Januari 5, 2019

First John 3: 11- 21

3:11 For this is the announcement that you heard from the beginning: that you should love one another.
3:12 Do not be like Cain, who was of the evil one, and who killed his brother. And why did he kill him? Because his own works were wicked, but his brother’s works were just.
3:13 Yen wong jagat sengit marang kowé, sedulur, do not be surprised.
3:14 We know that we have passed from death to life. For we love as brothers. Sapa sing ora tresna, abides in death.
3:15 Everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding within him.
3:16 We know the love of God in this way: because he laid down his life for us. Lan supaya, we must lay down our lives for our brothers.
3:17 Whoever possesses the goods of this world, and sees his brother to be in need, and yet closes his heart to him: in what way does the love of God abide in him?
3:18 anak-anakku, supaya kita padha tresna ing tembung mung, nanging ing karya lan ing bebener.
3:19 Ing cara iki, kita bakal sumurup, yen kita iku saka ing kayektèn, lan kita bakal masrahké ati kita ana ing ngarsané Allah.
3:20 Awit yen atiku reproaches us, Gusti Allah iku ngluwihi ati kita, lan Panjenengané pirsa kabeh iku.
3:21 Paling kinasih, yen atiku ora jugrugan us, kita bisa duwe kapercayan marang Gusti Allah;

John 1: 43- 51

1:43 Esuke, he wanted to go into Galilee, and he found Philip. Gusti Yésus terus ngomong marang, "Melu aku."
1:44 Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
1:45 Filipus ketemu Natanaèl, lan Panjenengané banjur ngandika marang wong, "Aku wus padha ketemu kang dakkarepake Musa sajroning Toret lan kitabe para nabi: Gusti Yesus, anaké Yosèf, saka Nasarèt. "
1:46 Ah ngandika marang, "Bisa apa apik saka Nasarèt?"Ngandika Filipus semaur, "Ayo, ndelenga."
1:47 Gusti Yesus mirsa Natanael sowan ing ngarsane, lan Ida raris ngandika asapuniki, "Lah, lan Israel kang saestu kang ora kadunungan cidra. "
1:48 Natanaèl terus ngomong: wong, "Saka ngendi kowe ngerti aku?"Gusti Yésus nanggapi lan matur, "Sadurunge kowe diajak dening Filipus, nalika sampeyan ana ing sangisore wit anjir, Aku wis weruh kowé. "
1:49 Natanaèl terus ngomong: lan ngandika: "Guru, Kowé kuwi Anaké Gusti Allah. Paduka punika Ratunipun Israel. "
1:50 Gusti Yésus nanggapi lan matur: "Jalaran Aku ngomong nèk Aku weruh kowe ana ing sangisore wit anjir, sing pracaya. Unduk ane luihan teken iki, sampeyan bakal weruh. "
1:51 Panjenengané banjur ngandika marang wong, "Amin, Amin, Aku pitutur marang kowé:, sampeyan bakal weruh langit menga, lan Angels Gusti Allah pada munggah-medun ngladèni marang Putraning Manungsa. "