जॉन 8

8:1 पण येशू जैतुनाच्या डोंगरावर वर चालू.
8:2 दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर, तो मंदिरात गेला; आणि सर्व लोक येशूकडे आले. मग येशू खाली बसला, त्याने त्यांना शिकविले.
8:3 आता परुशी व नियमशास्त्राचे शिक्षक व्यभिचाराचे पाप करताना पकडले एक स्त्री पुढे आणले, आणि त्यांना समोर तिला उभा राहिला.
8:4 आणि ते त्याला म्हणाले: "गुरुजी, या स्त्री फक्त आता व्यभिचाराचे पाप करताना पकडले होते.
8:5 आणि कायदा मध्ये, मोशे दगड अशा एक आम्हाला दिली आहे. त्यामुळे, काय म्हणता तुम्ही?"
8:6 पण ते या येशूची परीक्षा म्हणत होते, ते त्याच्यावर आरोप करण्यास सक्षम असू शकते, जेणेकरून. मग येशूने गुडघे टेकले व जमिनीवर बोटाने लिहिले.
8:7 आणि मग, त्यांनी त्याला प्रश्न मध्ये धीर धरला तेव्हा, तो सरळ उभा राहिला आणि त्यांना म्हणाला,, "जो कोणी पाप न प्रथम तिच्या दगड टाकले असू दे."
8:8 आणि पुन्हा खाली वाकलेली, तो पृथ्वीवर लिहिले.
8:9 पण हे ऐकून, ते गेले, एक एक करून, ज्येष्ठ ने सुरू होणाऱ्या. येशू एकटाच राहिला, स्त्री त्याच्या समोर उभा होता.
8:10 मग येशू, स्वत: ला बदलता, तो तिला म्हणाला,: "बाई, आपण आरोप त्या कुठे आहेत? कोणीही तुम्हांला दोषी ठरविले आहे?"
8:11 आणि ती म्हणाली, "एक नाही, प्रभु. "तेव्हा येशू म्हणाला,: "मग मीही तुझा न्याय होईल. जा, आणि आता आता पाप निवडू नका. "
8:12 येशू पुन्हा लोकांना बोलला, तो म्हणाला: "मी जगाचा प्रकाश आहे. जो कोणी मला अनुसरतो अंधारात चालतो नाही, पण जीवन देणारा प्रकाश राहील. "
8:13 आणि म्हणून परुशी लोक येशूला म्हणाले, "आपण स्वत: बद्दल साक्ष देऊ; आपल्या साक्ष खरी आहे. "
8:14 येशूने उत्तर त्यांना म्हणाला,: "मी स्वत: च साक्ष देऊ जरी, माझे साक्ष खरी आहे, मी आले जेथे मला माहीत आहे आणि जेथे मी जातो.
8:15 आपण मानवी न्याय. मी कोणालाही न्याय करू नका.
8:16 आणि जर मी न्याय केला तेव्हा, माझा न्याय खरा असतो. कारण मी एकटा नाही, ज्याने मला पाठविले पण तो मी आहे आणि: वडील.
8:17 आणि दोन साक्षीदार एकाच गोष्टीविषयी साक्ष खरी आहे, हे तुमच्या नियमशास्त्रात असे लिहिले आहे.
8:18 मी एक स्वत: बद्दल साक्ष देते कोण आहे, आणि ज्या पित्याने मला पाठविले, तो साक्ष देते. "
8:19 त्यामुळे, ते त्याला म्हणाले, "तुझे वडील कोठे आहेत?"येशूने उत्तर दिले: "तुम्ही मला ओळखत नाही, माझ्या पित्यालाही. तू मला ओळखत नाही, तर, कदाचित आपण देखील माझ्या पित्यालाही ओळखले असते. "
8:20 येशू दानपेटीच्या या गोष्टी बोलत, मंदिरात शिक्षण देत असताना. आणि कोणीही त्याला अटक, त्याची वेळ अजून आलेली नव्हती कारण.
