Ch 7 Matthew

Matthew 7

7:1 “Do not judge, opdat gij niet geoordeeld wordt.
7:2 For with whatever judgment you judge, so shall you be judged; and with whatever measure you measure out, so shall it be measured back to you.
7:3 And how can you see the splinter in your brother’s eye, and not see the board in your own eye?
7:4 Of hoe kun je zeggen tegen je broer, ‘Let me take the splinter from your eye,’ while, aanschouwen, a board is in your own eye?
7:5 Hypocriet, first remove the board from your own eye, and then you will see clearly enough to remove the splinter from your brother’s eye.
7:6 Do not give what is holy to dogs, and do not cast your pearls before swine, lest perhaps they may trample them under their feet, en dan, turning, they may tear you apart.
7:7 Vragen, en het zal je gegeven worden. Zoeken, en gij zult vinden. Klop, en het zal worden geopend voor u.
7:8 Voor iedereen die vraagt, ontvangt; and whoever seeks, vondsten; and to anyone who knocks, it will be opened.
7:9 Or what man is there among you, wie, if his son were to ask him for bread, would offer him a stone;
7:10 or if he were to ask him for a fish, would offer him a snake?
7:11 Daarom, als jij, though you are evil, know how to give good gifts to your sons, how much more will your Father, die in de hemel, give good things to those who ask him?
7:12 Daarom, all things whatsoever that you wish that men would do to you, do so also to them. For this is the law and the prophets.
7:13 Enter through the narrow gate. For wide is the gate, and broad is the way, which leads to perdition, and many there are who enter through it.
7:14 How narrow is the gate, and how straight is the way, which leads to life, and few there are who find it!
7:15 Pas op valse profeten, die tot u komen in schaapskleren, maar binnen roofzuchtige wolven.
7:16 Zult gij hen kennen aan hun vruchten. Kan druiven worden verzameld van doornen, of vijgen van distels?
7:17 Dus dan, elke goede boom brengt voort goede vruchten, en de slechte boom brengt slechte vruchten.
7:18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, en een slechte boom is niet in staat om goede vruchten voort.
7:19 Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
7:20 Daarom, Aan hun vruchten zult u hen kennen.
7:21 Niet iedereen die tegen mij zeggen, 'Lord, Lord,'Zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil van mijn Vader doet, die in de hemel, die zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen.
7:22 Velen zullen tot Mij zeggen op die dag, 'Lord, Lord, hebben we niet in uw naam geprofeteerd, en demonen uitdrijven in uw naam, en het uitvoeren van vele krachtige daden in uw naam?'
7:23 En dan zal ik hen verstrekt: ‘Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid.’
7:24 Daarom, iedereen die deze woorden van mij hoort en ze doet, wordt vergeleken met een wijs man, die zijn huis bouwde op de rots.
7:25 En de regen neerdaalde, en de overstromingen opstond, en de winden bliezen, en haastte zich op dat huis, maar het viel niet, want het werd opgericht op de rots.
7:26 En iedereen die deze woorden hoort van mij en niet doet hen zal zijn als een dwaas man, die zijn huis op het zand gebouwd.
7:27 En de regen neerdaalde, en de overstromingen opstond, en de winden bliezen, en haastte zich op dat huis, en het deed vallen, en geweldig was de ondergang. "
7:28 En het gebeurde, Toen Jezus deze woorden had voltooid, that the crowds were astonished at his doctrine.
7:29 For he was teaching them as one who has authority, and not like their scribes and Pharisees.