ch 15 Metta

Metta 15

15:1 Then the scribes and the Pharisees came to him from Jerusalem, gotinên pêşîyan:
15:2 “Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread.”
15:3 But responding, Îsa ji wan re got:: “And why do you transgress the commandment of God for the sake of your tradition? For God said:
15:4 ‘Honor your father and mother,’ and, ‘Whoever will have cursed father or mother shall die a death.’
15:5 But you say: ‘If anyone will have said to father or mother, “It is dedicated, so that whatever is from me will benefit you,"
15:6 then he shall not honor his father or his mother.’ So have you nullified the commandment of God, for the sake of your tradition.
15:7 Hypocrites! How well did Isaiah prophesy about you, gotinên pêşîyan:
15:8 ‘This people honors me with their lips, but their heart is far from me.
15:9 For in vain do they worship me, teaching the doctrines and commandments of men.’ ”
15:10 And having called the multitudes to him, Îsa ji wan re got:: “Listen and understand.
15:11 A man is not defiled by what enters into the mouth, but by what proceeds from the mouth. This is what defiles a man.”
15:12 Then his disciples drew near and said to him, “Do you know that the Pharisees, upon hearing this word, were offended?"
15:13 But in response he said: “Every plant which has not been planted by my heavenly Father shall be uprooted.
15:14 Leave them alone. They are blind, and they lead the blind. But if the blind are in charge of the blind, both will fall into the pit.”
15:15 û bersiva, Peter said to him, “Explain this parable to us.”
15:16 Lê wî got:: “Are you, heta niha jî, without understanding?
15:17 Do you not understand that everything that enters into the mouth goes into the gut, and is cast into the sewer?
15:18 But what proceeds from the mouth, goes forth from the heart, and those are the things that defile a man.
15:19 For from the heart go out evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false testimonies, blasphemies.
15:20 These are the things that defile a man. But to eat without washing hands does not defile a man.”
15:21 Û çûnê ji wê derê, Îsa vekişand nav navçeyên Sûr * û Saydayê.
15:22 û va ye, jineke Kenanê, derket derve û ji wan deran, di qîrîya, ku ji wî re: "Li min were rehmê, Mirze, Kurê * Dawid. Keça min xirab bi cinan ketim. "
15:23 Wî tu peyv bêjim wê. Û şagirtên xwe, Xudan nêzîk, wî t'eweqe, gotinên pêşîyan: "REDKIRINA xwe, ji bo ew bi qîrîn piştî me. "
15:24 û bersiva, wî got, "Ez bû ji bilî ji bo miyên ku ji mala Îsraêl re ketine şandin ne."
15:25 Lê ew nêzîkî û perizîn wî, gotinên pêşîyan, "Mirze, alîkarîya min bike."
15:26 û bersiva, wî got, "Ev e, baş ne da ku nanê zarokan de û bavêje ber kûçikan."
15:27 Lê wê got:, "Erê, Mirze, lê kûçik jî ciwan jî ji wan bermayiyên ku ji sifra xweyê wan bikeve bixwin. "
15:28 Hingê Îsa, bersiva, ji wê re got:: "Jin O, mezin, baweriya * te ye. Bila ev bê kirin ji bo we, wek ku tu dixwazî. "Û keça wê ji wê saetê de qenc bû.
15:29 Û çaxê Îsa ji wir derbas bûn, Ew li perê golê ji Celîlê, Celîliyan. Û derdikeve û di bîhnekê, ew li wir rûniştin.
15:30 Elaleteke mezin hat ba wî., ku bi wan re jî lalan, kor, şeht, astengdaran, û gelek kesên din jî. Û wan jî ew avêt ber lingên wî bavêje, û ew qenc kirin,
15:31 wusa ku elalet şaş, dît dipeyivin lal, şeht rêve diçin, kor dibînin. Û ew Xwedayê Îsraêlê bilindkirin.
15:32 û Îsa, gazî şagirtên xwe, re got:: "Ez li me were rehmê û ji elaletê, ji ber ku ew bi min re, niha ji bo sê rojan, tengahî radigirt, û ku ew tiştekî ji bo xwarinê ne xwedî. Ez ji wan re dûrkirina im ne, rojî, Nebe ku ew di rê de nebihûre. "
15:33 Û şagirtên wî re got:: "Ji ku derê, paşan, li çolê, dê em nan têr nedikir, da elaleteke mezin bidest?"
15:34 Hingê Îsa ji wan re got:, "Ma çend nanên nan ma tu xwedî?"Lê wan digot:, "Heft, û masiyên çend. "
15:35 Û wî emir kir ku elalet bi ser sifrê ser erdê..
15:36 Û ku ji heft nan û masî hildan, û şikir, , ew şikandin û şagirtên xwe, da, û şagirtên xwe, da ji bo gelê.
15:37 Û hemû ew xwar û têr bûn. Û, ji tiştên ku li ser ji pariyên bû, Wan ew girt û heft selik.
15:38 But those who ate were four thousand men, plus children and women.
15:39 And having dismissed the crowd, he climbed into a boat. And he went into the coastal region of Magadan.