etranje menm l '.
28:22 Epi, koulye a, Ou pa bezwen vle rizib, paske chenn ou dwe sere boulon. Mwen tande, nan men Senyè a, Bondye ki gen tout pouvwa, sou reyalizasyon nan ak diminution a konsènan tout tè a.
28:23 Peye fèmen atansyon, epi koute vwa mwen! Patisipe nan ak tande elokans mwen!
28:24 Èske Plowman nan, apre raboure tè tout jounen se konsa ke li ka plante, olye pou koupe ouvè ak wou tè l '?
28:25 Èske li pa, lè li te fè nivo a sifas, plante koryandè, ak gaye kimen, ak plant ble nan ranje, ak tout jaden lòj, ak pitimi, ak vetch nan plas yo?
28:26 Pou li pral enstwi nan jijman; Bondye li a pral anseye l '.
28:27 Pou koryandè pa ka bat ak yon te wè, ak yon Cartwheel pa ka Gravity sou kimen. Olye de sa, se koryandè souke soti ak yon baton, ak kimen ak yon baton.
28:28 Men, yo dwe grenn jaden pou pen dwe kraze. Se vre wi, bateur la pa ka glasi li san rete, ak Cartwheel a ka ni deranje li, ni kraze l 'ak sifas li.
28:29 Lè sa a te ale soti nan men Senyè a, Bondye ki gen tout pouvwa, se konsa ke li kapab akonpli plan mirak l ', li magnify jistis.

Ezayi 29

29:1 Malè Ariel, Ariel lavil la kont ki David goumen: te ane te ajoute nan ane, gwo fèt yo te ap depliye.
29:2 Apre sa, mwen pral antoure Ariel ak travay syèj, epi li pral nan lapenn ak dèy, epi li pral tankou Ariel m '.
29:3 Apre sa, mwen pral antoure ou renmen yon esfè tout otou ou, M'ap leve yon ranpa kont ou, M'ap mete kanpe konstriksyon blokaj ou.
29:4 Ou pral gen pou vin plat. Ou pral pale soti nan tè a, epi yo pral elokans ou dwe te tande depi nan pousyè tè a. Apre sa,, soti nan tè a, vwa ou pral tankou sa yo ki an piton a, ak elokans ou pral machone soti nan pousyè tè a.
29:5 Foul moun yo nan moun ki fanatik ou yo pral tankou amann pousyè. Foul moun yo nan moun ki te pi fò kont ou yo pral tankou tizan manyak lwen.
29:6 Lè sa a pral rive sibitman epi li rapidman. Li pral vizite nan men Senyè ki gen tout pouvwa ak loraj ak tranblemanntè, ak bri a gwo nan yon gwo toubouyon ak yon tanpèt, epi ki gen yon flanm dife k'ap boule.
29:7 Foul moun yo nan tout nasyon yo ki te plede kont Ariel pral tankou rèv la nan yon vizyon nan mitan lannwit, ansanm ak tout moun ki te batay, ak sènen, Li bat li.
29:8 Epi li pral tankou yon moun ki se grangou ak rèv nan manje, men, lè li te reveye, nanm li a vid. Epi li pral tankou yon moun ki se swaf dlo ak rèv nan bwè, men, apre li te leve, li te toujou ap peri nan swaf dlo, ak nanm li a vid. Se konsa, va foul moun yo nan tout lòt nasyon yo gen, ki te plede kont mòn Siyon.
29:9 Dwe estipid ak nan sezi! Sekwe dlo ak flèch! Fè ivr, men se pa soti nan diven! repati, men se pa soti nan bwè!
29:10 Pou Seyè a te melanje pou ou yon lespri gwo twou san fon dòmi. Li pral fèmen zye ou. Li pral kouvri pwofèt ou ak lidè, ki gen vizyon.
29:11 Ak vizyon an nan tout yo pral ou renmen mo sa yo nan yon liv sele, ki, lè yo te bay li a yon moun ki konnen ki jan yo li, yo pral di, "Li sa a,"Men, l'ap reponn, "Mwen pa kapab; pou li te sele. "
29:12 Men, si se liv la bay yon moun ki pa konnen ki jan yo li, epi li se di l ', "Li,"Apre sa, li pral reponn, "Mwen pa konnen ki jan yo li."
29:13 Seyè a di: Depi moun yo ap vin pi pre m 'sèlman ak bouch yo, ak bouch yo fè lwanj mwen pandan y ap kè yo byen lwen mwen, epi li se pè yo nan men m 'ki baze sou kòmandman yo ak doktrin nan moun,
29:14 Pou rezon sa a, wè, Mwen pral kontinye nan akonpli yon mèvèy pou pèp sa a, yon gran anpil ak gwo mystifying mirak. Bon konprann ap disparèt sou ki gen bon konprann yo, epi yo pral konpreyansyon nan pridan yo dwe kache.
29:15 Malè bay ou ki sèvi ak fon lanmè yo nan kè a, pou ke ou ka anpeche entansyon ou nan men Senyè a. travay yo ap fè ap fè nan fènwa, e konsa yo di: "Ki moun ki wè nou?"Ak" Ki moun ki konnen nou?"
29:16 Sa a entansyon pou ou se move moun. Li se kòm si labou a te pou gen plan pou kont Potter a, oswa kòm si travay la te pou m 'di Maker li yo: "Ou pa t 'fè m'." Oswa li se kòm si sa ki te fòme te pou m 'di youn nan moun ki fòme li, "Ou pa konprann."
29:17 Nan pa plis pase yon ti tan ak yon tan tou kout, Liban yo pral tounen yon jaden anpil pitit pitit, epi yo pral yon jaden anpil pitit pitit dwe konsidere yo dwe yon forè.
29:18 Jou sa a,, soudè yo pral tande pawòl ki nan yon liv, ak soti nan fènwa ak obscures je avèg yo pral wè.
29:19 Apre sa, bagay pou malere yo ap ogmante kè kontan yo nan Seyè a, ni moun ki pòv nan mitan moun pral kontan nan yon Bondye apa pèp Izrayèl la.
29:20 Pou yon sèl la ki moun ki te dominan te echwe, te youn nan moun ki te moke te boule, ak tout moun ki te kanpe gad palè sou mechanste yo te koupe.
29:21 Yo ki te koze moun la peche tou pa yon mo, epi yo Premye moun ki te diskite kont yo nan pòtay la, epi yo te vire do ba jistis pou gremesi.
29:22 Poutèt sa, men sa Seyè a, li menm ki te delivre Abraram lan, nan kay la fanmi Jakòb: Depi koulye a, Jakòb pa pral wont; depi koulye a mare figi l 'pa pral ront yo wont.
29:23 Olye de sa, lè li wè pitit li, yo pral travay la nan men m 'nan mitan l', sanktifikasion non mwen, epi yo pral mete yon Bondye apa pèp Izrayèl, epi yo pral preche Bondye pèp Izrayèl la.
29:24 Apre sa, moun ki te 'pèdi nan Lespri Bondye pral konnen konpreyansyon, ak tout moun ki te bougonnen pral aprann lwa a.

Ezayi 30

30:1 "Malè pitit gason yo nan apostazi!"Seyè a di. Pou ou ta pran konsèy, men se pa nan men m '. Epi ou ta kòmanse mare, men se pa pa lespri mwen. Se konsa, ou ajoute peche peche!
30:2 Ou ap mache konsa tankou yo desann nan peyi Lejip, epi ou pa yo te ap chache repons soti nan bouch mwen, olye pou tann pou asistans nan men fòs la nan farawon an ak mete konfyans nan lonbraj la nan peyi Lejip.
30:3 Se konsa,, fòs la nan farawon an pral konfizyon ou, ak konfyans nan lonbraj la nan peyi Lejip yo pral wont ou.
30:4 Pou chèf nou yo te nan Tanis, ak mesaje ou gen vwayaje menm osi lwen ke Hanes.
30:5 Yo te tout te wont paske yo gen yon moun ki pa t 'kapab ofri pwofi yo, ki pa t 'nan asistans, ni nan lòt itilite, eksepte yo ofri konfizyon ak wont.
30:6 chay la nan bèt vivan yo nan sid la. Nan yon peyi kote ki gen tribilasyon ak kè sere, ki soti nan ki ale fenmèl lyon an ak lyon an, sèpan an ak vole wa koulèv la, yo pote richès yo sou zepòl yo nan bèt nan fado, ak valè yo sou bos yo nan chamo, nan yon moun ki pa kapab ofri pwofi yo.
30:7 Pou peyi Lejip la pral ofri asistans, men san yo pa objektif oswa siksè. Se poutèt sa, poutèt sa, Mwen pran rele: "Li se sèlman awogans! Rete kalm. "
30:8 Koulye a,, Se poutèt sa, antre nan ak ekri pou yo sou yon ti tablo, ak sonje li avèk dilijans nan yon liv, ak sa a pral yon temwayaj nan dènye jou yo, e menm pou letènite.
30:9 Pou yo se yon moun ki sispann meprize fè kòlè, epi yo ap kouche pitit gason, pitit gason vle koute lalwa Bondye a.
30:10 Yo reponn Liv Istwa pwofèt Ozayi yo, "Pa wè,"Ak bay moun yo ki gade: "Pa gade pou nou bagay sa yo ke se dwa. -Pale ak nou de bagay sa yo plezi. Wè erè pou nou.
30:11 Mennen m 'nan fason. Evite m 'nan chemen an. Se pou yon Bondye apa pèp Izrayèl la sispann soti nan devan nou an. "
30:12 Poutèt sa, men sa yon Bondye apa pèp Izrayèl la: Depi ou te rejte pawòl sa a, epi ou mete tout espwa nan kalomni ak rebelyon, epi depi ou te depann sou bagay sa yo,
30:13 Pou rezon sa a, peche sa a pral bay ou renmen yon vyolasyon ki te tonbe, ak renmen yon espas nan yon miray segondè. Pou destriksyon li yo pral rive toudenkou, lè li pa atann.
30:14 Epi li pral kraze, menm jan se veso an tè nan yon Potter detwi pa yon souflèt byen file. Epi yo pral pa menm yon fragman nan fayans li yo ka jwenn, ki ta kapab pote yon ti kras dife soti nan fwaye a, oswa ki ta kapab trase yon ti gout dlo nan yon kre.
30:15 Paske men sa Seyè sèl Mèt la, yon Bondye apa pèp Izrayèl la: Si ou retounen epi yo trankil, ou va delivre. pral fòs kouraj ou yo te jwenn nan silans ak avèk espwa nan Bondye. Men, ou yo pa t '!
30:16 Epi ou te di: "Pa janm! Olye de sa, nou pral kouri pa cheval. "Pou rezon sa a, ou pral mete nan vòl. Epi ou te di, "Nou pral monte sou moun rapid." Pou rezon sa a, moun ki pouswiv ou yo pral menm pi rapid.
30:17 Yon mil moun ap kouri nan laterè nan figi a nan yon sèl, epi w ap kouri nan laterè nan figi a nan senk, jiskaske ou ki te kite dèyè yo tankou ma la nan yon bato nan tèt la nan yon ti mòn, oswa tankou yon siy sou yon ti mòn.
30:18 Se poutèt sa, tann yo Seyè, se konsa ke li ka pran pitye pou ou. Se poutèt sa, li, y'a leve li pou limite ou. Paske, Seyè a se Bondye jijman an. Benediksyon pou tout moun ki rete tann pou l '.
30:19 Pou moun yo nan Siyon pral viv nan lavil Jerizalèm. Ankò, ou pa pral kriye. Mizèrikòd, li pral pran pitye pou ou. Nan vwa a nan eskandal ou, le pli vit ke li tande, li pral reponn ou.
30:20 Seyè a ap ba ou pen epè ak dlo pou jwenn. Apre sa, li pa pral lakòz pwofesè ou yo vole lwen ou ankò. Je ou yo ap gade enstriktè ou.
30:21 Apre sa, zòrèy ou pral koute pawòl Bondye a nan yon sèl admonishing ou dèyè do ou: "Sa a se yon fason a! Mache nan li! Epi yo pa vire do, ni a dwat a, ni sou bò goch la. "
30:22 Epi w ap avili plak yo nan zidòl an ajan ou ak vetman nan zidòl lò ou fonn. Epi ou pral jete bagay sa yo ale tankou salte a ak yon fanm manstruasyon. Ou pral di li, "Al fè wout!"
30:23 Apre sa, tout kote ou plante grenn sou tè a, pral lapli yo bay pitit pitit la. Apre sa, pen ki soti nan grenn jaden an sou latè a pral trè abondan e plen. Jou sa, ti mouton an pral savann nan peyi a Spacious nan posesyon ou.
30:24 Apre sa, jenn ti towo bèf ou, ak COLTS yo nan bourik yo ki travay tè a, pral manje yon melanj de grenn tankou sa plante sou glasi a.
30:25 Epi pral gen, sou tout mòn meprizan, ak sou ti mòn wo, rivyè nan dlo k ap koule, nan jou y'ap pare pou labatwa a nan anpil, lè gwo kay won an pral tonbe.
30:26 Ak limyè a nan lalin lan va tankou limyè a nan solèy la, epi yo pral limyè a nan solèy la p'ap sèt fwa, tankou limyè a nan pandan sèt jou, nan jou a lè Seyè a va mare blesi a pèp li a, ak lè li pral geri konjesyon serebral la nan fleo yo.
30:27 Gade, non Seyè a rive soti byen lwen. kòlè li ap boule ak lou pote. bouch li te plen ak kòlè, ak lang li, se tankou yon dife k'ap boule.
30:28 Lespri li, se tankou yon torrent, inondan, menm kòm yon wo mitan an nan kou a, nan lòd yo diminye nasyon yo pa gen anyen, ansanm ak mò a nan erè ki te nan bouch yo nan moun yo.
30:29 Li pral fè yon chante pou ou, tankou nan nwit la la nan yon solanèl mete apa, ak yon kè kontan nan kè, tankou lè youn vwayaje ak mizik rive nan mòn lan, Seyè a, nan yon sèl la Bonjan pèp Izrayèl.
30:30 Seyè a pral lakòz tout bèl pouvwa a nan vwa l 'yo dwe tande, ak, ak yon kòlè menase ak yon flanm dife dévoran nan dife, li pral revele pè a nan bra l '. Li pral kraze ak van tanpèt la ak lagrèl.
30:31 Pou an vwa Senyè a, Lasiri pral pè ke yo te frape ak anplwaye a.
30:32 Lè te pasaj la nan anplwaye a te kòmanse, Seyè a pral fè rès sou li, ak t'ap bat tanbouren, gita. Se avèk batay espesyal, li pral goumen ak yo.
30:33 Pou yon kote boule, gwo twou san fon ak lajè, te prepare soti nan yè, prepare pa wa a. nouriti li se dife ak plis bwa. souf Seyè a, tankou yon torrent nan souf, limen li.

Ezayi 31

31:1 Malè bay moun yo ki desann nan peyi Lejip pou asistans, espere nan chwal, epi mete konfyans yo nan cha lagè kat chwal yo paske yo te anpil, ak nan kavalye yo paske yo te anpil fò. Apre sa, yo pa t 'kwè nan yon Bondye apa pèp Izrayèl la, epi yo pa yo te ap chache Seyè a.
31:2 Se poutèt sa, yo te gen bon konprann, li te pèmèt mal, epi li pa te retire mo li, epi li pral leve dèyè kay la nan mechan yo ak kont moun ki ede moun k'ap fè mal.
31:3 Peyi Lejip pou moun, yo pa bondye. Ak tout chwal yo se vyann, epi yo pa lespri. Se konsa,, Seyè a pral rive nan desann men l ', ak lòt moun sanble la pral tonbe, ak yon sèl la ki moun ki te ke yo te te ede pral tonbe, epi yo pral tout bagay sa yo boule ansanm.
31:4 Paske, Seyè a di sa a fè m ': Nan menm fason an ki yon lyon k'ap gwonde, ak yon jenn ti lyon se sou li pran, epi menm si yon foul moun nan gadò mouton ka kontre l ', li pa pral pè vwa yo, ni bezwen pè nan nimewo yo, se konsa yo pral Seyè ki gen tout pouvwa desann yo nan lòd pou pare pou batay sou mòn Siyon ak sou ti mòn li yo.
31:5 Fè tankou zwazo vole, se konsa yo pral Seyè ki gen tout pouvwa pwoteje lavil Jerizalèm, pwoteje ak libere, pase sou yo ak ekonomize.
31:6 Dwe konvèti nan pwofondè an menm ke ou te byen lwen dèyè, O pitit gason pèp Izrayèl.
31:7 Paske, jou sa a, , gason an va jete lè zidòl li nan ajan ak zidòl li nan lò, ki men ou te fè pou ou pou peche.
31:8 Apre sa, Lasiri pral tonbe nan yon nepe pa nan kè yon nonm, ak yon nepe pa nan gason an va devore l '. Apre sa, li pa pral kouri byen lwen pou fè fas a nan batay la, ak jenn gason l 'la pral sijè a yon penalite.
31:9 Pou l 'gen tan mouri nan laterè, ak chèf li ap kouri avèk krentif. Seyè a te di ke li. dife li se sou mòn Siyon an, ak gwo founo dife li se lavil Jerizalèm.

Ezayi 32

32:1 Gade, wa a ap gouvènen nan jistis, ak tout chèf yo pral dirije nan jijman.
32:2 Se konsa yon nonm yo pral tankou yon moun kache pou van an, ki kache tèt li soti nan yon tanpèt, oswa tankou yon rivyè dlo nan yon tan nan swaf dlo, oswa tankou lonbraj la nan yon wòch ki juts soti nan yon peyi dezè.
32:3 Je yo nan moun ki wè pa pral kache, ak zòrèy yo nan moun ki tande sa pral koute byen.
32:4 Apre sa, kè a nan chaje yo pral konprann konesans, ak lang lan nan moun ki gen diskou pwoblèm pral pale byen vit ak byen klè.
32:5 Moun ki san konprann va sispann dwe rele lidè, ni pral twonpe moun nan dwe rele pi gwo.
32:6 Pou yon moun ki san konprann pale pawòl moun fou kè l 'travay mal yo nan lòd yo akonpli desepsyon. Apre sa, li pale ak Seyè a twonpe, konsa tankou yo vide nanm nan nan grangou a ak yo pran lwen bwè soti nan swaf dlo nan.
32:7 zouti yo nan twonpe moun la yo trè mechan. Pou yo te konkokte plan yo detwi dou a pa kouche Mo, menm si jijman an pale pòv.
32:8 Men se vre wi:, chèf la ap planifye bagay ki merite pou yo yon chèf, epi li pral kanpe pi wo a chèf yo.
32:9 Ou abondance fanm, leve epi koute vwa mwen! O pitit fi konfyans, jwe fèmen atansyon sou elokans mwen!
32:10 Pou apre yon ane ak kèk jou, nou menm ki gen konfyans pral detounen. Pou ansyen an te fin konplete; rasanbleman an va sispann fè fèt.
32:11 dwe estipid, ou abondance fanm! bezwen pè, O moun konfyans! band nou, yo epi yo dwe wont; mare senti nou nan senti a.
32:12 Lapenn pou tete ou, peyi a délisyeu, sou jaden rezen an fè anpil pitit.
32:13 Thorn ak BRIER pral leve, sou tè a nan pèp mwen an. Ki jan pi plis sou tout kay ki te kè kontan, sou lavil la nan rejwi?
32:14 Pou kay la te vire do bay. te foul moun yo nan lavil la te abandone. Yon fènwa ak yon nap te mete sou twou li yo, jouk letènite. Li pral kè kontan a nan bourik sovaj ak savann mouton ak kabrit,
32:15 jouk Lespri Bondye a se vide sou nou soti anwo. Apre sa, dezè a pral gen yon bon venn tè, epi yo pral jaden an anpil pitit pitit dwe konsidere sa kòm yon forè.
32:16 Ak jijman ap viv nan solitid, epi yo pral jistis dwe chita nan yon kote ki fè anpil pitit.
32:17 Ak travay la nan jistis yo pral kè poze. Ak sèvis la nan jistis yo pral trankil ak sekirite, pou tout tan.
32:18 Apre sa, pèp mwen an pral chita nan bote nan lapè, ak nan kay yo nan toujou kenbe pawòl, ak nan luksuryans nan restfulness.
32:19 Men, lagrèl pral nan desandan a nan forè a, epi yo pral lavil la dwe pote anpil ki ba.
32:20 Benediksyon pou nou menm plante sou nenpòt dlo, voye pye yo nan bèf la ak bourik la gen.

