1st Book of Dîrok

1 Dîrok 1

1:1 adam, Seth, Enos,
1:2 Qênan, Mahalalel, Jared,
1:3 Henox, Metûşela, Lamex,
1:4 Nûh, Shem, Goştê hişkkirî, û Jafet.
1:5 Kurên Jafet: Gomer, û mecûc, û Madai, û Javan, Tubal, Meşekê, şirîtên.
1:6 Û kurên Gomer: Ashkenaz, û Riphath, û Togarmah.
1:7 Û kurên Javan: Elishah û Tarşîş, K'ît û Rodanim.
1:8 Kurên Ham: Cush, û Mizraim, û têxe, û li Kenanê.
1:9 Û kurên Cush: bi xwe, û Havilah, Sbth, û Raamah, û Sabteca. Û kurên Raamah: Seba û Dadan.
1:10 Hingê Cush avis Nimrod, û dest pê kir, bi hêz li ser rûyê erdê.
1:11 Bi rastî jî,, Mizraim avis Ludim, û Anamim, û Lehabim, û Naphtuhim,
1:12 herweha Pathrusim û Casluhim: ji van, Filistî û Caphtorim çûn.
1:13 Bi rastî jî,, Kenanê avis Saydayê, nixurî xwe, de, wek Hittite,
1:14 û Jebusite, û Amorite, û Girgashite,
1:15 û Hivite, û Arkite, û Sinite,
1:16 û her weha Arvadian, û Samarite, û Hamathite.
1:17 Kurên Shem: Elamê, û Aşûr, û Arpexşad, û lud, û Aram, û Uz, û xwe, û bi zanatî, û xerîb.
1:18 Hingê Arpexşad avis Shelah, Ew bi xwe jî avis Eber.
1:19 Û ji bo Eber du kurên ji dayik bûn. The name of yek Peleg bû, ji ber ku di rojên wî de erdê parçe bû. Û li ser navê birayê wî Joktan bû.
1:20 Hingê Joktan avis Almodad, û Sheleph, û Hazarmaveth, û Jerah,
1:21 herweha Hadoram, û Uzal, û Diklah,
1:22 û paşê Obal, û Abimael, û Seba, birastî
1:23 jî Ofîr, û Havilah, û Jobab. Hemû van kurên Joktan in.
1:24 Shem, Arpexşad, Shelah,
1:25 Eber, Peleg, dog,
1:26 Serug, Nehor, Têrah,
1:27 abram, heman Birahîm e.
1:28 Û kurên Birahîm: Îshaq û Îsmaîl.
1:29 Û van nifşên wan ne: nixurîyê Îsmaîl, Nebaioth, û paşê Kedar, û Adbeel, û Mibsam,
1:30 û Mishma, û Dumah, Pulp, Hadad, û Tema,
1:31 Jetur, Nfis, Kedemah. Ev kurên Îsmaîl in.
1:32 Û kurên Keturah, de jin mane ji Birahîm, kê ew avis: Zimran, Jokshan, erd, Midyanê, Ishbak, û Shuah. Û kurên Jokshan: Seba û Dedan. Û kurên Dedan: Asshurim, û Letushim, û Leummim.
1:33 Û kurên Midyanê: Ephah, û Epher, û Hanoch, û Abida, û Eldaah. Hemû van kurên Keturah in.
1:34 Niha Birahîm avis Îshaq, zarokên ku ji Esaw û Îsraîlê bûn.
1:35 Kurên ji Esaw: Eliphaz, qîzêd, Jeush, Jalam, û Korah.
1:36 Kurên Eliphaz: heval, Omar, Zepho, Gatam, ken, û ji aliyê Timna, Amalek.
1:37 Kurên qîzêd: Nahath, Zera, Shammah, Mizzah.
1:38 Kurên Seir: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, hezar, Dishan.
1:39 Kurên Lotan: ku, Heman. Niha Xwişka Lotan Timna bû.
1:40 Kurên Shobal: yekî din, û Manahath, û Ebal, Kshefi, û Onam. Kurên Zibeon: Aiah û Anah. Kurên Anah: Dishon.
1:41 Kurên Dishon: Hamran, û Esheban, û Ithran, û Cheran.
1:42 Kurên Ezer: Bilhan, û Zaavan, û Will. Kurên Dishan: Uz û Aran.
1:43 Niha van padîşahên ku li welatê Edom, hukumdarî in, berî bû padîşah, li ser kurên Îsraêlê li wir: xweş, kurê Pit'orê; û li ser navê bajarê xwe Dinhabah bû.
1:44 Hingê Bela mir, û Jobab, kurê Zera, ji Bozrah, bi hukumdariyê di ciyê xwe de.
1:45 Û di gava ku Jobab jî mir, Husham, ji welatê Temanites, bi hukumdariyê di ciyê xwe de.
1:46 Hingê Husham jî derbas dûr, û Hadad, kurê bêdad, bi hukumdariyê di ciyê xwe de. Û ew warêd li welatê Mowabê xist. The name ji bajarê xwe Avith bû.
1:47 Û di gava ku Hadad jî mir, Samlah ji Masrekah, hukumdarî di ciyê xwe de.
1:48 Hingê Samlah jî mir, û Şaul ji Rehoboth, ya ku li kêleka çemê rewanekirin, bi hukumdariyê di ciyê xwe de.
1:49 Şaul jî ku mir, Bae'l-hanan, kurê Achbor, bi hukumdariyê di ciyê xwe de.
1:50 Hingê ew jî mir, û Hadar, hukumdarî di ciyê xwe de. Û li ser navê bajarê xwe Pau bû. Û jina wî Mehetabel gazî kirin, keça Matred, keça Mezahab.
1:51 Û Hadar Piştî ku mir, li wir dest pê kir, fermandarên li Edom li cihê padîşahan: fermandarê Lotan, fermandarê Alvah, fermandarê Jetheth,
1:52 fermandarê Oholibamah, fermandarê Elah, fermandarê Pinon,
1:53 fermandarê Kanez, fermandarê xwe re bişîne, fermandarê Mibzar,
1:54 fermandarê Magdiel, fermandarê Iram. Ev fermandarên Edom in.

1 Dîrok 2

2:1 Û kurên Îsraêlê: R'ûbên, Şimûn, Lêwî, Cihûda, Îsaxar, û Zebûlon,
2:2 û, Joseph, Benjamin, Nefteliyê, Gad, û Aşêr.
2:3 The Zar'êd Cihûda: e, Onan, û Shelah. Ev her sê ji qîza bi rastî ji wî re ji dayik bûn, li Kenanî. lê Is, nixurîyê Cihûda, xerab li ber Xudan bû, û da ku ew wî hatin kuştin.
2:4 niha Tamar, keça-in-law xwe, bore ji wî re Perez û Zera. Ji ber vê yekê, hemû Zar'êd Cihûda pênc bûn.
2:5 Û kurên Perez: Hesrûn û Hamul.
2:6 Jî, kurên Zera: Zimri, û Ethan, û Heman, herweha Calcol û Dara, pênc hevqasî.
2:7 Kurên Carmi: dîtin, ku Îsraîlê û dinalim û guneh ji aliyê dizî ji çi nifir bû.
2:8 Kurên Ethan: Azariah.
2:9 Û kurên Hesrûn ku bi wî re ji dayik bûn: Jerahmeel, û Ram, û Chelubai.
2:10 Hingê Ram avis Amînadav. Û Amînadav avis Nehşon, a Rêberê Zar'êd Cihûda.
2:11 Jî, Nehşon avis Salma, ji kê Boaz rabû ser xwe.
2:12 Bi rastî jî,, Boaz avis Ovêd, Ew bi xwe jî avis Jesse.
2:13 Niha Jesse avis de yê nixurî: Ely, ya duyem Abinadab, ya sêyemîn Shammah,
2:14 li Nit'anêlê çaremîn, li Raddai pêncemîn,
2:15 ya şeşem Ozem, de David heftan.
2:16 xwişkên xwe Zeruiah û Abigail bûn. Kurên Zeruiah: me'nîîyên, Yoav, û Asahel, sê.
2:17 Û Abigail avis Amasa, bavê ku Jether bû, li Ishmaelite.
2:18 Bi rastî jî,, Caleb, kurê Hesrûn, jinek bi navê Azubah, yên ku wî bavî Jerioth. , Û kurên wê Jesher bûn, û Shobab, û Ardon.
2:19 Û di gava ku Azubah mir, Caleb wek jina Ephratha girt, ku bi wî re Hur hilgirtin.
2:20 Now Hur avis Uri. Û Uri avis Bezalel.
2:21 û paşê, Hesrûn ketin bi keça Machir, bavê Gilad. Û ew wê girt çaxê ku ew şêst salî bû. Û ew ji bo wî şahidî kir Segub.
2:22 Û paşê Segub avis Yaîr, û ew bîst û sê bajarên li welatê ku Gilad, cinoyî.
2:23 Û ew girt, Geşûrê û Aram, bajarên Yaîr, û Kenath û gundên wê, şêst bajarên. Hemû van kurên Machir bûn, bavê Gilad.
2:24 Paşan, dema Hesrûn mir, Caleb ketin to Ephratha. Jî, Hesrûn wek jina koma Ebiya hebû, ku bi wî re Ashhur hilgirtin, bavê Tekoa.
2:25 Niha kurên ji Jerahmeel ji dayik bûn, nixurîyê Hesrûn: Beran, nixurî xwe, û Bunah, û Oren, û Ozem, û Ahijah.
2:26 Jerahmeel jî zewicî jina din, bi navê Atarah, ku diya Onam bû.
2:27 Paşê jî, kurên Ram, nixurîyê Jerahmeel, ná'oolkiłí bûn, garantî, û Eker.
2:28 Û Onam zarokên wan: Shammai û Jada. Û kurên Shammai: Dab û Abishur.
2:29 Bi rastî jî,, navê jina Abishur Abihail bû, ku bi wî re Ahban û Molid hilgirtin.
2:30 Niha kurên dab Seled û Appaim bûn. Û Seled bê zarok mir.
2:31 Bi rastî jî,, kurê Appaim Ishi bû. Û Ishi avis Sheshan. Hingê Sheshan avis Ahlai.
2:32 Lê kurên Jada, birayê Shammai, Jether û Jonathan bûn. Hingê Jether jî bê zarok mir.
2:33 Û Jonathan avis Peletê û Zaza. Ev kurên Jerahmeel bûn.
2:34 Niha Sheshan neda kurên ne, lê bi tenê keç, û xulamê Egyptian bi navê Jarha.
2:35 Û bi vî awayî ew ji wî re keça wî wek jina da, ku bi wî re Attai hilgirtin.
2:36 Hingê Attai avis Nathan, û Nathan avis Zabad.
2:37 Jî, Zabad avis Ephlal, û Ephlal avis Ovêd.
2:38 Ovêd avis Yehû; Yehû avis Azariah.
2:39 Azariah avis Helez, û Helez avis Eleasah.
2:40 Eleasah avis Sismai; Sismai avis Shallum.
2:41 Shallum avis Jekamiah; paşê Jekamiah avis Elîşamayê.
2:42 Û kurên Caleb, birayê Jerahmeel, Mesha bûn, nixurî xwe, ku bavê Zilfî bû, û kurên Mesha, bavê Hebron.
2:43 Niha kurên Korah Hebron bûn, û Tapuah, û R'e, û Şema.
2:44 Hingê Şema avis Raham, bavê Jorkeam. Û R'e avis Shammai.
2:45 Kurê Shammai bimîne, bû, û tiştê ku bavê Bethzur bû.
2:46 niha Ephah, de jin mane ji Caleb, bore Heranê, û Moza, û Gazez. Û Heranê avis Gazez.
2:47 Û kurên Jahdai: qiral, û Yotam, û Geshan, û Pelet, û Ephah, û Shaaph.
2:48 û Maacah, de jin mane ji Caleb, bore Sheber û Tirhanah.
2:49 Hingê Shaaph, bavê Madmannah, avis Sheva, bavê Machbenah, û bavê Gibea. Bi rastî jî,, keça Caleb Achsah bû.
2:50 Ev kurên Caleb bûn, kurê Hur, nixurîyê Ephratha: Shobal, bavê Kiriath-jearim;
2:51 Salma, bavê Bethlehem; ः aref, bavê Bethgader.
2:52 Îcar kurên bo Shobal hene, bavê Kiriath-jearim, ku nîv li cihên din jî dît.
2:53 Û ji kesek ji Kiriath-jearim: li Ithrites, û Puthites, û Shumathites, û Mishraites. ji ber van, li Zorathites û Eshtaolites çûn.
2:54 Kurên Salma: Bethlehem, û Netophathites, tacên zêrîn ên li mala Yoav, û nîv li cihên din ên Zorathites,
2:55 herweha malbatên ji Şerîetzanan ku li Jabesh, wan re stran û lavijeyan music, û yên ku di konan de. Ev Qênî in, ku ji calor çû, bavê mala Rechab.

1 Dîrok 3

3:1 Bi rastî jî,, David van zarokên wan, ku li Hebron ji wî re ji dayik bûn: de yê nixurî Amnon, ji Ahinoam li Jezreelite; ya duyem jî Daniel, ji Abigail de Carmelite;
3:2 ya sêyemîn Abşalom, kurê Maacah, keça Talmai, Padîşahê Geşûrê; li Adonijah çaremîn, kurê Haggith;
3:3 li Shephatiah pêncemîn, ji Abital; ya şeşem Ithream, ji jina xwe Eglah.
3:4 Ji ber vê yekê, şeş li Hebron ji wî re ji dayik bûn, ku ew ji bo heft sal û şeş mehan, hukumdarî. Hingê ew ji bo sî-sê salan de li Orşelîmê, hukumdarî.
3:5 Niha di Orşelîmê de, kurên ji wî re ji dayik bûn: Şamûayê, û Sobab, û Nathan, û Silêman, van çar ji Şebayê,, keça E'mîyêlê;
3:6 jî Bars û Elîşamayê,
3:7 û Eliphelet, û Nogah, û Nepheg, û Japhia,
3:8 bi rastî jî Elîşamayê, û Eliada, û Eliphelet, neh.
3:9 Hemû van kurên David bûn, aliyekî ji kurên ji cariye. Û ew Xwişkeke wê jî hebû, Tamar.
3:10 Niha kurê Silêman Rêhoboam bû,, ji kê Ebiya avis kurê, wiha. Û ji wî, Yehoşafat li wir ji dayik bû,
3:11 bavê Yoram. Û Yoram avis Ahaziah, ji yê ku li wir ji dayik bû Jehoash.
3:12 Û kurê wî, Amaziah, avis Azariah. Hingê Yotam, kurê Azariah,
3:13 avis Ahaz, bavê Hizqiya, ji yê ku ji dayik bû. Minaşe.
3:14 Paşê jî, Minaşe jî avis Amon, bavê Yoşiya.
3:15 Niha kurên Josiah bûn, van: de yê nixurî Johanan, ya duyem Yehoyakim, ya sêyemîn Tsedekiya, li Shallum çaremîn.
3:16 Ji Yehoyakim Jeconiah û Tsedekiya de ji dayik bû.
3:17 Kurên Jeconiah de dîl bûn: Şaltiyêl,
3:18 Malchiram, Pedaiah, Shenazzar, û Jekamiah, Hoshama, û Nedabiah.
3:19 ji Pedaiah, rabû ser xwe Zerûbabel û Şîmî hene. Zerûbabel avis Meshullam, Hananiah, û xwişka xwe Shelomith,
3:20 herweha Hashubah, û Ohel, û Berechiah, û Hasadiah, Jushab-nêzikahî, pênc.
3:21 Niha kurê Hananiah Pelatiah bû, bavê Jeshaiah, kurê ku Rephaiah bû. Û kurê wî Arnan bû, ji yê ku ji dayik bû Obadiah, kurê ku Shecaniah bû.
3:22 Kurê Shecaniah Shemaiah bû, ku kurên wan bûn: Hattush, û Îgalê, û Bariah, û Neariah, û Şafatê, şeş di hejmara.
3:23 Kurên Neariah: Elioenai, û Hizkiaj, û Azrikam, sê.
3:24 Kurên Elioenai: Hodaviah, û Eliashib, û Pelaiah, û Akkub, û Johanan, û Delaiah, û Anani, heft.

1 Dîrok 4

4:1 The Zar'êd Cihûda: Perez, Hesrûn, û Carmi, û çawa, û Shobal.
4:2 Bi rastî jî,, Reaiah, kurê Shobal, avis Jahath; ji wî Ahumai û Lahad ji dayik bûn. Van bi ser de kesek ji Zorathites.
4:3 Û bi vî stock ji Etam e: Jezreel, û Ishma, û Idbash. Û navê xwîşka xwe Hazzelelponi bû.
4:4 Niha Fanowêl bavê Gedor bû, û Ezer bavê Hushah bû. Ev kurên Hur in, nixurîyê Ephratha, bavê Bethlehem.
4:5 Bi rastî jî,, ji bo Ashhur, bavê Tekoa, bûn du jin jî li wir: Tricks û pençeşêrê.
4:6 Û Naarah re şahidî kir ku wî: Ahuzzam, û Hepher, û Temenî, û Haahashtari. Ev kurên Naarah in.
4:7 Û kurên Helah Zereth bûn, Îshar, û Ethnan.
4:8 Niha Koz avis Anub, û Zobebah, û kesek ji Aharhel, kurê Harum.
4:9 Lê Jabez navdar bû, zêdetir, da ji birayên xwe, û navê diya wî bi navê wî Jabez, gotinên pêşîyan, "Ez ji bo wî di xemgîniyê girte ser xwe."
4:10 Bi rastî jî,, Jabez li ser Xwedê ya bi navê Îsraêl, gotinên pêşîyan, "Eger bi tenê, gava pîroz, we wê min bide pîroz be, û wê sînorên min fereh bike, û destê xwe, wê bi min re bin, û tu sedema wê ji min re ne ji aliyê xerabiyê bindest be. "Û Xwedê ji wî re neyê dayîn tiştên ku ji bo ku ew ji dua xwe.
4:11 niha Chelub, birayê Shuhah, hesibandin, mehîr, ku bavê Eshton bû.
4:12 Hingê Eshton avis Bethrapha, û Paseah, û Tehinnah, bavê bajarê Nahash. Ev zilamên ji Recah in.
4:13 Niha kurên Kenaz Otniel û Seraiah bûn. Û kurên Otniel Hathath û Meonothai bûn.
4:14 Meonothai avis Ophrah, lê Seraiah avis Yoav, bavê Geliyê SSK. Çimkî bi rastî, bûn esnafan heye li wê derê.
4:15 Bi rastî jî,, kurên Chelub, kurê Yifûneh, iru bûn, û Elah, û Name. Û kurên Elah: Kenaz.
4:16 Jî, kurên Jehallelel: Zilfî û Ziphah, Tiria û Asarel.
4:17 Û kurên Ezrah: Jether, û mered, û Epher, û Jalon; û ew avis Miriam, û Shammai, û Ishbah, bavê Eshtemoa.
4:18 Û paşê, jina wî, Judaia, bore Jered, bavê Gedor, û Heber, bavê Soco, û Jekuthiel, bavê Zanoah. Îcar kurên Bithiah hene, keça Firewn, ku mered zewicî,
4:19 û kurên jina wî Hodiah, Xwişka Naham, bavê Keilah li Garmite, û ji Eshtemoa, ku ji Maacathi bû.
4:20 Û kurên Shimon: Amnon, û Rinnah, kurê Henan, û Tilon. Û kurên Ishi: Zoheth û Benzoheth.
4:21 Kurên Shelah, kurê Cihûda: e, bavê Lecah, û Laadah, bavê Mareshah, û ji mala karkerên ji kitanê de kesek li mala sûnd,
4:22 û yê ku ji ber ku roj bi pîya, û mêran yên Lying, û Secure, û Burning, ku rêberên li Moab bûn, û kî nav Lehem vegeriya. Niha ev peyv kevnar in.
4:23 Evana potters ku li axî û di Hedges in, bi padîşah, di karê xwe de, û ew rûdine, li wir.
4:24 Kurên ji Şimûn: Nimûyêl û Jamin, Jarib, Zera, Şaul;
4:25 Shallum kurê wî, Mibsam kurê wî, Mishma kurê wî.
4:26 Kurên Mishma: Hammuel kurê wî, Zak'ûr kurê wî, Şîmî kurê wî.
4:27 Kurên Şîmî şazdeh salî bûn, û bûn şeş keçên hene. Lê birayên wî gelek zarokên xwedî ne, û tevahiya kesek bû ku bi qasî ji Zar'êd Cihûda wekhev ne.
4:28 Niha ew li Beersheba dijiya, û Moladah, û Hazarshual,
4:29 û li Bilhah, û li Ezem, û li Tolad,
4:30 û li Bethuel, û di ki rin., û li Ziklag,
4:31 û li Beth-marcaboth, û li Hazarsusim, û li Bethbiri, û li Shaaraim. Van bajarên wan, heta ku padîşah David bûn.
4:32 Û bajarên xwe Etam bûn, û Ain, R'îmmon, û Tochen, û Ashan, pênc bajaran,
4:33 bi hemû gundên xwe, li her alî ji van bajaran, heta ku Baal. Ev jî benderuhek li wan û belavkirina koloniyan e.
4:34 Û bûn Meshobab û Jamlech hene, û Joshah, kurê Amaziah,
4:35 û Joel, û Yehû, kurê Joshibiah, kurê Seraiah, kurê Asiel,
4:36 û Elioenai, û Jaakobah, û Jeshohaiah, û Asaiah, û Adiel, û Jesimiel, û Benaiah,
4:37 herweha Ziza, kurê Shiphi, kurê Allon, kurê Jedaiah, kurê Shimri, kurê Shemaiah.
4:38 Ev navên ku rêberên li pismam xwe bûn. Û ew gelek di nava malên zewaca wan zêde dibûn.
4:39 Û ew r'ê di k'e, da ku ji nav Gedor binivîse, heta ku li Geliyê eastern, û da ku ew mêrgên bo keriyên xwe digerin.
4:40 Û ew mêrgên qelew û pir baş dît, û welatê pir fireh û bêdeng û berdar, in ku hin ji stock Ham berî jiyane.
4:41 Ji ber vê yekê, yên ku navên wan li jor hatine nivîsîn, derve di rojên Hizqiya çû, padîşahê Cihûda. Û ew xist şênîyên ku bi mala wan li wê derê hatibûn dîtin. Û wan jî ew îmha kirin, heta roja îro. Û ew di cihê xwe ji wan re dijiya, ji ber ku ew mêrgên pir qelew dîtin hene.
4:42 Jî, hin ji yên ku zarokên ji Şimûn, pênc sed zilamên, çû mount Seir, ku wek rêberên Pelatiah û Neariah û Rephaiah û Ûzîêl, kurên Ishi.
4:43 Û ew xist bermayî, ji Amalêk,, yên ku nikarin bû ji bo revînê, û ew li wir, li cihê wan jiyane, heta vê rojê.

