Ch 10 Mark

Mark 10

10:1 Dan bangkit, dia pergi dari sana ke dalam kawasan Yudea yang di seberang Jordan. Dan sekali lagi, orang ramai yang datang bersama-sama di hadapan-Nya. Dan hanya kerana dia adalah biasa dengan melakukan, sekali lagi dia mengajar mereka.
10:2 Dan menghampiri, orang Farisi bertanya kepadanya, menguji dia: "Bolehkah bagi seorang lelaki untuk menolak isterinya?"
10:3 Tetapi dalam tindak balas, Ia berkata kepada mereka, "Apa yang Musa mengarahkan anda?"
10:4 Dan mereka berkata, "Musa memberi izin untuk menulis bil perceraian dan untuk memecat beliau."
10:5 Tetapi Yesus menjawab dengan mengatakan: "Ia adalah disebabkan oleh kekerasan hatimu yang ditulisnya ajaran itu untuk anda.
10:6 Sebab pada awal dunia,, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan.
10:7 Disebabkan ini, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan ia akan berpegang teguh kepada isterinya.
10:8 Dan kedua-dua hendaklah satu dalam daging. Dan juga, mereka kini, bukan dua, tetapi satu.
10:9 Oleh itu, apa yang telah dipersatukan Allah, seorangpun tidak berpisah. "
10:10 Dan sekali lagi, di dalam rumah, murid-Nya bertanya kepadanya tentang perkara yang sama.
10:11 Dan Ia berkata kepada mereka: "Sesiapa yang menolak isterinya, kawin dengan perempuan lain, perzinahan terhadap isterinya.
10:12 Dan jika seorang isteri menolak suaminya, dan telah berkahwin dengan yang lain, dia mengulanginya lagi. "
10:13 Mereka membawa kepadanya anak-anak itu, supaya Ia menjamah mereka. Tetapi murid-murid diberi peringatan orang-orang itu.
10:14 Ketika Yesus melihat ini, dia telah mengambil kesalahan, dan berkata kepada mereka:: "Benarkan si kecil datang kepada-Ku, dan tidak melarang mereka. Untuk apa-apa kerana ini adalah Kerajaan Allah.
10:15 Amin Aku berkata kepadamu:, barangsiapa tidak akan menerima Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya. "
10:16 Dan memeluk mereka, dan meletakkan tangannya ke atas mereka, Ia memberkati mereka.
10:17 Dan apabila dia telah berlepas dalam perjalanan, si Anu, berlari dan melutut di hadapan-Nya, bertanya kepadanya, "Baik Guru, apa yang perlu saya lakukan, supaya saya boleh menjamin hidup yang kekal?"
10:18 Tetapi Yesus berkata kepadanya:, "Mengapa kaukatakan Aku baik? Tiada seorang pun yang baik kecuali Allah yang satu.
10:19 Anda tahu ajaran: "Jangan berzinah. Jangan bunuh. Jangan mencuri. Jangan bercakap kesaksian palsu. Jangan menipu. Hormatilah ayah dan ibumu. "
10:20 Tetapi dalam tindak balas, Ia berkata kepadanya:, "Guru, semua ini saya perhatikan sejak masa mudaku. "
10:21 Maka Yesus, menatap dia, dia suka, dan beliau berkata kepadanya:: "Satu perkara yang kurang untuk anda. Pergi, menjual apa sahaja yang anda mempunyai, dan memberi kepada orang miskin, dan kemudian anda akan beroleh harta di sorga. Dan datang, ikut saya."
10:22 Tetapi dia pergi bersedih, telah telah bertambah sedih dengan perkataan. Karena ia mempunyai harta benda yang banyak.
10:23 Yesus, melihat-, berkata kepada murid-, "Bagaimana sukarnya bagi orang-orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah!"
10:24 Dan murid-murid-Nya tercengang mendengar kata-kata beliau. Tetapi Yesus, menjawab lagi, berkata kepada mereka: "Anak-anak Little, betapa sukarnya bagi orang-orang yang percaya wang untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah!
10:25 Lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum, dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah. "
10:26 Dan mereka bertanya-tanya lebih, berkata sesama sendiri, "Siapa, kemudian, boleh disimpan?"
