2daty Bokin'i Kings

2 Mpanjaka 1

1:1 Avy eo, rehefa maty Ahaba, Moaba, hiady amin'ny Isiraely nivadika.
1:2 Ary Ahazia nianjera avy teo amin'ny lattices ny trano ambony, izay nananany tao Samaria, ka dia naratra. Ary nandefa iraka, ka nanao taminy, "Mandehana, mijery Belzeboba, , andriamanitr'i Ekrona,, raha toa aho mba ho afaka ny ho tafavoaka velona fahalemen'ny ahy izany. "
1:3 Ary nisy anjelin'ny Tompo niteny tamin'i Elia, Tisbita, nanao hoe:: "Mitsangàna, ary niakatra tany hihaona amin'ny iraky ny mpanjakan'i Samaria. Ary ianao dia hanao hoe aminy: 'Moa tsy Andriamanitra eo amin'ny Isiraely, mba ho any hanontany Belzeboba, , andriamanitr'i Ekrona,?
1:4 Izany no antony, izao no lazain'i Jehovah: Hiala amin'ny farafara izay efa niakatra, dia tsy mba hidina. Fa tsy, maty dia ho faty. ' "Dia lasa nandeha i Elia.
1:5 Ary ny iraka niverina tany Ahazia. Ary hoy Izy taminy:, "Nahoana no niverina?"
1:6 Anefa izy ireo namaly azy: "Nisy lehilahy nifanena taminay, ka hoy izy taminay: 'Mandehana, ary miverina any amin'ny mpanjaka izay naniraka anareo. Ary dia lazao aminy: Izao no lazain'i Jehovah: Moa satria tsy nisy Andriamanitra eo amin'ny Isiraely izay no naniraka hanontany Belzeboba, , andriamanitr'i Ekrona,? Noho izany, hiala amin'ny farafara izay efa niakatra, dia tsy mba hidina. Fa tsy, maty dia ho faty. ' "
1:7 Ary hoy Izy taminy:: "Inona no fijery sy ny akanjo ny izany olona izany, izay nihaona anao sy izay niteny ireo teny ireo?"
1:8 Dia hoy izy ireo:, "Lehilahy voloina, miaraka amin'ny fehin-kibo hoditra no tamin'ny valahany fanehoany. "Ary hoy izy:, "Ny Elia, Tisbita izay. "
1:9 Ary izy naniraka azy ho mpitarika ny dimam-polo, sy ny dimam-polo izay teo ambaniny. Dia niakatra tany aminy, nipetraka teo am-tampon'ny havoana anankiray, ka hoy Izy:, "Lehilahin'Andriamanitra ô, ny mpanjaka nandidy fa tokony hidina. "
1:10 Sy ny fandraisana andraikitra, Elia nanao tamin'ny mpitarika ny dimam-polo, "Raha lehilahin'Andriamanitra tokoa aho 'Andriamanitra, dia aoka hisy afo avy any an-danitra hidina ka handevona anao sy ny dimam-polo. "Ary avy eo dia nidina afo any an-danitra ka nandany azy sy ny dimam-polo izay niaraka taminy.
1:11 Ary indray, dia naniraka ho any aminy koa mpitarika ny dimam-polo, ary ny dimam-polo niaraka taminy. Ary hoy izy taminy:, "Lehilahin'Andriamanitra ô, Izao no lazain'ny mpanjaka: haingana, hidina. "
1:12 Mamaly, hoy Elia, "Raha lehilahin'Andriamanitra tokoa aho 'Andriamanitra, dia aoka hisy afo avy any an-danitra hidina ka handevona anao sy ny dimam-polo. "Ary avy tany an-danitra afo dia nidina ka nandany azy mbamin'ny dimam-polo.
1:13 Indray, dia naniraka anankiray mpitarika ny dimam-polo sy ny dimam-polo lahy izay nanaraka azy. Ary rehefa tonga, dia manenjana ny nandohalika teo anatrehan'i Elia, ary izy niangavy taminy, ka nanao hoe:: "Lehilahin'Andriamanitra ô, aza misafidy ny tsinontsinona ny fiainako sy ny fiainan'ireo ny mpanomponao rehetra izay miaraka amiko.
1:14 Indro, afo avy any an-danitra dia nidina ka nandevona ny roa mpitarika teo aloha ny dimam-polo sy ny dimam-polo avy izay teo aminy. Fa ankehitriny aho handray masina Hianao, mamindrà fo amin'ny fiainako. "
1:15 Then the Angel of the Lord spoke to Elijah, nanao hoe:, “Descend with him; fear not.” And so, he arose and descended with him to the king.
1:16 Ary hoy izy taminy:: "Izao no lazain'i Jehovah: Because you sent messengers to consult Beelzebub, , andriamanitr'i Ekrona,, as if there were no God in Israel, from whom you would be able to seek a word, noho izany, hiala amin'ny farafara izay efa niakatra, dia tsy mba hidina. Fa tsy, dying you shall die.”
1:17 And so he died, araka ny tenin 'ny Tompo, which Elijah spoke. ary Jorama, rahalahiny, no nanjaka nandimby azy, in the second year of Jehoram, the son of Jehoshaphat, ny mpanjakan'ny Joda,. For he had no son.
1:18 But the rest of the words of Ahaziah that he worked, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Israel?

2 Mpanjaka 2

2:1 Ary nitranga fa, raha sitraky ny Tompo hanandratra Elia any an-danitra amin'ny tafio-drivotra, Elia sy Elisa dia nandeha avy tany Gilgala.
2:2 And Elijah said to Elisha: "Mitoera eto. For the Lord has sent me as far as Bethel.” And Elisha said to him, "Raha velona koa Jehovah, ary velona koa ny ainao, I will not forsake you.” And when they had descended to Bethel,
2:3 the sons of the prophets, who were at Bethel, went out to Elisha. Ary hoy izy ireo taminy, “Do you not know that today the Lord will take away your lord from you?"Dia namaly: “I know it. Be silent.”
2:4 Then Elijah said to Elisha: "Mitoera eto. For the Lord has sent me to Jericho.” And he said, "Raha velona koa Jehovah, ary velona koa ny ainao, I will not forsake you.” And when they had arrived at Jericho,
2:5 the sons of the prophets, who were at Jericho, drew near to Elisha. Ary hoy izy ireo taminy, “Do you not know that today the Lord will take away your lord from you?"Ary hoy izy:: “I know it. Be silent.”
2:6 Ary hoy Elia taminy:: "Mitoera eto. Fa Jehovah efa naniraka ahy hatrany Jordana. "Dia hoy izy:, "Raha velona koa Jehovah, ary velona koa ny ainao, Dia tsy hahafoy anao. "Ary dia, ny roa tamin'izy ireo niara-nanohy tamin'ny.
2:7 Ary dimam-polo lahy avy tamin'ny zanaky ny mpaminany nanaraka azy ireo, dia nijanona tandrifiny, teny lavidavitra eny. Fa ny nisy roa lahy tamin'ireny nitsangana teo ambonin'ny Jordana.
2:8 Ary Elia nandray ny lambany, ary rehefa nanakodia azy, ary dia namely ny rano, izay nizara roa. Ary izy roa lahy dia nita tamin'ny tany maina.
2:9 Ary nony efa lasa niampita, Hoy Elia tamin'i Elisa, "Angataho izay tianao fa hataoko ho anao, alohan'ny hakana ahy hiala aminao. "Dia hoy Elisa:, "Miangavy anao aho, fa indroa ny toe-tsaina dia mety ho tanteraka amiko. "
2:10 Dia namaly: "Efa nangataka zavatra sarotra. Na dia izany aza, raha mahita aho, rehefa hakana ahy hiala aminao, anao dia tsy izay nangatahana. Fa raha tsy mahita, dia tsy ho. "
2:11 Ary raha mbola teo, izy ireo niresaka am mandeha. Ary indro, ny kalesy afo amin'ny soavaly afo nampisaraka ny roa. Ary Elia niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra.
2:12 Ary raha nahita izany Elisa, ary niantso mafy ralehilahy: "Ny raiko, ny raiko! Ny kalesin'ny Isiraely sy ny mpamily!"Ary nahita azy intsony. Ary noraisiny ny fitafiany, ary dia nandriatra azy ho eo an roa.
2:13 Ary naka ny akanjo ivelany misy Elia, izay latsaka avy teny aminy. Ary niverina, dia niseho teo amboniny ny amoron'i Jordana.
2:14 Ary namely ny rano ny akanjo ivelany misy Elia, izay latsaka avy teny aminy, ka dia tsy voazarazara. Ary hoy izy:, "Aiza ny Andriamanitr'i Elia, izao ankehitriny izao ihany?"Ary namely ny rano, ka dia nisaraka roa izany ary. Ary Elisa nandeha niampita.
2:15 Then the sons of the prophets, who were at Jericho, watching from a distance, nanao hoe:, “The spirit of Elijah has rested upon Elisha.” And approaching to meet him, they reverenced him prone on the ground.
2:16 Ary hoy izy ireo taminy, "Indro, with your servants there are fifty strong men, who are able to go forth and to seek your lord. Fa angamba, the Spirit of the Lord has taken him up and cast him upon some mountain, or into some valley.” But he said, “Do not send them.”
2:17 And they urged him, until he acquiesced and said, “Send them.” And they sent fifty men. And after they had searched for three days, they did not find him.
2:18 And they returned to him, for he was living in Jericho. Ary hoy Izy taminy:: “Did I not say to you, ‘Do not send them?'"
2:19 koa, the men of the city said to Elisha: "Indro, this city is a very good habitation, as you yourself perceive, Tompo ô. But the waters are very bad, and the ground is barren.”
2:20 Ary dia hoy izy:, “Bring a new vessel to me, and place salt in it.” And when they had brought it,
2:21 he went out to the source of the waters, and he cast the salt into it. Ary hoy izy:: "Izao no lazain'i Jehovah: I have healed these waters, and no longer shall there be death or barrenness in them.”
2:22 Then the waters were healed, mandraka androany, in accord with the word of Elisha, which he spoke.
2:23 Then he went up from there into Bethel. And as he was ascending along the way, little boys departed from the city. And they were mocking him, nanao hoe:: “Go up, bald head! Go up, bald head!"
2:24 And when he had looked back, he saw them, and he cursed them in the name of the Lord. And two bears went out from the forest, and they wounded forty-two boys among them.
2:25 Then he went away from there to mount Carmel. And he returned from there into Samaria.

2 Mpanjaka 3

3:1 Marina tokoa, Joram, , zanak'i Ahaba,, nanjaka tamin'ny Isiraely, in Samaria, in the eighteenth year of Jehoshaphat, ny mpanjakan'ny Joda,. And he reigned for twelve years.
3:2 Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah, but not as his father and mother did. For he took away the statues of Baal, which his father had made.
3:3 Na izany aza tena, he did adhere to the sins of Jeroboam, ny zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Isiraely hanota; neither did he withdraw from these.
3:4 Now Mesha, ny mpanjakan'i Moaba, raised many sheep. And he repaid to the king of Israel one hundred thousand lambs, and one hundred thousand rams, with their fleece.
3:5 And when Ahab had died, he transgressed the pact that he had with the king of Israel.
3:6 Noho izany, king Joram departed on that day from Samaria, and he took a count of all of Israel.
3:7 And he sent to Jehoshaphat, ny mpanjakan'ny Joda,, nanao hoe:: “The king of Moab was withdrawn from me. Come to battle with me against him.” And he responded: “I will go up. What is mine, is yours. My people are your people. And my horses are your horses.”
3:8 Ary hoy izy:, “Along which way shall we ascend?” So he responded, “Along the desert of Idumea.”
3:9 Noho izany, ny mpanjakan'ny Isiraely, and the king of Judah, and the king of Idumea, traveled, and they went by a circuitous path for seven days. But there was no water for the army or for the beasts of burden which were following them.
3:10 Ary ny mpanjakan'ny Isiraely:: "Indrisy, Indrisy, Indrisy! The Lord has gathered we three kings, so that he might deliver us into the hands of Moab.”
3:11 And Jehoshaphat said, “Is there not a prophet of the Lord here, so that we may appeal to the Lord through him?” And one of the servants of the king of Israel responded, “Elisha, ny zanak'i Safata, is here, who poured water upon the hands of Elijah.”
3:12 And Jehoshaphat said, “The word of the Lord is with him.” And so, ny mpanjakan'ny Isiraely, with Jehoshaphat, ny mpanjakan'ny Joda,, and with the king of Idumea, descended to him.
3:13 Then Elisha said to the king of Israel: "Inona moa no vavolombelona amiko sy aminao? Go to the prophets of your father and your mother.” And the king of Israel said to him, “Why has the Lord gathered these three kings, so that he might deliver them into the hands of Moab?"
3:14 And Elisha said to him: "Tahaka ny Jehovah, Tompon'ny maro fiainany, izay nahita ny mijoro, if I was not humbled by the face of Jehoshaphat, ny mpanjakan'ny Joda,, certainly I would neither have listened to you, nor have looked upon you.
3:15 Fa ankehitriny, bring a musician to me.” And while the musician was playing, the hand of the Lord fell upon him, ka hoy Izy::
3:16 "Izao no lazain'i Jehovah: Make, in the channel of this torrent, pit after pit.
3:17 Fa izao no lazain'i Jehovah: You shall not see wind or rain. And yet this channel shall be filled with water. And you shall drink, you and your families, and your beasts of burden.
3:18 And this is small in the sight of the Lord. Noho izany, ankoatry ny, he will also deliver Moab into your hands.
3:19 And you shall strike every fortified town and every elect city. And you shall cut down every fruitful tree. And you shall obstruct all the sources of water. And you shall cover every excellent field with stones.”
3:20 Avy eo dia nitranga fa, amin'ny maraina, when the sacrifices were usually to be offered, indro, water was arriving along the way of Idumea, and the land was filled with water.
3:21 Then all the Moabites, hearing that the kings had ascended so that they might fight against them, gathered all who had been girded with a belt around them, and they stood at the borders.
3:22 And rising up in early morning, and when the sun was now rising before the waters, the Moabites saw the waters opposite them, which were red like blood.
3:23 Ary hoy izy ireo:: “It is the blood of the sword! The kings have fought among themselves, and they have slain one another. Go now, Moab, to the spoils!"
3:24 And they went into the camp of Israel. fa ny Isiraely, eny, nifoha, struck Moab, and they fled before them. And since they had prevailed, they went and struck down Moab.
3:25 And they destroyed the cities. And they filled up every excellent field, each one casting stones. And they obstructed all the sources of water. And they cut down all the fruitful trees, to such an extent that only brick walls remained. And the city was encircled by the slingers of stones. And a great part of it was struck down.
3:26 And when the king of Moab had seen this, manokana, that the enemies had prevailed, he took with him seven hundred men who draw the sword, so that he might break through to the king of Idumea. But they were unable.
3:27 And taking his firstborn son, who would have reigned in his place, he offered him as a holocaust upon the wall. And there was great indignation in Israel. And they promptly withdrew from him, and they turned back to their own land.

