Tobia

Tobia 1

1:1 Tobit was from the tribe and city of Naphtali (which is in the upper parts of Galilee above Asher, after the way, which leads to the west, that has on its left the city of Sephet).
1:2 Although he had been taken captive in the days of Shalmaneser, ny mpanjakan'i Asyria, even in such a situation as captivity, he did not desert the way of truth.
1:3 Koa dia, isan'andro, all that he was able to obtain, he bestowed on his fellow captive brothers, who were from his kindred.
1:4 Ary, when he was among the youngest of any in the tribe of Naphtali, he showed not so much as any childish behavior in his work.
1:5 Ary avy eo, when all went to the golden calves which Jeroboam, mpanjakan'ny Isiraely, had made, he alone fled from the company of them all.
1:6 Yet he continued on to Jerusalem, to the temple of the Lord, and there he adored the Lord God of Israel, offering faithfully all his first-fruits and his tithes.
1:7 Koa dia, tamin'ny taona fahatelo, he administered all his tithes to new converts and to new arrivals.
1:8 These and similar such things, even as a boy, he observed according to the law of God.
1:9 Marina tokoa, when he had become a man, he received as wife Anna of his own tribe, and he conceived a son by her, to whom he assigned his own name.
1:10 From his infancy, he taught him to fear God and to abstain from all sin.
1:11 Noho izany, rahoviana, during the captivity, he had arrived with his wife and son at the city of Nineveh, with all his tribe,
1:12 (even though they all ate from the foods of the Gentiles,) he guarded his soul and never was contaminated with their foods.
1:13 And because he was mindful of the Lord with his whole heart, God gave him favor in the sight of Shalmaneser the king.
1:14 And he gave him the power to go wherever he would want, having the freedom to do whatever he wished.
1:15 Noho izany, he continued on to all who were in captivity, and he gave them helpful advice.
1:16 But when he had arrived at Rages, ny tanànan'ny Meda, he had ten talents of silver, from that which he had been given in honor by the king.
1:17 ary rehefa, in the midst of the great tumult of his kindred, he saw the destitution of Gabael, who was from his tribe, he loaned him, under a written agreement, the aforementioned weight of silver.
1:18 Raha ny marina, Ary nony ela,, Shalmaneser the king died, while Sennacherib his son reigned in his place, and he held a hatred for the sons of Israel.
1:19 Every day, Tobit traveled though all his own people, and he consoled them, and he distributed to each one as much as he could from his resources.
1:20 He nourished the hungry, and he supplied clothes to the naked, and he showed concern for the burial of the dead and of the slain.
1:21 Ary avy eo, when king Sennacherib had returned from Judea, fleeing the scourge which God had caused all around him because of his blasphemy, ary, rehefa tezitra, he was slaughtering many from the sons of Israel, Tobit buried their bodies.
1:22 And when it was reported to the king, he ordered him to be slain, and he took away all his belongings.
1:23 Raha ny marina, Tobia, fleeing with nothing but his son and his wife, was able to remain hidden because many loved him.
1:24 Raha ny marina, after forty-five days, the king was slain by his own sons,
1:25 and Tobit was able to return to his house, and all his resources were restored to him.

Tobia 2

2:1 Raha ny marina, rehefa afaka izany,, rehefa nisy andro firavoravoan'ny andron'ny Tompo, ary tsara sakafo efa voaomana tao an-tranon'i Tobia,
2:2 dia hoy izy tamin'ny zanany: "Mandehana, ary hitondra ny hafa izay matahotra an'Andriamanitra avy amin'ny foko mba mihinana miaraka aminay. "
2:3 Ary rehefa lasa, niverina, dia nilaza taminy fa iray amin'ireo zanak'Israely, ny tenda Hetezo, nandry teo eny an-dalana. Ary niaraka tamin'izay dia, dia niantoraka avy amin'ny fitoerany nipetraka nihinana, Nandao ny sakafo hariva, dia niala tao izy sy fifadian-kanina ny vatana.
2:4 Ary nitondra azy, izy no nitondra azy ao amin'ny miafina any an-tranony, amin'izay mba, taorian'ny efa maty ny masoandro, mba haleviny amim-pahamalinana.
2:5 Ary rehefa nanafina ny vatana, dia mihinana ny mofo kovitra aman-dranomaso,
2:6 tsaroany ny teny izay nolazain'i Jehovah tamin'ny alalan'i Amosa mpaminany: "Ny andro firavoravoanareo Hiverina ho any amin'ny fitolokoana amam-pisaonana."
2:7 Marina tokoa, raha efa maty ny masoandro, dia nivoaka, Ary naleviny.
2:8 Na izany aza ny mpiara-monina rehetra niady hevitra taminy, nanao hoe:: "Ankehitriny, Nisy didy navoaka mba hamono anareo noho izany zavatra izany, ary zara raha afa-nandositra ny fanamelohana ho faty, ary indray ianao nandevina ny maty?"
2:9 fa Tobia, matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny mpanjaka, nangalatra manala ny fatin'ny voavono sy nafeniny tao an-tranony, ary amin'ny misasakalina, dia naleviny tao.
2:10 Ary nony indray andro, satria sasatra tsy handevenanao ny maty, dia nankany an-trano, ary niankohoka akaikin'ny rindrina, ka dia natory izy.
2:11 Ary, araka izay efa matory, mafana ny sidintsidina droppings avy amin'ny akaniny, dia voafafy teny amin'ny masony, ka tonga jamba.
2:12 Ary toy izany ny Tompo navela fitsapana izany mba hanjo azy, Amin'izay dia mba ho ohatra-tahaky ny taranaka any aoriana ny faharetany, izay na dia toy ny an'i Joba lehilahy masina.
2:13 Fa, na dia amin'ny zazakely, efa foana natahotra an'Andriamanitra sy nitandrina ny didiny, ka dia tsy kivy eo anatrehan'Andriamanitra noho ny loza ny jamba izay nanjo azy.
2:14 Fa nijanona immoveable ao amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, ka misaora Andriamanitra amin'ny andro rehetra niainany.
2:15 For just as kings have mocked blessed Job, so also his relatives and acquaintances ridiculed his life, nanao hoe::
2:16 “Where is your hope, on behalf of which you gave alms and buried the dead?"
2:17 Raha ny marina, Tobit corrected them, nanao hoe:: “Do not speak in this way,
2:18 for we are the sons of the holy ones, and we look forward to that life which God will give to those who never change in their faith before him.”
2:19 Raha ny marina, his wife Anna went out to weaving work daily, and she brought back the provisions that she was able to obtain by the labor of her hands.
2:20 Whereupon it happened that, having received a young goat, she brought it home.
2:21 When her husband heard the sound of its bleating, hoy izy:, “Look, so that it might not be stolen, return it to its owners, for it is not lawful for us either to eat, or to touch, anything stolen.”
2:22 Dia, ny vadiny, rehefa tezitra, answered, “Clearly, your hope has become vanity, and the manner of your almsgiving has become apparent.”
2:23 And with these and other similar such words, she reproached him.

