हाग्गय 1

1:1 राजा दारयावेश याच्या दुसऱ्या वर्षी, सहाव्या महिन्यात, महिन्याच्या पहिल्या दिवशी, परमेश्वराचा संदेश मिळाला, हाग्गय हा हात देवाने संदेष्ट्याच्या द्वारे, देवाने शल्तीएलचा मुलगा जरुब्बाबेल करण्यासाठी, यहूदाचा राज्यपाल, जरुब्बाबेल आणि येशू मुलगा, मुख्य याजक, तो म्हणाला:
1:2 सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,, तो म्हणाला: हे लोक वेळ अजून परमेश्वराच्या मंदिरात इमारत आगमन नाही, असा दावा.
1:3 परंतु आमच्या प्रभूचे वचन हाग्गय हा हात देवाने संदेष्ट्याच्या द्वारे आला, तो म्हणाला:
1:4 तो आपण पॅनल्ड घरात राहतात वेळ आली आहे, हे मंदिर सोडून आहे, तर?
1:5 आणि आता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,: तुमची अंत: करणे आपल्या कृती सेट करा.
1:6 आपण किती पेरला आणि थोडे मध्ये आणले आहेत. तुम्ही पूर्णपणे नष्ट तृप्त केले नाही. आपण पाणी प्याला आणि तो inebriated केले गेले नाहीत. तुम्ही स्वत: ला झाकून आणि warmed केले गेले नाहीत. आणि जो कोणी वेतन गोळा केले, राहील एक पिशवी मध्ये त्यांना ठेवले आहे.
1:7 सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,: तुमची अंत: करणे आपल्या कृती सेट करा.
1:8 डोंगरावर होणे, लाकडे आणण्यासाठी आणि मंदिर बांधा, आणि ते मला मान्य असेल, मी गौरविला जाईन,, परमेश्वर म्हणतो,.
1:9 You have looked for more, आणि आता, it became less, and you brought it home, and I blew it away. What is the cause of this, सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,? It is because my house is desolate, yet you have hurried, स्वत: च्या घरात प्रत्येक.
1:10 कारण या, the heavens over you have been prohibited from giving dew, and the earth has been prohibited from giving her sprouts.
1:11 And I called a drought over the land, and over the mountains, and over the wheat, and over the wine, and over the oil, and whatever the soil would bring forth, and over men, and over beasts of burden, and over all the labor of hands.
1:12 And Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jesus the son of Jehozadak, मुख्य याजक, and all the remnant of the people heeded the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, just as the Lord their God sent him to them. And the people were fearful before the face of the Lord.
1:13 And Haggai, a messenger of the Lord among messengers of the Lord, spoke to the people, तो म्हणाला: परमेश्वर म्हणतो,, “I am with you.”
1:14 And the Lord stirred the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, यहूदाचा राज्यपाल, and the spirit of Jesus the son of Jehozadak, मुख्य याजक, and the spirit of the remainder of all the people. And they entered and performed work in the house of the Lord of hosts their God,

हाग्गय 2

2:1 महिन्याच्या चोविसाव्या दिवशी, सहाव्या महिन्यात, राजा दारयावेश दुसऱ्या वर्षी.
2:2 आणि सातव्या महिन्यात, महिन्याच्या एकविसाव्या वर, परमेश्वराचा संदेश मिळाला, हाग्गय हा हात देवाने संदेष्ट्याच्या द्वारे, तो म्हणाला:
2:3 जरुब्बाबेल शल्तीएलचा मुलगा सांग, यहूदाचा राज्यपाल, जरुब्बाबेल आणि येशू मुलगा, मुख्य याजक, आणि लोक उर्वरित करण्यासाठी, तो म्हणाला:
2:4 तुमच्यामध्ये कोण बाकी आहे, त्याच्या पहिल्या गौरव मध्ये हे मंदिर पाहिले? आणि आता आपण ते पाहू कसे? तो नाही आहे, त्या तुलनेत, तुझ्या दृष्टीने काहीच नाही म्हणून?
2:5 आणि आता सशक्त जाऊ, जरुब्बाबेल, परमेश्वर म्हणतो,. आणि मजबूत करण्यात येईल, येशू जरुब्बाबेल, मुख्य याजक. आणि मजबूत करण्यात येईल, या देशातील सर्व लोक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,. मी तुमच्याबरोबर आहे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,.
2:6 आणि आपण मिसर देशात सोडले, तेव्हा मी तुमच्याबरोबर लागवड की वचन दिल्याप्रमाणे काम. आणि माझा आत्मा तुमच्या होईल. भिऊ नका,.
2:7 प्रभू, सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,: पण एका संक्षिप्त वेळ आहे, आणि मी स्वर्ग आणि पृथ्वी पुढे जाईल, समुद्र आणि कोरडी जमीन आणि.
2:8 मी राष्ट्रांना पुढे जाईल. मग सर्व राष्ट्रे हव्या पोहोचेल. मी गौरव हे मंदिर भरले जातील, सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,.
2:9 माझे चांदी आहे, आणि माझे सोने आहे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,.
2:10 Great shall be the glory of this house, the last more than the first, सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,. And in this place, I will bestow peace, सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,.
2:11 On the twenty-fourth of the ninth month, राजा दारयावेश दुसऱ्या वर्षी, the word of the Lord came to Haggai the prophet, तो म्हणाला:
2:12 सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,: the priests question the law, तो म्हणाला:
2:13 If a man will have carried sanctified flesh in the pocket of his garment, and the top of it touches his bread, or appetizer, or wine, or oil, or any food, shall it be sanctified? But the priests responded by saying, "नाही"
2:14 And Haggai said, “If the polluted in soul will have touched any of all these things, shall it be contaminated?” And the priests responded and said, “It shall be contaminated.”
2:15 And Haggai answered and he said: Such is this people, and such is this nation before my face, परमेश्वर म्हणतो,, and such is all the work of their hands. And so all that they have offered there has been contaminated.
2:16 आणि आता, consider in your hearts, from this day and beyond, before stone may be placed upon stone in the temple of the Lord:
2:17 when you approached a pile of twenty measures, and they became ten, and you entered to the press, to press out fifty bottles, and they became twenty,
2:18 how I struck you with a burning wind, and a mildew, and a hailstorm, all the works of your hand, yet there was no one among you who returned to me, परमेश्वर म्हणतो,.
2:19 Set your hearts from this day and into the future, from the twenty-fourth day of the ninth month, from the day that the foundations of the temple of the Lord have been uttered, and place it upon your heart.
2:20 Has the seed been germinated yet? And has the vine, and the fig tree, and the pomegranate, and the olive tree still not flourished? From this day on, मी तुला आशीर्वाद देईन.
2:21 And the word of the Lord came a second time to Haggai, on the twenty-fourth of the month, तो म्हणाला:
2:22 Speak to Zerubbabel the governor of Judah, तो म्हणाला: I will move both heaven and earth.
2:23 And I will overturn the throne of kingdoms, and I will crush the strength of the kingdom of the Gentiles. And I will overturn the four-horse chariot, and its rider; and the horses and their riders shall be brought down, a man by the sword of his brother.
2:24 त्या दिवशी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,, मी तुम्हाला घेऊन जाईल, Zerubbabel the son of Shealtiel, माझा सेवक, परमेश्वर म्हणतो,, and will set you like a seal, for I have chosen you, सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो,.