2 Mpanjaka 4

4:1 Now a certain woman, from the wives of the prophets, cried out to Elisha, nanao hoe:: “My husband, mpanomponao, Maty ny. And you know that your servant was one who fears the Lord. Ary indro, a creditor has arrived, so that he may take away my two sons to serve him.”
4:2 And Elisha said to her: "Inona no tianareo hataoko ho anareo? Teneno aho, what do you have in your house?"Ary izy namaly, "I, ny ankizivavinao, do not have anything in my house, except a little oil, with which I may be anointed.”
4:3 Ary hoy Jesosy taminy:: "Mandehana, ask to borrow from all your neighbors empty vessels, more than a few.
4:4 And enter and close your door. And when you are inside with your sons, pour from the oil into all those vessels. And when they are full, take them away.”
4:5 Ary noho izany, the woman went and closed the door upon herself and her sons. They were bringing her the vessels, and she was pouring into them.
4:6 And when the vessels had been filled, she said to her son, “Bring me another a vessel.” And he responded, “I have none.” And there was oil remaining.
4:7 Then she went and told the man of God. Ary hoy izy:: "Mandehana, sell the oil, and repay your creditor. Then you and your sons may live on what remains.”
4:8 Ary nitranga fa, tamin'ny andro anankiray, Elisa nandalo Sonema. Ary nisy vehivavy teo, izay nitondra azy hihinan-kanina. Ary satria matetika nandalo teo, dia nivily tany an-tranony, ka mba hihinan-kanina.
4:9 Ary hoy izy tamin'ny vadiny: "Efa nahatsikaritra fa izy no masina sady lehilahin'Andriamanitra, mandalo antsika matetika.
4:10 Noho izany, aoka isika manomana kely trano ambony ho azy, ary mametraka ny fandriana ao ho azy, ary ny latabatra, ary ny seza, ary ny fanaovan-jiro, ka rehefa tonga ho antsika, mba hitoetra ao. "
4:11 Avy eo dia nitranga fa, tamin'ny andro anankiray, tonga, dia nivily ho any an-trano ambony, ka dia nitsahatra teo.
4:12 And he said to his servant Gehazi, “Call this Shunammite woman.” And when he had called her, and she stood before him,
4:13 he said to his servant: “Say to her: Indro, you have ministered to us attentively in all things. What do you want, mba hatao ho anao? Do you have any business, or do you want me to speak to the king, or to the leader of the military?"Ary izy namaly, “I live in the midst of my own people.”
4:14 Ary hoy izy:, "Ary inona no tiany izy, mba atao ho azy?"Ary hoy Gehazy:: "Tsy mila manontany ianao. Fa izy tsy manan-janakalahy, ary ny lahy? zokiolona. "
4:15 Ary noho izany, dia nampianatra azy ny miantso azy. Ary rehefa efa nantsoina, ary nitsangana teo anoloan'ny varavarana,
4:16 dia nanao taminy hoe:, "Amin'izao fotoana izao, ary amin'izao ora izany, amin'ny ainy ho namana, dia hanana zazalahy ao an-kibonao. "Fa izy namaly, "Aza, Manontany anao aho, tompoko, lehilahin'Andriamanitra tokoa, aza vonona ny mandainga amin'ny ankizivavinao. "
4:17 And the woman conceived. Ary niteraka zazalahy izy, in the time and at the same hour as Elisha had said.
4:18 And the boy grew. And on a certain day, when he had gone out to his father, to the harvesters,
4:19 dia hoy izy tamin'ny rainy: “I have a pain in my head. I have a pain in my head.” But he said to his servant, “Take him, and lead him to his mother.”
4:20 But when he had taken him, and he had led him to his mother, she placed him upon her knees, until midday, ary avy eo dia maty izy.
4:21 Then she went up and laid him out on the bed of the man of God, and she closed the door. ary niala,
4:22 she called her husband, ary hoy izy:: “Send with me, Miangavy anao aho, one of your servants, and a donkey, so that I may hurry to the man of God, ary avy eo dia hiverina. "
4:23 Ary hoy Jesosy taminy:: “What is the reason that you would go to him? Today is not the new moon, and it is not the Sabbath.” She responded, "Handeha aho."
4:24 And she saddled a donkey, and she instructed her servant: “Drive, and hurry on. You shall cause no delay for me in departing. And do whatever I instruct you to do.”
4:25 And so she set out. And she came to the man of God, on mount Carmel. And when the man of God had seen her at a distance, he said to his servant Gehazi: "Indro, it is that Shunammite woman.
4:26 Koa dia, go to meet her, and say to her, ‘Does all go well concerning you, and your husband, ary ny zanakao lahy?’ ” And she answered, “It is well.”
4:27 And when she had arrived at the man of God, on the mount, she took hold of his feet. And Gehazi drew near, so that he might remove her. But the man of God said: "Avelao izy. For her soul is in bitterness. And the Lord has concealed it from me, and has not revealed it to me.”
4:28 Ary hoy izy taminy: “Did I ask a son from my lord? Did I not say to you, ‘You should not deceive me?'"
4:29 And so he said to Gehazi: “Gird your waist, and take my staff in your hand, ka mandehana. If any man will meet you, you shall not greet him. And if anyone greets you, you shall not respond to him. And place my staff upon the face of the boy.”
4:30 But the mother of the boy said, "Raha velona koa Jehovah, ary velona koa ny ainao, I will not release you.” Therefore, dia nitsangana teo, and he followed her.
4:31 But Gehazi had gone before them, and he had placed the staff upon the face of the boy. And there was no voice, nor any response. And so he returned to meet him. And he reported to him, nanao hoe:, “The boy did not rise up.”
4:32 Noho izany, Elisha entered the house. Ary indro, the boy was lying dead upon his bed.
4:33 ary raha niditra, he closed the door upon himself and the boy. Dia nivavaka tamin'ny Tompo.
4:34 And he climbed up, and lay across the boy. And he put his mouth over his mouth, and his eyes over his eyes, and his hands over his hands. And he leaned himself over him, and the body of the boy grew warm.
4:35 Ary niverina, he walked around the house, first here and then there. And he went up, and lay across him. And the boy gasped seven times, and he opened his eyes.
4:36 And he called Gehazi, ka nanao taminy hoe:, “Call this Shunammite woman.” And having been called, she entered to him. Ary hoy izy:, “Take up your son.”
4:37 She went and fell at his feet, and she reverenced upon the ground. And she took up her son, and departed.
4:38 And Elisha returned to Gilgal. Now there was a famine in the land, and the sons of the prophets were living in his sight. And he said to one of his servants, “Set out a large cooking pot, and boil a soup for the sons of the prophets.”
4:39 And one went out into the field, so that he might collect wild herbs. And he found something like a wild vine, and he gathered from it bitter fruits of the field, and he filled his cloak. Ary niverina, he cut these up for the pot of soup. But he did not know what it was.
4:40 Then they poured it out for their companions to eat. And when they had tasted the mixture, dia niantso izy, nanao hoe:, “Death is in the cooking pot, Ry lehilahin'Andriamanitra ô!” And they were unable to eat.
4:41 Fa hoy izy:, “Bring some flour.” And when they had brought it, he cast it into the cooking pot, ka hoy Izy:, “Pour it out for the group, so that they may eat.” And there was no longer any bitterness in the cooking pot.
4:42 Now a certain man arrived from Baal-Shalishah, carrying, for the man of God, bread from the first-fruits, twenty loaves of barley, and new grain in his satchel. Fa hoy izy:, “Give it to the people, so that they may eat.”
4:43 And his servant responded to him, “What amount is this, that I should set it before a hundred men?” But he said again: “Give it to the people, so that they may eat. Fa izao no lazain'i Jehovah, ‘They shall eat, and there shall be still more.’ ”
4:44 Ary noho izany, he set it before them. Ary nihinana, and there was still more, araka ny tenin 'ny Tompo.

2 Mpanjaka 5

5:1 Namàna, ny mpitarika ny miaramila ny mpanjakan'i Syria, dia lehibe sy manan-kaja amin'ny tompony. Fa Izy no famonjena ny Tompo nanome an'i Syria. Ary izy dia lehilahy matanjaka sy manan-karena, fa boka.
5:2 Ary jiolahy niala Syria, ary efa nitondra ho babo, avy tany amin'ny tany Isiraely, zazavavy kely. Ary Hana dia ny fanompoana momba ny vadin'i Namàna.
5:3 Dia hoy izy tamin'ny vehivavy: "Enga anie ka tompoko efa mba ao amin'ny mpaminany izay any Samaria. tokoa, dia ho sitrana ny amin'ny habokana ananany. "
5:4 Ary noho izany, Namàna niditra ny tompony, ary nilaza taminy, nanao hoe:: "Ny iray izay avy amin'ny tanin'ny Isiraely niteny toy izany izany."
5:5 Ary ny mpanjakan'i Syria nanao taminy hoe:, "Mandehana, fa hampitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Isiraely. "Ary rehefa niainga, nalainy tamin'ny taminy talenta volafotsy folo, ary vola madinika volamena enina arivo, ary im-polo miova tsara akanjo.
5:6 Ary izy nitondra ny taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Isiraely, in ireo teny ireo: "Rehefa ianao dia hahazo ity taratasy ity, fantatrareo fa Izaho no efa naniraka anao mpanompoko, Namàna, mba hahasitrana azy amin'ny habokany izy. "
5:7 Ary raha ny mpanjakan'ny Isiraely efa namaky ny taratasy, dia nandriatra ny fitafiany, ka hoy Izy:: "Andriamanitra va aho, mba hahafahako maka na manome fiainana, na mba io lehilahy io dia handefa atỳ amiko mba hahasitrana olona amin'ny habokany? Handray an-tsoratra ka jereo fa dia mitady fotoana amiko. "
5:8 Ary rehefa Elisa, ilay lehilahin'Andriamanitra, efa nandre izany, manokana, fa ny mpanjakan'ny Isiraely efa rovitra ny fitafiany, dia naniraka ho any aminy, nanao hoe:: "Nahoana no nandriatra ny fitafianao? Aoka izy hanatona ahy, ary aoka ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao amin'ny Isiraely. "
5:9 Noho izany, Tonga Namàna nitondra ny soavaliny sy ny kalesiny, ary nitsangana teo am-baravaran'ny tranon'i Elisa.
5:10 Ary Elisa naniraka olona tany aminy, nanao hoe:, "Mandehana, , mandroa impito ao Jordana, ary ny nofony dia hahazo fahasalamana, ary ianareo ho madio. "
5:11 Ary lasa tezitra, Nihodina izy ka lasa, nanao hoe:: "Nihevitra aho fa dia ho mankanesa atỳ amiko,, ary, mitsangana, dia ho hampiharina ny anaran 'ny Tompo, Andriamaniny, ary dia ho nanendry ny toerana ny boka ny tànany, ary toy izany koa no nahasitrana ahy.
5:12 Tsy ny Abana sy Farpara, onin'i Damaskosy, tsara noho ny ranon'ny Isiraely, ka mba mandro ao amin'ireo, ary hodiovina?"Saingy avy eo, rehefa nihodina ny tenany izy ary niala tamin'ny fahatezerana,
5:13 nanatona azy ny mpanompony, ka hoy ireo taminy:: "Raha ny mpaminany efa nolazaiko taminareo, ray, hanao zavatra lehibe, tokoa ianao tokony ho nataonareo izany. Mainka, ankehitriny dia efa nolazaiko taminareo: 'Wash, ka dia hadio?'"
5:14 Dia nidina izy ka nanasa tao Jordana impito, araka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra. Ary ny nofony dia naverina tamin'ny laoniny, tahaka ny nofon-jazakely. Ary dia nadio izy.
5:15 Ary niverina nankao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Andriamanitra, ny manontolo narahin'ny kalesy, dia tonga, ka nitsangana teo anatrehany, ka hoy Izy:: "Marina tokoa fa, Fantatro fa tsy misy Andriamanitra hafa, eran-tany, afa-tsy teo amin'ny Isiraely. Ary noho izany dia miangavy anareo mba handray fitahiana avy amin'ny mpanomponao. "
5:16 Fa izy namaly, "Raha velona koa Jehovah, before whom I stand, I will not accept it.” And though he urged him strongly, he did not agree at all.
5:17 And Naaman said: “As you wish. But I beg you to grant to me, mpanomponao, that I may take from here the burden of two mules from the ground. For your servant will no longer offer holocaust or victim to other gods, except to the Lord.
5:18 But there is still this matter, for which you will entreat the Lord on behalf of your servant: when my lord enters the temple of Rimmon, so that he may adore there, and he leans on my hand, if I will bow down in the temple of Rimmon, while he is adoring in the same place, that the Lord may ignore me, mpanomponao, concerning this matter.”
5:19 Ary hoy izy taminy:, “Go in peace.” Then he went away from him, in the elect time of the earth.
5:20 And Gehazi, the servant of the man of God, nanao hoe:: “My lord has spared Naaman, this Syrian, by not receiving from him what he brought. Raha velona koa Jehovah, I will run after him, and take something from him.”
5:21 Ary noho izany, Gehazi followed after the back of Naaman. And when he had seen him running toward him, he leaped down from his chariot to meet him, ka hoy Izy:, “Is all well?"
5:22 Ary hoy izy:: "Tsara. My lord has sent me to you, nanao hoe:: ‘Just now two youths from the sons of the prophets have come to me from mount Ephraim. Give them a talent of silver, and two changes of clothing.’ ”
5:23 And Naaman said, “It is better that you accept two talents.” And he urged him, and he bound the two talents of silver in two bags, with two changes of clothing. And he set them upon two of his servants, who carried them before him.
5:24 And when now he had arrived in the evening, he took them from their hands, and he stored them in the house. And he dismissed the men, ary dia lasa nandeha.
5:25 Avy eo, having entered, he stood before his lord. And Elisha said, “Where are you coming from, Gehazi?"Hoy ny navaliny, “Your servant did not go anywhere.”
5:26 Fa hoy izy:: “Was my heart not present, when the man turned back from his chariot to meet you? And now you have received money, and you have received garments, so that you might buy olive groves, and vineyards, ary ny ondry aman'osy, sy omby, and men and women servants.
5:27 Koa dia, the leprosy of Naaman shall adhere to you, and to your offspring forever.” And he departed from him a leper, as white as snow.

2 Mpanjaka 6

6:1 Now the sons of the prophets said to Elisha: "Indro, the place in which we live before you is too narrow for us.
6:2 Let us go as far as the Jordan, and let us each take from the forest a piece of timber, so that we may build for ourselves a place to live there.” And he said, “Go.”
6:3 Ary ny anankiray tamin'ireo no nanao hoe, “Then you, koa, should go with your servants.” And he answered, "Handeha aho."
6:4 And he went with them. And when they had arrived at the Jordan, they were cutting down wood.
6:5 Avy eo dia nitranga fa, while someone was cutting timber, the iron of the ax fell into the water. Ary niantso mafy ralehilahy ka nanao hoe:: "Indrisy, Indrisy, Indrisy, tompoko! For this thing was borrowed.”
6:6 Then the man of God said, “Where did it fall?” And he indicated to him the place. Then he cut off a piece of wood, and he threw it in. And the iron floated up.
6:7 Ary hoy izy:, “Take it.” And he extended his hand, and took it.
6:8 Now the king of Syria was fighting against Israel, and he took counsel with his servants, nanao hoe:, “In this and that place, let us set up an ambush.”
6:9 And so the man of God sent to the king of Israel, nanao hoe:: “Take care not to pass by that place. For the Syrians are there in ambush.”
6:10 And so the king of Israel sent to the place which the man of God had told him, and he prevented it. And he preserved himself, concerning that place, not merely once or twice.
6:11 And the heart of the king of Syria was disturbed over this matter. And calling together his servants, hoy izy:, “Why have you not revealed to me the one who is betraying me to the king of Israel?"
6:12 And one of his servants said: "Tsy izany mihitsy, ny mpanjaka tompoko! Rather it is the prophet Elisha, who is in Israel, who is revealing to the king of Israel every word whatsoever that you will speak in your conclave.”
6:13 Ary hoy Izy taminy:, "Mandehana, and see where he is, so that I may send and capture him.” And they reported to him, nanao hoe:, "Indro, he is in Dothan.”
6:14 Noho izany, he sent horses, sy ny kalesy, and experienced soldiers to that place. And when they had arrived in the night, they encircled the city.
6:15 Now the servant of the man of God, arising at first light, went out and saw the army all around the city, sy soavaly ary kalesy. And he reported it to him, nanao hoe:: "Indrisy, Indrisy, Indrisy, tompoko! What shall we do?"
6:16 Fa izy namaly: "Aza matahotra. For there are more with us than with them.”
6:17 And when Elisha had prayed, hoy izy:, "Tompo ô, open the eyes of this one, so that he may see.” And the Lord opened the eyes of the servant, and he saw. Ary indro, the mountain was full of horses and chariots of fire, all around Elisha.
6:18 Ary tena, the enemies descended to him. But Elisha prayed to the Lord, nanao hoe:: “Strike, Miangavy anao aho, this people with blindness.” And the Lord struck them, so that they would not see, in accord with the word of Elisha.
6:19 Then Elisha said to them: “This is not the way, and this is not the city. Follow me, and I will reveal to you the man whom you are seeking.” Then he led them into Samaria.
6:20 And when they had entered into Samaria, Elisha said, "Tompo ô, open the eyes of these ones, so that they may see.” And the Lord opened their eyes, and they saw themselves to be in the midst of Samaria.
6:21 And the king of Israel, when he had seen them, said to Elisha, "Ny raiko, should I not strike them?"
6:22 Ary hoy izy:: “You should not strike them. For you did not capture them with your sword or bow, so that you might strike them. Fa tsy, set bread and water before them, so that they may eat and drink, and then go to their lord.”
6:23 And a great preparation of foods was placed before them. And they ate and drank. And he dismissed them. And they went away to their lord. And the robbers of Syria no longer came into the land of Israel.
6:24 Ary nitranga fa, Rehefa afaka izany,, Beni-hadada, ny mpanjakan'i Syria, namory ny tafika manontolo, and he ascended and was besieging Samaria.
6:25 And a great famine occurred in Samaria. And it was blockaded for a long time, until the head of a donkey was sold for eighty pieces of silver, and one fourth part of a pint of pigeons’ dung sold for five silver coins.
6:26 And as the king of Israel was passing by the wall, a certain woman cried out to him, nanao hoe:, "Vonjeo aho, ny mpanjaka tompoko!"
6:27 Ary hoy izy:: “If the Lord does not save you, how am I able to save you? From the grain floor, or from the wine press?” And the king said to her, “What is the matter with you?"Ary izy namaly:
6:28 “This woman said to me: ‘Give your son, so that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow.’
6:29 Noho izany, we cooked my son, and we ate him. And I said to her on the next day, ‘Give your son, so that we may eat him.’ But she concealed her son.”
6:30 When the king had heard this, dia nandriatra ny fitafiany, and he passed along the wall. And all the people saw the haircloth that he had worn underneath, beside his flesh.
6:31 Ary hoy ny mpanjaka:, "Enga anie Andriamanitra manao ireo zavatra ireo tamiko, ary enga anie izy manampy ireo zavatra hafa, if the head of Elisha, ny zanak'i Safata, will remain on him this day!"
6:32 Now Elisha was sitting in his house, and the elders were sitting with him. And so he sent a man ahead. And before that messenger arrived, he said to the elders: “Do you not know that this son of a murderer is sending someone to cut off my head? Noho izany, watch, and when the messenger arrives, close the door. And you shall not permit him to enter. Fa, indro, the sound of his lord’s feet is behind him.”
6:33 While he was still speaking to them, the messenger appeared who was sent to him. Ary hoy izy:: "Indro, such a great evil is from the Lord! What more should I expect from the Lord?"

2 Mpanjaka 7

7:1 Then Elisha said: “Listen to the word of the Lord. Izao no lazain'i Jehovah: rahampitso, amin'izao fotoana izao, one measure of fine wheat flour will be one silver coin, and two measures of barley will be one silver coin, at the gate of Samaria.”
7:2 And one of the leaders, upon whose hand the king leaned, responding to the man of God, nanao hoe:, “Even if the Lord will open the floodgates of heaven, how can what you say possibly be?"Ary hoy izy:, “You will see it with your own eyes, and you will not eat from it.”
7:3 Now there were four lepers beside the entrance of the gate. Dia hoy izy ireo niresaka: “Should we choose to stay here until we die?
7:4 If we choose to enter the city, we will die from the famine. And if we remain here, we also will die. Noho izany, come and let us flee over to the camp of the Syrians. If they spare us, we will live. But if they choose to kill us, we will die anyway.”
7:5 Noho izany, they rose up in the evening, so that they might go to the camp of the Syrians. And when they had arrived at the beginning of the camp of the Syrians, they found no one in that place.
7:6 Fa tokoa, the Lord had caused them to hear, in the camp of Syria, the sound of chariots and horses, and a very numerous army. Dia hoy izy ireo niresaka: "Indro, the king of Israel has paid wages to the kings of the Hittites and of the Egyptians against us. And they will overwhelm us.”
7:7 Noho izany, they rose up and fled away in the dark. And they left behind their tents and horses and donkeys in the camp. And they fled, desiring to save so much as their own lives.
7:8 Ary noho izany, when these lepers had arrived at the beginning of the camp, they entered one tent, ka dia nihinana sy nisotro. And they took from there silver, ary ny volamena, ary ny fitafiana. And they went away and hid it. And they returned again to another tent, ary toy izany koa, carrying away from there, they hid it.
7:9 Then they said one to another: “We are not doing the right thing. For this is a day of good news. If we remain silent and refuse to report it until morning, we will be charged with a crime. Avia, let us go and report it in the court of the king.”
7:10 And when they had arrived at the gate of the city, they explained to them, nanao hoe:: “We went into the camp of the Syrians, and we found no one in that place, except horses and donkeys tied, and the tents still standing.”
7:11 Noho izany, the gatekeepers went and reported it in the palace of the king.
7:12 And he rose up in the night, Ary hoy izy tamin'ny mpanompony: “I tell you what the Syrians have done to us. They know that we are suffering from famine, and therefore they have gone out from the camp, and they lie hidden in the fields, nanao hoe:: ‘When they will have gone out from the city, we will capture them alive, and then we will be able to enter the city.’ ”
7:13 But one of his servants responded: “Let us take the five horses that remain in the city (for there were no more amid the entire multitude of Israel, since the rest had been consumed), and sending, we will be able to explore.”
7:14 Noho izany, they brought two horses. And the king sent them into the camp of the Syrians, nanao hoe:, "Mandehana, and see.”
7:15 And they went away after them, as far as the Jordan. nefa indro, the entire way was filled with clothing and vessels, which the Syrians had thrown aside when they were disturbed. And the messengers returned and told the king.
7:16 Ary ny olona, mandeha mivoaka, pillaged the camp of the Syrians. And one measure of fine wheat flour went for one silver coin, and two measures of barley went for one silver coin, araka ny tenin 'ny Tompo.
7:17 Then the king stationed that leader, on whose hand he leaned, at the gate. And the crowd trampled him at the entrance of the gate. Dia maty izy, in accord with what the man of God had said when the king had descended to him.
7:18 And this happened in accord with the word of the man of God, which he had spoken to the king, when he said: “Two measures of barley will be one silver coin, and one measure of fine wheat flour will be one silver coin, at this same time tomorrow, at the gate of Samaria.”
7:19 Then that leader had responded to the man of God, and he had said, “Even if the Lord will open the floodgates of heaven, how can what you say possibly happen?"Ary hoy izy taminy:, “You will see it with your own eyes, and you will not eat from it.”
7:20 Noho izany, it happened to him just as it had been predicted. For the people trampled him at the gate, dia maty izy.

2 Mpanjaka 8

8:1 Now Elisha spoke to the woman, whose son he had caused to live, nanao hoe:: "Mitsangàna. Mandehana, you and your household, and sojourn in whatever place you can find. For the Lord has called forth a famine, and it shall overwhelm the land for seven years.”
8:2 And she rose up, and she acted in accord with the word of the man of God. And going with her household, she sojourned in the land of the Philistines for many days.
8:3 And when the seven years had ended, the woman returned from the land of the Philistines. And she departed, so that she might petition the king on behalf of her house and on behalf of her fields.
8:4 Now the king was speaking with Gehazi, the servant of the man of God, nanao hoe:, “Describe for me all the great deeds that Elisha has done.”
8:5 And as he was describing for the king the manner in which he had raised the dead, the woman appeared, whose son he had restored to life, crying out to the king on behalf of her house and on behalf of her fields. And Gehazi said, "Ry mpanjaka tompoko ô, this is the woman, and this is her son, whom Elisha raised up.”
8:6 And the king questioned the woman. And she explained it to him. And the king appointed a eunuch to her, nanao hoe:, “Restore to her all that is hers, with all the proceeds of the fields, from the day that she left the land until the present.”
8:7 koa, Elisha arrived in Damascus, and Benhadad, ny mpanjakan'i Syria, was ill. Dia nilaza taminy, nanao hoe:, “The man of God has arrived here.”
8:8 And the king said to Hazael: “Take with you gifts. And go to meet the man of God. And consult the Lord through him, nanao hoe:: ‘Will I be able to escape from this, my infirmity?'"
8:9 Ary noho izany, Hazael went to meet him, having with him gifts, and all the goods of Damascus, the burdens of forty camels. And when he had stood before him, hoy izy:: “Your son, Beni-hadada, ny mpanjakan'i Syria, sent me to you, nanao hoe:: ‘Will I be able to be healed from this, my infirmity?'"
8:10 And Elisha said to him: "Mandehana, tell him: ‘You will be healed.’ But the Lord has revealed to me that, ho faty dia ho faty. "
8:11 And he stood beside him, and he was so troubled that his face became flushed. And the man of God wept.
8:12 And Hazael said to him, “Why is my lord weeping?"Ary hoy izy:: “Because I know the evil that you will do to the sons of Israel. Their fortified cities you will burn with fire. And their young men you will kill with the sword. And you will destroy their little ones, and tear open the pregnant women.”
8:13 And Hazael said, “But what am I, mpanomponao, a dog, that I would do this great thing?” And Elisha said, “The Lord has revealed to me that you will be the king of Syria.”
8:14 And when he had departed from Elisha, he went to his lord, izay nilaza taminy, “What did Elisha say to you?"Dia namaly: “He said to me, ‘You shall receive health.’ ”
8:15 And when the next day had arrived, he took a small covering, and poured water on it, and he spread it over his face. And when he died, Hazael reigned in his place.
8:16 In the fifth year of Joram, , zanak'i Ahaba,, ny mpanjakan'ny Isiraely, and of Jehoshaphat, ny mpanjakan'ny Joda,: Jehoram, the son of Jehoshaphat, reigned as the king of Judah.
8:17 He was thirty-two years old when he had begun to reign, and he reigned for eight years in Jerusalem.
8:18 And he walked in the ways of the kings of Israel, just as the house of Ahab had walked. For the daughter of Ahab was his wife. And he did what was evil in the sight of the Lord.
8:19 But the Lord was not willing to destroy Judah, because of David, mpanompony, just as he had promised him, so that he might grant a light to him and to his sons, ho an'ny andro rehetra.
8:20 Tamin'ny andron'i, Idumea drew apart, so as not to be under Judah, and they appointed a king for themselves.
8:21 Ary noho izany, Jehoram went to Zair, and all the chariots with him. And he rose up in the night, and he struck down the Idumeans who had surrounded him, and the leaders of the chariots. But the people fled to their tents.
8:22 And Idumea drew apart, so as not to be under Judah, mandraka androany. Then Libnah also drew apart, mandritra izany fotoana izany.
8:23 Now the rest of the words of Jehoram, ary izay rehetra nataony, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Judah?
8:24 And Jehoram slept with his fathers, dia nalevina niaraka taminy tao an-Tanànan'i Davida. ary Ahazia, zanany, no nanjaka nandimby azy.
8:25 In the twelfth year of Joram, , zanak'i Ahaba,, ny mpanjakan'ny Isiraely: Ahaziah, the son of Jehoram, ny mpanjakan'ny Joda,, reigned.
8:26 Ahaziah was twenty-two years old when he had begun to reign, and he reigned for one year in Jerusalem. The name of his mother was Athaliah, the daughter of Omri, ny mpanjakan'ny Isiraely.
8:27 And he walked in the ways of the house of Ahab. And he did what is evil before the Lord, just as the house of Ahab did. For he was the son-in-law of the house of Ahab.
8:28 koa, he went with Joram, , zanak'i Ahaba,, in order to fight against Hazael, ny mpanjakan'i Syria, at Ramoth Gilead. And the Syrians had wounded Joram.
8:29 And he turned back, so that he might be cured at Jezreel. For the Syrians had wounded him at Ramoth, fighting against Hazael, ny mpanjakan'i Syria. Ary Ahazia, the son of Jehoram, ny mpanjakan'ny Joda,, descended to visit Joram, , zanak'i Ahaba,, at Jezreel, because he was sick there.

2 Mpanjaka 9

9:1 Now the prophet Elisha called one of the sons of the prophets, ka hoy izy taminy:: “Gird your waist, and take this little bottle of oil in your hand, and go to Ramoth Gilead.
9:2 And when you arrive in that place, you will see Jehu, the son of Jehoshaphat, , zanak'i Nimsy,. Ary, tamin'izy niditra, you shall raise him up from the midst of his brothers, and you shall lead him into an inner room.
9:3 And taking the little bottle of oil, you shall pour it upon his head, ary ianao dia hanao hoe:: 'Izao no lazain'i Jehovah: I have anointed you as king over Israel.’ And you shall open the door and flee. And you shall not remain in that place.”
9:4 Noho izany, the young man, a servant of the prophet, went away to Ramoth Gilead.
9:5 And he entered that place, ary indro, the leaders of the army were sitting there, ka hoy Izy:, “I have a word for you, O prince.” And Jehu said, “For which one among us all?"Ary hoy izy:, “For you, O prince.”
9:6 And he rose up and entered into the room. And he poured the oil on his head, ka hoy Izy:: "Izao no lazain'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,: ‘I have anointed you as king over Israel, the people of the Lord.
9:7 And you will shall strike down the house of Ahab, your lord. And I will avenge the blood of my servants, ny mpaminany, and the blood of all the servants of the Lord, from the hand of Jezebel.
9:8 And I will destroy the entire house of Ahab. And I will cause to pass away from Ahab, whatever urinates against a wall, ary na inona na inona ny mandringa, and whatever is least in Israel.
9:9 And I will make the house of Ahab like the house of Jeroboam, ny zanak'i Nebata, sy tahaka ny taranak'i Basa,, ny zanak'i Ahia.
9:10 koa, the dogs will consume Jezebel, in the field of Jezreel. Neither will there be anyone who may bury her.’ ” And then he opened the door, ary dia nandositra.
9:11 Then Jehu went out to the servants of his lord. Ary hoy izy ireo taminy: “Is everything well? Why has this insane man come to you?"Ary hoy Izy taminy:, “You know the man, and what he said.”
9:12 Namaly anefa izy ireo, “That is false; fa tsy, you should tell us.” And he said to them, “He said to me these certain things, ka hoy Izy:, 'Izao no lazain'i Jehovah: I have anointed you as king over Israel.’ ”
9:13 And so they hurried away. Ary ny tsirairay, taking his cloak, placed it under his feet, in the manner of a seat for judgment. Dia nitsoka ny anjomara, ka hoy izy:: “Jehu reigns!"
9:14 Then Jehu, the son of Jehoshaphat, , zanak'i Nimsy,, conspired against Joram. Now Joram had besieged Ramoth Gilead, he and all of Israel, against Hazael, ny mpanjakan'i Syria.
9:15 And he had returned, so that he might be cured at Jezreel, because of his wounds. For the Syrians had struck him, while he was fighting against Hazael, ny mpanjakan'i Syria. And Jehu said, "Raha sitraky anao, let no one depart, fleeing from the city; otherwise he may go and give a report in Jezreel.”
9:16 And he climbed up and set out for Jezreel, because Joram was sick there, and Ahaziah, ny mpanjakan'ny Joda,, had gone down to visit Joram.
9:17 And so the watchman, who was standing upon the tower of Jezreel, saw the crowd of Jehu arriving, ka hoy Izy:, “I see a crowd.” And Joram said: “Take a chariot, and send to meet them. And those who go should say, ‘Is everything well?'"
9:18 Noho izany, he who had climbed into the chariot went away to meet him, ka hoy Izy:, "Hoy ny mpanjaka izany: ‘Is everything peaceful?’ ” And Jehu said: “What peace is there for you? Pass by and follow me.” Also the watchman gave a report, nanao hoe:, “The messenger went to them, but he did not return.”
9:19 And then he sent a second chariot of horses. And he went to them, ka hoy Izy:, "Hoy ny mpanjaka izany: ‘Is there peace?’ ” And Jehu said: “What peace is there for you? Pass by and follow me.”
9:20 Then the watchman gave a report, nanao hoe:: “He went all the way to them, but he did not return. But their advance is like the advance of Jehu, , zanak'i Nimsy,. For he advances precipitously.”
9:21 And Joram said, “Yoke the chariot.” And they yoked his chariot. And Joram, ny mpanjakan'ny Isiraely, and Ahaziah, ny mpanjakan'ny Joda,, departed, each in his chariot. And they went out to meet Jehu. And they met him in the field of Naboth, Jezirelita.
9:22 And when Joram had seen Jehu, hoy izy:, “Is there peace, Jehu?"Dia namaly: “What is peace? For still the fornications of your mother, Jezebela, and her many poisons, are thriving.”
9:23 Then Joram turned his hand, ary, nandositra, he said to Ahaziah, “Treachery, Ahaziah!"
9:24 But Jehu bent his bow with his hand, and he struck Joram between the shoulders. And the arrow went through his heart, and immediately he fell in his chariot.
9:25 And Jehu said to Bidkar, his commander: “Take and cast him into the field of Naboth, Jezirelita. For I remember, when you and I, sitting in a chariot, were following Ahab, this man’s father, that the Lord lifted this burden upon him, nanao hoe::
9:26 ‘Certainly, I will repay you in this field, hoy Jehovah, for the blood of Naboth, and for the blood of his sons, which I saw yesterday, says the Lord.’ Therefore, take him now, and cast him into the field, in accord with the word of the Lord.”
9:27 But Ahaziah, ny mpanjakan'ny Joda,, nahita izany, fled along the way of the garden house. And Jehu pursued him, ka hoy Izy:, “Strike this one also in his chariot.” And they struck him on the ascent to Gur, which is beside Ibleam. But he fled into Megiddo, ka dia maty teo.
9:28 And his servants placed him upon his chariot, and they took him to Jerusalem. And they buried him in the sepulcher with his fathers, tao an-Tanànan'i Davida.
9:29 In the eleventh year of Joram, , zanak'i Ahaba,, Ahaziah reigned over Judah.
9:30 And Jehu went into Jezreel. But Jezebel, hearing of his arrival, painted her eyes with cosmetics, and adorned her head. And she watched through a window,
9:31 as Jehu was entering through the gate. Ary hoy izy:, “Is it possible for there to be peace for Zimri, who killed his lord?"
9:32 And Jehu lifted up his face to the window, ka hoy Izy:, “Who is this woman?” And two or three eunuchs bowed down before him.
9:33 Ary hoy Izy taminy:, “Throw her down with force.” And they threw her forcefully, and the wall was splattered with her blood, and the hoofs of the horses trampled her.
9:34 And when he had entered, ka dia mba mihinana sy misotro, hoy izy:: "Mandehana, and see to that cursed woman, and bury her. For she is the daughter of a king.”
9:35 But when they had gone, so that they might bury her, they found nothing but the skull, and the feet, and the ends of her hands.
9:36 Ary niverina, they reported to him. And Jehu said: “It is the word of the Lord, which he spoke though his servant, Elijah the Tishbite, nanao hoe:: ‘In the field of Jezreel, the dogs will consume the flesh of Jezebel.
9:37 And the flesh of Jezebel will be like dung upon the face of the earth, in the field of Jezreel, so that those who pass by may say: Is this that same Jezebel?'"