1 Dîrok 5

5:1 Jî, bûn kurên R'ûbên hene, nixurîyê zar'êd Îsraêl. Çimkî bi rastî, ew nixurî xwe bû, lê dema ku ew di nav nivînan de ji bavê xwe binpê kiriye û, mafê xwe wek nixuriyê ji bo herdu kurên Ûsiv hat dayîn, kurê Îsraîlê, û ew bû ku nixurî hesab ne.
5:2 Bi ser de, Cihûda, ku tundtirîn ji nav birayên wî bû,, ji rêberên stock wî Faynarete jî up, di heman demê de li aliyê rastê yê nixurî, ji Ûsiv hat hesab kirin.
5:3 Ji ber vê yekê, zar'êd R'ûbên, nixurîyê zar'êd Îsraêl, Hanoch û Pallû bûn, Hesrûn û Carmi.
5:4 Kurên Joel: Shemaiah kurê wî, Gog kurê wî, Şîmî kurê wî,
5:5 Mîka kurê wî, Reaiah kurê wî, Baal kurê wî,
5:6 Çandinî û kurê xwe, ku Tilgathpilneser, padîşahê Asûriyan de di, birin dîl, û ew rêberekê Eşîra Rûbên bû.
5:7 Niha, birayên xwe û hemû mirovên xwe, Gava ku ew li gorî malbatên wan jimartin bûn, hebû ku serekên Jeiel û Zekerya.
5:8 niha Bela, kurê Ezazê, kurê Şema, kurê Joel, dijiyan li Aroer, heta ku Nebo û Baalmeon.
5:9 Û ew ber bi herêma rojhilat dijiya, Bi qasî ku li ber derê çolê û çemê Feratê. Çimkî bi rastî, wan re hejmareke mezin ji dewaran li welatê ku Gilad, cinoyî.
5:10 Paşan, Di rojên Şawûl, ew li dijî Hagarites giranî û wan bidin kuştin. Û ew di cihê xwe ji wan re dijiya, di mala wan, di tevahiya herêmê de ku xuya dike li rojhilatê Gilad.
5:11 Bi rastî jî,, zar'êd Gad li herêmê li pêşberî ji wan re dijiya, di Başan ên hêç, heta ku Salecah:
5:12 Joel serê, û Shapham duyemîn, paşê Janai û Şafatê, li Basanê.
5:13 Bi rastî jî,, birayên xwe, li gor malên pismam xwe, bûn: Michael, û Meshullam, û Seba, û Jorai, û Jacan, û Zia, û Eber, heft.
5:14 Ev kurên Abihail bûn, kurê Huri, kurê Jaroah, kurê Gilad, kurê Michael, kurê Jeshishai, kurê Jahdo, kurê Buz,
5:15 digel birayên xwe, kurên Abdiel, kurê Guni, rêberê mala, li malbatên wan,
5:16 Û ew li Gilad dijiya, û li Basanê û bajarokên xwe, û li hemû taxên yên Sharon, Bi qasî ku di nava sînorên.
5:17 Ev hemû di rojên Yotam hejmara kirin, padîşahê Cihûda, û di van rojan de ji hukum, Padîşahê Îsraêlê:
5:18 zar'êd R'ûbên, û zar'êd Gad, û ji eşîra yek nîv Minaşe, mêr ji şer, ku rahiştiye Şûr û mertal, û bending Kevan, û perwerdekirin, ji bo şer, çil û çar hezar û heft sed û şêst, pêşketina di şerê li.
5:19 Wan li dijî Hagarites têkoşîn, yet Bi rastî jî ew Jetureans, û Nfis, û Nodab alîkarî ji wan re tê pêşkêşkirin.
5:20 Û Hagarites nav destên xwe teslîm kirin, û hemû yên ku bi wan re bûn. Ji bo ku ew bangî Xwedê dema ku ew şer kir. Û wî ji wan re îqaz, ji ber ku ew li wî ewle bûn.
5:21 Û ew hemû girtin, ku ew cinoyî, ji pir'ç'a pêncî hezar, û ji pez û du sed û pêncî hezar, û ji Hêstir bi du hezar, û yên mêr sed hezar jiyana.
5:22 Û gelek ket xwar û birîndar. Ji bo ku ev şer ji aliyê Xudan bû. Û ew di cihê xwe ji wan re dijiya, heta ku oáza.
5:23 Jî, kurên ji eşîra yek nîv Minaşe xwediyê erdên, ku ji parçeyên ên hêç, heta ku Baal, Hermon, û Sanir, û Çiyayê Hermonê. ji bo bi sond!, hejmara wan bi bereket bû.
5:24 Û van rêberên mala pismam xwe bûn: Epher, û Ishi, û Eliel, û Azriel, û Yêremya, û Hodaviah, û Jahdiel, mêr gelekî mêrxas û hêzdar, û rêberên guhdarkirin malbatên wan.
5:25 Lê ew Xwedayê bav û kalên xwe, dev ji, û ew piştî îlahên gelan yên li welatê fornicated, ku Xwedê dûr li ber wan girt.
5:26 Û bi vî awayî Xwedayê Îsraêlê rakirin ser piyan, bi ruhê Pul, padîşahê Asûriyan de di, û ruhê Tilgath-pilneser, şahê Aşûr. Û wî rahişt dûr R'ûbên, û Gad, û ji eşîra yek nîv Minaşe. Û wî ji wan re ji bo Hala birin, û ji bo Habor, û ji bo Hara, û ji bo çemê ji Gozan, heta vê rojê.

1 Dîrok 6

6:1 Zar'êd Lêwî: Gêrşom, Qohat, û Mêrarî.
6:2 Kurên Qohat: Amram, Îshar, Hebron, û Ûzîêl.
6:3 Kurên Amram: Harûn, Mûsa, û Miriam. Kur'êd Harûn: Dab û Abîhû, Êlazar û Ît'amar.
6:4 Êlazar avis Pînhas, û Pînhas avis Abishua.
6:5 Bi rastî jî,, Abishua avis Bukki, û Bukki avis Uzzi.
6:6 Uzzi avis Zerahiah, û Zerahiah avis Meraioth.
6:7 Hingê Meraioth avis Amariah, û Amariah avis Ahitub.
6:8 Ahitub avis Sadoq, û Sadoq avis Ahimaaz.
6:9 Ahimaaz avis Azariah; Azariah avis Johanan.
6:10 Johanan avis Azariah. Yê ku ji ofîsa Serokkahîn dihatin li mala ku Silêman ava li Orşelîmê îdamkirin e.
6:11 Niha Azariah avis Amariah, û Amariah avis Ahitub.
6:12 Ahitub avis Sadoq, û Sadoq avis Shallum.
6:13 Shallum avis Hilkiah, û Hilkiah avis Azariah.
6:14 Azariah avis Seraiah, û Seraiah avis Jehozadak.
6:15 Niha Jehozadak çû, Gava Xudan hilda Cihûda û Orşelîmê, bi destên ên Nebukadnezar.
6:16 Hingê zar'êd Lêwî Gêrşom bûn, Qohat, û Mêrarî.
6:17 Û van navên kurên Gêrşom in: Lîbnî û Şîmî.
6:18 Kurên Qohat: Amram, û Îshar, û Hebron, û Ûzîêl.
6:19 Kurên Mêrarî: Mah'lî û Mûşî. Û bi vî awayî van bi malbata Lêwî, li gorî malbatên wan.
6:20 of Gêrşom: Lîbnî kurê wî, Jahath kurê wî, Zimmah kurê wî,
6:21 Joa̍h kurê wî, Ew kurê xwe, Zera kurê wî, Jeatherai kurê wî.
6:22 Kurên Qohat: Amînadav, kurê wî, Korah, kurê wî, Assir kurê wî,
6:23 Elkanah kurê wî, Ebiasaph kurê wî, Assir kurê wî,
6:24 T'ah'atê kurê wî, Uriel kurê wî, Ûzya kurê wî, Şaul kurê wî.
6:25 Kurên Elkanah: Amasai û Ahimoth
6:26 û Elkanah. Kurên Elkanah: Zophai kurê wî, Nahath kurê wî,
6:27 : Ely kurê wî, Jeroham kurê wî, Elkanah kurê wî.
6:28 Kurên Samuel: Vasseni de yê nixurî, û Ebiya.
6:29 Niha kurên Mêrarî: Mah'lî, Lîbnî kurê wî, Şîmî kurê wî, Uzzah kurê wî,
6:30 Shimea kurê wî, Haggiah kurê wî, Asaiah kurê wî.
6:31 Yên ku Dawid * li ser mirovan de stranbêj di mala Xudan, kifş in, li cihê ku di keştiyê de located bû.
6:32 Û ew li ber Konê * Şahidiyê bi qêrîna re xizmet, heta ku Silêman ava li mala Xudan de li Orşelîmê. Û ew ê li gorî biryara xwe di vê xizmetê de rawestin.
6:33 Bi rastî jî,, van ji kesên ku alîkarî kirin in, bi zarokên xwe, ji kurên Qohat: Heman stranbêjê, kurê Joel, kurê Samuel,
6:34 kurê Elkanah, kurê Jeroham, kurê Eliel, kurê Toah,
6:35 kurê Zuph, kurê Elkanah, kurê Mahath, kurê Amasai,
6:36 kurê Elkanah, kurê Joel, kurê Azariah, kurê Tsêfanya,
6:37 kurê T'ah'atê, kurê Assir, kurê Ebiasaph, kurê Korah,
6:38 kurê Îshar, kurê Qohat, kurê Lêwî, kurê Îsraîlê.
6:39 Û her weha bû, birayê wî li wir, Asaf, ku li wî yê rastê rawestayî bû, Asaf, kurê Berechiah, kurê Shimea,
6:40 kurê Michael, kurê Baaseiah, kurê Malchijah,
6:41 kurê Ethni, kurê Zera, kurê Adaiah,
6:42 kurê Ethan, kurê Zimmah, kurê Şîmî,
6:43 kurê Jahath, kurê Gêrşom, kurê Lêwî.
6:44 Niha kurên Mêrarî, birayên xwe, li milê çepê bûn: ethan, kurê Kishi, kurê Abdi, kurê Malluch,
6:45 kurê Hashabiah, kurê Amaziah, kurê Hilkiah,
6:46 kurê Amzi, kurê Boni, kurê Shemer,
6:47 kurê Mah'lî, kurê Mûşî, kurê Mêrarî, kurê Lêwî.
6:48 jî bûn birayên xwe li wir, Lêwîya, ku ji bo her wezaretê yên di kon de ji mala Xudan, kifş bûn.
6:49 Bi rastî jî,, Harûn û kur'êd wî dîyarîya t'evayîşewatê li ser gorîgehê ji goriyên û li ser gorîgeha * bixûrê bûn, ji bo ku hemû kar û xebata Pîroz Pîrozweriya, û ji bo duakirinê li ser navê Îsraîlê, li gorî bi hemû tiştên ku Mûsa, xizmetkarê Xwedê ye, de hatibû perwerdekirin.
6:50 Niha van kur'êd Harûn in: Êlazarê kur'ê wî, Pînhas kurê wî, Abishua kurê wî,
6:51 Bukki kurê wî, Uzzi kurê wî, Zerahiah kurê wî,
6:52 Meraioth kurê wî, Amariah kurê wî, Ahitub kurê wî,
6:53 Sadoq kurê wî, Ahimaaz kurê wî.
6:54 Û van ciyên wan li gor gund û tevgera in, bi taybetî ji kur'êd Harûn, li gor bavikî, ji Kahatî. Ji bo ku ji wan bi gelek ket.
6:55 û bi vî awayî, ew da Hebron, li welatê Cihûda, û derdorên wê hemû li dora, bo wan,
6:56 lê ew ji zevî ji bajêr da, û gundên, ji bo Caleb, kurê Yifûneh.
6:57 Paşan, Bi xweşî hatî ferhenga kur'êd Harûn, ew li bajarên xwe dispêrim da: Hebron, û Lîvnayê bi taxên xwe,
6:58 jî Jattir û Eshtemoa bi taxên xwe, paşê jî Hilen û Debir bi taxên xwe,
6:59 herweha Ashan û Beth-Shemesh bi taxên xwe.
6:60 Û ji eşîra Binyamîn *: Geba bi taxên xwe, û Alemeth bi taxên xwe, herweha Anathoth bi taxên xwe. Hemû bajarên ku li seranserê pismam xwe sêzdeh bûn.
6:61 Îcar ji bo ku zar'êd Qohat, kesên din ên mayî ji malbata xwe, ew deh bajaran da, ji eşîra yek nîv Minaşe, weke milk;
6:62 û bi kurên Gêrşom, li gorî malbatên wan, ji qebîla Îsaxar, û ji eşîra Aşêr bû, û ji qebîla Neftelî, û ji eşîra Manase li Basanê: sêzdeh bajarên.
6:63 Paşê ji bo ku zar'êd Mêrarî, li gorî malbatên wan, Ji Eşîra Rûbên, û ji qebîla zar'êd Gad, û ji qebîla Zebûlon, ew ji aliyê gelek diwanzdeh bajarên da.
6:64 Jî, kurên Îsraêlê da, bi de lêwîya, bajar û taxên xwe,
6:65 û ew ji wan re ji aliyê gelek da, ji qebîla zar'êd Cihûda, û ji qebîla zar'êd Şimh'ûn, û ji qebîla zar'êd Binyamîn, van bajaran, ku ew bi navên xwe bi navê.
6:66 Û ji bo wan ên ku ji pismam kurên Qohat bûn, bajarên bi sînorên xwe ji qebîla Efrayîm.
6:67 Hingê ew ji wan re da li bajarên xwe dispêrim: Şexemê bi tirombêla xwe li ser Çiyayê Efrayîm, û Gezer, bi taxên xwe,
6:68 herweha Jokmeam bi taxên xwe, û Beth-horon similarly,
6:69 û bi rastî jî Hilen bi taxên xwe, û Gatê R'îmmon di heman awayî.
6:70 Paşê jî, ji eşîra yek nîv Minaşe: Aner û derdorên wê, Bileam û derdorên wê; ev bi taybetî ji bo wan kesên ku ji pismam kurên Qohat mayî çûn.
6:71 Û bi kurên Gêrşom, ji kesek ji eşîra yek nîv Minaşe: Colanê, li Basanê, û derdorên wê, û Ashtaroth bi taxên xwe;
6:72 ji qebîla Îsaxar: Kedesh û derdorên wê, û Daberath bi taxên xwe,
6:73 herweha Ramoth û derdorên wê, û Qaminer bi taxên xwe;
6:74 bi rastî, ji eşîra Aşêr bû: Meşal, bi taxên xwe, û Abdon similarly;
6:75 herweha Hukkok û derdorên wê, û R'ih'ovê bi taxên xwe;
6:76 Bi ser de, ji qebîla Neftelî: Kedesh li Celîlê û derdorên wê, Hammon bi taxên xwe, û Kiriathaim û derdorên wê.
6:77 Paşê ji bo ku zarokên mayî yên Mêrarî, ji qebîla Zebûlon: Rimmono û derdorên wê, û Tabor bi taxên xwe;
6:78 û her wiha, wî aliyê Çemê Urdunê li pêşberî Erîhayê, rû li rojhilatê Urdunê, Ji Eşîra Rûbên: Bezer li çolê, bi taxên xwe, û Jahzah bi taxên xwe;
6:79 herweha Kedemoth û derdorên wê, û Mephaath bi taxên xwe;
6:80 bi rastî jî, ji qebîla zar'êd Gad: Ramoth li Gilad û derdorên wê, û Mahanaim bi taxên xwe;
6:81 piştre jî, H'eşbonê, bi taxên xwe, û Yazêrê bi taxên xwe.

