Ch 22 Luke

Luke 22

22:1 Now the days of the Feast of Unleavened Bread, which is called Passover, were approaching.
22:2 Ary ny lohan'ny mpisorona, ary ny mpanora-dalàna, were seeking a way to execute Jesus. Na izany aza tena, they were afraid of the people.
22:3 Then Satan entered into Judas, who was surnamed Iscariot, iray amin'ireo roa ambin'ny folo lahy.
22:4 And he went out and was speaking with the leaders of the priests, ary ireo governora, as to how he might hand him over to them.
22:5 And they were glad, and so they made an agreement to give him money.
22:6 And he made a promise. And he was seeking an opportunity to hand him over, apart from the crowds.
22:7 Then the day of Unleavened Bread arrived, on which it was necessary to kill the Pascal lamb.
22:8 And he sent Peter and John, nanao hoe:, "Mivoaka, and prepare the Passover for us, so that we may eat.”
22:9 Fa hoy izy ireo:, “Where do you want us to prepare it?"
22:10 Ary hoy Izy taminy:: "Indro, as you are entering into the city, a certain man will meet you, carrying a pitcher of water. Follow him to the house into which he enters.
22:11 And you shall say to the father of the household: ‘The Teacher says to you: Where is the guestroom, izay hiarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro?'
22:12 Ary izy hanoro anareo cenacle lehibe, tanteraka izay voaisy fipetrahana. Ary noho izany, prepare it there.”
22:13 Ary nivoaka, they found it to be just as he had told them. Dia namboatra ny Paska.
22:14 Ary nony tonga ny fotoana, dia nipetraka teo amin'ny latabatra, ary ny roa ambin'ny folo lahy niaraka taminy Apôstôly.
22:15 Ary hoy Izy taminy:: "Ny faniriana no te-mihinana ity Paska ity aminareo, alohan'ny hijaliako.
22:16 Fa lazaiko aminareo, fa hatramin 'izao fotoana, : Tsy hihinana aho izany, mandra-pahatanterak'izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. "
22:17 Ary dia nandray ny chalice, dia nisaotra, ka hoy Izy:: "Raiso ity, ka zarao aminareo;.
22:18 Fa lazaiko aminareo, Aho, dia ny tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka, mandra-pahatongan'ny fanjakan'Andriamanitra tonga. "
22:19 Ary naka mofo, dia nisaotra ka novakiny, ary natolony azy ireo, nanao hoe:: "Ity no tenako, izay omena ho anareo. Izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. "
22:20 Toy izany koa, dia nandray ny chalice, rehefa avy nihinana ny sakafo, nanao hoe:: "Izao chalice no fanekena vaovao amin'ny rako, izay ho aidina ho anareo.
22:21 Fa amin'ny fahamarinana, indro, ny tanan'ny ny mpamadika dia eto amiko eto latabatra.
22:22 ary tokoa, ny Zanak'olona dia mandeha araka izay efa tapa-kevitra. Kanefa, lozan'izay olona hahazoana izay tiany ho hamadika. "
22:23 Ary nanomboka nanontany samy izy, tahaka ny amin'izay anankiray aminy mba manao izany.
22:24 Ary nisy koa fifandirana tao aminy, tahaka ny amin'izay anankiray aminy toa ho lehibe kokoa.
22:25 Ary hoy Izy taminy:: “The kings of the Gentiles dominate them; and those who hold authority over them are called beneficent.
22:26 But it must not be so with you. Fa tsy, whoever is greater among you, let him become the lesser. And whoever is the leader, let him become the server.
22:27 For who is greater: he who sits at table, or he who serves? Is not he who sits at table? Yet I am in your midst as one who serves.
22:28 But you are those who have remained with me during my trials.
22:29 And I dispose to you, just as my Father has disposed to me, a kingdom,
22:30 so that you may eat and drink at my table in my kingdom, and so that you may sit upon thrones, judging the twelve tribes of Israel.”
22:31 Ary hoy ny Tompo:: "Simon, Simon! Indro, Satan has asked for you, so that he may sift you like wheat.
22:32 But I have prayed for you, so that your faith may not fail, ary mba, once converted, may confirm your brothers.”
22:33 Ary hoy izy taminy:, "Tompo ô, I am prepared to go with you, even to prison and to death.”
22:34 Ary hoy izy:, "Lazaiko aminareo, Peter, the rooster will not crow this day, until you have three times denied that you know me.” And he said to them,
22:35 “When I sent you without money or provisions or shoes, did you lack anything?"
