Нууцлалын

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). Ийм тохиолдолд, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Daily Readings Email Signup

Католик Сүмийн өдөр тутмын Хэвлэл, унших материал хүлээн авах бүртгүүлэх. Таны и-мэйл хаяг бидэнтэй хамт аюулгүй юм. Бид өөр бусад зорилгоор ашиглах байх болно, эсвэл бид тарааж болно. Бид зөвхөн сайн мэдээг болон унших илгээх болно(ийн) өдөр бүр. Бурхан та нарыг ивээх болтугай!
  • Дээрх таны хэлээ сонгоно уу. Google-ийн автомат орчуулга дамжин - - Хэрэв таны сонгосон хэл Бид өдөр бүр уншиж хөрвүүлнэ онцлог нэмэх төлөвлөгөөтэй.
  • Энэ талбар нь баталгаажуулалтын зорилгоор юм хэвээр үлдсэн байх ёстой.