1 Dîrok 7

7:1 Niha kurên Îsaxar Tola û Puah bûn, Jashub û Shimron, çar.
7:2 Kurên Tola: Uzzi, û Rephaiah, û Jeriel, û Jahmai, û Ibsam, û Shemuel, Rêberên li gor malên pismam xwe. Ji stock ji Tola, li wê derê hejmara kirin, di van rojan de ji David, bîst û du hezar û şeş sed zilamên pir xurt.
7:3 Kurên Uzzi: Izrahiah, ji yê ku ji dayik bûn: Michael, û Obadiah, û Joel, û Isshiah; hemû pênc rêberên bûn.
7:4 Û bi wan re, ji aliyê malbat û gelên xwe, bûn sî-şeş hezar mêr li wir xurt, girêdida û ji bo şer. Û ew gelek jin û zarokên hebû.
7:5 Jî, birayên xwe, li tevahiya kesek Îsaxar, wek heştê-heft hezar hejmara kirin, gelekî fit ji bo şer.
7:6 Kurên Benjamin: xweş, û Becher, û Jediael, sê.
7:7 Kurên Bela: Ezbon, û Uzzi, û Ûzîêl, û Jerimoth û Iri, pênc rêberên ji malbatên, jî gelekî fit ji bo şer; û hejmara wan bû bîst û du hezar û sî û çar.
7:8 Niha kurên Becher: Zemirah, û Joash, û Eliezer, û Elioenai, û Omri, û Jeremoth, û Ebiya, û Anathoth, û Alemeth: ev hemû kurên Becher bûn.
7:9 Û ew li gorî malbatên wan jimartin bûn, ji aliyê rêberên de kesek xwe, pir xurt di şerê, bîst hezar û du sed.
7:10 Û kurên Jediael: Bilhan, û kurên Bilhan: Jeush, û Benjamin, û Ehud, û Chenaanah, û Zethan, û Tarşîş, û Ahishahar.
7:11 Hemû van kurên Jediael bûn, ku rêberên pismam xwe, zilaman pir bi hêz, hevdeh hezar û du sed, derketin û ji bo şer.
7:12 Jî, Shuppim û Huppim, kurên Ir; û Hushim, kurên êwirgahî.
7:13 Hingê zar'êd Neftelî: Jahziel, û Guni, û Jezer, û Shallum, kurên Bilhah.
7:14 Jî, kurê Minaşe: Asriel. Û jin mane xwe, a Sûriyê, bore Machir, bavê Gilad.
7:15 Niha Machir jin jî ji bo zarokên xwe, rahişt, Huppim û Shuppim. Û ew jî hebû ku navê wî Maacah; di heman demê de bi navê duyemîn lof bû, û keçên ji bo lof ji dayik bûn.
7:16 û Maacah, jina Machir, hilgirtin a kurê, û ew bi navê wî bang Peresh. Û li ser navê birayê wî Sheresh bû. Û kurên wî ula û Rakem bûn.
7:17 Piştre kurê ula: bedan. Ev kurên Gilad in, kurê Machir, kurê Minaşe.
7:18 Û xwişka wî, Regina, bore Ishhod, û Abiezer, û Mahlah.
7:19 Niha kurên Shemida Ahian bûn, û Şexemê, û Likhi û Aniam.
7:20 Û zar'êd Efrayîm: Shuthelah, Bered kurê wî, T'ah'atê kurê wî, Eleadah kurê wî, T'ah'atê kurê wî, kurê ku Zabad bû,
7:21 û kurê wî Shuthelah bû, û kurê wî Ezer bû, û bi Elead. Lê belê zilamên binkî ji bo Gatê wan hatin kuştin, ji ber ku ew ji nijada hatibû dagir milkên xwe.
7:22 Û da bavê xwe, Efrayîm, ku şîn digirtin ji bo gelek rojan; û birayên wî, da ku ew wî birevîne.
7:23 Û ew bi jina xwe ketin; ew avis dibe û kurek anî. Û ew bi navê wî Beriah navê, ji ber ku ew di dema xerab ji bo mala xwe de rabû ser xwe.
7:24 Niha keça xwe Sheerah bû, ku kêmtir û jorîn Beth-horon ava, û bi Uzzen-sheerah.
7:25 Û Rephah kurê wî bû, û Resheph, û hatiye dîtin, ji yê ku ji dayik bû Tahan,
7:26 ku bavî Ladan. Û kurê wî E'mîhûd bû, ku bavî Elîşamayê,
7:27 ji yê ku ji dayik bû Nûn, ku Joshua wek kurê hebû.
7:28 Niha milkên û war bûn: Bethel bi keçên xwe, û ber bi rojhilat, Naaram, û ber bi devera rojava, Gezer û keçên wê, herweha Şexemê bi keçên xwe, heta ku Ayyah bi keçên xwe;
7:29 jî, li kêleka kurên Minaşe, Bethshean û keçên wê, Taanach û keçên wê, İsewiyên û keçên wê, Dor û keçên wê. Li van deran, li wir diman, herdu kurên Ûsiv, kurê Îsraîlê.
7:30 Kurên Aşêr: Imnah, û Ishvah, û Ishvi, û Beriah, û Serah xûşka wan.
7:31 Û kurên Beriah: Heber, û Malchiel, heman bavê Birzaith e.
7:32 Niha Heber avis Japhlet, û bêtir avêtê., û Hotham, û xwişka xwe bi rastî.
7:33 Kurên Japhlet: lêdanê, û Bimhal, û Ashvath; van kurên Japhlet in.
7:34 Hingê kurên avêtê.: ahi, û Rohgah, û Jehubbah, û Aram.
7:35 Û kurên Helem, birayê wî: Zophah, û Imna, û Shelesh, û Amal.
7:36 Kurên Zophah: Suah, Harnepher, û Shual, û bidin, û Imrah,
7:37 Bezer, û Hod, û Shamma, û Shilshah, û Ithran, û Beera.
7:38 Kurên Jether: Yifûneh, û Pispa, û Ara.
7:39 Hingê kurên Ulla: ber, û Hanniel, û Rizia.
7:40 Hemû van kurên Aşêr, ku serokên malbatên, bijartî û serwerên pir bi hêz di nav serwerên. Û hejmara kesên ku ji ber temenê ku ji bo şerê fit bû bûn bîst û şeş hezar bû.

1 Dîrok 8

8:1 Niha Benjamin Bela wek nixurî wî bavî, Ashbel duyemîn, Aharah ya sêyemîn,
8:2 Nohah çaremîn, û Rapha ya pêncan.
8:3 Û kurên Bela bûn: Addar, û Gera, û Abihud,
8:4 herweha Abishua, û Nemanê, û Ahoah,
8:5 paşê jî Gera, û Shephuphan, û Huram.
8:6 Ev kurên Ehud in, rêberên ên jîndar bavikî, li Geba, ku dûr ji Manahath birin.
8:7 û Nemanê, û Ahijah, û Gera, ew bi wan şewitî dûr; û ew avis Uzza û Ahihud.
8:8 Hingê Shaharaim bavî, li herêmê li deştêd, piştî ew şandin Hushim û baara, pîrekên wî;
8:9 û da, ji jina xwe Hodeşê, ew avis Jobab, û Zibia, û Mesha, û Malcam,
8:10 û bi Jeuz û Sachia, û Mirmah. Ev kurên xwe bûn, ku serokên malbatên xwe.
8:11 Bi rastî jî,, ji Hushim wî bavî Abitub û Elpaal.
8:12 Û kurên Elpaal Eber bûn, û Misham, û Shemed, ku Ono û Lod û keçên xwe ava.
8:13 Niha Beriah û Şema rêberên ji malbatên wan ên ku li Aijalon bûn; van ji bo firîna danîn şêniyê Gatê.
8:14 û Ahio, û Shashak, û Jeremoth,
8:15 û Zebadiah, û Arad, û Eder,
8:16 herweha Michael, û Ishpah, û Joha, kurên Beriah bûn.
8:17 Hingê Zebadiah, û Meshullam, û Hizki, û Heber,
8:18 û Ishmerai, û Izliah, û Jobab kurên Elpaal bûn.
8:19 Hingê Jakim, û Zichri, û Zabdi,
8:20 û Elienai, û Zillethai, û Eliel,
8:21 û Adaiah, û Beraiah, û Shimrath kurên Şîmî bûn.
8:22 Hingê Ishpan, û Eber, û Eliel,
8:23 û Abdon, û Zichri, û Henan,
8:24 û Hananiah, û Elamê, û Anthothijah,
8:25 û Iphdeiah, û Fanowêl kurên Shashak bûn.
8:26 Hingê Shamsherai, û Shehariah û Athaliah,
8:27 û Jaareshiah, * û Êlyas *, û Zichri kurên Jeroham bûn.
8:28 Ev ji bav û kalan û serokên malbatên ku li Orşelîmê rûdinin bûn.
8:29 Niha di Gibeon, dijiya Jeiel hene, bavê Gibeon; û li ser navê jina wî Maacah bû,
8:30 û kurê xwe yê nixurî xwe Abdon bû, û paşê jî ji bo, û Kish, û Baal, û dab,
8:31 û Gedor, û Ahio, û Zecher, û Mikloth.
8:32 Û Mikloth avis Shimeah. Û ew li pêşberî birayên xwe li Orşelîmê rûdinin,, bi birayên xwe.
8:33 Niha Ner avis Kish, û Kish avis Şawûl. Hingê Şawûl avis Jonathan, û Malchishua, û Abinadab, û Eshbaal.
8:34 Û kurê Jonathan Meribbaal bû; û Meribbaal avis Mîka.
8:35 Kurên Mîka Pithon bûn, û. Hingê, û Tarea, û Ahaz.
8:36 Û Ahaz avis Jehoaddah. Û Jehoaddah avis Alemeth, û Azmaveth, û Zimri. Û Zimri avis Moza.
8:37 Û Moza avis Binea, kurê ku Raphah bû, yên ku Eleasah ji dayik bû, ku bavî Malperên Kurdî.
8:38 Îcar şeş kurên bo Malperên Kurdî li wê derê, ku navên bûn Azrikam, Bocheru, Îsmaîl, Sheariah, Obadiah, û Henan. Hemû van kurên Pęwendiyęn Malperan bûn.
8:39 Hingê kurên Eshek, birayê wî, Ula de yê nixurî bûn, û Jeush duyemîn, û Eliphelet ya sêyemîn.
8:40 Û kurên ula mêr pir bi tenduristî bûn, dariştina bow bi hêza xwe ya mezin. Û ew gelek kur û neviyên wî hebûn, heta sed û pêncî. Hemû van kurên Benjamin bûn.

1 Dîrok 9

9:1 û bi vî awayî, hemû yên Îsraîlê hejmara bû. Û bi qasî wan di kitêba padîşahên Îsraêl û Cihûda * hatibû nivîsîn:. Û ew dûr Babîlê çêbû, ji ber serhildanên wan.
9:2 Niha ku cara yekemîn li malên xwe û li bajarên wan, dijiyan Îsraîlê bûn, û serekên, û ji Lêwiyan *, û xulamên Perestgehê.
9:3 Dimîne ji Orşelîmê * hin ji kurên Cihûda bûn, û ji kurên Benjamin, û her weha ji kurên Efrayîm û Minaşe:
9:4 Uthai, kurê E'mîhûd, kurê Omri, kurê Imri, kurê Bani, ji kurên Perez, kurê Cihûda.
9:5 Û ji Shiloni: Asaiah de yê nixurî, û kurên wî.
9:6 Hingê ji kurên Zera: Jeuel, û birayên xwe, şeş sed û nod.
9:7 Û ji kurên Benjamin: Sllu, kurê Meshullam, kurê Hodaviah, kurê Hassenuah;
9:8 û Ibneiah, kurê Jeroham; û Elah, kurê Uzzi, kurê Michri; û Meshullam, kurê Shephatiah, kurê qîzêd, kurê Ibnijah;
9:9 û birayên xwe li gorî malbatên wan, neh sed û pêncî û şeş. Hemû van rêberên de kesek xwe bûn, li gor malên ji bav û kalên wan.
9:10 Û ji aliyê serekên: Jedaiah, Jehoiarib, û Jachin;
9:11 û bi Azariah, kurê Hilkiah, kurê Meshullam, kurê Sadoq, kurê Meraioth, kurê Ahitub, Serokkahîn ji mala Xwedê;
9:12 paşê Adaiah, kurê Jeroham, kurê tê bijartin, kurê Malchijah; û Maasai, kurê Adiel, kurê Jahzerah, kurê Meshullam, kurê Meshillemith, kurê Immer;
9:13 û bi birayên xwe, Rêberên li gorî malbatên wan, yek hezar û heft sed û şêst, mêr cûda pir xurt, ji bo kar û xebatên wezareta li mala Xwedê.
9:14 Hingê ji Lêwiyan: Shemaiah, kurê Hasshub, kurê Azrikam, kurê Hashabiah, ji kurên Mêrarî;
9:15 û bi xerat Bakbakkar; û Galal; û Mattaniah, kurê Mica, kurê Zichri, kurê Asaf;
9:16 û Obadiah, kurê Shemaiah, kurê Galal, kurê Yedûtûn; û Berechiah, kurê Asa, kurê Elkanah, ku li ber derê Netophah dijiya.
9:17 Niha gatekeepers Shallum bûn, û Akkub, û Talmon, û Ahiman; û birayê xwe Shallum rêberê bû.
9:18 Ji bo heta ku, li ber dergehê padîşah ji rojhilatê, zar'êd Lêwî li piþt wan re xizmet.
9:19 Bi rastî jî,, Shallum, kurê Kore, kurê Ebiasaph, kurê Korah, bi birayên xwe û mala bavê xwe de, van Korah, li ser karên Wezareta ji bo mana vestibules yên di kon de bûn. Û malbatên wan, li piþt, şivanan ji dergehê zomê yên Xudan bûn.
9:20 niha Pînhas, li kur'ê Êlazarê, serdarê xwe li ber Xudan bû.
9:21 lê Zekerya, kurê Meshelemiah, dergevan ji deriyê yên di kon de li ser şahidiya bû.
9:22 Hemû van, hilbijartin wek lebelê ji bo li ber dergehên, bûn du sed diwanzdeh. Û ew li bajarên xwe bi xwe hatine qeydkirin, wan kesên ku David, û Çîftyurek Samuel, tayînkirin, di baweriya xwe,
9:23 wek bi wan re, wusa jî bi zarokên xwe, li ber dergehan ji mala Xudan, û di kon de, dixne xwe.
9:24 Li çar aliyan, bûn gatekeepers hene, ku heye, li rojhilat, û li rojava, û li bakurê, û li başûr.
9:25 Niha birayên xwe li gund man, û ew li ser Şemiyê xwe hat, ji wê dem bi dem.
9:26 Ji bo van çar ji Lêwiyan tevahiya hejmara gatekeepers hatine spartin, û ew li ser odeyên û sarincan de ji mala Xudan bûn.
9:27 Û ew, Di dirêjiya xwe ma, li ser hemû aliyan li ser Perestgeha Xudan, heta, gava ku dem hatibû, ku ew li ber dergehên sibehê de veke.
9:28 Hinek ji malbata xwe jî li ser firaxên bûn. Ji bo ku firaxên hem di hatiye lidarxistin û hatiye lidarxistin bûn, li gor hejmara.
9:29 Hinek ji wan jî bi alavên ji perestgeha hatine spartin; ew daniye ser arê genim fine bûn, û şerab, û petrolê de, û e'rebî, û Aromatics.
9:30 Niha kurên serekên li bîhnxweş ji Aromatics pêk.
9:31 û Mattithiah, yekî Lêwî *, nixurîyê Shallum li Korahite, li ser wan tiştên ku di pan qelandina bipije bûn.
9:32 Niha hin ji yên ku zarokên Qohat, birayên xwe, li ser nên ji hebûna bûn, da ku ew her dem rêzkirina kombersê amade bike, wê ji bo her roja Şemiyê nû.
9:33 Ev ji rêberên mêr singing in, li gor malbat ji lêwîya, ku di odeyên rûdine bûn, da ku ew pêk wezareta xwe her dem, Bi şev û roj.
9:34 Serê ji Lêwiyan, Rêberên li gorî malbatên wan, man, di Orşelîmê de.
9:35 Niha di Gibeon, dijiya Jeiel hene, bavê Gibeon, û li ser navê jina wî Maacah bû.
9:36 kurê xwe yê nixurî wî Abdon bû, û paşê jî ji bo, û Kish, û Baal, û Ner, û dab,
9:37 herweha Gedor, û Ahio, û Zekerya, û Mikloth.
9:38 Hingê Mikloth avis Shimeam. Ev berevajî birayên xwe li Orşelîmê rûdinin,, bi birayên xwe.
9:39 Niha Ner avis Kish, û Kish avis Şawûl. Û Şawûl avis Jonathan, û Malchishua, û Abinadab, û Eshbaal.
9:40 Û kurê Jonathan Meribbaal bû. Û Meribbaal avis Mîka.
9:41 Niha kurên Mîka Pithon bûn, û. Hingê, û Tahrea, û Ahaz.
9:42 Û Ahaz avis Jarah. Û Jarah avis Alemeth, û Azmaveth, û Zimri. Hingê Zimri avis Moza.
9:43 Bi rastî jî,, Moza avis Binea, ku kurê wî, Rephaiah, avis Eleasah, ji yên ku Pêwendiyên ji dayik bû.
9:44 Niha Pêwendiyên şeş zarokên wan, ku navên wan: Azrikam, Bocheru, Îsmaîl, Sheariah, Obadiah, Henan. Ev kurên Pęwendiyęn Malperan in.

1 Dîrok 10

10:1 Niha, Filistî li dijî Îsraîlê şer kirin, û mêran yên Îsraîlê ji Filistî reviyan, û ew ket xwar û li ser Çiyayê Gilboa birîndar.
10:2 Û di gava ku biqîrim hebû nêzîkî, -Em Şawûl û kurên wî, ew xist Jonathan, û Abinadab, û Malchishua, kurên wî Şawûl.
10:3 Û şerê giran li dijî Şawûl şîn. Û bestîn wî ew dît, û wan ew bi tîrên birîndar.
10:4 Û Şawûl ji bo hilgirê çekên wî re got:: "Dûvmesas şûrê xwe û min bikujin. Wekî din, van yên sinetnebûyî dikarin giha û bi min pirr tinazên. "Lê hilgirê çekên wî re ne amade bû, Piştî ku dîtin bi tirs xist. û bi vî awayî, Şawûl bigirin, şûrê xwe girt, û ew li ser wî ket.
10:5 Û di gava ku hilgirê çekên wî ev dîtibûn, bi taybetî, ku Şawûl mirî bû, ew niha li ser, şûrê xwe avêt jî, û ku ew mir.
10:6 Ji ber vê yekê, Şawûl mir, û sê kurên xwe re derbas dûr, û tevahiya mala wî ket, bihevra.
10:7 Û di gava ku mirov ji Îsraîlê ku di deştan de dijîn û ev dîtibûn, ew reviyan. Û ji ber ku Şawûl û kurên xwe mirî bûn, ew bajarên xwe berda û belav bûn, li vir û wir. Û Filistî hat û di nav wan de dijiya.
10:8 Paşan, Dotira rojê, dema ku, Filistî ku hatine dûr ji para ji kuştiyê, Wan dît ku Şawûl û kurên wî, derewan li ser çiyayê Gilboa.
10:9 Û gava ku wan ew qirêj kiribû, û serê wî jêkir kolabû, û çekên xwe tazî kir, wan ev tişt ji nav axa xwe şandin, da ku ew dê li dor hatiye lidarxistin û nîşan dan ku di perestgehên ji pûtan re û ji xelkê re.
10:10 Lê çekên wî yên ku ew li mezargeha xwedayê xwe nedrê, û serê wî ew di Perestgehê de ji Dagon affixed.
10:11 Dema ku mirov ji Jabesh Gilad, bihîst ev, bi taybetî, hemû tiştên ku Filistî li ser Şawûl kiriye,
10:12 her yek ji wan zilamên mêrxas rabû ser xwe, û wan termê Şawûl û kurên wî girt. Û wan jî ew heta Jabesh anîn. Û ew hestiyên wan di bin mazî ku li Jabesh bû veşartin. Û ew ji bo heft rojan rojî.
10:13 Bi vî awayî Şawûl ji bo gunehên xwe de bimirin, ji ber ku wî bide dest ji Xudan emrê ku ew hatibû perwerdekirin, û we ew pêk neanî. û ji bilî, ew hê şêwirîn a diviner jin;
10:14 ji bo ku wî li Xudan ewle ne. Ji ber vê, ew ji ber mirina wî, û ew di Padîşahiya xwe de tê veguhestin ji bo David, kurê Yêşa *.