Tobia 3

3:1 Ary Tobia Nisento, ary nanomboka nivavaka-dranomaso,
3:2 nanao hoe:, "Tompo ô, Hianao no marina sy ny fitsarany marina, ary ny lalanao rehetra dia famindram-po, sy ny fahamarinana, sy ny fitsarana.
3:3 Ary ankehitriny, Tompo O, Tsarovy aho, ary aza hanao famaliana ho ny fahotako, ary tsy hahatsiaro ny fandikan-dalàna, na ny an'ny ray aman-dreniko.
3:4 Fa tsy nihaino ny didinao, Ary toy izany no efa natolotra ny nandroba sy ny babo, dia ho amin'ny fahafatesana, ary ny baraka, sy tahaka ny fahafaham-baraka eo anatrehan'ny firenena rehetra, eo izay efa niparitaka anay.
3:5 Ary ankehitriny, Tompo O, lehibe ny fitsaranao. Fa tsy nanao araka ny didinao, ary tsy nandeha tamim-pahatsorana teo anatrehanao.
3:6 Ary ankehitriny, Tompo O, ataovy amiko araka ny sitraponao, ary baiko ny fanahiko mba ho nandray soa aman-tsara. Fa ilaina bebe kokoa ho ahy ny ho faty, toy izay ho velona. "
3:7 Ary noho izany, tamin'izany andro izany, nitranga fa Sarah, ny zanakavavin'i dRagoela, in Ragesa, ny tanànan'ny Meda, koa dia nandre latsa avy amin'ny iray amin'ireo mpanompon'i drainy mpiasa an-trano.
3:8 Fa efa nomena ho vadiny fito, ary ny demonia atao hoe Asmodeus namono azy ireo, raha vao efa nanatona azy.
3:9 Noho izany, rehefa nanitsy ny mpiasa an-trano noho ny fahadisoana, izy namaly ka nanao taminy, nanao hoe:, "Enga anie isika tsy mahita zanakalahy sy zanakavavy avy aminao eto an-tany, ianao murderess ny lehilahy.
3:10 Ve ianao hamono ahy koa, tahaka ny efa namono lehilahy fito?"Ireo teny ireo amin'ny, dia nanao efitra iray ambony rihana ny tranony. Ary nandritra ny telo andro sy telo alina, dia tsy mihinana na misotro.
3:11 Fa, hatrany amin'ny fivavahana-dranomaso, izy nivavaka Andriamanitra, ka dia mba hanafaka azy amin'ny fahafaham-baraka ity.
3:12 And it happened on the third day, while she was completing her prayer, mitso-drano ny Tompo,
3:13 that she said: “Blessed is your name, O God of our fathers, izay, though you had been angry, will show mercy. And in time of tribulation, you dismiss the sins of those who call upon you.
3:14 Ho anao, Tompo O, I turn my face; ho anao, I direct my eyes.
3:15 Miangavy anao aho, Tompo O, that you may absolve me from the chains of this reproach, or at least take me away from the earth.
3:16 Fantatrao, Tompo O, fa tsy mbola nitsiriritra ny vadiny, ary efa nitsimbina ny aiko madio rehetra faniriana maloto.
3:17 Mbola tsy voaharo ny tenako amin'izay milalao. Ary tsy nanolotra ny tenako ho toy ny mpandray anjara amin'izay mandeha amin'ny levity.
3:18 But I consented to accept a husband, ao amin'ny fahatahorana, not in my lust.
3:19 Ary, either I was unworthy of them, or they perhaps were not worthy of me. For perhaps you have preserved me for another husband.
3:20 For your counsel is not within the ability of man.
3:21 But all who worship you are certain of this: that one’s life, if it should be tested, shall be crowned, and if it should be in tribulation, shall be delivered, and if it should be corrected, shall be permitted to approach your mercy.
3:22 For you are not delighted with our perdition. Fa, after a storm, you create tranquility, and after tears and weeping, you pour out exultation.
3:23 May your name, Ry Andriamanitry ny Isiraely,, be blessed forever.”
3:24 Tamin'izany fotoana izany, the prayers of them both were heard in the sight of the glory of the most high God.
3:25 And the holy Angel of the Lord, Raphael, was sent to care for both of them, whose prayers were recited at the same time in the sight of the Lord.

