ch 3 John

John 3

3:1 Now there was a man among the Pharisees, named Nicodemus, a leader of the Jews.
3:2 He went to Jesus at night, û wî ji wî re got:: "Rûhan, we know that you have arrived as a teacher from God. For no one would be able to accomplish these signs, which you accomplish, unless God were with him.”
3:3 Jesus responded and said to him, "Amîn, amen, Ez ji we re dibêjim, unless one has been reborn anew, he is not able to see the kingdom of God.”
3:4 Nicodemus said to him: “How could a man be born when he is old? Surely, he cannot enter a second time into his mother’s womb to be reborn?"
3:5 Îsa bersîv da: "Amîn, amen, Ez ji we re dibêjim, unless one has been reborn by water and the Holy Spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.
3:6 What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.
3:7 You should not be amazed that I said to you: You must be born anew.
3:8 The Spirit inspires where he wills. And you hear his voice, but you do not know where he comes from, or where he is going. So it is with all who are born of the Spirit.”
3:9 Nicodemus responded and said to him, “How are these things able to be accomplished?"
3:10 Jesus responded and said to him: “You are a teacher in Israel, and you are ignorant of these things?
3:11 Amîn, amen, Ez ji we re dibêjim, that we speak about what we know, and we testify about what we have seen. But you do not accept our testimony.
3:12 If I have spoken to you about earthly things, and you have not believed, then how will you believe, if I will speak to you about heavenly things?
3:13 And no one has ascended to heaven, except the one who descended from heaven: the Son of man who is in heaven.
3:14 And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so also must the Son of man be lifted up,
3:15 so that whoever believes in him may not perish, but may have eternal life.
3:16 For God so loved the world that he gave his only-begotten Son, so that all who believe in him may not perish, but may have eternal life.
3:17 For God did not send his Son into the world, in order to judge the world, but in order that the world may be saved through him.
3:18 Whoever believes in him is not judged. But whoever does not believe is already judged, because he does not believe in the name of the only-begotten Son of God.
3:19 And this is the judgment: that the Light has come into the world, and men loved darkness more than light. For their works were evil.
3:20 For everyone who does evil hates the Light and does not go toward the Light, so that his works may not be corrected.
3:21 But whoever acts in truth goes toward the Light, so that his works may be manifested, because they have been accomplished in God.”
3:22 Piştî van tiştan, Îsa û şagirtên xwe çûn herêma Cihûstanê çû. Û ew li wê derê bi wan re û bi avê imad dike.
3:23 Yûhenna bi xwe jî imad bû, li Eynona nêzîkî Salîmê, ji ber ku pirr av li ku, li wir. Û ew geheştine derê û imad dibûn.
3:24 Ji bo Hingê hê Yûhenna neavêtibûn zîndanê ne.
3:25 Îcar di navbera şagirtên Yûhenna û Cihûyekî de qewimiye, li ser pirsa adetên paqijiyê munaqeşeyek.
3:26 Û ew hatin ba Yûhenna û jê re got:: "Rûhan, yê ku bi we re li seranserê Çemê Urdunê bû, li ser kê te şahidî kir: va ye, ew bi xwe imad dike û hemû kes diçin ba wî. "
3:27 Yûhenna bersîv da û got:: "A mirov nikare tiştekî bistîne ne, heke ku ew hatiye dîtin ji wî re ji ezmên neyê dayîn.
3:28 Hûn bi xwe şahidiya ji bo min ku min gotiye, 'Ez ne Mesîh im,'Lê ji bo ku ez di pêşiya wî de hatime şandin.
3:29 Yê ku bûk xwediyê zava ye. Lê destbirayê zavê yê ku, yê ku rawestayî ye û dengê zavê dibihîze ji wî re, şa şahî li dengê zavê. û bi vî awayî, ev, şahiya min, temam bûye.
3:30 Ji wî re mezinbûn, dema min re biçûkbûn divê.
3:31 He who comes from above, is above everything. He who is from below, is of the earth, and he speaks about the earth. He who comes from heaven is above everything.
3:32 And what he has seen and heard, about this he testifies. And no one accepts his testimony.
3:33 Whoever has accepted his testimony has certified that God is truthful.
3:34 For he whom God has sent speaks the words of God. For God does not give the Spirit by measure.
3:35 The Father loves the Son, and he has given everything into his hand.
3:36 Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever is unbelieving toward the Son shall not see life; instead the wrath of God remains upon him.”