Ezayi 33

33:1 Malè bay ou ki piye! Èske ou pa menm tou gen pou piye? Apre sa, malè bay ou ki derefize koute! Èske ou pa menm tou gen pou meprize? Lè w ap fin fè piyaj ou, ou pral piye. Kilè, soti nan fatig, ou pral yo sispann aji moun k'ap meprize, ou pral trete yo ak mepri.
33:2 Seyè, pran pitye pou nou. Nou te mete tout espwa pou ou. Fè bra nou an nan maten ak nan delivrans nou nan tan an nan tribilasyon.
33:3 Soti nan vwa a nan zanj lan, pèp la kouri met deyò. Li te pran depi rejwi ou, nasyon yo te gaye.
33:4 Apre sa, gate ou yo pral sanble, menm jan krikèt yo pou yo ranmase lè fose yo te vin plen ak yo.
33:5 Seyè a te gwo pouvwa, paske li te viv sou segondè. Li te plen mòn Siyon yo jijman ak jistis.
33:6 Epi pral gen lafwa nan tan ou: richès yo sou jan Bondye delivre, konesans ak bon konprann. Pou krentif pou Bondye a se trezò li.
33:7 Gade, deyò, moun ki wè yo pral rele. Zanj Bondye yo nan lapè ka kriye kont kriye.
33:8 Wout yo te tounen savann. Vwayajè yo sispann ansanm chemen yo. te kontra a te anule. Li te anlè sou kote lavil. Li te dezobeyi moun.
33:9 te tè a te pran gwo lapenn ak jemi. Liban te wont ak fin derespekte. Ak Sharon te vin tankou yon dezè. Ak peyi Bazan ak sou mòn Kamèl yo te frape ansanm.
33:10 "Koulye a,, Mwen pral leve!"Seyè a di. "Koulye a, Se mwen k'ap dominen! Koulye a, mwen pral leve tèt mwen moute!"
33:11 Ou pral vin ansent chalè. Ou pral bay nesans rive nan pay. lespri pwòp ou a ap devore ou renmen dife.
33:12 Pèp la va tankou sann ki sou yon dife. Yo pral boule nan dife tankou yon pake avèk branch pikan.
33:13 "Ou ki byen lwen, koute sa m 'fè a! Apre sa, nou menm ki tou pre, rekonèt tout fòs mwen!"
33:14 moun k'ap fè peche yo sou mòn Siyon an yo pè anpil; te tranble kou fèy bwa pran kenbe nan ipokrit yo. Ki moun ki nan mitan nou se kapab viv avèk yon dife dévoran? Ki moun ki nan mitan nou ap viv ak yon flanm dife ki p'ap janm fini?
33:15 Youn nan moun ki mache nan jistis ak pale verite a, ki pouvwa pou chase avarice ak opresyon ak tranbl tout koruptyon soti nan men l ', ki blòk zòrèy li se konsa ke li pa gen dwa koute san, epi fini je l 'se konsa ke li pa ka wè sa ki mal.
33:16 Tankou yon moun ap viv sou segondè; forteresse a nan wòch yo pral plas depase l '. te Pen te ba l '; dlo li yo serye.
33:17 Je l 'pral wè wa a nan distenksyon l'; yo pral dekouvri peyi a soti byen lwen.
33:18 kè ou a ap medite sou pè. Ki kote yo aprann nan? Ki kote yo se moun ki medite pawòl ki nan lalwa Moyiz la? Kote yo ye pwofesè yo nan yo menm ti kras?
33:19 Ou pa pral gade sou yon moun ki sinik, yon pèp ki nan mo tout bagay mache byen. Pou ou pa kapab konprann tèz la nan yon lang nan ki pa gen okenn bon konprann.
33:20 Gade ak favè sou mòn Siyon, vil la nan solanèl nou an. Nou menm, nou pral wè lavil Jerizalèm: yon kay abondance, yon kay ki pa janm ka wete. kalite bèl avantaj li yo pa pral janm wete l 'pou tout tan, ni pral nenpòt nan kòd li yo gen pou kase ren.
33:21 Pou sèlman nan kote sa a te, Seyè nou an te gwo pouvwa. Li se yon kote nan rivyè, trè laj epi yo louvri. Pa gen bato ak zaviwon pral janbe nan li, ni pral gwo batiman an Greek pase nan li.
33:22 Paske Seyè a se jij nou an. Seyè a, se baton kòmandman nou an. Seyè a, se wa nou. Li menm, li ka sove nou.
33:23 kòd ou te vin tounen ki lach, epi yo pa pral domine. ma ou yo pral sa yo ki ou pa yo pral kapab deplwaye yon drapo. Lè sa a, gate yo nan anpil piye pral divize. moun k'ap bwete a ap arete gate yo.
33:24 Se pou moun ki se ki tou pre pa pral di: "Mwen twò fèb." Moun yo ki ap viv nan li ap gen peche yo wete nan men yo.

Ezayi 34

34:1 O nasyon ak pèp: pwoche bò, epi koute, ak peye atansyon! Se pou tè a ak tou sa li tande, lemonn antye ak tout pitit pitit li yo.
34:2 Pou kòlè Bondye a, Seyè a se sou tout nasyon yo, ak kòlè l 'se sou tout sòlda yo. Li te touye yo, e li te ba yo sou yo nan masak.
34:3 pral kadav yo dwe chase, ak pou soti nan vyann bèt yo yon odè move pral leve. Mòn yo pral deperi paske yo te san yo.
34:4 Ak tout lame a tout antye nan syèl la pral deperi, ak syèl la pral se pou yo pliye tankou yon liv. Ak tout lame yo pral tonbe lwen, kòm yon fèy tonbe soti nan pye rezen an oswa nan pye fig frans lan.
34:5 "Pou nepe m 'nan syèl la ki te ivr. Gade, li pral desann sou peyi Edon, ak sou moun yo nan touye m ', ale lajistis. "
34:6 te nepe Seyè a te plen ak san. Li te epè pa san an nan ti mouton ak li-kabrit, pa san an entim nan belye mouton. Pou viktim nan nan Seyè a se nan lavil Bozra, ak yon gwo masak se nan peyi Edon an.
34:7 Ak yon sèl-duk bèt vivan yo va desann ak yo, ak jenn ti towo bèf yo ansanm ak vanyan sòlda nan. pral peyi yo dwe bonbade pa san, ak tè yo lè yo gen anpil grès nan nan yo menm parese yo.
34:8 Paske, sa se jou a nan tire revanj Seyè a, ane a nan pinisyon pou jijman an sou mòn Siyon.
34:9 Apre sa, toran li yo pral tounen goudwon, ak tè li yo nan souf. Peyi li yo pral vin boule goudwon.
34:10 Lajounen kou lannwit,, li pa pral extend; lafimen li yo pral leve san rete. De pitit an pitit li ap rete san moun. Pa gen moun ki va pase nan li, pou tout tan.
34:11 Pelican la ak Lerison an pral posede li. Apre sa, ibis yo ak kònèy yo ap viv nan li. Epi yo pral yon chenn pou mezire dwe pwolonje sou li, konsa ke li ka redwi a pa gen anyen, ak yon liy byen nivo, pou kraze.
34:12 chèf li yo pa pral nan kote sa a. Olye de sa, yo pral rele wa a, ak tout chèf li yo pral kòm pa gen anyen.
34:13 Apre sa, pikan ak orti pral leve nan kay li yo, ak pye pikan an nan tout tanp zidòl gwo ranpa li yo. Epi li pral Tangier a nan sèpan ak savann lan nan otrich.
34:14 Ak move lespri yo ak monstr pral rankontre, ak sa yo pwal sou tout kò ap rele youn ak lòt. Gen, te ogrès la kouche desann epi li te jwenn rès pou tèt li.
34:15 Nan kote sa a, te Lerison an kenbe gwo twou li yo, e li te leve soti vivan pitit li, e li te fouye bò kote yo, e li te kenbe yo cho nan lonbraj li yo. Nan kote sa a, zwazo k'ap vole nan karanklou te mete ansanm, yonn bay lòt.
34:16 Search epi li konnen tout bagay nan liv la, Seyè a. Pa gen yonn nan yo te manke; pa gen yon sèl te chache lòt la. Pou sa ki te t'ap soti nan bouch mwen, li te mande, epi Lespri Bondye trè l 'te sanble yo.
34:17 Apre sa, li te tire osò sou yo. E li te men l 'distribye sa a yo pa mezi. Yo pral posede li, jouk letènite. De pitit an pitit, yo pral rete nan li.

Ezayi 35

35:1 Peyi a san moun ak kote machin pral kontan, ak plas la nan solitid ap kontan, epi li pral fleri tankou flè nan.
35:2 Li pral pouse ak flè, epi li pral kontan ak kè kontan, ap fè lwanj. Te tout bèl pouvwa a nan peyi Liban te bay nan li, ak bote mòn Kamèl ak Sharon. Sa yo pral wè ki kalite pouvwa Seyè a ak bote nan Bondye nou an.
35:3 Ranfòse men yo vag, ak konfime jenou yo fèb!
35:4 Di yo konsa a: "Pran kouraj ak pa bezwen pè! Gade, Bondye nou pral pote jistifye a nan pinisyon. Bondye li menm ap rive pou konsève pou ou. "
35:5 Lè sa a, je avèg yo pral louvri, ak zòrèy moun soudè yo pral otorize.
35:6 Lè sa a, moun ki andikape a ap kwasans tankou yon Buck, epi yo pral lang lan nan bèbè a dwe lage. Pou dlo a te pete soti nan dezè a, ak toran nan tout tanp zidòl klè.
35:7 Peyi a ki te fin chèch nèt pral gen yon letan, ak peyi a swaf dlo pral gen sous dlo. Nan kuvèt yo ki kote sèpan yo te viv anvan, , va leve vejetasyon an nan pye wozo ak jon.
35:8 L'ap louvri yon chemen ak yon wout nan kote sa a. Epi li pral dwe rele Way la Sentespri. Avili a pa pral pase nan li. Pou sa a pral yon chemen pou ou mache dwat devan Bondye, anpil pou ke tèt chaje a pa pral moute desann ansanm li.
35:9 Pa pral genyen okenn lyon nan kote sa a, ak bèt danjere nan bwa ap ni grenpe moute nan li, ni ka jwenn gen. Se sèlman moun ki te libere ap mache nan kote sa a.
35:10 Epi yo pral delivre yo, se sa k'ap konvèti, epi yo pral retounen nan mòn Siyon yo t'ap fè lwanj. Ak kè kontan ki p'ap janm fini yo pral sou tèt yo. Yo pral jwenn kè kontan ak kè kontan. Pou doulè ak lapenn ap kouri lwen.

Ezayi 36

36:1 Epi, se te rive ke, sou katòzan depi wa Ezekyas, Senakerib, wa peyi Lasiri a, moute al atake tout lavil ak gwo ranpa peyi Jida, epi li mete men sou yo.
36:2 Apre sa, wa peyi Lasiri a te voye chèf gad palè a soti nan lavil Lakis nan lavil Jerizalèm, bay wa Ezekyas, ak yon fòs gwo, Li te kanpe tou pre akduk a nan pisin lan anwo, nan wout la nan jaden lesivyèz nan.
36:3 Ak moun ki te ale nan l 'te Elyakim, , pitit Ilkija, ki moun ki te sou kay la, , Chebna ansanm, sekretè a, ak Joak, pitit Asaf, istoryen an.
36:4 Apre sa, chèf gad palè a di yo: "Di Ezekyas: Men sa gran wa a, wa peyi Lasiri a: Ki sa ki se lafwa sa a nan ki ou kwè?
36:5 Ak nan ki konsèy oswa fòs ou ta prepare yo rebèl? Nan ki moun ou gen lafwa, se konsa anpil pou ke ou ta retire li nan m '?
36:6 Gade, w ap mete konfyans nan peyi Lejip, nan ki anplwaye kase nan pwent yon gòl wozo. Men, si yon nonm yo te panche kont li, li ta antre nan men l ', pèse li. Se konsa, se farawon an, wa peyi Lejip la, nan tout moun ki mete konfyans yo nan l '.
36:7 Men, si ou reponn mwen lè li di: 'Nou mete konfyans yo nan Seyè a, Bondye nou an.' Èske li pa mòn yo l ', li lotèl ki Ezekyas menm ki pran bann? Apre sa, li te di peyi Jida ak moun lavil Jerizalèm, Se pou nou adore devan lotèl sa a. '
36:8 Epi, koulye a, men nou nan men mèt mwen, wa peyi Lasiri a, M'ap ban nou demil chwal, epi ou pa pral kapab jwenn pasaje pou yo sou pwòp ou a.
36:9 Se konsa, kouman ou pral kenbe tèt ak fè fas a chèf nan nan menm yon sèl kote, nan menm pi piti a nan sibòdone mèt mwen an? Men, si ou mete konfyans yo nan peyi Lejip, nan cha lagè kat chwal ak nan kavalye:
36:10 mwen gen entansyon al atake peyi sa a detwi l 'san yo pa Seyè a? Men, Seyè a di m ', 'Vin atake peyi sa a, ak detwi l '.' "
36:11 Apre sa, Elyakim, , Chebna ansanm, ak Joak di chèf gad palè a: "-Pale ak moun k'ap sèvi ou nan lang lan moun lavil Aram. Nou konprann li. pa pale ak nou nan lang jwif, nan odyans lan nan moun yo, ki sou miray la. "
36:12 Apre sa, chèf gad palè a di yo: "Èske mèt mwen voye m 'chèf sou ou ak ou yo nan lòd yo pale tout pawòl sa yo, epi yo pa menm plis konsa ak moun yo ki ap chita sou miray la, pou yo ka manje poupou yo, yo bwè pipi yo ansanm ak nou?"
36:13 Lè sa a, chèf gad palè a kanpe, epi li pran rele byen fò nan lang jwif, Li di: "Koute pawòl ki nan gran wa a, wa peyi Lasiri a.
36:14 Men sa wa a: pa kite Ezekyas twonpe nou. Li pa yo pral kapab delivre ou.
36:15 Epi yo pa kite Ezekyas lakòz ou mete konfyans yo nan Seyè a, di: 'Seyè a va delivre ak gratis nou. Vil sa a pa pral tonbe nan men yo nan wa peyi Lasiri a.
36:16 Pa koute wa Ezekyas. Paske wa peyi Lasiri yo di sa a: Lwa avè m 'nan benefis pwòp ou a, ak soti vin resevwa m. Se pou chak moun manje nan pye rezen pwòp tèt li, ak chak moun soti nan pye bwa pwòp fig frans li. Se pou chak dlo yon sèl bwè nan pwòp byen l ',
36:17 jouk tan mwen rive ak pran ou ale nan yon peyi ki se tankou pwòp ou a: yon peyi kote ki grenn jaden ak diven, yon peyi kote ki pen ak nan jaden rezen.
36:18 Men, ou pa ta dwe kite Ezekyas deranje ou, di, 'Seyè a va delivre nou.' Gen nenpòt nan lòt bondye yo nan chak nan nasyon sa yo te delivre peyi yo anba men wa peyi Lasiri a?
36:19 Kote bondye moun Amat yo ak bondye moun Apad? Ki kote se Bondye ki nan Sefarayim? Èske yo libere lavil Samari anba men l '?
36:20 Ki moun ki ki gen la, Nan tout bondye yo nan tè sa yo, ki moun ki te sove peyi l 'soti nan men m', se konsa ke Seyè a ta sove lavil Jerizalèm anba men l '?"
36:21 Apre sa, yo rete an silans epi yo pa t 'reponn yon mo l'. Pou wa a te ba yo lòd fè, di, "Ou pa dwe reponn a li."
36:22 Apre sa, Elyakim, , pitit Ilkija, ki moun ki te sou kay la, , Chebna ansanm, sekretè a, ak Joak, pitit Asaf, istoryen an, antre a bay Ezekyas ak lwaye rad yo, epi yo rapòte l 'mo sa yo nan chèf gad palè a.

Ezayi 37

37:1 Epi, se te rive ke, Lè wa Ezekyas te tande sa, li chire rad li, epi li vlope tèt li nan rad sak, epi li antre nan kay la, Seyè a.
37:2 Li voye Elyakim, ki moun ki te sou kay la, , Chebna ansanm, sekretè a, ak chèf fanmi yo nan prèt yo, kouvri ak rad sak, jwenn Ezayi, pitit Amòz la, pwofèt.
37:3 Apre sa, yo di l ': "Men sa Ezekyas: Sa a jou sa a se yon jou nan tribilasyon, ak nan rale zòrèy, ak nan pale mal sou Bondye. Pou pitit gason yo te rive nan tan an pou nesans, men gen se pa ase fòs yo pote yo soti.
37:4 petèt, yon jan kanmenm, Seyè a, Bondye ou pral tande pawòl ki nan chèf gad palè a, nonm wa peyi Lasiri a, mèt li, te voye pale mal sou Bondye Bondye vivan an, epi yo pral rale zòrèy mo sa yo ki Seyè a, Bondye nou an, te tande. Se poutèt sa, leve priyè w sou non ti rès ki rete ki te rete dèyè. "
37:5 Se konsa, moun ki te wa Ezekyas te ale nan Ezayi.
37:6 Ezayi di yo: "Ou pral di sa a mèt ou: Men mesaj Seyè a: Nou pa bezwen pè fè fas a mo sa yo ke ou te tande, pa ki moun ki te wa peyi Lasiri a di sou mwen.
37:7 Gade, Mwen pral voye yon move lespri l ', l'a reponn yon mesaj, epi li pral retounen nan peyi l '. M'ap fè l 'nan mouri nan batay la, nan peyi l '. "
37:8 Lè sa a, chèf gad palè a tounen, epi li te jwenn wa peyi Lasiri yo goumen al atake lavil Libna. Pou li te tande jan Jezi te kite lavil Lakis.
37:9 Apre sa, li te tande depi nan Tirhakah, wa peyi Letiopi: "Li te ale soti se konsa ke li ka goumen ak nou." Lè li fin tande sa, li voye kèk mesaje bò kote Ezekyas, di:
37:10 "W'a di sa a bay Ezekyas, wa peyi Jida, di: pa kite Bondye nou, nan moun ou fè konfyans, twonpe nou lè li di: 'Lavil Jerizalèm pa pral tonbe nan men yo nan wa peyi Lasiri a.
37:11 Gade, ou te tande pale sou tout sa ki wa peyi Lasiri yo te fè tout lòt peyi yo ke yo te konkeri, epi, ki jan ou ka akouche?
37:12 Fè bondye moun lòt nasyon yo sove tout moun zansèt mwen yo te konkeri: Gozan, ak Aran, ak Rezeph, ak pitit gason yo nan jaden Edenn lan ki te nan Tèlasa?
37:13 Ki kote ki te wa peyi Amat yo ak bondye moun Apad wa a, oswa wa a nan vil la nan Sefarayim, oswa nan Ena ak wa lavil Iva?"
37:14 Ezekyas pran lèt la nan men mesaje yo, epi li li li l ', epi li menm moute al lakay Seyè a, Se Ezekyas gaye li soti nan je Seyè a.
37:15 Ezekyas lapriyè Seyè a, di:
37:16 "Seyè ki gen tout pouvwa, Bondye pèp Izrayèl la ki chita sou kèk zanj cheriben an: ou menm sèl ki Bondye pèp tout nasyon ki sou tè a. Ou fè syèl la ak latè.
37:17 Seyè, Panche zòrèy ou epi koute. Seyè, louvri je ou yo ak wè. Apre sa, tande tout pawòl ki nan Senakerib, ki li te voye pale mal sou Bondye Bondye vivan an.
37:18 Pou se vre wi:, Seyè, wa peyi Lasiri yo te fin kraze nan peyi ak teritwa.
37:19 Apre sa, yo te jete bondye moun sa yo nan dife. Pou sa yo pa t 'bondye, men travay yo nan gason an men, an bwa ak an wòch. Apre sa, yo kase yo an moso.
37:20 Epi, koulye a, Seyè, Bondye nou an, delivre nou anba men l '. Se pou tout nasyon ki sou latè a rekonèt ke ou menm sèl ki Seyè a. "
37:21 Ezayi, pitit Amòz la, voye bay Ezekyas, di: "Men sa Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la: Paske nan sa ou te lapriyè nan pye m 'sou Senakerib, wa peyi Lasiri a,
37:22 sa a se pawòl Bondye a ki Seyè a te di l 'sou li: te Pitit fi a jenn fi sou mòn Siyon meprize ou menm ak ou nan betiz. te Pitit fi a nan lavil Jerizalèm souke tèt li nan ou.
37:23 Ki moun ou joure? Apre sa, moun ou joure? Apre sa, kont moun ou pran rele byen fò ou ak leve tèt nou gade syèl? Kont yon Bondye apa pèp Izrayèl la!
37:24 Nan men moun k'ap sèvi ou, ou te joure Seyè a. Epi ou te di: 'Avèk yon foul moun nan cha lagè kat chwal mwen, Mwen te moute mòn yo nan mòn yo vwazin peyi Liban. M'ap koupe pye sèd depase li yo ak pye bwa chwa pen li yo. Apre sa, mwen pral rive nan tèt la nan somè li yo, nan forè a mòn Kamèl li yo.
37:25 Mwen fouye gwo twou san fon, ak mwen bwè dlo, ak mwen cheche tout bank yo gwo larivyè Lefrat ak sèl la nan pye m 'yo.'
37:26 Eske nou pa tande sa mwen te fè nan li nan tan lontan? Nan tan lontan, Mwen fòme li. Epi, koulye a mwen te pote l 'soti. Epi, se te fè lè sa a, ti mòn yo ak lavil ki gen ranpa ta goumen ansanm, pou destriksyon li yo.
37:27 moun ki rete yo te gen men iregilye. Yo pran tranble epi yo te konfonn. Yo te vin tankou plant yo nan jaden an, ak zèb nan patiraj yo, ak renmen move zèb yo sou twa yo, ki fennen yo anvan yo yo ki gen matirite.
37:28 Mwen konnen kay ou, ak arive ou, ak depa ou, ak bagay moun fou ou kont mwen.
37:29 Lè ou te vin fache kont mwen, awogans ou leve nan zòrèy mwen. Se poutèt sa, Mwen pral mete yon bag nan nen ou, ak yon ti jan ant bouch ou. Apre sa, mwen pral vire ou tounen sou wout la pa kote ou te rive.
37:30 Men, sa a pral yon siy pou ou: manje, nan ane sa a, tou sa sous dlo moute sou pwòp li yo. Ak nan dezyèm ane a, manje fwi. Men, nan twazyèm ane a, plante ak rekòlte, y'ap plante jaden rezen, , epi pou manje fwi yo.
37:31 Ak sa ki pral sove nou anba men moun peyi Jida yo, ak sa ki rete dèyè, pral fòme rasin byen fon, epi yo pral pote fwi segondè.
37:32 Pou soti Jerizalèm, yon ti rès ap chape kò l, ak delivre soti nan mòn Siyon. zèl a, Seyè ki gen tout pouvwa pral akonpli sa a.
37:33 Pou rezon sa a, men sa Seyè a sou wa peyi Lasiri a: Li pa pral antre nan lavil sa a, ni tire yon flèch nan li, ni rapouswiv l 'ak yon plak pwotèj, ni fouye yon ranpa tout bò kote l '.
37:34 Li pral retounen sou wout la pa ki li te rive. Ak nan vil sa a, li pa pral antre nan, di Seyè a.
37:35 M'ap pwoteje lavil sa a, pou m 'ka delivre l' pou dedomajman pou pwòp mwen, ak pou dedomajman pou la nan David, sèvitè m 'lan. "
37:36 Lè sa a, zanj Seyè a al, li frape desann, nan kan moun Lasiri yo, ONE HUNDRED EIGHTY-senk mil. Apre sa, yo leve nan maten an, li wè, tout bagay sa yo te kadav.
37:37 Apre sa, Senakerib, wa peyi Lasiri a, pati, li al fè wout yo. Apre sa, li tounen, yo te rete nan lavil Niniv.
37:38 Epi, se te rive ke, kòm li te adore Bondye li nan kay ki apa pou Niswòk, pitit gason l ', Adramelèk ak Sarezè, frape l 'ak kout nepe a. Apre sa, yo kouri met deyò nan peyi nan Ararat. Apre sa, Esarhaddon, pitit gason l ', gouvènen nan plas li.

