Ch 3 John

John 3

3:1 Now there was a man among the Pharisees, named Nicodemus, a leader of the Jews.
3:2 He went to Jesus at night, an hie sot zu him: "Rabbi, we know that you have arrived as a teacher from God. For no one would be able to accomplish these signs, which you accomplish, unless God were with him.”
3:3 Jesus Etzella a sot zu him, "Amen, Amen, Ech soen Iech, unless one has been reborn anew, he is not able to see the kingdom of God.”
3:4 Nicodemus said to him: “How could a man be born when he is old? Surely, he cannot enter a second time into his mother’s womb to be reborn?"
3:5 Jesus Etzella: "Amen, Amen, Ech soen Iech, unless one has been reborn by water and the Holy Spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.
3:6 What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.
3:7 You should not be amazed that I said to you: You must be born anew.
3:8 The Spirit inspires where he wills. And you hear his voice, but you do not know where he comes from, or where he is going. So it is with all who are born of the Spirit.”
3:9 Nicodemus responded and said to him, “How are these things able to be accomplished?"
3:10 Jesus Etzella a sot zu him: “You are a teacher in Israel, and you are ignorant of these things?
3:11 Amen, Amen, Ech soen Iech, that we speak about what we know, and we testify about what we have seen. But you do not accept our testimony.
3:12 If I have spoken to you about earthly things, and you have not believed, then how will you believe, if I will speak to you about heavenly things?
3:13 A keen huet bis Himmel Sepsis, ausser déi, di aus Himmel erofgaang: de Jong vum Mann, deen am Himmel ass.
3:14 A grad esou koum Moses d'Schlaang an der Wüst an, esou muss och de Mënschejong et bis,
3:15 sou datt deen un him net gleeft kann, mee kann éiwegt Liewen hunn.
3:16 Fir Gott gär sou der Welt, datt hien säin eenzege-hëls Jong vum, sou datt all déi zu him gleewe kann net kommen, mee kann éiwegt Liewen hunn.
3:17 Fir Gott huet säi Jong net an d'Welt schécken, fir der Welt ze Riichter, mä fir datt d'Welt kann duerch him gerett ginn.
3:18 Whoever believes in him is not judged. But whoever does not believe is already judged, because he does not believe in the name of the only-begotten Son of God.
3:19 And this is the judgment: that the Light has come into the world, and men loved darkness more than light. For their works were evil.
3:20 For everyone who does evil hates the Light and does not go toward the Light, so that his works may not be corrected.
3:21 But whoever acts in truth goes toward the Light, so that his works may be manifested, because they have been accomplished in God.”
3:22 No dëse Saachen, Jesus a seng Jünger riicht an d'Land vu Judäa. An hie lieft et mat hinnen an baptizing.
3:23 Elo och John war baptizing, um Aenon bei Salim, well do war vill Waasser an déi Plaz. A si goufen Zivilcourage an Wiesen gedeeft.
3:24 Fir John hat nach net an Prisong Goss ginn.
3:25 Dunn ass e Sträit tëscht dem Jünger vum John an de Judden, iwwer Offäll.
3:26 An se ass ze John a sot zu him: "Rabbi, deejéinegen, dee mat dir ganze Jordan war, iwwer wiem ugebueden Dir Zeegnes: Kuckt, hien ass baptizing a jiddereen him fiert. "
3:27 John Etzella a sot: "E Mann ass net kënnen eppes ze kréien, ausser et him gouf vum Himmel kritt.
3:28 Dir Iech Offer Zeegnes fir mech, datt ech gesot, "Ech sinn net d'Christi,"Mee dass ech goufen virun him geschéckt.
3:29 Hien déi de Braut hält ass der Schöpfung opgepasst. Mä de Frënd vun der Schöpfung opgepasst, deen steet an lauschtert Him, weiderhin an der Stëmm vun der Schöpfung opgepasst voll Freed opgeholl. An esou, dëser, meng Freed, ass erfëllt.
3:30 Hien muss méi, wann ech muss erofgoen.
3:31 He who comes from above, is above everything. He who is from below, is of the earth, and he speaks about the earth. He who comes from heaven is above everything.
3:32 And what he has seen and heard, about this he testifies. And no one accepts his testimony.
3:33 Whoever has accepted his testimony has certified that God is truthful.
3:34 For he whom God has sent speaks the words of God. For God does not give the Spirit by measure.
3:35 The Father loves the Son, and he has given everything into his hand.
3:36 Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever is unbelieving toward the Son shall not see life; instead the wrath of God remains upon him.”