Ch 3 Znak

Znak 3

3:1 I jeszcze raz, wszedł do synagogi. And there was a man there who had a withered hand.
3:2 And they observed him, to see if he would cure on the Sabbaths, tak, że mogą go oskarżyć.
3:3 And he said to the man who had the withered hand, “Stand up in the middle.”
3:4 I rzekł do nich:: “Is it lawful to do good on the Sabbaths, lub czynić zło, to give health to a life, or to destroy?” But they remained silent.
3:5 And looking around at them with anger, being very saddened over the blindness of their hearts, powiedział do mężczyzny, „Rozszerz swoją rękę”. I wyciągnął go, and his hand was restored to him.
3:6 Wtedy faryzeusze, wychodzić, immediately took counsel with the Herodians against him, w jaki sposób mogą go zniszczyć.
3:7 But Jesus withdrew with his disciples to the sea. And a great crowd followed him from Galilee and Judea,
3:8 and from Jerusalem, and from Idumea and across the Jordan. And those around Tyre and Sidon, upon hearing what he was doing, came to him in a great multitude.
3:9 And he told his disciples that a small boat would be useful to him, z powodu tłumu, lest they press upon him.
3:10 For he healed so many, that as many of them as had wounds would rush toward him in order to touch him.
3:11 And the unclean spirits, when they saw him, fell prostrate before him. A oni zawołali, powiedzenie,
3:12 “You are the Son of God.” And he strongly admonished them, aby nie uczynić go znanym.
3:13 I rosnąco na górze, he called to himself those whom he willed, and they came to him.
3:14 And he acted so that the twelve would be with him, and so that he might send them out to preach.
3:15 And he gave them authority to cure infirmities, and to cast out demons:
3:16 and he imposed on Simon the name Peter;
3:17 and also he imposed on James of Zebedee, and John the brother of James, the name ‘Boanerges,' to jest, ‘Sons of Thunder;'
3:18 and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James of Alphaeus, and Thaddeus, and Simon the Canaanite,
3:19 i Judasz Iskariota, who also betrayed him.
3:20 I poszli do domu, a tłum znów razem, tak bardzo, że nie byli nawet w stanie jeść chleb.
3:21 A kiedy jego własna nie słyszał, wyszli do objęcia nim. Bo mówili:: „Bo on oszalał.”
3:22 I uczeni w Piśmie, którzy wywodzą się z Jerozolimy powiedział, „Bo on ma Belzebub, a ponieważ przez księcia demonów nie wypędzał demony.”
3:23 I przywoławszy ich razem, mówił do nich w przypowieściach: „Jak może szatan wyrzucać szatana?
3:24 Jeśli bowiem królestwo wewnętrznie skłócone, że królestwo nie jest w stanie znieść.
3:25 I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, że dom nie jest w stanie znieść.
3:26 A jeśli szatan powstał przeciw sobie, miałby zostać podzielony, a on nie byłby w stanie wytrzymać; zamiast tego dojdzie do końca.
3:27 Nikt nie jest w stanie grabieży dóbr silnego człowieka, wszedłszy do domu, chyba po raz pierwszy wiąże mocarza, a wtedy dom jego ograbi.
3:28 Zaprawdę powiadam wam:, że wszystkie grzechy będą odpuszczone synom mężczyzn, i bluźnierstwa, za pomocą których będą miały bluźnili.
3:29 Ale ten, kto będzie miał bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki; zamiast on będzie winny wiecznego przestępstwa.”
3:30 Bo mówili:: „Ma ducha nieczystego”.
3:31 And his mother and brothers arrived. And standing outside, they sent to him, nazywając go.
3:32 And the crowd was sitting around him. I rzekli do niego:, "Oto, your mother and your brothers are outside, seeking you.”
3:33 I reagowania na nie, on powiedział, “Who is my mother and my brothers?"
3:34 And looking around at those who were sitting all around him, on powiedział: "Oto, my mother and my brothers.
3:35 For whoever has done the will of God, the same is my brother, and my sister and mother.”