ក្រុម​ហ៊ុន Ch 16 លោក​យ៉ូហាន

លោក​យ៉ូហាន 16

16:1 «ខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់អ្នករឿងទាំងនេះ, ដូច្នេះអ្នកនឹងមិនជំពប់ដួល.
16:2 គេនឹងបណ្ដេញអ្នករាល់គ្នាចេញពីសាលាប្រជុំ *. ប៉ុន្តែមានពេលវេលាមកនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្នាដែលធ្វើឱ្យអ្នកស្លាប់នឹងពិចារណាថាលោកត្រូវបានផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់.
16:3 ហើយពួកគេនឹងធ្វើការទាំងនេះដល់អ្នកបានទេព្រោះពួកគេមិនបានស្គាល់ព្រះបិតា, ឬឱ្យខ្ញុំ.
16:4 ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាអំពីសេចក្ដីទាំងនេះ, ដូច្នេះ, ពេលម៉ោងដ្បិតហេតុការណ៍ទាំងនេះនឹងបានមកដល់, អ្នករាល់គ្នានឹងនឹកឃើញថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នក.
16:5 But I did not tell you these things from the beginning, because I was with you. And now I am going to him who sent me. And no one among you has asked me, ‘Where are you going?"
16:6 But because I have spoken these things to you, sorrow has filled your heart.
16:7 But I tell you the truth: it is expedient for you that I am going. For if I do not go, the Advocate will not come to you. But when I will have gone away, I will send him to you.
16:8 ហើយ​នៅពេល​ដែល​គាត់​បាន​មក​ដល់, he will argue against the world, about sin and about justice and about judgment:
16:9 about sin, ជា​ការ​ពិត, because they have not believed in me;
16:10 about justice, យ៉ាងពិតប្រាកដ, ពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះបិតា, and you will not see me any longer;
16:11 about judgment, បន្ទាប់​មក, because the prince of this world has already been judged.
16:12 ខ្ញុំនៅតែមានសេចក្ដីជាច្រើនដែលត្រូវនិយាយទៅកាន់អ្នក, ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចទទួលនៅពេលនេះ.
16:13 ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់, នឹងបង្រៀនការពិតទាំងអស់ដល់អ្នក. ដ្បិតព្រះអង្គនឹងមិនត្រូវនិយាយពីខ្លួនឯង. ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ, អ្វីដែលគាត់នឹងឮ, គាត់នឹងនិយាយ. ហើយគាត់នឹងប្រកាសដល់អ្នកអ្វីដែលជាការមក.
16:14 ព្រះអង្គនឹងសំដែងសិរីរុងរឿងអោយខ្ញុំ. ដ្បិតព្រះអង្គនឹងទទួលបានពីអ្វីដែលជាអណ្តូងរ៉ែ, ហើយគាត់នឹងប្រកាសវាទៅកាន់អ្នក.
16:15 តាមសេចក្ដីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះបិតាមានទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែជារបស់ខ្ញុំ. សម្រាប់​ហេតុផល​នេះ, ខ្ញុំបាននិយាយថាលោកនឹងទទួលបានពីអ្វីដែលជាអណ្តូងរ៉ែនិងថាលោកនឹងប្រកាសវាទៅកាន់អ្នក.
16:16 A little while, and then you will not see me. And again a little while, and you will see me. For I am going to the Father.”
16:17 Then some of his disciples said to one another: "តើ​នេះ​ជា​អ្វី, that he is saying to us: ‘A little while, and you will not see me,’ and ‘Again a little while, and you will see me,'និង, ‘For I am going to the Father?"
16:18 ហើយ​ពួក​គេ​បាន​និយាយ​ថា​:: "តើ​នេះ​ជា​អ្វី, that he is saying, ‘A little while?’ We do not understand what he is saying.”
16:19 But Jesus realized that they wanted to question him, and so he said to them: “Are you inquiring among yourselves about this, that I said: ‘A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me?"
16:20 អា​ម៉ែ​ន​!, អា​ម៉ែ​ន, ខ្ញុំ​និយាយ​ទៅ​អ្ន​​ក, ថាអ្នកនឹងកាន់ទុក្ខហើយយំសោកជាពុំខាន, ប៉ុន្តែលោកនឹងអរសប្បាយ. ហើយអ្នកនឹងត្រូវបានខកយ៉ាងខ្លាំង, ទាន់ទុក្ខព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងប្រែទៅជាអំណរសប្បាយ.
16:21 ស្រ្តី​ម្នាក់, នៅពេលដែលនាងត្រូវបានផ្តល់កំណើត, មានទុក្ខព្រួយ, ព្រោះពេលកំណត់របស់នាងបានមកដល់. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបានផ្ដល់កំណើតដល់កុមារ, បន្ទាប់មកនាងបានលែងនឹកចាំពីការលំបាក, ដោយសារតែអំណរ: សម្រាប់បុរសម្នាក់ត្រូវបានគេកើតមកក្នុងលោកនេះ.