2 Mpanjaka 10

10:1 Now Ahab had seventy sons in Samaria. And so Jehu wrote letters, and he sent to Samaria, to the nobles of the city, and to those greater by birth, and to those who had raised Ahab’s sons, nanao hoe::
10:2 “Immediately when you receive these letters, you who have your lord’s sons, sy ny kalesy, ary ny soavaly, and reinforced cities, and weapons,
10:3 choose him who is better and who pleases you from among the sons of your lord, and set him on the throne of his father, and fight for the house of your lord.”
10:4 But they were vehemently afraid, ka hoy izy:: "Indro, two kings were not able to stand before him. So how will we be able to withstand him?"
10:5 Noho izany, those who were in charge of the house, and the prefects of the city, and those greater by birth, and those who raised the sons, sent to Jehu, nanao hoe:: "Mpanomponao izahay. Whatever you will order, dia hataonay. But we will not appoint a king for ourselves. Do whatever pleases you.”
10:6 Then he again wrote letters to them a second time, nanao hoe:: “If you are mine, and if you obey me, take the heads of the sons of your lord, and come to me at Jezreel at this same hour tomorrow.” Now the sons of the king, being seventy men, were being raised with the nobles of the city.
10:7 And when the letters had arrived to them, they took the sons of the king, and they killed the seventy men. And they placed their heads in baskets, and they sent these to him at Jezreel.
10:8 Then a messenger arrived and reported to him, nanao hoe:, “They have brought the heads of the king’s sons.” And he responded, “Place them in two piles, beside the entrance of the gate, until morning.”
10:9 And when it had become light, dia nivoaka. And standing there, he said to all the people: "Ianao no marina. If I have conspired against my lord, and if I have killed him, who has struck down all of these?
10:10 Koa ankehitriny, see that none of the words of the Lord has fallen to the ground, which the Lord spoke over the house of Ahab, and that the Lord has done what he spoke by the hand of his servant Elijah.”
10:11 Ary noho izany, Jehu struck down all who had remained from the house of Ahab in Jezreel, and all his nobles and friends and priests, until no remnant of them was left behind.
10:12 And he rose up and went to Samaria. And when he had arrived at the shepherds’ cabin along the way,
10:13 he found the brothers of Ahaziah, ny mpanjakan'ny Joda,, ary hoy izy taminy, "Iza ianao?"Dia namaly, “We are the brothers of Ahaziah, and we are going down to greet the sons of the king, and the sons of the queen.”
10:14 Ary hoy izy:, “Take them alive.” And when they had taken them alive, they cut their throats at the cistern beside the cabin, forty-two men. And he did not leave any of them behind.
10:15 And when he had gone away from there, he found Jehonadab, , zanak'i Rekaba,, coming to meet him, Dia nitso-drano azy. Ary hoy izy taminy:, “Is your heart upright, just as my heart is with your heart?” And Jehonadab said, “It is.” Then he said, “If it is, then give me your hand.” He gave his hand to him. And so he lifted him up to himself in the chariot.
10:16 Ary hoy izy taminy:, "Avia hiaraka amiko, and see my zeal for the Lord.” And he gave him a place in his chariot.
10:17 And he led him into Samaria. And he struck down all who were left behind of Ahab in Samaria, even to the last one, araka ny tenin 'ny Tompo, which he spoke through Elijah.
10:18 Then Jehu gathered together the entire people. Ary hoy Izy taminy:: “Ahab worshipped Baal a little, but I will worship him even more.
10:19 Koa ankehitriny, summon to me all the prophets of Baal, ary ny mpanompony rehetra, and all his priests. Let no one be permitted not to come, for great is the sacrifice from me to Baal. Whoever will fail to come, he shall not live.” Now Jehu was doing this treacherously, so that he might destroy the worshippers of Baal.
10:20 Ary hoy izy:: “Sanctify a day of solemnity for Baal.” And he summoned
10:21 and sent into all the borders of Israel. And all the servants of Baal came. There was left behind not even one who did not arrive. And they entered into the temple of Baal. And the house of Baal was filled, all the way from end to end.
10:22 And he said to those who were over the vestments, “Bring forth vestments for all the servants of Baal.” And they brought forth vestments for them.
10:23 And Jehu, upon entering the temple of Baal with Jehonadab, , zanak'i Rekaba,, said to the worshippers of Baal, “Inquire and see that there is no one with you from the servants of the Lord, but only from the servants of Baal.”
10:24 Then they entered, so that they might offer victims and holocausts. But Jehu had prepared for himself eighty men outside. And he had said to them, “If anyone escapes from among these men, whom I have led into your hands, your life will take the place of his life.”
10:25 Avy eo dia nitranga fa, when the holocaust had been completed, Jehu ordered his soldiers and officers, nanao hoe:: “Enter and strike them down. Let no one escape.” And the soldiers and officers struck them down with the edge of the sword, ka nametraka azy. And they went into the city of the temple of Baal,
10:26 and they took away the statue from the shine of Baal, and they burned it up
10:27 and crushed it. They also tore down the temple of Baal, and they made it into a latrine, mandraka androany.
10:28 And thus did Jehu wipe away Baal from Israel.
10:29 Na izany aza tena, he did not turn away from the sins of Jeroboam, ny zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Isiraely hanota. Neither did he forsake the golden calves, which were in Bethel and Dan.
10:30 Then the Lord said to Jehu: “Since you have diligently carried out what was right and pleasing in my eyes, and since you have accomplished, against the house of Ahab, all that was in my heart, your sons shall sit upon the throne of Israel, even to the fourth generation.”
10:31 But Jehu did not take care, so that he might walk in the law of the Lord, ny Andriamanitry ny Isiraely,, with all his heart. For he did not withdraw from the sins of Jeroboam, who had caused Israel to sin.
10:32 Ary tamin'izany andro izany, the Lord began to be weary of Israel. And Hazael struck them throughout all the parts of Israel,
10:33 from the Jordan opposite the eastern region, in all the land of Gilead, ary Gada, and Reuben, ary Manase, from Aroer, which is above the torrent Arnon, in both Gilead and Bashan.
10:34 But the rest of the words of Jehu, ary izay rehetra nataony, and his strength, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Israel?
10:35 And Jehu slept with his fathers, and they buried him in Samaria. And Jehoahaz, zanany, no nanjaka nandimby azy.
10:36 Now the days during which Jehu reigned over Israel, in Samaria, were twenty-eight years.

2 Mpanjaka 11

11:1 Marina tokoa, Atalia, , renin'i Ahazia,, rehefa hitany fa ny zanany maty, niainga izy ka namono ny tarana-mpanjaka rehetra.
11:2 fa Joseba, zanakavavin'i Jehorama mpanjaka, ny anabavin'i Ahazia, nitondra Joasy, ny zanak'i Ahazia, namonjy azy avy teo amin'ny zanaky ny mpanjaka izay ho faty, avy tao an-efi-trano, ny mpitaiza. Ary dia nafeniny ny tavan'i Atalia, ka dia tsy ho faty.
11:3 Ary izy niara azy enin-taona, miafina tao an-tranon'i Jehovah. Fa Atalia no nanjaka tamin'ny tany.
11:4 Avy eo, tamin'ny taona fahafito, Joiada naniraka ka naka kapiteny sy ny miaramila, ary nitondra azy ho any ny tenany tao amin'ny tempoly ny Tompo. Dia namorona ny fifanarahana amin'izy ireo. Ary naka nianiana tamin'izy ireo tao an-tranon'i Jehovah, dia nanambara tamin'izy ireo ny zanaky ny mpanjaka.
11:5 And he commanded them, nanao hoe:: “This is the word that you must do.
11:6 Let one third part of you enter on the Sabbath, and keep watch on the house of the king. And let one third part be at the gate of Sur. And let one third part be at the gate behind the dwelling place of the shield bearers. And you shall keep the watch on the house of Mesha.
11:7 Na izany aza tena, let two parts of you, all who depart on the Sabbath, keep watch over the house of the Lord concerning the king.
11:8 And you shall surround him, having weapons in your hands. But if anyone will have entered the precinct of the temple, let him be killed. And you shall be with the king, entering and departing.”
11:9 Ary ny kapiteny nanao araka izay rehetra Joiada, ny mpisorona, efa nampianatra azy. Ary samy naka ny olom-peheziny, izay no hiditra amin'ny andro Sabata, amin'ireo izay mety miala amin'ny andro Sabata, dia nankany amin'i Joiada, ny mpisorona.
11:10 Ary dia natolony azy ny lefona sy ny fitaovam-piadiana an'i Davida mpanjaka, izay tao an-tranon'i Jehovah.
11:11 Ary nitsangana teo, samy manana ny fiadiany eny an-tànany, teo anoloan'ny ankavanan'ny tempoly, ny lalana ho amin'ny ankavia rindrin'ny alitara sy ny toerana masina, manodidina ny mpanjaka.
11:12 Dia nitondra ny zanaky ny mpanjaka. Ary nametraka ny diadema taminy, ary ny fijoroana ho vavolombelona. Ary dia nampanjakainy, ary dia nanosotra azy. Ary nitehaka, hoy izy ireo: "Ny mpanjaka fiainana!"
11:13 Ary nony ren'i Atalia ny feon'ny olona nihazakazaka. Ary raha niditra tamin'ny vahoaka tao amin'ny tempoly ny Tompo,
11:14 izy nahita ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitsarana, araka ny fanao, sy ny mpihira sy ny mpitsoka ny trompetra akaiky azy, ary ny vahoaka rehetra amin'ny tany fifaliana sy nitsoka ny trompetra. Dia nandriatra ny fitafiany izy, ary izy niantso: "Fikomiana! niray tetika!"
11:15 Fa Joiada nandidy ny kapiteny izay nifehy ny miaramila, ary hoy izy taminy: "Tariho izy mianaka;, any an-dafin'ny precinct ny tempoly. Ary na iza na iza no nanaraka azy, aoka izy ho namely amin'ny sabatra. "Fa ny mpisorona efa nandrara hoe, "Aza avela azy ho faty tao amin'ny tempoly ny Tompo."
11:16 Ary ny olona naninjitra tànany taminy Izy. Dia nanosika azy amin'ny lalana izay soavaly hiditra, afa-tsy ny lapa. Dia maty teo.
11:17 Ary Joiada namorona fanekena ny Tompo, ary ny mpanjaka sy ny vahoaka, ka izy ireo ho ny vahoakan 'ny Tompo; ary nampifanaiky ny mpanjaka sy ny vahoaka.
11:18 Ary ny olona rehetra tompon-tany niditra tao amin'ny tempolin'i Bala, ary noravany ny alitarany, ary tsara nanorotoro ny sarivongana. koa, novonoiny Matana, ny mpisoron'i Bala, eo anoloan'ny alitara. Ary ny mpisorona nametraka mpiambina tao an-tranon'i Jehovah.
11:19 And he took the centurions, and the legions of the Cherethites and Pelethites, ary ny vahoaka rehetra amin'ny tany, and together they led the king from the house of the Lord. And they went by way of the gate of the shield bearers into the palace. And he sat upon the throne of the kings.
11:20 Ary ny vahoaka rehetra dia nifaly. Ary ny tanàna dia nampangina. Fa Atalia novonoina tamin'ny sabatra tao an-tranon'ny mpanjaka.
11:21 Now Jehoash was seven years old when he had begun to reign.

2 Mpanjaka 12

12:1 In the seventh year of Jehu, Jehoash reigned. And he reigned for forty years in Jerusalem. The name of his mother was Zebiah from Beersheba.
12:2 And Jehoash did what was right in the sight of the Lord, during all the days that Jehoiada, ny mpisorona, taught him.
12:3 Yet still he did not take away the high places. For the people were still immolating, ary nandoro ditin-kazo manitra, in the high places.
12:4 And Jehoash said to the priests: “All of the money for the holy things, which has been brought into the temple of the Lord from those who pass by, which is offered for the price of a soul, and which they bring into the temple of the Lord willingly, from their own free heart:
12:5 let the priests, according to their ranks, take and use it in order to repair the surfaces of the house, wherever they see anything in need of repair.”
12:6 Kanefa, even until the twenty-third year of king Jehoash, the priests did not repair the surfaces of the temple.
12:7 And king Jehoash called the high priest, Jehoiada, ary ny mpisorona, ka nanao taminy: “Why have you not repaired the surfaces of the temple? Noho izany, you may no longer accept money according to your ranks. Fa tsy, return it in order that the temple may be repaired.”
12:8 And so the priests were prohibited from accepting any more money from the people to repair the surfaces of the house.
12:9 Ary ny mpisoronabe, Jehoiada, took a certain chest, and he opened a hole in the top, and he placed it beside the altar, to the right of those who were entering the house of the Lord. And the priests who kept the doors put all the money in it which was being brought into the temple of the Lord.
12:10 And when they saw that there was a great amount of money in the chest, the scribe of the king and the high priest went up and poured it out. And they counted the money that was found in the house of the Lord.
12:11 And they gave it out, by number and measure, to the hands of those who were over the masons of the house of the Lord. And they weighed it out to the carpenters and masons, to those who were working in the house of the Lord
12:12 and restoring the surfaces, and to those who were cutting stones, and buying timber and stones to be cut, so that the repairs to the house of the Lord might be finished: for all that was needed toward the expenses in order to strengthen the house.
12:13 Na izany aza tena, from the same money, they did not make for the temple of the Lord water pitchers, or small hooks, or censers, or trumpets, or any vessel of gold or silver, from the money that was brought into the temple of the Lord.
12:14 For it was given to those who were doing the work, so that the temple of the Lord might be repaired.
12:15 And they did not ration the money to the men who received it in order to distribute it to the artisans. Fa tsy, they bestowed it with faith.
12:16 Na izany aza tena, the money for offenses and the money for sins, they did not bring into the temple of the Lord, since it was for the priests.
12:17 Then Hazael, ny mpanjakan'i Syria, ascended and fought against Gath, and he captured it. And he directed his face, so that he might ascend against Jerusalem.
12:18 Izany no antony, Jehoash, ny mpanjakan'ny Joda,, took all the sanctified things, which Jehoshaphat, and Jehoram, and Ahaziah, his fathers, the kings of Judah, had consecrated and which he himself had offered, and all the silver that could be found in the treasuries of the temple of the Lord and in the palace of the king, and he sent it to Hazael, ny mpanjakan'i Syria. And so he withdrew from Jerusalem.
12:19 Now the rest of the words of Jehoash, ary izay rehetra nataony, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Judah?
12:20 Then his servants rose up and conspired among themselves. And they struck down Jehoash, at the house of Millo, on the descent of Silla.
12:21 For Jozacar, the son of Shimeath, and Jehozabad, the son of Shomer, ny mpanompony, struck him, dia maty izy. And they buried him with his fathers in the city of David. ary Amazia, zanany, no nanjaka nandimby azy.

2 Mpanjaka 13

13:1 In the twenty-third year of Joash, ny zanak'i Ahazia, ny mpanjakan'ny Joda,, Jehoahaz, the son of Jehu, nanjaka tamin'ny Isiraely, in Samaria, for seventeen years.
13:2 Ary nanao izay ratsy eo anatrehan'i Jehovah. And he followed the sins of Jeroboam, ny zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Isiraely hanota. And he did not turn aside from these.
13:3 Ary ny fahatezeran'i Jehovah dia tezitra tamin'ny Isiraely, and he delivered them into the hand of Hazael, ny mpanjakan'i Syria, and into the hand of Benhadad, the son of Hazael, nandritra ny andro rehetra.
13:4 But Jehoahaz petitioned the face of the Lord, ary nanaraka azy ny Tompo. For he saw the anguish of Israel, because the king of Syria had oppressed them.
13:5 And the Lord gave a savior to Israel. And they were freed from the hand of the king of Syria. And the sons of Israel lived in their tabernacles, toy ny omaly sy ny andro mialoha.
13:6 Na izany aza tena, they did not withdraw from the sins of the house of Jeroboam, who had caused Israel to sin. Fa tsy, they walked by them. And there was even a sacred grove still remaining in Samaria.
13:7 And there was left to Jehoahaz from the people nothing but fifty horsemen, and ten chariots, and ten thousand foot soldiers. For the king of Syria had killed them, and he had reduced them to become like dust on a threshing floor.
13:8 But the rest of the words of Jehoahaz, ary izay rehetra nataony, and his strength, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Israel?
13:9 And Jehoahaz slept with his fathers, and they buried him in Samaria. And Joash, zanany, no nanjaka nandimby azy.
13:10 In the thirty-seventh year of Jehoash, ny mpanjakan'ny Joda,, Joash, the son of Jehoahaz, nanjaka tamin'ny Isiraely, in Samaria, for sixteen years.
13:11 Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah. He did not turn aside from all the sins of Jeroboam, ny zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Isiraely hanota. Fa tsy, he walked by them.
13:12 But the rest of the words of Joash, ary izay rehetra nataony, and his strength, the manner in which he fought against Amaziah, ny mpanjakan'ny Joda,, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Israel?
13:13 And Joash slept with his fathers. Then Jeroboam sat upon his throne. And Joash was buried in Samaria, with the kings of Israel.
13:14 Now Elisha was sick of the infirmity from which he also died. And Joash, ny mpanjakan'ny Isiraely, descended to him. And he was weeping before him, ary nanao hoe:: "Ny raiko, ny raiko! The chariot of Israel and its driver!"
13:15 And Elisha said to him, “Bring a bow and arrows.” And when he had brought a bow and arrows to him,
13:16 he said to the king of Israel, “Place your hand upon the bow.” And when he had placed his hand, Elisha place his own hands over the hands of the king.
13:17 Ary hoy izy:, “Open the window toward the east.” And when he had opened it, Elisha said, “Shoot an arrow.” And he shot it. And Elisha said: “It is the arrow of the salvation of the Lord, and the arrow of salvation against Syria. And you shall strike the Syrians at Aphek, until you consume them.”
13:18 Ary hoy izy:, “Take the arrows.” And when he had taken them, he then said to him, “Strike an arrow against the ground.” And when he had struck three times, and he had stood still,
13:19 the man of God became angry against him. Ary hoy izy:: “If you had struck five or six or seven times, you would have struck down Syria, even until it was consumed. But now you will strike it three times.”
13:20 Then Elisha died, and they buried him. And the robbers from Moab came into the land in the same year.
13:21 But certain ones who were burying a man saw the robbers, and they cast the dead body into the sepulcher of Elisha. But when it had touched the bones of Elisha, the man revived, and he stood upon his feet.
13:22 Now Hazael, ny mpanjakan'i Syria, afflicted Israel during all the days of Jehoahaz.
13:23 But the Lord took pity on them, and he returned to them, because of his covenant, which he had made with Abraham, ary Isaka, ary Jakoba. And he was not willing to destroy them, nor to cast them out completely, hatramin'ny 'izao fotoana izao.
13:24 Then Hazael, ny mpanjakan'i Syria, maty. And Benhadad, zanany, no nanjaka nandimby azy.
13:25 Now Jehoash, the son of Jehoahaz, by a just war, took the cities from the hand of Benhadad, the son of Hazael, which he had taken from the hand of Jehoahaz, ny rainy. Jehoash struck him three times, and he restored the cities to Israel.

