ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതം

ഡോ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരണികൾ ഈ. റിക്കാർഡോ ചസ്തനൊന്, മുൻ നിരീശ്വരവാദി, വിശ്വാസം ന് & ബ്വേനൊസ് ഏരര്സ് ൽ സയൻസ് കോൺഫറൻസ്, അർജന്റീന, ൽ 2008. സ്പാനിഷ് നിന്നും വിവർത്തനം ചെയ്തത്.

ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായും ആഴത്തിൽ പറയാം ഒരു വളരെ രസകരമായ വിഷയം ആരംഭിക്കും. ഞാൻ ... ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിലെ കർദ്ദിനാൾ പേരായി ... കാരണം ചില ആളുകൾ ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട് [സ്വീകരിക്കുന്നത്] അവരുടെ കയ്യിൽ കൂട്ടാളികൾ. അതിനാൽ, ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി [കരപൂരണം] ഹോസ്റ്റ്, ഹോസ്റ്റ് അവൻ കൊണ്ടു പോകാം ആഗ്രഹിച്ചില്ല നടന്നു ശേഷം. ... പുരോഹിതൻ പിടിച്ചുനില്ക്കാനാവും ഒരു ജലധാര അത് നീട്ടി അതു വെള്ളത്തിൽ പറയട്ടേ, അത് പിരിച്ചു കഴിയും അങ്ങനെ. [ഹോസ്റ്റ് വെള്ളം ഒരു കണ്ടെയ്നർ വയ്ക്കുന്നു തിരുനിവാസം വെച്ചു.] സമാഗമന എന്ന അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം ശേഷം, അവർ തിരുനിവാസവും തുറന്നു പകരം അത് അലിഞ്ഞു എന്ന വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ചില ചുവന്ന സ്റ്റെയിൻസ് മനസ്സിലാക്കി. അവർ സ്റ്റെയിൻസ് ദിവസങ്ങളിലും വളർന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു. അവർ ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തു ഇതിനെ കുറിച്ച് ആയിരുന്നു കണ്ടെത്താൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ആ തുടർന്ന്.

ഞാൻ ഏതാനും തവണ രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ ലഭിച്ചു. ഒന്ന് [സാമ്പിൾ] ജെലാറ്റിൻ പോലെയാണ്. … [മറ്റ്] ഒരു ഉണങ്ങിയ ചുണങ്ങു ആയി. ഞാൻ ഒരു യുഎസ് ചില ലാബുകൾ പോയി. കാലിഫോർണിയയിലെ ഈ സാമ്പിളുകൾ എടുക്കാൻ. ഞാൻ ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റ് നിന്നും വരുന്ന അവരെ പറയരുത്. ബ്ലൈന്റ് പരിശോധനകൾ വെറും ലാബ് ടെക് സാമ്പിളുകൾ നൽകുന്ന ഉണ്ടാവുക. … [ലാബ് ടെക് പിന്നീട് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട്:] "ഡോക്ടർ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എന്നു സാമ്പിൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നല്ലതു തന്നെ-ഇടത് വെംത്രിച്ലെ എന്ന മയോകാർഡിയത്തിൻറെ നിന്ന് പേശി. "ആദ്യത്തെ ഫലമായിരുന്നു അത്, എന്നാൽ കണ്ടെത്താൻ പലതും ഉണ്ടു.

ഞങ്ങൾ മുതൽ ഈ പഠനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ 1999. [എന്നാൽ അടുത്തിടെ ഒരു കണ്ടെത്തി] കാർഡിയോളജി വലിയ വിദഗ്ധൻ, രോഗങ്ങളും ജൈവരസതന്ത്രം. അവൻ നിർണ്ണയിക്കാൻ എങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രൊഫസറുടെ [വഴി ഏത്] ഹൃദയം മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തമായ പ്രൊഫസറുടെ, ഡോ. ഫ്രെഡറിക്ക് ജുഗിബെ. നാം അവനെ സാമ്പിളുകൾ കൊടുത്തു അവൻ പറഞ്ഞു: തന്റെ ഹൃദയം വളരെ മർദ്ദിച്ചു പേരില്ലാത്ത കാണിക്കുന്നു കാരണം "ഈ ഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യക്തി വളരെ മുറിവേറ്റ ആയിരിക്കണം. അവൻ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു!"അവൻ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അറിയില്ലായിരുന്നു! പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവൻ പറഞ്ഞു എന്നതാണ്: "എന്നാൽ വിശദീകരിക്കാൻ കുഴങ്ങി ആണ്. ഞാൻ ഈ സാമ്പിൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം എങ്ങനെ, സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്, അത് അടിക്കുന്നത് ചെയ്തു? അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു: എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എടുത്തു എന്റെ ന്യൂയോർക്ക് ലാബ് എനിക്കു ജീവനോടെ അതിനെ പിടിച്ചു ചെയ്തു?"... ഗോതമ്പ് ഒരു കഷണം രക്തം മാറി എന്ന് ... ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കുക, ചൊഅഗുലതെദ് ഹൃദയവും ടിഷ്യു മാറും!

അവൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ അവര് നമ്മെ ചോദിച്ചു മുതൽ എന്നാൽ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ 1999-ഞാൻ സാമ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് അഞ്ചുവർഷം നാളായി മുതൽ ഈ സാമ്പിൾ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഞാൻ ബ്വേനൊസ് ഏരര്സ് ലാബ് പോയി. ഞാൻ ബ്വേനൊസ് ഏരര്സ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യ പഠനങ്ങൾ രേഖകൾ കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യ പഠനങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നും ലാബ് ടെക് എഴുതി: "ചില ദ്രാവകം ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ പോലെ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്, വെളുത്ത രക്താണുക്കള്, ഹീമോഗ്ലോബിൻ. എന്താണ് എന്റെ ശ്രദ്ധ വിളിക്കുന്നു കോശങ്ങൾ നീക്കി അടിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. ചില ദിവസം ഇതിനകം കടന്നുതീരുംവരെ [സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ] പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് ശേഷം രക്താണുക്കളുടെ മരിക്കും!

അങ്ങനെ ഞാൻ ഹൃദയം വിഷയം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ലന്ചിഅനൊ ൽ കണ്ടെത്തി ലഭിച്ചു, ഇറ്റലി തെക്ക് സ്ഥിതി ടൗൺ, യേശു മാധ്യസ്ഥത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ മാര്പാപ്പ എന്ന് ഒരു പുരോഹിതൻ സംശയിച്ചു. അവൻ സംശയിച്ചു, നിമിഷം അവൻ ഹോസ്റ്റ് മാംസവും രക്തവും തീർന്നു സംശയിക്കാതെ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ലന്ചിഅനൊ യാത്ര അത് കാണാനാകൂ. ... വീഞ്ഞു അഞ്ച് മാറി [രക്തം] കട്ട. അഞ്ച് രക്തം കട്ട ഉണ്ട്, പരുത്തി പോലുള്ള രക്തം. എന്നാൽ അവരിൽ അഞ്ചു വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരേ ഭാരം ഉണ്ട്! മെത്രാസനമന്ദിരങ്ങളും ഇറ്റലി സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു ൭൦സ്-ഈ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ചു, എന്നാൽ അവർ അത് സൂക്ഷിച്ചു [ഒരു പേടകം സൂക്ഷിക്കുന്നു]-ഥെയ് ഈ പ്രൊഫസർ ഡോ ക്ഷണിച്ചു. ലിനൊല്ലി, അത് പഠിക്കാൻ ജൈവരസതന്ത്രം ആൻഡ് പതോളജി വിദഗ്ധൻ ആർ, ഈ ഡോക്ടർ "ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നല്ലതു തന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം സാമ്പിൾ പോലെ. "അതുകൊണ്ട്, '90 ന്റെ നിന്നും ഏരര്സ് ൽ നിന്നും ഞാൻ സാമ്പിൾ ഒരേ ഒരേ വ്യക്തി ഈ-ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ പോലെ!

നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? ... എന്നാല്, ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അസാധാരണ തെളിവ് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്. യേശുവിനെ ഞാൻ മാധ്യസ്ഥത്തില് പക്കൽ ഉണ്ടു തെളിയിക്കാൻ കഴിയും? രക്ഷിതാവ് മിസ്റ്റിക്കൽ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു: "ഞാൻ അന്ധരും വേണ്ടിയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന, എന്നാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങൾ തക്കവണ്ണം സ്നേഹിച്ചു കാരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശ്വസിക്കും. തന്നെ "ഞാൻ ഈ തെളിവുകൾ പറയുന്നത് ആരും സുഖമാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നെ ധ്യാനിക്കയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിഗമനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാന് പറ്റുമെങ്കില് പട്ടികയിൽ എന്റെ ഗവേഷണം ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന.