Ch 5 John

John 5

5:1 Sakwisé kuwi, there was a feast day of the Jews, lan supaya Gusti Yésus sumengka menyang ing Yerusalem.
5:2 Now at Jerusalem is the Pool of Evidence, which in Hebrew is known as the Place of Mercy; it has five porticos.
5:3 Along these lay a great multitude of the sick, wuta, pincang, and the withered, waiting for the movement of the water.
5:4 Now at times an Angel of the Lord would descend into the pool, and so the water was moved. And whoever descended first into the pool, after the motion of the water, he was healed of whatever infirmity held him.
5:5 And there was a certain man in that place, having been in his infirmity for thirty-eight years.
5:6 Banjur, when Jesus had seen him reclining, and when he realized that he had been afflicted for a long time, Panjenengané banjur ngandika marang wong, “Do you want to be healed?"
5:7 The invalid answered him: "Gusti, I do not have any man to put me in the pool, when the water has been stirred. For as I am going, another descends ahead of me.”
5:8 Gusti Yésus semaur:, “Rise, njupuk munggah usungan Panjenengan, and walk.”
5:9 And immediately the man was healed. And he took up his stretcher and walked. Now this day was the Sabbath.
5:10 Mulane, the Jews said to the one who had been healed: “It is the Sabbath. It is not lawful for you to take up your stretcher.”
5:11 He answered them, “The one who healed me, wus ngandika marang aku, ‘Take up your stretcher and walk.’ ”
5:12 Mulane, they questioned him, “Who is that man, who said to you, ‘Take up your bed and walk?'"
5:13 But the one who had been given health did not know who it was. For Jesus had turned aside from the crowd gathered in that place.
5:14 Afterwards, Jesus found him in the temple, lan Panjenengané banjur ngandika marang wong: "Lah, sampeyan wis waras. Do not choose to sin further, otherwise something worse may happen to you.”
5:15 This man went away, and he reported to the Jews that it was Jesus who had given him health.
5:16 Amarga iki, the Jews were persecuting Jesus, for he was doing these things on the Sabbath.
5:17 Nanging Gusti Yésus semaur:, "Malah saiki, Bapakku wis digunakake, lan aku nggarap. "
5:18 Lan supaya, amarga iki, wong-wong Yahudi padha ngarah wong malah liyane supaya. Kanggo ora mung wong kang nerak dina Sabat, nanging malah bilih Gusti Allah iku Kang Rama piyambak, sarirane dipadhakake Gusti Allah.
5:19 Banjur Gusti Yesus nanggapi lan ngandika marang wong-wong mau: "Amin, Amin, Aku pitutur marang kowé:, Sang Putra ora bisa nindakaké apa-apa saka awake, nanging mung apa wis ndeleng Sang Rama mengkono. Kanggo apa kang ora, malah iki ora Putraning apa, Kajaba.
5:20 Sabab Sang Rama ngasihi Sang Putra, lan kang nuduhake marang kabeh kang awake ora. Ngungkul-ungkuli iki bakal nuduhake marang, dadi luwih supaya kowé bakal wonder.
5:21 Awit padha kaya Sang Rama nangèkaké lan nguripaké, supaya uga ora Putraning menehi urip kanggo Nèk wong kumudu.
5:22 Bapakku ora ngadili sapa. Nanging Ida sampun nyerahang tetepasan punika ring Sang Putra,
5:23 supaya kabèh kudu ngajèni marang Anaké, kayadene anggone ngurmati marang Sang Rama. Sapa sing ora ngajèni marang Anaké, ora ngurmati marang Sang Rama kang ngutus Panjenengané.
5:24 Amin, Amin, Aku pitutur marang kowé:, sing Sapa sing ngrungokké tembungku, lan pracaya marang Panjenengané kang ngutus Aku, nduwèni urip langgeng, lan ora pindhah menyang pangadilan, nanging kang nglewati saka ing pati marang urip.
5:25 Amin, Amin, Aku pitutur marang kowé:, sing jam wis teka, lan iku saiki, wong mati padha krungu swarane Putraning Allah; lan wong-wong sing krungu bakal urip.
5:26 Awit padha kaya Sang Rama anggone kagungan gesang ing sarirane piyambak, supaya uga wis diwenehake kanggo Putra kagungan gesang ing sarirané piyambak.
5:27 Lan wus kaparingan wewenang kanggo ngrampungake pangadilan. Kanggo iku Putraning Manungsa.
5:28 Aja padha wedi ing iki. Kanggo jam wis teka kang kabeh sing ana ing kubur bakal krungu swarané Anaké Gusti Allah.
5:29 Lan wong-wong sing wis rampung apik bakal lunga kanggo tangi lan urip ing. Nanging saestu, sing wis rampung ala bakal kanggo tangi lan banjur kaukum.
5:30 Aku ora bisa nindakaké apa-apa saka karepku dhéwé. Nalika aku krungu, supaya aku ngadili. Lan ngadili iku mung. Kanggo aku ora ngupaya karepku dhéwé, nanging karsané kang ngutus Aku.
5:31 If I offer testimony about myself, my testimony is not true.
5:32 There is another who offers testimony about me, and I know that the testimony which he offers about me is true.
5:33 You sent to John, and he offered testimony to the truth.
5:34 But I do not accept testimony from man. Tinimbang, I say these things, supaya sampeyan bisa disimpen.
5:35 He was a burning and shining light. So you were willing, at the time, to exult in his light.
5:36 But I hold a greater testimony than that of John. For the works which the Father has given to me, so that I may complete them, these works themselves that I do, offer testimony about me: that the Father has sent me.
5:37 And the Father who has sent me has himself offered testimony about me. And you have never heard his voice, nor have you beheld his appearance.
5:38 And you do not have his word abiding in you. For the one whom he sent, the same you would not believe.
5:39 Study the Scriptures. For you think that in them you have eternal life. And yet they also offer testimony about me.
5:40 And you are not willing to come to me, so that you may have life.
5:41 I do not accept glory from men.
5:42 But I know you, that you do not have the love of God within you.
5:43 I have come in the name of my Father, and you do not accept me. If another will arrive in his own name, him you will accept.
5:44 How are you able to believe, you who accept glory from one another and yet do not seek the glory that is from God alone?
5:45 Do not consider that I might accuse you with the Father. There is one who accuses you, Musa, in whom you hope.
5:46 For if you were believing in Moses, perhaps you would believe in me also. For he wrote about me.
5:47 But if you do not believe by his writings, how will you believe by my words?"