Tobia 4

4:1 Noho izany, when Tobit considered that his prayer was heard, so that he might be able to die, he called his son Tobias to him.
4:2 Ary hoy izy taminy:: "Ny zanako lahy, hear the words of my mouth, and set them, like a foundation, in your heart.
4:3 When God will receive my soul, bury my body. And you shall honor your mother, mandritra ny androm-piainany.
4:4 For you are obliged to be mindful of what great perils she suffered because of you in her womb.
4:5 But when she too will have completed the time of her life, bury her near me.
4:6 Na izany aza, for all the days of your life, have God in your mind. And be careful that you never consent to sin, nor overlook the precepts of the Lord our God.
4:7 Give alms from your substance, and do not turn away your face from any pauper. For so it shall be that neither will the face of the Lord be turned away from you.
4:8 In whatever way that you are able, so shall you be merciful.
4:9 If you have much, distribute abundantly. If you have little, nevertheless strive to bestow a little freely.
4:10 For you store up for yourself a good reward for the day of necessity.
4:11 For almsgiving liberates from every sin and from death, and it will not suffer the soul to go into darkness.
4:12 Almsgiving will be a great act of faith before the most high God, for all those who practice it.
4:13 Take care to keep yourself, ny zanako lahy, from all fornication, ary, except for your wife, never permit yourself to know such an offense.
4:14 Never permit arrogance to rule in your mind or in your words. Fa ao anatiny, all perdition had its beginning.
4:15 And whoever has done any kind of work for you, immediately pay him his wages, and do not let the wages of your hired hand remain with you at all.
4:16 Whatever you would hate to have done to you by another, see that you never do so to another.
4:17 Eat your bread with the hungry and the needy, and cover the naked with your own garments.
4:18 Set out your bread and your wine at the burial of a just man, and do not eat and drink from it with sinners.
4:19 Always seek the counsel of a wise man.
4:20 Bless God at all times. And petition him that he direct your ways and that all your counsels may remain in him.
4:21 Ary ankehitriny, I reveal to you, ny zanako lahy, that I lent ten talents of silver, while you were still a young child, to Gabael, in Ragesa, ny tanànan'ny Meda, and I have his written agreement with me.
4:22 Ary noho izany, inquire how you may travel to him and receive from him the aforementioned weight of silver, and return to him the written agreement.
4:23 Aza matahotra, ny zanako lahy. We do indeed lead a poor life, but we will have many good things: if we fear God, and withdraw from all sin, and do what is good.”

Tobia 5

5:1 Then Tobias responded to his father, ka hoy Izy:: “I will do everything just as you have instructed me, ray.
5:2 But I do not know how to obtain this money. He does not know me, and I do not know him. What proof shall I give to him? And I do not know any part of the way, which leads to that place.”
5:3 Then his father answered him, ka hoy Izy:: "Tokoa, I have a written agreement about that in my possession, izay, when you show it to him, he will immediately repay it.
5:4 But go out now, and inquire after some faithful man, who would go with you to keep you safe in return for his wages, so that you may receive it while I am still alive.”
5:5 Ary Tobias, miala, found a splendid young man, standing girded and seemingly ready for travel.
5:6 And not knowing that he was an Angel of God, he greeted him, ka hoy Izy:, "Avy aiza ianao, good young man?"
5:7 And so he answered, “From the sons of Israel.” And Tobias said to him, “Do you know the way that leads to the region of the Medes?"
5:8 And he answered: “I know it. And I have frequently walked through all its paths, and I stayed with Gabael, rahalahy, who lives in Rages, ny tanànan'ny Meda, which is situated at the mount of Ecbatana.”
5:9 Tobias said to him, “I implore you, wait here for me, until I tell these same things to my father.”
5:10 Ary Tobias, miditra, revealed all these things to his father. Upon which, ny rainy, in admiration, asked that he would enter to him.
5:11 Ary noho izany, miditra, he greeted him, ka hoy Izy:, “May gladness be always with you.”
5:12 Ary hoy Tobia, “What kind of gladness will be for me, since I sit in darkness and do not see the light of heaven?"
5:13 And the young man said to him, “Be steadfast in soul. Your cure from God is near.”
5:14 And so Tobit said to him, “Are you able to lead my son to Gabael in Rages, ny tanànan'ny Meda? And when you return, I will pay you your wages.”
5:15 Ary hoy ilay anjely taminy, “I will lead him, and I will bring him back to you.”
5:16 And Tobit responded to him, “I ask you to tell me: which family or which tribe are you from?"
5:17 And Raphael the Angel said, “Do you seek the family of the one you hire, or else the hired hand himself, to go with your son?
5:18 Fa, lest perhaps I cause you to worry: I am Azariah, the son of Hananiah the great.”
5:19 And Tobit responded, “You are from a great family. But I ask you, do not be angry that I wanted to know your family.”
5:20 Fa hoy ilay anjely taminy, “I will lead your son safely, and I will bring him back safely to you.”
5:21 And so Tobit, namaly, nanao hoe:, “May you walk well, and may God be with you on your journey, and may his Angel accompany you.”
5:22 Avy eo, when all things were ready which were to be carried on their journey, Tobias said farewell to his father, and to his mother, and the two of them walked together.
5:23 Ary rehefa niainga, his mother began to weep, ary ny hoe: “You have taken the staff of our old age, and you have sent him away from us.
5:24 I wish that the money, for which you sent him, had never been.
5:25 For our poverty has been sufficient for us, so that we might count it as riches that we saw our son.”
5:26 And Tobit said to her: “Do not weep. Our son will arrive safely, and he will return safely to us, and your eyes shall see him.
5:27 For I believe that the good Angel of God accompanies him and that he orders all things well which occur around him, such that he will be returned to us with gladness.”
5:28 At these words, his mother ceased weeping, and she was silent.