8:21 त्यामुळे, पुन्हा येशू बोलला: "मी जातोय, आणि आपण माझा शोध कराल. परंतु तुम्ही आपल्या पापात मराल. जेथे मी जातो, आपण बाहेर जाऊ शकत नाहीत. "
8:22 आणि म्हणून यहूदी लोक म्हणाले, "तो स्वत: ला ठार करणार आहे, म्हणाला: 'जेथे मी जातो, तुम्ही जा करू शकत नाही?'"
8:23 आणि तो त्यांना म्हणाला,: "आपण खालील आहेत. पण मी वरचा आहे. तुम्ही या जगाचे आहेत. मी या जगाचा नाही.
8:24 त्यामुळे, मी तुम्हाला सांगितले,, तुम्ही आपल्या पापात मराल असे. मी कोण आहे असे विश्वास नाही तर कारण, तुम्ही आपल्या पापात मराल. "
8:25 आणि म्हणून ते त्याला म्हणाले,, "तू कोण आहेस?"येशू त्यांना म्हणाला,: "सुरुवातीला, कोण आपण बोलत आहे.
8:26 मी तुम्हाला आणि न्यायाधीश म्हणायचे किती आहे. पण तो ज्याने मला पाठविले खरे आहे. मी त्याच्याकडून ऐकलेल्या काय, मी जगातील बोलतो. "
8:27 आणि तो 'देव माझा पिता कॉल आला होता असा विश्वास नाही.
8:28 आणि म्हणून येशू त्यांना म्हणाला,: "तुम्हांस उंच असे जेव्हा होईल तेव्हा मनुष्याचा पुत्र, नंतर मी कोण आहे असे लक्षात येईल, आणि मी स्वत: च्या अधिकारात करीत नाही की, पण मला पित्याने शिकविल्या आहे फक्त म्हणून, म्हणून मी बोलता का.
8:29 तो ज्याने मला पाठविले तो माझ्याबरोबर आहे, आणि त्याने मला एकटे सोडून नाही. मी नेहमी त्याला मान्य आहे काय. "
8:30 तो या गोष्टी बोलत असता, अनेकांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला.
8:31 त्यामुळे, येशूवर विश्वास ठेवला, त्या यहूदी लोकांना तो म्हणाला: "तुम्ही नेहमी माझ्या शिकवणुकीचे पालन असेल तर, तुम्ही माझे खरे शिष्य असेल.
8:32 आणि तुम्हाला सत्य समजेल होईल, आणि सत्य मुक्त आपण सेट होईल. "
8:33 त्यांनी त्याला उत्तर दिले: "आम्ही अब्राहामाचे लोक आहोत, आणि आम्ही कधीच गुलाम केले आहे. असे तुम्ही म्हणू शकत, 'आपण मुक्त व्हावे?'"
8:34 येशूने उत्तर दिले,: "आमेन, आमेन, मी तुम्हांला सांगतो, पाप की, जो प्रत्येक पाप दास आहे.
8:35 आता गुलाम अनंतकाळ घरात राहिला नाही. पण पुत्र अनंतकाळ राहू नाही.
8:36 त्यामुळे, पुत्र मुक्त केले आहे तर, नंतर आपण खरोखरच मोकळे व्हाल.
8:37 मी तुम्हाला अब्राहामाचे खरे वंशज आहेत हे मला माहीत आहे. पण तुम्ही मला जिवे मारण्याच्या प्रयत्नात आहेत, कारण तुम्हांला माझे शिक्षण स्वीकारायला धरुन नाही.
8:38 मी माझ्या पित्याच्या पाहिले आहे काय बोलू. आणि आपण आपल्या वडील पाहिले आहे काय. "
8:39 ते प्रतिसाद दिला आणि त्याला म्हणाला,, "आमचा पिता अब्राहाम आहे." येशू त्यांना म्हणाला,: "तुम्ही अब्राहामाचे खरे वंशज आहेत, तर, नंतर अब्राहामाने केल्या त्याच गोष्टी करू.