Ezayi 38

38:1 Se sou reny li Ezekyas te vin malad e li te toupre lanmò. Se konsa,, Ezayi, pitit Amòz la, pwofèt, antre l ', epi li di l ': "Men sa Seyè a: Mete kay ou yo nan lòd, pou ou pral mouri, epi ou pa pral gen lavi. "
38:2 Ezekyas vire figi li bay panno a, epi li lapriyè Seyè a.
38:3 Li di: "Mwen sipliye ou, Seyè, M 'mande nou, sonje ki jan mwen mache alatèt nou nan laverite ak nan ak yon kè tout, e ke mwen te fè sa ki byen nan je ou. "Ezekyas t'ap kriye ak yon gwo kriye.
38:4 Lè sa a, Seyè a pale ak Ezayi, di:
38:5 "Ale di Ezekyas: Men mesaj Seyè a, Bondye wa David la, papa ou: Mwen tande lapriyè ou, ak mwen te wè dlo nan je ou. Gade, Mwen menm m'ap mete kenz ane nan jou ou.
38:6 M'ap delivre ou ansanm ak lavil sa a soti nan men wa peyi Lasiri a, M'ap pwoteje li.
38:7 Lè sa a va yon siy pou ou nan men Senyè a, sa Seyè a pral fè mo sa a, ki li te di l ':
38:8 Gade, Mwen pral fè lonbraj la nan liy ki, ki gen kounye a desann sou sundial solèy wa Akaz, pou avanse pou pi nan do pou dis liy yo. "Se konsa,, solèy la demenaje ale rete bak pa dis liy, nan degre yo pa ki li te desann.
38:9 ekri a nan Ezekyas, wa peyi Jida, apre li te tonbe malad, li te refè soti nan maladi l ':
38:10 "Mwen di: Nan mitan an nan jou mwen, Mwen pral ale nan pòtay yo, yo nan lanfè. Se konsa, mwen t'ap chache rès la nan ane mwen.
38:11 mwen di: Mwen pa pral wè Seyè a, Bondye a, nan peyi moun vivan yo. Mwen pral pa gen okenn ankò wè nonm, ni kay an nan rès.
38:12 te lonjevite mwen te pran lwen; li te ki plwaye leve, li te pran nan men m ', tankou kay ki te pou yon bèje. te lavi m 'te koupe, tankou si pa yon Weaver. Pandan m 'te toujou kòmanse, li koupe m 'wete. Depi maten jouk aswè, ou te make soti limit mwen.
38:13 mwen te espere, menm jouk denmen maten. Tankou yon lyon, se konsa gen li kraze tout zo nan kò m '. Depi maten jouk aswè, ou te make limit mwen.
38:14 M'ap rele, tankou yon vale jèn. M'ap kalkile, tankou yon ti pijon. Je m 'yo te febli pa kontanple anwo. Seyè, M 'al soufri vyolans! Reponn an favè m '.
38:15 Kisa m ka di, oswa sa ki ta li reponn mwen, depi li menm li te fè sa a? Mwen pral rekonèt ou tout ane mwen, nan lapenn ki nan kè m '.
38:16 Seyè, si tankou se lavi, epi si lavi sa a ki nan lespri mwen an se tout moun ki tankou yon kalite, se pou nou korije m 'epi yo ka ou lakòz m' yo viv.
38:17 Gade, ak kè poze anmè mwen an se pi anmè kou fièl. Men, nou menm sove nanm mwen, konsa ke li pa t 'vle mouri. Ou te jete tout peche m 'dèyè do ou.
38:18 Pou lanfè pa pral konfese ou, ak lanmò pa pral fè lwanj ou. Moun ki desann nan twou san fon an pa pral espere pou verite ou.
38:19 k ap viv nan, k ap viv nan, sa yo ap fè lwanj ou, jan mwen fè tou jou sa a! Papa a pral fè sa a verite a li te ye nan non pitit gason.
38:20 Seyè, Sove m! Apre sa, nou pral chante sòm nou an, Pandan tout rès lavi nou, nan kay la, Seyè a. "
38:21 Koulye a, Ezayi te bay lòd yo pran yon paste, fig frans, ak gaye li tankou lacho sou blesi a, se konsa ke li ta ka geri.
38:22 Ezekyas reponn, "Ki sa ki pral siyen an pou m 'ka al nan tanp Seyè a?"

Ezayi 39

39:1 Lè sa a,, Mewodak Baladan, , pitit gason Baladan, wa Babilòn lan, voye lèt ak kado a bay Ezekyas. Pou li te tande jan Jezi te tonbe malad, li te refè.
39:2 Ezekyas kontan sou yo, epi li te montre yo depo ki gen bon sant aromat li, ak nan ajan ak lò, ak nan pafen yo ak odè koute chè, ak tout zarchiv yo pou byen l, ak tout bagay sa yo ke yo te jwenn nan depo l 'yo. Pa t 'gen lakay li, ni nan tout peyi l ', ki Ezekyas pa t 'montre yo.
39:3 Lè sa a, pwofèt Ezayi te antre nan devan wa Ezekyas, epi li di l ', "Ki sa ki te fè mesye sa yo di, ak pou soti nan kote yo te vin jwenn ou?"Ezekyas reponn, "Yo te vin jwenn mwen soti nan yon peyi byen lwen, soti nan peyi Babilòn. "
39:4 Li di, "Ki sa yo t 'wè nan kay ou?"Ezekyas reponn: "Yo te wè tout bagay sa yo ki nan kay mwen an. Pa t 'gen pou m' pa t 'montre yo nan mitan lòt trezò mwen an. "
39:5 Ezayi di wa Ezekyas: "Koute pawòl Senyè ki gen tout pouvwa:
39:6 Gade, jou yo ap vini lè tou sa ki nan kay ou, ak tout sa ki zansèt nou yo te ki estoke moute, menm nan jou sa a, pral pran yo ale lavil Babilòn. Se la va gen pa gen anyen kite dèyè, di Seyè a.
39:7 Pitit nou yo, ki moun ki pral bay nan men ou, ki moun ou yo pral pwodwi, yo pral wete. Apre sa, yo ap vin konfyans nan palè wa Babilòn lan. "
39:8 Ezekyas reponn jwenn Ezayi, "Pawòl Seyè a ki li te di l 'se yon bon bagay." Epi li te di, "Men, se pou gen lapè ak verite menm nan jou mwen an."

Ezayi 40

40:1 "Dwe konsole, dwe konsole, O pèp mwen an!"Se sa di, Bondye nou.
40:2 -Pale Ak kè a nan lavil Jerizalèm, epi rele soti nan li! Pou malis li te rive fen li yo. te mechanste li te padonnen. Li te resevwa doub pou tout peche l 'anba men moun Seyè a.
40:3 vwa yon nonm k'ap rele soti nan dezè a: "Pare gran wout Seyè a! Fè dwat chemen Bondye nou an, nan yon kote ki klè.
40:4 Tout fon gen pou leve, epi yo pral tout mòn, tout ti mòn gen pou vin plat. Apre sa, kwochi a pral dwate, ak inegal a ap vin nivo fason.
40:5 Epi yo pral tout bèl pouvwa a, se sa k'ap devwale. Tout moun ansanm pral wè ke te bouch la nan Seyè a di sa. "
40:6 Yon vwa rete li di, "Kriye soti!"Apre sa, mwen te di, "Kisa mwen ta dwe rele?"" Tout moun se tankou zèb, ak tout bèl pouvwa li, se tankou bèlte flè nan savann lan.
40:7 te Zèb la cheche, e li te flè a tonbe. Pou Lespri Senyè a te kònen sou li. Se vre wi, moun yo tankou zèb.
40:8 te Zèb la cheche, e li te flè a tonbe. Men, Pawòl la, Seyè nou an rete pou letènite. "
40:9 Nou tout ki preche Siyon, monte yon mòn byen wo! Nou tout ki preche lavil Jerizalèm, leve vwa ou a ak fòs! Leve l 'kanpe! Nou pa bezwen pè! Di lavil peyi Jida: "Gade, Bondye nou!"
40:10 Gade, Senyè Bondye a pral rive nan fòs, ak bra l 'yo pral dirije. Gade, rekonpans li se avè l ', ak travay li la devan l '.
40:11 Li pral patiraj mouton l 'Tankou yon gadò. Li pral sanble tout mouton yo ponyèt li, epi li pral leve yo jiska avèk li, epi li menm l pral pote jèn nan anpil.
40:12 Ki moun ki te mezire dlo yo nan kre an nan men l ', ak ki moun ki te peze syèl la ak palmis l '? Ki moun ki te sispann mas la nan tè a ak twa dwèt, ak ki moun ki te peze mòn yo sou yon balans ak ti mòn yo sou yon echèl?
40:13 Ki moun ki te asiste Lespri Senyè a? Ki moun ki te gen konseye l ', li te fè nou konnen bagay sa yo l'?
40:14 Ak ki moun gen li konsilte? Apre sa, ki moun ki te leve l ', epi li te anseye l 'chemen an nan jistis, ak gide l 'nan konesans, ak devwale wout ki pase nan konpreyansyon l '?
40:15 Gade, nasyon yo tankou yon gout dlo nan yon bokit, epi yo ap konsidere kòm grenn jaden ki pi piti a sou yon balans. Gade, zile yo se tankou yon ti kras pousyè.
40:16 Ak peyi Liban pa pral ase yo kòmanse yon dife, ak bèt li yo pa ap sifi pou yo boule nèt.
40:17 Tout nasyon yo devan l 'yo tankou si yo pa t egziste, epi yo ap konsidere kòm pa l 'tankou si yo te enbesilite ak vid.
40:18 Se poutèt sa, ki moun ou ta di ki tankou Bondye? Ou ak sa imaj ou ta ranplase l '?
40:19 Ta dwe travayè a te mete yon estati? Ou te òfèv a ki te fòme l 'ak lò, oswa òfèv la ak plak an ajan?
40:20 Li te chwazi bwa fò ki pa pral pouri anba tè. atizan an abil ap chèche yon fason yo mete kanpe yon vye estati ki pa ka brannen l '.
40:21 Ou pa konnen? Èske w pa tande? Èske li pa te anonse nou la a depi nan konmansman an? Èske w pa t 'konprann fondasyon ki sou latè a?
40:22 Se li menm ki yon Bondye ki chita sou glòb la ki sou tè a, ak moun li yo se tankou krikèt vèt. Li fin syèl la tankou si yo te pa gen anyen, epi li pwopaje yo soti tankou yon gwo tant twal, nan ki rete.
40:23 Li te mennen l 'moun ki egzaminen ki sa ki sekrè enbesilite. Li te mennen l 'jij yo nan tè a vid.
40:24 Epi sètènman, pye ble yo te plante ni, ni simen, ni rasin nan tè a. Li te toudenkou kònen yo atravè yo, e yo te cheche, ak yon gwo toubouyon pral pote yo ale tankou pay.
40:25 "Epi ki moun ou ta konpare m 'oswa egalize mwen?"Se sa di yon Bondye apa.
40:26 Leve tèt nou gade syèl, ak wè ki moun ki te kreye tout bagay sa yo. Li mennen soti lame yo pa kantite, ak li rele yo tout pa non. Paske nan tou sa ki nan fòs l ', li fyabilite ak vèti, pa youn nan yo te kite dèyè.
40:27 Poukisa ou di sa a, Nou menm pitit Jakòb, e poukisa ou pale fason sa a, Nou menm pèp Izrayèl? "Te fason mwen te kache nan men Senyè a, ak jijman mwen chape avi pa Bondye mwen an. "
40:28 Ou pa konnen, oswa ou pa tande? Seyè a, se Bondye ki p'ap janm fini an, ki moun ki te kreye limit ki sou latè a. Li pa diminye, epi li pa lite. Ni se bon konprann li recherche.
40:29 Se li menm ki bay ki te swaf yo fòs, epi li pou moun ki ogmante determinasyon ak fòs nan moun ki ap li pap resevwa.
40:30 Nou menm domestik ap lite ak fail, ak jenn gason pral tonbe nan enfimite.
40:31 Men, moun ki espwa nou nan Seyè a pral renouvle fòs yo. Yo pral pran zèl tankou malfini. Yo pral kouri epi yo pa lite. Yo pral mache epi yo pa kawotchou.

Ezayi 41

41:1 Se pou zile yo rete an silans devan m ', epi kite nasyon yo pran nouvo fòs. Se pou yo pwoche bò, ak Lè sa a pale. Se pou nou aplike pou jijman ansanm.
41:2 Ki moun ki te voye yon nonm ki jis soti kote solèy leve a, e li te rele l 'yo swiv l'? Li pral mete nasyon yo anba kontanple l ', epi li pral kòmande sou wa. Li pral lakòz yo fè tankou pousyè anvan nepe l ', pousyè tankou pousyè kondwi pa van an anvan banza li.
41:3 Li pral kouri dèyè yo. Li pral pase nan ak kè poze. Pa gen okenn tras ap parèt apre pye l '.
41:4 Ki moun ki te travay ak akonpli bagay sa yo, rele bay jenerasyon yo depi nan konmansman an? "Se mwen menm, Seyè a! Se mwen menm ki premie ak dènye a. "
41:5 zile yo wè sa epi yo te pè. toupatou sou latè a te estipid. Yo pwoche bò kote e yo te rive.
41:6 Chak moun ap ede frè parèy li epi yo pral di frè l ', "Ap vin pi fò."
41:7 bòs fòjon an frape ak maye an ankouraje l 'ki moun ki te tou, tankou nan tan sa a, di, "Li se pare pou soudaj." Apre sa, li ranfòse l 'ak klou, konsa ke li pa ta dwe deplase.
41:8 Men, ou, Nou menm pèp Izrayèl, yo, sèvitè m ', Nou menm pitit Jakòb, moun mwen chwazi, pitit pitit an nan Abraram, zanmi mwen an.
41:9 Pou poutèt li, Mwen te pran ou soti nan dènye bout latè a, epi mwen te rele nou soti nan kote byen lwen li yo. Apre sa, mwen te di nou: "Ou se sèvitè m 'lan. Mwen te chwazi ou, epi mwen pa te jete ou sou kote. "
41:10 Nou pa bezwen pè, paske mwen la avèk ou. pa vire do, paske mwen, Bondye nou. Mwen te ranfòse ou, epi mwen te ede ou, e li te bò dwat nan yon sèl jis mwen konfime ou.
41:11 Gade, tout moun ki goumen ak nou yo pral wont ak wont. Yo pral tankou si yo pa t egziste, ak moun ki kontredi ou pral peri.
41:12 Ou pral chèche yo, epi ou pa pral jwenn yo. moun ki kenbe tèt ak ou yo pral tankou si yo pa t egziste. Apre sa, moun ki te ka goumen kont ou yo pral tankou yon bagay ki te boule.
41:13 Pou mwen menm ki Seyè a, Bondye nou. Mwen pran ou pa men ou, ak mwen di nou la a: Nou pa bezwen pè. Mwen te te ede ou.
41:14 Pa bezwen pè, O vè k'ap manje kadav pitit Jakòb, nou menm ki mouri nan pèp Izrayèl la. Mwen te te ede ou, di Seyè a, delivre nou, yon Bondye apa pèp Izrayèl la.
41:15 Mwen te etabli ou renmen yon nouvo kabwa glasi, gen lam krante. Ou pral raboure mòn yo ak kraze yo. Epi ou pral vire ti mòn yo nan pay.
41:16 Ou pral vannen yo, ak van an pral kònen yo ale, ak gwo toubouyon a ap gaye yo. W'a kontan nan Seyè a; n'a fè fèt pou yon Bondye apa pèp Izrayèl la.
41:17 Endijan an ak dlo a pòv ap chèche, men pa gen. Te lang yo te fin cheche nèt pa swaf dlo. Mwen, Seyè a, pral koute yo. Mwen, Bondye pèp Izrayèl la, pa pral abandone yo.
41:18 Mwen pral louvri rivyè nan mòn yo, ak tout sous nan mitan an nan plenn yo. M'ap wete dezè a nan pisin nan dlo, ak peyi a kote machin nan sous dlo nan dlo.
41:19 M'ap plante pye sèd la nan yon kote ki dezète, ak pikan an, ak jasmen a, ni pye oliv. Nan dezè a, M'ap plante Pine nan, ak Elm a, ak pye bwa nan bwat ansanm,
41:20 sa yo ke yo ka wè ak konnen, rekonèt epi mwen konprann, ansanm, ki te men nan Seyè a akonpli sa a, e ke yon Bondye apa pèp Izrayèl la te kreye li.
41:21 Pote ka w la pou pi devan, di Seyè a. Pote l 'isit la, si ou gen anyen yo pretann, di wa a nan Jakòb.
41:22 Se pou yo apwòch ak anonse nou bagay sa yo ki pral rive. Anonse nou bagay sa yo ki te chèf anvan. Apre sa, nou pral aplike kè nou yo, epi nou pral konnen fen yo. Se konsa,, revele nou bagay sa yo ki pral rive.
41:23 Anonse bagay sa yo ki pral rive nan tan kap vini an, epi nou pral konnen ke ou se bondye. Menm jan an tou, akonpli byen oswa mal, si ou kapab, ak fè nou pale de li ak wè li ansanm.
41:24 Gade, ou egziste soti nan pa gen anyen, ak travay ou a se soti nan sa ki pa egziste; moun ki te chwazi ou se yon abominasyon.
41:25 Mwen te leve soti vivan yon sèl soti nan nò a, epi li pral rive soti nan k ap monte a nan solèy la. Li pral rele non mwen, epi li ap diminye majistra labou, tankou yon Potter travay ak ajil.
41:26 Ki moun ki te anonse sa a soti nan k ap monte li yo, pou nou kapab konnen li, oswa depi nan konmansman li yo, pou nou ka di, "Ou se jis." Pa gen okenn yon moun ki swa anonse, oswa predi, oswa tande pawòl ou.
41:27 Premye a pral di sou mòn Siyon: "Gade, yo isit la,"Ak moun lavil Jerizalèm, "Mwen pral prezante yon evanjelis."
41:28 Apre sa, mwen wè, e te gen pa gen yon sèl nan mitan okenn nan yo konsilte, oswa ki, lè mwen te mande, t 'kapab reponn yon mo.
41:29 Gade, yo tout enjis, ak travay yo yo vid. zidòl yo se van ak vid.

