ch 9 Metta

Metta 9

9:1 And climbing into a boat, he crossed the sea, and he arrived at his own city.
9:2 û va ye, they brought to him a paralytic, lying on a bed. û Îsa, seeing their faith, said to the paralytic, “Be strengthened in faith, kur; gunehên te hat bihûrtin. "
9:3 û va ye, some of the scribes said within themselves, “He is blaspheming.”
9:4 And when Jesus had perceived their thoughts, wî got: “Why do you think such evil in your hearts?
9:5 Kîjan hêsanîtir dibêjin, e, <Li gunehên te hat bihûrtin,> An bêje:, 'Rabe û rêve here?'
9:6 Lebê, so that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins,” he then said to the paralytic, "Rabûn, rabe nivînên xwe, û here mala xwe. "
9:7 And he arose and went into his house.
9:8 Then the crowd, dît ku ev, was frightened, and they glorified God, who gave such power to men.
9:9 Û çaxê Îsa ji wir derbas, wî dît, bacxanê rûniştî ji, mirovek bi navê Metta. Û wî ji wî re got:, "Li pey min were." Û rabû ser xwe û, ew li pey wî.
9:10 Û wê gava ku, wek wî xwe rûniştî bû ji bo xwarinê li mala, va ye, gelek bacgir û gunehkaran re hat, û ew li ser sifrê rûnişt bi Îsa û şagirtên xwe.
9:11 * Û Fêrisiyan *, dît ku ev, ji şagirtên xwe re got:, "Çima Mamosteyê we xwarin bi bacgir û gunehkaran re?"
9:12 lê Îsa, ev bihîst, re got:: "Ev e ku yên ku tendurustiya ku pêdiviya yên saxlem in, ne, lê ew kesên ku maladies.
9:13 Ji ber vê yekê, derket derve û hîn ev tê çi wateyê: <Ez rehmê dixwazim, ne goriyê. '' Ji bo ku ez nehatime gazî yên tenê, di heman demê de gunehkar. "
9:14 Then the disciples of John drew near to him, gotinên pêşîyan, “Why do we and the Pharisees fast frequently, but your disciples do not fast?"
9:15 Hingê Îsa ji wan re got:: “How can the sons of the groom mourn, dema ku zava bi hê jî bi wan re? But the days will arrive when the groom will be taken away from them. And then they shall fast.
9:16 For no one would sew a patch of new cloth onto an old garment. For it pulls its fullness away from the garment, and the tear is made worse.
9:17 Neither do they pour new wine into old wineskins. Wekî din, the wineskins rupture, and the wine pours out, and the wineskins are destroyed. Di ber, they pour new wine into new wineskins. û bi vî awayî, both are preserved.”
9:18 As he was speaking these things to them, va ye, a certain ruler approached and adored him, gotinên pêşîyan: "Mirze, my daughter has recently passed away. But come and impose your hand upon her, and she will live.”
9:19 û Îsa, rabû ser xwe û, followed him, with his disciples.
9:20 û va ye, a woman, who had suffered from a flow of blood for twelve years, approached from behind and touched the hem of his garment.
9:21 For she said within herself, “If I will touch even his garment, I shall be saved.”
9:22 lê Îsa, turning and seeing her, re got:: “Be strengthened in faith, daughter; your faith has made you well.” And the woman was made well from that hour.
9:23 And when Jesus had arrived in the house of the ruler, and he had seen the musicians and the tumultuous crowd,
9:24 wî got, “Depart. For the girl is not dead, but asleep.” And they derided him.
9:25 And when the crowd had been sent away, he entered. And he took her by the hand. And the girl rose up.
9:26 And the news of this went out to that entire land.
9:27 Û wek ku Îsa ji wir derbas, du mirovên kor li pey wî, bi qîrîn û got:, "Li me were rehmê, Kurê * Dawid. "
9:28 Û gava ku ew hat xênî kiribû, mirovên kor wî nêzîkî. Hingê Îsa ji wan re got:, "Ma tu bawer dikî ku ez dikarim vê bikim ji bo te me?"Wan ji wî re bêjin:, "Bicî, Mirze."
9:29 Hingê Îsa destê xwe danî ser çavên wan, gotinên pêşîyan, "Li gorî baweriya we, da ku, bila ev ji we re bê. "
9:30 Û çavên wan vebûn. Û Îsa tembîh li wan kir, gotinên pêşîyan, "Hay ji xwe hebin, ku tu kes ji vê yekê dizane."
9:31 Lê belê, derketin derve, ew nûçeyên ku ev hemû tiştên ku welatê belav.
9:32 Paşan, when they had departed, va ye, they brought him a man who was mute, having a demon.
9:33 And after the demon was cast out, mirovê lal bû peyivî. And the crowds wondered, gotinên pêşîyan, “Never has anything like this been seen in Israel.”
9:34 But the Pharisees said, “By the prince of demons does he cast out demons.”
9:35 And Jesus traveled throughout all of the cities and towns, teaching in their synagogues, and preaching the Gospel of the kingdom, and healing every illness and every infirmity.
9:36 Paşan, seeing the multitudes, he had compassion on them, because they were distressed and were reclining, like sheep without a shepherd.
9:37 Then he said to his disciples: “The harvest indeed is great, but the laborers are few.
9:38 Ji ber vê yekê, petition the Lord of the harvest, so that he may sent out laborers to his harvest.”