Ch 15 John

John 15

15:1 "Saya pokok anggur yang sejati, dan Bapa-Ku penjaga tanaman anggur yang.
15:2 Setiap carang-Ku yang tidak berbuah, dia akan mengambil. Dan masing-masing yang tidak berbuah, dia akan membersihkan, supaya ia boleh mengeluarkan lebih banyak buah.
15:3 Kamu sudah bersih sekarang, kerana dengan perkataan yang Kukatakan kepadamu.
15:4 Tetap bersatu dengan Aku, dan saya di dalam kamu. Sama seperti carang tiada dapat berbuah dengan sendirinya, melainkan jika ia tetap pada pokok anggur, begitu juga anda tidak dapat, melainkan anda tetap bersatu dengan Aku.
15:5 Akulah pohon anggur; anda adalah cawangan. Sesiapa yang tetap bersatu dengan Aku, dan Aku dengan dia, berbuah banyak. Sebab tanpa Aku,, anda mampu untuk berbuat apa-apa.
15:6 Orang yang tidak tetap bersatu dengan Aku, dia akan membuang, seperti cawangan, dan dia akan layu, dan mereka akan mengumpulkan dia dan campakkan dia ke dalam api, dan dia membakar.
15:7 Jika anda tetap bersatu dengan Aku, dan ajaran-Ku tinggal dalam hatimu, maka anda boleh meminta apa sahaja yang anda akan, dan ia hendaklah dilakukan untuk anda.
15:8 Di dalam ini, Bapa-Ku dipermuliakan: bahawa anda perlu menghasilkan buah yang sangat banyak dan menjadi pengikut-Ku.
15:9 Seperti Bapa telah mengasihi Aku, jadi saya telah mengasihi kamu. Tetap setia kepada kasih.
15:10 Jika anda menyimpan ajaran saya, anda tetap setia kepada kasih saya, hanya kerana saya juga telah memelihara perintah-perintah Bapa-Ku dan saya tinggal di dalam kasih-Nya.
15:11 Dari pada itu aku telah berbicara kepada kamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu dipenuhi.
15:12 Ini adalah ajaran saya: bahawa kamu saling mengasihi, sama seperti Aku mengasihi kamu.
15:13 Tiada siapa yang mempunyai kasih yang lebih besar daripada ini: bahawa dia nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
15:14 Kamu adalah sahabat saya, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan.
15:15 Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, untuk hamba tidak tahu apa yang sedang melakukan Tuhannya. Aku memanggil kamu sahabat, kerana segala-galanya apa yang Aku dengar daripada Bapa-Ku, Saya telah dimaklumkan kepada anda.
15:16 Anda belum memilih saya, tetapi Aku telah memilih engkau. Dan Aku telah menetapkan engkau, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan supaya buah-buahan anda boleh bertahan. Kemudian apa sahaja yang engkau minta dari pada Bapa dalam nama-Ku, dia hendaklah memberi kepada anda.
15:17 Inilah perintah-Ku: bahawa kamu saling mengasihi.
15:18 Jika dunia membenci kamu, tahu bahawa ia telah membenci aku sebelum anda.
15:19 Sekiranya Engkau ada di dunia, tentulah dunia mengasihi apa yang sendiri. Namun benar-benar, anda tidak di dunia, tetapi Aku telah memilih kamu dari dunia; disebabkan ini, dunia membenci kamu.
15:20 Ingat saya mengatakan bahawa saya memberitahu anda: Hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya Aku, mereka akan menganiaya kalian juga. Jika mereka telah memelihara firman-Ku, mereka akan menjaga anda juga.
15:21 Tetapi semua perkara ini mereka akan lakukan untuk anda kerana nama saya, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus Aku.
15:22 If I had not come and had not spoken to them, they would not have sin. But now they have no excuse for their sin.
15:23 Whoever hates me, hates my Father also.
15:24 If I had not accomplished among them works that no other person has accomplished, they would not have sin. But now they have both seen me, and they have hated me and my Father.
15:25 But this is so that the word may be fulfilled which was written in their law: ‘For they hated me without cause.’
15:26 But when the Advocate has arrived, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will offer testimony about me.
15:27 And you shall offer testimony, because you are with me from the beginning.”