Ezayi 42

42:1 Gade, sèvitè m ', Mwen pral defann l ', eli m ', avè l 'm' se byen-kontan. Mwen menm ki voye Lespri m sou li. Li pral ofri jijman tout nasyon yo.
42:2 Li pa pral rele, epi li pa pral gade sou figi yo ba nenpòt moun; ni pral vwa li tande aletranje.
42:3 pye wozo a panche li pa pral kraze, ak an dife nan ordur li pa pral s'étendre. Li ap mennen soti jijman pou verite.
42:4 Li pa pral tristesse oswa boulvèse, jouk li etabli jijman sou latè. Ak zile yo ap tann lalwa l '.
42:5 Men sa Seyè sèl Mèt la, ki te kreye syèl la ak elaji li, ki te fòme tè a ak tout sa ki sous dlo soti nan li, ki bay souf nan moun yo nan li, ak lespri nan moun ap mache sou li.
42:6 Mwen, Seyè a, yo te rele ou nan jistis, ak mwen te pran men ou epi pou yo konsève ou. Apre sa, mwen te prezante ou kòm yon kontra ak pèp la, kòm yon limyè nan moun lòt nasyon yo,
42:7 pou nou ka louvri je avèg yo, ak plon soti prizonye a soti nan enkaserasyon limite ak moun chita nan fènwa soti nan kay la nan prizon.
42:8 Mwen menm ki Seyè a; sa a se non mwen. Mwen pa pral bay pouvwa mwen nan yon lòt, ni fè lwanj mwen an grave bagay.
42:9 bagay sa yo ke te premye, wè, yo te rive. Apre sa, mwen tou anonse ki sa ki nouvo. Anvan tout bagay sa yo leve, Mwen pral fè ou tande sou yo.
42:10 Chante bay Seyè a yon nouvo kantik, chante l 'soti nan dènye bout latè a, nou ki desann nan lanmè a ansanm ak tout kantite byen li yo, zile yo ak moun ki rete yo.
42:11 Se pou dezè a ak tout lavil yo dwe leve. Keda pral rete nan kay. -Nou menm moun wòch la, fè lwanj! Yo pral rele soti nan tèt la nan mòn yo.
42:12 Yo pral fè lwanj Seyè a, epi yo pral anonse pou fè lwanj li nan zile yo.
42:13 Seyè a va fè lide ale tankou yon nonm vanyan; tankou yon nonm nan batay, li pral brase moute zèl. Li pral rele ak rele. Li pral met men sou lènmi l 'yo.
42:14 Mwen te toujou trankil; Mwen te an silans; Mwen te pasyan. Mwen pral pale tankou yon nesans fanm ki. Mwen pral detwi ak konsome, tout nan yon fwa.
42:15 Mwen pral pral devaste tout peyi mòn yo ak ti mòn yo, M'ap fennen tout zèb yo. Apre sa, mwen pral vire rivyè nan zile, M'ap cheche pisin yo nan dlo.
42:16 M'ap mennen yon lòt avèg la ansanm yon fason ki yo pa konnen. Apre sa, mwen menm k'ap jwenn nan mache ansanm chemen ak kote yo te abitye. M'ap wete fènwa nan limyè devan yo, ak kwochi an tou dwat. Tout bagay sa yo mwen te fè pou yo. Pou mwen pa te abandone yo.
42:17 Yo gen pou yo konvèti ankò. Se pou moun ki mete konfyans yo nan zidòl zidòl dwe anpil wont, paske yo di yon bagay an kwiv, "Ou se Bondye nou an."
42:18 Ou ki soud, tande! Ou ki avèg, vire kontanple ou ak wè!
42:19 Ki moun ki avèg, eksepte sèvitè m 'lan? Ki moun ki soud, eksepte yon sèl nan ki moun mwen menm ki voye mesaje m '? Ki moun ki avèg, eksepte yon sèl la ki moun ki te vann? Ki moun ki avèg, eksepte sèvitè Seyè a?
42:20 Ou ki wè anpil bagay, ou pral pa kenbe yo? Nou tout ki gen zòrèy louvri, ou pral pa koute?
42:21 Seyè a te vle 'apa pou Bondye, ak magnify lwa a, ak jan li gen pouvwa.
42:22 Men, sa a moun menm te vòlè li mete fatra. Tout jèn yo se yon pèlen, epi yo te kache nan kay nan enkaserasyon limite. Yo te vin tounen moun ki viktim; pa gen okenn youn ki moun ki ka delivre yo. Yo gen pou yo piye; pa gen okenn yon moun ki ka di, "Renmèt."
42:23 -Kilès nan nou ki pral tande sa a, ki moun ki pral koute ak anpil atansyon epi fè atansyon sa a nan tan kap vini an?
42:24 Ki moun ki te tonbe nan men Jakòb an piye, ak pèp Izrayèl la nan devastasyon? Li se pa Seyè a menm, kont moun nou te peche? Apre sa, yo pa t 'vle mache nan chemen l', epi yo pa t 'koute l' lalwa.
42:25 Se konsa,, li vide sou li kòlè Bondye a nan kòlè l ', li yon batay fò. Apre sa, li boule l 'tout otou, epi li pa t 'reyalize li. Apre sa, li mete l 'sou dife, epi li pa t 'konprann li.

Ezayi 43

43:1 Epi, koulye a, men sa Seyè a ki te kreye ou, Nou menm pitit Jakòb, ak ki moun ki te fè nou, Nou menm pèp Izrayèl: Nou pa bezwen pè. Mwen te delivre nou, epi mwen te rele ou pa non ou. Ou se pa m.
43:2 Lè ou pase nan dlo a, M'ap toujou la avè ou, ak rivyè yo pa pral kouvri ou. Lè ou mache nan dife, ou pa pral boule, ak flanm dife yo pa pral boule ou.
43:3 Pou mwen menm ki Seyè a, Bondye nou, yon Bondye apa pèp Izrayèl la, delivre nou. Mwen te prezante peyi Lejip kòm ekspyasyon ou, Peyi Letiopi ansanm ak peyi Seba sou non ou.
43:4 depi lè sa a, ou te vin tounen onorab nan je m ', ak bèl pouvwa. Mwen renmen nou, ak mwen pral prezante moun sou non ou, ak moun ki sou non nan lavi ou.
43:5 Pa bezwen pè, paske mwen la avèk ou. Mwen pral mennen pitit pitit ou yo soti nan Lès la, M'ap ranmase nou soti nan Wès la.
43:6 Mwen pral di nan Nò a, "Lage l ',"Ak nan Sid la, "Pa vire l 'ale." Pote pitit gason m' soti byen lwen, ak pitit fi mwen yo ki nan dènye bout latè a.
43:7 Epitou, chak yon moun ki rele sou non mwen, Mwen te kreye pou tout bèl pouvwa m '. Mwen te fòme l ', epi mwen te fè l '.
43:8 Plon fè pèp la ki avèg epi yo gen je, ki soud epi yo gen zòrèy.
43:9 Tout nasyon yo te reyini ansanm, ak branch fanmi yo te ranmase. Ki moun ki nan mitan nou ap anonse sa a, epi ki pral fè nou pou koute bagay sa yo ke yo se premye? Se pou yo prezante temwen yo. Se pou yo aji jistis, epi koute, epi di: "Eske se vre."
43:10 Nou se temwen m, di Seyè a, epi ou yo, sèvitè m ', moun mwen chwazi, pou ke ou ka konnen, epi yo ka kwè nan mwen, ak pou ke ou ka konprann se mwen menm ki menm bagay la tou. anvan m ', te gen okenn bondye fòme, ak apre m 'pral gen Pa gen yonn.
43:11 mwen se. Mwen menm ki Seyè a. Li pa gen okenn delivre apa nan men m '.
43:12 Mwen te anonse, epi mwen te sove. Li te fè li yo dwe tande. Se konsa te gen pa etranje nan mitan nou. Nou se temwen m, di Seyè a, ak mwen se Bondye.
43:13 Li te pran depi nan konmansman an, Se mwen menm ki menm bagay la tou. Apre sa, se pa gen yon sèl ki moun ki ka sove m 'anba men. mwen aji, ak ki moun ki ka vire l 'sou kote?
43:14 Men mesaj Seyè a, delivre nou, yon Bondye apa pèp Izrayèl la: Pou poutèt ou, M 'te voye yo ale lavil Babilòn, yo demoli desann tout ba yo, ak moun Babilòn yo ki te tout bèl pouvwa nan bato yo.
43:15 Mwen menm ki Seyè a, Moun k'ap sèvi ou, Kreyatè a pèp Izrayèl, wa nou.
43:16 Men mesaj Seyè a, ki te ban nou yon chemen pou rive nan lanmè a ak yon chemen nan torrent a nan dlo,
43:17 ki te ap dirije soti cha a ak chwal la, kolòn nan nan twoup gaya. Yo te al nan dòmi ansanm, epi yo pa pral leve. Yo gen pou yo kraze tankou pye koton swa, epi yo te extend.
43:18 Ou pa bezwen rele nan lide tan lontan an, ni konsidere bagay sa yo nan antikite.
43:19 Gade, Mwen reyalize bagay ki nouvo. Apre sa, jounen jodi a, yo pral toupatou. ak sètitid, ou pral konnen yo. M'ap fè yon fason nan dezè a, ak rivyè nan yon kote ki inpasibl.
43:20 bèt nan bwa nan jaden an ap fè lwanj mwen, ak sèpan yo ak otrich yo. Mwen te fè dlo nan dezè a, rivyè nan kote aksesib, nan lòd yo bay bwè nan moun mwen, eli m '.
43:21 Sa a se pèp la ki moun mwen te fòme pou tèt mwen. Yo pral fè lwanj mwen.
43:22 Men, ou pa yo te rele sou mwen, Nou menm pitit Jakòb, ni ou plede pou m ', Nou menm pèp Izrayèl.
43:23 Ou pa gen ofri m 'belye mouton an, boule nèt ou, epi ou pa gen fè lwanj m 'ak moun ki viktim ou. Mwen pa t 'chay ou ak ofrann, ni m 'fatige ou ak lansan.
43:24 Ou te achte m 'kann dous ak lajan, epi ou pa gen bonbade m 'ak grès bèt yo te viktim ou. Men se vre wi:, ou te chay m 'ak peche nou yo; ou te fatige m 'ak mechanste nou.
43:25 mwen se. Se mwen menm ki yon Bondye anpil ki ti sèvyèt mouye pou ale mechanste nou pou dedomajman pou pwòp mwen. Apre sa, mwen pa pral sonje peche nou yo.
43:26 Rele m 'nan lide, ak fè nou ale nan jijman ansanm. Si ou gen anyen yo jistifye tèt ou, eksplike li.
43:27 Premye zansèt nou an fè peche, ak entèprèt ou te trayi m '.
43:28 Se konsa,, Mwen te fè kadejak lidè yo apa pou Bondye. Mwen te tonbe nan men Jakòb yo nan masak, ak pèp Izrayèl la kalomni.

Ezayi 44

44:1 Epi, koulye a, koute, Jakòb, sèvitè m 'lan, ak pèp Izrayèl la, moun mwen chwazi.
44:2 Men mesaj Seyè a, ki te fè ak fòme ou, Èd ou a soti nan matris la: Nou pa bezwen pè, Jakòb, sèvitè m 'lan ak pi mache dwat devan Bondye mwen an, moun mwen chwazi.
44:3 Mwen menm, m'a vide dlo sou tè a swaf dlo, ak rivyè sou kote ki sèk la. M'ap vide Lespri m 'sou pitit pitit ou, ak benediksyon m 'sou stock ou.
44:4 Apre sa, yo pral pouse tankou plant yo, tankou banbou bò dlo kouri.
44:5 Sa a yon sèl pral di, "Mwen nan la di,"E ke moun ap rele tèt li pa non an nan Jakòb, ak ankò yon lòt pral ekri ak men l ', "Pou Seyè a,"Epi li pral pran non an pèp Izrayèl la.
44:6 Men mesaj Seyè a, Wa a ak Redanmtè pèp Izrayèl, Seyè ki gen tout pouvwa: Se mwen menm ki premye nan, epi mwen menm mwen dènye a, epi gen pa gen okenn Bondye se apa nan men m '.
44:7 Ki moun ki tankou m '? Se pou l 'rele deyò epi yo anonse li. Se pou tout moun eksplike m 'lòd la de bagay sa yo, depi li se mwen menm ki nonmen moun yo ansyen. Bagay sa yo nan tou pre a ak tan kap vini la byen lwen, se pou l 'anonse yo.
44:8 Nou pa bezwen pè, epi yo pa bezwen pè. Soti nan tan an lè m te ou koute, Mwen menm mwen te te anonse li. Nou se temwen m. Èske gen yon lòt Bondye bò kote m ', tou yon Maker, moun mwen pa konnen?
44:9 Tout moun nan moun ki kreye zidòl yo pa gen anyen, ak bagay sa yo pi renmen anpil yo, yo pa pral benefisye yo. Sa yo se temwen yo, pou yo pa ka wè, epi yo pa konprann, sa yo ke yo ta ka wont.
44:10 Ki moun ki te pòtre yon bondye oswa jete yon imaj fonn, ki se itil pou pa gen anyen?
44:11 Gade, tout moun ki patisipe nan sa a yo pral wont. Pou mizisyen sa yo, se moun. Yo pral tout rasanble ansanm. Yo pral kanpe yo epi yo dwe pè. Apre sa, yo pral wont ansanm.
44:12 te Maker a nan fè fòje ak dosye l '. Avèk chabon ak mato, li te fòme li, e li te fòje ak fòs la nan bra l '. Li pral grangou ak grandi bouke anpil. Li pa pral bwè dlo, epi li pral vin bouke.
44:13 te Maker a nan bwa pwolonje chèf li. Li te fòme l 'ak yon plan. Li te fè l 'ak kwen, e li te lis koub li yo. Apre sa, li te fè imaj la nan yon nonm, yon nonm w pèdi bèl, rete nan yon kay.
44:14 Li te koupe pye sèd; li te pran pye bwadchenn lan Evergreen, ak pye bwadchenn lan ki te kanpe nan mitan pyebwa ki nan forè a. Li te plante pye bwa a Pine, ki te lapli a nouri.
44:15 Epi li se itilize pa moun pou gaz. Li te pran nan men l ', li t'ap chofe kò li. Apre sa, li mete l 'sou dife ak pen konn kwit nan fou. Men, depi nan rès la, li te fè yon bondye, epi li adore li. Li te fè yon vye estati, epi li bese tèt anvan li.
44:16 Pati nan li, li boule yo nan dife, ak yon pati nan li, li kwit vyann; li bouyi manje ak te plen. Apre sa, li te chofe, e konsa li te di: "Ah, Se mwen menm ki cho. Mwen te kontanplan nan dife a. "
44:17 Men, depi nan rès li yo, li te fè yon bondye ak yon estati pou tèt li. Li bese atè devan li, epi li adore li, Li te lapriyè nan li, di: "Li gratis m '! Pou ou se bondye mwen. "
44:18 Yo te ni li te ye ni konprann. Pou je yo yo kache, pou yo wè ak je yo epi mwen konprann ak lespri yo.
44:19 Yo pa konsidere nan lespri yo, ni fè yo konnen, ni yo panse yo di: "Mwen te boule mwatye bwa a nan dife a, epi mwen te konn kwit nan fou pen sou chabon dife a. Mwen te kwit vyann ak mwen te manje. Li te pran depi rès li yo, Mwen ta dwe fè yon vye estati? Èske mwen ta dwe tonbe fas atè devan twon an nan yon pye bwa?"
44:20 Pati nan li se sann dife. kè san konprann li ador li. Apre sa, li pa pral libere nanm li, epi li pa pral di, "Petèt gen se yon manti nan men dwat mwen an."
44:21 Sonje bagay sa yo, Nou menm pitit Jakòb, Nou menm pèp Izrayèl. Pou ou se sèvitè m 'lan. Mwen te te fè nou. Ou se sèvitè m 'lan, Izrayèl. Pa bliye mwen.
44:22 Mwen te disparèt mechanste nou tankou yon nwaj, Se peche nou tankou yon vapè dlo. Tounen vin jwenn mwen, paske mwen te delivre nou.
44:23 Fè lwanj, Syèl O! Paske, Seyè a te montre gen pitye. Rele ak kè kontan, O fini sou latè a! Se pou mòn yo zòrèy ak fè lwanj, ak forè a ak tout lòt pyebwa li yo. Pou Seyè a te delivre fanmi Jakòb, ak pèp Izrayèl la pral fè lwanj.
44:24 Men mesaj Seyè a, delivre nou, ak Maker ou a soti nan matris la: Mwen menm ki Seyè a, ki moun ki fè tout bagay, menm sèl fin syèl la, ki moun ki fè kabinè avoka a tè. Apre sa, se pa gen yon sèl avè m '.
44:25 Mwen fè siy yo nan divinò yo kapab sèvi anyen ankò, ak mwen vire Liv Istwa pwofèt Ozayi yo nan bagay moun fou. Mwen vire bak save, epi fè konesans yo nan pawòl moun fou.
44:26 Mwen leve sa a, sèvitè m 'lan, ak mwen satisfè konprann ki jan mesaje m '. M 'ap di moun lavil Jerizalèm, "Ou pral rete,"Ak lavil peyi Jida, "Ou pral rebati,"M'ap leve dezè li yo.
44:27 M 'ap di nan fon lanm lanmè yo, "Se pou dezè,"Ak, "Mwen pral cheche tout rivyè ou."
44:28 Mwen di Cyrus, "Ou se gadò mwen, epi ou pral akonpli tou sa mwen pral. "Mwen di moun lavil Jerizalèm, "Ou pral bati,"Ak nan tanp lan, "Fondasyon ou dwe mete."

Ezayi 45

45:1 Men sa Seyè a fè Cyrus chwazi m ', gen men dwat mwen kenbe, pou m 'ka soumètr nasyon yo devan l', ak mwen ka vire do moun ki wa, ak mwen ka louvri pòt yo anvan l ', ak pou sa pa pral dwe fèmen pòtay yo, yo.
45:2 Mwen pral tann nou. M'ap desann sa yo bèl pouvwa nan tè a. Mwen pral kraze pòtay yo, yo an kwiv, ak mwen pral kraze apa ba fè yo de bout.
45:3 Apre sa, mwen pral ba ou trezò kache epi ak konesans nan de bagay sa sekrè, pou nou ka konnen se mwen menm ki Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la, ki rele non ou.
45:4 Pou poutèt a nan Jakòb, sèvitè m 'lan, ak pèp Izrayèl la, eli m ', Mwen te menm yo rele ou pa non ou. Mwen te pran ou leve, epi ou pa janm konnen m '.
45:5 Mwen menm ki Seyè a, epi pa gen okenn yon lòt. Pa gen okenn bondye bò kote m '. Mwen mare ou, epi ou pa janm konnen m '.
45:6 Se konsa, ka moun ki yo soti nan k ap monte a nan solèy la, ak tout moun ki yo soti nan anviwònman li yo, konnen ke pa gen okenn yon sèl bò kote m '. Mwen menm ki Seyè a, epi pa gen okenn lòt.
45:7 Mwen mete limyè a ak kreye fènwa a. Mwen fè lapè ak kreye dezas. Mwen, Seyè a, fè tout bagay sa yo.
45:8 Voye desann lawouze soti nan pi wo, Syèl O, epi kite nwaj yo lapli desann sou jis nan! Se pou tè a louvri ak prentan fè yon sovè! Se pou jistis leve nan yon fwa! Mwen, Seyè a, te kreye l '.
45:9 Malè l 'ki moun ki lekontrer Maker l', yon teson sèlman soti nan yon bòl an tè plen! Ta dwe labou a di Potter a, "Ki sa yo ou fè?"oswa, "Travay ou a pa se te fè pa men ou?"
45:10 Malè l 'k'ap plede di papa l', "Poukisa ou te vin ansent?"Oswa ak yon fanm, "Poukisa ou te bay nesans?"
45:11 Men mesaj Seyè a, yon Bondye apa pèp Izrayèl la, Maker l ': Èske ou ta kesyon m 'sou tan kap vini an, konsènan pitit gason m ', Et command m 'keksyon sou travay la nan men m'?
45:12 Mwen te fè tè a, ak mwen kreye moun sou li. men mwen lonje syèl la, epi mwen te mande tout gen tout pouvwa a yo.
45:13 Mwen te leve soti vivan l 'ba jistis, M'ap dirije tout wout devan li. Li menm, li pral bati lavil mwen ak divilge prizonye m ', men se pa pou ranson oswa kado, di Seyè a, Bondye ki gen tout pouvwa.
45:14 Men mesaj Seyè a: travay moun Lejip, ak tranzaksyon yo biznis nan peyi Letiopi, ak nan bann moun Seba yo, moun ki wo, pral pase pou ou ak pou yo pral ye. Yo pral mache dèyè ou. Yo pral vwayaje, mare nan Irons. Apre sa, yo pral adore ou menm ak petisyon ou: "Nan ou pou kont li se Bondye, epi gen pa gen okenn Bondye se apa nan men ou.
45:15 Se vre wi, ou se yon Bondye kache, Bondye pèp Izrayèl la, Sovè a. "
45:16 Yo te tout te wont epi yo ta dwe wont! Sa yo FABRICATORS nan erè te pati ansanm nan konfizyon!
45:17 Pèp Izrayèl la sove nan Seyè a pa yon sali etènèl. Ou pa pral wont, epi ou pa pral wont, menm pou tout tan.
45:18 Paske men sa Seyè a, ki te kreye syèl la, Bondye li menm ki fòme tè a ak te fè li, sevanouir la anpil nan li. Li pa t 'kreye li pa gen objektif. Li fòme li pou ke li ta dwe rete. Mwen menm ki Seyè a, epi pa gen okenn lòt.
45:19 Mwen pa t 'pale nan sekrè, nan yon kote ki fè nwa sou latè a. Mwen pa t 'di pitit pitit Jakòb la, "Vin jwenn mwen pou gremesi." Mwen menm ki Seyè a, ki pale jistis, ki anonse sa ki dwat.
45:20 Sanble, ak apwòch, epi trase tou pre ansanm, nou ki yo te sove nan mitan moun lòt nasyon yo. Yo manke konesans, ki leve bwa pou fè eskilti yo, epi ki moun ki petisyon yon bondye kapab pou konsève pou.
45:21 Anonse li, ak apwòch, epi konsilte ansanm. Ki moun ki li te lakòz sa a yo dwe tande depi nan konmansman an, ak ki moun ki te te predi li nan men tan sa a? Eske se pa mwen, Seyè a? Apre sa, ki gen la kèk lòt bondye bò kote m '? Se mwen menm ki yon Bondye ki sove jis, epi pa gen okenn yon sèl eksepte m '.
45:22 Tout bout nan tè a, dwe konvèti m ', epi ou pral sove. Pou mwen menm Bondye, epi pa gen okenn lòt.
45:23 Mwen te fè sèman devan tèt mwen. Pawòl la nan jistis pral kontinye soti nan bouch mwen, epi li pa pral vire tounen.
45:24 Pou chak jenou va pliye m ', ak tout lang va fè sèman li.
45:25 Se poutèt sa, li pral di, "Nan Seyè a yo se jij m 'ak pouvwa m' yo." Yo pral ale nan l '. Apre sa, tout moun ki atake l 'yo pral wont.
45:26 Nan Seyè a, pral tout pitit pitit pèp Izrayèl la kapab jistifye yo t'ap fè lwanj.

