Septambra 7, 2019

Reading

Colossians 1: 21- 23

1:21 Ary ianao, na dia efa, tamin'ny andro lasa, fantany ho vahiny sy fahavalo, amin'ny asan'ny ratsy,

1:22 fa ankehitriny kosa izy efa mihavana anao, tamin'ny vatana nofo, amin'ny fahafatesana, mba hanolotra anao, masina sy tsy manan-tsiny sy immaculate, eo anatrehany.

1:23 Koa dia, maharitra amin'ny finoana: marim-pototra sy maharitra sy mifototra tsara, amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo, izay efa no hitoriana ny zavaboary rehetra eny ambanin'ny lanitra, ny Filazantsaran'i izay, Paul, Lasa mpanompo.

Gospel

Luke 6: 1-5

6:1 Ary nitranga fa, amin'ny faharoa Sabata voalohany, raha nandeha namaky ny vary an-tsaha, ny mpianany dia manasaraka ny salohim-bary, ary nihinana azy ireo, ny namafa azy ireo teny an-tanany.

6:2 Ary tamin'izany ny sasany Fariseo nanao taminy hoe:, "Nahoana ianareo no manao izay tsy mety hatao amin'ny Sabata?"

6:3 Ary mamaly azy, Hoy i Jesosy: "Moa tsy novakinareo ve izany, nataon'i Davida, raha noana izy, sy ireo izay niaraka taminy?

6:4 Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra, ka nandray ny mofo aseho, ary nihinana izany, ka nomeny ho an 'ireo izay niaraka taminy, na dia tsy mety ho an'ny olona ny mihinana azy, afa-tsy ny mpisorona ihany?"

6:5 Ary hoy Izy taminy:, "Fa ny Zanak'olona dia Tompo, Eny, ho an'ny Sabata. "