styczeń 9, 2019

pierwszy John 4: 11- 18

4:11 Najukochańszy, jeśli Bóg tak nas umiłował, i my winniśmy się wzajemnie miłowali.
4:12 Nikt nigdy nie widział Boga. Ale jeśli się wzajemnie miłowali, Bóg trwa w nas, i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
4:13 W ten sposób, wiemy, że my trwamy w Nim, a On w nas: bo dał nam ze swego Ducha.
4:14 I widzieliśmy, i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
4:15 Ktokolwiek wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
4:16 A my poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. A kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim.
4:17 W ten sposób, miłość Boża jest doskonała z nami, tak że możemy mieć zaufanie na dzień sądu. Tak jest, dlatego też jesteśmy, na tym świecie.
4:18 Strach nie jest zakochany. Zamiast, doskonała miłość usuwa lęk, bo strach dotyczy kary. A kto się lęka, nie jest doskonała w miłości.

Znak 6: 45- 52

6:45 And without delay he urged his disciples to climb into the boat, so that they might precede him across the sea to Bethsaida, while he dismissed the people.
6:46 And when he had dismissed them, he went to the mountain to pray.
6:47 And when it was late, the boat was in the midst of the sea, and he was alone on the land.
6:48 And seeing them struggling to row, (for the wind was against them,) and about the fourth watch of the night, przyszedł do nich, chodząc po morzu. And he intended to pass by them.
6:49 But when they saw him walking upon the sea, they thought it was an apparition, and they cried out.
6:50 For they all saw him, and they were very disturbed. And immediately he spoke with them, i rzekł do nich:: “Be strengthened in faith. To ja. Nie bój się."
6:51 And he climbed into the boat with them, and the wind ceased. And they became even more astonished within themselves.
6:52 For they did not understand about the bread. For their heart had been blinded.