8:40 परंतु तुम्ही मला जिवे मारण्याच्या प्रयत्नात आहेत, कोण तुम्हांला खरे सांगितले आहे एक मनुष्य, मी देव ऐकला आहे. अब्राहामाने तसे केले नाही.
8:41 आपण म्हणून आपल्या पिता. ", ते त्याला म्हणाले: "अगर बाहेर जन्म आले नाही. आमचा पिता आहे: देव. "
8:42 मग येशू त्यांना म्हणाला,: "देव आपला पिता होते, नक्कीच तू मला आवडेल. मी पुढे आणि आले पासून देव. कारण मी स्वत: हून आला नाही, परंतु ज्याने मला पाठविले.
8:43 Why do you not recognize my speech? It is because you are not able to hear my word.
8:44 You are of your father, सैतान. And you will carry out the desires of your father. He was a murderer from the beginning. And he did not stand in the truth, because the truth is not in him. When he speaks a lie, he speaks it from his own self. For he is a liar, and the father of lies.
8:45 But if I speak the truth, you do not believe me.
8:46 Which of you can convict me of sin? If I speak the truth to you, why do you not believe me?
8:47 Whoever is of God, hears the words of God. या कारणास्तव, you do not hear them: because you are not of God.”
8:48 त्यामुळे, the Jews responded and said to him, “Are we not correct in saying that you are a Samaritan, and that you have a demon?"
8:49 येशूने उत्तर: “I do not have a demon. But I honor my Father, and you have dishonored me.
8:50 But I am not seeking my own glory. There is One who seeks and judges.
8:51 'आमेन', आमेन, मी तुम्हांला सांगतो, कोणी माझी आज्ञा पाळली आहे, तर, तो अनंतकाळ मरणार नाही. "
8:52 त्यामुळे, यहूदी लोक म्हणाले: "आता आपल्याला माहीत आहे आपण खरोखर भूत संचारले आहे. अब्राहाम मेला, आणि संदेष्टे; आणि परंतु तुम्ही म्हणता,, 'जो माझी आज्ञा पाळली आहे तर, तो अनंतकाळ मरणाचा अनुभव येणारच नाही. '
8:53 आमचा पिता अब्राहाम पेक्षा आपण मोठे आहे, कोण मेला आहे? अब्राहाम आणि संदेष्टे मेले. त्यामुळे आपण कोण करू स्वत: असल्याचे?"
8:54 येशूने उत्तर: "मी स्वत: चा सन्मान केला तर, सन्मानाला काहीच अर्थ नाही. माझा सन्मान करतो माझा पिता आहे. आणि आपण तो आमचा देव आहे असे त्याला काय म्हणायचे.
8:55 आणि तरीही आपण त्याला ओळखले नाही. पण मी त्याला ओळखतो. मग मी तर त्या मी त्याला ओळखत नाही!, मग मी तुम्हाला जसे होईल, लबाड. पण मी त्याला ओळखतो, आणि मी त्याचे पालन.
8:56 अब्राहाम, तुझे वडिल, माझ्या येण्याचा दिवस पाहण्याच्या आशेने आनंद झाला; त्याने तो दिवास पाहिला आणि त्याला आनंद झाला. "
8:57 आणि म्हणून यहूदी म्हणाले, "तुम्ही अजून पन्नास वर्षे गाठली नाही, आणि आपण अब्राहामाला कधीच पाहिले नाही?"
8:58 येशू त्यांना म्हणाला,, "आमेन, आमेन, मी तुम्हांला सांगतो, अब्राहाम केले होते आधी, मी आहे."
8:59 त्यामुळे, त्यांनी त्याला कास्ट करण्याची दगड उचलून आणले. पण येशू गुप्त, आणि येशू मंदिरात निघून गेला.