22:36 Ary hoy izy ireo:, “Nothing.” Then he said to them: “But now, let whoever has money take it, and likewise with provisions. And whoever does not have these, let him sell his coat and buy a sword.
22:37 Fa lazaiko aminareo, that what has been written must still be fulfilled in me: ‘And he was esteemed with the wicked.’ Yet even these things about me have an end.”
22:38 Dia hoy izy ireo:, "Tompo ô, indro, there are two swords here.” But he said to them, “It is sufficient.”
22:39 ary niala, dia nivoaka, araka ny fanaony, to the Mount of Olives. And his disciples also followed him.
22:40 Ary rehefa tonga teo amin'ny toerana, dia hoy izy taminy: “Pray, lest you enter into temptation.”
22:41 And he was separated from them by about a stone’s throw. Sady nandohalika teo anatrehany, nivavaka,
22:42 nanao hoe:: "Ray, raha toa ianao ka vonona, take this chalice away from me. Na izany aza tena, let not my will, but yours, be done.”
22:43 Then an Angel appeared to him from heaven, strengthening him. And being in agony, he prayed more intensely;
22:44 and so his sweat became like drops of blood, running down to the ground.
22:45 And when he had risen up from prayer and had gone to his disciples, he found them sleeping out of sorrow.
22:46 Ary hoy Izy taminy:: “Why are you sleeping? Mitsangàna, pray, lest you enter into temptation.”
22:47 Ary raha mbola niteny, indro, a crowd arrived. And he who is called Judas, iray amin'ireo roa ambin'ny folo lahy, went ahead of them and approached Jesus, in order to kiss him.
22:48 Ary hoy Jesosy taminy:, “Judas, do you betray the Son of man with a kiss?"
22:49 Then those who were around him, realizing what was about to happen, hoy izy taminy:: "Tompo ô, shall we strike with the sword?"
22:50 And one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear.
22:51 Fa ho setrin'ny, Hoy i Jesosy, “Permit even this.” And when he had touched his ear, he healed him.
22:52 Then Jesus said to the leaders of the priests, and the magistrates of the temple, ary ny anti-panahy, izay tonga tao aminy: “Have you gone out, as if against a thief, mitondra sabatra sy langilangy?
22:53 When I was with you each day in the temple, you did not extend your hands against me. But this is your hour and that of the power of darkness.”
22:54 Ary apprehending azy, they led him to the house of the high priest. Na izany aza tena, Peter followed at a distance.
22:55 Now as they were sitting around a fire, which had been kindled in the middle of the atrium, Peter was in their midst.
22:56 And when a certain woman servant had seen him sitting in its light, and had looked at him intently, hoy izy, “This one was also with him.”
22:57 But he denied him by saying, "Woman, I do not know him.”
22:58 Ary nony afaka kelikely, another one, rehefa nahita azy, nanao hoe:, “You also are one of them.” Yet Peter said, “O man, I am not.”
22:59 And after the interval of about one hour had passed, someone else affirmed it, nanao hoe:: "Marina tokoa fa, this one also was with him. For he is also a Galilean.”
22:60 And Peter said: "Man, I do not know what you are saying.” And at once, while he was still speaking, the rooster crowed.
22:61 And the Lord turned around and looked at Peter. And Peter remembered the word of the Lord that he had said: “For before the rooster crows, dia handà Ahy intelo ianao. "
22:62 Ary nivoaka, Peter wept bitterly.
22:63 And the men who were holding him ridiculed him and beat him.
22:64 And they blindfolded him and repeatedly struck his face. Ary izy ireo nanontany azy, nanao hoe:: “Prophesy! Who is it that struck you?"
22:65 And blaspheming in many other ways, they spoke against him.
22:66 And when it was daytime, the elders of the people, and the leaders of the priests, and the scribes convened. And they led him into their council, nanao hoe:, “If you are the Christ, tell us.”
22:67 Ary hoy Izy taminy:: “If I tell you, you will not believe me.
22:68 And if I also question you, you will not answer me. Neither will you release me.
22:69 But from this time, the Son of man will be sitting at the right hand of the power of God.”
22:70 Then they all said, “So you are the Son of God?"Ary hoy izy:. “You are saying that I am.”
22:71 Ary hoy izy ireo:: “Why do we still require testimony? For we have heard it ourselves, from his own mouth.”