Маркийн

Маркийн Сайн мэдээ Энэ хуудсанд subpages байдаг бүлгүүдэд харагддаг. Тэдгээр нь сайхан байна “гүлмэр ихэнхдээ нялцгай биетэн” шиг 2fish.co/bible/mark/ch-1.
Saint Mark the Evangelist by Pietro Lorenzetti