Tobia 6

6:1 And so Tobias continued on, and the dog was following him, and he stayed at the first stopping point, near the river Tigris.
6:2 And he went out to wash his feet, ary indro, an immense fish came out to devour him.
6:3 And Tobias, being frightened of it, cried out with a loud voice, nanao hoe:, "Tompoko, it is attacking me!"
6:4 Ary hoy ilay anjely taminy, “Catch it by the gills, and draw it to you.” And when he had done so, he pulled it onto dry land, and it began to thrash before his feet.
6:5 Ary hoy ilay anjely nanao taminy hoe:: “Disembowel this fish, and put aside his heart, and his gall, and his liver for yourself. For these things are necessary as useful medicines.”
6:6 And when he had done so, he roasted its flesh, and they took it with them on the way. The rest they salted, so that it might be sufficient for them, until they would arrive at Rages, ny tanànan'ny Meda.
6:7 Then Tobias questioned the Angel, ka hoy izy taminy:, “I implore you, brother Azariah, to tell me what remedies these things hold, which you have told me to retain from the fish?"
6:8 Ary Ilay Anjelin'i, namaly, hoy izy taminy:: “If you put a little piece of its heart on burning coals, its smoke will drive away all kind of demons, whether from a man or from a woman, so that they will no longer approach them.
6:9 And the gall is useful for anointing the eyes, in which there may be a white speck, and they will be cured.”
6:10 Ary hoy Tobia taminy, "Aiza no tianao fa hijanona?"
6:11 Ary Ilay Anjelin'i, mamaly, nanao hoe:: "Ity ny iray atao hoe Ragoela, ny olona akaiky anao avy amin'ny foko, ary manana zazavavy iray antsoina hoe Sarah, fa tsy misy lahy na vavy hafa, afa-tsy izy.
6:12 All his livelihood is dependent upon you, and you ought to take her to yourself in marriage.
6:13 Noho izany, ask for her from her father, and he will give her to you as wife.”
6:14 Then Tobias responded, ka hoy Izy:: “I hear that she has been given to seven husbands, and they passed away. But I have even heard this: that a demon killed them.
6:15 Noho izany, ahiako, lest this may happen to me also. And since I am the only child of my parents, I might send their old age with sorrow to the grave.”
6:16 Then the Angel Raphael said to him: "Henoy aho, and I will reveal to you who they are, over whom the demon can prevail.
6:17 Ohatra, those who receive marriage in such manner as to exclude God from themselves and from their mind, and in such a manner as to empty themselves to their lust, like the horse and mule, tsy manan-tsaina, over them the demon has power.
6:18 fa ianareo, when you will have accepted her, enter the bedroom and for three days keep yourself continent from her, and empty yourself to nothing other than prayers with her.
6:19 Koa, on that night, burn the liver of the fish like incense, and the demon will be put to flight.
6:20 Raha ny marina, on the second night, you will become ready to receive a physical union like that of the holy Patriarchs.
6:21 Ary avy eo, on the third night, you will obtain a blessing, so that healthy children may be procreated from you both.
6:22 Ary noho izany, the third night having been accomplished, you will receive the virgin with the fear of the Lord, led more by love of children than by physical desire, amin'izay mba, as the offspring of Abraham, you will then obtain a blessing in children.