1 Dîrok 11

11:1 Hingê hemû jî ji Îsraîlê ji bo David li Hebron kom bû, gotinên pêşîyan: "Em ne bone te û ji goştê te.
11:2 Jî, duh û rojekê berî roja ku, Gava ku Şawûl hê jî bi hukumdariyê, te yê ku birin derve bûn û li Îsraîlê anîn. Çimkî Xudan Xwedayê te ji te re got: 'Tu wê gelê min mêrga Îsraîlê, û hûn wê bi rêberê li ser wan be. ' "
11:3 Ji ber vê yekê, hemû kesên mezintir destê zayîna Îsraêl ji bo padîşah li Hebron çû. Û David lihevkirineke bi wan re li ber Xudan avakirin. Û wan ew melîkê Îsraîlê de kir, li gorî bi peyva * ku Xudan, ku ew bi destê Samûêl re axivî.
11:4 Hingê Dawid * û hemû yên Îsraîlê de diçûn Orşelîmê *. Di heman Jebus e, li cihê ku yebûsî, yên li ser welatê, bûn.
11:5 Û kesên ku di Jebus dijîn kirin ku Dawid * dibêje:: "Hûn bi wê têkevin vir." Lê David asêgeha Siyonê, girtin, ku li bajarê * Dawid e.
11:6 Û wî got:, "Yê ku wê yebûsîya yekem xim,, wê seroktî û fermandarê be. "Û bi vî awayî Yoav, kurê Zeruiah, derneketime yekem, û ew serokê bû.
11:7 Hingê Dawid di birca dijiya, û ji bo vê yekê ew Bajarê Dawid gazî kirin.
11:8 Û ew ava ku bajar hemû li dora, ji millo heta ku her alî. Lê Yoav ava yên din jî li bajarê.
11:9 Û David berdewam pêş û diçe, û ji Xudanê ordiyan bi wî re bû,.
11:10 Van serokên ji wan zilamên bi hêz yên David in, ku ew alîkarî, da ku ew padîşah li ser hemû yên Îsraîl bûye, li gorî bi peyva * ku Xudan, ku ew ji Îsraêlê re axivî.
11:11 Û ev hejmara mukm Dawid * e: Jashobeam, kurê a Hachmonite, Rêberê di nav sî. Wî hildan newqa wî li ser sê sed, ku li yek dem jî birîndar bûn.
11:12 Û piştî wî, dawî de Êlazarê hene, kurê mamê xwe, an Ahohite, ku yek ji sê kesên bi hêz bû.
11:13 Ew bi David li Pasdammim bû, dema ku biqîrim ji bo ku cihekî ji bo cengê kom kirin. Niha li qada ku herêmê tije ceh bû, lê gelê ji ber rûyê yê, Filistî reviyan.
11:14 Ev mirovên ku li nav zeviyê de rawesta, û wan ew parast. Û gava ew xist kiribû, Filistî, Xudan xilasiya evqas mezin ji bo gelê xwe da.
11:15 Hingê sê ji sî û rêberên daket di latê de ku David bû, li cem şikeftê ji Adullam, dema ku, Filistî kampê de li Geliyê ji Rephaim kiribû.
11:16 Niha David di keleheke bû, û a Garnizona leşkerî ya Filistî li Beytlehmê bû.
11:17 Û paşê, David xwest û got:, "O eger bi tenê kesek wê ji min re avê ji bîrê ji Beytlehmê bide, e ku li ber dergehê!"
11:18 Ji ber vê yekê, van sê rêya şikand ji nava kampê, Filistî, û ew ava ku ji bîrê ji Beytlehmê kişand, ku li ber derî bû. Û ew jî ji bo David girt, wusa ku ew vexwin. Lê belê ew ne amade bû; û li şûna, ew jî wek libation de ji Xudan re tê pêşkêşkirin,
11:19 gotinên pêşîyan: "Far ew ji min be, ku ez ê vê li ber Xwedayê xwe bikin, û ku ez dixwazim, xwîna van mirovan vexwin. Ji bo ku li heber ji jiyana xwe bi xwe, ew ava ku ji min re. "Û ji bo vê yekê anî, ew amade bû ji bo vexwarinê ne. The sê herî xurt ya van tiştan temam.
11:20 Jî, me'nîîyên, birayê Yoav, serokê sê bû, û ew rakir newqa wî li dijî sê sed, ku birîndar bûn. Û ew herî navdar di nav sê bû,
11:21 û ew di nav duyemîn sê û rêberê xwe navdar bû. Lê belê, bi rastî, ew negihîştin heta sê pêşîn.
11:22 Benaiah, kurê Jehoiada, ji Kabzeel, merivekî gelek gihîştî bû, ku gelek karên kiribûn. Ew her du şêrên ji Xwedê xist ji wab. Û ew daket û şêr di nîvê a pit kuştin, Di wê demê de ji berfê.
11:23 Û ew xist mirovekî Egyptian, kin ku pênc zend bû,, û ku rimê wek girş a weaver bû. Û dîsa jî ew wî bi karmendên ji nijada. Û ew girt, bi rimê ku wî di destê wî de li cem bû. Û ew wî bi rimê xwe bi xwe kuştin.
11:24 Ev tişt ji aliyê Benaiah hatin kirin,, kurê Jehoiada, ku herî zêde di nava sê kesên saxlem in navdar bû,
11:25 yekem de di nav sî. Lê belê, bi rastî, ew negihîştin heta sê. Hingê Dawid ji wî re li kêleka guhê wî danîn.
11:26 Bi ser de, tundtirîn mêr ji aliyê artêşa Asahel bûn, birayê Yoav; û Elhanan, kurê mamê xwe, ji Beytlehmê;
11:27 Shammoth, a Harorite; Helez, a Pelonite;
11:28 ira, kurê Ikkesh, a Tekoite; Abiezer, an Anathothite;
11:29 Sibbecai, a Hushathite; Ilai, an Ahohite;
11:30 Maharai, a Netophathite; Heled, kurê Baanah, a Netophathite;
11:31 Itha, kurê Ribai, ji Gibeah, zar'êd Binyamîn; Benaiah, a Pirathonite;
11:32 Cihûyan, ji torrent Gaash; Abiel, an Arbathite; Azmaveth, a Baharumite; Eliahba, a Shaalbonite.
11:33 Kurên Hashem, a Gizonite: Jonathan, kurê Shagee, a Hararite;
11:34 Ahiam, kurê Live, a Hararite;
11:35 Imphal, kurê Ur;
11:36 Hepher, a Mecherathite; Ahijah, a Pelonite;
11:37 Hezro, a Carmelite; nhra, kurê Ezbai;
11:38 Joel, birayê Nathan; Mibhar, kurê Hagri;
11:39 Zelek, an Ammonite; Naarai, a Beerothite, wacê çekên Yoav, kurê Zeruiah;
11:40 ira, an Ithrite; Gareb, an Ithrite;
11:41 Uriah, a Hittite; Zabad, kurê Ahlai;
11:42 Adina, kurê Shiza, a Reubenite, Serokê R'ûbên, û sî, ku bi wî re bûn;
11:43 Henan, kurê Maacah; û Joshaphat, a Mithnite;
11:44 Ûzya, an Ashterathite; Shama û Jeiel, kurên Hotham, an Aroerite;
11:45 Jediael, kurê Shimri; û Joha, birayê wî, a Tizite;
11:46 Eliel, a Mahavite; û Jeribai û Joshaviah, kurên Elnaam; û Ithmah, a Moabite; Eliel, û Ovêd, û Jaasiel ji Mezobaite.

1 Dîrok 12

12:1 Jî, van ji bo David li Ziklag çû, çaxê ku ew hê direvin ji Şawûl bû, kurê Kîş. Û ew şervanên pir bi hêz û bîstekî de bûn,
12:2 bending Kevan, û bikaranîna yan jî dest bi pişk li kevir bi slings, û Tîrên guleyan. Ji birayên ji Şawûl, out of Benjamin:
12:3 Rêberê E'mîşaday bû, bi Joash, kurên Shemaah ji Gibeah, û Jeziel û Pelet, kurên Azmaveth, û Beracah û Yehû, ji Anathoth.
12:4 Jî, bû Ishmaiah hene, ji Gibeon, herî xurt di nav sî û li ser sî; Yêremya, û Jahaziel, û Johanan, û Jozabad, ji Gederah;
12:5 û Eluzai, û Jerimoth, û Bealiah, û Shemariah, û Shephatiah, li Haruphites;
12:6 Elkanah, û Isshiah, û Azarel, û Joezer, û Jashobeam, ji Carehim;
12:7 û bi Joelah û Zebadiah, kurên Jeroham, ji Gedor.
12:8 Paşê jî, ji Gad, li ser çû David hene, gava ku ew li çolê vedişêrin bû, mêr pir saxlem in, ku şervanên baş bûn, ku hilde mertalê û rimê; rûyê wan wek rûyê şêr bûn, û ew bi lez wek xezalan roe li çiyayan bûn.
12:9 Ezer rêberê bû, Obadiah duyemîn, : Ely ya sêyemîn,
12:10 Mishmannah çaremîn, Yêremya ya pêncan,
12:11 Attai ya şeşan, Eliel heftan de,
12:12 Johanan hîştî,, Elzabad nehan,
12:13 Yêremya dehemîn, Machbannai ya yazdeh de.
12:14 Ev ji kurên Gad bûn, Rêberên artêşa. Ya herî kêm li ser sed leşkerên bû, û herî mezin li ser yek hezar bû.
12:15 Yên ku li ser Jordan, di meha yekem derbasî in, dema ku bûbin, şikirdariyê bankên xwe. Û ew ji bo firîna hemû ew kesên ku di geliyên rûdiniştin danîn, ji bo ku li herêma rojhilat û li rojavayê.
12:16 Hingê hinek ji Benjamin û ji Cihûda jî li asêgeha hat ku David derê dimîne.
12:17 Û Dawid * derketin derve û ji wan re hevdîtinê, û wî got:: "Heke tu bi aramî hatine, da ku bibe alîkar ji min re, Dibe ku dilê min ji we bûn; lê eger min bide dest ji dijminên min, her çiqas ez ne xwedî neheqiyê li destên min, bila Xwedayê bav û kalên me bibînin û dadger. "
12:18 Bi rastî jî,, Ruh bi cil Amasai, Rêberê di nav sî, û wî got:: "O David, em yên te ne,! Kurê Yêşa *, em ji bo we ne! Aşîtî, aştiyê hem ji we, û aştiyê ji bo alîkarên xwe. Çimkî Xwedê te alîkarîya te dike. "Ji ber vê yekê, David ew qebûl, û wî ji wan re jî wek serekên hêzên tayînkirin.
12:19 Bi ser de, hin ji Minaşe jî li ser re derbas bûn ji bo David, Gava ew derket bi Filîstiyan dijî Şawûl çû, wusa ku ew şer. Lê ew neket bi wan re şer ne. Çimkî ji xwe serekên ya Filistî, ku şîreta, ew vegerandin, gotinên pêşîyan, "To bi talûke ji serê xwe bi me dike, ew dê ji bo ji axayê xwe vegere, Şawûl. "
12:20 û bi vî awayî, Dema ku ew vegeriya ba Ziklag, hinek ji bo wî reviyan Ji Minaşe: Adnah, û Jozabad, û Jediael, û Michael, û Adnah, û Jozabad, û Elihu, û Zillethai, rêberên hezaran li Minaşe.
12:21 Ev alîkarî tê pêşkêşkirin ji bo Dawid, li dijî dizan e. Ji bo hemû mirovan pir bi hêz bûn, û ew rêberên ku di artêşa bû.
12:22 Paşan, jî, hinek ji bo David li seranserê her roj hat, in, da ku wî alîkarî, heta ku ew hejmara mezin bû, mîna eskerê Xwedê.
12:23 Niha ev hejmara ji lîderên artêşa ku ji Dawid re çû, gava ew li Hebron bû ye, da ku ew Padîşahiya Şawûl ji bo wî veguhezînin, li gorî bi peyva * ku Xudan:
12:24 kurên Cihûda, ku rahiştiye mertal û rimê, şeş hezar û heşt sed, stendine ji bo şer;
12:25 ji kurên Şimûn, mêr pir xurt ji bo têkoşîna li, heft hezar sed;
12:26 ji kurên Lêwî, çar hezar û şeş sed;
12:27 herweha Jehoiada, a Rêberê ji stock Harûn, û bi wî sê hezar û heft sed;
12:28 û paşê Sadoq, a ciwanan ji kalîteyên distinguished, û li mala bavê xwe, bîst û du lîderên;
12:29 û ji kurên Benjamin, birayên ji Şawûl, sê hezar, ji bo hîn jî beşek mezin ji wan li jêr hatine mala wî Şawûl.
12:30 Hingê ji kurên Efrayîm, li wir bûn bîst hezar heşt sed, mêr pir xurt û mukm in, navdar di nav pismam xwe.
12:31 Û ji eşîra yek nîv Minaşe, hîjdeh hezar, her bi navên xwe, derketin derve, da ku ji wan re Dawid padîşah damezrîne.
12:32 Jî, ji kurên Îsaxar, bûn mêran hîn heye, ku her yek ji wan hatiye nas, ji bo ku pêşbînî çi Îsraîl divê ji bo ku ez, du sed rêberên. Û hemû yên mayî jî ji eşîra jêr bûn şîreta xwe.
12:33 Paşan, ji Zebûlon, bûn yên ku derve û bi şer çûn li wê derê, û yê ku di xeta şer sekinî bûn,, amade bi çekên şerê; van pêncî hezar gihîştin ji bo alîkarîya, bê dûrûtîyê ji dil.
12:34 Û ji Nefteliyê, bûn hezar rêberên hene; û bi wan re bûn sih û heft hezar, amade bi mertal û rimê.
12:35 Û paşê ji Dan, li wir bûn bîst û heşt hezar û şeş sed, bo şer amade bike.
12:36 Û ji Aşêr, li wir bûn û çil hezar, derketin û ji bo şer, û gazî xeta şer.
12:37 Paşan, aliyê Çemê Urdunê, wêneyek baş e, ji kurên R'ûbên, û ji Gad, û ji eşîra yek nîv Minaşe, sed bîst hezar, amade bi çekên şerê.
12:38 Hemû van mirovan şer, stendine ji bo têkoşîna li, çû bi tekûziya dil to Hebron, da ku ew Dawid padîşah li ser hemû yên Îsraîlê destnîşan bike. Paşan, jî, hemû dema mayî ya Îsraîlê ji yek dil bûn, da ku ew Dawid padîşah.
12:39 Û ew li wê derê bi David ji bo sê rojan bûn, dixwe û vedixwe. Ji bo birayên xwe yên ji bo amadekariyên wan çêkir.
12:40 Bi ser de, kesên ku nêzî wan, heta Îsaxar, û Zebûlon, û Nefteliyê, anîn, li ser kerên û hêştir û hêstiran û dewar, nan ji bo bendên xwe, bi genim, hêjîran ziwa, tirî hişk, şerab, rûn, û dewar û mî, bi hemû zêdehiya. Çimkî bi rastî, bû şahî li Îsraîlê hene.

1 Dîrok 13

13:1 Hingê Dawid de bi Sergirtî girt, û sersedekî, û hemû lîderên.
13:2 Û ew ji bo tevahiya civîna * Îsraêl re got:: "Eger ew te xweş, û eger ew gotinên ku ez vê ji Xudan Xwedayê me de bê, Bila ji me re ji bo dema mayî ya birayên me re bişînin, li hemû herêmên Îsraêlê, û ji kahîn * û ji Lêwiyan * ku li kevîyên bajarên dijîn, da ku ew ji bo me bicivîne.
13:3 Û bila ji me re bîne back di keştiyê de ji Xwedê me ji me re. Ji bo em wê di dema rojên Şawûl bigere ne. "
13:4 Û tevahiya elaletê de bersiv da ku bên kirin,. Ji bo peyva hemû gelê xweş hatibû.
13:5 Ji ber vê yekê, David hemû Îsraêl civiya, ji Shihor ji Misrê heta li ber derê Hamatê, da ku ji bo anîna Sindoqa Xwedê ji Kiriath-jearim.
13:6 Û Dawid * bi hemû mirovan re Îsraêl ji bo çiyê ji asîman Kiriath-jearim, ku e li Cihûda, wusa ku ew ji wê derê di keştiyê de ji Xudan Xwedê bîne, rûniştibû û li ser yî, ku navê wî qayîl be.
13:7 Û ew di keştiyê de ji Xwedê re li ser cart nû ji mala Abinadab danîn. Hingê Uzzah û birayê wî derxistin ji cart.
13:8 Niha David û hemû yên Îsraîlê li ber Xwedê dilîstin, bi hemû şiyana xwe, li stranên, û bi çengên, û psalteries, û timbrels, û zengilên, û borîzanê.
13:9 Û dema ew li erdê bêderê yên Chidon hatibû, Uzzah gihîştiye destê wî, da ku di keştiyê de piştgiriya. Çimkî bi rastî, gayê ku netebite ji ber kiribû, ev ji bo xwe hispêre hinekî.
13:10 Û bi vî awayî Xudan dijî Uzzah hêrs bû. Û ew li wî xist, ji ber ku ew di keştiyê da. Û ew li wê derê li ber Xudan mir.
13:11 Û Dawid pirr xemgîn bû ji ber ku Xudan Uzzah dabeş kiribû. Û ew bi navê wê derê 'ya Division of Uzzah,'Heta roja îro.
13:12 Û paşê ew ji Xwedê ditirsiya, di wê demê de, gotinên pêşîyan: "Çawa wê ez xwe bi xwe di keştiyê de ji Xwedê re bînin ji bo xwe bin,?"
13:13 Û ji bo vê yekê, wî nehişt ku ew xwe bi xwe re bîne, ne, ku heye, nav Bajarê Dawid. Di ber, ew bikevin mala Obededom zivirî, li Gittite.
13:14 Ji ber vê yekê, di keştiyê de ji Xwedê, li mala Obededom ji bo sê mehan de konê. Û Xudan mala xwe û hemû tiştên ku wî ew pîroz.

1 Dîrok 14

14:1 Jî, Hiram, padîşah, li Sûr *, saî şandine, ji bo David, û dar cedar, û esnafan ji dîwaran û yên darîn, da ku ji wî re ava.
14:2 Û David fêm kir ku Xudan ji wî re mîna melîkê Îsraîlê piştrast kir, û ku di Padîşahiya xwe de xwe li ser gelê xwe Îsraêl hildan hatibû.
14:3 Jî, David pîrekên din jî li Orşelîmê. Û wî bavî kur û keçên.
14:4 Û van navên yên ku li Orşelîmê ji wî re ji dayik bûn in: Şamûayê û Shobab, Nathan û Silêman,
14:5 bars, û Elishua, û Elpelet,
14:6 herweha Nogah, û Nepheg, û Japhia,
14:7 Elîşamayê, û Beeliada, û Eliphelet.
14:8 Paşan, bihîst ku Dawid * padîşah li ser hemû Îsraêlê hatibû, hemû, Filistî asîman da ku ew li wî digerin. Lê gava ku David ên ku ev bihîstin,, ew derket derve û ji wan re hevdîtinê.
14:9 Niha, Filistî, şebeqê, belav bû ku li Geliyê Rephaim.
14:10 Û bi vî awayî David Xudan şêwirîn, gotinên pêşîyan, "Ma ez ji bo Filistî asîman, û dê tu wan rizgar nav destê min?"Û Xudan ji wî re got:, "Lêsiwarbûn, û ez ji wan nav destê xwe rizgar bikin. "
14:11 Û gava ku ew hilkişiya bû Bae'l-perazim, David wan şûr li wir, û wî got:: "Xwedê dijminên min bi destê min de dubendî hatiye, wek ku avê de dabeş dibin. "Û ji ber vê yekê bi navê ku cihê ku Bae'l-perazim gazî kirin.
14:12 Û ew li pey xwedêyêd wan li wê derê derket, û da David wan emir kirin ku bê şewitandin.
14:13 And then, li demek din, Filistî dagir, û ew di nava gelî de belav.
14:14 û dîsa, David Xwedê şêwirîn. Û Xwedê ji wî re got:: "Hûn ne, wê piştî wan re hilkişe. Draw ji wan dûr. Û hûn wê li hember wan li pêşberî darên balsam de bê.
14:15 Û di gava ku hûn dibihîzin dengê nêzîk li tops ji darên balsam de, paşê hûnê derve ji bo şer diçin. Ji bo Xwedê, li pêş te re derbas bûye, da ku ew dikarin xim, artêşa biqîrim. "
14:16 Ji ber vê yekê, David tenê wek ku Xwedê li wî emir kiribû,. Û ew xist ku artêşa ji Filistî, ji Gibeon dûr wek Gazera.
14:17 Û bi navê David bû tê zanîn li hemî herêm. Û Xudan, bi tirsa ji wî re li ser hemû miletan danîn.