Ezayi 46

46:1 Bel te kase. Nebo te kraze. zidòl yo yo te mete sou bèt ak tout bèt, ou lapenn chay lou, jouk fatig.
46:2 Yo gen pou yo fonn desann, oswa yo te kraze ansanm. Yo pa t 'kapab pou konsève pou youn nan moun ki pote yo, ak lavi yo pral antre nan depòte.
46:3 Koute'm, fanmi Jakòb, tout sa ki rete nan pèp Izrayèl la, ki yo te pote sou lestonmak mwen, ki te fèt depi nan vant manman m '.
46:4 Menm nan laj fin vye granmoun ou, Se mwen menm ki menm bagay la tou. E menm ak cheve gri ou, Mwen pral pote ou. Mwen fè ou, M'ap soutni ou. Mwen pral pote ou, ak mwen pral delivre ou.
46:5 Ki moun ou ta konpare m ', oswa egalize m ', oswa konpare m ', oswa konsidere m 'yo dwe menm jan an?
46:6 Ou pran lò nan yon sache, epi ou peze ajan sou yon echèl, konsa tankou yo peye yon òfèv fè yon bondye. Apre sa, yo tonbe fas atè ak adore.
46:7 Yo pote l 'sou zepòl yo, sipòte l ', epi yo mete l 'nan plas li. L'ap kanpe toujou epi yo pa pral deplase soti nan plas li. Men, menm lè yo ap kriye nan pye l ', li pa vle koute. Li pa pral delivre yo soti nan tribilasyon.
46:8 sonje sa a, yo epi yo dwe wont. retounen, ou mechan, nan kè a.
46:9 Sonje laj ki sot pase yo. Pou mwen menm Bondye, epi pa gen okenn lòt bondye. Pa gen okenn yon sèl tankou m '.
46:10 Depi nan konmansman an, Mwen anonse bagay ki sot pase yo, ak pou soti nan kòmansman an, bagay sa yo ki pa gen ankò te fèt, di: Plan mwen pral kanpe fèm, y'a tout volonte m dwe fè.
46:11 Mwen rele yon zwazo soti kote solèy leve a, ak pou soti nan yon peyi byen lwen, nonm sa a nan volonte m. Apre sa, mwen te di sa, ak mwen pral pote li soti. Mwen te kreye, ak mwen ap aji.
46:12 Koute m ', nou menm ki difisil nan kè, ki byen lwen soti nan jistis!
46:13 Mwen te fè jistis mwen tou pre. Li pa pral byen lwen, li ki delivrans mwen pa pral an kapab retade. M'ap ba delivre sou mòn Siyon an, ak tout bèl pouvwa m 'nan peyi Izrayèl la.

Ezayi 47

47:1 desann, chita nan pousyè tè a, O jenn fi menm moun lavil Babilòn! Chita la sou tè a. Pa gen okenn fòtèy pou pitit fi moun Babilòn yo. Pou sa a, n'a pa dwe rele delika e sansib.
47:2 Pran mare yon gwo wòl al moulen farin. Dekouvwi wont ou, fè zepòl ou, revele janm ou, travèse larivyè yo.
47:3 pral wont ou pral parèt aklè, epi yo pral wont ou ka wè. Mwen pral arete tire revanj, Pesonn pa pral kenbe tèt ak mwen.
47:4 Redanmtè nou, Seyè ki gen tout pouvwa a se non l ', yon Bondye apa pèp Izrayèl la.
47:5 Chita nan silans, ak antre nan nan fènwa, Nou menm moun Babilòn yo! Pou sa a, n'a pa dwe rele aristokrat a nan peyi.
47:6 Mwen te fache sou pèp mwen an. Mwen te derespekte pòsyon tè m ', epi mwen te lage yo nan men ou. Ou pa yo te montre gen pitye yo. Ou te ogmante chay la nan peze nou anba chay sou chèf fanmi yo.
47:7 Epi ou te di: "Mwen pral gen yon aristokrat pou tout tan." Ou pa te mete bagay sa yo sou kè ou, epi ou pa gen vin chonje fen ou.
47:8 Epi, koulye a, tande bagay sa yo, nou menm ki delika e gen konfyans, ki di nan kè ou: "Mwen se, epi pa gen okenn yon sèl pi gwo pase m '. Mwen pa pral chita kòm yon vèv, epi mwen pa pral konnen sechrès. "
47:9 de bagay sa yo pral toudenkou sitèlman chaj ou nan yon sèl jou: sechrès ak vèv. Tout bagay sa yo va sitèlman chaj ou, paske yo te foul moun yo nan maji ou ak paske yo te mechanste nan gwo nan maji ou.
47:10 Apre sa, ou te mete konfyans yo nan malis ou, epi ou te di: "Pa gen okenn yon moun ki wè m '." Sajès ou ak konesans ou, sa yo te twonpe tèt nou ou. Epi ou te di nan kè ou: "Mwen se, ak bò kote m 'pa gen okenn lòt. "
47:11 Sa ki mal pral sitèlman chaj ou, epi ou pa pral avi k ap monte li yo. Apre sa, kalamite pral tonbe fòs sou ou, epi ou pa yo pral kapab evite li. Ou pral toudenkou dwe submerged pa yon mizè tankou ou pa janm te li te ye.
47:12 Kanpe ak enkantasyon ou, ak foul moun yo nan maji ou, nan kote ou te travay depi yo jenn ou, tankou si yon jan kanmenm li ta ka benefisye ou, oswa kòm si li te kapab fè ou pi fò.
47:13 Ou te echwe nan foul moun yo nan plan ou! Se pou Liv Istwa pwofèt Ozayi yo kanpe epi sove ou, moun ki te kontanple zetwal yo, ak lè n ap kalkile mwa yo, Se konsa, depi sa yo yo ta ka anonse nou la a bagay sa yo rive.
47:14 Gade, yo te vin tounen tankou pay. Ponpye te fini ak yo. Yo pa pral libere tèt yo soti nan pouvwa a nan flanm dife yo. Sa yo se pa chabon pa ki yo kapab chofe, ni se sa a yon dife ki yo ka chita bò kote.
47:15 Se konsa, gen tout bagay sa yo, nan kote ou te travay, vin bay ou. machann ou te jenn gason ou, te chak moun tronpe nan pwòp fason l '. Pa gen okenn yon sèl ki moun ki ka sove ou.

Ezayi 48

48:1 Koute bagay sa yo, Nou menm fanmi Jakòb, nou ki yo rele pa non an nan pèp Izrayèl la, ak ki moun ki te soti nan dlo peyi Jida. Ou fè sèman sou non an nan Seyè a ak ou rele nan lide Bondye pèp Izrayèl la, men se pa nan verite, epi yo pa nan jistis.
48:2 Yo te rele soti nan lavil la apa pou Bondye, epi yo te fonde sou Bondye pèp Izrayèl la. Seyè ki gen tout pouvwa li rele.
48:3 Depi lè sa a, Mwen te anonse bagay sa yo ansyen. Yo te soti nan bouch mwen, epi mwen te fè yo dwe tande. Mwen t'ap bagay sa yo toudenkou, epi yo te rive vre.
48:4 Mwen te konnen ke ou se fè tèt di, e ke kou ou, se tankou yon venn fè, e ke tèt ou, se tankou kwiv.
48:5 Depi lè sa a, Mwen te predi 'bay ou. Anvan tout bagay sa yo rive, Mwen devwale yo bay ou, paske ou di: "Zidòl mwen te akonpli bagay sa yo, epi yo gen zidòl m 'ak estati an kwiv ba yo lòd fè. "
48:6 Al gade nan tout bagay sa yo ke ou te tande. Men, ou te yo menm ki te anonse yo? Depi lè sa a, M te ou tande sou bagay ki nouvo, epi ou pa konnen ki jan sa yo te konsève.
48:7 Yo kreye kounye a, epi yo pa nan tan sa a. Apre sa, menm anvan menm yo jodi a, ou pa t 'tande nan yo; otreman, ou ta ka di, "Gade, Mwen te konnen yo. "
48:8 Ou pa janm tande, ni li te ye, ni te zòrèy ou louvri nan tan sa a. Mwen te konnen ke ou ta dezobeyi anpil, Se poutèt sa mwen te rele ou yon transgresè depi nan vant manman an.
48:9 Pou poutèt a nan non mwen, Mwen pral pran fè fas a kòlè mwen an byen lwen. Se pou dedomajman pou la pou yo fè lwanj mwen, Mwen pral bride ou, pou ou mouri.
48:10 Gade, Mwen te rafine ou, men se pa renmen ajan. Mwen te chwazi ou pou gwo fou a nan povrete.
48:11 'Poutèt mwen, pou dedomajman pou pwòp mwen, mwen pral fè li, pou m 'pa ka joure. Mwen pa pral bay pouvwa mwen nan yon lòt.
48:12 Koute'm, Nou menm pitit Jakòb, ak pèp Izrayèl la moun mwen rele. Se mwen menm ki menm bagay la tou, Se mwen menm ki premye nan, epi mwen menm mwen dènye a.
48:13 Epitou, te men m 'te fonde tè a, e li te bò dwat mwen mezire syèl la. Mwen pral rele yo, epi yo pral kanpe ansanm.
48:14 rasanble ansanm, nou tout, epi koute. Ki moun ki nan mitan yo te anonse bagay sa yo? Senyè a te renmen l '; li pral fè volonte li yo ak lavil Babilòn, ak bra l 'se sou moun Babilòn yo.
48:15 mwen se, M te pale, epi mwen te rele l '. Mwen te mennen l 'pou pi devan, e li te fè wout li te tou dwat.
48:16 Trase pwoche bò kote m ', epi koute sa a. Depi nan konmansman an, Mwen pa t 'pale nan sekrè. Soti nan tan an anvan li te rive, mwen te la. Epi, koulye a, Senyè Bondye a te voye m ', ak pouvwa Lespri li a.
48:17 Men mesaj Seyè a, delivre nou, yon Bondye apa pèp Izrayèl la: Mwen menm ki Seyè a, Bondye nou, ki anseye ou bagay benefisye, ki gide ou nan fason ke ou mache.
48:18 Si sèlman ou te peye atansyon sou kòmandman m! Ta poze san nou yo te tankou yon rivyè, e yo ta jistis ou te tankou vag yo nan lanmè a,
48:19 e yo ta pitit pitit ou yo te tankou grenn sab la, e yo ta stock la soti nan ren ou yo te tankou wòch li yo. Non li pa ta te pase lwen, ni li ta yo te chire lwen devan je mwen.
48:20 Wete kò nou sou lavil Babilòn! Chape anba Babilòn yo! Anonse l 'ak yon vwa nan rejwi. Kòz li yo dwe tande, ak pote l 'jouk yo rive nan dènye bout latè a. Di: "Senyè a te delivre fanmi Jakòb, sèvitè l 'yo."
48:21 Yo pa t 'swaf dlo nan dezè a, Lè li t'ap mennen yo soti. Li pwodui dlo soti nan twou wòch la pou yo. Paske li fann wòch la, epi dlo yo koule soti.
48:22 "Pa gen okenn kè poze pou enpyete a,"Seyè a di.

Ezayi 49

49:1 Peye atansyon, ou zile, epi koute ak anpil atansyon, ou byen lwen pèp. Senyè a rele m 'depi nan vant manman an; depi nan vant manman an nan manman m ', li te bliye nan non mwen.
49:2 Apre sa, li te nonmen bouch mwen kòm yon kouto byen file. Nan lonbraj la nan men l ', li te pwoteje m '. Apre sa, li te nonmen m 'menm jan yon flèch eli. Nan flèch li, li te kache m '.
49:3 Apre sa, li te di m ': "Ou se sèvitè m 'lan, Izrayèl. Paske, ou, Mwen pral tout bèl pouvwa. "
49:4 Apre sa, mwen te di: "Mwen te travay nan direksyon vid. M'a fini nèt ak tout fòs mwen san yo pa objektif ak pou gremesi. Se poutèt sa, jijman mwen an se ansanm ak Seyè a, ak travay mwen an se ak Bondye mwen an. "
49:5 Epi, koulye a, di Seyè a, ki te fòme m 'depi nan vant manman an kòm, sèvitè l', pou m 'ka fè m' tounen Jakòb l ', pou pèp Izrayèl la pa pral sanble, men mwen te fè lwanj nan je yo nan Seyè a, Bondye mwen te vin tout fòs mwen,
49:6 ak Se konsa, li te di: "Li se yon ti bagay ke ou ta dwe sèvitè m 'lan konsa tankou leve branch fanmi pitit Jakòb, ak se konsa yo konvèti fès pèp Izrayèl. Gade, Mwen te touye ou kòm yon limyè ki pou moun lòt nasyon yo, se konsa ke ou ka delivre m ', menm nan rejyon yo pi lwen sou tè a. "
49:7 Men mesaj Seyè a, Redanmtè pèp Izrayèl la, l 'yon Bondye apa, nan yon nanm merite, nan yon nasyon abominab, di domestik la chèf: wa yo pral wè, ak tout chèf yo ap leve, epi yo pral adore, paske Senyè a. Paske li toujou kenbe pawòl, e se li ki yon Bondye apa pèp Izrayèl la, ki moun ki te chwazi ou.
49:8 Men mesaj Seyè a: Nan yon tan plezi, Mwen te koute ou, ak nan jou a sou jan Bondye delivre, Mwen te ede ou. Apre sa, mwen te konsève ou, epi mwen te prezante ou kòm yon kontra ak pèp la, se konsa ke ou ta leve tè a, epi yo genyen eritaj yo gaye,
49:9 pou ke ou ta ka di nan moun ki mare, "-Soti!"Ak moun ki nan fènwa, "Pral lage!"Yo pral patiraj sou wout yo, ak patiraj yo pral nan tout kote louvri.
49:10 pa yo pral grangou oswa swaf dlo, ni pral chalè a nan solèy la bat desann sou yo. Pou youn nan moun ki pran pitye pou yo mennen yo, epi li pral ba yo yo bwè soti nan sous dlo.
49:11 Apre sa, mwen pral fè tout mòn mwen nan yon wout, ak chemen mwen k'ap dominen.
49:12 Gade, kèk ap vini soti byen lwen, li wè, lòt moun soti nan nò a ak nan lanmè a, epi ou toujou ap lòt moun nan peyi a nan sid la.
49:13 Fè lwanj, Syèl O! Apre sa, fè fèt, Ou menm latè! Se pou mòn yo fè lwanj ak gran rejwisans! Pou Seyè a te konsole pèp li a, epi li pral pran pitye pou moun pòv l '.
49:14 Apre sa, Siyon te di: "Senyè a te abandone m ', Seyè a te bliye m '. "
49:15 Yon manman ka bliye tibebe li, se konsa yo pa pran pitye pou timoun nan nan vant li? Men, menm si li ta bliye, toujou mwen pa janm va bliye ou.
49:16 Gade, Mwen te grave ou sou men m '. miray ranpa ou yo toujou devan je m '.
49:17 bòs mason ou te rive. Moun sa yo ki ki moun ki ta chire ou desann epi detwi ou, yo pral kite ou.
49:18 Leve je ou tout otou, ak wè: tout bagay sa yo yo te sanble; yo te vin jwenn ou. Se mwen menm, di Seyè a, n'a mete rad ak tout bagay sa yo, tankou si ak yon orneman. Li te tankou yon madan marye, n'a vlope bagay sa yo tout otou ou.
49:19 Pou dezè ou, ak kote klè ou, ansanm ak tout peyi a nan rwin ou pral kounye a li pral twò piti, paske nan tout moun ki rete. Ak moun ki devore ou pral kouri dèyè lwen.
49:20 Menm timoun yo nan sechrès ou yo ap di nan zòrèy ou: "Sa a kote se twò etwat pou mwen. Fè m 'yon kote Spacious nan ki rete. "
49:21 Epi w ap di nan kè nou: "Ki moun ki te vin ansent yo? Mwen te 'kapab fè pitit ak kapab bay nesans. Mwen te wete ak ki te fèt prizonye. Se konsa,, ki moun ki te leve soti vivan yo? Mwen te endijan ak pou kont li. Se konsa,, kote y'ap te?"
49:22 Men sa Seyè sèl Mèt la: Gade, Mwen pral leve men m 'bay moun lòt nasyon yo, ak Mwen pral mete siy m 'lan devan pèp yo. Apre sa, yo pral pote pitit gason ou nan bra yo, epi yo pral pote pitit fi nou yo sou zepòl yo.
49:23 Tout wa yo pral moun k ap okipe ou, ak Queens yo pral nursemaids ou. Yo pral respekte ou ak figi yo nan tè a, epi yo pral niche pousyè ki nan pye ou. Epi w ap konnen se mwen menm ki Seyè a. Pou moun ki espere nan li pa pral wont.
49:24 Èske prwa dwe te pran nan men fò a? Ou se anyen fè prizonye pa kapab a gen anpil pouvwa yo dwe sove?
49:25 Paske men sa Seyè a: Sètènman, menm prizonye yo pral wete nan men fò a, menm sa ki te pran pa pwisan an va sove. Ak vrèman, M'ap jije moun ki te jije ou, ak mwen pral delivre pitit ou.
49:26 Apre sa, mwen pral manje lènmi ou pwòp kò yo. Apre sa, yo pral bonbade ak pwòp san yo, menm jan ak diven. Tout moun va konnen se mwen menm ki Seyè a, ki sove ou, ak Redanmtè ou, Youn nan fò nan Jakòb.

Ezayi 50

50:1 Men mesaj Seyè a: Ki sa ki se sa a bòdwo nan divòs pou manman ou, pa ki mwen te ranvwaye l '? Ki moun ki se kreyansye mwen, ki moun mwen te vann ou? Gade, ou te vann pa mechanste nou, epi mwen te ranvwaye manman ou pou mechanste nou.
50:2 Pou m 'te rive, e te gen pesonn pa t '. Mwen te rele soti, ak pa t 'gen yon moun ki t' vle koute. Èske men m 'te vin pi kout epi yo vin ti, se konsa se mwen menm ki kapab vin delivre pep? Oubyen èske gen okenn pouvwa nan m 'delivre? Gade, nan rale zòrèy mwen, M'ap fè fon lanmè a tounen yon dezè. M'ap wete rivyè tounen tè ​​sèk. Pwason an ap pouri pou mank de dlo ak ap mouri nan swaf dlo.
50:3 Mwen pral abiye syèl la nan fènwa, M'ap fè rad sak kouvri yo.
50:4 Seyè a te ban m 'yon lang aprann, pou m 'ta konnen ki jan yo defann ak yon mo, yon moun ki te febli. Li leve nan maten an, li leve nan zòrèy mwen nan maten an, pou m 'ka fè atansyon l' tankou yon pwofesè.
50:5 Seyè a, Bondye a, louvri lespri m '. Apre sa, mwen pa kontredi l '. Mwen pa te vire do.
50:6 Mwen ban kò mwen an bay moun yo ki frape mwen, ak machwè mwen bay moun yo ki rache yo. Mwen pa te evite figi m 'nan men moun ki t'ap kouri dèyè m' ak ki moun ki krache sou mwen.
50:7 Seyè a, Bondye a se k'ap vin ede mwen. Se poutèt sa, Mwen pa yo te wont. Se poutèt sa, Mwen mete figi m 'tankou yon wòch trè difisil, e mwen konnen ke mwen pa yo pral wont.
50:8 Se pou moun ki jistifye m 'se tou pre. Ki moun ki pral pale kont mwen? Se pou nou kanpe ansanm. Ki moun ki lènmi mwen an? Se pou l 'apwòch m'.
50:9 Gade, Senyè Bondye a se k'ap vin ede mwen. Ki moun ki se youn nan ki moun ki ta kondannen m '? Gade, yo pral tout bagay sa yo chire lwen tankou rad; mit k'ap manje rad la ap devore yo.
50:10 Ki moun ki ki gen la nan mitan nou ki gen krentif pou Seyè a? Ki moun ki tande vwa a nan, sèvitè l '? Ki moun ki te mache nan fènwa, epi pa gen okenn limyè nan li? Se pou l 'espere nan non Seyè a, , kite l 'apiye sou Bondye li a.
50:11 Gade, nou tout ki mete dife, vlope nan flanm dife: mache nan limyè a nan dife ou ak nan flanm dife yo ke ou te limen. Sa ki te fè bay ou pa men m '. Ou pral dòmi nan kè sere.