Tobia 7

7:1 Ary dia niara-nandeha ny Ragoela, ary Ragoela nandray azy tamin-kafaliana.
7:2 And Raguel, gazing upon Tobias, said to Anna his wife, “How much like my cousin is this young man!"
7:3 And when he had spoken this, hoy izy:, “Which of our brethren are you from, tovolahy?"
7:4 Fa hoy izy ireo:, “We are from the tribe of Naphtali, from the captivity of Nineveh.”
7:5 And Raguel said to them, “Do you know my brother Tobit?"Dia hoy ireo taminy, "Eny, fantatray izy."
7:6 And since he was saying many good things about him, the Angel said to Raguel, “The Tobit about whom you inquire is the father of this young man.”
7:7 And Raguel threw himself towards him and kissed him with tears and weeping upon his neck, nanao hoe:, “May a blessing be upon you, ny zanako lahy, because you are the son of a good and most noble man.”
7:8 And his wife Anna, and their daughter Sarah, were weeping.
7:9 Ary noho izany, taorian 'ny efa nolazainy, Ragoela Nandidy ny ondry hovonoina, ary andro firavoravoana ho ho vonona. Ary rehefa nananatra azy mba nipetraka teny ho an'ny sakafo hariva,
7:10 Tobia nanao hoe:, "Eto, amin'izao fotoana izao, : Tsy hihinana aho na hisotro, aloha raha tsy manamafy ny fanangonan-tsonia, ary mampanantena ny hanome ny zanakao vavy Sarah amiko. "
7:11 Ary rehefa nandre izany teny Ragoela, dia natahotra, satria fantany izay nanjo ireo fito lahy, izay efa nanatona azy. Ary izy vao matahotra, fandrao dia mety hanjo azy ihany koa Toy izany koa. Ary, satria nihozongozona intsony ary nanome valiny ny fanangonan-tsonia,
7:12 ny Anjely hoy izy taminy:: "Aza matahotra fa hanome azy amin'ny anankiray, fa ity iray ity matahotra an'Andriamanitra. Izy tsy maintsy mba hikambana ny vavy. Noho io, tsy misy hafa nisy afaka manambady azy. "
7:13 Dia hoy Ragoela: "Tsy misalasala fa Andriamanitra dia niaiky ny vavaka sy ny ranomaso be talohan'ny eo anatrehany.
7:14 Ary mino aho, noho izany, izay efa nahatonga anareo hanatona Ahy, ka dia ity iray ity mba hikambana ho vadin'ny iray azy manokana ny havanao, araka ny lalàn 'i Mosesy. Ary ankehitriny, aza mbola misalasala fa Izaho no hanome azy ho anao. "
7:15 Ary mandray an-tanana ankavanan'ny zanany vavy, dia nomeny ho eo an-tanana ankavanan'ny Tobia, nanao hoe:, "Enga anie ny Andriamanitr'i Abrahama, ary ny Andriamanitr'i Isaka, ary ny Andriamanitr 'i Jakoba anie ho aminareo. Ary enga anie izy hiaraka anareo miara-hanatanteraka ny fanambadiana sy ny fitahiana ao anatinareo. "
7:16 Ary naka taratasy, dia nanao an-tsoratra rakitsoratry ny fanambadiana.
7:17 Ary rehefa afaka izany, dia feasted, fitahiana Andriamanitra.
7:18 And Raguel called his wife Anna to him, and he instructed her to prepare another bedroom.
7:19 And she brought her daughter Sarah into it, and she was weeping.
7:20 And she said to her, “Be steadfast in spirit, ny zanako vavy. May the Lord of heaven give you gladness in place of the grief that you have had to endure.”

Tobia 8

8:1 Raha ny marina, after they had dined, they introduced the young man to her.
8:2 Ary noho izany, Tobias, remembering the word of the Angel, took part of the liver from his bag, and he placed it over the live coals.
8:3 Then the Angel Raphael caught the demon, and bound him in the desert of upper Egypt.
8:4 Ary Tobia kosa namporisika an-drazazavavy, Ary izy nanao taminy hoe:: "Sarah, Mitsangàna ary aoka isika hivavaka amin'Andriamanitra androany, ary rahampitso, ary ny andro manaraka. Fa, mandritra ireo telo alina, isika rehefa miray amin'ny Andriamanitra. Ary avy eo, rehefa afaka ny alina fahatelo dia lasa, ny tenanay dia mahazo miray.
8:5 Fa tokoa, izahay no zanaky ny olo-masina, ary tokony tsy mahazo miray amin'ny fomba toy izany ny jentilisa, izay manana ny fahalalana an'Andriamanitra. "
8:6 Ary noho izany, eny, nifoha miara-, Nivavaka mafy izy roa, mandritra izany fotoana izany, ny fahasalamana mba homena azy ireo.
8:7 Ary hoy Tobia: "Tompo ô, ny Andriamanitry ny razantsika, Mety ho ny lanitra sy ny tany mitso-drano anao, ary ny ranomasina, ary ny loharano, ary ny renirano, ary ny biby rehetra izay ao aminy.
8:8 Ianao namorona an'i Adama avy tamin'ny fotaka ny tany, dia nomenareo Eva ho azy toy ny mpanampy.
8:9 Ary ankehitriny, Tompo O, fantatrareo fa izaho no hahafaka ny anabaviko in panambadiana firaisana, tsy noho tontolo izao fahafinaretana, fa fotsiny Fa ny fitiavam-taranaka, izay ny anaranao dia mety ho voatahy mandrakizay mandrakizay. "
8:10 Sarah likewise said, “Be merciful to us, Tompo O, be merciful to us. And let us both grow old together in health.”
8:11 Ary nony, about the time of the rooster’s crowing, that Raguel ordered his servants to be summoned, and they went out with him together to dig a grave.
8:12 Fa hoy izy:, “Lest perhaps, Toy izany koa, it may have happened to him, as it did also to the other seven men who approached her.”
8:13 And when they had prepared the pit, Raguel returned to his wife, Ary izy nanao taminy hoe:,
8:14 “Send one of your maids, and let her see if he is dead, so that I may bury him before the dawn of day.”
8:15 Ary noho izany, she sent one of her maidservants, who entered the bedroom and discovered them safe and unharmed, sleeping both together.
8:16 Ary niverina, she reported the good news. And they blessed the Lord: Raguel, indrindra, and his wife Anna.
8:17 Ary hoy izy ireo:: “We bless you, Lord God of Israel, because it has not happened in the way that we thought it might.
8:18 For you have acted in your mercy toward us, and you have excluded from us the enemy who pursued us.
8:19 Koa, you have had compassion on two only children. Make them, Tompo O, able to bless you more fully and to offer you a sacrifice of your praise and of their health, so that all peoples everywhere may know that you alone are God in all the earth.”
8:20 And immediately Raguel instructed his servants to refill the pit, izay efa nataony, before daylight.
8:21 And then he told his wife to make ready a feast, and to prepare all the provisions that are necessary for those who undertake a journey.
8:22 Toy izany koa, he caused two fat cows and four rams to be killed, and a banquet to be prepared for all his neighbors and every one of his friends.
8:23 And Raguel pleaded with Tobias to delay with him for two weeks.
8:24 Koa, of all the things that Raguel possessed, he gave one half part to Tobias, and he made a writing, so that the half that remained should also pass into the ownership of Tobias, after their deaths.

