ბიბლია

ყველა წიგნი როგორც ახალი აღთქმა და ძველი აღთქმა, როგორც ჩანს ჩვენს sub-გვერდებზე. ვერსიის ბიბლია კათოლიკური საზოგადოებრივი დომენის ვერსია, რომელიც არის ბოლო, ორიგინალური გამოცემა რონალდ L. Conte Jr., მთარგმნელი და რედაქტორი.

ახალი აღთქმა

ძველი აღთქმა