1 Dîrok 15

15:1 Jî, ew malên ji bo bi xwe di City of Dawid. Û ava cihekî ji bo keştiyê de ji Xwedê, û ew danîn ber konê ji bo ku ev.
15:2 Dawid * dibêje:: "Ev qaçax e ji bo ku kesek ji hilgirtin di keştiyê de ji Xwedê pê ve ji Lêwiyan, ku Xudan bijart jê re û ji wezîrê xwe bi xwe pêk, heta bêdawiyê de. "
15:3 Û ew hemû yên Îsraîlê li Orşelîmê civiyan,, da ku di keştiyê de ji Xwedê re bibe nav cihê xwe anîn, ku ew ji bo wê amade kiribûn.
15:4 Bicî, bûn, herdu kurên Harûn û ji Lêwiyan * li wê derê:
15:5 Ji kurên Qohat, Uriel rêberê bû, û birayên wî bûn, sed bîst.
15:6 Ji kurên Mêrarî: Asaiah rêberê bû, û birayên wî û du sed û bîst bûn.
15:7 Ji kurên Gêrşom: Joel rêberê bû, û birayên wî sed sî bûn.
15:8 Ji kurên Elîsafanê: Shemaiah rêberê bû, û birayên wî bûn du sed.
15:9 Ji kurên Hebron: Eliel rêberê bû, û birayên wî, heştê bûn.
15:10 Ji kurên Ûzîêl: Amînadav rêberê bû, û birayên wî bûn sed diwanzdeh.
15:11 Û David gazî serekên, Sadoq û Evyatarê, û ji Lêwiyan *: uriel, Asaiah, Joel, Shemaiah, Eliel, û Amînadav.
15:12 Û wî ji wan re got:: "Tu yê ku ji rêberên malbatên Lêwiyan in, bê bi birayên te pîroz, û bîne, di keştiyê de, ji Xudan Xwedayê Îsraêl re, li cihê ku ji bo ku ev amade kirin.
15:13 Wekî din, weke berê, Gava ku Xudan li me xist, ji ber ku hûn ne amade bûn, wusa jî bibe niha be, Eger em çi qaçax e. "
15:14 Ji ber vê yekê, ji kahîn * û ji Lêwiyan * pîrozkirin bûn, da ku ew di keştiyê de ji Xudan Xwedayê Îsraêl re hilgirin.
15:15 Û zar'êd Lêwî hilda di keştiyê de ji Xwedê, wek ku Mûsa emir kir, li gorî bi peyva * ku Xudan, li ser milên wan ji aliyê bars.
15:16 Û Dawid ji serokên lêwîya axivî, da ku ew tayîn bike, ji birayên xwe, stranbêjên bi amûrên muzîkê, bi taybetî, psalteries, û çengên, û zengilên, da ku şahî ji rêzkirina kombersê ser bilind û tijebûna.
15:17 Û ew ji Lêwiyan tayînkirin: Heman, kurê Joel; û ji birayên xwe, Asaf, kurê Berechiah; û bi rastî, ji birayên xwe, kurên Mêrarî: ethan, kurê Kushaiah.
15:18 Û bi wan re birayên xwe li nav refê duyem bûn: Zekerya, û Ben, û Jaaziel, û Shemiramoth, û Jahiel, û Unni, û: Ely, û Benaiah, û Maaseiah, û Mattithiah, û Eliphelehu, û Mikneiah, û Obededom, û Jeiel, ku gatekeepers bûn.
15:19 Niha stranbêjên, Heman, Asaf, û Ethan, derve ya zango bi zengilên ji tûncê bûn.
15:20 û Zekerya, û Aziel, û Shemiramoth, û Jehiel, û Unni, û: Ely, û Maaseiah, û Benaiah singing bûn sirên bi psalteries.
15:21 Hingê Mattithiah, û Eliphelehu, û Mikneiah û Obededom, û Jeiel û Azaziah singing bûn a song serkeftinê bi çengê, ji bo octave.
15:22 niha Chenaniah, Rêberê lêwîya, di serî de li ser pêxemberîtiyên bû, ji bo boneya derve di pêş de melodiyên. Çimkî bi rastî, ew gelek îmkan bû.
15:23 Û Berechiah û Elkanah, lebelê yên di keştiyê de bûn.
15:24 Û serekên, Shebaniah, û Joshaphat, û Nit'anêlê, û Amasai, û Zekerya, û Benaiah, û Eliezer, mibalexe lêdin berî keştiyê de ji Xwedê bûn. Û Obededom û Jehiah, lebelê yên di keştiyê de bûn.
15:25 Ji ber vê yekê, David, û hemû yên mezintir bi bûyîna Îsraîlê, û Sergirtî, çû hilgirtin Sindoqa Peymana Xudan ji mala Obededom bi şa.
15:26 Û gava ku Xwedê ji Lêwiyan * alîkarî kiribû, ku dibirin ser Sindoqa Peymana Xudan li, ew h'eft canega û h'eft berana immolated.
15:27 Niha David bi cilekî ji kitanê hêja, qumaşê bû, wek hemû lêwî ku dibirin keştiyê de bûn, û wan hunermendên ku, û Chenaniah, Serokê kehaneta di nav hunermendên. Lê Dawid * jî ​​bi a êfodva cawekî cilên bû.
15:28 Û hemû yên Îsraîlê pêşeng bûn, dîsa ji Sindoqa Peymana Xudan bi heyecana, mibalexe derve bi dengê strûhên, û borîzanê, û zengilên, û psalteries, û çengên.
15:29 Û di gava ku Sindoqa Peymana Xudan de li Bajarê Dawid re hat, Michal, keça wî Şawûl, behîtmayî di pencereke, dît ku padîşah David govend û dilîze, û wê wî di dilê xwe de bêrûmet.

1 Dîrok 16

16:1 Û bi vî awayî ew di keştiyê de ji Xwedê stand, û ew jî, di nav konê danîn, ku David ji bo ku ew herdem bi kiribû. Û ew goriyên şewitandinê û goriyên aştiyê li ber Xwedê pêşkêşî.
16:2 Û di gava ku David temam kir sihik * şewitandinê û goriyên aştiyê, ew kesên ku li ser navê Xudan tê pîroz.
16:3 Û ew ji bo her yek perçe, ji mirovan û heta ji bo jinan, Kadek ji nan, û perçek ji beef roasted, û ard genim fine tê sorkirin, bi petrolê.
16:4 Û ew hin ji Lêwiyan kifş bû ku dê wezîrê berî di keştiyê de ji Xudan, û bîranîna kirinên wî, û bi rûmet û pesnê Xudan, Xwedayê Îsraêlê.
16:5 Asaf rêberê bû, û duyemîn ji bo wî Zekerya bû. Herwisa, bûn Jeiel hene, û Shemiramoth, û Jehiel, û Mattithiah, û: Ely, û Benaiah, û Obededom. Û Jeiel li ser amûrên ji bo dilsoziya û çengê bû. Lê Asaf derve li boriyê bi zengilên.
16:6 Bi rastî jî,, ku serekên, Benaiah û Jahaziel, bûn ji bo dengê boriyê her dem li ber Sindoqa Peymana Xudan li.
16:7 Di wê rojê de, Dawid, lavij rêberê, ji bo ku eşkere ji bo Xudan bi birayên xwe:
16:8 "Heznekir ji bo Xudan, û mizgevtan, bi navê wî. Make xebatên xwe di nav gelên zanîn.
16:9 Sing ji wî re, û stranan Zebûran de ji wî re, û salix hemû kerametên wî.
16:10 , Pesnê navê wî yê pîroz! Bila dilê kesên ku li Xudan digerin şa!
16:11 Li Xudan digerin û dilpakiya xwe. Digerin, rûyê wî herdem.
16:12 Bi bîr bîne kerametên wî, ku ew temam hatiye, nîşanên xwe, û ji dadbariyên ji devê wî.
16:13 O nîjada Îsraêl, xulamên xwe! Gelî kurên Aqûb, bijartiyên xwe!
16:14 Ew ji Xudan, Xwedayê me ye. Dadbariyên wî li seranserê dinyayê ne.
16:15 Bi bîr bîne û her ji peymana xwe, ew peyva ku wî ji bo hezar nifşî perwerdekirin,
16:16 Peymana ku bi Birahîm re ava, û sonda xwe bi Îshaq *.
16:17 Û ew di heman Aqûb wek gu- tayînkirin, û ji bo Îsraîlê wek Pakta herheyî,
16:18 gotinên pêşîyan: 'Em biçin bibînin, Ez wê diyarê Kenanê bidim, ya ji mîrasê te. '
16:19 Di wê demê de, ew di hejmara biçûk bûn, ew hindik bûn û wêderê bûn.
16:20 Û ew derbas, Ji ba milletekî, û ji yek Padîşahiya ji bo gelê din.
16:21 Wî ji kesekî destûrê ne bi derewan wan sûcdar dikin. Di ber, ew padîşah li ser navê xwe, Xerabiyê:
16:22 'Ma Mesîh bi min nede. Û hûn bi pêxemberên min neyê ne. '
16:23 Ji Xudan re lavijan, tevahiya erdê! Radigihînin, rizgarkirina wî, ji roj bi roj.
16:24 wî rûmeta xwe da nasîn ku di nav miletan de, kerametên wî di nav hemû gelên.
16:25 Çimkî Xudan mezin û gelek şanaziyê ye. Û ew xerab e, li ser hemû îlahan.
16:26 Çimkî hemû îlahên gelan pût in,. Lê Xudan ji ezmanan kir.
16:27 Confession û bêqedir li pêş wî ne. Hêz û bi şahî di ciyê xwe de ne.
16:28 Bînin, ji Xudan, O malbatên gelan, bînin ji bo rûmeta Xudan û serdestiya xwe.
16:29 Rûmetê bidin ji bo Xudan, bi navê wî. Bilindke qurbanê, û nêzîkatiya li ber çavê wî. Û biperizin Xudan li attire pîroz.
16:30 Bila tevahiya erdê bê li pêşiya xwe bar kir. Çimkî ew ava cihanê îradebûna.
16:31 Bila ezman şa bin, û bila bin, erd. Û bila ji wan re di nav miletan de bêjin, <Ew ji Xudan, hukumdarî hatiye. '
16:32 Bila derya, bi hemû zêdebûna xwe. Bila zevî şabin, bi hemû ev e, ku di wan de.
16:33 Hingê darên daristanê, wê pesnê Xudan, li pêş bide. Ji bo ku ew bê ji bo rûyê erdê dadbar.
16:34 Eşkere bike, ji Xudan, ji bo wî baş e. Ji bo rehma wî ya herheyî ye.
16:35 û dibêjin:: 'Save me, O Xilaskarê me Xwedê! Û me bicivîne, û me xelas ke ji nav miletan de, da ku em ji navê te yê pîroz eşkere, û dibe ku li stranên xwe şa.
16:36 Pesin ji Xudan, Xwedayê Îsraêlê, ji bêdawiyê de ji bêdawiyê de. '' Û bila hemû gel re bêjin ku, 'Amîn,'Û bila wan zebûrek ji Xudan re lavijan. "
16:37 û bi vî awayî, wir, li ber Sindoqa Peymana Xudan li, ew hiştin, lavij û birayên wî, da ku ew bikarin wezîrê li ber çavê di keştiyê de her dem, di seranserê her roj, û li piþt xwe.
16:38 Niha Obededom û birayên wî şêst-heşt bûn. Û wî destnîşan Obededom, kurê Yedûtûn, û Hosah be, lebelê.
16:39 Lê Sadoq Serokkahîn, û birayên wî re, ji serekên, li ber konê ji Xudan li cihê bilind bûn, ku di Gibeon bû,
16:40 da ku ew bikaribin goriyên ji bo Xudan li ser gorîgehê ji goriyên her dem bidin, sibe û êvara, li gor hemû tiştên ku di Şerîeta Xudan de hatiye nivîsîn:, ku ew ji Îsraêlê re bê perwerdekirin.
16:41 Û piştî wî, Heman, û Yedûtûn, û yên mayî yên bijartî, her kes bi navê wî, bi eşkereyî ji bo Xudan kifş bûn: "Ji bo rehma wî her û her dimîne."
16:42 Jî Heman û Yedûtûn, li boriyê boriya, û ew li ser zengilên played, û li ser her cûreyê musical instrument, ji bo ku bêjin, pesnê Xwedê. Lê kurên Yedûtûn, ew ji bo ku bibe, lebelê.
16:43 Û hemû kesên ku malên xwe vegeriyan, û Dawid * jî, wusa ku ew ji mala xwe pîroz jî.

1 Dîrok 17

17:1 Çimkî piştî ku Dawid di mala xwe de jîndar bû, ew ji pêxember re got:: "Va ye, Ez di xaniyekî de ji cedar dijîn. Lê Sindoqa * Peymanê ya Xudan e, di bin çermê kon. "
17:2 Û Nathan ji Dawid re got:: "Ma hemû ev e, ku di dilê te de. Çimkî Xwedê bi we re ye. "
17:3 û hê, ku bi şev ku peyva Xwedê ji bo Nathan hat, gotinên pêşîyan:
17:4 "Çûyin, û xeber ji xulamê xwe Dawid: Bi vî awayî Xudan dibêje:: Tu wê bibe mala ji min re çêkin ne wek cihekî rawestanê ji.
17:5 Çimkî ez di xaniyekî de ji dema ma ne gava ku ez derxistin Îsraîlê, heta vê rojê. Di ber, Ez herdem diguherin dîtin cihên, li konê û konê,
17:6 rûdine, bi hemû yên Îsraîlê. Dema ku min qet bi tu kesî re bipeyivin li hemû, di nav dadgerên * Îsraêl ku ez di belaş danîn da ku ew gelê min mêrga, gotinên pêşîyan: 'Te çima mala cedar ji bo min çêkirin ne?'
17:7 û bi vî awayî, niha tu bi wê ev ji xulamê xwe Dawid dibêjin: Bi vî awayî dibêje Xudan, Xwedayê ordiyan: Ez ji we re birin gava ku tu li jêr kerî li quntarên bûn, da ku hûn dê bibe serokê gelê min ê Îsraêl.
17:8 Lê ez bi we re li pey te çûne. Û ez hemû dijminên te li pêşiya te kuşt, û ez bi navekî ji bo we, wek yek ji yên herî mezin yên ku li ser rûyê erdê pîroz kir.
17:9 Û ez li cihekî ji bo gelê min ê Îsraêl daye. Ew wê rezek bê, û wê ew di wê de dijîn, û ew êdî wê naleqe. Ne wê kurên yên ku neheqiyê dikin ji wan re wear dûr, wek ku di destpêkê de,
17:10 ji wan rojên ku ez dadger ji bo gelê min ê Îsraêl da, û dilkovaniyê, ez ji hemû dijminên te. Ji ber vê yekê, Ez ji we re radigihînin, ku Xudan wê mala we ava.
17:11 Û gava ku tu wê rojên te temam, da ku hûn ji bav û kalên we here, Ez dê dûndanê * te piştî te, ku wê ji kurên te be. Û ez dê serdestiya xwe ava.
17:12 Ew wê bibe mala ji min re çêkin, û ez bi bîhnfirehiya textê wî dê, heta ebed.
17:13 Ez ê bibim bavê wî, û ewê kurê min were. Û ez bi wê hilde, rehmê min ji wî, wek ku ez wê ji yê ku li ber te bû girt.
17:14 Û ez ê qereqolê jê re di mala min de û di Padîşahiya min de, heta hetayê. Û textê wî wê gelekî qayîm, gihandine. "
17:15 Li gorî ev hemû peyvên ha, û li gor tevahiya vê dîtiniya, jî wusa kir Nathan diaxivin ji bo David.
17:16 Û di gava ku padîşah David çû, û li ber Xudan rûniştin, wî got: "Ez kî me, Ya Xudan, Xwedayê, û çi mala min e, ku hûn van tiştan ji min re bide?
17:17 Lê belê ev hindik di çavê te de xuya hatiye, û ji ber vê yekê hûn jî li ser mala xulamê xwe, heta ji bo pêşerojê tê axaftin. Û tu min a tiştan li ser hemû mirovan de, Ya Xudan, Xwedayê.
17:18 Çi zêdetir dikarin David lê zêde bike, ji ber ku tu ewqas bi rûmet evdê te, û wî nas?
17:19 ya Xudan,, ji ber ku ji evdê xwe re, li gorî bi dilê xwe, hûn li ser hemû ev bêqedir anîn, û hûn jî van hemû tiştan mezin bê zanîn biva hatine.
17:20 ya Xudan,, e kes nîne mîna te heye. Û tu Xwedê din jî li wir ji bilî te, ji hemû yên ku em li ser bi guhên me bihîst.
17:21 Ji bo çi din yek netewe, li ser rûyê erdê ye, wek gelê te yê Îsraêl, ji bo ku Xwedê gihîştiye, da ku ew wan azad, û dibe ku mirov ji bo xwe bide, û ji aliyê mezinahî û terribleness xwe avêtin derve milet li ber çavê wan kesên ku ew ji Misrê azad kiribû?
17:22 Û gelê xwe ava kir Îsraîl ji bo gelê xwe, heta ebed. Û hûn, ya Xudan,, bûne, Xwedayê wan,.
17:23 niha ji ber vê yekê, ya Xudan,, Bila peyva ku te daye evdê xwe re gotiye,, û li ser mala wî, bê gihandine piştrast kir, û çi jî wek we gotiye,.
17:24 Û dikare bi navê te bimîne û heta ji bo hemû dem bê bilindkirin. Û bila ev yek were gotin: <Xudan, Xwedayê ordiyan, Xwedayê Îsraêlê ye!. Û ji mala xulamê xwe Dawid heta hetayê li ber wî dimîne. '
17:25 Ji were, Ya Xudan, Xwedayê min, ji bo ku di guhê ên evdê te ku tu wê ji wî re ava eşkere. Û ji ber vê yekê evdê te dît bawerî, wusa ku ew li ber we dua bikin.
17:26 Îcar, ya Xudan,, tu Xwedê yî. Û tu ji xulamê van xizmetên mezin we tê axaftin.
17:27 Û hûn dest bi pîroz ji mala xulamê xwe, da ku ew dikarin herdem li ber te be. Ji bo ji ber ku ji we ye ku bereket e, ya Xudan,, wê her û her pîroz be. "

1 Dîrok 18

18:1 Îcar piştî van tiştan, wê gava ku David xist, Filistî, û wî ji wan re nizimkirin, û ew Gatê û keçên wê ji destê yên ku ji Filîstiyan girt.
18:2 Û ew xist Moab. Û Moab ji xulamên Dawid bû, sihik * diyariyên ji bo wî.
18:3 Di wê demê de, David jî xist Hadadezer, Padîşahê Solba, li herêmê ji Hamatê, dema ku ew derket derve, da ku ew hem bibe padîşahiya wî dûr wek çemê Feratê dirêj.
18:4 Hingê Dawid hezar yên cengê, çar-hespê xwe girtin, û heft hezar siwarên hespan, û bîst hezar mirov li ser lingan. Û ew jêkirin hemû hespên erebê de, ji bilî ji bo sed cengê, çar-hespekî, ku ew ji bo xwe reserved.
18:5 Hingê Sûrî yên li Şamê jî hat, da ku ew alîkarî ji bo Hadadezer bidin, Padîşahê Solba. û bi vî awayî, David paşê ji wan şûr avêt bîst-du hezar mêr.
18:6 Û ew leşker li Şamê pêk tanî, da ku Sûriyê jî wê ji wî re evdîtî, û ê diyariyan pêşkişî. Û Xudan ji wî re li ser hemû tiştên ku ew derket derve alîkarî.
18:7 Jî, David rahişt quivers zêrîn, ku xulamên Hadadezer bû, û wî ew bir Orşelîmê.
18:8 Herwisa, ji Tibhath û Cun, bajarên Hadadezer, ew anîn, tûncîn, pirr, gelek, ji ku Silêman made deryayê yên tûncîn, û stûnên, û ji firaxên tûncîn.
18:9 Îcar gava ku Toi, Padîşahê Hamatê, ev bihîst,, bi taybetî ku David tevahiya artêşa Hadadezer xist kiribû, Padîşahê Solba,
18:10 ew kurê xwe Hadoram ji bo padîşah David şandin, da ku ew aştiyê ji wî beţdarî, û da ku ew wî pîroz dikim ku wî xist kiribû û Hadadezer têk. Çimkî bi rastî, Toi neyar ji Hadadezer bû.
18:11 Bi ser de, li hemû firaxên ji zêr û zîv û tûncê padîşah David pîrozkirin, ji bo Xudan, bi zêr û zîv, ku ew ji hemû miletan re hatibû, qasî ji agirê, wab, û kurên Ammon, wek ku ji Filistî û Amalek.
18:12 Bi rastî jî,, me'nîîyên, kurê Zeruiah, xist hîjdeh hezar ji Edom, li Geliyê ji Salt Pits.
18:13 Û ew bi cihkirî a garnîzona li Edom, da ku gotina agirê bê dê David re xizmetê. Û Xudan David li hemû tiştên ku ji bo ku ew derket derve xilas.
18:14 Ji ber vê yekê, Dawid li ser hemû yên Îsraîlê, hukumdarî, û ew dîwanê û edaletê di nava hemû gelê xwe, darvekirin.
18:15 niha Yoav, kurê Zeruiah, li ser artêşa bû, û Yehoşafat, kurê Ahilud, parêzgerê records bû.
18:16 û Sadoq, kurê Ahitub, û Avîmelek, kurê Evyatarê, serekên bûn. Û Shavsha Şerîetzan bû.
18:17 Jî, Benaiah, kurê Jehoiada, li ser lejyonan ji Cherethites û Pelethites bû. Lê kurên David pêşî di destê padîşah bûn.