Tobia 9

9:1 Then Tobias called the Angel to him, whom he indeed considered to be a man, ka hoy izy taminy:: “Brother Azariah, I implore you to listen to my words:
9:2 If I should give myself to be your servant, I would not be equally worthy of your providence.
9:3 Na izany aza, I beg you to take with you beasts or even servants, and to go to Gabael in Rages, the city of the Medes, and restore to him his handwritten note, and receive from him the money, and petition him to come to my wedding celebration.
9:4 For you know that my father numbers the days. And if I delay one day more, his soul will be afflicted.
9:5 And surely you see how Raguel has obtained my oath, an oath that I am not able to spurn.”
9:6 Then Raphael borrowed four of the servants of Raguel, and two camels, and he traveled to Rages, the city of the Medes. And upon finding Gabael, he gave him his handwritten note, and he received from him all the money.
9:7 And he revealed to him, concerning Tobias the son of Tobit, all that had been done. And he made him come with him to the wedding celebration.
9:8 And when he had entered into the house of Raguel, he discovered Tobias reclining at table. Ary niantsambotra izy, they kissed each other. And Gabael wept, and he blessed God.
9:9 Ary hoy izy:: “May the God of Israel bless you, for you are the son of a man most noble and just, fearing God and performing almsgiving.
9:10 And may a blessing be spoken over your wife and over your parents.
9:11 And may you see your sons, and the sons of your sons, even to the third and fourth generation. And may your offspring be blessed by the God of Israel, who reigns forever and ever.”
9:12 And when all had said, "Amen,” they approached the feast. But they also celebrated the marriage feast with the fear of the Lord.

Tobia 10

10:1 Raha ny marina, when Tobias was delayed because of the marriage celebration, his father Tobit was worried, nanao hoe:: “Why do you think my son is delayed, or why has he been detained there?
10:2 Do you think that Gabael has died, and that no one will repay him the money?"
10:3 And so he began to be exceedingly sad, both he and his wife Anna with him. And they both began to weep together, because their son did not at least return to them on the appointed day.
10:4 But his mother wept inconsolable tears, and also said: "Loza, loza ho ahy, O zanako. Why did we send you to journey far away, ianao: the light of our eyes, the staff of our old age, the solace of our life, the hope of our posterity?
10:5 Having all things together as one in you, we ought not to have dismissed you from us.”
10:6 And Tobit was saying to her: “Be calm, and do not be troubled. Our son is safe. That man, with whom we sent him, is faithful enough.”
10:7 Yet she was by no means able to be consoled. Fa, leaping up every day, she looked all round, and traveled around all the ways, by which there seemed any hope that he might return, so that she might possibly see him coming from afar.
10:8 Raha ny marina, Raguel said to his son-in-law, "Mitoera eto, and I will send a message of your health to your father Tobit.”
10:9 Ary hoy Tobia taminy, “I know that my father and my mother have now counted the days, and their spirit must be tortured within them.”
10:10 And when Raguel had repeatedly petitioned Tobias, and he was by no means willing to listen to him, he delivered Sarah to him, and half of all his substance: with men and women servants, with sheep, camels, and cows, and with much money. And he dismissed him away, in safety and gladness, from him,
10:11 nanao hoe:: “May the holy Angel of the Lord be with your journey, and may he lead you through unharmed, and may you discover that all is right concerning your parents, and may my eyes see your sons before I die.”
10:12 And the parents, taking hold of their daughter, kissed her and let her go:
10:13 admonishing her to honor her father-in-law, to love her husband, to guide the family, to govern the household, and to behave irreproachably herself.

