Ямагт шилдэг номлол

Бид сонссон хамгийн сайн номлол нь архив барих хүсч байна (буюу, Зарим тохиолдолд өгсөн) эсвэл уншигч ирүүлсэн байна.

Бид хэн төв санаанаас эсвэл манай Ромын Католик итгэлийн практик хэрэглэх нь номлол болон зурваст илүү сонирхож, түүний тууштай өгсөн нь бага санаа зовж байгаа. Тэгэхээр, энгийн текст гэх мэт номлолоо өгөх үү. Бид хангалттай байх үед, Бид цуглуулга илгээх болно.