Жашыруун

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). In those cases, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Daily Readings Email Signup

Католик чиркөөсүнүн Daily Mass окуудан кабыл алууга Каттоо. Сиздин электрондук почтанын дареги, биз менен коопсуз болуп саналат. Биз кандайдыр бир башка максаттар үчүн колдонууга болбойт берет, да, биз аны таркатат. Биз Жакшы Кабарды окуп гана жиберет(с) ар бир күн. Кудай колдосун!
  • Сураныч, жогоруда тилин тандоо. автоматтык Google котормо аркылуу - - Биз күн сайын окуу которгон өзгөчөлүктү кошуу пландап Сиз тандаган тилде үчүн.
  • Бул талаа текшерүү максатында жана бош калтырыш керек.