Ch 10 John

John 10

10:1 "Amen, amena, Lazaiko aminareo, he who does not enter through the door into the fold of the sheep, but climbs up by another way, he is a thief and a robber.
10:2 But he who enters through the door is the shepherd of the sheep.
10:3 To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name, and he leads them out.
10:4 And when he has sent out his sheep, he goes before them, and the sheep follow him, because they know his voice.
10:5 But they do not follow a stranger; instead they flee from him, because they do not know the voice of strangers.”
10:6 Jesus spoke this proverb to them. But they did not understand what he was saying to them.
10:7 Noho izany, Jesus spoke to them again: "Amen, amena, Lazaiko aminareo, that I am the door of the sheep.
10:8 All others, as many as have come, are thieves and robbers, and the sheep did not listen to them.
10:9 I am the door. If anyone has entered through me, he will be saved. And he shall go in and go out, and he shall find pastures.
10:10 The thief does not come, except so that he may steal and slaughter and destroy. I have come so that they may have life, and have it more abundantly.
10:11 I am the good Shepherd. The good Shepherd gives his life for his sheep.
10:12 But the hired hand, and whoever is not a shepherd, to whom the sheep do not belong, he sees the wolf approaching, and he departs from the sheep and flees. And the wolf ravages and scatters the sheep.
10:13 And the hired hand flees, because he is a hired hand and there is no concern for the sheep within him.
10:14 I am the good Shepherd, and I know my own, and my own know me,
10:15 just as the Father knows me, and I know the Father. And I lay down my life for my sheep.
10:16 And I have other sheep that are not of this fold, and I must lead them. They shall hear my voice, and there shall be one sheepfold and one shepherd.
10:17 Izany no antony, the Father loves me: because I lay down my life, so that I may take it up again.
10:18 No one takes it away from me. Fa tsy, I lay it down of my own accord. And I have the power to lay it down. And I have the power to take it up again. This is the commandment that I have received from my Father.”
10:19 A dissension occurred again among the Jews because of these words.
10:20 Then many of them were saying: “He has a demon or he is insane. Why do you listen him?"
10:21 Sasany:: “These are not the words of someone who has a demon. How would a demon be able to open the eyes of the blind?"
10:22 Now it was the Feast of the Dedication at Jerusalem, and it was winter.
10:23 And Jesus was walking in the temple, in the portico of Solomon.
10:24 And so the Jews surrounded him and said to him: “How long will you hold our souls in suspense? If you are the Christ, tell us plainly.”
10:25 Jesosy namaly azy: “I speak to you, and you do not believe. The works that I do in the name of my Father, these offer testimony about me.
10:26 But you do not believe, because you are not of my sheep.
10:27 My sheep hear my voice. And I know them, and they follow me.
10:28 And I give them eternal life, and they shall not perish, mandrakizay. And no one shall seize them from my hand.
10:29 What my Father gave to me is greater than all, and no one is able to seize from the hand of my Father.
10:30 I and the Father are one.”
10:31 Noho izany, ny Jiosy naka vato, mba hitora-bato azy.
10:32 Jesosy namaly azy: "Efa naseho anao Maro ny asa tsara avy amin'ny Raiko. Fa iza ny asa no itorahanareo vato Ahy ianao?"
10:33 Ny Jiosy namaly Azy: "Tsy hitora-bato Anao noho ny asa tsara, fa fitenenan-dratsy ary satria, na ianao olona, manao ny tenanao ho Andriamanitra. "
10:34 Jesosy namaly azy ireo: "Tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo, 'Hoy aho: ianareo andriamanitra?'
10:35 Koa raha antsoiny hoe ireo izay ny tenin'Andriamanitra nomena andriamanitra, ary ny Soratra Masina tsy azo foanana,
10:36 nahoana no hoe:, momba azy izay nanamasina ny Ray ka nirahiny ho amin'izao tontolo izao, 'Efa niteny ratsy,'Satria hoy izaho:, 'Izaho no Zanak' Andriamanitra?'
10:37 Raha tsy manao ny asan'ny Raiko Aho, tsy mino ahy.
10:38 Fa raha manao izany, na dia tsy mety mino Ahy, dia minoa ny asa, mba ho fantatrareo sy hekenareo fa ny Ray no ato amiko, ary Izaho ao amin'ny Ray. "
10:39 Noho izany, nitady hisambotra Azy, fa afa-nandositra ny tànany.
10:40 Ary dia lasa indray ampitan'i Jordana, izany tany nanaovan'i Jaona batisa voalohany dia. Dia nitoetra teo.
10:41 Ary maro no nandeha nanatona azy. Ary izy ireo nanao hoe:: "Tokoa, John vita tsy misy famantarana.
10:42 Fa ny zavatra rehetra na inona na inona fa Jaona efa nilaza momba ity lehilahy ity dia marina avokoa. "Ary maro no nino Azy.