Tsis pub twg paub

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). In those cases, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Daily Readings Email Signup

Sau npe los mus txais tus kav thaus liv lub tsev teev ntuj lub sij hawm pawg Readings. Koj email chaw nyob yog yuav zoo rau peb. Peb yuav tsis siv rau lwm yam, yog tsis pub yuav peb muab faib. Peb yuav tsuas xa cov Khetos txoj ntoo zoo thiab nyeem ntawv(s) txhua hnub. thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj!
  • Thov xaiv koj hom lus hais los saum toj. Peb yuav ntxiv ib feature translates lub readings txhua hnub — ntawm rho Google txhais lus — cov hom lus koj xaiv.
  • Daim teb no yog validation los kuj muaj thiab yuav tsum tau sab laug unchanged.