ch 17 Lûqa

Lûqa 17

17:1 Hingê Îsa ji şagirtên xwe re got:: "Ev ne mumkin e ji bo tunebûna biqewime ne. Lê belê wey li wî bi ku ew bê!
17:2 Ev dê ji bo wî çêtir e ku beraşekî mezin bi stûyê wî ve hatine bicihkirin û ew bê avêtin nav deryayê bûn, ji bo bixapînin yek ji van biçûkan.
17:3 hay ji xwe hebin. Eger birayê te li hember te guneh, lê agadar wî. Û eger ew tobe hatiye, wî bibexşîne.
17:4 Û eger ew li hember te guneh heft caran di rojê de, û heft caran di rojê de hatiye dîsa li te zivirî, gotinên pêşîyan, 'Min bibore,'Paşê wî bibaxşîne. "
17:5 Û ji Şandiyan * ji Xudan re got:, "Bawarîya me."
17:6 Lê Xudan re got:: "Eger baweriya we wek libeke xerdelê, hûn dikarin ji vê dara tûyê re bigota:, <Ji ra, û bê avêtin nav deryayê wergirtî. 'Û wê bi ya we bikira.
17:7 Lê ku ji we, xulamekî wî yê şivan an cotkar hebe, dê ji wî re bêjin:, wek ku ew ji zeviyê vedigeriya, 'Werin di cih de; ser sifrê rûnin,'
17:8 û dê ji wî re bêjin:: 'Amade şîva xwe; pişta xwe girêde û wezîrê ji bo min, dema ku ez bixwim û vexwim; û piştî van tiştan, tu bi wê re bixwe û vexwe?'
17:9 Gelo ew spasdarên ku xulam be, bo çi ew emir kir ku ew ji bo ku ez?
17:10 Zen nakim. Bi vî awayî jî, dema ku hûn jî van hemû tiştên ku ji bo we hîn bûne, we çi kiriye, divê hûn dibêjin: <Em xulamên bêkêr. Em çi kiriye ka divê em çi kiriye. ' "
17:11 Û wê gava ku, çaxê ku ew berbi Orşelîmê bû, ew di navbera Samerya * û Celîlê re derbas bûn.
17:12 Û wek ku Îsa hat, belkî bajarekî, deh zilamên kotî pêşiya wî, û ew ji dûr ve rawesta.
17:13 Û ew bi dengekî bilind xwe, gotinên pêşîyan, "Îsa, Mamoste, were rehmê li me bike. "
17:14 Û di gava ku wî ew dîtin,, wî got, "Çûyin, xwe nîşanî kahîn *. "Û wê gava ku, wek ew diçûnê, bûn, ew hatine paqijkirin.
17:15 Û yek ji wan, Gava wî ew dît, ku ew paqij bû, vegeriya, û pesnê Xwedê bi dengekî bilind.
17:16 Û ew avêt rûyê xwe avêt ber lingên wî, şikir. Û ev yek yekî Samerî * bû.
17:17 Û di bersiva, Îsa re got:: "Were deh ne paqij? Û bi vî awayî, ku neh in?
17:18 Bû tu kes nehate dîtin ku dê vegere û pesnê Xwedê bidin, viyê xerîb pê?"
17:19 Û wî ji wî re got:: "Rabûn, derkebin. Ji bo baweriya * te tu xilas kirî. "
17:20 Piştre wî destê Fêrisiyan pirsî bû: "Dema ku Padîşahiya Xwedê?"Û di bersiva, Îsa ji wan re got:: "The Padîşahiya Xwedê di wirde.
17:21 û bi vî awayî, ew bi wê bêjin:, 'Va ye, ew li vir e.,'An jî' Va ye, ew li wir e. '' Ji bo va, Padîşahiya Xwedê di nav we de ye. "
17:22 Hingê Îsa ji şagirtên xwe re got:: "The wext wê bê ku hûn dixwazin wê ji bo dîtina rojeke ji ku Kurê Mirov, û hûn nabînin.
17:23 Û ew dê ji we re dibêjim, 'Va ye, ew li vir e.,'' Û '' Va ye, ew li wir e. '' Ma ne ji bo ku here, û pey wan neçin.
17:24 Çawa ku birûsk ji di bin ezmên de û ronahî ji bo tiştê ku di bin ezmên de, wusa jî wê Kurê Mirov jî wê di roja xwe bibin.
17:25 Lê divê ew pêşî gelek êşan bikişîne û ji aliyê vî nifşî ve bê redkirin.
17:26 And just as it happened in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of man.
17:27 They were eating and drinking; they were taking wives and being given in marriage, even until the day that Noah entered the ark. And the flood came and destroyed them all.
17:28 It shall be similar to what happened in the days of Lot. They were eating and drinking; they were buying and selling; they were planting and building.
17:29 Paşan, on the day that Lot departed from Sodom, it rained fire and brimstone from heaven, and it destroyed them all.
17:30 According to these things, so shall it be in the day when the Son of man will be revealed.
17:31 In that hour, whoever will be on the rooftop, with his goods in the house, let him not descend to take them. And whoever will be in the field, wesan, let him not turn back.
17:32 Remember Lot’s wife.
17:33 Whoever has sought to save his life, ewê wê winda bike; and whoever has lost it, will bring it back to life.
17:34 Ez ji we re dibêjim, in that night, there will be two in one bed. One will be taken up, and the other will be left behind.
17:35 Two will be at the grindstone together. One will be taken up, and the other will be left behind. Two will be in the field. One will be taken up, and the other will be left behind.”
17:36 Di bersiva, Wan ji wî re got:, “Where, Mirze?"
17:37 Û wî ji wan re got:, “Wherever the body will be, in that place also, the eagles shall be gathered together.”