ch 16 Metta

Metta 16

16:1 And Pharisees and Sadducees approached him to test him, and they asked him to show them a sign from heaven.
16:2 But he responded by saying to them: “When evening arrives, tu dibêjî, ‘It will be calm, for the sky is red,'
16:3 û di serê sibê, ‘Today there will be a storm, for the sky is red and gloomy.’ So then, you know how to judge the appearance of the sky, but you are unable to know the signs of the times?
16:4 An evil and adulterous generation seeks a sign. And a sign shall not be given to it, except the sign of the prophet Jonah.” And leaving them behind, Ew çû.
16:5 And when his disciples went across the sea, they forgot to bring bread.
16:6 Û wî ji wan re got:, “Consider and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees.”
16:7 But they were thinking within themselves, gotinên pêşîyan, “It is because we have not brought bread.”
16:8 Hingê Îsa, knowing this, re got:: “Why do you consider within yourselves, O little in faith, that it is because you have no bread?
16:9 Do you not yet understand, nor remember, the five loaves among the five thousand men, and how many containers you took up?
16:10 Or the seven loaves among the four thousand men, and how many baskets you took up?
16:11 Why do you not understand that it was not because of bread that I said to you: Beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees?"
16:12 Then they understood that he was not saying that they should beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and the Sadducees.
16:13 Hingê Îsa ji nav perçeyên Qeyseriya Filîpos,. Û wî ji şagirtên xwe pirsî:, gotinên pêşîyan, "Kî çi zilam dibêjin ku Kurê * Mirov e?"
16:14 Û wan got:, "Hinek dibêjin Yûhennayê * imadkar e, û hinekên din jî dibêjin Êlyas, hinekên din jî dibêjin Yêremya * an jî yek ji pêxemberan. "
16:15 Îsa ji wan re got:, "Lê hûn dibêjin ku ez ew im?"
16:16 Şimûn-Petrûs bersîv da û got:, "Tu Mesîh î, Kurê * Xwedayê jîndar. "
16:17 Û di bersiva, Îsa ji wî re got:: "Xwezî bi we,, Şimûnê * kurê Yûhenna yî. Ji bo xwîn û goşt hatiye vê ji we re eşkere ne, lê Bavê min, yê li ezmanan.
16:18 Û ez ji we re dibêjim,, , ku tu Petrûs, û li ser vê latê ez ê Dêra xwe ava, û li ber dergehên Hell ne, wê li dijî wê keve.
16:19 Û ez ê ji we re keys li ser Padîşahiya Ezmanan bidim. Û hûn çi li ser rûyê erdê girêdin, ewê bê girêdan, didin- li ezmanan. Û hûn çi li ser rûyê erdê berde, wê serbest bên berdan, didin- li ezmanan jî. "
16:20 Hingê wî ji şagirtên xwe emir kir ku ew, divê tu kes, ku ew Îsa, Mesîh e re bêjin.
16:21 Ji wê demê û, Îsa dest pê kir nîşanî şagirtên xwe ku pêwîst bû ji bo wî here Orşelîmê, û ji bo gelek cefayê bikişîne û ji aliyê rihspî û Şerîetzan û serekên kahînan, û ji bo bên kuştin, û ji bo careke din rabe li roja sisiyan.
16:22 û Petrûs, Îsa ew, dest pê kir, wî dengê xwe, gotinên pêşîyan, "Mirze, Dibe ku jê dûr be ji we re; ev ne, wê ji we re bibe. "
16:23 Zivirî û dûr, Îsa ji Petrûs re got:: "Get li pişt min, Îblîs; hûn asteng ji bo min in. Ji bo te bi gorî tiştên ku ji Xwedê ye, û hereketên ne, lê li gor tiştê ku mirovan. "
16:24 Then Jesus said to his disciples: “If anyone is willing to come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.
16:25 For whoever would save his life, ewê wê winda bike. But whoever will have lost his life for my sake, shall find it.
16:26 For how does it benefit a man, if he gains the whole world, yet truly suffers damage to his soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?
16:27 For the Son of man will arrive in the glory of his Father, with his Angels. And then he will repay each one according to his works.
16:28 Bi rastî ez ji we re dibêjim,, there are some among those standing here, who shall not taste death, until they see the Son of man arriving in his reign.”