Ch 3 Jonas

Jonas 3

3:1 Now there was a man among the Pharisees, named Nicodemus, a leader of the Jews.
3:2 He went to Jesus at night, ir jis tarė:: "Rabi, we know that you have arrived as a teacher from God. For no one would be able to accomplish these signs, which you accomplish, unless God were with him.”
3:3 Jėzus atsakė ir tarė:, "Amen, amen, Aš jums sakau:, unless one has been reborn anew, he is not able to see the kingdom of God.”
3:4 Nicodemus said to him: “How could a man be born when he is old? tikrai, he cannot enter a second time into his mother’s womb to be reborn?"
3:5 Jėzus atsakė: "Amen, amen, Aš jums sakau:, unless one has been reborn by water and the Holy Spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.
3:6 What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.
3:7 You should not be amazed that I said to you: You must be born anew.
3:8 The Spirit inspires where he wills. And you hear his voice, but you do not know where he comes from, or where he is going. So it is with all who are born of the Spirit.”
3:9 Nicodemus responded and said to him, “How are these things able to be accomplished?"
3:10 Jėzus atsakė ir tarė:: “You are a teacher in Israel, and you are ignorant of these things?
3:11 Amen, amen, Aš jums sakau:, that we speak about what we know, and we testify about what we have seen. But you do not accept our testimony.
3:12 If I have spoken to you about earthly things, and you have not believed, then how will you believe, if I will speak to you about heavenly things?
3:13 Ir niekas pakilo į dangų, išskyrus vieną, kuris nužengė iš dangaus: Žmogaus Sūnus, kuris yra danguje.
3:14 Ir kaip Mozė pakėlė gyvatę dykumoje, taip pat turi ir Žmogaus Sūnus bus pakelta,
3:15 taip, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
3:16 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų,, taip, kad visi, kurie tiki nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
3:17 Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį,, Siekiant teisingai teis visą pasaulį, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas.
3:18 Whoever believes in him is not judged. But whoever does not believe is already judged, because he does not believe in the name of the only-begotten Son of God.
3:19 And this is the judgment: that the Light has come into the world, and men loved darkness more than light. For their works were evil.
3:20 For everyone who does evil hates the Light and does not go toward the Light, so that his works may not be corrected.
3:21 But whoever acts in truth goes toward the Light, so that his works may be manifested, because they have been accomplished in God.”
3:22 Po šių įvykių, Jėzus ir jo mokiniai išvyko į Judėjos žemę. Ir jis buvo ten gyvena su jais ir krikštyti.
3:23 Dabar Jonas krikštijo, ne Enone netoli Salim, nes ten buvo daug vandens toje vietoje. Ir jie atvykdavo ir pasikrikštyti.
3:24 Jonas dar nebuvo įmestas į kalėjimą.
3:25 Tada ginčas kilo tarp Jono ir žydų mokinių, apie gryninimo.
3:26 Ir jie nuėjo į Jono ir jam tarė:: "Rabi, tas, kuris buvo su jumis per Jordaną, apie kurį jums siūlo parodymus: štai, jis krikštijo ir visi vyksta su juo. "
3:27 Jonas atsakė ir tarė:: "Žmogus negali gauti nieko, nebent jis buvo duota iš dangaus.
3:28 Jūs patys pasiūlyti parodymus man, kad aš pasakiau, "Aš nesu Kristus!,", Bet, kad aš buvo išsiųstas prieš jį.
3:29 Tas, kuris turi sužadėtinę yra jaunikis. Bet jaunikis draugas, , kuris stovi ir klauso Jo, džiaugiasi džiaugsmingai ties jaunikis balsas. Ir taip, tai, Mano džiaugsmas, buvo įvykdyta.
3:30 Jis turi padidinti, o aš mažėti.
3:31 He who comes from above, is above everything. He who is from below, is of the earth, and he speaks about the earth. He who comes from heaven is above everything.
3:32 And what he has seen and heard, about this he testifies. And no one accepts his testimony.
3:33 Whoever has accepted his testimony has certified that God is truthful.
3:34 For he whom God has sent speaks the words of God. For God does not give the Spirit by measure.
3:35 The Father loves the Son, and he has given everything into his hand.
3:36 Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever is unbelieving toward the Son shall not see life; instead the wrath of God remains upon him.”