1 Dîrok 19

19:1 Niha wê gava ku Nahash, Padîşahê kurên Ammon, mir, û kurê wî, hukumdarî di ciyê xwe de.
19:2 Û Dawid * dibêje:: "Ez bi rehma ber bi Hanun wê tevbigere, kurê Nahash. Ji bo bavê xwe derewê ji min re bû. "Û bi vî awayî David qasid ji bo wî birevîne li ser mirina bavê xwe re şand. Lê gava ku wan ji welatê kurên Ammon gihabû, da ku ew Hanun birevîne,
19:3 ku rêberên kurên Ammon got: ji bo hanûn: "Ma hûn guman dikin ku belkî David ji wan re şandiye ji bo we, ji bo qedrê bavê xwe birevîne? Ma we dît ne ku xulamên wî ji we re hat, da ku ji wan re ilham, û lêkolîn, û dinirxînin, welatê xwe?"
19:4 Û bi vî awayî Hanun porê serê û riha wan ya ji xulamên Dawid, û ew birrîn unîforma xwe ji kûlîmek ji ber lingên, û wî ji wan re şand.
19:5 Û gava ku ew çûbûn, û peyva ji Dawid re şand, (ji bo ku ew bi rastî jî eybeke mezin de darbe,) ew şandin, da ku ji wan re hevdîtinê, û ew li wan emir kir ku divê ew li Erîhayê bimîne heta ku rî xwe mezin dibû,, û paşê ew divê vegere.
19:6 Paşan, dema ku kurên Ammon fêm kir ku ew gihaye li dijî Dawid kiribû, hem jihevcudabûnê ne û yên din jî ji gelê şandin hezar telant * zîv, da ku ew ji bo xwe, erebe û siwariyan ji Mezopotamya hire, û ji Maacah Sûriyê, û ji Solba.
19:7 Û ew sî-du hezar erebe de hişt, û padîşahê Maacah bi gelê xwe. Dema ku ev hatibû, ew kampê de li herêmê li pêşberî Medeba kirin. Jî, kurên Ammon, civand ji bajarên wan, bi şer çûn.
19:8 Û di gava ku Dawid ev bihîst,, wî jî ew şand Yoav û tevahiya artêşa zilamên xurt.
19:9 Û kurên Ammon, derketin, set up a xeta şer de li ber dergehê bajêr. Lê padîşahên ku ji bo alîkariya wan hatibûn cuda di zeviyê de rawesta.
19:10 Û bi vî awayî Yoav, feraseta şer ji bo danîna pêşberî wî û pişta wî, tundtirîn mêr ji hemû Îsraêl bijart, û ew ya ku li dijî Sûrî çû.
19:11 Lê belê, para mayî ji ew kesên ku wî di bin destê birayê xwe me'nîîyên danîn. Û ew li dijî kurên Ammon çû.
19:12 Û wî got:: "Heke li Sûriyê li ser min dibin, paşê hûnê alîkarê min be. Lê eger kurên Ammon keve, li ser we, Ez dê bibe palpiştek ji bo we.
19:13 bê xurtkirin, û bila ji me re manfully tevbigerin li ser navê gelê me, û li ser navê bajaran yên Xwedayê me ne. Û Xudan wê çi bike çi baş li ber çavê xwe bi xwe de ye. "
19:14 Ji ber vê yekê, Yoav, û kesên ku bi wî re bûn, derketin, da ku şer li dijî Sûrî. Û wî ji wan re danîn ji bo firîna.
19:15 Hingê kurên Ammon, dît ku li Sûriyê reviyan, bi xwe jî ji me'nîîyên reviyan, birayê wî, û ew nav bajêr. Û niha Yoav vegeriyan Orşelîmê.
19:16 Lê Sûrî, dît ku ew berî Îsraîl ketibû, saî şandine,, û ew li Sûrî ku li seranserê çemê bûn anîn. û Shophach, rêberê leşkerî yên Hadadezer, serdarê wan bû.
19:17 Dema ku ev ji bo Dawid ragihand hatibû, ew li hev civiyan t'emamîya Îsraêlê, û ew derbasî aliyê Urdunê. Û ew ber bi wan ve bezîn. Û ew ava xeta şer rû ji wan re. Û ew li dijî wî şer.
19:18 Lê belê li Sûriyê ji Îsraîlê reviyan. Û Dawid * li Sûriyê hatin kuştin û heft hezar erebe, û çil hezar mêr li ser lingan, û Shophach, serokê artêşa.
19:19 Hingê xizmetkar ji Hadadezer, dît, xwe ji aliyê Îsraîlê de dixeriqe bê, re derbas bûn li ser to David, û ew ji wî re xizmet. Û Sûriyê, êdî amade ye ji bo pêşkêşkirina alîkariyên ji kurên Ammon bû.

1 Dîrok 20

20:1 Niha wê gava ku, piştî kursa ji salekê, Di dema ku padîşahan bi piranî diçin ba şer, Yoav bi artêşa bi leşkerên jiyîn civiya, û ew wêran welatê kurên Ammon. Û ew li ser berdewam kir û dorpêçkirin Rabbah. Lê Dawid * li Orşelîmê dimîne û gava Yoav Rabbah xist û ew rûxandin.
20:2 Hingê Dawid taca Milcom ji serê xwe hilda, û ew di wê de dît ku giraniya telantek ji zêr, û gems pir hêja ye. Û ew ji bo xwe xişandin ji çêkiriye. Jî, wî rahişt xenîmetan ji bajêr, ku pir gelek bûn.
20:3 Piştre ew birin ku mirovên ku di wê de bûn. Û ew ji ber cotê, û Sleds, û cengê, ji hesin ku herin li ser wan, wusa ku ew ji hev qut û tepisandin. So David tedawî kir li hemû bajarên kurên Ammon. Û ew bi hemû gelê xwe, ji Orşelîmê vegeriyan.
20:4 Piştî van tiştan, şerê li dijî Gezer, Filistî dest pê bû, li ku Sibbecai li Hushathite Sippai ji race ji Rephaim xist, û wî ji wan re nizimkirin.
20:5 Jî, şerekî din dijî, Filistî wadkirin bû, li ku Elhanan, kurê daristanê, a Bethlehemite, xist, birayê Goliath li Gittite, qelişandî yên ku rimê wek girş a weaver bû.
20:6 Paşê jî, şerekî din li bajarê Gatê de qewimiye, li ku bû, mirovekî pir mezin dibû, li wir, ku şeş reqem, ku heye, hemû bi hev re bîst û çar. Ev mirov jî ji stock ji Rephaim ji dayik bû.
20:7 Ew Îsraîl çêrî. û Jonathan, kurê Shimea, birayê wî David, wî xist. Ev zarokên Rephaim li bajarê Gatê bûn, ku bi destê David û xulamên wî ket.

1 Dîrok 21

21:1 Îcar Îblîs rabû ser xwe, li dijî Îsraîlê, û ew David harkirin, da ku ew Îsraêl bijimêre.
21:2 Û Dawid * bi Yoav û ji bo serokên ji xelkê re got:: "Çûyin, û hejmara Îsraîlê, ji Beersheba, heta ku Dan. Û min hejmara bîne, da ku ez pê dizanim. "
21:3 Û Yoav bersiv: "Bila Xudan gelê xwe zêdetir, sed car zêdetir ji ew in. Lebê, axayê min ji padîşah, ew hemû xulamên te ne? Çima dê axayê min digerin, ev tiştekî, ku mirov dikare weke guneh Îsraîl hesab?"
21:4 Lê peyva padîşah, li şûna bi ser ket. Û Yoav çû, û ew li dora digeriya, bi hemû yên Îsraîlê. Û ew vegeriyan Orşelîmê.
21:5 Û ew ji bo Dawid, da ku hejmara kesên ku wî lêkolîn kir. Û tevahiya hejmara Îsraêl ji bo bibin yek milyon û sed hezar mirovên ku dikarin şûr balê hate dîtin; di heman demê de ji Cihûda, bûn çar sed û heftê hezar mêrên şer heye.
21:6 Lê Levi û Benjamin wî dikirin, hejmara ne. Ji bo Yoav bi darvekirin bi fermana padîşah, ji neçarî.
21:7 Hingê Xwedê hêrs bi çi ferman hatibû bû, û da ku ew Îsraêl xist.
21:8 Û Dawid * û ji Xwedê re got:: "Ez gelek li vê kirina guneh kirine. Ez hêvî ji we dûr sûc evdê te. Ez ji bo zirarekê tevgeriyane. "
21:9 Û Xudan ji Gad axivî, li Çîftyurek Dawid, gotinên pêşîyan:
21:10 "Çûyin, û diaxivin ji bo David, û jê re bêjin: Bi vî awayî Xudan dibêje:: Ez ji we re bide vebijêrka ji sê tiştan. Hilbijêre yê ku tu yê bixwazî, û ez jî bi we bikin. "
21:11 Û di gava ku Gad ji Dawid re derbas bû, Îsa ji wî re got:: "Bi vî awayî Xudan dibêje:: Hilbijartina tiştê ku tu dixwazî ​​dê:
21:12 An sê salên xelayê, an sê mehan de ji bo ku hûn birevin ji dijminên xwe, nikarin birevin, ji şûrê xwe, an sê rojan de ji bo şûrê Xudan û Mirin ji bo vegerin nava axa, bi milyaketê Xudan kuştin li her parçek ji Îsraîlê. niha ji ber vê yekê, bibînin, tiştê ku ez ji wî re bersivê yê ku ez şandime. "
21:13 Û Dawid * bi Gad got:: "In zehmetiyan de israr li ser min ji her aliyê hene. Lê baştir e ji bo min bikeve nav destên xwe de ji Xudan, ji bo rehma wî gelek in, ji nav destên mirovan. "
21:14 Ji ber vê yekê, Xudan a mirinê li ser Îsraêl re şand. Û ketin û ji Îsraîlê heftê hezar mêr.
21:15 Jî, ew Angel Orşelîmê şandin, da ku ew wê bixim. Û dema ew hate balkêş, Xudan dît, û rehmê li ser mezintîya zerer girt. Wî emir kir ku Angel bû ku balkêş: "Ev bes e. Niha em agirbestê destê xwe. "Û milyaketê Xudan li ba wî ya qata bêderê yên Ornan li Jebusite rawesta bû.
21:16 û Dawid *, çavên xwe hildan, dît ku milyaketekî Xudan *, radiwestin, di navbera erd û ezman bi şûr tûjtir di destê wî de, berê xwe ber bi Orşelîmê. Û hem ew û yên mezintir ji zayînê, ku di haircloth bi cil, ket janên ser erdê..
21:17 Û Dawid * û ji Xwedê re got:: "Ma ez ne ew kes e ku emir kir ku gelê were jimartin? Ev ez ku guneh e; lê ez e ku xerabî kir. Ev keriyê, çi ev heq? Ya Xudan, Xwedayê min, Ez ji we hêvî dikim ku bila destê xwe li dijî min û li dijî mala bavê min zivirî. Lê bila ne bi gelê xwe were xwarê xist. "
21:18 Hingê milyaketekî Xudan * emir Gad ji Dawid re bêjin ku ew ji asîman û ava gorîgehek ji Xudan Xwedê li ser erdê bêderê yên Ornan li Jebusite.
21:19 Ji ber vê yekê, David asîman, li gorî bi peyva Gad, ku ew ji wî re li ser navê Xudan gotibû.
21:20 Îcar gava ku Ornan xwe nêrî û dît ku Angel, ew û çar kurên wî xwe veşart. Ji bo di wê demê de, ew hat bêderê genim li ser erdê.
21:21 Paşan, ku Dawid * hat ku nêzîkî Ornan, Ornan wî dît, û ew ji bêderê çû pêşiya wî.. Û wî ew knien janên li ser erdê.
21:22 Û Dawid ji wî re got:: "Bide vî cihê bêderê te ji min re, da ku ez gorîgehek ji Xudan li ser wê ava dike. Û we wê ji min re pereyê biqasî qebûl wek ku hêja ye, da ku ji êşa xwe dikarin ji gelê rawestin. "
21:23 Lê Ornan ji Dawid re got:: "Wê bigire, û dibe ku axayê min ji padîşah re çi li wî xweş tên. Bi ser de, Ez bide ga jî wek Holocaust, û halet ji bo dar, û genim ji bo goriyeke. Ez ê hemû azad bikin. "
21:24 Û padîşah Dawid ji wî re got:: "Bi tu awayî, ewê wê da be. Di ber, Ez dê pere bidim te, ku bi qasî ku hêjayî wê ye. Ji bo Divê ez ji te hilde ne, û bi vî awayî ji goriyên Xudan ku mesrefa tiştekî bikin. "
21:25 Ji ber vê yekê, David da Ornan, ji bo cihê, pir ne tenê giraniya şeş sed p'erê zêr.
21:26 Û ew ava gorîgehek ji Xudan li wir. Û ew goriyên şewitandinê û goriyên aştiyê pêşkêşî, û ew li ser navê Xudan. Û ew wî bi şandina agir ji ezmên li ser gorîgehê ji cihû û dûv.
21:27 Û Xudan ji hemu Angel, û ew nav kalan zivirî, şûrê xwe vegere.
21:28 Paşan, dît ku Xudan ji wî re li ser erdê bêderê yên Ornan li Jebusite îqaz kiribû, David di cih de mexdûrên immolated hene.
21:29 Lê belê di kon de ji Xudan, ku Mûsa li çolê kiribû, û gorîgehê û ji goriyên, di wê demê de li ser cihekî bilind ji Gibeon bûn.
21:30 Û Dawid bû nekarine biçin li ser gorîgehê, da ku ew ji bo Xwedê li wir dua. Ji bo ku ew bi tirs gelek mezin xist hatibû, dît şûrê milyaketekî Xudan *.

1 Dîrok 22

22:1 Û Dawid * dibêje:, "Ev mala Xwedê ye, û ev gorîgehê ji cihû yên Îsraîlê de ye. "
22:2 Û wî ji wan xwest ku hemû bi riya nû ji welatê Îsraêlê. Û ji van ew stoneworkers tayînkirin, ji bo hew kevir û ji wan re Polish, wusa ku ew li mala Xwedê ava bike.
22:3 Jî, David amade hesin gelekî bi kar bîne ji bo bizmaran ji ber dergehên, û ji bo, dirûn û movikan de, û herweha li weight ku pîvana wê ji tûncê.
22:4 Jî, darên cedar, ku Saydayiyan û Sûr ji bo David birin û hatibûn, bûn karibin bên hejmartin ne.
22:5 Û Dawid * dibêje:: "Kurê min Silêman boy ciwan û bêtecrube ye. Lê belê, wê mala ku ez dixwazim ku ji Xudan re bê çêkirin, divê ku bibe, da mezin, ku li her herêma navdar e. Ji ber vê yekê, Ez amade bikin çi ji wî re pêwîst be. "Û ji bo vê yekê, berî mirina xwe,, ew amade hemû mesrefên.
22:6 Û ew ji bo Silêman navê, kurê wî. Û wî emir to build a house ji bo Xudan, Xwedayê Îsraêlê.
22:7 Û David ji bo Silêman got:: "Kurê min, ev daxwaza min, ku ez ava a mala ku bi navê Xudan, Xwedayê min bû.
22:8 Lê peyva Xudan ji min re hat, gotinên pêşîyan: 'Tu gelek xwîn rijand, û we di gelek şerên bi giranî. Tu bikarî bo avakirina mal bi navê min ne, ewqas mezin rijandina xwînê li ber min bû.
22:9 Kurê ku wê ji we re çêbûye dê bibe mirovekî gelekî bêdeng. Çimkî ez dê bibe sedema wî ji bo yên din ji hemû dijminên wî li her alî. Û ji bo vê yekê, wî, wê bê gotin aştîyane. Û ez dê aştî û asûdeyî ji bo Îsraîlê di hemû rojên xwe de bide.
22:10 Wî, wê mala ku bi navê min de ava. Û ewê kurê min were, û ez ê bibim bavê wî. Û ez dê textê serdestiya xwe ya li ser Îsraîlê ji bêdawiyê de ava bike. ''
22:11 Îcar, kurê min, Dibe ku Xudan bi we re be, û dibe ku hûn di rihetî û avakirina malekê li Xudan, Xwedayê te, Çawa ku wî gotiye li ser te.
22:12 Jî, Dibe ku Xudan li te hesab û fêmdariyê bide, da ku tu nikare bibe desthilatdar Îsraîl û bo parastina qanûn ji Xudan, Xwedayê xwe.
22:13 Çimkî hingê hûn dikarin ji bo wê, Eger hûn emrên û dîwankirina * ku Xudan ji Mûsa * emir da ku hîn bike bo Îsraîlê. Be hêz û manfully tevbigerin. Divê hûn ditirsin, ne, û ji te re pêwîst ditirsim û ne.
22:14 Va ye, di nav xizaniyê de min ez mesrefên ji bo mala Xudan amade kirine: sed hezar jêhatiya zêr, û yek mîlyon telant ji zîv. Lê belê, bi rastî, li wir e, tu pîvan ji tûncîn û hesin. Ji bo mezintîya xwe li derveyî hejmartina e. Û ez li daristanê û kevir ji bo tevahiya projeyê amade kirine.
22:15 Jî, we pir gelek esnafan: stoneworkers, û rewşenbîr, ji dîwarên, û pîşekarên ji dar, û kesên ku ji zaneyan li kirina karê her art,
22:16 bi zêr û zîv, û bi tûncîn û hesin, yên ku tu hejmara hene. Ji ber vê yekê, rabe û çalakiya. Û Xudan, wê bi we re be. "
22:17 Jî, David emir hemû serwêrêd Îsraêl, da ku ew ê kurê wî Silêman alîkariya,
22:18 gotinên pêşîyan: "Tu ferq bikin ku Xudan Xwedayê xwe bi we re ye, û ku ew hatiye dayîn, ji we re li ser hemû aliyan de rihetiyê, û ku ew hemû dijminên te nav destên xwe teslîmî hatiye, û ku axa hatiye Xudan, li pêş û li ber gelê xwe ji bona Dawûd ra dîtin.
22:19 Ji ber vê yekê, pêşkêşkirina dilê xwe û canê xwe, da ku hûn ji Xudan Xwedayê xwe bigerin. Û rabe û avakirina cîyê pîroz li Xudan, Xwedayê, da ku Sindoqa Peymana Xudan li, û di demarên hatine pîrozkirin de, ji Xudan, Dibe ku di nav malê de ye, ku bi navê Xudan tê çêkirin anîn. "