Tobia 11

11:1 And as they were returning, they came through to Haran, which is in the middle of the journey, opposite Nineveh, on the eleventh day.
11:2 And the Angel said: “Brother Tobias, you know how you left behind your father.
11:3 Ary noho izany, if it pleases you, let us go on ahead, and let the family follow after us with a slower step, together with your bride, and with the animals.”
11:4 And since it pleased him to go on in this way, Raphael said to Tobias, “Take with you from the gall of the fish, for it will be necessary.” And so, Tobias took from its gall, and he went ahead.
11:5 Fa Anna nipetraka teo amoron-dalana isan'andro, teo an-tampon'ny havoana anankiray, avy aiza izy no ho afaka hahita ny lavitra.
11:6 Ary raha izy miandry ny fahatongavany avy any amin'io toerana io, hitany fa lavitra, ary tsy ela dia takany fa ny zanany dia nanatona. ary nihazakazaka, izy nilaza izany tamin'i vadiny, nanao hoe:: "Indro, tonga ny zanakao. "
11:7 Ary Raphael hoy Tobia: "Raha vao miditra ao an-tranonao, avy hatrany mankafy ny Tompo Andriamanitrao. Ary, ka misaora azy, manatona ny rainao, , ary nanoroka azy.
11:8 Ary niaraka tamin'izay ny masony hanosotra avy amin'io zava-mangidy ny trondro, izay mitondra miaraka aminao. Fa ho fantatrareo fa ny masony tsy ho ela dia hisokatra, ary ny rainao hahita ny mazava ny any an-danitra, ary hifaly noho ny fahitana anareo. "
11:9 Ary ny alika, izay efa nomba azy teny an-dalana, nihazakazaka nialoha, ary, tonga toy ny mpitondra hafatra, dia nasehony ny hafaliany amin'ny alalan'ny fawning sy ny rambony sady nihifikifi.
11:10 Ary nitsangana, ny jamba rainy nanomboka mihazakazaka, tafintohina amin'ny tongony. Ary nanome ny tanany ho mpanompo, dia nihazakazaka tamin'ny hitsena zanany.
11:11 Sy ny fandraisana azy, dia nanoroka azy, tahaka ny nataon'ny vadiny, ary izy roa lahy nitomany noho ny hafaliana.
11:12 Ary nony efa niankohoka an'Andriamanitra sy efa nisaotra, Dia nipetraka niara-.
11:13 Ary Tobias, maka avy amin'ny zava-mangidy ny trondro, nanosotra ny rainy ny masony.
11:14 Ary nony tokony ho antsasaky ny ora ny lasa, ary avy eo dia fotsy sarimihetsika nanomboka nivoaka avy tao ny masony, toy ny hoditra manify ny atody.
11:15 Noho izany, mitana azy izy, Tobia nisintona azy hiala ny masony, Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony.
11:16 Ka nanome voninahitra an'Andriamanitra: Tôbita indrindra, sy ny vadiny, ary izay rehetra nahafantatra azy.
11:17 Ary hoy Tobia, "Mitsodrano anareo aho, Ry Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely,, satria efa Nofaizanao aho, ary efa namonjy ahy, ary indro, Hitako Tôbià zanako lahy. "
11:18 Ary avy eo, after seven days, Sarah, the wife of his son, and all the family arrived safely, along with the sheep, ary ny rameva, and much money from his wife, but also with that money which he had received from Gabael.
11:19 And he explained to his parents all the benefits from God, which he had produced all around him, by means of the man who had led him.
11:20 And then Ahikar and Nadab arrived, the maternal first cousins of Tobias, rejoicing for Tobias, and congratulating with him for all the good things that God had revealed all around him.
11:21 And for seven days they feasted, and all were rejoicing with great joy.

Tobia 12

12:1 Dia niantso Tobia zanany azy, ka hoy izy taminy:, "Inona no afaka manome izany lehilahy masina, izay niaraka anao?"
12:2 Tobias, namaly, said to his father: "Ray, what wages shall we give him? And what could be worthy of his benefits?
12:3 He led me and he brought me back safely. He received the money from Gabael. He caused me to have my wife. And he confined the demon away from her. He caused joy to her parents. Myself, he rescued from being devoured by the fish. Ary ny aminareo, he also caused you to see the light of heaven. Ary noho izany, we have been filled with all good things through him. What could we possibly give to him that would be worthy of these things?
12:4 But I implore you, ny raiko, to ask him if he would perhaps deign to take for himself half of all the things that have been brought.”
12:5 Ary niantso azy, indrindra fa ny ray, sy ny Zanaka, dia nanohina Azy hitanila kely. Ary nanomboka ny mitalaho aminy, ka dia ho deign manaiky tompon'ny iray antsasaky ny fehin'i ny zavatra rehetra izay efa nitondra.
12:6 Dia hoy Izy taminy manokana: "Misaora ny Andriamanitry ny lanitra, ary miaiky taminy teo imason'ny olona rehetra izay monina, fa efa nanao ny famindram-pony amin'ny aminao.
12:7 Fa tsara ny hanafina ny zava-miafina ny mpanjaka, araka ny mendri-kaja koa ny haneho sy hanambara ampahibemaso ny asan'Andriamanitra.
12:8 Vavaka amin'ny fifadian-kanina Tsara, ary ny fiantrana dia tsara noho ny volamena miafina miala amin'ny fitehirizana.
12:9 Fa ny fiantrana manafaka amin'ny fahafatesana, ary toy izany koa no manadio ny fahotana ary mahatonga olona afaka mahita famindram-po sy ny fiainana mandrakizay.
12:10 Fa izay manao fahotana sy ny heloka dia fahavalo ho an'ny tenany.
12:11 Noho izany, I manambara ny marina ho anao, ary tsy hanafina ny fanazavana avy aminao.
12:12 Rehefa nivavaka-dranomaso, ary nandevina ny maty, ary tavela ny sakafo hariva, ary nanafina ny maty amin'ny andro ao an-tranonao, ka naleviny tao amin'ny alina: I nanolotra ny vavakao ho an'i Jehovah.
12:13 Ary satria dia ankasitrahan'Andriamanitra, dia tsy maintsy ho anao ny halaim-panahy ny fitsapana.
12:14 Ary ankehitriny, ny Tompo no efa naniraka ahy mba hanasitrana anao, ary mba hanafaka Sarah, vadin'ny zanakao, avy amin'ny demonia.
12:15 Fa Izaho no Angel Raphael, iray amin'ireo fito, izay mitsangana eo anatrehan'i Jehovah. "
12:16 And when they had heard these things, they were troubled, and being seized with fear, they fell upon the ground on their face.
12:17 Ary hoy ilay anjely taminy: “Peace be to you. aza matahotra.
12:18 For when I was with you, I was there by the will of God. Bless him, and sing to him.
12:19 Tokoa, I seemed to eat and drink with you, but I make use of an invisible food and drink, which cannot be seen by men.
12:20 Noho izany, tonga ny fotoana izay miverina any amin'izay naniraka ahy. Fa ny aminareo, misaora an'Andriamanitra, ary farito ny zava-mahagaga rehetra. "
12:21 Ary rehefa nilaza izany, he was taken from their sight, and they were not able to see him any longer.
12:22 Avy eo, lying prostrate for three hours upon their face, they blessed God. Ary nitsangana, they described all his wonders.