2 Mpanjaka 14

14:1 In the second year of Jehoash, the son of Jehoahaz, ny mpanjakan'ny Isiraely: Amazia, the son of Jehoash, reigned as king of Judah.
14:2 He was twenty-five years old when he had begun to reign. And he reigned for twenty-nine years in Jerusalem. The name of his mother was Jehoaddin from Jerusalem.
14:3 And he did what is right before the Lord, nefa tena, not like David, ny rainy. He acted in accord with all the things that his father Jehoash did,
14:4 except for this alone: dia tsy naka ny fitoerana avo. For still the people were immolating, ary nandoro ditin-kazo manitra, in the high places.
14:5 And when he had obtained the kingdom, he struck down those of his servants who had killed his father, ny mpanjaka.
14:6 But the sons of those who had been killed he did not put to death, in accord with what was written in the book of the law of Moses, just as the Lord instructed, nanao hoe:: “The fathers shall not die for the sons, and the sons shall not die for the fathers. Fa tsy, each one shall die for his own sin.”
14:7 He struck down ten thousand men of Idumea, teo amin'ny Lohasahan-tsira lavaka famorian-drano. And he captured ‘the Rock’ in battle, and he called its name ‘Subdued by God,'Na dia hatramin'ny andro ankehitriny.
14:8 Then Amaziah sent messengers to Jehoash, the son of Jehoahaz, the son of Jehu, ny mpanjakan'ny Isiraely, nanao hoe:: "Avia, and let us see one another.”
14:9 And Jehoash, ny mpanjakan'ny Isiraely, sent a reply to Amaziah, ny mpanjakan'ny Joda,, nanao hoe:: “A thistle of Lebanon sent to a cedar, which is in Lebanon, nanao hoe:: ‘Give your daughter as wife to my son.’ And the beasts of the forest, which are in Lebanon, passed by and trampled the thistle.
14:10 You have struck and prevailed over Idumea. And your heart has lifted you up. Be content with your own glory, and be seated your own house. Why would you provoke evil, so that you would fall, and Judah with you?"
14:11 But Amaziah was not quieted. And so Jehoash, ny mpanjakan'ny Isiraely, went up. And he and Amaziah, ny mpanjakan'ny Joda,, saw one another at Beth-shemesh, a town in Judah.
14:12 And Judah was struck down before Israel, ary dia nandositra niala, each to their own tents.
14:13 Ary tena, Jehoash, ny mpanjakan'ny Isiraely, captured Amaziah, ny mpanjakan'ny Joda,, the son of Jehoash, ny zanak'i Ahazia, at Beth-shemesh. And he brought him to Jerusalem. And he breached the wall of Jerusalem, from the gate of Ephraim as far as the gate of the Corner, four hundred cubits.
14:14 And he took away all the gold and silver, ary ny fanaka rehetra, which were found in the house of the Lord and in the treasuries of the king, and he returned to Samaria with hostages.
14:15 But the rest of the words of Jehoash, which he accomplished, and his strength, with which he fought against Amaziah, ny mpanjakan'ny Joda,, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Israel?
14:16 And Jehoash slept with his fathers, dia nalevina tao Samaria, with the kings of Israel. And Jeroboam, zanany, no nanjaka nandimby azy.
14:17 Now Amaziah, the son of Jehoash, ny mpanjakan'ny Joda,, lived for fifteen years after the death of Jehoash, the son of Jehoahaz, ny mpanjakan'ny Isiraely.
14:18 And the rest of the words of Amaziah, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Judah?
14:19 And they made a conspiracy against him in Jerusalem. And he fled to Lachish. And they sent after him, to Lachish, and they killed him there.
14:20 And they carried him away on horses. And he was buried in Jerusalem with his fathers, tao an-Tanànan'i Davida.
14:21 Then all the people of Judah took Azariah, at sixteen years from birth, and they appointed him as king in place of his father, Amazia.
14:22 He built up Elath, and he restored it to Judah, after which the king slept with his fathers.
14:23 In the fifteenth year of Amaziah, the son of Jehoash, ny mpanjakan'ny Joda,: Jeroboama, the son of Jehoash, ny mpanjakan'ny Isiraely, reigned, in Samaria, for forty-one years.
14:24 And he did what is evil before the Lord. He did not withdraw from all the sins of Jeroboam, ny zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Isiraely hanota.
14:25 He restored the borders of Israel, from the entrance of Hamath as far as the Sea of the Wilderness, araka ny tenin 'ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, which he spoke through his servant, the prophet Jonah, the son of Amittai, izay avy tany Gata, which is in Hepher.
14:26 For the Lord saw the exceedingly bitter affliction of Israel, and that they were being consumed, even to those who were enclosed in prison, and even to the least ones, and that there was no one who would help Israel.
14:27 But the Lord did not say that he would wipe away the name of Israel from under heaven. So instead, he saved them by the hand of Jeroboam, the son of Jehoash.
14:28 But the rest of the words of Jeroboam, ary izay rehetra nataony, and his strength, with which he went to battle, and the manner in which he restored Damascus and Hamath to Judah, amin'ny Isiraely, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Israel?
14:29 And Jeroboam slept with his fathers, the kings of Israel. ary Zakaria, zanany, no nanjaka nandimby azy.

2 Mpanjaka 15

15:1 In the twenty-seventh year of Jeroboam, ny mpanjakan'ny Isiraely: Azaria, ny zanak'i Amazia, reigned as king of Judah.
15:2 He was sixteen years old when he had begun to reign, and he reigned for fifty-two years in Jerusalem. The name of his mother was Jecoliah of Jerusalem.
15:3 And he did what was pleasing before the Lord, in accord with all that his father, Amazia, did.
15:4 Na izany aza tena, he did not demolish the high places. And still the people were sacrificing, ary nandoro ditin-kazo manitra, in the high places.
15:5 Now the Lord struck the king, and he became a leper, even until the day of his death. And he was living in a separate house by himself. Ary tena, Jotama, the son of the king, governed the palace, and he judged the people of the land.
15:6 Now the rest of the words of Azariah, ary izay rehetra nataony, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Judah?
15:7 And Azariah slept with his fathers, and they buried him with his ancestors in the city of David. And Jotham, zanany, no nanjaka nandimby azy.
15:8 In the thirty-eighth year of Azariah, ny mpanjakan'ny Joda,: Zakaria, , zanak'i Jeroboama,, nanjaka tamin'ny Isiraely, in Samaria, for six months.
15:9 And he did what is evil before the Lord, just as his fathers had done. He did not withdraw from the sins of Jeroboam, ny zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Isiraely hanota.
15:10 Then Shallum, the son of Jabesh, conspired against him. And he struck him openly, ary namono azy. Ary izy no nanjaka nandimby azy.
15:11 Now the rest of the words of Zechariah, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Israel?
15:12 This was the word of the Lord, which he spoke to Jehu, nanao hoe:: “Your sons, even to the fourth generation, shall sit upon the throne of Israel.” And so it happened.
15:13 Saloma, the son of Jabesh, reigned in the thirty-ninth year of Azariah, ny mpanjakan'ny Joda,. And he reigned for one month, in Samaria.
15:14 And Menahem, the son of Gadi, ascended from Tirzah. And he went into Samaria, and he struck Shallum, the son of Jabesh, in Samaria. And he killed him, and reigned in his place.
15:15 Now the rest of the words of Shallum, and his conspiracy, by which he carried out treachery, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Israel?
15:16 Then Menahem struck Tirzah, and all who were in it, and its borders around Tirzah. For they were not willing to open to him. And he killed all of its pregnant women, and he tore them open.
15:17 In the thirty-ninth year of Azariah, ny mpanjakan'ny Joda,: Menahem, son of Gadi, reigned over Israel for ten years, in Samaria.
15:18 And he did what was evil before the Lord. He did not withdraw from the sins of Jeroboam, ny zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Isiraely hanota, nandritra ny androny rehetra.
15:19 Then Pul, ny mpanjakan'i Asyria, came into the land. And Menahem gave Pul one thousand talents of silver, so that he would be a help to him, and so that he might strengthen his kingdom.
15:20 And Menahem proclaimed a tax upon Israel, on all who were powerful and wealthy, so that each one would give to the king of the Assyrians fifty shekels of silver. Then the king of the Assyrians turned back, and he did not remain in the land.
15:21 Now the rest of the words of Menahem, ary izay rehetra nataony, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Israel?
15:22 And Menahem slept with his fathers. And Pekahiah, zanany, no nanjaka nandimby azy.
15:23 In the fiftieth year of Azariah, ny mpanjakan'ny Joda,: Pekahiah, the son of Menahem, nanjaka tamin'ny Isiraely, in Samaria, nandritra ny roa taona.
15:24 And he did what was evil before the Lord. He did not withdraw from the sins of Jeroboam, ny zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Isiraely hanota.
15:25 Then Pekah, ny zanak'i Remalia, his commander, conspired against him. And he struck him in Samaria, in the tower of the king’s house, near Argob and Arieh, and with him fifty men from the sons of the Gileadites. And he killed him, and reigned in his place.
15:26 Now the rest of the words of Pekahiah, ary izay rehetra nataony, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Israel?
15:27 In the fifty-second year of Azariah, ny mpanjakan'ny Joda,: Pekah, ny zanak'i Remalia, nanjaka tamin'ny Isiraely, in Samaria, roa-polo taona.
15:28 And he did what was evil before the Lord. He did not withdraw from the sins of Jeroboam, ny zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Isiraely hanota.
15:29 In the days of Pekah, ny mpanjakan'ny Isiraely, Tiglath-pileser, the king of Assyria, arrived and captured Ijon, and Abel Bethmaacah, and Janoah, and Kedesh, sy Hazora, and Gilead, and Galilee, and the entire land of Naphtali. And he took them away into Assyria.
15:30 Then Hoshea, the son of Elah, conspired and carried out treachery against Pekah, ny zanak'i Remalia. And he struck him, ary namono azy. Ary izy no nanjaka nandimby azy, in the twentieth year of Jotham, ny zanak'i Ozia.
15:31 Now the rest of the words of Pekah, ary izay rehetra nataony, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Israel?
15:32 In the second year of Pekah, ny zanak'i Remalia, ny mpanjakan'ny Isiraely: Jotama, son of Uzziah, reigned as king of Judah.
15:33 He was twenty-five years old when he had begun to reign, and he reigned for sixteen years in Jerusalem. The name of his mother was Jerusha, the daughter of Zadok.
15:34 And he did what was pleasing before the Lord. In accord with all that his father, Ozia, nanao, so he did.
15:35 Na izany aza tena, dia tsy naka ny fitoerana avo. And still the people were immolating, ary nandoro ditin-kazo manitra, in the high places. But he edified the gate of the house of the Lord to be very sublime.
15:36 Now the rest of the words of Jotham, ary izay rehetra nataony, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Judah?
15:37 Ary tamin'izany andro izany, the Lord began to send, into Judah, Rezin, ny mpanjakan'i Syria, ary Peka, ny zanak'i Remalia.
15:38 And Jotham slept with his fathers, dia nalevina niaraka taminy tao an-Tanànan'i Davida, ny rainy. And Ahaz, zanany, no nanjaka nandimby azy.

2 Mpanjaka 16

16:1 In the seventeenth year of Pekah, ny zanak'i Remalia: Ahaza, ny zanak'i Jotama, reigned as king of Judah.
16:2 Ahaz was twenty years old when he had begun to reign, and he reigned for sixteen years in Jerusalem. He did not do what was pleasing in the sight of the Lord, Andriamaniny, tahaka ny nataon'i Davida rainy.
16:3 Fa tsy, he walked in the way of the kings of Israel. Koa, he even consecrated his son, making him pass through fire, in accord with the idols of the nations that the Lord destroyed before the sons of Israel.
16:4 koa, he was immolating victims, ary nandoro ditin-kazo manitra, in the high places, and on the hills, and under every leafy tree.
16:5 Then Rezin, ny mpanjakan'i Syria, ary Peka, ny zanak'i Remalia, ny mpanjakan'ny Isiraely, ascended to do battle against Jerusalem. And they besieged Ahaz, but they were not able to overcome him.
16:6 Tamin'izany fotoana izany, Rezin, ny mpanjakan'i Syria, restored Elath to Syria, and he expelled the Judeans from Elath. And the Idumeans went into Elath, and they have lived there, mandraka androany.
16:7 Then Ahaz sent messengers to Tiglath-pileser, ny mpanjakan'i Asyria, nanao hoe:: "Izaho no mpanomponao, and I am your son. Ascend and accomplish my salvation from the hand of the king of Syria, and from the hand of the king of Israel, who have risen up together against me.”
16:8 And when he had collected the silver and the gold that could be found in the house of the Lord, and in the treasuries of the king, he sent it as a gift to the king of the Assyrians.
16:9 And he agreed to his will. For the king of the Assyrians ascended against Damascus, and he laid waste to it. And he carried away its inhabitants to Cyrene. But Rezin he killed.
16:10 And king Ahaz traveled to Damascus to meet Tiglath-pileser, ny mpanjakan'i Asyria. And when he had seen the altar of Damascus, king Ahaz sent to Uriah, ny mpisorona, its pattern and likeness, according to all of its work.
16:11 And Uriah, ny mpisorona, constructed an altar in accord with all that king Ahaz had commanded from Damascus. Oria, ny mpisorona, did so, until king Ahaz arrived from Damascus.
16:12 And when the king had arrived from Damascus, he saw the altar, and he venerated it. And he went up and immolated holocausts, with his own sacrifice.
16:13 And he offered libations, and he poured out the blood of the peace offerings, which he had offered, upon the altar.
16:14 But the altar of brass, izay teo anatrehan'i Jehovah, he took away from the face of the temple, and from the place of the altar, and from the place of the temple of the Lord. And he positioned it at the side of the altar, manatrika ny avaratra.
16:15 koa, king Ahaz instructed Uriah, ny mpisorona, nanao hoe:: “Upon the great altar, offer the morning holocaust, and the evening sacrifice, and the holocaust of the king, and his sacrifice, and the holocaust of the entire people of the land, and their sacrifices. But their libations, and all the blood of the holocaust, and all the blood of the victim, you shall pour out upon it. Ary tena, the altar of brass shall be prepared for use at my will.”
16:16 And so Uriah, ny mpisorona, acted in accord with all that king Ahaz had instructed to him.
16:17 Then king Ahaz took away the engraved bases, and the basin that was upon them. And he took down the sea from the bronze oxen, which were holding it up. And he positioned it upon a layer of pavement stone.
16:18 koa, the canopy for the Sabbath, which he had built in the temple, and the exterior entrance of the king, he converted into the temple of the Lord, because of the king of the Assyrians.
16:19 Now the rest of the words of Ahaz that he did, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Judah?
16:20 And Ahaz slept with his fathers, dia nalevina niaraka taminy tao an-Tanànan'i Davida. And Hezekiah, zanany, no nanjaka nandimby azy.