1 Dîrok 23

23:1 Hingê Dawid, kal û pîr û tije rojan de ku, kurê wî Silêman de wek melîkê Îsraîlê.
23:2 Û ew li hev civiyan hemû serwêrêd Îsraêl, bi serekên her weha lêwî.
23:3 Û lêwîya ji temenê xwe yê sî salî û bi jor de hejmara kirin. Û sî û heşt hezar zilamên ku li wir hatine dîtin.
23:4 Ji van, bîst û çar hezar hatibûn bijartin û ji bo xizmeta mala Xudan, belavkirin. Hingê şeş ​​hezar çavdêr û dadvan bûn.
23:5 Bi ser de, çar hezar, lebelê bûn. Û di heman hejmara wan hunermendên ku ji Zebûran de ji Xudan re bûn, bi amûrên muzîkê re, ku ew ji bo muzîkê kiribû.
23:6 Û Dawid * wan nav kursên gor zar'êd Lêwî belavkirin, bi taybetî, Gêrşom, û Qohat, û Mêrarî.
23:7 Kurên Gêrşom: Ladan û Şîmî.
23:8 Kurên Ladan: Rêberê Jahiel, û Zetham, û Joel, sê.
23:9 Kurên Şîmî: Shelomoth, û Haziel, û Heranê, sê. Ev ji rêberên malbatên Ladan bûn.
23:10 Hingê kurên Şîmî: Jahath, û Azizah, û Jeush, û Beriah. Ev kurên Şîmî bûn, çar.
23:11 Niha Jahath yekem bû, Azizah duyemîn, lê Jeush û Beriah neda kurên ne, û ji bo vê yekê ew wek yek malbat û yek mala hat hesab kirin.
23:12 Kurên Qohat: Amram û Îshar, Hebron û Ûzîêl, çar.
23:13 Kurên Amram: Harûn û Mûsa,. Niha Harûn cuda bû, hat, da ku ew dibe wezîrê di Pîroz Pîrozweriya, ew û kurên xwe, her û her, û ku ew bixûrê ji bo Xudan bi şewitîne, li gor înîtiationê xwe, û ku ew bi navê wî li her gihandine pîroz be.
23:14 Kurên ji Mûsa, mirov ji Xwedê, jî di Eşîra Lêwî hejmara kirin.
23:15 Kurên ji Mûsa: Gêrşom û Eliezer.
23:16 Kurên Gêrşom: Shebuel ya yekem.
23:17 Niha kurên Eliezer Rehabiah ya pêşîn bûn,. Û ti kurên din ji bo Eliezer hene. Lê kurên Rehabiah gelek zêde dibûn.
23:18 Kurên Îshar: Shelomith ya yekem.
23:19 Kurên Hebron: Jeriah ya yekem, Amariah duyemîn, Jahaziel ya sêyemîn, Jekameam çaremîn.
23:20 Kurên Ûzîêl: Mîka ya yekem, Isshiah duyemîn.
23:21 Kurên Mêrarî: Mah'lî û Mûşî. Kurên Mah'lî: Êlazar û Kish.
23:22 Êlazarê mir, û ti zarokên wan, lê bi tenê keç. Û bi vî awayî kurên Kish, birayên xwe, ji wan re zewicî.
23:23 Kurên Mûşî: Mah'lî, û Eder, û Jeremoth, sê.
23:24 Ev zar'êd Lêwî in, di bavik û malbatên wan, Rêberên li piþt, û hejmara her yek ji wan, serê ku dikirin karên wezaretê de ji mala Xudan,, ji bîst salî û jor.
23:25 Çimkî Dawid got:: "Xudan, Xwedayê Îsraêlê, hatiye din ji bo gelê xwe daye, û a warê de li Orşelîmê bigire heta bêdawiyê de.
23:26 Ne ewê wê be ofîsa lêwîya zêdetir hilgirtin kon de bi hemû alavên xwe ya ji bo bikaranîna di vê xizmetê de. "
23:27 Jî, li gor cara pêy David, zar'êd Lêwî wê bi hejmara ji bîst salî û jor de hatin jimartin.
23:28 Û wê ew di bin destê yên ku ji kur'êd Harûn be, di lênerînê de ji mala Xudan,, li hewşê, û di odeyên, û li cihê ku ji bo adetên xwe, û li Perestgeha, û di hemû karên ji aliyê Wezareta Perestgeha * Xudan.
23:29 Lê serekên wê li ser nan li ser hebûna be, û ya qurbanê ji arê xas, genim, û cakes şkeva, û pan qelandina, û diqijile, û li ser her giraniyê û pîvan.
23:30 Lê belê, bi rastî, lêwî wê bisekinin ku li xwe mukir û ji Xudan re lavijan, ser xatira min, û ên di êvarê,
23:31 bi qasî di goriya ji goriyên ji Xudan, weke ku di roja * Şemiyê û heyv nû û solemnities din, li gor hejmara û merasîmên ji bo her û her mijarê de, perpetually li ber Xudan.
23:32 Û bila wan biparêze ku pîrozkirina ji konê di peymana, û rîtuelên ji Perestgehê, û fiîlî ya kur'êd Harûn, birayên xwe, da ku ew bikarin wezîrê di mala Xudan,.

1 Dîrok 24

24:1 Niha ev parçebûna kur'êd Harûn bûn. Kur'êd Harûn: dab, û Abîhû, û Êlazarê, û Ît'amar.
24:2 Lê dab û Abîhû li ber bavê xwe mir, û bê zarok. Û bi vî awayî Êlazar û Ît'amar ahengê de ofîsa Serokkahîn.
24:3 Û Dawid * wan belav, ku heye, Sadoq ji kurên de Êlazarê, û Avîmelek ji kurên Ît'amar, li gor kursên û wezareta xwe.
24:4 Û li wir gelek zêdetir ji kurên Êlazar di nav giregirên hatine dîtin, ji kurên Ît'amar. Ji ber vê yekê, ew wan parçe dike, da ku li wir bûn, ji kurên de Êlazarê, şazdeh rêberên ji aliyê malbatên wan, û kurên Ît'amar heşt ji aliyê malbatan û malên xwe.
24:5 Hingê ew di nav wan de dubendî, di her du malbatên, ji aliyê gelek. Ji bo bûn rêberên pîroz û rêberên ji Xwedê heye, qasî ji kurên Êlazar ku ji kurên Ît'amar.
24:6 Îcar Şerîetzan Shemaiah, kurê Nit'anêlê, yekî Lêwî *, van li ber padîşah û giregirên nivîsiye, bi Sadoq, Serokkahîn, û Avîmelek, kurê Evyatarê, û bi serokên ji malbatên ku Serokkahîn û Lêwiyan. Û bû yek ji mala wê derê, ku li ser yên din preeminent bû, ku Êlazarê; û bû mala din jî heye, ku yên din jî di bin hebû, ku Ît'amarê.
24:7 Niha li gelek yekem derket ku Jehoiarib, ya duyem jî ji bo Jedaiah,
24:8 ya sisiyan ji bo Harim, ya çaran ji bo Seorim,
24:9 pêncem bo Malchijah, ya şeşem ji bo Mijamin,
24:10 heftê Hakkoz, ya heştan de ji bo Ebiya,
24:11 di sisiyan de ji bo Jeshua, dehemîn ji bo Shecaniah,
24:12 yazdemîn a ku Eliashib, dozdehê bo Jakim,
24:13 sêzdehê ji bo Huppah, çardehê bo Jeshebeab,
24:14 pazdehan bo Bilgah, şanzdehê bo immer,
24:15 ya heftemîn ji bo Xezir, hîjdehê bo Happizzez,
24:16 li nozdehan de ji bo Pethahiah, bîstan de ji bo Jehezkel,
24:17 bîst û yekemîn ji bo Jachin, bîst û duyemîn ji bo Gamul,
24:18 di bîst û sêyê ji bo Delaiah, bîst û çaremîn ji bo Maaziah.
24:19 Ev kurs xwe li gor wezaretên xwe de bûn, da ku ew ê di nav mala Xudan, li gorî bi pratîka xwe binivîse, di bin destê Harûn, bavê xwe, çawa ku Xudan, Xwedayê Îsraêlê, de hatibû perwerdekirin.
24:20 Niha ji zar'êd Lêwî ku mayî bûn, bûn Shubael hene, ji kurên Amram, û Jehdeiah, ji kurên Shubael.
24:21 Jî, bûn Isshiah hene, Rêberê ji kurên Rehabiah,
24:22 û bi rastî Shelomoth, kurê Îshar, û Jahath, kurê Shelomoth,
24:23 û kurê wî, Jeriah ya yekem, Amariah duyemîn, Jahaziel ya sêyemîn, Jekameam çaremîn.
24:24 Kurê Ûzîêl Mîka bû. Kurê Mîka Shamir bû.
24:25 Birayê Mîka Isshiah bû. Û kurê Isshiah Zekerya bû.
24:26 Kurên Mêrarî Mah'lî û Mûşî. Kurê Ûzya Beno bû.
24:27 Jî, kurê Mêrarî: Ûzya, û Shoham, û Zak'ûr, û Hebri.
24:28 Herwisa, kurê Mah'lî Êlazar bû,, ku zarokên wî tune ne.
24:29 Bi rastî jî,, kurê Kîş Jerahmeel bû.
24:30 Kurên Mûşî Mah'lî bûn, Eder, û Jerimoth. Ev zar'êd Lêwî li gor malên malbatên xwe bûn.
24:31 Û ew jî pişk avêtin ser birayên xwe, kur'êd Harûn, berî Dawid padîşah,, û Sadoq, û Avîmelek, û serokên ji malbatên ku Serokkahîn û Lêwiyan, bi qasî li ser pîr re wek ya biçûk. The gelek hemû tiştên dabeş dadperweran.

1 Dîrok 25

25:1 Hingê Dawid û ji serdarên bajêr ji aliyê artêşa pîroz, ji bo wezareta, kurên Asaf, û ji Heman, û Yedûtûn, ku pêxemberîtiyê bikin Bi çengê û bi psalteries û zengilên, li gorî bi hejmara xwe, Piştî ku ji ofîsa kifş xwe diyarî kirin.
25:2 Ji kurên Asaf: Zak'ûr, û Ûsiv, û Nethaniah, û Asharelah, kurên Asaf, di bin destê Asaf, pêxemberîtî li tenişta king.
25:3 Hingê Yedûtûn, kurên Yedûtûn: Gedaliah, Zeri, Jeshaiah, û Hashabiah, û Mattithiah, şeş, di bin destê bavê xwe Yedûtûn, ku bi sazên bi têl, pêxemberîtî kirin, dema ku eşkere û pesnê Xudan.
25:4 Jî, ji Heman, kurên Heman: Bukkiah, Mattaniah, Ûzîêl, Shebuel, û Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddlti, û Romamtiezer, û Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth;.
25:5 Hemû van kurên Heman bûn, li Çîftyurek yên ku padîşah, gotinên Xwedê, ji bo ku rakin jorê, qiloçê. Û Xwedê da Heman çardeh kur û sê keçên.
25:6 Hemû van, di bin destê bavê xwe, ji bo ku bi stranan di Perestgeha * Xudan * belav kirin,, bi zengilên û psalteries û çengên, di Wezareta mala Xudan li ba padîşah,, bi taybetî, Asaf, û Yedûtûn, û Heman.
25:7 Niha hejmara van, bi birayên xwe, ku di strana Xudan, em şîretan bûn, hemû mamosteyên, du bûn sed heştê û heşt.
25:8 Wan jî pişk li piþt xwe avêtin, pîr bi wekhevî bi birazî, de bi hev re bi nezan hîn.
25:9 Û li gelek yekem derket ku Ûsiv, ku Asaf bû; ya duyem jî derket ser Gedaliah çû, ji bo wî û kurên xwe û birayên xwe, duwanzdeh.
25:10 Ya sêyem jî ji bo Zak'ûr çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:11 Ya çarem, ji bo Izri çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:12 Li pêncemîn ji bo Nethaniah çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:13 Ya şeşem ji bo Bukkiah çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:14 Heftê Jesharelah çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:15 The heştan de ji bo Jeshaiah çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:16 The nehan Mattaniah çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:17 The dehemîn ji bo Şîmî çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:18 The yanzdehan ji bo Azarel çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:19 Duwanzdehan bo Hashabiah çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:20 The sêzdehê çû Shubael, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:21 The çardehê bo Mattithiah çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:22 Pazdehan bo Jeremoth çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:23 Şanzdehê bo Hananiah çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:24 The heftemîn ji bo Joshbekashah çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:25 The hîjdehê bo Hanani çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:26 The nozdehan de ji bo Mallothi çû, ji kurên xwe û birayên xwe, duwanzdeh.
25:27 Bîstan de ji bo Eliathah çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:28 Bîst û yekemîn ji bo Hothir çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:29 Li bîst û duyemîn ji bo Giddalti çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:30 Li bîst û sêyê ji bo Mahazioth çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.
25:31 Bîst û çaremîn ji bo Romamtiezer çû, li kur û birayên wî, duwanzdeh.

1 Dîrok 26

26:1 Niha cudahîyên ji lebelê bûn, ji Korah: Meshelemiah, kurê Kore, ji kurên Asaf.
26:2 Kurên Meshelemiah: Zekerya de yê nixurî, Jediael duyemîn, Zebadiah ya sêyemîn, Jathniel çaremîn,
26:3 Elamê ya pêncan, Jehohanan ya şeşan, Eliehoenai heftan de.
26:4 Hingê kurên Obededom: Shemaiah de yê nixurî, Jehozabad duyemîn, Joa̍h ya sêyemîn, Live çaremîn, Nit'anêlê ya pêncan,
26:5 E'mîyêlê ya şeşan, Îsaxar heftan de, Peullethai hîştî,. Çimkî Xudan wî pîroz kiribû.
26:6 Îcar ji bo kurê xwe Shemaiah, bûn zarokên li wir ji dayik, hukumdarên gerdûnê yên malbatên wan. Ji bo ku ew zilam gelekî xurt bûn.
26:7 Hingê kurên Shemaiah Othni bûn, û Rephael, û Ovêd, Elzabad û birayên wî, zilaman pir bi hêz, herweha Elihu û Semachiah.
26:8 Ev hemû ji kurên Obededom bûn: ew û kurên xwe û birayên xwe, gelekî fit bo wezareta, şêst-du ji Obededom.
26:9 Hingê bûn kurên Meshelemiah û birayên xwe li wir, mêr pir saxlem in, hejdeh.
26:10 Niha, ji Hosah, ku heye, ji kurên Mêrarî: Shimri rêberê, ji bo wî hatibû a kurê xwe yê nixurî bû ne, û da, ji ber vê, bavê xwe, wî jî wekî serokê kifş kirin,
26:11 Hilkiah duyemîn, Tebaliah ya sêyemîn, Zekerya jî ji çaremîn. Hemû van, kurên û birayên Hosah, sêzdeh bûn.
26:12 Ev wek lebelê hatin belavkirin, da ku serokên posts, herweha ji birayên xwe, hergav re xizmet di mala Xudan bûn.
26:13 Hingê ew gelek wekhev avêtin, ji bo her du biçûk û mezin, ji aliyê malbatên wan, li ser her yek ji van deriyan,.
26:14 Û ji gelek li rojhilatê ket ji bo Shelemiah. Lê ji bo ku kurê wî Zekerya, mirovekî pir sehîker û hîn, beşa bakur ji aliyê gelek bidestxistin bû.
26:15 Bi rastî jî,, Obededom û zarokên xwe bi dest xistiye, ku li başûrê, di beşek ji mala ku civîna rihspiyan bû.
26:16 Shuppim û Hosah bidestxistin ku ber bi rojava, li kêleka deriyê ku dibe ku rê ji bo bilindbûna, yek post derdekî din.
26:17 Bi rastî jî,, ber bi rojhilat bûn şeş lêwîya, li wir, û ber bi bakur de bûn, çar her roj li wir, û piştre ber bi başûr similarly bûn çar li wir her roj. Û li wir civîna giregiran bû, li wir bûn du û du.
26:18 Jî, di hucreyê de ya, lebelê ber bi rojava, bûn çar di rê de li wir, û du li her hucreyê de.
26:19 Ev parçebûna ji lebelê ji kurên Qohat û ji Mêrarî in.
26:20 Niha Ahijah li ser xezîneyên ji mala Xwedê bû, û ji firaxên pîroz.
26:21 Kurên Ladan, kurên Gershon: ji Ladan, serokên malbatên Ladan û ji Gershon: Jehieli.
26:22 Kurên Jehieli: Zetham û Joel; birayên wî li ser xezîneyên ji mala Xudan bûn,
26:23 bi Amramites, û Izharites, û Hebronites, û Uzzielites.
26:24 Niha, Shebuel, kurê Gêrşom, kurê Mûsa, di rêza yekem de li ser xezîneyên bû,
26:25 bi birayên xwe, Eliezer, û kurê wî Rehabiah, û kurê wî Jeshaiah, û kurê wî Yoramr'a, û kurê wî jî Zichri, û kurê wî Shelomoth.
26:26 Di heman Shelomoth û birayên wî li ser xezîneyên ji tiştên pîroz * bûn,, ku padîşah David pîrozkirin, bi serokên ji malbatên ku, û Sergirtî, û sersedekî, û ji fermandarên artêşê.
26:27 Ev tiştên ku ji şer û ji xenîmetan yên ku şer raweste, ku ew ji bo ku tamîr û raxistina li ser Perestgeha nedrê * Xudan dabû.
26:28 Îcar ev tiştên ha hemû bi Samuel pîrozkirin bûn, li Çîftyurek, û bi Şawûl, kurê Kîş, û ji aliyê Abner, kurê Ner, û ji aliyê Yoav, kurê Zeruiah. Hemû kesên ku van pîrozkirin kiribû bin destê Shelomoth û birayên wî bûn,.
26:29 Lê belê, bi rastî, Chenaniah û kurên xwe li ser Izharites bûn, ji bo karên bi qorên li ser Îsraêl, in, da ku hîn bike û ji wan re dîwana.
26:30 Îcar ji Hebronites, Hashabiah û birayên wî, yek hezar û heft sed zilamên pir xurt, li ser Îsraîlê li seranserê Jordan ber bi rojava bûn, di hemû karên Xudan, û di vê xizmetê ji padîşahê.
26:31 Û serokê Hebronites Jerijah bû, li gor malbat û pismam xwe. Di sala çil a padîşahiya David, ew jimartin bûn, û mêran de pir xurt in Yazêrê Gilad, li wir hatine dîtin.
26:32 Û birayên wî yên di temenê gihîştî du hezar û heft sed rêberên malbatên bûn. Hingê padîşah David ji wan re li ser R'ûbên danîn, û zar'êd Gad, û ji eşîra yek nîv Minaşe, li hemû wezaretên Xwedê û ji padîşah.

