ch 2 John

John 2

2:1 And on the third day, a wedding was held in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there.
2:2 Now Jesus was also invited to the wedding, with his disciples.
2:3 And when the wine was failing, the mother of Jesus said to him, “They have no wine.”
2:4 And Jesus said to her: “What is that to me and to you, woman? My hour has not yet arrived.”
2:5 His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.”
2:6 Now in that place, there were six stone water jars, for the purification ritual of the Jews, containing two or three measures each.
2:7 Îsa ji wan re got:, “Fill the water jars with water.” And they filled them to the very top.
2:8 Hingê Îsa ji wan re got:, “Now draw from it, and carry it to the chief steward of the feast.” And they took it to him.
2:9 Paşan, when the chief steward had tasted the water made into wine, since he did not know where it was from, for only the servants who had drawn the water knew, the chief steward called the groom,
2:10 û wî ji wî re got:: “Every man offers the good wine first, and then, when they have become inebriated, he offers what is worse. But you have kept the good wine until now.”
2:11 This was the beginning of the signs that Jesus accomplished in Cana of Galilee, and it manifested his glory, and his disciples believed in him.
2:12 Piştî vê, he descended to Capernaum, with his mother and his brothers and his disciples, but they did not remain there for many days.
2:13 Û Cejna * Derbasbûnê ya Cihûyan nêzîk bû,, û Îsa hilkişiya Orşelîmê.
2:14 Û wî dît ku, rûniştî di Perestgehê de, firotinê ku dewar, mî û kevok, û serafkerên.
2:15 Û gava ku ew tiştekî wek ji benan qamçiyek çêkir kêm kiribû, ew hemû wan derxistin, ji Perestgehê, di nav wan de û dewar û mî. Û ew rijandin zîv, tûncîn, pereguhêran, û maseyên wan gêr kirin.
2:16 Û ji bo yên ku hatin firotin ji kevokfiroşan re, wî got: «Bigirin, ev tişt ji vê derê, û ji mala Bavê min de nav malekê ji nav birin nake. "
2:17 û bi rastî, hat bîra şagirtên wî ku hatiye nivîsîn:: «Xîretkêşiya ji bo mala te wê min bixwe."
2:18 Hingê Cihûyan bersîva wî da û got:, "Me çi nîşanê we ji me re nîşan bide, ku tu dikarî van tiştan?"
2:19 Îsa bersîv da û ji wan re got:, "Vê Perestgehê hilweşînin, û ezê di sê rojan de rakim. "
2:20 Hingê Cihûyan got:, "Ev Perestgehê * de hatiye up ser çil û şeş salan hatiye avakirin, û hûn ê wê rakim di sê rojan de?"
2:21 Lê Îsa li ser Perestgeha bedena xwe dipeyivî.
2:22 Ji ber vê yekê, dema ku ew ji nav miriyan bû, hat bîra şagirtên wî ku Îsa ev yek gotibû,, û ew li ku hatiye nivîsîn û di peyva bawer dike ku Îsa gotibû.
2:23 Now while he was at Jerusalem during the Passover, on the day of the feast, many trusted in his name, seeing his signs that he was accomplishing.
2:24 But Jesus did not trust himself to them, because he himself had knowledge of all persons,
2:25 and because he had no need of anyone to offer testimony about a man. For he knew what was within a man.