ch 7 Metta

Metta 7

7:1 “Do not judge, da ku hûn neyên dîwankirin.
7:2 For with whatever judgment you judge, so shall you be judged; and with whatever measure you measure out, so shall it be measured back to you.
7:3 And how can you see the splinter in your brother’s eye, and not see the board in your own eye?
7:4 Or how can you say to your brother, ‘Let me take the splinter from your eye,’ while, va ye, a board is in your own eye?
7:5 Hypocrite, first remove the board from your own eye, and then you will see clearly enough to remove the splinter from your brother’s eye.
7:6 Do not give what is holy to dogs, and do not cast your pearls before swine, lest perhaps they may trample them under their feet, and then, turning, they may tear you apart.
7:7 Ask, and it shall be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened to you.
7:8 For everyone who asks, receives; and whoever seeks, finds; and to anyone who knocks, it will be opened.
7:9 Or what man is there among you, kî, if his son were to ask him for bread, would offer him a stone;
7:10 or if he were to ask him for a fish, would offer him a snake?
7:11 Ji ber vê yekê, if you, though you are evil, know how to give good gifts to your sons, how much more will your Father, yê li ezmanan, give good things to those who ask him?
7:12 Ji ber vê yekê, all things whatsoever that you wish that men would do to you, do so also to them. For this is the law and the prophets.
7:13 Enter through the narrow gate. For wide is the gate, and broad is the way, which leads to perdition, and many there are who enter through it.
7:14 How narrow is the gate, and how straight is the way, which leads to life, and few there are who find it!
7:15 Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves.
7:16 You shall know them by their fruits. Can grapes be gathered from thorns, or figs from thistles?
7:17 Ji ber vê yekê, her dara qenc berê qenc,, û dara xerab jî berê xerab dide.
7:18 Dara qenc nikare berê xerab ne, û dara xerab nikare berê qenc ne.
7:19 Her dara ku berê qenc ne, wê bê birrîn û bê avêtin nav êgir.
7:20 Ji ber vê yekê, ji berê wan hûn wan nas bikin.
7:21 Ne ku her kesên ji min re dibêjin:, 'Mirze, Mirze,'Dê di nav bikevin Padîşahiya Ezmanan!. Lê kî ku daxwaza Bavê min, yê li ezmanan, eynî wê bikevin Padîşahiya Ezmanan!.
7:22 Gelek wê ji min di wê rojê de dibêjin, 'Mirze, Mirze, Ma bi navê te me pêxemberîtî nekir, û avêtin derve bi navê te cin, û pêkanîna gelek karên hêzdar bi navê te?'
7:23 Û hingê wê ez ji wan re eşkere: 'Ez tu caran te tê zanîn. Ji min dûr, we yên ku neheqiyê dikin. '
7:24 Ji ber vê yekê, her kesê ku van peyvên min dibihîze û wan nizane wê ji wî mirovê aqilmend e ev rêje, ku xaniyê xwe li ser latê ava.
7:25 Û ji barana daket, û lehî rabû, û li wî xaniyî dixin, û ket ser wê malê, lê ew hilnaweşe, ji bo li ser latê ava bû.
7:26 Û her kesê ku dibihîze van peyvên min û nake, ji wan re, wê mîna wî mirovê bêaqil be, ku xaniyê xwe li ser seylakê * ava.
7:27 Û ji barana daket, û lehî rabû, û li wî xaniyî dixin, û ket ser wê malê, û ev ketina kir, û mezin helakbûna xwe bû. "
7:28 Û ev xela, when Jesus had completed these words, ku elaletê li hînkirina wî gelek şaş bûn.
7:29 Ji bo ku wî ew hîn wek yekî xweyî desthilatî, û ne wek Şerîetzanên * wan,.