Septambra 8, 2019

Vakiteny voalohany

Fahendrena 9: 13- 18

9:13Fa iza no olona afaka mahafantatra ny fikasan'Andriamanitra? Na iza no sary an-tsaina ny sitrapon'Andriamanitra?
9:14Fa ny hevitry ny olombelona dia saro-kenatra, ary ny tsy mahatsinjo lavitra azo antoka.
9:15Fa ny vatana mety lo ny fanahy izay mamesatra, ary izany dia tany fonenana mamotsitra hevitra maro eo amin'ny saina.
9:16Ary hanombana sarotra ny zavatra izay avy eto an-tany, ary hitantsika tamin'ny fahoriana ny zavatra izay ao anatiny ny fomba fijery. Ary iza no hisafo ny zavatra izay any an-danitra?
9:17Koa, iza no mahalala ny sainao, raha tsy manome fahendrena sy handefa ny Fanahy Masina avy any ambony?
9:18Ary toy izany, ireo izay eto an-tany no nanitsy ny lalana, ary ny olona hianatra ny zavatra izay mahafaly anao.

Vakiteny faharoa

Philemon 9-10, 12- 17

1:9fa Miangavy anao aho fa tsy, noho ny fitiavana, satria ianao dia be toa an'i Paoly: anti-panahy ankehitriny koa lehilahy sy ny mpifatotra an'i Kristy Jesosy.
1:10Miangavy anao aho, amin'ny anaran'ny zanako, izay naterako amin'ny gadra, Onesimosy.
1:12Noho izany dia efa namerina Azy tany amin'i aminao. Enga anie ianao handray azy toy ny fony.
1:13Izaho te hitana azy amiko, ka dia izy hanompo ahy, ny aminareo, raha Izaho dia ao anatin'ny gadra ny Filazantsara.
1:14Fa izaho dia vonona ny hanao na inona na inona tsy misy ny torohevitra, mba tsy hampiasa ny asa tsara toy ny hoe avy amin'ny fanerena, fa ny an-tsitrapo.
1:15Noho izany angamba, avy eo, dia nandao anao noho ny fotoana kelikely, tena mba handray azy indray mandrakizay,
1:16tsy toy ny mpanompo intsony, fa, eo amin'ny toerana ny mpanompo, dia rahalahy malala indrindra, indrindra fa ho ahy: nefa tena toy izany bebe kokoa ho anao, na amin'ny nofo na amin'ny Tompo!
1:17Noho izany, raha mihazona ahy ho namana, raiso toa ahy ny ataonao rehefa.

Gospel

Luke 14: 25- 33

14:25Ary nisy vahoaka be niaraka taminy. Ary Jesosy nitodika nijery manodidina, dia hoy izy taminy:
14:26"Raha misy manatona ahy, ka tsy mankahala ny rainy, aman-dreny, sy ny vadiny, sy ny ankizy, sy ny rahalahiny, sy anabavy, ary eny, na dia ny ainy, dia tsy afaka ny ho mpianatro.
14:27Ary na iza na iza no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka Ahy, dia tsy afaka ny ho mpianatro.
14:28Fa iza eo aminareo, te hanorina tilikambo, no tsy mipetraka aloha sy mamaritra ny vola lany izay ilaina, mba hahitana raha manana ny fitaovana mba hamenoana azy?
14:29Raha tsy izany, rehefa avy dia efa nametraka ny fototra sy tsy mahavita azy, izay rehetra mahita azy dia mety hanomboka naneso azy,
14:30nanao hoe:: 'Io olona io dia nanomboka nanao trano izay izy tsy nahavita.'
14:31Na, moa no mpanjaka, dia efa mandroso ny hanao hiady amin'ny mpanjaka hafa, tsy mipetraka aloha mihevitra na mety ho afaka, amin'ny iray alina, mba hihaona izay tonga ilay mitondra roa alina?
14:32Raha tsy, Ary raha ny hafa mbola lavitra, fandefasana ny delegasiona, dia mety hanontany azy ho amin'ny lafiny fandriampahalemana.
14:33Noho izany, rehetra aminareo izay tsy hiala izay rehetra ananany dia tsy afaka ny ho mpianatro.