2 Mpanjaka 17

17:1 In the twelfth year of Ahaz, ny mpanjakan'ny Joda,: Hosea, the son of Elah, nanjaka tamin'ny Isiraely, in Samaria, for nine years.
17:2 Ary nanao izay ratsy eo anatrehan'i Jehovah, but not like the kings of Israel who had been before him.
17:3 Shalmaneser, ny mpanjakan'i Asyria, ascended against him. And Hoshea became a servant to him, and he paid him tribute.
17:4 And when the king of the Assyrians discovered that Hoshea, striving to rebel, had sent messengers to Sais, ho any amin'ny mpanjakan'i Egypta, so as not to present the tribute to the king of the Assyrians, as he had been accustomed to do each year, he besieged him. And having been bound, he cast him into prison.
17:5 Ary Mirenireny eny amin'ny tany manontolo. Ary niakatra tany Samaria, dia nanao fahirano azy telo taona.
17:6 Ary tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Hosea, ny mpanjakan'i Asiria Samaria nahafaka, Ary nentiny ho babo tany Asyria ny Isiraely. Ary nametraka azy tao Hala sy teo amoron'i Habora, afa-tsy ny onin'i Gozana, tao an-tanànan'ny Mediana.
17:7 Fa nitranga fa, nony avy ireo zanak'Andriamanitra amin'ny Isiraely efa nanota ny Tompo, Andriamaniny, Izay efa nitondra azy avy tany amin'ny tany Egypta, tamin'ny tànan'i Farao,, ny mpanjakan'i Egypta, andriamani-kafa izy ireo nitsaoka.
17:8 Dia nandeha araka ny fombafomba ny firenena fa ny Tompo efa levona eo imason'ny ny Zanak'Isiraely, ary ny mpanjakan'ny Isiraely. Fa efa nanao zavatra toy izany koa.
17:9 And the sons of Israel offended the Lord, Andriamaniny, with deeds that were not upright. And they built for themselves high places in all their cities, from the tower of the watchmen to the fortified city.
17:10 And they made for themselves statues and sacred groves, on every high hill and under every leafy tree.
17:11 And they were burning incense there, upon altars, in the manner of the nations that the Lord had removed from their face. And they did wicked deeds, nampahatezitra ny Tompo.
17:12 And they worshipped impurities, concerning which the Lord instructed them that they should not do this word.
17:13 Ary ny Tompo dia nijoro ho vavolombelona ho azy ireo, amin'ny Isiraely sy ny Joda,, ny alalan 'ny tanan' ny mpaminany sy mpahita, nanao hoe:: "Miverena avy amin'ny lalan-dratsiny, ka mitandrina ny didinao sy fombafomba, araka ny lalàna manontolo, izay nampianarina ny razanareo, ary araka izay naniraka anareo ny amin'ny tànan'Andriamanitra ny mpanompoko, ny mpaminany. "
17:14 Nefa tsy nihaino. Fa tsy, izy ireo nanamafy ny hatony mba ho tahaka ny vozon'ny ny razany, izay tsy vonona ny hankatò ny Tompo, Andriamaniny.
17:15 Ary nanipy kely ny fitsipiny, sy ny fanekeny izay noforoniny tamin'ny razany, ary ny teni-vavolombelony izay nananarany azy. Ary zava-poana izy ireo nanenjika ary nanao zavatra vainly. Dia nanaraka ny firenena izay manodidina azy ireo, momba ny zavatra izay ny Tompo dia nandrara azy tsy hanao, ary izay nataony.
17:16 And they abandoned all the precepts of the Lord, Andriamaniny. And they made for themselves two molten calves and sacred groves. And they adored the entire celestial army. And they served Baal.
17:17 And they consecrated their sons and their daughters through fire. And they devoted themselves to divinations and soothsaying. And they delivered themselves into the doing of evil before the Lord, so that they provoked him.
17:18 Ary Jehovah tezitra mafy tonga tamin'ny Isiraely, dia naka azy hiala ho eo imasony. Ary nisy tsy nisy olona, afa-tsy ny firenen'i Joda ihany.
17:19 But even Judah did not keep the commandments of the Lord, Andriamaniny. Fa tsy, they walked in the errors of Israel, which they had wrought.
17:20 And the Lord cast aside all of the offspring of Israel. And he afflicted them, and he delivered them into the hand of despoilers, until he drove them away from his face,
17:21 even from that time when Israel was torn away from the house of David, and they appointed for themselves Jeroboam, ny zanak'i Nebata, tahaka ny mpanjaka. For Jeroboam separated Israel from the Lord, and he caused them to sin a great sin.
17:22 And the sons of Israel walked in all the sins of Jeroboam, which he had done. And they did not withdraw from these,
17:23 even when the Lord carried away Israel from his face, just as he had said by the hand of all his servants, ny mpaminany. And Israel was carried away from their land into Assyria, mandraka androany.
17:24 Then the king of the Assyrians brought some from Babylon, and from Cuthah, and from Avva, sy Hamata, and from Sepharvaim. And he located them in the cities of Samaria, in place of the sons of Israel. And they possessed Samaria, and they lived in its cities.
17:25 And when they had begun to live there, they did not fear the Lord. And the Lord sent lions among them, which were killing them.
17:26 And this was reported to the king of the Assyrians, and it was said: “The peoples that you transferred and caused to live in the cities of Samaria, they are ignorant of the ordinances of the God of the land. And so the Lord has sent lions among them. Ary indro, they have killed them, because they were ignorant of the rituals of the God of the land.”
17:27 Then the king of the Assyrians commanded, nanao hoe:: “Lead to that place one of the priests, whom you brought as a captive from there. And let him go and live with them. And let him teach them the ordinances of the God of the land.”
17:28 Ary noho izany, when one of the priests, who had been led away captive from Samaria, efa tonga, he lived in Bethel. And he taught them how they should worship the Lord.
17:29 And each of the nations made gods of their own, and they placed them in the shrines of the high places, which the Samaritans had made: nation after nation, in their cities in which they were living.
17:30 So the men of Babylon made Soccoth-benoth; and the men of Cuth made Nergal; and the men of Hamath made Ashima;
17:31 and the Avvites made Nibhaz and Tartak. Then those who were from Sepharvaim burned up their children with fire, for the gods of Sepharvaim: Adram-melech and Anam-melech.
17:32 fa kanefa, they worshipped the Lord. Then they made for themselves, from the least of the people, priests of the high places. And they placed them in the shrines of the high places.
17:33 And though they worshipped the Lord, they also served their own gods, according to the custom of the nations from which they had been transferred into Samaria.
17:34 Even to the present day, they follow the ancient customs; they do not fear the Lord, and they do not keep his ceremonies, sy fitsipika, and law, and commandment, which the Lord had instructed to the sons of Jacob, whom he named Israel.
17:35 And he had struck a covenant with them, and he had commanded them, nanao hoe:: “You shall not fear foreign gods, and you shall not adore them, and you shall not worship them, and you shall not sacrifice to them.
17:36 Fa ny Tompo, Andriamanitrao, izay nitondra anareo hiala tany amin'ny tany Egypta, with great strength and with an outstretched arm, him shall you fear, and him shall you adore, and to him shall you sacrifice.
17:37 koa, the ceremonies, sy fitsipika, and law, and commandment, which he wrote for you, you shall keep so that you do them for all days. And you shall not fear strange gods.
17:38 And the covenant, which he struck with you, you shall not forget; neither shall you worship strange gods.
17:39 But you shall fear the Lord, Andriamanitrao. And he will rescue you from the hand of all your enemies.”
17:40 Na izany aza tena, they did not listen to this. Fa tsy, they acted in accord with their earlier custom.
17:41 And such were these nations: to some extent fearing the Lord, yet nevertheless also serving their idols. As for their sons and grandsons, just as their fathers acted, so also did they act, na dia hatramin'ny andro ankehitriny.

2 Mpanjaka 18

18:1 In the third year of Hoshea, the son of Elah, ny mpanjakan'ny Isiraely: Hezekia, the son of Ahaz, reigned as king of Judah.
18:2 He was twenty-five years old when he had begun to reign, and he reigned for twenty-nine years in Jerusalem. The name of his mother was Abi, the daughter of Zechariah.
18:3 And he did what was good before the Lord, in accord with all that his father David had done.
18:4 He destroyed the high places, and he crushed the statues, and he cut down the sacred groves. And he broke apart the bronze serpent, which Moses had made. For even until that time, the sons of Israel were burning incense to it. And he called its name Nehushtan.
18:5 He hoped in the Lord, ny Andriamanitry ny Isiraely,. Ary ny manarakaraka azy, there was no one similar to him, among all the kings of Judah, nor even among any of those who were before him.
18:6 And he clung to the Lord, and he did not withdraw from his footsteps, and he carried out his commandments, which the Lord had instructed to Moses.
18:7 Noho izany, the Lord was also with him. And he conducted himself wisely in all the things to which he went forth. koa, he rebelled against the king of the Assyrians, and he did not serve him.
18:8 He struck the Philistines as far as Gaza, and in all their borders, from the tower of the watchmen to the fortified city.
18:9 In the fourth year of king Hezekiah, which was the seventh year of Hoshea, the son of Elah, ny mpanjakan'ny Isiraely: Shalmaneser, ny mpanjakan'i Asyria, ascended to Samaria, and he fought against it,
18:10 and he seized it. For after three years, in the sixth year of Hezekiah, izany hoe, in the ninth year of Hoshea, ny mpanjakan'ny Isiraely, Samaria was captured.
18:11 And the king of the Assyrians took away Israel into Assyria. And he located them in Halah and in Habor, at the rivers of Gozan, tao an-tanànan'ny Mediana.
18:12 For they did not listen to the voice of the Lord, Andriamaniny. Fa tsy, they transgressed his covenant. All that Moses, ny mpanompon'i Jehovah, efa nampianatra, they would neither hear, nor do.
18:13 In the fourteenth year of king Hezekiah, Sankeriba, ny mpanjakan'i Asyria, went up to all the fortified cities of Judah, and he captured them.
18:14 Then Hezekiah, ny mpanjakan'ny Joda,, sent messengers to the king of the Assyrians at Lachish, nanao hoe:: “I have offended. Hialany amiko, and all that you will impose upon me, I will bear.” And so the king of the Assyrians levied a tax upon Hezekiah, ny mpanjakan'ny Joda,, of three hundred talents of silver and thirty talents of gold.
18:15 And Hezekiah gave all the silver that had been found in the house of the Lord, and in the treasuries of the king.
18:16 Tamin'izany fotoana izany, Hezekiah broke apart the doors of the temple of the Lord, with the plates of gold which he had affixed to them. And he gave these to the king of the Assyrians.
18:17 Then the king of the Assyrians sent Tartan, and Rabsaris, and Rabshakeh, from Lachish, ho any amin'i Hezekia mpanjaka, with a powerful hand, ho any Jerosalema. Ary rehefa niakatra, they arrived in Jerusalem, and they stood beside the aqueduct of the upper pool, which is along the way of the fuller’s field.
18:18 And they called for the king. But there went out to them Eliakim, ny zanak'i Hilkia, the first ruler of the house, and Shebnah, ny mpanora-dalàna, ary Joa, ny zanak'i Asafa, ny mpitahiry rakitsoratra.
18:19 Ary hoy Rabsake taminy: “Speak to Hezekiah: Izao no lazain'ny mpanjaka lehibe, ny mpanjakan'i Asyria: What is this faith, in which you strive?
18:20 Angamba, you have taken counsel, so that you would prepare yourself for battle. In whom do you trust, so that you would dare to rebel?
18:21 Do you hope in Egypt, that staff of a broken reed, izay, if a man would lean upon it, breaking, it would pierce his hand? Such is Pharaoh, ny mpanjakan'i Egypta, to all who would trust in him.
18:22 But if you say to me: ‘We have faith in the Lord, our God.’ Is it not he, whose high places and altars Hezekiah has taken away? And did he not instruct Judah and Jerusalem: ‘You shall adore before this altar in Jerusalem?'
18:23 Koa ankehitriny, cross over to my lord, ny mpanjakan'i Asyria, and I will give to you two thousand horses, and we will see if you even have enough riders for them.
18:24 So how can you resist one prince from the least of my lord’s servants? Do you have faith in Egypt because of the chariots and horsemen?
18:25 Is it not by the will of the Lord that I have chosen to ascend to this place, so that I may destroy it? The Lord said to me: ‘Ascend to this land, ka ravao izy. ' "
18:26 Then Eliakim, ny zanak'i Hilkia, and Shebnah, ary Joa, said to Rabshakeh: “We beseech you, that you may speak to us, mpanomponao, in Syriac. For we understand that language to some extent. And do not speak to us in the Jews’ language, teo anatrehan'ny vahoaka, izay teo ambonin'ny manda. "
18:27 And Rabshakeh responded to them, nanao hoe:: “Has my lord sent me to your lord and to you, so that I may speak these words, and not instead to the men who are sitting upon the wall, so that they may eat their own dung, and drink their own urine with you?"
18:28 Ary noho izany, Rabshakeh stood up, and he exclaimed in a great voice, in the Jews’ language, ka hoy Izy:: "Henoy ny tenin'ny mpanjaka lehibe, ny mpanjakan'i Asyria.
18:29 Izao no lazain'ny mpanjaka: Let not Hezekiah lead you astray. For he will not be able to rescue you from my hand.
18:30 And do not let him give you faith in the Lord, nanao hoe:: 'Ny Tompo dia mamonjy sy manafaka antsika, and this city will not be delivered into the hand of the king of the Assyrians.’
18:31 Do not choose to listen to Hezekiah. For thus says the king of the Assyrians: Do with me what is for your own good, ary mankanesa atỳ amiko,. And each one of you will eat from his own vine, and from his own fig tree. And you shall drink water from your own wells,
18:32 until I arrive and transfer you into a land, similar to your own land, a fruitful and fertile land of wine, a land of bread and vineyards, a land of olives and oil and honey. And you will live, and not die. Do not choose to listen to Hezekiah, who deceives you, nanao hoe:: ‘The Lord will free us.’
18:33 Have any of the gods of the nations freed their land from the hand of the king of Assyria?
18:34 Where is the god of Hamath, and of Arpad? Aiza ny andriamanitr'i Sefarvaima, of Hena, and of Avva? Efa izy ireo nanafaka an'i Samaria tamin'ny tanako?
18:35 Which ones among all the gods of the lands have rescued their region from my hand, so that the Lord would be able to rescue Jerusalem from my hand?"
18:36 But the people were silent, and they did not respond at all to him. Fa tokoa, they had received an instruction from the king that they should not respond to him.
18:37 ary Eliakima, ny zanak'i Hilkia, the first ruler of the house, and Shebnah, ny mpanora-dalàna, ary Joa, ny zanak'i Asafa, ny mpitahiry rakitsoratra, went to Hezekiah with their garments torn. And they reported to him the words of Rabshakeh.