Tobia 13

13:1 Ary noho izany, the elder Tobit, manokatra ny vavany, blessed the Lord, ka hoy Izy:: "Tompo ô, you are great in eternity and your kingdom is with all ages.
13:2 For you scourge, and you save. You lead down to the grave, and you bring up again. And there is no one who can escape from your hand.
13:3 Hidera ny Tompo, Ry zanak'Israely, and praise him in the sight of the nations.
13:4 Fa, tokoa, he has dispersed you among the Gentiles, who are ignorant of him, that you may proclaim his wonders, and that you may cause them to know that there is no other almighty God, except him.
13:5 He has chastised us because of our iniquities, and he will save us because of his mercy.
13:6 Noho izany, look upon what he has done for us, ary, with fear and trembling, confess to him. And extol the King of all ages with your works.
13:7 Ary ny amiko, I will confess him in the land of my captivity. For he has revealed his majesty within a sinful nation.
13:8 Ary noho izany, hiova fo, ry mpanota, and do justice in the presence of God, believing that he will act in his mercy toward you.
13:9 But I and my soul will rejoice in him.
13:10 Misaora an'i Jehovah, all you his elect. Keep days of rejoicing, and confess to him.
13:11 Ry Jerosalema, the city of God, the Lord has chastised you for the works of your hands.
13:12 Confess to the Lord with your good things, and bless the God of all ages, so that he may rebuild his tabernacle in you, and he may recall all the captives to you, and you may be glad in all ages and forever.
13:13 You will shine with a splendid light, and all the ends of the earth will adore by you.
13:14 Nations from far away will come to you, bringing gifts. And in you, they shall adore the Lord, and they will hold your land in sanctification.
13:15 For they will invoke the Great Name in you.
13:16 Those who despise you will be cursed, and all those who blaspheme by you will be condemned, and those who build you up will be blessed.
13:17 But you will rejoice in your sons, because they will all be blessed, and they will be gathered together for the Lord.
13:18 Blessed are all those who love you and who rejoice in your peace.
13:19 Misaora an'i Jehovah, Ry fanahiko, for the Lord our God has freed Jerusalem, an-tanànany, from every one of her tribulations.
13:20 Happy will I be, if any of my offspring will be left to see the brightness of Jerusalem.
13:21 The gates of Jerusalem will be built from sapphire and emerald, and all its walls will be surrounded with precious stones.
13:22 All its streets will be paved with stones, fotsy no madio. And ‘Alleluia’ will be sung throughout its neighborhoods.
13:23 Isaorana anie ny Tompo, who has exalted it, and may he reign over it, mandrakizay doria. Amen. "

Tobia 14

14:1 And the sermon of Tobit was completed. And after Tobit received his sight, he lived forty-two years, and he saw the sons of his grandchildren.
14:2 Ary noho izany, having completed one hundred and two years, he was buried honorably at Nineveh.
14:3 For he was fifty-six years old, when he lost the light of his eyes, and he was sixty years old, when he truly received it again.
14:4 Ary, amin'ny fahamarinana, the remainder of his life was in gladness. Ary noho izany, with the good accomplishment of the fear of God, he departed in peace.
14:5 Fa, in the hour of his death, he called to himself his son Tobias, miaraka amin'ny zanany lahy, the seven youths who were his grandsons, ary hoy izy taminy:
14:6 “Nineveh will pass away soon. For the word of the Lord goes forward, and our brothers, who have been dispersed away from the land of Israel, shall return to it.
14:7 Thus its deserted land will be entirely filled again. And the house of God, which was burned like incense within it, will be rebuilt again. And all those who fear God will return there.
14:8 And the Gentiles will relinquish their idols, and they will enter into Jerusalem, and they will dwell in it.
14:9 And all the kings of the earth will rejoice in it, adoring the King of Israel.
14:10 Noho izany, my sons, listen to your father. Serve the Lord in truth, and seek to do the things that please him.
14:11 And command your sons, so that they may accomplish justice and almsgiving, and so that they may be mindful of God and may bless him at all times, in truth and with all their strength.
14:12 Ary ankehitriny, lahy, henoy aho, and do not remain here. Fa, on whatever day you will bury your mother near me in one sepulcher, hatramin'ny fahiny, direct your steps to leave this place.
14:13 For I see that its iniquity will bring about its end.”
14:14 Ary nony fa, after the death of his mother, Tobias withdrew from Nineveh, with his wife, ary ny zanany, and sons of sons, and he was returned to his father-in-law.
14:15 And he found them unharmed in a good old age. And he took care of them, and he closed their eyes. And all the inheritance of the house of Raguel passed to him. And he saw the sons of his sons to the fifth generation.
14:16 Ary, having completed ninety-nine years in the fear of the Lord, amin'ny fifaliana, nalevina.
14:17 But all his family and all his lineage continued with a good life and in holy conversation, so that they were acceptable both to God and to men, as well as to everyone who dwelt in the land.