Ch 6 Matthew

Matthew 6

6:1 “Pay attention, lest you perform your justice before men, in order to be seen by them; otherwise you shall not have a reward with your Father, die in de hemel.
6:2 Daarom, when you give alms, do not choose to sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the towns, so that they may be honored by men. Voorwaar, Ik zeg u:, they have received their reward.
6:3 But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing,
6:4 so that your almsgiving may be in secret, and your Father, who sees in secret, will repay you.
6:5 And when you pray, you should not be like the hypocrites, who love standing in the synagogues and at the corners of the streets to pray, so that they may be seen by men. Voorwaar, Ik zeg u:, they have received their reward.
6:6 Maar jij, when you pray, enter into your room, and having shut the door, pray to your Father in secret, and your Father, who sees in secret, will repay you.
6:7 And when praying, do not choose many words, as the pagans do. For they think that by their excess of words they might be heeded.
6:8 Daarom, do not choose to imitate them. For your Father knows what your needs may be, even before you ask him.
6:9 Daarom, you shall pray in this way: Our Father, die in de hemel: May your name be kept holy.
6:10 Moge uw koninkrijk kome. May your will be done, as in heaven, so also on earth.
6:11 Give us this day our life-sustaining bread.
6:12 And forgive us our debts, as we also forgive our debtors.
6:13 En leid ons niet in verzoeking. But free us from evil. Amen.
6:14 For if you will forgive men their sins, your heavenly Father also will forgive you your offenses.
6:15 But if you will not forgive men, neither will your Father forgive you your sins.
6:16 And when you fast, do not choose to become gloomy, like the hypocrites. For they alter their faces, so that their fasting may be apparent to men. Voorwaar, Ik zeg u:, that they have received their reward.
6:17 Maar voor u, when you fast, anoint your head and wash your face,
6:18 so that your fasting will not be apparent to men, but to your Father, who is in secret. And your Father, who sees in secret, will repay you.
6:19 Do not choose to store up for yourselves treasures on earth: where rust and moth consume, and where thieves break in and steal.
6:20 In plaats daarvan, store up for yourselves treasures in heaven: where neither rust nor moth consumes, and where thieves do not break in and steal.
6:21 Want waar uw schat is, there also is your heart.
6:22 The lamp of your body is your eye. If your eye is wholesome, your entire body will be filled with light.
6:23 But if your eye has been corrupted, your entire body will be darkened. If then the light that is in you is darkness, how great will that darkness be!
6:24 Niemand kan twee heren dienen. Voor een van beide zal hij haat hebben voor de ene, en den anderen liefhebben, of hij zal volharden met het ene, en de andere minachten. U kunt niet God dienen en den Mammon.
6:25 En dus ik zeg u, niet bezorgd over uw leven, over wat je zult eten, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel, en het lichaam niet meer dan kleding?
6:26 Denk aan de vogels in de lucht, hoe ze zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en toch voedt uw hemelse Vader hen. Ben je niet van veel grotere waarde dan ze zijn?
6:27 En wie van jullie, door te denken, is in staat om één el aan zijn levensduur toevoegen?
6:28 En wat voor kleding, waarom ben je angstig? Denk aan de lelies van het veld, hoe ze groeien; ze niet werken en niet weave.
6:29 Maar Ik zeg u:, dat ook Salomo, in al zijn glorie, bekleed was als een van deze.
6:30 Dus als God zo kleedt het gras van het veld, dat is hier vandaag, en in de oven geworpen morgen, hoeveel te meer zal hij voor je zorgen, O weinig in geloof?
6:31 Daarom, kies dan niet bezorgd te zijn, gezegde: 'Wat zullen we eten, en wat zullen we drinken, en wat zullen wij ons kleden?'
6:32 Voor het zoeken der heidenen al deze dingen. Toch is uw Vader weet, dat gij al deze dingen nodig hebt.
6:33 Daarom, zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen worden toegevoegd om u zo goed.
6:34 Daarom, niet bezorgd over morgen; voor de toekomst dag bezorgd voor zichzelf. Voldoende voor de dag is het kwaad.”