Ezayi 51

51:1 Koute'm, nou ki swiv sa ki jis ak k ap chèche Seyè a. Peye atansyon sou wòch la soti nan kote ou yo te fouye, ak mi yo ki nan twou san fon an ki soti nan ki ou te fouye.
51:2 Peye atansyon sou Abraram, papa ou, ak Sara, ki fè ou. Mwen rele l 'pou kont li, ak mwen te beni l ', ak mwen miltipliye l '.
51:3 Se poutèt sa, Seyè a pral konsole Siyon, epi li pral konsole tout kraze li yo. Apre sa, li pral vire dezè l 'nan yon kote nan pran plezi, ak dezè l 'nan yon jaden yon, Seyè a. pral kè kontan ak kè kontan yo te jwenn nan li, di Bondye mèsi epi yon vwa pou yo fè lwanj.
51:4 Peye atansyon sou mwen, pèp mwen an, epi koute m ', branch fanmi m '. Pou yon lwa pral soti kite m 'ale, ak jijman mwen pral pran repo tankou yon limyè pou nasyon yo.
51:5 yon sèl jis mwen se tou pre. te delivre mwen ale soti. Apre sa, bra mwen pral jije pèp la. zile yo ap espere nan mwen, epi yo pral pasyans rete tann pou bra m.
51:6 Leve je nou nan syèl la, epi gade desann sou latè ki pi ba a. Pou syèl la pral disparèt tankou lafimen, epi yo pral tè a ap chire lwen tankou rad, ak moun li yo va pase nan fason tankou. Men, delivrans mwen yo ki pral pou tout tan, ak jistis mwen pa pral fail.
51:7 Koute'm, nou ki konnen ki sa se jis, pèp mwen an ki gen lalwa m 'ki nan kè yo. Nou pa bezwen pè wont nan mitan moun, epi yo pa pè mal sou Bondye konsa yo.
51:8 Pou vè k'ap manje kadav la pral disparèt yo tankou rad, ak vè a pral devore yo tankou lenn mouton. Men, delivrans mwen yo ki pral pou tout tan, ak jistis mwen yo ki pral de pitit an pitit.
51:9 Leve, Leve! Abiye tèt ou nan fòs, O bra Senyè a! Leve tankou nan jou yo nan antikite, tankou nan jenerasyon sot pase lontan. Eske nou pa frape yon sèl nan kite lògèy vire tèt ak blese dragon an?
51:10 Eske nou pa cheche lanmè a, dlo ki nan gwo twou san fon an gwo, epi yo tounen vin fon lanmè yo nan lanmè a nan yon wout, se konsa ki lage nan te kapab travèse sou li?
51:11 Epi, koulye a, moun ki te delivre ak Seyè a pral retounen. Apre sa, yo ap rive sou mòn Siyon an, t'ap fè lwanj. Apre sa, kè kontan ki p'ap janm fini yo pral sou tèt yo. Yo pral kouri dèyè yon kè kontan ak kè kontan. Kè sere ak lapenn ap kouri lwen.
51:12 Se mwen, Se mwen menm, ki moun ki pral konsole ou. Ki moun ou ye ke ou ta bezwen pè nan yon nonm mòtèl, ak nan yon nonm o, ki moun ki pral fennen tankou zèb la?
51:13 Apre sa, ou bliye Seyè a, Maker ou, ki pwolonje syèl la, ak ki moun ki te fonde tè a? Epi w'ap di ou te nan pè konstan, tout lajounen, nan fè fas a kòlè l ', nan youn nan moun ki t'ap maltrete nou epi ki te pare detwi ou? Ki kote se kòlè moun k'ap peze la kounye a?
51:14 avanse byen vit, li pral rive sa pral parèt aklè, epi li pa pral touye l destriksyon, ni pral pen l 'febli.
51:15 Men, mwen menm ki Seyè a, Bondye nou, Li eksite lanmè a, epi ki moun ki fè vag yo vin anfle. Seyè ki gen tout pouvwa a se non mwen.
51:16 Mwen mete pawòl mwen nan bouch ou, epi mwen te pwoteje ou nan lonbraj la nan men m ', se konsa ke ou ta ka plante syèl la, epi li te jwenn tè a, ak pou ke ou ta ka di mòn Siyon, "Ou se pèp mwen an."
51:17 Leve, Leve! Leve non, Jerizalèm! ou bwè, anba men Seyè a, gode a nan kòlè li. ou bwè, jouk yo rive nan pati anba a nan gode a nan gwo twou san fon dòmi. Apre sa, ou te ba yo yo bwè, tout wout la nan fès yo.
51:18 Pa gen okenn yon sèl ki moun ki ka defann li, soti nan tout lòt pitit gason yo ki moun li te vin ansent. Apre sa, se pa gen yon sèl ki moun ki ta pran l 'nan men la, soti nan tout lòt pitit gason yo ki moun li te leve soti vivan.
51:19 Gen de bagay ki te rive ou. Ki moun ki pral tristesse sou ou? Gen devastasyon ak destriksyon, ak grangou ak nepe. Ki moun ki pral konsole ou?
51:20 Pitit gason nou yo te chase. Yo te mouri nan plas tèt la nan tout wout yo, epi yo te pèlen tankou yon ti kabrit. Yo gen pou yo plen pa kòlè Bondye a, Seyè a, pa rale zòrèy la nan, Bondye nou.
51:21 Se poutèt sa, koute sa, O pòv timoun, epi ou ki te ivr, men se pa pa diven.
51:22 Men sa Souvren ou, Seyè a, ak Bondye nou, ki moun ki pral goumen sou non pèp li a: Gade, Mwen te pran gode a nan gwo twou san fon dòmi nan men ou. W'a pa bwè nan pati anba a nan gode a nan kòlè mwen.
51:23 M'ap mete l 'nan men moun ki te imilye ou, ak ki moun ki te di nanm ou: "Bow desann, pou nou pase. "Epi ou mete kò ou sou tè a, kòm yon chemen pou yo pase sou.

Ezayi 52

52:1 Leve, Leve! Abiye tèt ou nan fòs, O Siyon! Mete rad yo nan tout bèl pouvwa ou sou, Jerizalèm, vil la nan yon Bondye apa! Pou sikonsi a ak move la pral pa gen okenn ankò pase nan ou.
52:2 Souke tèt ou sòti nan pousyè a! Leve epi chita, Jerizalèm! Lage chenn yo soti nan kou ou, O prizonye pitit fi Siyon!
52:3 Paske men sa Seyè a: Ou te vann pou pa gen anyen, epi ou pral delivre san yo pa lajan.
52:4 Paske men sa Seyè sèl Mèt la: pèp mwen an te desann nan peyi Lejip, nan komansman, yo nan lòd yo viv. Men, moun peyi Lasiri yo t'ap peze yo, san yo pa nenpòt kòz nan tout.
52:5 Epi, koulye a, ki sa ki rete pou m 'isit la, di Seyè a? Pou pèp mwen an yo te pran san rezon. chèf yo trete yo enjisteman, di Seyè a. Apre sa, non mwen se ke yo te toujou joure tout lajounen.
52:6 Poutèt sa, pèp mwen an va konnen non mwen, Lè jou sa. Paske, se mwen menm ki moun ki pale. Gade, mwen la.
52:7 Ala bèl sa bèl sou mòn yo mesaje yo nan mesaje la ak filozòf la nan lapè! Anonse bon ak t'ap mache bay mesaj lapè, yo ap di sou mòn Siyon, "Bondye ou a pral wa peyi Jida!"
52:8 Li se vwa a nan faksyonnè ou. Yo te leve vwa yo. Yo pral fè lwanj ansanm. Pou yo pral wè je nan je, lè Seyè a konvèti Siyon.
52:9 Fè kè nou kontan ak kontan ansanm, O dezè nan lavil Jerizalèm! Pou Seyè a te konsole pèp li a. Li te delivre lavil Jerizalèm.
52:10 Seyè a ap pare bra ki apa pou li, nan je a nan tout moun lòt nasyon yo. Apre sa, tout nan dènye bout latè a pral wè sali Bondye nou an.
52:11 wete, kite, soti la! Ou pa bezwen vle manyen sa ki derespekte. Ale nan mitan l '! dwe geri, nou menm ki pote veso Senyè a.
52:12 Pou ou pa pral ale soti nan yon dezòd, ni ou pral pran vòl nan yon prese. Paske, Seyè a pral vin anvan ou, ak Bondye pèp Izrayèl la pral mete nou.
52:13 Gade, sèvitè m 'lan pral konprann; li, y'a leve li li leve, epi li pral trè Sublime.
52:14 Menm jan yo te estipid sou ou, se konsa yo pral mare figi l 'dwe san yo pa tout bèl pouvwa nan mitan moun, ak aparans li, yonn nan pitit gason yo nan moun.
52:15 Li pral voye anpil nasyon; wa ap fèmen bouch yo poutèt Jezi. Ak moun ki ki moun li pa te dekri, te wè. Ak moun ki pa t 'tande, gen konsidere kòm.

Ezayi 53

53:1 Ki moun ki te kwè rapò nou? Ak ki moun gen bra a nan Seyè a te revele?
53:2 L'ap leve tankou yon plant sansib nan devan je l ', ak renmen yon rasin soti nan tè a swaf dlo. Pa gen okenn aparans bèl oswa twa etaj nan li. Pou nou te sou li, ak pa te gen okenn aspè, sa yo ke nou ta vle l '.
53:3 Li se meprize ak pi piti a nan mitan moun, yon moun ki gen lapenn moun ki konnen enfimite. Menm lè a, figi l 'pran kache yo epi yo meprize. Poutèt sa, nou pa t 'konsidere l'.
53:4 Se vre wi, li menm ki pran bann feblès nou, ak li menm li te te pote tristès nou. Apre sa, nou te panse de l 'tankou si li te yon move maladi po, oswa kòm si li te frape pa Bondye ak wont.
53:5 Men, li menm li te blese poutèt inikite nou an. Li te panche poutèt mechanste nou an. disiplin la nan pou nou an se sou li. Ak nan blesi l ', nou ap geri.
53:6 Nou tout 'pèdi tankou mouton; te chak moun vire sou li pwòp fason l '. Seyè a te mete tout fòt nou sou li.
53:7 Li te ofri moute, paske li te volonte pwòp tèt li. Apre sa, li pa t 'louvri bouch li. Li pral dirije tankou yon mouton yo nan masak la. Apre sa, li yo pral bèbè tankou yon ti mouton anvan Shearer li. Li pa yo ap louvri bouch li.
53:8 Li te leve soti nan kè sere ak jijman. Ki moun ki pral dekri lavi l '? Pou li te disparèt li nan mitan peyi a nan k ap viv nan. Poutèt mechanste pèp mwen an, Mwen te ba l 'kou desann.
53:9 Apre sa, li pral ba w yon plas ak enpyete a pou antèman l ', ak moun rich la pou l 'mouri, menm si li te fè pa gen okenn mechanste, ni te twonpe nan bouch li.
53:10 Men, li te volonte Senyè a yo kraze l 'ak enfimite. Si li ponn desann lavi l 'akòz peche, li pral wè pitit pitit ak lavi long, epi yo pral volonte a, se sa k'ap dirije pa men l '.
53:11 Paske nanm li travay, li pral wè ak dwe satisfè. Pa konesans li, sèvitè jis m 'pral tèt li jistifye anpil, epi li menm l ap pote inikite yo.
53:12 Se poutèt sa, Mwen pral separe l 'yon nimewo gwo. L'ap divize gate yo nan fò a. Pou li te tonbe nan men lavi l 'nan lanmò, e li te jwenn anpil popilarite poutèt nan mitan kriminèl. Apre sa, li menm ki pran bann peche anpil moun, e li te lapriyè pou mechan yo.

Ezayi 54

54:1 Fè lwanj, nou menm ki 'kapab fè pitit ak kapab vin ansent. Chante lwanj, epi fè yon bri kè kontan, nou ki pa te bay nesans. Paske, anpil moun se pitit okipe a, plis konsa pase nan li ki gen yon mari, di Seyè a.
54:2 Laji plas la nan tant ou ak pwolonje veso an po yo Tant ou, unsparingly. Lonje kòd ou, , ranfòse pikèt ou.
54:3 Ou pral pwolonje nan dwat la ak sou bò gòch la. Apre sa, pitit pitit ou yo va pran nasyon yo, Se pou nou viv lavil yo san moun.
54:4 Nou pa bezwen pè! Pou ou pa pral wont, epi ou pa pral ront. Epi ou pa pral yo touye l wont, paske ou pral bliye konfizyon an te jenn lan, Se pou nou pa gen okenn ankò sonje wont la nan vèv ou.
54:5 Pou yon Bondye ki te fè ou pral chèf nou. Seyè ki gen tout pouvwa li rele. Ak Redanmtè w, yon Bondye apa pèp Izrayèl la, pral rele Bondye tout tè a.
54:6 Paske, Seyè a te rele ou, tankou yon fanm lage ak lapenn nan Lespri Bondye, ak renmen yon madanm rejte nan jèn li, di, Bondye nou.
54:7 Pou yon moman byen kout, Mwen te vire do ban nou, ak sansib pou gwo, Mwen pral mete nou.
54:8 Nan yon moman nan endiyasyon, Mwen te kache figi m 'nan men ou, pou yon ti tan. Men, avèk pitye pou tout tan, Mwen te pran pitye pou ou, di delivre nou, Seyè a.
54:9 Pou mwen, li se menm jan ak nan rive nan tan Noe, ki moun mwen te pwomèt ke mwen ta pa gen okenn ankò pote nan dlo nan tan Noe sou tè a. Se konsa m 'sèman pa yo dwe fache sou ou, epi yo pa regle ou.
54:10 Pou mòn yo pral deplase, ak ti mòn yo pral tranble. Men renmen mwen p'ap janm bliye l ou, ak alyans ki bay kè poze m 'lan pa va tranble, di Seyè a, ki gen pitye pou ou.
54:11 O pòv timoun, boulvèrse pa tanpèt, ale nan nenpòt ankourajman! Gade, Mwen pral poze bèl wòch pyè ou yo nan lòd, m'a li etabli fondasyon ou a ak safi,
54:12 Se konsa m'a fè ranpa ou soti nan jasp, ak pòtay ou soti nan skulte wòch, ak tout peyi ou soti nan wòch dezirab.
54:13 Tout timoun ou yo pral anseye nan non Seyè a. Ak gwo yo pral lapè nan pitit ou.
54:14 Epi ou pral fonde an jistis. Wete lwen soti nan opresyon, pou ou pa pral bezwen pè. Apre sa, kite pè, pou li pa pral apwòch ou.
54:15 Gade, yon kolon ap rive, ki moun ki te pa avèk mwen, y ap fè yon sèten New Arive gen pou jwenn ou.
54:16 Gade, Mwen te kreye smith nan ki fanatik chabon yo nan dife a ak pwodui yon objè pa travay li, ak mwen te kreye siy la ki detwi.
54:17 Pa gen objè ki te fòme yo sèvi ak kont ou va reyisi. Tout lang ki reziste ou nan jijman, ou gen pou jije. Men pòsyon tè yo nan domestik yo, Seyè a, ak sa a se jistis yo avè m ', di Seyè a.

Ezayi 55

55:1 Tout sa ou ki swaf dlo, vin nan dlo yo. Epi ou ki pa gen okenn lajan: prese, achte, epi pou manje. apwòch, achte diven ak lèt, san yo pa lajan ak san yo pa echanj.
55:2 Poukisa ou depanse lajan pou sa ki pa pen, ak depanse travay ou pou sa pa ka plen vant? Koute trè sere m ', , epi pou manje sa ki bon, ak Lè sa a pral nanm ou pral kontan pa yon mezi plen.
55:3 Louvri zòrèy nou epi trase pwoche bò kote m '. Koute, ak nanm ou yo pral viv. Apre sa, mwen pral fè yon kontra avè ou pou tout tan, pa manke gen kè yo fidèl nan David.
55:4 Gade, Mwen te prezante l 'tankou yon temwen nan pèp la, kòm yon kòmandan ak enstriktè tout nasyon yo.
55:5 Gade, ou pral rele moun yon lòt nasyon ke ou pa t 'konnen. Apre sa, nasyon ki pa t 'konnen ou pral prese a ou, paske, Seyè a, Bondye nou, yon Bondye apa pèp Izrayèl la. Pou li te fè lwanj ou.
55:6 Chèche Seyè a, pandan ke li te se kapab ka jwenn. Rele sou li, pandan li toupre.
55:7 Se pou yon sèl nan enpyete abandone wout li, ak nonm sa a enjust panse li, , kite l 'tounen vin jwenn Seyè a, epi li pral pran pitye pou l ', bay Bondye nou an, paske li gen pouvwa nan padon.
55:8 Pou lide m 'yo pa panse ou, ak fason ou yo pa jan m'ap viv, di Seyè a.
55:9 Paske, menm jan syèl la ap pale byen anwo tè a, konsa tou yo jan m'ap viv vin pi wo pase fason ou, ak panse mwen pi wo pase panse ou.
55:10 Ak nan fason ki menm jan ak lapli ak nèj desann sot nan syèl, e pa gen ankò retounen gen, men tranpe tè a, ak dlo li, ak lakòz li nan fleri ak bay pitit pitit simen lan ak pen ki grangou nan,
55:11 se konsa tou, y ap pawòl mwen gen, ki pral fèk soti bouch mwen. Li pa pral tounen vin jwenn mwen vid, men li pral akonpli tou sa mwen pral, epi li pral mache byen nan travay yo pou ki mwen voye l '.
55:12 Pou ou pral ale kè kontan, epi ou pral dirije pou pi devan ak kè poze. mòn yo ak ti mòn yo pral chante fè lwanj anvan ou, ak tout lòt pyebwa yo nan peyi a pral pran bat men yo.
55:13 Nan plas pye bwa a, pye bwa a Pine pral leve, ak nan plas nan netl a, pye bwa a ap grandi jasmen. Seyè a pral rele ak yon siy ki p'ap janm fini, ki pa pral pran lwen.