10:27 Yesus, menatap mereka, berkata: "Kepada manusia adalah mustahil; tetapi bukannya kepada Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. "
10:28 Dan Petrus berkata kepada-Nya, "Sesungguhnya, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan kami mengikuti kamu. "
10:29 Sebagai tindak balas, Yesus berkata: "Amin Aku berkata kepadamu:, Tiada seorang pun yang telah meninggalkan di belakang rumah, atau saudara, atau saudara perempuan, atau bapa, atau ibu, atau anak-anak, atau tanah, untuk-Ku dan untuk Injil,
10:30 yang tidak akan menerima seratus kali lebih banyak, yang pada waktu ini: rumah, dan saudara-, beradik, dan ibu-ibu, dan kanak-kanak, dan tanah, dengan penganiayaan, dan dalam kehidupan umur masa depan yang kekal.
10:31 Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. "
10:32 Kini mereka dalam perjalanan menaik ke Jerusalem. Dan Yesus berjalan di depan mereka, dan mereka hairan. Dan yang mengikuti-Nya takut. Dan sekali lagi, mengambil mengetepikan dua belas, dia mula untuk memberitahu mereka apa yang akan terjadi kepadanya.
10:33 "Kerana lihatlah, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada pemimpin-pemimpin di antara para imam, dan ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa lain.
10:34 Dan mereka akan diolok-olokkan, dan meludah ke atasnya, dan menyesah dia, dan dihukum mati. Dan pada hari yang ketiga, Ia akan bangkit. "
10:35 Dan James dan John, anak-anak Zebedeus, mendekat kepadanya, berkata, "Guru, kami ingin bahawa apa sahaja yang kami akan meminta, yang akan anda lakukan untuk kita. "
10:36 Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki Aku perbuat bagimu?"
10:37 Dan mereka berkata, "Pemberian kepada kita bahawa kita boleh duduk, satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri anda, dalam kemuliaan-Mu. "
10:38 Tetapi Yesus berkata kepada mereka: "Anda tidak tahu apa yang kamu minta. Adakah anda mampu untuk minum dari piala yang saya minum, atau akan dibaptiskan dengan baptisan dengan yang saya dibaptis?"
10:39 Tetapi mereka berkata kepadanya:, "Kami dapat." Maka kata Yesus kepada mereka: "Sesungguhnya, kamu akan minum dari piala, yang saya minum; dan kamu akan dibaptiskan dengan baptisan, dengan yang saya dibaptis.
10:40 Tetapi untuk duduk di sebelah kanan saya, atau di sebelah kiri saya, tidak berhak memberikannya kepada anda, tetapi ia adalah bagi orang yang telah disediakan. "
10:41 Dan kesepuluh, apabila mendengar ini, mula hendak marah kepada Yakobus dan Yohanes.
10:42 Tetapi Yesus, memanggil mereka, berkata kepada mereka: "Anda tahu bahawa orang-orang yang seolah-olah menjadi pemimpin di kalangan bangsa-bangsa lain menguasai mereka, dan pemimpin mereka menjalankan kuasa terhadap mereka.
10:43 Tetapi ia tidak menjadi demikian di antara kamu. Sebaliknya, Barangsiapa ingin menjadi lebih besar akan pelayanmu;
10:44 dan sesiapa yang akan menjadi terkemuka di antara kamu akan menjadi hamba semua.
10:45 Jadi, terlalu, Anak Manusia tidak datang, supaya mereka akan melayani kepadanya, tetapi supaya dia akan melayani dan akan memberikan hidupnya sebagai penebusan bagi banyak. "
10:46 Dan mereka pergi ke Yerikho. Dan kerana dia telah menyatakan dari Yerikho dengan murid-murid-Nya dan pelbagai sangat banyak, Bartimaeus, anak Timaeus, orang buta, duduk meminta sedekah di tepi jalan.
10:47 Dan apabila dia telah mendengar bahawa ia adalah Yesus dari Nazaret, dia mula menangis dan mengatakan, "Yesus, Anak Daud, sayang kepada saya. "
10:48 Dan banyak memberi nasihat kepadanya supaya ia diam. , Maka ia menyeru semua lebih, "Anak Daud, sayang kepada saya. "
10:49 Yesus, berdiri masih, mengarahkan beliau untuk dipanggil. Mereka memanggil orang buta, yang berkata kepadanya:: "Berada di keamanan. Timbul. Ia memanggil engkau. "
10:50 Dan pemutus selain pakaiannya, dia melompat dan pergi kepada dia.
10:51 Dan sebagai tindak balas, Yesus berkata kepadanya:, "Apa yang kamu mahu, yang perlu saya lakukan untuk anda?"Dan orang buta itu berkata kepadanya:, "Master, sehingga aku dapat melihatnya. "
10:52 Maka kata Yesus kepadanya:, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan anda secara keseluruhan. "Seketika dia melihat, dan dia mengikutinya dalam perjalanan.