1 Dîrok 27

27:1 Niha kurên Îsraêlê, li gor hejmara wan, serokên ji malbatên ku, ya Sergirtî, û sersedekî, û rûsipîyên, ku padîşah destê şirketên wan re xizmet kirin, ketin û bi rêketinê li her meh ji sala ku ew di belaş bûn, bûn bîst û çar hezar.
27:2 Jashobeam, kurê Zabdiel, li ser kompaniya yekemîn a ku di meha yekemîn bû; û di bin fermana wî de bûn bîst û çar hezar.
27:3 Ew ji kurên Perez bû, û ew serokê hemû rêberên din ên di nava artêşê de bû, di meha yekemîn.
27:4 Kompanya ya meha duyemîn Dodai bû, an Ahohite; û piştî wî re bû, yekî din li wê derê, bi navê Mikloth, ku li ser beşek ji artêşa ji çar bîst-hezar biryar.
27:5 Jî, fermandarê vê şîrketê ên bi sêyem, Di meha sêyem, Benaiah bû, kurê Jehoiada Serokkahîn; û di dabeşkirina wî li wê derê bîst û çar hezar.
27:6 Heman li Benaiah ku tundtirîn di nav sî bû ye, û bi ser de jî sî bû. Lê kurê wî, Ammizabad, li ser şîrketa wî bû.
27:7 Yê çaran, ji bo meha çarem, Asahel bû, birayê Yoav, û kurê wî Zebadiah piştî wî; û li şirketa xwe ya li wir bûn bîst û çar hezar.
27:8 Rêberê pêncemîn, ji bo meha pêncê, Shamhuth bû, Izrahite; û li şirketa xwe ya li wir bûn bîst û çar hezar.
27:9 The şeşan, ji bo meha şeşan, Ira bû, kurê Ikkesh, a Tekoite; û li şirketa xwe ya li wir bûn bîst û çar hezar.
27:10 Yê heftan, ji bo meha heftemîn de, Helez bû, a Pelonite ji kurên Efrayîm; û li şirketa xwe ya li wir bûn bîst û çar hezar.
27:11 The heştan, ji bo di meha heştan de, Sibbecai bû, a Hushathite ji stock ji Zerahites; û li şirketa xwe ya li wir bûn bîst û çar hezar.
27:12 di sisiyan de, ji bo di meha nehan, Abiezer bû, an Anathothite ji kurên Benjamin; û li şirketa xwe ya li wir bûn bîst û çar hezar.
27:13 dehemîn, ji bo di meha dehemîn, Maharai bû, û ew Netophathite ji stock ji Zerahites bû; û li şirketa xwe ya li wir bûn bîst û çar hezar.
27:14 The yanzdehan, ji bo di meha yanzdehan, Benaiah bû, a Pirathonite ji kurên Efrayîm; û li şirketa xwe ya li wir bûn bîst û çar hezar.
27:15 Duwanzdehan, ji bo di meha diwazdehê, Heldai bû, a Netophathite ji stock ji Otniel; û li şirketa xwe ya li wir bûn bîst û çar hezar.
27:16 Îcar yên ku pêşî li ser eşîrên Îsraêl bûn ev: li ser R'ûbên, Eliezer, kurê Zichri, ku serekê bû; li ser Simeonites, Shephatiah, kurê Maacah, ku serekê bû;
27:17 li ser lêwî, Hashabiah, kurê Kemuel; li ser Aaronites, Sadoq;
27:18 li ser Cihûda, Elihu, birayê wî David; li ser Îsaxar, Omri, kurê Michael;
27:19 li ser Zebulunites, Ishmaah, kurê Obadiah; li ser Naphtalites, Jeremoth, kurê Azriel;
27:20 li ser kurên Efrayîm, Hoşeya, kurê Azaziah; li ser eşîra yek nîv Minaşe, Joel, kurê Pedaiah;
27:21 û li ser eşîra yek nîv Minaşe li Gilad, ew, kurê Zekerya; piştre li ser Benjamin, Jaasiel, kurê Abner;
27:22 hê bi rastî, Azarel, kurê Jeroham, paşê bû. Ev ji rêberên ku zaryên * Îsraêl bûn.
27:23 Lê David amade bû ji wan re jimara wan ji bîst salî û di bin ne. Ji bo ku Xudan gotibû, ku yê Îsraêl wek stêrên ezmên de zêde.
27:24 Yoav, kurê Zeruiah, ji bo hejmara dest pê kiribû, lê wî serî. Ji ber vê, xezeba ser Îsraêlê ketibû. Û ji ber vê yekê hejmara kesên ku hatin jimartin hatibû kirin di qeydên fermî yên padîşah David related ne.
27:25 Niha li ser kewarên ji padîşah Azmaveth bû, kurê Adiel. lê Jonathan, kurê Ûzya, wan li ser kewarên ku di bajaran de bûn bû, û li gundên, û li ser bircên.
27:26 Û li ser erdên û rezvanan, kesên ku li erdê kar, Ezri bû, kurê Chelub.
27:27 Û li ser cultivators ji rez û Şîmî bû, a Ramathite; piştre li ser kîler şerab di Zabdi bû, an Aphonite.
27:28 Niha li ser zêviyên zeytûnan û groves hêjîrê, ku di deştên bûn, Bae'l-hanan bû, a Gederite; û li ser kîler petrolê Joash bû.
27:29 Niha li ser h'eywanêd ku li Sharon zozanan bûn, Shitrai, a Sharonite, di rêza yekem de bû; û li ser dewar, di geliyên, bû Şafatê hene, kurê Adlai.
27:30 Bi rastî jî,, li ser hêştira Obil bû, an Ishmaelite; û li ser kerên Jehdeiah bû, a Meronothite.
27:31 Û li ser pez Jaziz bû, a Hagarene. Hemû van rêberên li ser cismê ji padîşah David bûn.
27:32 niha Jonathan, Apê Dawid, şêwirdarek bû, mirovekî sehîker û di dibistanê de; ew û Jehiel, kurê Hachmoni, bi kurên padîşah bûn.
27:33 Niha Ahithophel şewirmendê ji padîşah bû; û Hushai, li Archite, dostê padîşah bû.
27:34 Piştî Ahithophel Jehoiada bû, kurê Benaiah, û Evyatarê. Lê belê serokê artêşa padîşah Yoav bû.

1 Dîrok 28

28:1 Û bi vî awayî David bi hev re li hemû rêberên bi navê Îsraêl, serekên eşîran, û kesên berpirsiyar yên di şîrketên, ku ji padîşah re xizmet kirin, û her weha Sergirtî û sersed, û kesên berpirsiyar yên hilikeka û milkê padîşah, û kurên wî, bi eunuchs û bi hêz û kesên xwedî tecrûbe herî in ji aliyê artêşa, li Orşelîmê.
28:2 Û gava ku padîşah xwe ranebe û rawesta bû, wî got: "Listen to min, birayên min û gelê min. Ez fikirîm ku ez dixwazim, a mala ava, li ku Sindoqa Peymana Xudan li, pêgeha Xwedê me, ku rihetiyê. Û bi vî awayî ez her tiştî ji bo avakirina xwe amade.
28:3 Lê belê Xwedê ji min re got:: 'Tu wê bibe mala ku bi navê xwe ava ne, çimkî tu mirovekî yên şer in, û xwîn rijand. '
28:4 Niha Xudan Xwedayê Îsraêl min hilbijart, ji tevahiya mala bavê min, da ku ez wê bibe melîkê Îsraîlê her û her. Ji bo ji Cihûda ew rêberên hilbijart; paşê ji mala Cihûda ew bijart mala bavê min; û ji kurên bavê xwe, ew wî xweş ji min re hilbijêre padîşah li ser hemû yên Îsraîlê.
28:5 Paşê jî, di nava kurên min (ji bo Xudan bi min re gelek kurên dayîn) ew bijart Silêman e kurê min, da ku ew dê li ser text li ser Padîşahiya Xudan rûne, li ser Îsraêlê.
28:6 Lê wî ji min re got:: 'Silêman e kurê te, wê mala min û dadgehên xwe ava. Ez ji bo wî bijartiye ji bo min be, wekî kurê, û ez ê ji bo wî wek bavê xwe be.
28:7 Û ez bi bîhnfirehiya padîşahiya wî wê bidin, heta ebed, Eger ew di çi şertên û dadbariyên min sebir bikin dê, wek ku her îro. '
28:8 niha ji ber vê yekê, li ber t'emamîya civîna zar'êd Îsraêl, Di rûniştinê de ji Xwedê me, biparêze û li hemû emrên ku Xudan Xwedayê me, da ku tu welatê baş xwediyê, û dibe ku ev ji bo zarokên we yên piştî ku hûn ji nifşên, heta hetayê.
28:9 Û wek ku ji bo we, Kurê min Silêman, dizanin ku Xwedê ji bavê xwe, û jê re xizmet bi tekûziya dil û hişê wî amade. Çimkî Xudan digere, bi hemû dilê, û fêm dike ku fikrên hemû hişê. Ger tu li wî digerin, hûn wî nabînin. Lê eger hûn wî dev ji, ew dê we li aliyekî ji bo bêdawiyê de avêtin.
28:10 niha ji ber vê yekê, ji ber ku Xudan li te hatiye hilbijartin, da ku tu dê di mala Perestgehê ava, be bi hêz û bicîhatina jî. "
28:11 Hingê Dawid * dabû kurê xwe Silêman a description of wê eywana ku, û ji Perestgehê, û kewarên, û di qata jorîn, û di odeyên hundir, û mala berdêl,
28:12 û bi rastî jî ji hemû dadgehên ku ew plan kiribû, û di odeyên derve li ser hemû aliyan, ji bo xezîneyên ji mala Xudan,, û ji bo xezîneyên ji tiştên pîroz,
28:13 û ji bo parçebûna ji kahîn * û ji Lêwiyan * li: li ser hemû karên ji mala Xudan û hemû tomar di wezaretê de ji Perestgeha * Xudan.
28:14 ji bo her derdaneke ji aliyê Wezareta bû zêr ji aliyê giraniyê, û bi destê weight zîv ji bo pirrengîya firaxên û alavên.
28:15 Paşê jî, ew zêr ji bo şamdankên û qendîlên xwe belavkirin, li gor pîvana ji her yek ji şamdankên bi qendîlên xwe. Usa jî, ew zîv destê weight ji bo şamdankên zîv bi qendîlên xwe belavkirin, li gor diversity ji pîvana xwe.
28:16 Jî, ew zêr ji bo Maseyên li ber da, li gor ku bo curbicuriya maseyên; wesan jî, ew zîv ji bo tabloyên din ji zîv da.
28:17 Jî, ew ji dawerivandî zêr ji bo lenger biçûk û piyanên û qedexeya belavkirin, herweha ji bo ku şêr kêm ji zêr, li gorî bi pîvana rastîn ya bi giraniya, ji bo şêr piştî şêr. Bi heman awayî jî, ji bo ku şêr ji zîv, ew deynin aliyekî a weight cuda yên zîv.
28:18 Paşan, ji bo gorîgehê ku li ser bixûrê hat şewitandin, ew da dawerivandî zêr. Û ji eynî ew made mirineke mîna ya ku erebe ji yî, bi baskên dirêjkirin, ya ku veiling ji Sindoqa Peymana Xudan li.
28:19 "Hemû ev tişt," wî got, "Hat ji min re nivîsîn bi destê yên ku ji Xudan, da ku ez ê hemû karên ji pattern fêm bikin. "
28:20 Dawid * jî ​​ji bo kurê xwe Silêman got:: "Qanûna manfully, û xurt bibin, û pêk tîne. Tu ne divê netirsin, û ji te re pêwîst dilsar ne bê. Çimkî Xudan Xwedayê min, wê bi we re be, û ew bi dê te jî bişîne, û ne jî wê ew we dev ji, heta ku tu tevahiya xebata xizmetkirinê yên di mala Xudan de temam kirine.
28:21 Va ye, cudahîyên ji kahîn * û ji Lêwiyan * li, ji bo her wezaretê yên li mala Xudan, bi berî we de radiweste,. Û ew hatin amade kirin, û da ku ew dizanin, hem rêberên û gelê, çawa avabûye ji bo hemû şertên te. "

1 Dîrok 29

29:1 Û padîşah, David ji bo tevahiya civînê de axivî: "Kurê min Silêman, yek bijartiyê Xwedê, hê jî boy tender. Û hê jî karê mezin e, ji bo warê tê amadekirin, ne ji bo mirovekî, di heman demê de ji bo Xwedê.
29:2 Niha bi hemû şiyana min, Ez mesrefên ji bo mala Xwedê xwe amade kiriye: zêr ji bo tomar ji zêr, û zîv ji bo kesên ku ji zîv, tûncîn, ji bo kesên ku ji tûncê, hesin ji bo kesên ku ji hesin, û darîn in û ji bo yên ji dar, û kevirên onîksf, û kevirên wek mermerê, û kevir ji rengên cur bi cur, û her cûreyê kevirên hêja, mermer û ji Paros li zêdehiya mezin.
29:3 Û ji bilî van tiştên ku min di nav mala Xwedê min pêşkêşkirin, Ez didim, ji tiştên xwe bi min, zêr û zîv ji bo Perestgeha Xwedê ya ku min, aliyekî ji wan tiştên ku min ji bo mezargeha pîroz amade kirine:
29:4 sê hezar jêhatiya zêr, ji zêrê Ofîr, û heft hezar telant ji zîv pir-ziravtir, ji bo zêrkirina ji dîwarên ji Perestgehê;
29:5 û zêr bo ku derê ye, pêwîstiya wan bi zêr heye, û zîv ji bo ku derê ye, pêwîstiya ji zîv hene, ji bo ku em karên ji bo ku ji aliyê destên esnafan kirin. Û eger mirovek bi azadî pêşkêş dike, bila ew jî, vê rojê, destê xwe tije, û bila ew jî bidin tiştên ku ew ji bo Xudan bixwaze. "
29:6 Û bi vî awayî serekên malbatên, û Pêşewayên ji eşîrên Îsraêl, de, wek Sergirtî û sersedekî kir û ji çavdêr malê padîşah, soz
29:7 û dan, ji bo ku em karên ji mala Xudan,, pênc hezar telant û deh hezar zêr, deh hezar telant * zîv, û hîjdeh hezar jêhatiya wî tûncê, û bi sed hezar telant ji hesin.
29:8 Û kî, kevirên hêja, di nav tiştên wan dît ku ew ji xezîneyên ji mala Xudan, da, bi destê Jehiel Gêrşon.
29:9 Û gelê şa, ji ber ku ew bi goriyên sîh xwe bi daxwaza xwe û soza bûn. Ji bo ku ew sihik * bûn, ev ji bo Xudan bi hemû dilê xwe. Û padîşah, Dawid * jî ​​bi şahî mezin şa.
29:10 Û ew Xudan li ber tevahiya elaletê pîroz, û wî got:: "Xwezî bi we,, Ya Xudan, Xwedayê Îsraêl, Bavê me ji bêdawiyê de bi ebed.
29:11 Silav û, ya Xudan,, bêqedir û hêz û rûmeta e, û bi serkeftina; û ji we re pesnê e. Ji bo hemû tiştên ku li erdê û li ezmanan in, yên te ne,. Silav û Padîşahiya e, ya Xudan,, û te li ser hemû serek in.
29:12 Silav û dewlemend e, û te bi rûmet e. Tu xwedî serdestiya xwe li ser hemû tiştan. Di destê te de dikemilîne û hêz e. Di destê te de mezinahî û desthilatî li ser hemû tiştan bi hêz e.
29:13 niha ji ber vê yekê, em bi eşkereyî ji te, Xwedê me, û em pesnê navê navdar te.
29:14 Ez kî me, û çi gelê min e, ku divê em bikaribin soz hemû van tiştan ji we re be? Hemû te ye. Û bi vî awayî tiştên ku em ji destê te stand, em ji we re hatiye dayîn.
29:15 Ji bo em biyanî ne û kesên nû li ber te ne, wek hemû bav û kalên me bûn. rojan de me li ser rûyê dinyayê wek siya in, e û bi derengî li wir.
29:16 Ya Xudan, Xwedayê me, ev hemû bi pirrbûna, ku em amade kiriye, da ku li mala dibe ku navê te yê pîroz avakirin, e ji destê te, û hemû tiştên te ne.
29:17 Dizanim, Xwedayê min, ku we biceribîne dilê, û ku ji we hez dikin bi merdî. Ji ber vê yekê, li sadebûn dilê min, Ez bi xwe jî ev tiştên ha hemû bi dilxweşî û teklîf kirin. Û ez dîtim,, bi şahî, bi bereket,, gelê xwe, ku li vir hatin dîtin, sihik * beryarên xwe bi we.
29:18 ya Xudan,, Xwedayê bav û kalên me Birahîm û Îshaq û Îsraêl, parastina ji bêdawiyê de ev xwestina dilê xwe, û bila bi vê armancê her û her bimîne, ji bo îbadetê ji we.
29:19 Jî, Ez ji bo kurê xwe Silêman tekûziya dil bide, da ku ew dikarin emrên te bigirim,, şîretên te, û merasîmên te, û da ku ew dikarin hemû tiştan pêk bînim, û dibe ku di Perestgehê de ava, ji bo ku ez ji mesrefên amade kirine. "
29:20 Hingê Dawid emir li ber t'emamîya civînê: "Mirzayê me Yezdan pîroz Xwedayê me." Û t'emamîya civîna Xudan pîroz, Xwedayê bav û kalên xwe. Û ew bi xwe deverû, û ew Xwedê perizîn, û pêş de ew padîşah knien.
29:21 Û ew qurbaniyên ji bo Xudan immolated. Û ew goriyên li roja jêr pêşkêşî: hezar conega, hezar berana, hezar berxan, bi Libations xwe û bi her dêlindêz, pir bi zêdehî, ji bo hemû yên Îsraîlê.
29:22 Wan xwar û li ber Xudan, wê rojê vexwar, bi şahî mezin. Û ew mesh Silêman, kurê Dawid *, ji bo cara duyem. Û wan ew ji bo Xudan wek ku serekê yê meshkirî, û Sadoq wek Serokkahîn.
29:23 Û Silêman li ser text li ser Xudan wek ku padîşah rûnişt, di cihê bavê wî Dawid, û xweş her kesî. Û hemû yên Îsraîlê li pey wî diçûn.
29:24 Bi ser de, hemû lîderên, û bi hêz, û h'emû zar'êd padîşah David bi destê wan soz, û ew bû mijara ji bo padîşah Silêman.
29:25 Hingê Xudan Silêman li ser hemû yên Îsraîlê firehtir. Û ew ji wî re da hukmê berz,, ji cûreyeke wek tu kes li ber wî bû, wek Padîşahê Îsraêlê.
29:26 niha David, kurê Yêşa *, , hukumdarî li ser hemû yên Îsraîlê.
29:27 Û di rojên di dema ku wî li ser Îsraêlê ye, hukumdarî çil salî bûn. Wî heft salan li Hebron, hukumdarî, û sî-sê salan de li Orşelîmê.
29:28 Û di temenê wî baş kevn mir, full of days û dewlemendî û rûmeta. Û kurê wî Silêman, hukumdarî di ciyê xwe de.
29:29 Niha kirinên padîşah David, ji destpêkê ve ji bo dawî, di pirtûkê de ji Samûêl * Çîftyurek nivîsîn, û di pirtûkê de Natan pêxember, û di pirtûkê de ji Gad li Çîftyurek,
29:30 li ser tevahiya Padîşahiya û hêza xwe, û demên ku di bin wî re derbas, hem li Îsraîlê û li hemû padîşahiyên axa.