ch 2 Metta

Metta 2

2:1 û bi vî awayî, Gava ku Îsa * li Beytlehma Cihûstanê * çêbû hatibû, di dema Hêrodês * padîşah, va ye, Ji Rojhilat stêrnas hatin Orşelîmê *,
2:2 gotinên pêşîyan: "Ka padîşahê Cihûyan ê ku çêbûye bû ye? Ji bo em stêra wî li rojhilat dît, û em hatin ku biperizin * wî. "
2:3 Gava ku Hêrodês padîşah, ev bihîst, reht bû, û hemû Orşelîm jî bi wî.
2:4 Û bi hev re bi komkirina hemû serekên kahînan, û Şerîetzan * li, ew jî bi wan re, ji bo ku Mesîh wê bêne dinyayê şêwirîn.
2:5 Îcar wan ji Îsa re got:: "Li Beytlehma Cihûstanê. Çimkî ew hatiye dîtin ji aliyê pêxember de hatiye nivîsîn:
2:6 'Û hûn, Bethlehem, li welatê Cihûda *, bi tu awayî nebe di nava serokên Cihûda. Ji bo ji we, wê here ku serekê yê ku wê gelê min ê Îsraêl rêberiya te bike. ' "
2:7 Hingê Hêrodês, dizî gazî stêrnasan, ji wan qenc hîn dema ku stêr kengê xuya ji wan re.
2:8 Û ew şandin Beytlehmê, wî got: "Herin û qenc li zarok bigerin. Û di gava ku we ew dît, haya min, da ku ez, jî, bêm û biperizim * wî. "
2:9 Û gava ku ew bihîstina gotina padîşah, ew çû. û va ye, Ew stêra ku li Rojhilat dîtibûn li pêşiya wan çû, heta, şebeqê, ew hê jî li ser cihê ku zarok lê bû rawesta.
2:10 Paşan, dît ku stêr, ew bi şahiyeke mezin dilgeş bûn.
2:11 Û ketin malê, ew zarok bi diya wî Meryemê re dîtin. û bi vî awayî, çokan, perizîn wî. Û xwe ya xezînê vekirin, wî kirin û diyariyên: zêr, e'rebî, * û murê *.
2:12 Piştî ku di xewna xwe, ku ew ji ku venegerin ba Hêrodês ne stand, ew vegeriyan, wan bi riyeke din re çûn herêma xwe bi xwe.
2:13 Û piştî ew çûbûn, va ye, milyaketekî Xudan * di xewnê de li Ûsiv xuya, gotinên pêşîyan: "Rabûn, û rahêje zarok û diya wî û, û bireve Misrê. Wê derê bimîne heta ku ez ji we re dibêjim. Ji bo wê çi bibe ku Hêrodês wê li zarok bigere, ku wî bikujin. "
2:14 Û rabûn, wî rahişt zarok û diya wî û bi şev, û çû Misrê.
2:15 Û ew li wir man, û heta mirina Hêrodês, ji bo pêkhatina çi ku Xudan bi devê pêxember hatibû gotin,, gotinên pêşîyan: "Ji Misrê, Ez gazî kurê xwe kir. "
2:16 Hingê Hêrodês, dît ku ew ji aliyê stêrnasan xapandin hatibû, pir hêrs bû. Û bi vî awayî ew şand ji bo kuştina hemû zarokên ku li Beytlehmê bûn, û li hemû sînorên xwe, ji binê du salan ji temenê xwe û, li gor vê dema ku ew bi lêpirsînê stêrnasan hîn bûbû,.
2:17 Hingê çi bi devê Yêremya * pêxember de pêk hat hatibû gotin,, gotinên pêşîyan:
2:18 "A dengê hatiye dîtin li hat bihîstin,, bi giriyê mezin û diqîrin: Rachel digirîn ji bo zarokên xwe. Û ew amade bû ji bo nekiribûya bê ne, ji ber ku êdî ew bûn. "
2:19 Paşan, when Herod had passed away, va ye, an Angel of the Lord appeared in sleep to Joseph in Egypt,
2:20 gotinên pêşîyan: "Rabûn, û rahêje zarok û diya wî û, and go into the land of Israel. For those who were seeking the life of the boy have passed away.”
2:21 Û rabû ser xwe û, he took the boy and his mother, and he went into the land of Israel.
2:22 Paşan, hearing that Archelaus reigned in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned in sleep, he withdrew into parts of Galilee.
2:23 And arriving, he lived in a city which is called Nazareth, in order to fulfill what was spoken through the prophets: “For he shall be called a Nazarene.”