ogos 11, 2019

Bacaan Pertama

Kebijaksanaan 18: 6- 9

18:6 Untuk malam yang dikenali dahulu oleh nenek moyang kita, supaya, mengetahui kebenaran sumpah di mana mereka telah dipercayai, mereka mungkin lebih aman pada diri mereka.
18:7 Tetapi teman anda yang diterima bukan sahaja keselamatan dari hanya, tetapi juga kemusnahan yang zalim.
18:8 Sebab sama seperti anda cedera musuh kita, Dan demikianlah anda sangat menghormati memanggil kita keluar.
18:9 Untuk hanya kanak-kanak kebaikan secara rahsia mempersembahkan korban, dan dalam perjanjian mereka ditadbir undang-undang keadilan, supaya kedua-dua baik dan buruk akan dapat menerima keadilan, dan supaya anda sekarang mungkin bersetuju dengan melaungkan mereka kepada bapa.

Bacaan Kedua

Ibrani 11: 1- 2, 8- 19

11:1 Sekarang, iman adalah bahan perkara yang diharapkan, bukti perkara yang tidak jelas.
11:2 Atas sebab ini, orang dahulu kala telah diberikan kesaksian.

11:8 dengan iman, yang bernama Abraham taat, keluar ke tempat yang dia menerima menjadi warisan. Dan dia keluar, tidak tahu di mana dia akan.
11:9 dengan iman, ia tinggal di Tanah janji seolah-olah di negeri asing, tinggal di dalam pondok, dengan Ishak dan Yakub, waris-waris janji yang satu itu.
11:10 Sebab ia menanti sebuah bandar yang mempunyai asas yang kukuh, pereka yang dan dibangun oleh Allah.
11:11 Dengan iman juga, Sarah sendiri, yang mandul, menerima keupayaan untuk hamil anak, walaupun dia adalah masa lalu usia itu dalam kehidupan. Kerana dia percaya dia setia, yang telah berjanji.
11:12 Disebabkan ini, terdapat juga dilahirkan, dari satu yang dirinya seolah-olah mati, yang mulititude sebanyak bintang di langit, siapa, seperti pasir tepi pantai, terkira.
11:13 Semua ini meninggal dunia, mematuhi iman, tidak memperoleh apa yang dijanjikan, lagi memandang mereka dari jauh dan memberi hormat mereka, dan mengaku diri mereka sebagai orang asing dan tetamu di bumi.
11:14 Bagi mereka yang bercakap dengan cara ini adalah diri mereka yang menunjukkan bahawa mereka mendapatkan tanah air.
11:15 Dan jika, sesungguhnya, mereka ingat kepada tempat yang sangat yang mereka bertolak, mereka pasti akan dikembalikan dalam masa.
11:16 Tetapi kini mereka dahagakan tempat yang lebih baik, itu adalah, Syurga. Atas sebab ini, Allah tidak malu untuk dipanggil Allah mereka. Kerana dia telah menyediakan sebuah bandar raya bagi mereka.
11:17 dengan iman, Abraham, apabila dia diuji, Ishak, supaya orang yang telah menerima janji itu menawarkan anaknya yang tunggal.
11:18 Kepada dia, ia telah berkata, "Melalui Ishak, hendaklah keturunanmu dipanggil,"
11:19 yang menunjukkan bahawa Allah adalah lebih mampu untuk bangkit dari antara orang mati. Maka dengan itu, beliau juga telah memberi kekuasaan kepadanya sebagai suatu perumpamaan.

Injil

Luke 12: 32- 48

12:32 Jangan takut, hai kamu kawanan kecil; untuk ia telah gembira Bapamu berkenan memberikan kamu Kerajaan itu.
12:33 Juallah segala milikmu, dan bersedekah. Buatlah untuk kamu dompet yang tidak akan haus, harta yang tidak akan jatuh pendek, di syurga, di mana tidak ada pencuri menghampiri, dan tidak merosakkan rama-rama.
12:34 Untuk di mana harta anda, akan hatimu juga.
12:35 Mari pinggang anda dapat mengikat, dan membiarkan lampu menjadi terbakar di tangan anda.
12:36 Dan hendaklah kamu sendiri menjadi seperti lelaki menunggu tuan mereka, apabila dia akan pulang dari perkawinan; supaya, apabila dia tiba dan mengetuk, mereka boleh membuka kepadanya dengan segera.
12:37 Berbahagialah hamba-hamba yang Tuhan, ketika ia, akan sentiasa berwaspada. Amin Aku berkata kepadamu:, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, semasa dia, meneruskan, kehendak melayani mereka.
12:38 Dan jika dia akan kembali pada tengah malam, atau jika dalam dari itu!, dan jika dia akan mencari mereka menjadi begitu: maka berbahagialah hamba-hamba.
12:39 Tetapi ketahuilah ini:: bahawa jika bapa keluarga tahu pukul berapa pencuri akan tiba, dia pasti akan berdiri menonton, dan Ia tidak memperbolehkan rumahnya dibongkar.
12:40 Anda juga mesti bersedia. Sebab Anak Manusia akan kembali pada waktu yang anda tidak akan sedar. "
12:41 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, "Tuhan, yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu kepada kami, atau juga kepada semua orang?"
12:42 Maka firman TUHAN: "Siapa yang anda fikir adalah hamba yang setia dan bijaksana, siapa Tuhannya telah dilantik ke atas keluarganya, untuk memberi mereka ukuran mereka gandum dalam masa yang sewajarnya?
12:43 Berbahagialah hamba jika, apabila Tuhannya akan kembali, dia akan mendapati dia bertindak dengan cara ini.
12:44 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu:, bahawa ia akan menjadikan mereka atas segala yang dia mempunyai.
12:45 Tetapi jika hamba itu akan berkata dalam hatinya, 'Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kelewatan dalam penyatanya,'Dan jika dia sudah mula menyerang lelaki dan hamba-hamba wanita, dan makan dan minum, dan menjadi mabuk,
12:46 maka TUHAN hamba itu akan kembali pada hari yang dia tidak berharap, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Kemudian Dia akan memisahkan dia, dan Ia mengangkat bahagiannya dengan itu orang yang tak setia.
12:47 Dan hamba itu, yang tahu kehendak Tuhannya, dan yang tidak menyediakan dan tidak bertindak menurut kehendak-Nya, akan dipukul berkali-kali.
12:48 Namun dia yang tidak tahu, dan yang bertindak dengan cara yang layak dipukul, akan dipukul sedikit masa. Sebab itu, sekali untuk yang banyak yang telah diberikan, banyak akan diperlukan. Dan orang-orang yang banyak yang telah diamanahkan, lebih akan diminta.