16:22 ហេតុនេះ​ហើយ​បាន​ជា, អ្នក​ផង​ដែរ, ជា​ការ​ពិត, មានទុក្ខព្រួយឥឡូវនេះ. ប៉ុន្ដែខ្ញុំនឹងជួបអ្នករាល់គ្នាសាជាថ្មី, អ្នករាល់គ្នានឹងសប្បាយចិត្តរបស់អ្នក. ហើយគ្មាននរណាដកយកអំណរសប្បាយចេញពីចិត្ដអ្នករាល់គ្នា.
16:23 ហើយ​ការ, នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នោះ, អ្នកនឹងមិនដាក់ញ្ញត្តិតវ៉ាអ្វីពីខ្ញុំទៀតហើយ. អា​ម៉ែ​ន​!, អា​ម៉ែ​ន, ខ្ញុំ​និយាយ​ទៅ​អ្ន​​ក, ប្រសិនបើអ្នកសួរព្រះបិតាសម្រាប់អ្វីក្នុងនាមខ្ញុំ, គាត់នឹងផ្ដល់ឱ្យវាទៅកាន់អ្នក.
16:24 មកដល់ពេលនេះ, អ្នកមិនបានស្នើសុំអ្វីក្នុងនាមខ្ញុំ. សូម​សួរ, ហើយអ្នកនឹងទទួលបាន, ដូច្នេះមានអំណរពេញលក្ខណៈ.
16:25 ខ្ញុំបាននិយាយសេចក្ដីទាំងនេះដើម្បីឱ្យអ្នកនៅក្នុងសុភាសិត. ម៉ោងនេះត្រូវបានចូលមកនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងលែងនិយាយរកអ្នកនៅក្នុងសុភាសិត; ជំនួស, ខ្ញុំនឹងប្រកាសដល់អ្នកយ៉ាងច្បាស់ពីព្រះបិតា.
16:26 នៅ​ថ្ងៃ​នោះ, អ្នករាល់គ្នាត្រូវទូលសូមក្នុងនាមខ្ញុំ, ហើយខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំនឹងទូលអង្វរព្រះបិតាសម្រាប់អ្នក.
16:27 ចំពោះព្រះបិតាស្រឡាញ់អ្នក, ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាបានស្រឡាញ់ខ្ញុំ, និងដោយសារតែអ្នកបានជឿថាខ្ញុំបានទៅចេញមកពីព្រះជាម្ចាស់មែន.
16:28 ខ្ញុំបានទៅចេញពីព្រះបិតា, ហើយខ្ញុំបានមកក្នុងលោកនេះ. បន្ទាប់ដែលខ្ញុំចាកចេញពីពិភពលោក, ហើយខ្ញុំទៅឯព្រះបិតា "។
16:29 ពួក​សិស្ស​ទូល​ព្រះអង្គ​ថា​:: «​មើល​!, ឥឡូវអ្នកកំពុងនិយាយយ៉ាងច្បាស់និងមិនសូត្រសុភាសិតមួយ.
16:30 ឥឡូវនេះយើងដឹងថាអ្នកចេះដឹងទាំងអស់, ហើយថាអ្នកមិនបាច់មាននរណាទូលសួរព្រះអង្គ. ដោយនេះ, យើងជឿថាអ្នកទៅចេញមកពីព្រះជាម្ចាស់មែន»។
16:31 ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលតបទៅគេ: «តើអ្នកជឿថាឥឡូវនេះ?
16:32 មើល​ចុះ​!, ម៉ោងត្រូវបានខាងមុខ, ហើយវាឥឡូវនេះបានមកដល់, នៅពេលដែលអ្នកនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយ, មួយគ្នានៅលើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់, ហើយអ្នកនឹងចាកចេញពីខ្ញុំនៅពីក្រោយ, តែម្នាក់ឯង. និងនៅឡើយទេខ្ញុំមិននៅម្នាក់ឯង, ដ្បិតព្រះបិតាគង់នៅជាមួយខ្ញុំ.
16:33 ខ្ញុំបាននិយាយសេចក្ដីទាំងនេះប្រាប់អ្នករាល់គ្នា, ដូច្នេះអ្នកអាចមានសន្តិភាពក្នុងខ្ញុំ. នៅ​ក្នុង​ពិភព​លោក, អ្នកនឹងមានការលំបាក. ប៉ុន្តែមានទំនុកចិត្ត: ខ្ញុំបានឈ្នះលោកនេះហើយ»។