Ezayi 56

56:1 Men mesaj Seyè a: prezève jijman, ak akonpli jistis. Pou delivre mwen an se fèmen nan arive li yo, ak jistis mwen an se fèmen nan ke yo te devwale.
56:2 Benediksyon pou moun ki fè bagay sa a, ak pitit gason an nan kè yon nonm ki moun ki kenbe sa a, kenbe jou repo a epi yo pa respekte li, veye men l 'epi yo pa ankenn movezak.
56:3 Se pou pa, pitit gason arive a nouvo, ki suiv Seyè a, pale, di, "Senyè a pral separe ak separe m 'anba pèp li a." Se pou pa gwo chèf la di, "Gade, Se mwen menm ki yon vye pyebwa chèch. "
56:4 Paske men sa Seyè a fè konfyans yo: Yo pral kenbe jou repo m ', epi yo pral chwazi bagay sa yo ke mwen pral, epi yo pral kenbe kontra mwen.
56:5 Mwen pral ba yo yon kote nan kay mwen an, nan mi mwen, ak yon non pi bon pase gason ak pitit fi. Mwen pral ba yo yon non pou tout tan, ki pa janm pral peri.
56:6 Men non pitit arive a nouvo, ki konfòme yo ak Seyè a konsa tankou adore l ', li renmen non l', va domestik li: tout moun ki obeyi lalwa repo a san yo pa respekte li, epi ki moun ki kenbe kontra mwen.
56:7 Mwen pral mennen yo nan mòn ki apa pou mwen, M'ap egeye yo nan kay mwen an nan lapriyè. boule nèt yo ak viktim yo yo pral plezi nan m 'kanpe sou lotèl mwen. Pou kay mwen an pral rele kay la nan lapriyè pou tout pèp.
56:8 Seyè a, Bondye a, ki rasanble gaye pèp Izrayèl la, di: menm koulye a, Mwen pral reyini kongregasyon l l '.
56:9 Tout bèt nan jaden an, tout bèt yo nan forè a: apwòch ak devore!
56:10 faksyonnè l 'yo tout avèg. Yo tout te gen inyoran. Yo se chen bèbè san yo pa kapasite nan jape, wè bagay vid, dòmi ak rèv renmen.
56:11 Men chen trè enprudant pa janm li te ye satisfaksyon. gadò mouton yo tèt yo pa konnen konpreyansyon. Tout te vire sou kote nan pwòp fason yo, chak youn nan avarice pwòp tèt li, soti nan pi wo a jouk yo rive nan pi piti a:
56:12 "Vini non, se pou nou pran diven, yo epi yo dwe plen pa annivreman. Ak jan li se jodi a, se sa k'ap rive demen ak pou yon tan long. "

Ezayi 57

57:1 Nonm lan jis peri, epi pa gen okenn yon moun ki rekonèt l 'nan kè l'; ak moun nan gen pitye yo te pran lwen, paske pa gen yon moun ki konprann. Pou te nonm sa a jis te pran l 'mete devan malis.
57:2 Se pou lapè rive. Se pou moun ki te mache nan jistis li jwenn rès sou kabann li.
57:3 Men, vin isit la, nou menm pitit pwofèt la, ou pitit pitit nan yon nonm atout ak yon fanm fornicating.
57:4 Ki moun w'ap t'ap jwe? Sou ki moun gen ou louvri bouch ou nan lajè ak wagged lang ou? Èske ou pa pitit mechanste, yon pitit pitit kouche,
57:5 ki ap konsole pa zidòl anba pyebwa vèt, immolating timoun piti nan toran yo, anba wòch yo segondè?
57:6 pòsyon ou a se nan kouran yo nan torrent a; sa a se anpil ou! Apre sa, nou menm te vide diven yo; ou te ofri bèt pou touye. Èske mwen ta dwe pa bezwen fache sou bagay sa yo?
57:7 Lè yo fin fè yon mòn byen wo, ou te mete kabann ou, epi ou te monte nan ki kote yo détruir viktim.
57:8 Ak dèyè pòt la, ak pi lwen pase post la, ou te fè fè a janm bliye ou. Pou ou dekouvri tèt ou akote m ', epi ou te resevwa yon adiltè. Ou laji kabann ou, epi ou fòme yon pak ak yo. Ou renmen kabann yo ak yon men louvri.
57:9 Apre sa, ou te dekore tèt ou pou wa a ak odè, epi ou yo te ogmante pwodui kosmetik ou. Ou te voye reprezantan ou a kote byen lwen, epi ou te debased tèt ou tout wout la nan lanfè.
57:10 Ou te fatige pa foul moun yo nan fason pwòp ou a. Men, ou pa t 'di, "Mwen pral sispann." Ou te jwenn lavi nan men pwòp ou a; paske nan sa, ou pa t 'lapriyè.
57:11 Pou ki gen poutèt ou te enkyetid pè, pou ke ou ta bay manti epi yo pa dwe janm bliye jan m ', ni konsidere m 'nan kè ou? Se mwen menm an silans, epi mwen menm mwen tankou yon moun ki pa wè, epi konsa ou te bliye m '.
57:12 Mwen pral anonse jistis ou, ak travay ou a pa pral benefisye ou.
57:13 Lè ou rele, kite disip ou gratis ou. Men, van an pral pote yo tout ale; yon briz pral pran yo moute. Men, moun ki mete konfyans yo nan mwen va pran peyi a epi yo pral rete sou mòn ki apa pou mwen.
57:14 Apre sa, mwen pral di: "Fè fason! Grant pasaj! Deplase li nan yon bò a nan chemen an! Pran obstak yo soti nan wout ki pase nan pèp mwen an!"
57:15 Pou sa se te di pa anwo nan syèl la, Youn nan Sublime, ki rete nan letènite. Ak non li se Sentespri, paske li rete nan plas la tout bagay mache byen ak Bondye, epi li aji ak yon lespri restriksyon ak enb, fè reviv Lespri Bondye a nan enb nan, ak fè reviv kè an nan kontri a.
57:16 Paske mwen p'ap goumen san rete, epi mwen pa pral fache nan fen a. Mwen menm, m'a rann souf souf mwen, epi Lespri Bondye a ap fèk soti figi m '.
57:17 Poutèt inikite nan avarice l ', Mwen te fache, ak mwen frape l 'atè. Mwen kache figi m 'nan men ou, epi mwen te fache. Apre sa, li pèdi pa pèdi wout li nan kè l '.
57:18 Mwen te wè tou sa li fè, ak mwen geri li, ak mwen mennen l 'tounen lakay ou ankò, ak mwen retabli konsolasyon l ', li bay moun ki nan lapenn pou l'.
57:19 Mwen te kreye fwi a nan bouch yo: lapè, lapè nan moun ki se byen lwen, ak kè poze l 'ki moun ki se tou pre, di Seyè a, ak mwen geri li.
57:20 Men, enpyete yo tankou lanmè a fewòs, ki se pa kapab dwe quieted, ak vag li yo brase moute pousyè tè ak labou.
57:21 Pa gen kè poze pou mechan an, Seyè sèl Mèt la di.

Ezayi 58

58:1 rele! sispann pa! Lwanj pou vwa ou sonnen tankou klewon, ak anonse nan zak mechan yo pèp mwen an, ak nan kay la fanmi Jakòb peche yo.
58:2 Pou yo menm tou yo chache m ', nan jou an jou, epi yo yo vle konnen chemen m ', tankou yon nasyon ki te fè jistis epi yo pa te abandone jijman Bondye a yo. Yo petisyon m 'pou jijman nan jistis. Yo yo vle pwoche bò kot Bondye.
58:3 "Poukisa gen nou fè jèn, epi ou pa yo te pran avi? -Poukisa Nou imilye nanm nou, epi ou pa te rekonèt li?"Gade, nan jounen an nan jèn ou, se pwòp volonte ou jwenn, epi ou petisyon pou peman nan men tout dèt ou.
58:4 Gade, ou vit ak kont ak deba, epi ou frape ak pwen nan impiously. pa chwazi fè jèn jan nou te fè menm nan jou sa a. Lè sa a, pral eskandal ou dwe tande sou segondè.
58:5 Èske sa se yon vit jan ou konnen mwen te chwazi: pou yon nonm kite ak peze m l 'pou yon jou, kontòsyone tèt li nan yon sèk, ak gaye rad sak ak sann dife? Ou ta dwe rele sa a yon vit ak yon jou akseptab bay Seyè a?
58:6 Se pa, olye pou, ki kalite vit ke mwen te chwazi? Lage kontrent yo nan enpyete; soulaje chay yo ki peze; lib padone moun ki yo kase; epi kase apa chak chay.
58:7 Kraze pen ou a ak grangou yo, ak plon endijan nan ak ki san kay la nan kay ou. Lè ou wè yon moun toutouni, kouvri l ', epi yo pa meprize kò pwòp ou a.
58:8 Lè sa a, limyè nou pral kraze parèt tankou maten an, ak sante ou pral amelyore byen vit, ak jistis ou yo ap ale lan devan ou, epi limyè prezans Seyè a pral mete nou moute.
58:9 Lè sa a, ou pral rele, epi Senyè a ap fè atansyon; ou pral rele, epi li pral di, "Men mwen,"Si ou pran chenn yo nan mitan nou, ak sispann nan pwen dwèt ou ak pale ki sa ki pa benefisye.
58:10 Lè ou vide lavi ou pou grangou yo, epi ou satisfè moun ki nan nesesite, Lè sa a, limyè nou va kanpe nan fènwa, ak fènwa ou yo ap tankou mitan jounen an.
58:11 Seyè a va fè ou jwenn repo toujou, epi li pral ranpli nanm ou avèk bèl, epi li pral libere zo w yo, epi ou yo pral tankou yon jaden ki byen wouze ak renmen yon sous dlo ki pa pral fail.
58:12 Ak kote ki te fin kraze pou laj yo pral bati moute pa ou. Ou pral ogmante yon fondasyon pou jenerasyon apre jenerasyon. Epi w ap dwe rele repare a nan couverture, ki moun ki vire wout yo nan kote trankil.
58:13 Si ou kenbe pye ou sou jou repo a, soti nan fè volonte pwòp ou a sou jou ki apa pou mwen, epi si ou rele jou repo a délisyeu, ak Sentespri a, Seyè bèl pouvwa a, epi si ou fè lwanj l ', pandan ke ou pa aji selon fason pwòp ou a, ak pwòp volonte ou pa jwenn, pa menm yo pale yon mo,
58:14 Lè sa a, ou pral jwenn plezi nan Seyè a, M'ap wete ou leve, pi wo a wotè ki sou latè a, ak M'ap okipe nou ak pòsyon tè yo te Jakòb, papa ou. Pou bouch la nan Seyè a te di l '.

Ezayi 59

59:1 Gade, men Senyè a ki pa te vin pi kout, konsa ke li pa ka sove, ak zòrèy li pa te bloke, konsa ke li pa ka tande.
59:2 Men se mechanste nou te fè yon divizyon ant nou ak Bondye nou, Se peche nou yo kache figi l 'nan men ou, se konsa ke li pa t 'vle tande.
59:3 Pou men ou yo te derespekte pa san, ak dwèt ou pa mal. bouch ou te pale manti, ak lang ou Pronouns peche.
59:4 Pa gen okenn yon moun ki fè yon apèl pou jistis, epi pa gen okenn yon moun ki jije se vre wi:. Yo mete konfyans yo nan pa gen anyen, epi yo pale vid. Yo te vin ansent difikilte, epi yo te bay nesans rive nan peche.
59:5 Yo te kase ze yo nan ASPs, e yo te trikote chenn yo nan areye. Nenpòt moun ki pral manje nan ze yo pral mouri. Pou sa ki te enkubatèd pral kale nan yon koulèv wa.
59:6 weavings yo pa pral pou rad, ni pral yo kouvri tèt yo ak ouvrages yo. travay yo ap fè yo se bagay initil, ak travay la nan peche se nan men yo.
59:7 Y'ap kouri sa ki mal, epi yo prese a touye moun inonsan. panse yo se panse initil; devastasyon ak destriksyon se nan fason yo.
59:8 Yo pa konnen jan pou yo viv, epi pa gen okenn jijman nan etap yo. chemen yo te vin tounen kwochi pou yo. Nenpòt ki moun ki t'ap kraze nan yo konnen pa gen kè poze.
59:9 Poutèt sa, jijman se byen lwen nan men nou, ak jistis pa pral pran kenbe nan nou. Nou tann pou limyè, li wè, fènwa; nou tann pou klète, epi nou te mache nan fènwa.
59:10 Nou groped pou miray ranpa a nan, tankou yon moun ki se avèg, epi nou te santi wout nou, tankou yonn san yo pa je. Nou bite nan mitan jounen an, tankou si nan fènwa; ak nan fènwa, tankou si nan lanmò.
59:11 Nou pral tout gwonde tankou lous, epi nou pral soupi tankou pijon deprime. Nou te espere pou jijman, Pa gen; pou delivre, epi li se byen lwen nan men nou.
59:12 Pou peche nou yo te miltipliye devan ou, ak peche nou yo te reponn nou. Pou mechanste nou an, se avèk nou, epi nou te rekonèt peche nou an:
59:13 peche se bay manti kont Seyè a. Apre sa, nou te vire do, pa konsa pou sa ke yo ale apre Bondye nou an, ak pou ke nou te pale kalomni ak transgresyon. Nou te vin ansent, ak pale nan kè a, mo nan manti.
59:14 E li te jijman te vire bak, ak jistis te kanpe byen lwen. Pou verite te tonbe desann nan lari a, ak jistis pa t 'kapab antre nan.
59:15 E li te sa a verite a ale nan oubli. Moun ki wete kò anba Satan va kenbe fèm jouk piye. Seyè a wè sa, epi li te sanble sa ki mal nan je l '. Pou pa gen okenn jijman.
59:16 Apre sa, li vin konnen te gen pa bon moun. Apre sa, li te sezi ke te gen pa gen yon sèl al kontre l '. Ak bra l 'vin delivre l', ak jistis pwòp tèt li ranfòse l '.
59:17 Li abiye l 'ak jistis menm jan ak yon plastwon, epi ki gen yon kas sou jan Bondye delivre sou tèt li. Li mete yo sou rad seremoni yo nan tire revanj, epi li te kouvri ak zèl menm jan ak yon gwo rad.
59:18 Sa a se te pou jistifye, kòm yon ranbousman nan endiyasyon lènmi l ', epi kòm yon vè toudenkou pou lènmi l 'yo. Li pral pini zile yo nan vire yo.
59:19 Ak moun ki soti bò solèy kouche a pral gen krentif pou non an nan Seyè a, ak moun ki soti nan k ap monte a nan solèy la ap gen krentif pou tout bèl pouvwa li, lè li rive tankou yon rivyè vyolan, ki Lespri Bondye a nan Seyè a ankouraje sou.
59:20 Ak Redanmtè a ap rive sou mòn Siyon an, ak bay moun yo ki retounen fè sa ki mal la nan Jakòb, di Seyè a.
59:21 Sa a se pak mwen ak yo, di Seyè a. Lespri mwen se nan ou, ak pawòl mwen, m te mete nan bouch ou, pa pral retire li nan bouch ou, ni nan bouch pitit pitit ou, ni soti nan bouch la nan pitit pitit pitit ou yo a, di Seyè a, soti nan moman sa a, e menm pou tout tan.

Ezayi 60

60:1 Leve yo dwe eklere, Jerizalèm! Pou te limyè nou rive, e li te tout bèl pouvwa a, Seyè a leve soti vivan sou ou.
60:2 Paske gade, fènwa pral kouvri tè a, ak epè fènwa pral kouvri pèp yo. Lè sa a, Seyè a va leve vivan pi wo a ou, epi yo pral pouvwa li ka wè nan ou.
60:3 Apre sa, nasyon yo ap mache nan limyè nou, ak wa yo ap mache pa bèl la ap monte ou.
60:4 Leve je ou tout otou ak wè! Tout moun sa yo yo te sanble; yo te rive anvan ou. Pitit gason nou pral rive soti byen lwen, ak pitit fi ou yo ap leve soti nan bò gòch ou.
60:5 Lè sa a, ou pral wè, epi w ap debòde, epi yo pral kè ou dwe sezi ak elaji. Lè foul moun yo nan lanmè a pral yo te konvèti nan ou, fòs la nan nasyon yo ap apwoche ou.
60:6 Yon foul moun nan chamo pral debòde ou: chamo yo soti nan Madyan ak peyi Efa. Tout moun ki soti nan peyi Saba ap rive, pote lò ak lansan, ak anonse fè lwanj Seyè a.
60:7 Tout mouton ak kabrit peyi Keda yo ap sanble anvan ou; belye mouton yo Nebajòt pral sèvi l ou. Yo pral ofri sou lotèl plezi m ', M'ap fè lwanj kay la nan majeste m '.
60:8 Ki moun ki yo se yo menm sa yo, ki vole tankou nwaj yo ak pijon renmen fenèt yo?
60:9 Pou zile yo ap tann mwen, ak bato yo nan lanmè a depi nan konmansman an, pou m 'ka mennen pitit gason ou soti byen lwen, ajan ak lò yo ak yo, nan non an nan Seyè a, Bondye ou ak yon Bondye apa pèp Izrayèl la. Pou li te fè lwanj ou.
60:10 Men non pitit viv tankou etranje pral rebati miray ou, Ata wa yo pral sèvi l ou. Paske, kòlè mwen, Mwen te ba ou kou sa. Ak nan rekonsilyasyon mwen, Mwen te pran pitye pou ou.
60:11 Ak pòtay ou yo pral louvri toujou. Yo pa ap fèmen jou oubyen lannwit, se konsa ki ka fòs la nan nasyon yo dwe mennen l 'anvan ou, ak wa yo ka mennen nan.
60:12 Pou nasyon ak tout wa ki pa vle sèvi ou pral peri. Apre sa, moun lòt nasyon yo pral devaste pa solitid.
60:13 tout bèl pouvwa a nan peyi Liban ap rive anvan ou, pye bwa a pichpen ak pye bwa nan bwat ak pye bwa a Pine ansanm, dekore plas la nan viv apa mwen. M'ap fè lwanj plas la nan pye m '.
60:14 Men non pitit gason yo nan moun ki imilye ou ap apwoche epi yo pral bese tèt devan ou. Tout moun ki detourner ou pral respekte chemen an nan pye ou. Apre sa, yo pral rele w Vil la nan Seyè a, Siyon an ki apa a bay pèp Izrayèl.
60:15 Menm si ou te vire do bay, ak ki te fèt tankou moun yo rayi, ak pa t 'gen yon moun ki ta pase tou pre lakay ou, M'ap kenbe ou kòm yon tout bèl pouvwa ki p'ap janm fini, kòm yon kè kontan de pitit an pitit.
60:16 Epi w ap bwè lèt la nan moun lòt nasyon yo, epi ou pral ba l 'tete a tete yo wa, epi ou va konnen se mwen menm ki Seyè a, Sovè ou ak Redanmtè w, Youn nan fò nan Jakòb.
60:17 An echanj pou kwiv, Mwen pral voye yon lò; ak nan echanj pou fè, Mwen pral voye yon ajan; ak pou bwa, kwiv; ak pou wòch, fè. Apre sa, mwen pral fè vizit ou nan kè poze, ak lidè ou nan jistis.
60:18 Mechanste p ap ka tande nan peyi a, ni devastasyon ak destriksyon nan peyi a. Ak sali pral pran miray ranpa ou, ak fè lwanj pral pran pòtay lavil nou yo.
60:19 Solèy la va sispann fè klere nou lajounen, ni pral limyè nan lalin lan klere ou. Olye de sa, Seyè a pral yon limyè pou tout tan pou ou, ak Bondye ou yo pral wè pouvwa ou.
60:20 Solèy nou p ap mete, ak lalin ou a pa pral diminye. Paske, Seyè a pral yon limyè pou tout tan pou ou, ak jou yo nan lapenn ou yo ap dwe ranpli.
60:21 Apre sa, pèp ou a pral tout ka jis. Yo pral eritye tè a nan pèrpetuèl, plantules a nan plante m ', travay la nan men m ', konsa tankou yo fè lwanj mwen.
60:22 pi piti a yo ap vin yon mil, ak yon yon ti kras yo ap vin yon nasyon trè fò. Mwen, Seyè a, pral akonpli sa a, toudenkou, nan tan li yo.

Ezayi 61

61:1 Lespri Bondye a nan Seyè a, desann sou mwen, paske Senyè a te mete apa pou. Li te voye m 'pote bon nouvèl la bay bagay pou malere yo, konsa tankou yo geri kontri a nan kè, mache fè konnen induljans prizonye ak lage ban prizon an,
61:2 ak pou fè konnen ane a ki akseptab pou Seyè a ak jou a, nan jistifye Bondye nou an: konsole tout moun ki lapenn,
61:3 yo pran moute moun andèy yo nan Siyon ak ba yo yon kouwòn nan plas sann dife, yon lwil nan kè kontan nan plas lapenn, yon gwo rad pou yo fè lwanj nan plas yon lespri nan lapenn. Apre sa,, paske Bondye va rele yo menm ki fò nan jistis, plante a, Seyè a, pou glorified.
61:4 Apre sa, yo pral rebati tout tanp zidòl yo dezète ki gen laj ki sot pase, epi yo pral leve kraze yo nan antikite, epi yo pral fè reparasyon pou lavil yo san moun, ki te disparue pou jenerasyon apre jenerasyon.
61:5 Yo, e etranje pral leve kanpe epi yo pral patiraj mouton nou. Men non pitit viv tankou etranje yo pral kiltivatè ou ak travayè yo nan rekòt pye rezen nou.
61:6 Men, nou menm pral rele prèt yo, Seyè a. Li pral di nou, "Ou se minis yo Bondye nou an." Ou pral manje soti nan fòs la nan moun lòt nasyon yo, epi w ap fyète tèt ou sou tout bèl pouvwa yo.
61:7 Olye pou yo konfizyon doub ou ak wont, yo pral fè lwanj pòsyon yo. Poutèt sa, yo pral posede doub nan peyi yo. Pou tout tan an kè kontan yo pral pou yo.
61:8 Pou mwen menm ki Seyè a, ki renmen jijman ak ki moun ki kenbe rayi pou vòl nan yon boule ofrann yo. Apre sa, mwen pral vire travay yo nan verite, M'ap fòje yon alyans tout tan tout tan ak yo.
61:9 Apre sa, yo pral konnen pitit yo nan mitan lòt nasyon yo, ak liye yo nan mitan an nan pèp yo. Tout moun ki wè yo pral rekonèt yo: ke sa yo se pitit pitit yo ki moun Seyè a te beni.
61:10 Mwen pral fè kè nou kontan anpil nan Seyè a, ak nanm mwen yo ki kontan pou Bondye mwen an. Pou li te m 'rad ak rad seremoni yo sou jan Bondye delivre, e li te vlope m 'nan rad la nan jistis, tankou yon Veterinè cheval abiye ak yon kouwòn, ak renmen yon madan marye dekore ak bèl pyè koute chè l '.
61:11 Menm jan tè a pote soti plant li yo ak jaden an pwodui grenn li yo, se konsa yo pral Seyè a, Bondye a kale tout jistis ak fè lwanj nan je tout nasyon yo.

