იოანეს სახარება

Saint John the Evangelist by Pietro Lorenzetti
იოანეს სახარება, როგორც ჩანს, თავები რომ ქვეგვერდები ამ გვერდზე. მათ აქვთ ლამაზი “slugs” მოსწონს 2fish.co/bible/john/ch-1