2 Mpanjaka 19

19:1 And when king Hezekiah had heard this, dia nandriatra ny fitafiany, and he covered himself with sackcloth, ary dia niditra tao an-tranon'i Jehovah.
19:2 Ary izy naniraka an'i Eliakima, the first ruler of the house, and Shebnah, ny mpanora-dalàna, and the elders from the priests, samy nitafy lamba fisaonana, to the prophet Isaiah, ny zanak'i Amoza.
19:3 Ary hoy izy ireo taminy: "Izao no lazain'i Hezekia: Ity andro ity dia andro fahoriana, sy ny teny mafy, ary ny fitenenan-dratsy. The sons are ready to be born, but the woman in labor does not have the strength.
19:4 Perhaps the Lord, Andriamanitrao, may hear all the words of Rabshakeh, izay nirahin'ny mpanjakan'i Asyria, tompony, sent so that he would reproach the living God, and rebuke with words, izay ny Tompo, Andriamanitrao, has heard. Ary noho izany, offer a prayer on behalf of the remnant that has been found.”
19:5 And the servants of king Hezekiah went to Isaiah.
19:6 Ary hoy Isaia taminy:: “So shall you say to your lord. Izao no lazain'i Jehovah: Do not be afraid before the face of the words that you have heard, by which the servants of the king of the Assyrians have blasphemed me.
19:7 Indro, Dia halefako ny Fanahy ho azy, and he will hear a report, dia hiverina ho any amin'ny taniny. And I will bring him down by the sword in his own land.”
19:8 Dia niverina Rabsake, Ary nahita ny mpanjakan'i Asiria niady Libna. For he had heard that he had withdrawn from Lachish.
19:9 Ary rehefa re avy Tiraka, ny mpanjakan'i Etiopia, nanao hoe:, "Indro, efa nivoaka mba hiady aminao,"Ary raha niala nankeny azy, dia naniraka olona ho any amin'i Hezekia, nanao hoe::
19:10 "Ho tahaka izany ianao lazao amin'i Hezekia, ny mpanjakan'ny Joda,: Aoka tsy Andriamanitrareo, in izay matoky, hamitaka anareo. Ary tsy tokony hoe:, 'I Jerosalema dia tsy hatolotra eo an-tànan'ny mpanjakan'i Asyria.'
19:11 Fa ianao efa nandre izay mpanjakan'ny ny Asyriana rehetra nanao ny tany, ny fomba izay efa nandrava ho azy ireo. Noho izany, ahoana no ianao irery ihany no ho afaka ny ho afaka?
19:12 Have the gods of the nations freed any of those whom my fathers have destroyed, such as Gozan, ary Harana, sy Razefa, and the sons of Eden, who were at Telassar?
19:13 Where is the king of Hamath, and the king of Arpad, and the king of the city of Sepharvaim, and of Hena, and of Avva?"
19:14 Ary noho izany, nony avy Hezekia nandray ny taratasy avy tamin'ny tanan'ny iraka, ary efa namaky izany, dia niakatra ho any an-tranon'i Jehovah, ary namelatra izany teo anatrehan'i Jehovah.
19:15 Ary nivavaka teo imasony, nanao hoe:: "Tompo ô, Andriamanitry ny Isiraely,, izay mipetraka eo ambonin'ny kerobima, ianao irery no Andriamanitra, tamin'ny mpanjaka rehetra eto an-tany. Hianao no nanao ny lanitra sy ny tany.
19:16 Atongilano ny sofinareo, ary mihaino. Sokafy ny masonao, Tompo O, ka jereo. Ary henoy ny teny rehetra Sankeriba, izay naniraka ka mety hihaika an'Andriamanitra velona eo anoloantsika.
19:17 Marina tokoa, Tompo O, fa ireo mpanjakan'i Asiria dia nandrava ny firenena rehetra sy ny tany.
19:18 Ary efa nanary ny andriamaniny tao anaty afo. Fa izy ireo tsy andriamanitra, fa kosa dia ny asan'ny tànan'olona, avy tamin'ny vato aman-kazo. Koa araka izany ny nandringana azy.
19:19 Koa ankehitriny, Ry Tompo Andriamanitray, hitondra antsika ny famonjena amin'ny tànany, ka ny fanjakana rehetra eto an-tany aoka ho fantany fa Hianao irery ihany no Jehovah Andriamanitra. "
19:20 Ary Isaia, ny zanak'i Amoza, naniraka hankany amin'i Hezekia, nanao hoe:: "Izao no lazain'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,: Efa reko izay nivavaka ahy, ny amin'i Sankeriba, ny mpanjakan'i Asyria.
19:21 Koa izao no teny fa ny Tompo no efa niteny momba azy: Ny Ziona, zanakavavy virijina efa nanamavo sy mandatsalatsa anao. Ny Jerosalema zanakavavy hohozongozonina-doha ivohonao.
19:22 Whom have you reproached, and whom have you blasphemed? Against whom have you exalted your voice, and lifted up your eyes on high? Manohitra ny Iray Masin'ny Isiraely,!
19:23 Ny tanan'ny mpanomponao, you have reproach the Lord, ary hoy ianao:: ‘By the multitude of my chariots I have ascended to the heights of the mountains, to the summit of Lebanon. And I have cut down its sublime cedars, and its elect spruce trees. And I have entered even to its limits. And its forest of Carmel,
19:24 I have cut down. And I drank foreign waters, and I dried up all the enclosed waters with the steps of my feet.’
19:25 But have you not heard what I have done from the beginning? From the days of antiquity, I have formed it, and now I have brought it to be. And fortified cities of fighting men will become piles of ruins.
19:26 And whoever may settle in these, they have trembled, with a weak hand, and they have been confounded. They have become like the hay of the field, and like weeds sprouting on the rooftops, which dry up before they reached maturity.
19:27 Your habitation, and your exit, and your entrance, and your way, I knew beforehand, along with your fury against me.
19:28 You have been maddened against me, and your arrogance has ascended to my ears. Ary noho izany, Fa hametraka peratra ny oronao, ary kely eo amin'ny molotrao. And I will lead you back along the way by which you came.
19:29 Fa ny aminareo, Hezekia, this shall be a sign: Eat this year whatever you will find, and in the second year, whatever may spring up of itself. Fa tamin'ny taona fahatelo, hamafy sy hijinja; plant vineyards, and eat from their fruit.
19:30 And whatever will have been left behind, from the house of Judah, shall send a root downward, and shall bear fruit upward.
19:31 Tokoa, hisy sisa hivoaka avy any Jerosalema, ary inona no mety ho voavonjy dia hivoaka avy any an-tendrombohitra Ziona. Ny fahasaro-piaron'i Jehovah, Tompon'ny maro, no hahatanteraka izany.
19:32 Izany no antony, izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjakan'i Asyria: Tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity hiditra, na handefa zana-tsipìka ho ao anatiny, na hahatratra azy ny ampinga, na hisakambina azy amin'ny fiarovana mafy.
19:33 Ny lalana izay nihaviany, toy izany no hiverina. Ary dia tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, hoy Jehovah.
19:34 Ary hataoko hiaro ity tanàna ity, ary Izaho no hamonjy azy noho ny amiko, sy noho ny amin'i Davida mpanompoko. "
19:35 Ary dia toy izany no nitranga fa, ao amin 'ny alina, nisy anjelin'ny Tompo namely lasa, tao an-tobin'ny Asyriana, zato sy valo-dimy arivo. Ary rehefa nitsangana, tamin'ny voalohany hazavana, dia nahita ny fatin'ny ny maty. ary nialany, dia lasa nandeha.
19:36 ary Sankeriba, ny mpanjakan'i Asyria, niverina ka nitoetra tany Ninive.
19:37 And while he was worshipping in the temple of his god, Nisroch, ny zanany, Adram-melech and Sharezer, namely azy tamin'ny sabatra. And they fled into the land of the Armenians. ary Esara-hadona, zanany, no nanjaka nandimby azy.

2 Mpanjaka 20

20:1 Ary tamin'izany andro izany, Hezekiah was sick unto death. And the prophet Isaiah, ny zanak'i Amoza, came and said to him: "Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Instruct your house, for you will die, and not live.”
20:2 And he turned his face to the wall, ary nivavaka tamin'ny Tompo, nanao hoe::
20:3 "Miangavy anao aho, Tompo O, Dia mangataka aminareo aho, remember how I have walked before you in truth, and with a perfect heart, and how I have done what is pleasing before you.” And then Hezekiah wept with a great weeping.
20:4 And before Isaiah departed from the middle part of the atrium, ny tenin'i Jehovah tonga tao aminy, nanao hoe::
20:5 “Return and tell Hezekiah, the leader of my people: Izao no lazain'i Jehovah, the God of your father David: Efa reko ny vavaka, ary efa hitako ny ranomasonao. Ary indro, I have healed you. Ary tamin'ny andro fahatelo, you shall ascend to the temple of the Lord.
20:6 And I will add fifteen years to your days. Ary koa, I will free you and this city from the hand of the king of the Assyrians. And I will protect this city for my own sake, sy noho ny amin'i Davida mpanompoko. "
20:7 And Isaiah said, “Bring me a mass of figs.” And when they had brought it, and they had placed it on his sore, he was healed.
20:8 But Hezekiah had said to Isaiah, “What will be the sign that the Lord will heal me, and that I will ascend to the temple of the Lord on the third day?"
20:9 And Isaiah said to him: “This will be the sign from the Lord, that the Lord will do the word that he has spoken: Do you wish that the shadow may ascend ten lines, or that it may turn back for the same number of degrees?"
20:10 Ary hoy Hezekia:: “It is an easy for the shadow to increase for ten lines. And so I do not wish that this be done. Fa tsy, let it turn back for ten degrees.”
20:11 And so the prophet Isaiah called upon the Lord. And he led back the shadow, along the lines by which it had already descended on the sundial of Ahaz, in reverse for ten degrees.
20:12 Tamin'izany fotoana izany, Merodach-baladan, ny zanak'i Baladana, the king of the Babylonians, nandefa taratasy sy fanomezana ho an'i Hezekia. For he had heard that Hezekiah had been ill.
20:13 Now Hezekiah rejoiced at their arrival, and so he revealed to them the house of aromatic spices, and the gold and silver, and the various pigments and ointments, and the house of his vessels, and all that he was able to have in his treasuries. Ary tsy nisy na inona na inona tao an-tranony, nor in all his dominions, that Hezekiah did not show to them.
20:14 Then the prophet Isaiah came to king Hezekiah, ka nanao taminy hoe:: "Inona no nolazain'ireny olona ireny? And from where did they come to you?” And Hezekiah said to him, “They came to me from Babylon, from a far away land.”
20:15 Dia namaly, "Inona no hitany tato an-tranonao?"Ary hoy Hezekia:: “They saw all things whatsoever that are in my house. There is nothing in my treasuries that I did not show to them.”
20:16 And so Isaiah said to Hezekiah: “Listen to the word of the Lord.
20:17 Indro, avy ny andro, rehefa izay rehetra ao an-tranonao, and all that your fathers have stored up even to this day, will be carried away to Babylon. Nothing at all shall remain, hoy Jehovah.
20:18 Ary koa, they will take from your sons, who will go forth from you, whom you will conceive. And they will be eunuchs in the palace of the king of Babylon.”
20:19 Hezekiah said to Isaiah: “The word of the Lord, izay nolazainao, is good. Let peace and truth be in my days.”
20:20 Now the rest of the words of Hezekiah, sy ny heriny rehetra, and how he made a pool, and an aqueduct, and how he brought waters into the city, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Judah?
20:21 And Hezekiah slept with his fathers. And Manasseh, zanany, no nanjaka nandimby azy.

2 Mpanjaka 21

21:1 Manasseh was twelve years old when he had begun to reign, and he reigned for fifty-five years in Jerusalem. The name of his mother was Hephzibah.
21:2 Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah, in accord with the idols of the nations that the Lord destroyed before the face of the sons of Israel.
21:3 And he turned away. And he built up the high places that his father, Hezekia, had destroyed. And he erected altars to Baal, and he made sacred groves, just as Ahab, ny mpanjakan'ny Isiraely, nanao. And he adored the entire army of heaven, and he served them.
21:4 And he constructed altars in the house of the Lord, about which the Lord said: “In Jerusalem, I will place my name.”
21:5 And he constructed altars, for the entire army of heaven, within the two courts of the temple of the Lord.
21:6 And he led his son through fire. And he used divinations, and observed omens, and appointed soothsayers, and multiplied diviners, so that he did evil before the Lord, and provoked him.
21:7 koa, he set up an idol, of the sacred grove that he had made, in the temple of the Lord, about which the Lord said to David, and to his son Solomon: “In this temple, and in Jerusalem, which I have chosen out of all the tribes of Israel, I will place my name forever.
21:8 And I will no longer cause the feet of Israel to be moved from the land that I gave to their fathers: if only they will take care to do all that I have instructed them, and the entire law that my servant Moses commanded to them.”
21:9 Na izany aza tena, they did not listen. Fa tsy, they were seduced by Manasseh, so that they did evil, more so than the nations that the Lord crushed before the face of the sons of Israel.
21:10 And so the Lord spoke, by the hand of his servants, ny mpaminany, nanao hoe::
21:11 “Since Manasseh, ny mpanjakan'ny Joda,, has committed these wicked abominations, beyond all that the Amorites before him have done, and also has caused Judah to sin by his defilements,
21:12 noho io, izao no lazain'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,: Indro, I will lead evils over Jerusalem and over Judah, toy izany, whoever will hear of these things, both his ears will ring.
21:13 And I will extend the measuring line of Samaria over Jerusalem, with the scale of the house of Ahab. And I will erase Jerusalem, just as writing tablets are usually erased. And after erasing, I will turn it and repeatedly drag a stylus over its surface.
21:14 Ary tena, I will send away the remnants of my inheritance, and I will deliver them into the hands of their enemies. And they will be devastated and plundered by all their adversaries.
21:15 For they have done evil before me, and they have persevered in provoking me, from the day when their fathers departed from Egypt, mandraka androany.
21:16 Koa, Manasseh also has shed an exceedingly great amount of innocent blood, until he filled Jerusalem even to the mouth, aside from his sins by which he caused Judah to sin, so that they did evil before the Lord.”
21:17 Now the rest of the words of Manasseh, ary izay rehetra nataony, and his sin that he sinned, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Judah?
21:18 And Manasseh slept with his fathers, and he was buried in the garden of his own house, in the garden of Uzza. And Amon, zanany, no nanjaka nandimby azy.
21:19 Amon was twenty-two years old when he had begun to reign, and he reigned for two years in Jerusalem. The name of his mother was Meshullemeth, the daughter of Haruz, from Jotbah.
21:20 Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah, just as his father, Manasseh, nanao.
21:21 And he walked in all the ways in which his father had walked. And he served the unclean things that his father had served, and he adored them.
21:22 And he abandoned the Lord, the God of his fathers, and he did not walk in the way of the Lord.
21:23 And his servants undertook treachery against him. And they killed the king in his own house.
21:24 But the people of the land slew all those who had conspired against king Amon. And they appointed for themselves Josiah, zanany, as king in his place.
21:25 But the rest of the words of Amon, which he did, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Judah?
21:26 And they buried him in his sepulcher, in the garden of Uzza. Sy ny Zanany, Josiah, no nanjaka nandimby azy.

2 Mpanjaka 22

22:1 Josiah was eight years old when he had begun to reign. He reigned for thirty-one years in Jerusalem. The name of his mother was Jedidah, the daughter of Adaiah, from Bozkath.
22:2 And he did what was pleasing before the Lord, and he walked in all the ways of his father David. He did not turn aside to the right, na ho amin'ny ankavia.
22:3 Avy eo, in the eighteenth year of king Josiah, the king sent Shaphan, the son of Azaliah, ny zanak'i Mesolama, the scribe of the temple of the Lord, nanao taminy hoe::
22:4 “Go to Hilkiah, ny mpisoronabe, so that the money may be put together which has been brought into the temple of the Lord, which the doorkeepers of the temple have collected from the people.
22:5 And let it be given, by those in charge of the house of the Lord, to the workers. And let them distribute it to those who are working in the temple of the Lord in order to repair the surfaces of the temple,
22:6 manokana, to carpenters and masons, and to those who mend gaps, and so that wood may be purchased, and stones from the quarries, in order to repair the temple of the Lord.
22:7 Na izany aza tena, let no account be given by them of the money that they receive. Fa tsy, let them have it within their power and trust.”
22:8 Ary Hilkia, ny mpisoronabe, nanao tamin'i Safana, ny mpanora-dalàna, "Efa nahita ny bokin'ny lalàna tao an-tranon'i Jehovah." Ary nomen'i Hilkia an'i Safana ny boky, ka novakiny.
22:9 koa, Safana, ny mpanora-dalàna, nankany amin'ny mpanjaka, ka nilaza taminy izay efa nampianatra. Ary hoy izy:: "Ny mpanomponao efa niara-nitondra ny vola izay azo tao an-tranon'i Jehovah. Ary nomeko azy, mba ho zaraina ho an'ny mpiasa ny mpiandraikitra ny asa ao an-tranon'i Jehovah. "
22:10 koa, Safana, ny mpanora-dalàna, Nanazava tamin'ny mpanjaka, nanao hoe:, "Hilkia, ny mpisorona, nanome ahy ilay boky. "Ary rehefa novakiny Safana teo anatrehan'ny mpanjaka ny,
22:11 ary ren'ny mpanjaka ny teny tao amin'ilay bokin'ny lalàn'i Jehovah, dia nandriatra ny fitafiany.
22:12 Ary izy nandidy Hilkia, ny mpisorona, sy Ahikama, ny zanak'i Safana, sy Akbora, ny zanak'i Mikaia, sy Safana, ny mpanora-dalàna, ary Asaia, ny mpanompon'ny mpanjaka, nanao hoe::
22:13 "Mandehana, ka hanontany ny Tompo momba ahy, ary ny olona, ary ny Joda rehetra, momba ny teny amin'ity boky ity, izay efa hita. Fa ny lehibe fahatezeran'i Jehovah efa mirehitra amintsika noho ny razanareo tsy nihaino ny tenin'ity boky ity, mba hanao izay rehetra voasoratra ho antsika. "
22:14 Noho izany, Hilkia, ny mpisorona, sy Ahikama, sy Akbora, sy Safana, ary Asaia, went to Huldah, mpaminanivavy, the wife of Shallum, the son of Tikvah, the son of Harhas, the keeper of the vestments, who was living in Jerusalem, in the second part. And they spoke with her.
22:15 And she responded to them: "Izao no lazain'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,: Tell the man who sent you to me:
22:16 Izao no lazain'i Jehovah: Indro, I will lead evils over this place, and over its inhabitants, all the words of the law that the king of Judah has read.
22:17 For they have abandoned me, and they have sacrificed to foreign gods, provoking me by all the works of their hands. And so my indignation will be kindled against this place. And it will not be extinguished.
22:18 But to the king of Judah, who sent you so that you would consult the Lord, so shall you say: Izao no lazain'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,: In so far as you have heard the words of the volume,
22:19 and your heart was terrified, and you humbled yourself before the Lord, listening to the words against this place and its inhabitants, manokana, that they would become an astonishment and a curse, and because you have torn your garments, and have wept before me: I also have heard you, hoy Jehovah.
22:20 Izany no antony, I will gather you to your fathers, and you will be gathered to your sepulcher in peace, so that your eyes may not see all the evils that I will bring over this place.”