Ezayi 62

62:1 Pou poutèt a nan Siyon, Mwen pa pral rete an silans, ak pou dedomajman pou la nan lavil Jerizalèm, Mwen pa pral pran repo, jouk li Jis Youn pwogrè nan bèl, ak Sovè li se limen tankou yon lanp.
62:2 Apre sa, moun lòt nasyon yo pral wè Jis Youn ou, tout wa yo pral wè One Nonmen non ou. W'a dwe rele pa yon nouvo non, ki bouch la nan Seyè a pral chwazi.
62:3 W'a gen yon bèl kouwòn nan men Seyè a, tankou yon bèl foula nan men Bondye nou.
62:4 Ou pral pa gen okenn ankò rele vire do bay. Apre sa, peyi nou an pral pa t ka rele Dezolasyon. Olye de sa, ou va rele Will mwen nan li, y'a peyi nou an dwe rele Rete. Paske, Seyè a te kontan avèk ou, epi yo pral peyi nou an dwe rete.
62:5 Pou jenn gason an ap viv avèk jenn fi a, ak pitit ou ap viv avèk ou. Ak Veterinè cheval la pral kontan sou lamarye a, ak Bondye nou pral kontan sou ou.
62:6 Lè yo fin fè miray ranpa ou, Jerizalèm, Mwen te estasyone faksyonnè tout jounen an ak tout lannwit lan san rete; yo pa pral rete an silans. Nou menm ki bliye Seyè a, ou pa ta dwe an silans,
62:7 epi ou pa ta dwe bay silans l ', jouk li fè fèm epi etabli lavil Jerizalèm kòm yon lwanj sou tè a.
62:8 Seyè a te fè sèman l'ak men dwat li ak bra a nan fòs li: "Sètènman, Mwen pral pa gen okenn ankò pèmèt grenn jaden ou yo dwe manje a nan lènmi ou yo. Men non pitit gason moun lòt nasyon p'ap janm bwè diven diven ou, pou ki ou te travay. "
62:9 Pou moun ki ranmase li pral manje l ', epi yo pral fè lwanj Seyè a. Ak moun ki pote l 'ansanm ap bwè ladan l' nan tribinal ki apa pou mwen.
62:10 Travèse, pase nan pòtay yo, yo! Prepare yon fason pou pèp la! Fè nivo a wout, retire wòch yo, ak leve yon siy pou pèp la!
62:11 Gade, Seyè a te lakòz li yo dwe tande nan dènye bout tè a. Di pitit fi Siyon an: "Gade, apwòch Sovè ou! Gade, rekonpans li se avè l ', ak travay li devan l '. "
62:12 Apre sa, yo pral rele yo: Foul moun yo mete apa, delivre Seyè a. Lè sa a, ou pral rele: Yon vil t'ap chache, epi yo pa vire do bay.

Ezayi 63

63:1 Kiyès sa, ki rive soti nan peyi Edon ak kolore rad, moun lavil Bozra? Sa a se yon Bondye Bèl nan rad li, avanse pa tou sa ki nan fòs li. Se mwen, Oratè a nan Jistis, epi mwen menm mwen avyon de gè a pou Salvation.
63:2 Se sak fè, poukisa se wouj rad ou, e poukisa rad ou tankou yo menm ki moun ki kraze basen rezen an?
63:3 Mwen te foule basen rezen an pou kont li. , Ak nan mitan nasyon yo, pa gen moun bò kote m '. Mwen te pilonnen anba pye sou yo nan kòlè mwen an, epi mwen te gen kraze yo desann nan kòlè mwen. Se konsa,, te san yo te vide sou rad m ', epi mwen te tache tout rad mwen.
63:4 Pou jou a nan tire revanj se nan kè m '. te ane a nan Bondye vin delivre m 'te rive.
63:5 Mwen kontanplan alantou, ak pa t 'gen youn nan ede. m 'chache, ak pa t 'gen yon moun ki ta ka ede. Se konsa,, te bra pwòp mwen sove pou m ', e li te kòlè m 'pwòp tèt li ede m'.
63:6 Apre sa, mwen te pilonnen anba pye pèp yo nan kòlè mwen an, epi mwen te bonbade yo ak endiyasyon m ', epi mwen te kraze nèt vide atè fòs yo nan tè a.
63:7 Mwen pral sonje konpasyon Seyè a, lwanj ki soti nan Seyè a sou tou sa Seyè a te sitèlman sou nou, yo ak sou foul moun yo nan bon bagay li pou pèp Izrayèl la, ki li te akòde yo dapre induljans l ', ak selon foul moun yo nan mizèrikòd li.
63:8 Li di: "Men, se vre wi:, sa yo, se pèp mwen an, pitit gason ki pa te dezavoue. "Apre sa, li te vin delivre yo.
63:9 Nan tout tribilasyon yo, li pa t 'boulvèse, pou Angel nan devan je l 'sove yo. Avèk lanmou li, ak pa induljans l ', li te delivre yo, e li te pote yo ak leve yo moute, nan tout jou yo nan laj yo.
63:10 Men, yo menm yo pwovoke fè kòlè ak pini Sentespri l ', epi li te tounen vin jwenn dwe pou yo tankou yon lènmi, epi li menm l te ale nan lagè kont yo.
63:11 Apre sa, li vin chonje jou yo nan tan lontan, jou yo nan Moyiz ak pèp li a. Kote nonm sa a ki te mennen yo sot nan lanmè a, yon gadò pou bann mouton l 'yo? Kote nonm sa a ki moun ki mete Sentespri li nan mitan yo?
63:12 Li mennen Moyiz pa bò dwat, ak bra a nan majeste li. Li fann dlo a devan yo, nan lòd fè yon non pou tèt li ki p'ap janm fini.
63:13 Li mennen yo nan twou san fon an, tankou yon chwal ki pa bite, nan dezè a.
63:14 Fè tankou yon bèt ki desann nan yon jaden louvri, Lespri Senyè a te gid yo. Se konsa, ou t 'mennen pèp ou a, nan lòd fè yon non bèl pouvwa pou tèt ou.
63:15 Kontanple desann depi lesiel, li wè soti nan kay ki apa pou ou ak pou soti nan pouvwa ou. Ki kote se zèl ou, ak fòs kouraj ou, tou sa ki nan kè ou ak nan konpasyon ou? Yo te ki te fèt tèt yo tounen nan men m '.
63:16 Pou ou ki papa nou, Abraram pa te li te ye nou, ak pèp Izrayèl la te inyoran nan nou. Ou se Papa nou, Seyè Redanmtè nou. Non ou se pi lwen pase tout laj.
63:17 Poukisa nou pèmèt nou pèdi soti nan fason ou, Seyè? Poukisa nou fè tèt di toujou kè nou, pou nou pa gen krentif pou ou? retounen, pou dedomajman pou la nan domestik ou, branch fanmi pòsyon tè ou.
63:18 Yo te pran pèp k'ap viv apa ou kòm si li te pa gen anyen. lènmi nou yo pilonnen anba pye Tanp ou.
63:19 Nou te vin tounen menm jan nou te depi nan konmansman an, lè ou pa t 'kòmande sou nou, ak lè nou pa t 'pote non ou.

Ezayi 64

64:1 Mwen swete ke ou ta chire syèl la, ak Lè sa a desann! Mòn yo ta koule lwen devan ou.
64:2 Yo ta fonn, tankou si byen boule nan dife. Dlo yo ta boule l 'nan dife, se konsa ki ta ka non ou dwe fè li te ye nan lènmi ou yo, se konsa ke nasyon yo ta dwe moute tèt devan ou.
64:3 Lè ou pral fè mirak, nou pa yo pral kapab kenbe tèt ak yo. ou desann, ak mòn yo koule lwen devan ou.
64:4 Soti nan laj sot pase, yo pa t 'tande li, epi yo pa t 'konnen l' ak zòrèy yo. Apa de ou, Bondye, je a pa te wè sa ou te pare pou moun ki tann ou.
64:5 Ou gen te rankontre ak moun ki kontan nan fè jistis. Pa fason ou, yo pral sonje ou. Gade, ou te fache, paske nou te peche. Nan sa, nou te kontinye, men nou va sove.
64:6 Apre sa, nou gen tout vin tankou move a. Apre sa, tout jij nou yo tankou yon ranyon nan règ. Apre sa, nou gen tout tonbe lwen, tankou yon fèy. Apre sa, peche nou yo te te pote nou ale, tankou van an.
64:7 Pa gen okenn yon moun ki rele sou non ou, ki leve leve, li kenbe vit nan ou. Ou te kache figi ou nan men nou, epi ou te kraze nou ak men nan pwòp fòt nou.
64:8 Epi, koulye a, Seyè, ou se Papa nou, ankò se vre wi:, nou yo ajil. Epi ou yo kreye nou an, epi nou, yo tout travay yo nan men ou.
64:9 Ou pa bezwen tèlman fache, Seyè, e pa gen ankò rele nan lide fòt nou. Gade, konsidere ke nou tout nou pèp ou a.
64:10 Gen nan lavil la nan tanp ou tounen yon dezè. Siyon te vin devni yon dezè. Lavil Jerizalèm an fini.
64:11 Kay la nan viv apa nou yo ak tout bèl pouvwa nou an, kote zansèt nou fè lwanj ou, te konplètman boule nan dife, ak tout bagay admirab nou yo te tounen kraze.
64:12 Ou ta dwe kenbe tèt ou, Seyè, konsènan bagay sa yo? Ou ta dwe rete an silans, y'ap peze nou depoze anpil gwo?

Ezayi 65

65:1 Moun ki anvan pa te mande pou m 'yo te ap chache m'. Moun ki pa yo te ap chache m 'yo te jwenn m'. mwen di, "Gade, se mwen! Gade, se mwen!"Nan yon nasyon ki pa te envoke non mwen.
65:2 Mwen te pwolonje men m 'tout lajounen nan yon moun ki kwayan, ki avanse sou yon fason ki pa bon, yo panse pwòp yo,
65:3 nan yon moun ki fè m 'fache devan je mwen toujou, ki détruir nan jaden yo, epi ki moun ki touye bèt n'ap ofri sou brik yo.
65:4 Yo ap viv nan tonm, epi yo dòmi nan tanp yo nan zidòl. Yo manje vyann lan nan kochon, ak yon eliksir derespekte se nan veso yo.
65:5 yo di: "Wete kò nou sou mwen! pa apwoche m ', paske nou se move!"Tankou sa yo pral lafimen an nan kòlè mwen an, yon dife boule tout lajounen.
65:6 Gade, li te ekri nan devan je m '; Mwen pa pral rete an silans. Olye de sa, Mwen pral rann pinisyon an venn yo.
65:7 peche ou yo ansanm ak menm peche ak zansèt nou yo, di Seyè a. Pou yo te ofri bèt pou touye sou mòn yo, e yo te kouri kite m 'kanpe sou ti mòn yo. Se konsa,, Mwen pral mezire tounen nan yo, soti nan travay premye yo, nan venn yo.
65:8 Men mesaj Seyè a: Nan menm fason an kòm li se te di sou yon grenn yo te jwenn nan yon gwoup, "Pa detwi l ', paske li se yon benediksyon,"Se konsa, m'a aji pou dedomajman pou la sèvitè m, pou m 'pa gen dwa detwi tout la.
65:9 Apre sa, mwen pral mennen soti yon pitit pitit ki soti nan fanmi Jakòb, ak yon li menm nan mòn mwen yo ki nan peyi Jida. Apre sa, moun Bondye chwazi m 'va eritye peyi a, ak moun k'ap sèvi m ', p'ap viv la.
65:10 Apre sa, plenn yo louvri yo ap vin pak mouton pou bèt yo, ak nan Fon Malè a ap tounen yon domisil pou bèf yo, pou pèp mwen an ki te chache m 'konsa.
65:11 Apre sa, nou menm ki te vire do bay Seyè a, ki te bliye mòn ki apa pou mwen an, ki moun ki mete yon tab pou Fortune, epi ki moun ki ofri diven konsènan li:
65:12 Mwen pral konte ou ak kout nepe a, epi w ap tout tonbe nan touye. Pou mwen te rele epi ou pa t 'reponn; mwen te pale, epi ou pa t 'koute. Apre sa, ou te fè sa ki mal nan je m '; ak sa mwen pa t 'volonte, ou te chwazi.
65:13 Poutèt sa, konsa Seyè a, Bondye a di: Gade, sèvitè m pral manje, epi ou yo pral grangou. Gade, sèvitè m pral bwè, epi ou yo pral swaf dlo.
65:14 Gade, sèvitè m pral kontan, epi ou pral wont. Gade, sèvitè m pral fè lwanj nan rejwi nan kè, epi w ap kriye soti nan lapenn nan kè, epi w ap jemi nan rpantir nan lespri.
65:15 Epi w ap kite dèyè Non ou a eli mwen kòm yon madichon. Apre sa, Senyè Bondye a pral mete ou nan lanmò, epi li pral rele domestik li yo yon bon repitasyon.
65:16 Pa ke non, moun ki va se beni sou tè a, va jwenn benediksyon nan Bondye. Amèn! Moun ki sèmante sou latè, fè sèman pa Bondye. Amèn! Pou anguishes ki sot pase yo te lage nan oubli, epi yo te kache nan je m '.
65:17 Paske gade, Mwen kreye syèl la ak tè tounèf la nouvo. Ak bagay sa yo ansyen pa pral nan memwa epi yo pa pral antre nan kè a.
65:18 Men, ou pral nan kè kontan ak fè fèt, wi pou toutan, nan bagay sa yo ke mwen kreye. Paske gade, Mwen kreye lavil Jerizalèm kòm yon rejwi, ak pèp li a kòm yon kè kontan.
65:19 M'ap kontan nan lavil Jerizalèm, M'ap fè fèt pou pèp mwen an. Ak ni yon vwa nan kriye, ni yon vwa nan eskandal, pral tande nan li ankò.
65:20 Gen va sispann fè yon tibebe nan sèlman yon kèk jou gen, ni yon ansyen ki pa ranpli tan li. Pou yon timoun sèlman mouri nan yon santèn ane ki gen laj, epi yo pral yon pechè nan yon san lane dwe madichon.
65:21 Apre sa, yo pral bati kay, epi yo pral rete ladan yo. Apre sa, yo pral plante jaden rezen, epi yo pral manje fwi yo.
65:22 Yo pa pral bati, se konsa ke yon lòt ka viv. Yo pa pral plante, se konsa ke yon lòt gen dwa manje. Pou dapre jou yo nan yon pye bwa, se konsa yo pral jou yo nan pèp mwen an. Apre sa, travay yo nan men yo pral long kanpe.
65:23 eli mwen pa pral travay pou gremesi, epi yo pa pral pote soti nan maladi. Yo se pitit Seyè a beni nan, ak pitit pitit yo ansanm ak yo a.
65:24 Epi se pral: anvan yo rele soti, Mwen pral wè; pandan ke yo ap pale toujou, M'a reponn.
65:25 Chen mawon ak mouton an pral patiraj ansanm. lyon an ak bèf la pral manje zèb. Ak pousyè pral manje a nan sèpan an. Yo pa ap mal, epi yo pa pral touye, sou tout mòn ki apa pou mwen an, di Seyè a.

Ezayi 66

66:1 Men mesaj Seyè a: Syèl la se fòtèy kote mwen chita, ak latè a se pye m '. Ki sa ki se kay sa a ke ou ta bati pou mwen? Ak sa ki kote sa a nan rès mwen?
66:2 te mwen ki fè tout bagay sa yo, ak tout bagay sa yo te fè, di Seyè a. Men, sou ki moun pou m 'gade ak favè, eksepte sou yon yon sèl pòv ti kras, ki moun ki se kontri nan Lespri Bondye, epi ki moun ki tranble nan pawòl mwen?
66:3 Nenpòt moun ki immolates yon bèf, li se kòm si konn touye yon nonm. Nenpòt moun ki sacrifices yon mouton, li se kòm si se li ki kraze tèt la nan yon chen. Nenpòt moun ki ofri yon ofrann, li se tankou si li ap ofri san kochon an. Nenpòt moun ki fè chonje ak lansan, li se kòm si se li ki beni yon vye estati. Tout bagay sa yo, yo te chwazi dapre fason pwòp yo, e li te nanm yo pran plezi nan abominasyon pwòp yo.
66:4 Se poutèt sa, Mwen menm mwen te pral chwazi ilizyon yo, M'ap mennen sou yo bagay sa yo ke yo te pè. Pou mwen te rele, ak pa t 'gen yon moun ki ta reponn. M te pale, epi yo pa vle koute. Apre sa, yo te fè sa ki mal nan je m '; ak sa mwen pa t 'volonte, yo te chwazi.
66:5 Koute sa a, Seyè a, nou ki tranble nan pawòl li. frè ou, ki rayi nou epi ki wete nou poutèt mwen, te di: "Se pou Seyè a fè wè pouvwa, epi nou pral wè pa kè kontan ou yo. "Men, yo menm yo pral wont.
66:6 Li tande yon vwa nan moun yo soti nan lavil la! Li tande yon vwa soti nan tanp lan! vwa Seyè a ranbouse pinisyon nan men lènmi l '!
66:7 Anvan li te nan travay, li te fèt. Anvan tan li te rive pou livrezon, li te bay nesans rive nan yon timoun gason.
66:8 Ki moun ki te janm tande pale de yon bagay konsa? Ki moun ki te wè yon bagay tankou sa a? Èske tè a bay nesans nan yon sèl jou? Oswa yo pral yon nasyon fèt tout nan yon fwa? Pou Siyon te gen nan travay, epi li te bay nesans rive nan pitit gason l '.
66:9 Èske mwen, ki lakòz lòt moun yo bay nesans, pa tou bay nesans tèt mwen, di Seyè a? Èske mwen, ki confer jenerasyon sou lòt moun, gen pitit tèt mwen, sa Seyè a, Bondye nou?
66:10 Fè kè nou kontan ansanm ak lavil Jerizalèm, ak kontan nan li, nou tout ki renmen l '! Fè kè nou kontan anpil avè l ', tout sa ou ki nan lapenn pou li!
66:11 Se konsa, ka ou enfimyè ak dwe ranpli, soti nan tete yo nan konsolasyon li. Se konsa, se pou nou resevwa lèt ak debòde ak pran plezi, soti nan tout pòsyon nan tout bèl pouvwa li.
66:12 Paske men sa Seyè a: Gade, M'ap wete yon rivyè nan lapè nan direksyon l ', ak yon torrent inondan: tout bèl pouvwa a moun lòt nasyon yo, soti nan kote ou pral enfimyè. Ou yo pral te pote nan moso pwatrin yo, epi yo pral karès ou sou jenou yo.
66:13 Nan fason a nan yon sèl moun yon manman karès, se konsa yo pral mwen konsole ou. Epi ou pral konsole nan lavil Jerizalèm.
66:14 Ou gen pou wè, ak kè nou pral kontan, ak zo ou yo ap pouse tankou yon plant, epi yo pral men an, se sa k'ap li te ye nan domestik li, epi li yo pral move sou lènmi l 'yo.
66:15 Paske gade, Seyè a ap rive ak dife, ak cha lagè kat chwal l 'la pral tankou yon van siklòn: rann kòlè li yo ak endiyasyon, ak rale zòrèy li yo ak flanm dife nan dife.
66:16 Paske, Seyè a pral separe ak dife, ak nepe l 'nan mitan tout moun, ak moun ki mouri nan Senyè a ap gen anpil.
66:17 Moun sa yo ki ki te mete apa, ki te panse tèt yo yo dwe pwòp nan jaden yo dèyè pòtay lavil la enteryè, ki te manje vyann kochon nan, ak abominasyon nan, ak sourit la: yo pral boule tout nan yon fwa, di Seyè a.
66:18 Men, mwen konnen travay yo ap fè ak panse yo. Mwen rive, pou m 'ka ranmase yo ansanm ak tout nasyon ki pale tout lang. Apre sa, yo ap apwoche, epi yo pral wè bèl pouvwa mwen.
66:19 Apre sa, mwen pral mete yon siy nan mitan yo. Apre sa, mwen pral voye kèk nan moun ki pral yo te sove nan moun lòt nasyon yo nan lanmè a, nan Lafrik di, ak moun ki pwoche banza la nan Lydia, nan peyi Itali ak Lagrès, nan zile byen lwen, bay moun yo ki pa t 'tande nan men m', ak bay moun yo ki pa gen pou wè pouvwa mwen. Apre sa, yo pral anonse tout bèl pouvwa mwen nan moun lòt nasyon yo.
66:20 Apre sa, yo ap mennen tout nan nou soti nan tout moun lòt nasyon yo kòm yon kado bay Seyè a, sou chwal, ak nan cha lagè kat-chwal, ak sou bwanka, ak sou milèt, ak nan antrenè, nan mòn ki apa pou mwen lavil Jerizalèm, di Seyè a, nan fason ki menm ki moun pèp Izrayèl yo ta pote yon ofrann nan yon veso pi bon kalite nan tanp Seyè a.
66:21 Apre sa, mwen pral pran nan men yo yo dwe prèt ak moun Levi, di Seyè a.
66:22 Pou nan fason tankou syèl la ak lòt tè a nouvo, ki mwen pral lakòz yo kanpe devan m ', di Seyè a, se konsa yo pral pitit pitit ou ak kanpe non ou.
66:23 Epi pral gen mwa apre mwa, ak repo apre jou repo. Tout moun ap apwoche, konsa tankou yo adore devan fas mwen, di Seyè a.
66:24 Apre sa, yo pral ale deyò, epi yo pral wè vyann bèt yo nan moun yo ki te vire do ban mwen. vè k'ap manje kadav yo pa pral mouri, ak dife yo, yo pa yo pral extend. Apre sa, yo pral yon je tout moun jouk repiyans.