2 Mpanjaka 23

23:1 Ary dia nilaza tamin'ny mpanjaka ny zavatra efa nilaza. Ary dia naniraka, ary ny loholon'ny Joda sy Jerosalema dia tafangona teo aminy.
23:2 Ary ny mpanjaka niakatra tany amin'ny tempolin'ny Tompo. Ary ny namany dia ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny rehetra izay nonina tany Jerosalema: ny mpisorona, sy ny mpaminany, ary ny vahoaka rehetra, Avy amin'ny kely ny lehibe. Ary tamin 'ny fitoriana ny rehetra, dia namaky ny teny rehetra ao amin'ny boky misy ny fifanekena, izay hita tao an-tranon'i Jehovah.
23:3 Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny dingana. Ary namely fanekena teo anatrehan'i Jehovah, mba handeha araka ny Tompo, sy hitandrina ny didinao sy ny teni-vavolombelony ary ny fombafomba, amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra, ary toy izany koa izy ireo fa hanatanteraka ny tenin'izao fanekena izao,, izay efa voasoratra ao amin'io boky. Ary ny olona nanaiky ny fanekena.
23:4 And the king instructed Hilkiah, ny mpisoronabe, and the priests of the second order, and the doorkeepers, so that they would cast out of the temple of the Lord all the vessels which had been made for Baal, and for the sacred grove, and for the entire army of heaven. And he burned them outside of Jerusalem, in the steep valley of Kidron. And he carried their dust into Bethel.
23:5 And he destroyed the soothsayers, whom the kings of Judah had appointed to sacrifice in the high places throughout the cities of Judah, and all around Jerusalem, along with those who were burning incense to Baal, and to the Sun, and to the Moon, and to the twelve signs, and to the entire army of heaven.
23:6 And he caused the sacred grove to be carried away from the house of the Lord, outside of Jerusalem, to the steep valley of Kidron. And he burned it there, and reduced it to dust. And he cast the dust over the graves of the common people.
23:7 koa, he destroyed the small places of the effeminate, izay tao an-tranon'i Jehovah, for which the women were weaving something like little houses in the sacred grove.
23:8 And he gathered together all the priests from the cities of Judah. And he defiled the high places, where the priests were sacrificing, from Geba as far as Beersheba. And he tore down the altars of the gates at the entrance to the gate of Joshua, the leader of the city, which was to the left of the gate of the city.
23:9 Na izany aza tena, the priests of the high places did not ascend to the altar of the Lord in Jerusalem. For they would only eat from the unleavened bread in the midst of their brothers.
23:10 koa, he defiled Topheth, which is in the steep valley of the son of Hinnom, so that no one would consecrate his son or his daughter, through fire, to Molech.
23:11 koa, he took away the horses that the kings of Judah had given to the Sun, at the entrance to the temple of the Lord, beside the hallway of Nathan-melech, the eunuch, who was in Pharurim. And he burned the chariots of the Sun with fire.
23:12 koa, the altars which were upon the roof of the upper room of Ahaz, which the kings of Judah had made, and the altars which Manasseh had made in the two courts of the temple of the Lord, the king destroyed. And he hurried from there, and he scattered their ashes into the torrent Kidron.
23:13 koa, the high places which were in Jerusalem, to the right side of the Mount of Offense, which Solomon, ny mpanjakan'ny Isiraely, had built to Ashtoreth, the idol of the Sidonians, and to Chemosh, the offense of Moab, and to Milcom, the abomination of the sons of Ammon, the king defiled.
23:14 And he crushed the statues, and he cut down the sacred groves. And he filled their places with the bones of the dead.
23:15 Ary koa, the altar which was in Bethel, and the high place which Jeroboam, ny zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Isiraely hanota, had made: both that altar and the high place he tore down, and burned, and reduced to dust. And then he also set fire to the sacred grove.
23:16 And in that place Josiah, fihodinana, saw the sepulchers which were on the mount. And he sent and took the bones from the sepulchers. And he burned them upon the altar, and he defiled it in accord with the word of the Lord, which was spoken by the man of God, who had predicted these events.
23:17 Ary hoy izy:, “What is that monument that I see?” And the citizens of that city responded to him: “It is the sepulcher of the man of God, who came from Judah, and who predicted these events, which you have carried out concerning the altar of Bethel.”
23:18 Ary hoy izy:: “Permit him. Let no one move his bones.” And his bones have remained untouched, with the bones of the prophet who had arrived from Samaria.
23:19 Ary koa, all the shines of the high places, which were in the cities of Samaria, which the kings of Israel had made to provoke the Lord, Josiah took away. And he acted toward them according to all the works that he had done in Bethel.
23:20 And all the priests of the high places, who were in that place, he killed upon the altars. And he burned the bones of the men upon them. Dia niverina nankany Jerosalema.
23:21 And he instructed all the people, nanao hoe:: “Keep the Passover to the Lord your God, according to what has been written in the book of this covenant.”
23:22 Now no similar Passover was kept, from the days of the judges, who judged Israel, and from all the days of the kings of Israel and the kings of Judah,
23:23 as this Passover, which was kept to the Lord in Jerusalem, in the eighteenth year of king Josiah.
23:24 Ary koa, Josiah took away those who divined by spirits, and the soothsayers, and the images of the idols, and the defilements, and the abominations, which had been in the land of Judah and Jerusalem, so that he might establish the words of the law, which were written in the book, which Hilkiah, ny mpisorona, found in the temple of the Lord.
23:25 There was no king before him similar to him, who returned to the Lord with all his heart, and with all his soul, and with all his strength, in accord with the entire law of Moses. Ary ny manarakaraka azy, there rose up no one similar to him.
23:26 Na izany aza tena, the Lord did not turn away from the wrath of his great fury, his fury which was enraged against Judah because of the provocations by which Manasseh had provoked him.
23:27 Ary toy izany koa ny Tompo hoe:: “And now I will remove Judah from my face, just as I removed Israel. And I will cast aside this city, Jerosalema, which I have chosen, and the house, about which I said: My name shall be there.”
23:28 Now the rest of the words of Josiah, ary izay rehetra nataony, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Judah?
23:29 During his days, Pharaoh Neco, ny mpanjakan'i Egypta, ascended against the king of the Assyrians to the river Euphrates. And king Josiah went out to meet him. Ary nony nahita azy, he was killed at Megiddo.
23:30 And his servants carried him dead from Megiddo. And they took him to Jerusalem, and they buried him in his own sepulcher. And the people of the land took Jehoahaz, ny zanak'i Josia. And they anointed him, and made him king in place of his father.
23:31 Jehoahaz was twenty-three years old when he had begun to reign, ary nanjaka nandritra ny telo volana tany Jerosalema. The name of his mother was Hamutal, the daughter of Jeremiah, from Libnah.
23:32 Ary nanao izay ratsy eo anatrehan'i Jehovah, according to all that his fathers had done.
23:33 And Pharaoh Neco bound him at Riblah, which is in the land of Hamath, so that he would not reign in Jerusalem. And he imposed a penalty on the land: ny iray talenta volafotsy zato, and one talent of gold.
23:34 And Pharaoh Neco appointed Eliakim, ny zanak'i Josia, as king in place of Josiah his father. And he changed his name to Jehoiakim. Then he took Jehoahaz away, and he brought him into Egypt, and there he died.
23:35 Now Jehoiakim gave silver and gold to Pharaoh, when he had taxed the land, according to each one who would contribute by the command of Pharaoh. And he exacted both silver and gold from the people of the land, from each one according to his ability, so that he would give to Pharaoh Neco.
23:36 Jehoiakim was twenty-five years old when he had begun to reign, and he reigned for eleven years in Jerusalem. The name of his mother was Zebidah, the daughter of Pedaiah, from Rumah.
23:37 Ary nanao izay ratsy eo anatrehan'i Jehovah, in accord with all that his fathers had done.

2 Mpanjaka 24

24:1 During his days, Nebokadnezara, ny mpanjakan'i Babylona, ascended, and Jehoiakim became his servant for three years. And again he rebelled against him.
24:2 And the Lord sent to him the robbers of the Chaldeans, and the robbers of Syria, and the robbers of Moab, and the robbers of the sons of Ammon. And he sent them into Judah, so that they might destroy it, araka ny tenin 'ny Tompo, which he had spoken through his servants, ny mpaminany.
24:3 Then this occurred, by the word of the Lord against Judah, that he took him away from before himself because of all the sins of Manasseh which he did,
24:4 and because of the innocent blood which he shed, and because he filled Jerusalem with the slaughter of the innocent. Ary noho izany antony, the Lord was not willing to be appeased.
24:5 But the rest of the words of Jehoiakim, ary izay rehetra nataony, have these not been written in the book of the words of the days of the kings of Judah? And Jehoiakim slept with his fathers.
24:6 ary Joiakina, zanany, no nanjaka nandimby azy.
24:7 And the king of Egypt no longer continued to go out from his own land. For the king of Babylon had taken all that had belonged to the king of Egypt, from the river of Egypt as far as the river Euphrates.
24:8 Valo ambin'ny folo taona Joiakina, fony izy nanomboka nanjaka, ary nanjaka nandritra ny telo volana tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Nehosta, ny zanakavavin'i Elnatana, avy tany Jerosalema.
24:9 Ary nanao izay ratsy eo anatrehan'i Jehovah, araka izay rehetra nataon-drainy.
24:10 Tamin'izany fotoana izany, no niakaran'ny mpanompon'i Nebokadnezara, ny mpanjakan'i Babylona, niakatra hamely an'i Jerosalema. Ary nanodidina ny tanàna amin'ny manda.
24:11 ary Nebokadnezara, ny mpanjakan'i Babylona, nankany an-tanàna, amin'ny mpanompony, ka mba hiady hamelezana azy.
24:12 ary Joiakina, ny mpanjakan'ny Joda,, nivoaka nankany amin'ny mpanjakan'i Babylona, izy, ary ny reniny, sy ny mpanompony, sy ny mpitarika, ary ny tandapa. Ary ny mpanjakan'i Babylona nandray Azy, tamin'ny taona fahavalo nanjakany.
24:13 Dia naka avy tao ny rakitra rehetra tao an-tranon'i Jehovah, ary ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka. Ary Elisa nanapaka ny volamena rehetra nataon'i Solomona fanaka, ny mpanjakan'ny Isiraely, efa natao ho amin'ny tranon'i Jehovah, araka ny tenin 'ny Tompo.
24:14 Ary nentiny ho babo tany Jerosalema rehetra, sy ny mpitarika, ary ny mahery miaramila, iray alina, -ko babo, isaky ny mpanao asa tanana sy ny mpanao asa tanana. Ary tsy nisy navelany, afa-tsy ny malahelo amin'ny olona tompon-tany.
24:15 koa, dia nentiny ho babo tany Babylona Joiakina, ary ny renin'ny mpanjaka, ary ny vadin'ny mpanjaka, ary ny tandapa. Ary dia nentiny ho babo ny mpitsara amin'ny tany, avy tany Jerosalema ho any Babylona,
24:16 ary ny lehilahy matanjaka, fito arivo, sy ny mpanao asa tanana sy ny mpanao asa tanana, arivo: rehetra izay lehilahy matanjaka sy mendrika ho an'ny ady. Ary ny mpanjakan'i Babylona nitondra azy tahaka ny babo, ho any Babylona.
24:17 Ary izy nanendry an'i Matania, ny dadatoany, ao amin'ny fitoerany. Ary nametraka ny anarana Zedekia azy.
24:18 Zedekiah held twenty-one years of life when he had begun to reign. And he reigned for eleven years in Jerusalem. The name of his mother was Hamutal, the daughter of Jeremiah, from Libnah.
24:19 Ary nanao izay ratsy eo anatrehan'i Jehovah, in accord with all that Jehoiakim had done.
24:20 For the Lord was angry against Jerusalem and against Judah, until he cast them away from his face. And so Zedekiah withdrew from the king of Babylon.

2 Mpanjaka 25

25:1 Avy eo dia nitranga fa, in the ninth year of his reign, tamin'ny volana fahafolo, tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana, Nebokadnezara, ny mpanjakan'i Babylona, he and his entire army, arrived against Jerusalem. And they encircled it, and they constructed fortifications all around it.
25:2 And the city was enclosed and besieged, even until the eleventh year of king Zedekiah,
25:3 on the ninth day of the month. And a famine prevailed in the city; neither was there bread for the people of the land.
25:4 And the city was breached. And all the men of war fled in the night along the way of the gate which is between the double wall at the garden of the king. Now the Chaldeans were besieging the city on all sides. And so Zedekiah fled along the way which leads to the plains of the wilderness.
25:5 And the army of the Chaldeans pursued the king, and they overtook him in the plains of Jericho. And all the warriors who were with him were dispersed, and they abandoned him.
25:6 Noho izany, having apprehended him, they led the king to the king of Babylon at Riblah. And he was speaking with him in judgment.
25:7 Then he killed the sons of Zedekiah before him, and he dug out his eyes, and he bound him with chains, and he led him away to Babylon.
25:8 In the fifth month, on the seventh day of the month, the same is the nineteenth year of the king of Babylon, Nebuzaradan, ny mpitarika ny tafika, a servant of the king of Babylon, went into Jerusalem.
25:9 And he set fire to the house of the Lord, and to the house of the king. And the houses of Jerusalem, and every great house, dia nodorany tamin'ny afo.
25:10 And the entire army of the Chaldeans, which was with the leader of the military, tore down the walls of Jerusalem all around.
25:11 Then Nebuzaradan, ny mpitarika ny miaramila, carried away the rest of the people, who had remained in the city, and the fugitives, who had fled over to the king of Babylon, and the remnant of the common people.
25:12 But he left behind some vinedressers and farmers from the poor of the land.
25:13 Now the pillars of brass which were in the temple of the Lord, and the bases, and the sea of brass, which was in the house of the Lord, the Chaldeans broke apart. And they took all the brass to Babylon.
25:14 koa, they took away the cooking pots of brass, and the scoops, and the forks, and the cups, and the little mortars, and all the articles of brass with which they were ministering.
25:15 And the leader of the military even took away the censers and the bowls, whatever was of gold for the gold, and whatever was of silver for the silver,
25:16 and also the two pillars, the one sea, and the bases which Solomon had made for the temple of the Lord. The brass of all these items was beyond measure.
25:17 One pillar had eighteen cubits in height. And the head of brass upon it was three cubits in height. And the network and pomegranates upon the head of the pillar were all of brass. And the second pillar had a similar adornment.
25:18 koa, the leader of the military took away Seraiah, the chief priest, and Zephaniah, the second priest, and three doorkeepers,
25:19 and from the city, one eunuch, who was in charge of the men of war, and five men out of those who had stood before the king, whom he found in the city, and Sopher, the leader of the army who trained the young soldiers from the people of the land, and sixty men from the common people, who had been found in the city.
25:20 Taking them, Nebuzaradan, ny mpitarika ny miaramila, led them to the king of Babylon at Riblah.
25:21 And the king of Babylon struck them and killed them at Riblah, in the land of Hamath. And Judah was taken away from his land.
25:22 But over the people who had remained in the land of Judah, whom Nebuchadnezzar, ny mpanjakan'i Babylona, had permitted, he appointed as ruler Gedaliah, the son of Ahikam, ny zanak'i Safana.
25:23 And when all the commanders of the military had heard this, they and the men who were with them, manokana, that the king of Babylon had appointed Gedaliah, they went to Gedaliah at Mizpah: Isimaela, the son of Nethaniah, ary Johanana, the son of Kareah, and Seraiah, the son of Tanhumeth, the Netophathite, and Jaazaniah, the son of a Maacathite, they and their companions.
25:24 And Gedaliah swore to them and to their companions, nanao hoe:: “Do not be afraid to serve the Chaldeans. Remain in the land, and serve the king of Babylon, and it shall be well with you.”
25:25 Fa izany no nitranga fa, amin'ny volana fahafito, Isimaela, the son of Nethaniah, the son of Elishama, of royal offspring, and ten men with him, went and struck Gedaliah, who then died, along with the Jews and the Chaldeans who were with him at Mizpah.
25:26 Ary ny olona rehetra, from small to great, and the leaders of the military, eny, nifoha, went away to Egypt, fearing the Chaldeans.
25:27 Marina tokoa, izany no nitranga fa, in the thirty-seventh year of the transmigration of Jehoiachin, ny mpanjakan'ny Joda,, ao amin'ny volana faharoa ambin'ny folo, tamin'ny andro fahafito amby roa-polo amin'ny volana, Evilmerodach, ny mpanjakan'i Babylona, in the year when he had begun to reign, lifted up the head of Jehoiachin, ny mpanjakan'ny Joda,, from prison.
25:28 And he spoke kindly to him. And he set his throne above the throne of the kings who were with him at Babylon.
25:29 And he changed his garments that he had worn in prison. And he ate bread before him always, nandritra ny andro rehetra niainany.
25:30 koa, he appointed to him an allowance without ceasing, which also was given to him by the king, ho an'ny andro tsirairay, nandritra ny andro rehetra niainany.